Anders Borg borde veta bättre

När vi hade vår nystarts kongress i helgen sa Håkan Juholt att det får vara slut på att kvinnor subventionerar välfärdssektorn genom låga löner. Anders Borg har en helt annan uppfattning han tycker att kvinnor och de män som börjar jobba inom vård, skola och omsorg ska ha lägre löner. Anders Borg brukar påstå att han inte alls för en politik som leder till lägre löner. Men det gör han. Nu talar han dessutom öppet om deras avsikter. Att det ska vara större lönespridning och lägre löner med andar ord att arbetsgivaren ska vara den starkare parten gentemot fackföreningen. Tragiskt med en sådan regering. Men nu visar han i alla fall sitt rätta ansikte

 

 

dalmaneek dagens arena netroots dn 2 alliansfritt


SÄLJ UT, SÄLJ UT !!!!Ville gärna delge mina bloggläsare Berglinds bild i dag

Nu rätar vi sossar på ryggen

 

Det märks att vi socialdemokraterna väntat i startfållan lääänge  PÅ kongressens tredje dag möter jag idel glada leenden. Alla är både laddade och tända . Nu är det rivstart för oss som gäller. Tillväxten, Jobben, välfärden och miljön utmaningarna är många.  Men för framtiden och sammanhållningen krävs det extra satsningar på barnen och på jämställdheten. I Sverige ska barn inte tvingas växa upp i fattigdom. Välfärdssektorn ska inte subventioneras av låga kvinnolöner.

 

Den borgerliga regeringen har misslyckats helt med att hålla ihop samhället eftersom de drastisk slaktat i trygghetssystemet . Eller så tror de på ett samhälle med större skillnader Men det bör sägas att vi socialdemokrater prioriterade lyckades inte vi heller alla gånger. Det kan och ska vi ändra på nu. Vi vet ju att alla mår bättre av att minska klyftorna inte öka dem.

 

Jämna ut skillnader och bekämpa fattigdom genom den generella välfärden är helt nödvändig. Att barnens föräldrar får jobb är a och o men då måste det också finnas barnomsorg på nätter, kvällar och helger. Förskolan ska ha högre kvalité och tillräckligt med personal. Alla barn ska gå i den bästa skolan.  Det behövs fler fritidshem och fritidsgårdar så att barn och unga kan ha vettiga fritidsaktiviteter som inte kostar skjortan.

 

Alla barn ska ha barnbidrag, dessutom behövs höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. 

Vi socialdemokrater måste gå till offensiv mot de växande orättvisorna. Jobben blir inte fler för att barnfattigdomen ökar. Med den här kongressen i bagaget när vi åker hem till alla platser i Sverige är vi bättre rustade med goda argument och glatt humör

Dags att räta på ryggen och köra

  

gp.se dn ab sap netroots


Barnfattigdomen ska utrotas

Idag sa Håkan Juholt många bra saker i sitt ideologiska, humoristriska, utmanande tal på nystartskongressen. Intressant att han startade med kulturen. Att han beskrev värdet med att vara en rörelse som aldrig stannar av. Att han beskrev vad värdeburen tillväxt kan innehålla.

Mest av allt uppskattade jag avsnittet om Barnfattigdom

”Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig vårt modernt samhälle. Politiken ska kraftsamla för ett omfattande program mot barnfattigdomen, som sträcker sig hela vägen från barnbidrag till fler människor i arbete. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel!

Segregationen ska bekämpas. Vi ska ägna större energi och kreativitet åt att bryta ner den ojämlikhet som finns i vårt land; mellan stadsdelar, mellan bostadsområden, mellan människor.

Ungdomsarbetslösheten ska köras på porten. Vi ska ta ansvar för att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös, utan utbildning, praktik eller jobb.

Sveriges barn och ungdomar förtjänar bättre än vad de erbjuds i dag.
Vi ser er. Vi hör er.
Vi förstår hur ni har det. Vi vill något annat.
Vi ska utforma en politik som ni kan lita på. Och som tar er på allvar.

