En miljardsatsning på väg och järnväg räcker inte långt

 Öppet brev till Infrastrukturminister Åsa Torstensson 
Tack för att du tänker satsa på väg och järnväg framöver.
Det låter mycket med en miljard vid första ögonblicket.
Men som du säkert känner till satsade den förra regeringen i storleksordningen 20 miljarder kronor per år. Dessutom räknades det upp i takt med att priserna steg. Det har ni inte gjort, ännu.
En miljardsatsning på väg och järnväg räcker inte långt, särskilt inte om du dessutom ska inkludera satsningar på drift och underhåll, som du nämner i ditt tal. 
SJ menar att det behövs 50 miljarder till järnvägsatsningar i Mälardalen. Jag vet att Västsverige behöver 50 miljarder till vägar och järnvägar de kommande åren.
Du säger i ditt tal att socialdemokraterna lämnar efter sig svarta hål. Det uttalandet rimmar mycket illa med prognoser från Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket. Där talas det om att Sverige går med rekordstort överskott.
Dessutom förvånar du dig över att socialdemokrater i landet förväntar sig att det byggs vägar och järnvägar av den nya regeringen. Men vem ska vi annars vända oss till? Det är ni som styr landet nu, det är den sittande regeringen som ska leverera.
På samma sätt som ni ställde krav på s-regeringen när ni var i opposition. Så upp till bevis nu och visa upp de löften ni gav före valet. Det går mycket bra för Sverige just nu. Se till så att det gör det även fortsättningsvis. 

Lycka till med den fortsatta centerstämman

Monica Green
Socialdemokratisk
Riksdagsledamot    

  politikerbloggen

dn


Att misslyckas i högkonjunktur är en konst i sig

Regeringens dåliga start saknar motsvarighet i modern tid. Det första året har präglats av avgående statsråd, sjunkande popularitet, dåliga rubriker, osämja om budgeten,  en jagad utrikesminister och osynlig statsminister. Opinionsmätningarna visar en allians mer än tio procent efter oppositionen. De små regeringspartierna vinglar runt riksdagsspärren och de nya moderaterna är skadeskjutna.Ändå hade de alla förutsättningar att lyckas. Högkonjunkturen som började för drygt ett och halt år sedan har bara fortsatt och når förmodligen inte sin kulmen ännu på ett tag. Arbetslösheten går ner precis som vi socialdemokrater förutspådde. Ekonomin går (inte som tåget för tågen går inte särskilt bra) som en raket.
Moderaterna hade en genomarbetad analys för att vinna valet. Partiet gjordes om innehållsmässigt, de började tala om låglönegrupper och det gav en helt ny bild av partiet där det gamla borgerliga spöket tonade bort. Och lyckades tillsammans med de andra högerpartierna vinna folket förtroende. Men när de väl kom i regeringsställning var de gamla moderaterna plötsligt tillbaka med symbolfrågor som att ta bort förmögenhets- och fastighetsskatterna och att det skulle vara större skillnad eller som det heter på Borgspråk större incitament. Vilket betyder att de straffar småfolket, de som har det tufft och de som inte klarar sig så bra utan politikens hjälp.
Svenska folket gillar den Svenska modellen och börjar dra öronen åt sig. Det var inte detta de hade tänkt sig när de la sin röst på ett borgerligt parti. Många jag har träffat säger numera ärligt att jag röstade fel, jag trodde inte att de skulle kunna förstöra så mycket, jag trodde att det var bra med lite förnyelse men de har gått för långt.  

dn

politikerbloggen


SJs VD har svarat mig, det var bra att han svarade så snabbt, läs hans brev och mitt svar till honom

Han bollar över frågan om mer resurser vilket är delvis rätt, men är inte hela sanningen, Här är brevet 
 Till Monica GreenRiksdagsledamot  
Tack för ditt brev. Vad gäller SJs utveckling är vi både glada och stolta över det arbete vi gjort för att attrahera fler personer att resa med tåg samtidigt som vi sanerat vår tidigare så dåliga ekonomi. I dag är vi de facto ett av Europas lönsammaste och mest effektiva järnvägsbolag.  Dessutom har vi vunnit marknadsandelar från både flyg såväl som bil vilket innebär för samhället en positiv miljövinst. Jag är den förste att beklaga att du och dina medresenärer kom försent som du såväl beskrev i ditt brev på er resa mot Stockholm. Verkligheten är dessvärre sådan att trafiken på västra och södra stambanan samt runt de tre storstäderna i Sverige ofta är kaotisk. Det beror ofta på att Banverket släppt på alldeles för mycket trafik i förhållande till vad banan kan klara. Detta i syfte att försöka tillgodose oss och alla övriga tågoperatörers behov av att köra fler tåg då resenärerna ökat dramatiskt de senaste 10-20 åren. Varför har då Banverket inte kunna investera i nya och fler banor kan man fråga sig? Ett av huvudskälen är att riksdag och regering tidigare inte tillskjutit investeringsmedel i den omfattning som resandeutvecklingen krävt. Låt mig ge dig ett litet exempel. Citybanan i Stockholm kan få tjäna som sådant och visa  på hur långa beslutsprocesserna kan vara och hur illa det kan gå. År 1947 gav Stockholm stad klartecken första gången att bygga ytterligare två järnvägsspår till Centralen. 1988 utreds dessa två spår igen av dåvarande Statens Järnvägar där man förordar denna lösning framför ett tredje spår. 2006 får Hans Rode i uppdrag av alliansregeringen att snabbutreda denna lösning igen och förordar dubbelspåret som enda tänkbara lösning. Vid halvårsskiftet 2007 ger så regeringen klartecken att bygga. Denna beslutsprocess tog 60 år och det kommer att ta minst ytterligare 10 år innan Citybanan står färdig. Spårkapaciteten är redan idag utnyttjad till 100 %. Dessa oändliga beslutsprocesser gör att behovet av mer spår ligger långt efter verkligheten och har nu lett till att hela trafiksystemet i och runt Mälardalen har akut brist på spår. Det gör att vi måste styra trafiken och hela produktionsapparaten på minutnivå. Det är inte helt lätt kan jag säga att klara 1400 avgångar per dag där alla tåg måste komma och gå på minuten när för att inte bli försenade. Det kräver en helt felfri verksamhet utan påverkan av väder och vind. Något sådant existerar inte rent praktiskt. Du undrade avslutningsvis om du kunde bidra på något sätt till att tågen kan gå på tid. Ja det kan du! Driv på besluten som krävs för att Banverket ska få de medel som behövs för att bygga ut banorna runt storstäderna. Informera också gärna dina riksdagskollegor om situationen och att ett av huvudskälen till att tågtrafiken inte fungerar helt tillfredställande är bland annat de uteblivna beslut om successiv utbyggnation av spåren i takt med tillhörande trafikutveckling. Det finns inget bättre sätt att färdas än med tåg och det är dessutom helt avgörande att detta kan vidareutvecklas om vi ska klara transportbehovet runt storstadsregionerna och samtidigt klara miljö och energimålen i landet.  
 Med vänliga hälsningar
 Jan Forsberg
SJ AB  

 Här är mitt svar  
Till Jan Forsberg VD 
Tack för svaret.
Jag delar din uppfattning om att banverket behöver mer resurser. Du nämner Högeralliansregeringen,  där har jag mindre förhoppning eftersom de gett så tydliga signaler om att de vill satsa mer på väg än på järnväg fortsättningsvis. Där kan vi säkert hjälpas åt att trycka på. Jag informerar gärna mina Riksdags kollegor å andra sidan  är de fullt medvetna om problemet eftersom de har samma upplevelser som jag om de tröttsamma  tågförseningarna. Men jag är inte helt nöjd med att du bollar över ansvaret för alla dessa tågförseningar, som du beskriver som kaos,  på andra.Även SJ borde kunna göra mer särskilt med tanke på att det går så fantastiskt bra nu. Utslitna och ej underhållna tåg är inte bakverkets fel.Jovisst är det som du beskriver att tåg är ett fantastiskt bra fortskaffningsmedlen, de tycker hela Svenska folket. Frågan är bara hur länge de står ut med att missa förbindelser till flyg och båt, missa möten, komma försent till jobbet, gå minste om viktiga kontakter och inte träffa släkt och vänner. 
med vänlig hälsning
Monica Green

Anders Borg vill ha hjälp av Finanspolitiskt råd gentemot sina kollegor i Regeringen för att klara sin trovärdighet

När jag lade interpellationen så kände jag en besvikelse över att Anders Borg dels inte tagit hänsyn till socialdemokraternas synpunkter om finanspolitikstråd som vi skrev i om vårens ekonomiska motion.  Dels också för att jag känner en oro över att Anders Borg inte vill att finanspolitiken ska föras av förtroendevalda i Riksdagen, utan vill lyfta ut det så som penningpolitiken blir mer oberoende. Trots att jag inte har någon som helts anledning att ifrågasätta de utvalda till finanspolitiska rådet De har han säkert valt med stor omsorg.

Jag frågade Hur den demokratiska insynen i finanspolitiken ska gå till om det är andra än riksdagsledamöter som ska göra det?
Väljer regeringen att tillsätta ett finanspolitiskt råd för att slippa kritiska frågor från riksdagsledamöter?
Vill regeringen enbart ha ett råd som håller med regeringen i allt den gör?
Varför vill regeringen inte ha en opposition som granskar?
Men nu förstår jag att Anders Borg vill ha hjälp med att återupprätta sin trovärdighet.

Högerns politik är omodern, oansvarig, orättvis och ofinansierad, finansministern håller inte med mig om det. Eller också gör han det utan att kunna tala om det högt eftersom han blir överkörd av partiledarna i fråga efter fråga.

Det går bra för Sverige.  Sysselsättningen ökar, de offentliga finanserna är starka och tillväxten är hög, Det ska vi vara både stolta och glada över. Då borde vi ha råd med solidaritet och fördela tillgångarna mer rättvist

Anders Borg orkar inte hålla emot kraven på ofinansierade reformer. Gång på gång har han fått stryka på foten till förmån för de fyra partiledarna i den borgerliga regeringen. Både när det gäller förmögenhetskatt, omläggningen av fastighetskatten till kommualavgift och dubbel skatt till de som flyttar och nya jobbskatteavdrag

Så nu inser jag att det är inte oppositionen som han behöver bli skyddad från utan han behöver få stöttning genemot sina egna


Nu har Lars Lejonborg lovat att komma till Skövdes högskola

Idag har vi interpellationsdebatter i Riksdagen, denna gång behövde jag inte vända i Vingåker. I samband med att Lars Lejonborg svarade på, det olycksaliga utspelet, om att vi ska ha färre universitet så passade jag på att återigen bjuda in honom till Skövde.

Han kommenterade ha det faktum att han ska vara kvar inom Högskole- och forskningsvärlden som minister utan att vara partiledare längre.

-         Det kan göra att jag kan fortsätta besöka universitet och högskolor sa han, och lovade alltså mig att han ska komma till Skövde.

Det gör att vi kan fortsätta berätta om vikten att Skövdes högskola får fortsätta att utvecklas.

Skövdes högskola har kvalité och kompetens, studenterna som går där får jobb efteråt och har en bra social situation under studietiden. Dessutom har Skövde som stad blommat upp till en modern ungdomlig stad tack vare högskolan. Det skulle vara förödande för hela Sverige om vi skulle få en återgång till att bara ha utbildning på några få platser. De små och medelstora högskolorna har tagit tillvara och gett fler chansen trots att högern var emot satsningen. Men nu behöver Skövdes högskola utvecklas och ges möjlighet till forskning, mastersutbildningar, doktorander och eximinationer.


Hur länge ska Åsa Torstensson skylla på förra regeringen?

Förra mandatperioden var det mycket kritik från oppositionen om att det satsades för mycket på järnväg gentemot vägar. Men just nu låter det som om Högerregeringen ska satsa på järnvägen. Visserligen bara prat, hittills har ju både väg- och banverk fått skriva ner sina planer eftersom den nya regeringen inte ens indexreglerat anslagen.

Lyssnade just på P1 morgon debatt mellan Infrastrukturministern och SJs VD Jan Forsberg. SJ villa ha 50 miljarder till järnvägsinvesteringar. Det fick han inga löften om utan Åsa Torstensson gjorde sitt bästa för att skylla på förra regeringen, hur länge ska hon gömma sig bakom sossarna?

Den 20 september är det upp till bevis i budgetproppen. Då är det dags att leverera??.http://sr.se/p1/


Ska "Stureplanscentern" eller centern för hela landet vinna på centerstämman

Centern har med Maud Olofsson i spetsen förflyttat sig till högerkanten i högerregeringen men detta gillas inte av de centerpartister som står fast vid folkrörelser och den Svenska modellen.  "Stureplanscentern" vill se platt skatt och ett skattetryck i nivå med EU dvs. minskade intäkter med miljard belopp.

Dessutom ligger Centerpartiets ledning till höger om medlemmarna i frågan om arbetsrätten där de föreslår långtgående förändringar.

 

De driver kravet på längre provanställning för unga upp till 26 år och vill nu luckra upp arbetsrätten i olika utsträckning. Förvånansvärt nog har det blivit dyrare och krångligare att vara småföretagare från årsskiftet menas Maud styrt näringsdepartementet. Alltså hon säger en sak men gör en annan.

 

Många center medlemmar är starkt kritiska till centerpartiets regionalpolitik och är upprörda över att centerpartiet varit med och beslutat om höjda arbetsgivaravgifter, utvecklingen av kostnadsutjämningen, att pensionärer inte får del av jobbavdraget och att pensionärer inte har fått höjd garantipension som centerpartiet i princip har lovat.

 

Så om vi sett sprickor i regeringen så kan det också visa sig på centerstämman i helgen att även centern är splittrad inom sig. Men de ska nog göra sitt bästa för att hålla den fina fasaden vacker. Tipset är alltså att centern stämman sluter upp bakom Maud menas många ombud knyter handen i fickan.

  


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=686109

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16928593.asp


Brev till SJs VD

Stockholm den 28 augusti 2007Stockholm den 28 augusti 2007

Grattis till att SJs Halvårsrapport visar det bästa resultatet i bolagets historia. Skulle du kunna tänka dig att satsa på att tågen kommer i tid också?

Anledningen till min fråga är att jag de senaste veckorna drabbats av så kraftiga tågförseningar att jag inte kunnat utföra mitt uppdrag som Riksdagsledamot på ett tillfredsställande sätt. Dels har jag inte kunnat delta i interpellationsdebatter och dels har jag kommit för sen till möten i Riksdagen.