Det är socialdemokratins löfte!”

Extra bra var det att Håkan Juholt lyssnat på oss i det socialdemokratiska barnnätverket

ab 2 expr 2 svd DN 2 3 GP


Extrakongressen NYSTART, omstart, RIVSTART

Äntligen kom då den extra kongress vi har gått och väntat på. Det har varit en väldigt bra dag.

Mona höll ett fantastiskt tal. Hon var som vanligt bra och just då kände jag en tagg av ilska över att hon tvingats bort. Men med den styrka hon visat måste även vi andra gå vidare och jag hade bestämt mig för att inte tjura längre.

Ombudens inlägg var både välgenomtänkta och ideologiska. Men det går inte att bortse ifrån att dagens höjdpunkt ändå var valet av ordförande.

Berit Andnor beskrev hur arbetet gått till i valberedningen och sedan föreslog hon Håkan Juholt. Han valdes med stor förtjusning av ombuden. När han äntrade stolen visade han sin styrka och den glädje han kände för partiet.

Det här kommer att bli väldigt bra

Jag ser med nyfikenhet fram emot morgondagen

 

 

 

ab 2 3 expr DN 2 svd GP


Varför så viktigt med statsrådserfarenhet

Alltid är något som måste vara fel. Ja så är det ju. Ingen av oss är felfri och Håkan Juholt har erkänt sina 3 fortkörningsböter. Det går säkert att hitta fler felsteg hos såväl Håkan som resten av den nya VU:t. Jag hoppas det, annars är de inte människor utan ”änglar” eller robotar.

Men det här tugget om att det är så förfärligt att så få suttit i regeringen är väl långsökt enligt mitt sätt och se det. Eller varför ställdes i så fall inte de frågorna när Reinfeldt valdes till partiordförande. Tänk om det då hade skrivits om att inte någon av de borgerliga partiledarna suttit i regeringen och av det skälet skulle de inte ha tillräcklig erfarenhet?

Det faller på sin egen orimlighet. Det viktiga är väl att vi får ett gäng med bred förankring, olika erfarenheter och fler kompletterande kunskaper som de tillförskaffat sig på en mängd sätt. Det är både vara kul, spännande, intressant, utmanande och tryggt att vara sosse.

Jag hoppas att extrakongressen som startar idag förutom at vi väljer ny ledning också gör en RIVSTART inför framtiden. Ser fram emot detta….

 

 

AB 2 3 expr 2 GP 2 DN 2 3 4 svd


Rivstart för tillväxt, rättvisa och framtid

Efter månader av ovisshet och interna debatter är det äntligen dags för vår extra kongress. I morgon samlas vi socialdemokrater till kongress i Stockholm. Ny partiledning, ja det blir en betydligt större ommöblering i verkställande utskottet än vad jag hade förväntat mig. Ideologen, pragmatikern och humoristen Håkan Juholt förväntas få internationalisten och ordningsmänniskan Carin Jämtin vid sin sida. De blir ett fantasiskt radarpar.  Dessutom förslås Mikael Damberg, Veronica Palm, Leif Pagrotsky  och Lena Micko få nya uppdrag i VU:t

Det är på tiden att vi gör en Ctrl+delite, en omstart, en rivstart för att komma upp på banan igen. Den borgerliga regeringen har kommit undan för lätt med sin orättvisa politik just för att vi bara kritiserat dem och varit för otydliga i vad vi själva vill. Men nu har vi chansen att ändra på det.

Arbete åt alla är och förblir vår fråga. Den borgerliga regeringen påstår att de vill ha fler jobb men nöjer sig med en arbetslöshet på 6-8% för att på sätt hålla nere lönerna och för att arbetarna ska konkurrera om jobben. Att alla människor som kan ska arbeta, har alltid utgjort en central del i den socialdemokratiska arbetslinjen.  Men för att klara de nya jobben behövs utbildning, omskolning, folkbildning och kompetenslyft.