Jag är inte ensam om att få resplanerna förstörda. Vi är tusentals resenärer som drabbas på väg till jobb, affärsmöten, uppdrag, släkten, vännerna och semestern. Det är mycket produktivitet och tid som går till spillo för människor som sitter fast på tåg för att elen försvunnit, för att träd ramlat ner, för att bromsarna hängt sig osv osv. Så sent som idag stod tåget stilla på Västra Stambanan, så trots att jag går upp kl.5.30 för att åka med ett tåg 6.27 från Skövde till Stockholm kommer jag inte i tid. Tåget var försenat redan från Göteborg men blev även ytterligare försenat efter vägen. Jag anlände 1 timme och 15 minuter sent till Stockholm.

Det är ändå inte det värsta, för det skedde för någon vecka sedan, då kom jag inte ens fram till Stockholm utan fick vända i Vingåker och åka hem. Västra stambanan sägs vara den bästa banan med minst förseningar, då kan jag bara ana hur det ser ut i resten av landet.

Du brukar säga, när vi träffas, att tågen kommer i tid 97% av tiden. Kan du förklara för mig varför jag hamnar på de 3% tåg som inte kommer i tid? Svenska folket är ett tågälskande miljömedvetet folk som skulle kunna tänka sig att åka ännu mer tåg om det fungerade.

Ni har gått från ett konkurshot till en vinst på 368 miljoner under 2006. Finns det någon som helst möjlighet för er att även se till att resenärer tycker att ni är ett attraktivt val för den som ska från en ort till en annan. Tågen måste vara hela och rena och framförallt måste de gå i tid. Ni har arbetat hårt för att kunderna ska se märkbara och konkreta förbättringar men tyvärr på den punkten har ni misslyckats.

Finns det något jag kan göra för att ni ska lyckas eller finns det något som ni kan göra för att tågen ska komma i tid?

Med vänliga hälsningar

Monica Green
Riksdagsledamot 

SJ i DN

 

sj i svd


Framtid, förnyelse och rättvisa

 

Idag har vi haft långa ingående diskussioner mellan oss sossar i finansutskottet och skatteutskottet. Det var bra öppna diskussioner där vi vänder på alla stenar för att få en bra, rättvis, modern och ansvarsfull finanspolitik. Vi kan inte besluta själva vilka förslag som ska läggas i höstens ekonomiska motion. Dels för att partiet har genomgående rådslagsgrupper för att förnya politiken och dels för att kongress, partistyrelse och förtroenderåd ska besluta om vår politik. Men helt klart är at vi har ett visst mått av inflytande på höstmotionen.

Därför var det extra intressant att reda ut vad som är rättvisst och inte rättvisst i förvärvsavdrag, jämställdhetsbonus och klimatåtgärder. Dessutom är det ju inte helt enkelt att reda ut borgarnas olika utspel om deras boendeskatt. Både när det gäller det orättvisa i att slott och koja ska beskattas lika och hur det ska finansieras. Det enda vi vet är att Borgarna är osams och att Borg får vika sig för det mesta, vi får se hur det slutar


Dags igen för tågförseningar

Nu var det dags igen att åka tåg till Stockholm. Eller snarare försöka ta sig fram via tåg. Det mest bekväma och miljövänliga sättet att resa. Jo, jag vet men jag blir så trött på alla dessa förseningar. Det sägs att 97% av tågen kommer i tid, det tror jag så mycket jag vill på. Eller varför är de 3% alltid koncentrerade till de tåg jag ska åka med?

Dessutom brukar jag få höra att just Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg är den bana som är bäst på att hålla tiderna. Jösses, hur är det då för alla andra i detta avlånga land som ska ta sig någonstans med spårbunden trafik. I flera dagar har vi kunnat läsa i Göteborgsposten om frustrerade pendlare. Jag skrev en Interpellation till Åsa Torstensson förra gången jag blev sittande så här på ett försenat tåg. Vi får se vad hon svarar


Maggan 60år straffad av regeringen

I dag på Greenkontaktet dvs. mitt medborgarkontor i Skövde kom bland annat en kvinna som var arbetslös. Hon var jätte trevlig och berättade om den dyra avgiften till a-kassan och den låga ersättningen, hon har endast 65% i ersättning vilket är tufft för hushållsekonomin.

Men hon var glad över att biblioteket finns, att läsa har blivit både ett behov och ett sätt hålla igång.  Men när det gäller att söka jobb berättade hon att de inte alls är så lätt som det påstås, trots att hon har 5år kvar till pension och mycket alert så uppfattas hon som för gammal. Hon har sökt jätte många jobb men inte fått något, dessutom är det väldigt många arbetsgivare som inte ens bemödar sig med at skicka meddelande om att jobbet tillsats av någon annan. De jobb som finns är försäljningsjobb och telemarketing på provisionsbasis.

Nu har hon jobb och utvecklingsgaranti vilket betyder att hon får komma och sitta framför en dator och söka jobb. Hon tyckte att det var kul.

Trots att Maggan är en positiv kvinna med socialkompetens så straffas hon av regeringen. Skillnaderna måste vara större säger Reinfeldt annars söker de arbetslösa inte jobb, påstår han. Maggan är ett ytterst levande bevis på motsatsen. Men sådana pratar ju Reinfeldt helst inte med. Han vill bara prata med de som har jobb, som passar in i hans mall, som inte behöver andras stöd


Reinfeldt sa att han helst inte talar till arbetslösa, frågan är om han vill tala om och med någon överhuvudtaget?

 

Sedan Reinfeldt för några veckor sedan förklarat i sitt sommartal att han helst inte talar med arbetslösa har han varit osynlig. Han sågs visserligen som en skugga bakom Anders Borg när denna förklarar att de inte har råd med reformer nu när skattesänkningarna blivit så dyra.

Frågan är om Reinfeldt överhuvudtaget vill prata med någon?, Jo han har varit duktig på att hålla i sin strategi att träffa kvinnor i vården, någon spinndoktor hade väl påpekat att moderaterna inte är så populära hos lågavlönade kvinnor. Men något besked till dem har han inte. Reinfeldt och hans regering tar oss tillbaka till en tid då klyftorna var ännu större mellan fattiga och rika. Det var dags för statsministern att ta sin roll på allvar och ge besked om varför vi fått ett större utanförskap i Sverige sedan maktskiftet för snart ett år sedan. Men han kanske har fullt upp med att hålla ihop sprickorna i Regeringen så att fasaden är fin utåt. För visst spretar det, Maud som dragit med sig centerpartiet till högerflanken och vill strypa facket. Hägglund som vill ha vårdnadsbidrag med 3000 kr i månaden för den som nu har råd att stanna hemma med det. Och Fp som står i partiledarbyte och som inte vet om det är hårdare tag i skolan eller om det är jämställdhetsbonus som är viktigast att driva. Sprickorna kanske förklarar att Reinfeldt är så osynlig men strategin är det inget fel på. - Öka klyftorna för det gick vi till val på, som han brukar säga, när han väl pratar.

Högeralliansens politik är inte bara orättvis den är oansvarig och omodern också .
 

Bros i DN


Snart kommer hösten


Vanja och Mirjana vigdes i går

Vanja och Mirjana vigdes i går
Solen sken på Vanja, Mirjana och dottern i går på vigseln. Dessutom var det fullt med släkt och vänner som alla var glada och lyckliga. Härligt

Karl-Axel och Evalotta är vigda

Karl-Axel och Evalotta är vigda

Det är en ära att få viga opptimistiska glada par som ser ljust på framtiden.
Kar-Axel och Evalotta är ett av de par som vigdes i Boulonierskogen i Skövde

Grattis

Regeringen tror på goda tider men det blir större klyftor

 Finansminister Anders Borg presenterade i anslutning till regeringsöverläggningarna vid Harpsund under fredagen utgångspunkterna för svensk ekonomi.- Hörnstenarna är en ansvarsfull politik med sunda statsfinanser och där fler ges möjlighet att komma i arbete. Jo så är det förstås men särskilt ansvarsfullt är det inte att genomföra gigantiska ofinansierade skattesänkningar som ökar på klyftorna Det är glädjande att se att allt fler nu söker sig ut på arbetsmarknaden och får jobb, samtidigt som svensk ekonomis långsiktiga förmåga att skapa välstånd tydligt förbättras. Säger Borg men vad kommer det sig att Norge lyckas ännu bättre med att sänka arbetslösheten utan att sänka a-kassan och införa skattesänkningar? 
Regeringen tror på goda tider, visst men det är inte deras förtjänst. Och när det går så bra för Sverige som det gör då borde vi ha råd med rättvisa
Borg lovar skattesänkningar men inget mer. Undrar just vad hans moderatkompisar som lovat mer pengar till vägar och polis ska säga i sina valkretsar nu???
 

Flickor och pojkar har mördats i England

Eftersom jag fortfarande befinner mig i London får jag tyvärr bevittna den våg av våld som ungdomar utsätter andra ungdomar för här i UK. Det är fruktansvärt att se alla upprörda och ledsna människor som frågar sig hur sådant kan hända. De vapenlagar som trädde i kraft efter massakern i Dunblane har visat sig lätta att kringgå.

Bister Gordon

Premiärminister Gordon Brown utesluter inte att lagen kommer att skärpas. Än så länge är Sverige någorlunda förskonade för sådana här våldsvåger. Men vi kan aldrig vara tvärsäkra på att det inte händer i Sverige. Och vi vet att män dödar kvinnor även i Sverige, inte i så stor utsträckning men varje mord, varje dödad människa är inte bara en tragedi utan fullständigt oacceptabelt

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=685377

Det kanske är så att Högerregeringen inte skryta så över sin förträfflighet trots allt

Nu säger även SEB och Nordea att de Nya jobben inte är regeringens förtjänst
-Jag tror att vi hade fått en bra sysselsättningsutveckling i vilket fall som helst, säger SEB:s Robert Bergqvist till TT. Jo, nu kanske det blir ett erkännade sossarnas  påståenden i valet. De nya jobben blir allt fler och sysselsättningen är rekordhög. Men uppgången är inte regeringens förtjänst, enligt ledande bankekonomerna som menar att uppgången beror på den starka konjunkturen.
Regeringen har gjort ett stort nummer av att få ut fler i jobb. Därför har inkomstskatten sänkts och a-kassan stramats åt. Enligt Nordeas chefekonom Jörgen Appelgren har åtgärderna hittills haft mindre genomslag än väntat.
Han visar att Norge haft en mycket kraftigare ökning av arbetskraftsutbudet, utan att den norska regeringen gjort så mycket.
-Tittar vi på Sverige så ligger vi i mitten på det nordiska fältet och det gjorde vi förra året också, säger Appelgren. Så det kanske är så att Högerregeringen inte skryta så över sin förträfflighet trots allt
http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_16820695.asp

Regeringen tror på goda tider, visst men det är inte deras förtjänst. Och när det går så bra för Sverige som det gör då borde vi ha råd med rättvisa


Kan lokalodlad mat rädda miljön?

Förmodligen inte, det är betydligt större förändringar som måste göras för att klara koldioxidutsläppen, överhettning och miljöförstöring. Men det kan vara ett steg i rätt riktning och ett sätt att vara delaktig i förändringsprocessen.  Men å andra sidan är det inte helt enkelt, morötter, potatis och kött går nog att köpa från lokala producenter. Men när det gäller tomater så är inte alla Svenska tomater de allra bästa för miljön. Om de odlats i växthus har det tagit mer energi än att transportera produkten från ett varmare land där det är rätt klimat för den odlingen. Så årstidsbaserad mat kan kanske vara ett av svaren. Jag tycker att det ska vara lätt att vara miljömedveten konsument så arbetet med klimatmärkning kommer att bli viktig. Till dess får vi göra så gott vi kan. En sak som vi alla kan göra är att dricka vatten från kranen och inte köpa det i flaskor.  


Möte i Houses of Parliament med Lord Craigavon

 I dag har jag mött Lord Craigavon i London. Han tog emot utanför Parlamentet och var mycket diskussionsglad och ville berätta allt om Englands parlament. Han tog upp allt från Drotningens besök, till klimatförändringarna och politiskt heta frågor just nu.

Han kallade mig den unga flickan, jag vet inte om jag ska tolka det som ett sätt att nervärdera mig eller om han ville ge mig en komplimang. Men jag valde att inte reagera alls på det uttalandet.
På eftermiddagen gjorde vi en djupare analys av Gordon Browns tal. Måste säga att jag blev glatt överraskad för även jag hade gått på mediabilden om att han är grå och tråkig.
Hans tal är lysande och hans genomtänkta politik gör intryck på de flesta tror jag.
Även Lord Craigavon kommenterade situationen om att högerledaren Cammeron har väntat på ögonblicket när Blair lämnar över till den något mindre karismatiska Brown, men att Cammeron inte alls stigit i opinionen de senaste månaderna.
Britterna kanske gillar Brown trots allt

Han påstår att han ska lyssna, men ändrar sig inte om de ökade klyftorna med boskatten

Nu säger Anders Bog att han ska lyssna på remissinstanserna om fastighetskatten (se min tidigare blogg). Men han ska inte ändra sig.

Men tänk på alla äldre som har småhus runt om i landet som kanske byggde sitt eget hus för länge sedan. De får inga fördelar med förslaget om den kommunala fastighetskatten men de ska ändå straffas när de blir så pass gamla att de inte kan ta hand om sitt hus längre. Deras skatt ska fördubblas när de säljer sitt hus

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=683393


Nu har jag ansökt om att gå med i kräftakademin

 Jag gillar både kräftor och att sjunga på fester så jag hoppas få vara med i den kulinariska organisation.  Kräftakademin har grundats i Karlsborg, vid Vättern.  Namnet är registrerats hos patent- och Registreringsverket.  Förutom att arrangera en årlig kräftskiva vid Göta Kanal så vill akademin också dokumentera den kultur och de traditioner som finns kring kräftan, kräftfiske och kräftskivor.Jag är sedan tidigare medlem i grynkorvens vänner, detta blir ytterligare ett smakriktsätt att föra traditioner vidare  

kräftakademi

http://www.idasbrygga.se/

http://sr.se/skaraborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1547264


Han sa i valrörelsen att han skulle lyssna, men till remissinstanser lyssnar han inte

 När Sveriges samlade synpunkter från de som är väl insatt i hur skatter och avgifter slår i olika delar av landet, då är Reinfeldt fullständigt kallsinnig.  Förslaget på förändrad fastighetskatt får bred kritik, främst för att regeringen höjer reavinstskatten för den som säljer sin bostad, det slår hårt för de äldre som haft sitt hus länge och som kanske vill sälja, de ska nu straffas med en fördubbling av reavinstbeskattningen, trots att de inte får ett öre i sänkt fastighetskatt Drygt 16 miljarder kronor väntas det kosta att helt byta ut dagens fastighetsskatt mot ett nytt system. För att få pengar till det vill alltså regeringen höja reavinstskatten för den som säljer sitt hus eller sin lägenhet. Svenskt näringsliv, LO, Villaägarna, Boverket, Skatteverket och Hyresgästföreningen är kritiska.Och som jag skrivit om tidigare, det är småhusägare ibland annat Skaraborg som får betala de gigantiska skattesänkningarna som de stora fastighetsägarna i Norra Stockholm får

DN


Nu börjar skolan Regeringen får IG i sitt agerande om betyg

 Varje barn har rätt att lyckas! För att varje barn ska ha förutsättningar att lyckas i skolan måste lärare, elever och vårdnadshavare föra en aktiv dialog om skolgången. Vad fungerar, vad behöver vi jobba mer med och hur gör vi detta bäst tillsammans? Den dialogen ryms aldrig i ett betygskuvert.
 