Vi vill att Sverige ska stå starkt, inte bara idag utan också i framtiden. Då krävs en politik som investerar i nya jobb, i forskning och utveckling och i utbildning . Den svenska modellen som förenar marknadsekonomi och välfärd, som visat sig vara så framgångsrik, behöver utvecklas, inte avvecklas. 

 Den viktigaste framtidsfrågan är att satsa på barnen. Vartenda unge ska få chansen oavsett bakgrund, vilka föräldrar de har eller var de bor. Att 200 000 barn idag växer upp i fattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle, en skamfläck för oss alla. Så här har vi tillsammans lite att bita i. Generell välfärd, skola, förskola, fritidsaktiviteter är några byggstenar för barnen och därmed också för framtiden.

Jag ser fram emot kongressen i morgon och därmed också den rivstart vi behöver göra för Sverige 


 

SAP    2 LO i DN DN SVD 2 AB 2 3 expr 2 3 mitt i steget Peter A 


M-Regeringen vet inte att ungdomar är smarta

Vi socialdemokrater har gång på gång påpekat att det inte är särskilt lämpligt att göra ungdomar mindre förberedda för högskolan. Den borgerliga regeringen har fortsatt sitt mantra att ungdomar är skoltrötta de ska inte behöva läsa, räkna eller skaffa sig behörighet till högskolan. I dag visar ungdomar med all önskvärd tydlighet att de är smartare än regeringen.

De söker inte gymnasieprogram som inte ger högskolebehörighet. Nu har även teknikföretagen reagerat och redovisat sina krav på anställningsbarhet på framtidens arbete.

Oppositionen, de berörda ungdomarna och arbetsgivare är överens, regeringen går fel väg när de sänker kraven. När ska Björklund vakna?

svd alliansfritt martin Moberg sr DN 2


Fria S i Skövde

img_3268 (MMS)

I kväll hade vi aktuell politisk debatt på fria S-föreningen i Skövde


Unga utnyttjas på arbetsmarknaden och M-regeringen hejar på

I går deltog jag på Handels S-förenings årsmöte. Förutom att det var väldigt trevligt att prata politik och äta våfflor blir jag återigen påmind om den förfärliga arbetsmarknad som nu växer fram. Unga människor utnyttjas av arbetsgivare som sätter provanställningar i system. Tjejer i butik och kiosker anställs på allt mellan 11,5 timmar till 58 timmar i veckan. När jag sen kommer hem och ser TV4-Nyheterna om hur unga tvingas jobba gratis på Restauranger blir jag riktigt arg ( läs ett F ord som inte ska skrivas i bloggar… ) Det värsta är att jag hör gång på gång från borgerligt håll att ungdomar tjänar för bra, de har för trygga anställningar och de är lata.

Just nu när vi har så hög arbetslöshet utnyttjas de unga på slavliknande sätt. Det är fruktansvärt och jag ska genast skriva en interpellation till arbetsmarknadsministern


Lite mer om dettaTV4 2 HRF handels 
Lite om s DN ab expr


Blev paff när jag fick TT meddelandet om 2 män å 1 kvinna men….

Efter alla turerna hit och dit med olika namn som diskuterats innan valberedningen kom med sitt förslag till VU:t blev jag först mycket förvånad. Eftersom jag förväntat mig ett helt förslag så reagerade jag över att det var 2 män och en kvinna som presenterades på TT flashen.
 Jag skrev på facebook: det är nog bara ett rykte att en sosse- valberedning går ifrån ”varannan damernas” som vi slog fast redan på Göteborgskongressen 1993
partiets hemsida går det mycket riktigt att läsa att ytterligare en kvinna ska presenteras senare. 
Bara att vänta och se när valberedningen kommit överens om den kvinnan.
Läste Ylva Johanssons blogg och blev mycket imponerad. Respekt!