Betygen brister på många olika sätt. Framförallt passar de inte in i dagens skola. Vi har en skola där det inte längre räcker med att plugga in färdigserverade faktakunskaper utan det gäller att på olika sätt söka information och också kunna värdera och ifrågasätta. Hur ska man kunna betygsätta det egna tänkandet?!
 
Den viktigaste frågan är naturligtvis hur små barn mår av att få betyg. Det är ingen hemlighet att lärandet fungerar bäst när det är lustfyllt. Ett barn som redan som sjuåring får veta att det inte duger kommer för alltid att bära med sig den stämpeln genom skolan.
Införandet av betyg i de yngre åren skulle vara en tragisk återgång till en skola som snarare uppmuntrar anpassning och tystnad än kritisk granskning och självständighet!
 
Regeringen får icke godkänt, inget betyg från år ett i skolan!

 DN om längsta bokbordet

Ta avstånd från våld

 

Det är förståss viktigt att påpeka att trots att Sverigedemokraternas åsikter går stick i stäv med demokratiska rättigheter om alla människors lika värde så är våld definitivt inte lösningen.

Både AFA och främlingsfientliga grupper är lika knäppa om de tar till våld, det leder ingen vart eller kanske till och med får motsatt effekt.

Precis som jag fördömer Busch i Irak så fördömer jag de som tar till våld i Sverige. Oavsett om det rör sig om våldet mot kvinnor, rasistiska brott eller misshandel så är det lika korkat

  

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16757952.asp


Vi kan inte låta Sverigedemokraterna stå oemotsagda!

Dagens opinionssiffror är skrämmande på så sätt att många tycks ha gått på de lätt argumenten och att alla människors lika värde inte verkar gälla längreDet är skrämmande att det i Sverigedemokraternas partiprogram står att de vill ha en - etniskt och kulturellt homogen nation och att man vill verka för en återflyttning av sådana invandrare som kommer från Afrika, Asien eller Latinamerika- . Detta betyder i klarspråk att man förordar etnisk rensning. Syftet med deras politik är uppenbar: de vill väcka hat, de riktar sin aggressivitet mot grupper i samhället som redan är utsatta och de vill ställa olika kategorier av människor mot varandra. Det finns inga ?vi och dom?. Det finns bara vi. Alla kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi socialdemokrater vill att Sverige byggs med mångfalden som grund. Tillsammans har vi ansvar att skapa ett samhälle där alla, var och en av oss, får plats och mår bra. Arbete är ofta det bästa sättet att få komma med i en gemenskap och ett sammanhang. Det måste bli lättare för nyanlända flyktingar och flyktinganhöriga att snabbt få stöd för att komma in på arbetsmarknaden.Vi kan inte låta Sverigedemokraterna stå oemotsagda!  

skrämmande
http://www.s-bloggar.se/


All Stars Cruisers i Skövde, en dag för alla

image254

En bilutställning för Skaraborgarna dit många kommer för att titta på bilar, prata, köpa bildelar, se på tävlingar eller rösta fram sin favorit bil. Som vanligt fanns vi socialdemokrater på plats för att dela ut boken på väg, dela ut ballonger och diskutera.

Många var mycket irriterade över att de borgerliga partierna fört dem bakom ljuset i valrörelsen.

-         Vi visste inte att bilförsäkringarna skulle bli så enormt dyra med borgarna, vi visste inte att det skulle kosta 6-700 kr i månaden att vara med i facket med borgarna och vi visste inte de sämst ställda skulle lämnas i sticket med den nya regeringen, sa besökare vid vår monter.

Det är ju ingen idé att säga vad var det vi sa, för nu gäller det att se framåt

image255 

På bilden syns en stolt Helena Dahlström som fick tredje pris för sin fina bil
http://www.ascs.se/


Oj oj oj nu får man veta sanningen om Christina Husmark Persson

Hon hat haft en "släng av utbrändhet", Stackars Husmark, hoppas hon tog Alvedon och blev bättre. Skämt och sidor. Det är ju jätte trist om Christina Husmark Persson varit utbränd, men bra om hon vet hur verkligheten ser ut. Men jag tror faktiskt inte att ministrar ska försöka sig på att påstå att de vet hur det är att var sjuk eller att försöka vara den som skriver ut sjukskrivningar.


Ja, regeringen är både blind och döv

Jo Fredrik Lund det stämmer. Åtminstone när det gäller rättvisa och solidaritet. Vi vet alla att de gick till val på större skillnad och ökade klyftor. De vann och genomför nu sin politik med stort självförtroende. Många ångrar sig nu. Det var inte detta de hade tänt sig när de röstade borgerligt. Jag fick så sent som i kväll ett telefonsamtal från en ångerfull väljare som insett konsekvenserna av att välja en högerregering. Högre trafikförsäkring, sämre service, lägre skatt för de rika och sämre villkor för de med handikapp är exempel på hur den nya politiken slår i praktiken.

vit käpp i trafiken


Äntligen skolstart!

 Nu syns det i annonser och i affärerna att skolstarten är nära. Det är många barn som längtat efter skolstarten. Barn som inte fått chans att åka någonstans i sommar, barn som fått fördriva sin tid på egen hand, barn som upplevt en regning sommar och ungdomar som inte fått sommarjobb. En och annan förälder drar nog också en lättnaden suck över att barnen nu ska få in rutinerna igen. Men hur blir det i skolan nu när skillnaderna ökat och barnen ska jämföra sina sommaraktiviteter, hur blir det med mobbingen och hur blir det på fritidshemmen som allt mer tagit karaktären av förvaring tills föräldrarna hämtar. För få vuxna och för stora barngrupper gör att barnen inte får hjälp med läxor, får avkoppling, får stimulans till fysisk aktivitet? Dessutom har andelen barn i fattiga hushåll ökade i två tredjedelar av kommunerna. Barnfattigdomen är störst i storstäderna. Skillnaderna mellan storstäderna som helhet och resten av landet har ökat.  En kvarts miljon fattiga barn i ett rikt land som Sverige är allvarligt. Fattigdom inte är något tillfälligt för många av dessa barn. För dem innebär knappheten ett utanförskap som kan få långvariga konsekvenser.FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard och att staten ska sträva efter att förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, ?till det yttersta av sina resurser?. Barns levnadsstandard handlar alltså inte enbart om materiell standard och fysisk utveckling, utan den ska också bidra till barnets hela utveckling.  

Tror de sig själva när de påstår att skattesänkningarna gynnar låginkomsttagare?

Eller vill de bara låta övertygande så att andra ska tro dem?Reinfeldt påstår att han nu ska sänka skatten för låginkomsttagare eftersom de rika blev gynnade med avskaffad förmögenhetsskatt och löften om en kraftig fastighetsskattesänkning för de rikaste.  Men de allra flesta vet nog att det är höginkomsttagare som tjänar mest på skattesänkningar. Det vet i alla fall Finansdepartementet som skickade ut en promemoria i juni.  Där står om förslaget till förstärkt jobbskatteavdrag att den som t ex tjänar 33 000 i månaden får en sänkt skatt med över 3 000 kronor om året medan den som tjänar runt 17 000 i månaden får nöja sig med  runt 2 000 kronor om året. Med andra ord kommer även detta spä på den orättvisa fördelning som det förra jobbskatteavdraget innebar.  Dessutom återstår finansieringen. Vem får betala skattesänkningen den här gången? Blir det de sjuka, genom en ytterligare karensdag eller genom sänkt sjukersättning? Eller ska regeringen tulla på statens finanser och bidra än mer till höjda räntor? 

Tips, tänk framåt satsa på järnvägen

Nu efter mycket lång väntan har vi fått veta att ett träd ramlat ner över de strömförande ledningarna. OK nu vet vi det. Är det förmätet att ge tipset om att hålla rent efter banorna?

Jag upplever att underhållet har blivit sämre det här året, sedan vi fick borgerlig regeringen. Men en del tycker att det är mer verklighetsförankrat med sänkta ambitionsnivåer...

Läs mer om tågförseningarna

tröttsamma tågstopp


Tröttsamma Tågförseningar

Nej, jag tillhörde inte dem som trodde att det skulle bli bättre med privatisering av SJ. Se bara hur det gick i Storbritannien där olyckorna ökade och kommunikationen mellan de olika operatörerna inte fungerade. Eller se hur det gick på Nya Sealand, där inget underhåll på tågbanorna gjordes på 10år ända tills staten köpte tillbaks banorna igen. Där gick det så dåligt att tågen inte kunde köra snabbare än 30 km i timmen vilket i sin tur ledde till att nästan alla föredrog bilen som i sin tur ledde till trafikstockningar.

Men vad är det som ska till för att tåg ska gå i tid, gå hela vägen och komma fram i tid?

Just nu sitter jag på ett tåg på väg till Stockholm som står helt still och vi fick just höra i högtalaren att tekniker var på väg och ska komma om en timme.

Jag vet inte hur många gånger jag har fått beskedet att tåget är försenat, tåget är trasigt, tåget har ingen ström, tåget har tappat sin arm, tåget få inte plats på spåret osv osv

Jag blir så väldigt trött på detta väntande.

Ändå är vi Svenskar ett tågälskande folk, aldrig har så många som nu åkt tåg och fler skulle det kunna bli om vi skaffade fler tågset, underhöll dem bättre och byggde fler spår. Men det vill inte den borgerliga regeringen göra, banverket har till och med fått sänka sin ambitionsnivå för utbyggnaden i framtiden. En trist ambition tycker jag

tröttsamma tågstopp


Plask i bassäng, viktigare än äldrevård?

I Skövde byggs Sveriges modernaste simarena just nu. Jag som simmar så mycket och som saknat tillräckligt med bad i Skövde borde vara jätte glad. Javisst är det jättekul att vi lägger ner många, många, många miljoner på att bygga ut och för bättre den nuvarande Arenan.

 Men vad jag inte förstå är varför Arenan har gräddfil före ombyggnation av äldreboenden och före de dagis som brann ner förra året. Ett av våra äldreboenden här i Skövde heter Ekedal, det är så nedslitet att en ombyggnation har varit och är helt nödvändigt både för de äldre och för personalen. Som det är nu bor de äldre mycket trångt i små salar utan toalett. Toa finns i korridoren och personalen ska hjälpa till och för att bära dit. Om de äldre är för dåliga för att tas ut i korridoren får de sätta sig på en hink bakom ett skynke. Personalen sliter och stressar hela dagarna men pågrund av de dåliga lokalerna hinner de inte med i den utsträckning som behövs. Vi har i fullmäktige beslutat och avsatt pengar till ombyggnationen som skulle starta för flera år sedan. Men av outgrundliga anledningar blir det aldrig av utan skjuts på framtiden. Men den nya simarenan den hann vi inte ens fatta beslut om förrän spaden satt i marken och nu byggs det för fullt.
Varför denna gräddfil för de friska? Är det för att det är mer status med idrott än gamla som inte kan ta hand om sig själva? Eller är det för att detta är en moderatstyrd kommun?

i berg avgår kommunchef

 

sjukhus måste byggas om


Regeringens energikompromiss - en död hand över energipolitiken

 Klimatfrågan kan endast lösas om världens länder väljer att samarbeta. Men internationellt engagemang får inte bli en ursäkt för att inte agera i Sverige. Och vi har allt att vinna på att gå före. Att ställa om samhället till en långsiktigt hållbar energianvändning har en enorm potential ? i tillväxt, arbetstillfällen och för ett uthålligt samhälle.  Hittills har Sverige varit ett föregångsland. En målmedveten socialdemokratisk politik har, trots ett envist motstånd från högerpartierna, gjort att vi bättre än andra länder utnyttjar våra tillgångar på förnybar energi och att vi har en framgångsrik exporterande miljötekniksektor. En fortsatt progressiv energi- och klimatpolitik är en förutsättning för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Energianvändningen måste i ännu högre grad bygga på förnybara energikällor och den måste också effektiviseras rejält. .
Den borgerliga energikompromissen lamslagit i stället för att ge långsiktiga förutsättningar. Det duger inte för att möta framtidens utmaningar.
 Regeringen har inlett mandatperioden med att avskaffa eller kraftigt skära ned stöd till miljöförbättrande åtgärder. Stödet till de villaägare som vill byta ut sin direktverkande el mot fjärrvärme eller pelletspanna har minskat, oljekonverteringsstödet har avbrutits hastigt och i förtid och kraftiga besparingar, hela 120 miljoner kronor, har gjorts på energirådgivning och informationsinsatser för ökad energieffektivisering. Stödet till klimatinvesteringsprogrammen upphör, trots lyckade samarbetsprojekt mellan näringsliv och kommuner. Alltså är  det som Tomas Östros säger - högerregeringen lägger en död hand över energipolitiken

DN

svd

http://www.s-bloggar.se/


Jympa med Mona

jympa i BoulognierIkväll var det sista jympan med friskis och svettis utejympa. Brukar jympa i Boulognerskogen i Skövde, det är härligt, avkopplande och svettigt. Jag gillar att jympa med "Mona for president" tröjan på mig, inte bara för budskapets skull utan för att den är skön att ha också.
När jag kom hem fick jag det glada budskapet att det startat en ny blogg http://www.s-bloggar.se/

Vi borde ha råd med rättvisa i ett så välmående land.