Bye the way. Bra att S-kvinor ställer krav på Juholt på Brännpunkt

ab
 svt expr polbl dn svd

Ulf Carmesund berättar om upplevelser från Egypten

Just nu deltar jag på ett möte som handlar om protestvågen i arabvälden. Ulf Carmesund redogjör för sina intryck från upproren och människors frihetslängtan. Från alla samhällsskikt har män och kvinnor anslutit sig och kräver resepkt för mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa. Det är oerhört intresant och ger energi till engagemang och krav på att resten av världen ställer upp för frihet och mot förtryck

Japans sak är vår sak

Den fruktansvärda katastrof som Japans folk ny går igenom och som vi följer på avstånd angår naturligtvis oss alla. Människor utan bostäder letar efter sina anhöriga, köar för vatten och oroar sig för radioaktiv strålning från kärnkraftsolyckorna. Vi lider med dem samtidigt som vi på något sätt inser att naturkatastrofer ”alltid” har inträffat. Vi vet bara inte när, hur och var det sker. Sker de var tusende år, var hundra år, var tio år eller varje år?

En skillnad är att vi får reda på det mycket snabbare med TV, Internet, sociala medier

Många har ännu inte hämtat sig från Tsunamin 2004. Det startade också med en jordbävning. Då i Indiska oceanen. Flodvågen ödelade stora områden längs den sydostasiatiska kusten. De länder som drabbades värst i Indonesien. Mycket fattigare länder speciellt Aceh, Sri Lanka, Thailand och Indien. Länder som inte hade möjlighet att bygga barriärer eller fastare byggnader. 225 000-300 000 människor miste livet, och över fem miljoner beräknas ha blivit helt hemlösa eller tvingats fly. Vi Svenskar drabbades mycket hårt eftersom så många semestrade i Thailand.

För ett år sedan fick den isländska vulkanen vid Eyjafjallajökull ett utbrott. Smältvattnet från glaciären gjorde att 600 boende har evakuerats. Stora mängder vatten drog in över dalen. Den giftiga aska som sedan spred sig över världen stoppade flygtrafiken

 

Än kan vi inte se vidden och konsekvenserna vare sig i antal liv, ekonomiskt eller socialt i Japan.

Vi får göra vad vi kan för att mildra de drabbade och en sak är säker, det är inte sista naturkatastrofen.  krisinfo ab exp Lena DN svd polblog dagensarena kärnkraft


En kärnkraftsolycka ska bara hända vart tusende år…..

Det brukar hävdas att kärnkraftsverk är så otroligt säkra. Att kärnkraftsolyckor bara ska hända vart tusende år. I så fall går tiden väldigt fort. Jag kan dra mig till minnes åtminstone fyra olyckor men det har hänt betydligt fler incidenter och olyckor

Strålningen i ett kontrollrum vid Fukushima 1 är 1000 gånger högre än normalt och Fukushima 2 har förlorat sin kylfunktion. Vi vet inte följderna av denna fruktansvärda händelse ännu. Tjernobylolyckan var kanske den allvarligaste reaktorolyckan och inträffade i mitten på 80-talet.  Harrisburgolyckan som inträffade i slutet av 70-talet fick Tage Danielsson att författa texten Om sannolikhet

Dessutom minns jag olyckan med kärnavfall som inträffade vid Windscale i Storbritannien. Men listan kan som sagt göras betydligt längre. Så den som påstår att kärnkraftsolyckor bara sker var tusende år lever nog ett väldigt långt men snabbspolat liv…… 

aftonbladet expressen 2 dn svd Rosmarie Paggan


Idag debatt om E20 i Riksdagen

Eftersom  inget har hänt under den borgerliga regeringens tid har jag skrivit ytterligare en Interpellation om utbyggnad av E20 genom Skaraborg.
Det är förvånade över att det inte hänt något under förra mandatperiod. Att bygga ut E20 till fyrfältsväg är nödvändigt för att få fart på den regionala utvecklingen och inte minst för att förbättra den på många sträckor undermåliga trafiksäkerheten. Hela E20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin funktion som förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg. Därför behövs det mer resurser till de angelägna etapputbyggnaderna av E20 genom Skaraborg. Jag har noterat att det finns borgerliga ledamöter som inte har gjort något för E20 nu börjar försöka påstå att staten inte har ansvar för nationella vägar nu vill de påstå att det är regionens fel. Allt i sitt vanliga syfta att påstå att allt bra sim inträffar vill de ha äran åt sig för och allt dåligt påstår det att det är sossarnas fel.