 Det är mycket bra att det är högkonjunktur och att det går bra för Sverige. Det nuvarande finanspolitiska ramverket, som vi bedrivit i detta land ett antal år nu, har tjänat Sverige väl och det borde vi behålla. Att räntorna höjs är något som regeingen bett om med sina ofinasnierade skattesänkningar.
Det märks att Högerregeingen är nervös och att de vill ha fler nickedockor vid sin sida. Om kan bekräfta att ökade klyftor skulle vara bra för Sverige. Varför har de annars tillsatt ett finanspolitiskt råd som ska granska den egna politiken. Jag misstänker att regeringen tillsätter ett eget granskningsorgan för att slippa kritiska frågor.
Den 28 juli bildade regeringen ett finanspolitiskt råd som ska granska och utvärdera regeringens ekonomiska politik. Självklart ska regeringens politik granskas. Men det finns redan idag ett antal aktörer som har till uppgift att följa och kontrollera regeringens finanspolitik. Utöver det anser vi att det är svenska folkets valda företrädare i riksdagen som ska utvärdera politiken. Ett råd som regeringen själv har tillsatt kommer inte ställa alla kritiska frågorVi socialdemokrater tycker också att det är viktigt att kunna följa den ekonomiska politikens betydelse för inkomstfördelningen i samhället. Vi vill därför bland annat skärpa kraven på att regeringen ska lämna en fördelningspolitisk redogörelse av sina förslag. Jag har frågat finansminister Anders Borg vilka initiativ han är beredd att ta för att öka oppositionens möjligheter till insyn och deltagande i granskning och utvärdering av regeringens ekonomiska politik. Han tänker svara mig i en interpellationsdebatt i Riksdagen den 30 augusti

Skövde kommun är välmående men satsar hellre på skattesänkning än på trygghet i Ryd

 Skövde kommun är en välmående kommun med stora tillgångar och god ekonomi. Nu har de borgerliga partierna beslutat att sänka skatten och då får äldrevård, skola och integrationsarbete inte de nödvändiga resurserna. Ta Ryd som exempel.Stadsdelen i Ryd är fantastiskt fin och har många möjligheter. Rydsborna är mycket nöjda med sin stadsdel men är medvetna om att det också finns problem.Människor från stora delar av världen gör Södra Ryd rik på tillgångar om det hanteras rätt.Rydskola har 47 språk och det borde finnas stora möjligheter att ta tillvara olika kulturella kunskaper men det krävs också mycket engagemang att bryta utanförskap och segregation. Förra årets fruktansvärda och idiotiska dagisbränder, som pyromanerna ställde till med, har lett till ett större engagemang från kommunens sida och denna sommar har varit lugnare.

Men nu läggs Rydsprojektet ned vilket är mycket oroande. Att kommunen dessutom förlorar Joseph Mbumba Kayemb som anställd projektarbete i Södra Ryd är än allvarligare.

 Joseph
 

Joseph Mbumba har varit och är en viktig del i integrationsarbetet i och utanför Södra Ryd. Joseph Mbumba har ett stort förtroende bland ungdomar och familjer från olika invandrargrupper. Han hjälper till med tolkning vid kontakt med myndigheter. Han bedriver idrottsverksamhet, driver fotbollslag och jobbar med att öka samarbetet mellan olika föreningar.

 

Skövde kommun borde ta tillvara Joseph Mbumbas stora kontaktnät och kompetens och anställa honom för att inte all den kunskap går förlorad. Det är ingen stor kostad för en så välmående kommun som Skövde. Men det finns ingen vilja att lösa frågan hos kommunledningen.


Kongressen är slut, Axvalla folkhögskola töms på 700 Örnar

Vilken vecka! Sol, regn, bad, myggbett, lägereld, musik dans och så som avslutning på alltihop en fantastik rolig kongress läs mer om den på Unga örnar

Kul att så många internationella gäster kunnat närvara och extra kul att representanter från Palestina och Israel startar gemensamt projekt pattform för fred kan vi kalla det.


Se fler bilder på min hemsida i fotoalbumet

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____118305.aspx


Skolan i fokus hos Unga Örnar

 Ge alla barn chansen till en bra skola med engagerade vuxna och färre läxor. Så kan man förklara en lång och het debatt på Unga Örnars kongress när skolan debatterades. Flera ombud beskrev målande om sina långa skoldagar och hur trötta de är på kvällarna när läxorna ska göras. Många ville förbjuda läxor helt men så blev inte beslutet. Sedan fortsatte diskussionerna om hur vida alla har samma möjlighet att läsa vidare i dagens system. Det sägs att Fredrik Reinfeldt vill sänka skatten för en lokalvårdare med 200 kronor i månaden. Men hans sätt att sänka skatten på innebär att direktören och chefen får skattesänkningar på 2000 kr i månaden. Det är Inte rättvist att göra såKlyftorna ökar både ekonomiskt men också kunskapsmässigt eftersom direktören och chefen också får kurser, vidareutbildningar och konferenser i sitt jobb men lokalvårdaren vår ingenting. Tidigare har staten gått in med den möjligheten via komvux, studieförbund och arbetsförmedling men det drar den borgerliga regeringen in på nu.

image249

Örnbloggen

Bättre skola och sänkt rösträttsålder

image244
När Unga Örnar kongressen är inne på sin andra dag hettar debatten till ordentligt och förbundsstyrelsen fick avslag på sina förslag. Ombuden som är unga vill självfallet att rösträttsåldern ska sänkas och det blev också kongressens beslut trots att förbundsstyrelsen hade andra åsikter.

Dessutom valdes Fredrik Lund till ny ordförande efter Kerstin Alnebratt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=679593

politikerbloggen


Barnmanifestet Rätt att ha kul

image245
Barnmanifestet diskuterades

På Unga Örnar diskuteras just nu ett Barnpolitiskt manifest som har namnet "Rätt att ha kul"

Att alla ska ha rätt att ha kul kan vid första tanken verka ganska banalt men det ligger en djupare innebörd i det. Hur lätt är det att ha kul om man blir mobbad i skolan, om man som tjej kallas hora, om föräldrarna bråkar, om alla andra åker på semester. Hur lätt är det at ha kul i ett flyktingläger eller mitt i ett krig. Hur lätt är det att ha kul för gatubarn i Brasilien, för barnarbetare i Nepal, för krigshärjade barn i Mellan Östern? Alla barn har rätt att ha kul, men har de det?


 


Unga Örnars Kongress är invigd

Nu har vi haft en pampig invigning med tal, sång, musik och dans därefter blev det lunch och sedan kom regnet.
Susanne Lind spelade fiol och drog med 600 entusiaster i en dans där alla skakade loss.
Sedan fick jag möjlighet att överlämna ett träd som gåva från socialdemokratiska partiet. Trädet är en symbol för arbetarrörelsen. Alla grenar behöver stammen att växa på och starka rötter. Trädet behöver bra jordmån att växa i och bra klimat, trädet ger syre och ny jord. Om vi sköter trädet rätt kommer det att finnas kvar på Axvalla folkhögskola som minne från lägerkongressen i många många år.
image246
Nu har vi flyttat in i kongresshallen för nu blir det debatt och beslut i 900 minuter

Idag startar Unga Örnars 17:e kongress i Axvall

 på temat "Rätt att ha kul!" där bland annat ett barnmanifest ska antas samt en ny förbundsordförande och förbundsstyrelse väljas och ett 60-tal motioner kring barns rättigheter behandlas.

Lägret innehåller alltså kongress denna gång, det är en nyhet och ett spännande sätt att bland kreativ verksamhet för alla åldrarimage248

Unga örnar


Mona besökte Unga Örnars läger

image241
Innan Mona Sahlin talade på SSU kongressen besökte hon Unga Örnars läger i Axvall.

Här finns just nu 600 deltagare från hela Sverige och resten av världen. Mona var mycket imponerad av den verksamheten som pågår med fotbollsturnering, konsthantverk, demokratiskolning men också av att många är där bara för att sola, slappa och bada tillsammans. Hon sa att hon saknade lägertiden och Örntiden sedan hennes barn var små.

Hon talade om demokrati, om skolan, om rätt att ha kul runt hela världen, om det ojämstöllda samhället och om rätten till bostad när det är dags att flytta hemifrån.

Så vi passade på att göra henne till HedersÖrn och bad henne föra med sig budskapet om att ha kul.
image242


Sanna Jonsson från Libanon tog med oss till Mellanöstern på ett målande sätt

Hon ville att vi som deltar på det Internationella toppmötet i Axvall skulle få en djupare inblick i Mellanöstern än krigen, konflikterna och ockupationerna som pågår. Bilden är komplex. Hon beskrev på ett personligt sätt rikedomarna, skatterna, historien, alfabetet osv. Men också oro, våld, förtryck och misshandel.