Den borgerliga regeringen kör med utpressning av regioner och kommuner där de tvingas medfinansiera statliga vägar. Vi anser inte att staten ska kunna smita från sitt ansvar för vägnätet genom att vältra över kostnaderna på kommunerna.

Att först göra allt för att få makten i landet och sedan inte ta ansvar för viktiga investeringar i infrastruktur hämmar tyvärr tillväxten i stora delar av landet, det är oansvarigt


Juholt och Jämtin vårt nya radarpar

Äntligen något att förhålla sig till. Det är en lång process vi är inne i fram till extra kongressen om drygt två veckor. Kanske lite för lång. Men nu fick vi beskedet från valberedningen och det känns bra.
Att de två kandidaterna var så inspirerande, roliga, trygga och ideologiskt övertygade på presskonferensen gav extra skjuts i övertygelsen om att både Carin och Håkan kommer att lyckas väl.
Nu ser vi framåt och uppåt inför valet den 15 maj och de kommande ordinarie valen.


Det ska bli kul att se mer av dem 

Håkan Juholt föreslås bli ny socialdemokratisk partiledare 

Norah4you's Weblog, Cornucopia?, the Campaign Dossier, Röda Berget, Högbergs tankar, blogg.tianmi.info, Ett hjärta RÖTT, Staffan Danielsson, Erik Laakso | På Upp..., ner kommer man alltid och Maria Hagbom  Valberedningen uppges föreslå Håkan Juholt som ny partiledare; 10 kommentarer Juholt: Kanonbra förnyelsemustach med svag vänstertouch (Ledarredaktionens blogg); 5 kommentarer

http://www.youtube.com/watch?v=Nvs6DIRJpeo&tracker=False

http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Extrakongress-2011/Valberedningen-foreslar-Hakan-Juholt-till-ny-partiordforande/


Internationella kvinnodagen har firats i 100 år

Varje år den 8 mars varje firas den internationella kvinnodagen. Det kan handla om att uppmärksamma orättvisor i det egna landet. Det kan handla om solidaritet med kvinnor i utvecklingsländer och det kan handla om trevliga fester.  Oavsett vilket är det en viktig dag. Det är märkligt att den fortfarande behövs

1909 förklarade det Amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag. 1910 instiftades en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.  Året därpå firades därför kvinnodagen i fyra länder: Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz. Kvinnorna krävde då bland annat rösträtt, rätt till offentliga ämbeten och bättre arbetsrättigheter. Samma år inträffade Triangle-branden i New York, där fler än 140 arbetande kvinnor omkom. Det ledde till att arbetslagstiftningen i USA förändrades och att kvinnors rättigheter på arbetsplatser började diskuteras aktivare.Ryska kvinnor firade sin första kvinnodag sista söndagen i februari 1913, som en del av den fredsrörelse som fanns mot det kommande kriget. Följande år hölls flera kvinnomöten 8 mars för att protestera mot kriget och dess konsekvenser.

I slutskedet av första världskriget hade två miljoner ryska soldater dött och ryska kvinnor strejkade för ”bröd och fred” på den sista söndagen i februari 1917 .

I San Francisco 1945 beslöt FN om ett internationellt avtal, där fastslogs jämlikhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Sedan dess har FN också erkänt internationella kvinnodagen och uppmuntrat alla länder att fira den.

 

I Sverige är rätten till ett jämställt arbetsliv vikigt. Särskilt nu när klyftorna ökar mellan män och kvinnor.  Kvinnors rätt till egen försörjning och ett heltidsarbete är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Allt fler kvinnor tvingas till visstidsanställningar, timanställningar eller ofrivillig deltid pågrund av den borgerliga normen som äter sig in i samhället. Kvinnor som jobbar deltid har ofta en  lön som inte räcker för att försörja sig det leder också till lägre pension. Kvinnor riskerar att bli ekonomiskt beroende av sina partners, medan ensamstående kvinnor och deras barn riskerar fattigdom. Kvinnor drabbas dessutom, i högre utsträckning än män, av arbetsrelaterad ohälsa, sjukskrivning och förtidspensionering med små inkomster. Vi borde ha fler mönsterarbetsplatser. Såna arbetsplatser i offentlig sektor visar att rätt till heltid ger friskare personal, bättre service och ekonomisk vinst och inte minst en lön det går att leva på.

 

Oavsett hur du firar internationella kvinnodagen – se till att flytta fram positionerna

ab 2 expr dn 2 3 LO-tidningen

 


Inte valberedningens fel

Precis som S-kvinnor i Skaraborg uttryckt idag är det inte valberedningens fel att arbetet med att ta fram en ny ledning till partiet gått i stå.

Valberedningen har vinnlagt som om att låta medlemmar, s-föreningar, sidoorganisationer, arbetarekommuner och partidistrikt fått komma till tals. Både när det gäller att ta fram, kriterier och att nominera namn på tänkbara kandidater till ordförande och för den delen också resten av VU:t

Valberedningen har felaktigt fått klä skott för att den demokratiska processen stannat av.

Men egentligen handlar det om att partidistrikt blockerar varandra genom att inte gå med på de kandidater som föreslås. Det är olyckligt. Dessa gammeldags metoder måste genast stoppas. Bättre att lyfta upp kandidater och berätta vad de är bra på än att dra ner kandidater och berätta vad de är dåliga på. Alla är bra på något men ingen är bra på allt.

 expr jan A Lidknytt


S-kvinnor Skaraborg föreslår Ylva Johansson som partiledare samt lämnar förslag på ytterligare 9 kvinnor som lämpliga ledare

Uttalande från S-kvinnor i Skaraborg

 

Dags att ta fram kvinnorna

Vi har följt arbetet med att ta fram en ny ledning för socialdemokraterna på avstånd.

Det är med respekt vi sett valberedningen som ansträngt sig i att få med synpunkter från såväl medlemmar, partidistrikt och sidoorganisationer.

Som vi ser det är det inte valberedningens fel att detta demokratiska arbete låst sig.

Problemet är de manliga strukturerna i partiorganisationen. Det är för många män som är distriktsordförande och därmed också det förlegade sättet att blockera varandras kandidater.

Eftersom partidistrikt bär sig mycket gammaldags och tjurigt åt just nu vill vi i stället uppmuntra valberedningen att lyfta blicken mot kvinnorna i stället.

Därför föreslår vi nu Ylva Johansson som har en mycket lång erfarenhet av Riksdagsarbete och som Statsråd. Ylva Johansson är betydligt mer kompetent än de män som nämns just nu.

Dessutom finns en lång rad andra duktiga ledare exempelvis kan nämnas: Eva Nordmark, Lena Hallengren, Veronica Palm, Anneli Hultén, Susanne Eberstein, Anna Johansson, Annika Nilsson, Lena Sommerstad och Åsa Westlund. Listan kan göras ännu längre på namn för att få ett jämtsällt VU. Naturligtvis kan vi tänka oss män som partiledare men då är det under förutsättning att det blir en kvinna som partisekreterare.

Det är helt enkelt dags för det feministiska parti vi är, att kasta av oss de sista resterna av den manliga dominansen i partiet.

 

S-kvinnor i Skaraborgs årskonferens den 6 mars 2011


Olika besked från Borg och Attefall om bostadsbristen

Denna veckan han jag haft fyra tillfällen att diskutera med Anders Borg. Vid samtliga tillfällen har jag frågan om det blir någon satsning på byggnation av bostäder. Svaret från Borg är nej. Det skapar för många arbetstillfällen enligt Borg. Ja, ni läste rätt, han är rädd för flaskhalsar, bristyrken osv ska leda till en överhettad ekonomi. Med andra ord blir det de bostadslösa som ska vara regulatorn för Svensk ekonomi. De bostadslösa får betala menas andra ska få det bättre och bättre.

Bostadsbristen är påtaglig på många håll i landet. Ungdomar har en svår situation på arbetsmarknaden och erbjuds i stor i utsträckning otrygga och korta anställningar. Alltfler tvingas flytta hem till sina föräldrar igen. Redan idag bor många i andra hand eller är mambo Kostnaderna är ett hinder för många, och det är hyresrätter som efterfrågas av unga.

Men när jag hade Interpellationsdebatt med Stefan Attefall i tisdags då pläderade han för fler åtgärder som skulle rätta till bostadsbristen.

Vem i regeringen ska man tro på och när kan unga få jobb och bostäder?

ab


Hurra! det går bra för Sverige men....

Det är glädjande att det går bra för Sverige. De robusta ekonomiska regler som vi satte upp efter den förra krisen, visade sig hålla rätt bra. Att vi dessutom hade ett budget överskott på 100 miljarder och hade en fallhöjd hjälpte till. Nu är tillväxten god och arbetslösheten kan komma ner till 2006 års siffror inom ett par år..... Nu gäller det att vara smart inför framtiden. Ska vi fortsätta öka på den privata konsumtionen genom skattesänkningar, mest till de som har det bäst? Eller ska vi investera i utbildning, kompetens och omskolning för att förhindra matchnings problem och flaskhalsar? Det vore smart att se till att alla de som nu är arbetslösa kan få en utbildning för att rusta dem inför de nya jobben. Det vore fiffigt att genomföra ett nytt kunskapslyft och större möjlighet till högre utbildning. Det vore fantastiskt bra med mer omskolning och fler lärare i skolan. Tyvärr tror jag att den borgeliga regeringen fortsätter sitt enformiga skattesänkar-race

polblog svd dn ex ab

Bostadsbubbla eller inte – Ungdomar behöver jobb och bostäder

Just nu har Finansutskottet öppen utfrågning om den svenska kreditutvecklingen och ansvariga myndigheters åtgärder. Utfrågningen sker på initiativ av oss socialdemokrater eftersom vi vill se en bättre överblick över hushållens lån för att inte hamna i en bostadsbubbla. Regeringens eget expertorgan Statens Bostadskreditnämnd (BKN) rapporterade för några dagar sedan att bolånen växer snabbare i Sverige än i andra länder.

Hushållens bolån ökar varje månad med 13 miljarder kronor - vilket motsvarar en årstakt om 8 procent.  De som håller anförande är Anders Borg, finansminister, Peter Norman, finansmarknadsminister, Stefan Ingves, riksbankschef och Martin Andersson, generaldirektör, Finansinspektionen. Efter deras inlägg kommer vi få ställa frågor.

Flera olika förslag har förts fram av de borgerliga småpartierna för att möta de växande bostadspriserna. Bl.a. förslag om t.ex. amorteringskrav från Kd och försämrade ränteavdrag från Fp men det skulle slå fel att försämra ränteavdragen

Vi menar att det behövs tuffare krav på bankerna. Krav på kapitaltäckning, kassakrav och annan reglering av bankverksamhet borde användas för att skapa en bättre balans.

Det byggs för lite och vi har haft ett lågt byggande att antal år och sedan ett år tillbaka tvärnitade byggandet och det är ungdomarna som lider mest av det

Allt fler bedömare pekar på att Sverige trots ”massarbetslöshet” om åtta procent får allt fler tecken på arbetskraftsbrist. I riksbankens senaste protokoll (som publicerades i går) så påtalar flera ledamöter den växande bristen.  Arbetskraftsbristen i ett läge med massarbetslöshet beror bl.a. på omfattande nedskärningar som gör att de arbetslösa inte kan ta de lediga jobben. 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa. Dessutom har vi mycket hög ungdomsarbetslöshet vilket gör det ännu svårare för ungdomar att flytta hemifrån

webbTV i Riksdagen dn svd ab expre


RSS 2.0