Gemen, Egypten, Jorden, Libanon, Israel, Palestina har olika förutsättningar men delar många gemensamma historier och finns rent geografiskt på en orolig del av världen.

Sanna tog exemplet med Barnäktenskap som skulle vara möjligt att hindra med utbildning, upplysning och folkbildning. Att barn som är 12-13 år ska ingå äktenskap och förväntas bli föräldrar tillhör visserligen en djup rotat tradition men måste förhindras. Även barnaga och barnmisshandel i familjen och i skolan måste och ska stoppas. Sanna lyfte flera gånger upp arbetet med att förverkliga FNs barnkonvention eftersom hon är övertygad att det går att bygga upp en tryggare tillvaro för barnen. Hon menade också att det är just barnen och ungdomarna som är hoppet, ljuset för framtiden. Det är de unga som kommer att förverkliga freden, lugnet och tryggheten i denna oroliga del av världen. Det var mycket inspirerande att lyssna på Sanna, för trots den misär hon beskrev så var hon övertygad om en bättre framtid om fred och frihet. image243


Sverige är inget jämställt samhälle

Många tror att vi lever i ett jämställt samhälle och visst har Sverige kommit långt bland annat tack vare tuff lagstiftning och bra förebilder. Men vi är fortfarande inte jämställda. Det visas inom kulturen, det visas inom näringslivet, det visas genom att pappor inte tar ut sin del av föräldraledigheten, det visas på Stureplan där divor våldtar kvinnor för att de har ett över tag. våldtäkter är våldäkter även om grabbaran är charmiga och ett nej är ett nej även om klockan är tre på natten.

Att vi inte jämställt samhälle är något som vi hela tiden måste jobba med. Bland annat genom att genomskåda fasaden som alltför många visar upp. och att hela tiden jobba med tjejers självkänsla.
Säg som Grynet - Ta ingen skit


Starka inlägg internationella toppmötet

Efter det att Kenth Härstedt, ledamot i riksdagens utrikesutskott på ett gripande sätt beskrivit situationen för barn i kriget i Dafur, var det Toko Matshes tur att berätta om Syd Africa.

Det var starka inlägg om utsatta människor om barn, kvinnor som smittats av HIV/Aids. Toko är lokal koordinator för Olof Palmes Internationella center i Syd Africa. Hon beskrev om vikten att använda kondom och hur de försöker jobba med det. Hon berättade om våldtäkter inom och utanför äktenskapet, om sexuellt utnyttjade barn och hur de kan bli smittade av sexuellt överförbara sjukdomar och arbetet med att förhindra det.
image239


internationellt toppmöte i Axvall

På Unga Örnars lägerkongress möts idag och i morgon 130 barnrättsaktivister och barnrättsexperter från hela världen. Det bärande temat är barn i konflikter med fokus på Irak, Darfur och Mellanöstern. Det handlar inte bara om att barn utnyttjas som soldater, barnen drabbas alltid hårdast i en konflikt. På toppmötet kommer vi att diskutera vad NGO:s runt om i världen kan göra för att stärka barns rättigheter i konfliktområden.Unga Örnar finns överallt i hela Sverige och bärs av sitt internationella engagemang. Just nu är det extra viktigt hur vårt engagemang kan göra konkret och praktisk skillnad för barn runt om i världen. Deltagarna representerar organisationer från över trettio länder: Indien, Israel, Palestina, Brasilien, Bangladesh, Guatemala, El Salvador, Ukraina, Kosovo, Tunisien, Sydafrika, Makedonien, Ryssland, Vitryssland, Dominikanska republiken, Colombia, Sri Lanka, Bhutan, Bosnien-Hercegovina, Panama, Egypten, Moldavien, Kenya, Peru, Nicaragua, Danmark, Belgien, Haiti, Chile, Sverige och Honduras.Seminariet är ett samarbete mellan Unga Örnars Riksförbund, Olof Palmes internationella center och Axevalla folkhögskola
deltagare

På håll hör vi om att det är ett visst bråk i andra delar av arbetarrörelsen, Visst är det trist att det pågår stridigheter om, i förhållande till hur det ser ut i resten av världen, små skillnader. Men naturligtvis önskar vi

ssus ordförande lycka till med det viktiga arbetet som ungdomsorganisationen har framför sig

Det blir en Tuff uppgift


Fortsatt lärorikt och kul på Unga Örnar lägret

image237

Under devisen "Rätt att ha kul" umgås nu barn, ungdomar och vuxna tillsammans på olika sätt.

Det som är fascinerande med läger är att det blir som samhället i miniatyr. Alla måste hjälpas åt för att det ska fungera med mat, aktiviteter, vila, städning osv. Dessutom är det lärorikt i den meningen att alla visar hänsyn till varann. Helt enkelt, jätte kul


Javisst går det bra för Sverige


Trist bara att inte alla ska få ta del av det. Den borgerliga regeringen har ökade klyftor för ögonen och gick ju till val på att det måste vara större skillnad.

Att det går bra för Sverige och har gjort även under förra året var något som vi socialdemokrater gärna berättade om men som vi i valrörelsen blev kallade för skrytmånsar och mindre betrodda. Att Göran Persson förutsåg att jobben skulle komma blev han hånad för många gånger.

Men nu har vi en ny regering som väljer att öka klyftorna, sänker skatterna mest för de rika och lämnar bakom sig sjuka och långtidsarbetslösa. Det mest tragiska är att långtidsarbetslösheten bland unga ökat så dramatiskt sedan högerregeringen illträdde.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=678058


Befängt med färre lärosäten

Det är inte bara universitet som Anders Flodström föreslår ska bli färre, på sikt hotas även de mindre medelstora högskolorna runt om i landet. De som blivit en sådan succé för att ta tillvara begåvningsreserven.

Det är ju uppbenbart att högskolor utan egen forskning kan problem att rekrytera bra lärare och studenter. Det går helt i mottsats uppfattning om att se till så att alla i hela landet får chansen att läsa vidare. Hur ska det till exempel gå för den alldeles utmärkta högskolan i Skövde. Som har både kvalité på sina utbildningar, många internationella kontakter och de som gått där får jobb i större utsträckning.

Skövde behöver mer forskning och mastersexamen inte mindre.

GP

dn


Barnaktiviteter på Unga Örnars läger

Barnaktiviteter på¨Unga Örnars läger
Av de 450 Örnarna  och 150 internationella gästerna är många barn.
Här bygger de en stad av mjölkkartonger, det skapar gemenskap över nationsgränserna

Aldrig mera

Det går inte att låtsas som att den 6 augusti är vilken dag som helst. Visst vädret är fint, sommaren börjar arta sig och Unga Örnar lägret som pågår i Axvall är fantastsikt. Men vi ska inte blunda för vad som hänt i historien. Tvärtom vi måste hela tiden lära oss av våra fruktansvärda misstag.

Atombomen över Hiroshima detonerade den 6 augusti 129 000 människor omkom direkt och dubbelt så många dog i efterhand av bl.a. strålskador. Fortfarande över 60 år senare dör folk av bombernas effekter så som cancer för högt blodtryck.

Den 6 augusti är numera ett bittert minne som kallas Hiroshima-dagen och över stora delar av världen ordnas demonstrationer för fred och mot krig.

Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki var de första och hittills enda atombomberna som använts i krig. Den 6 augusti 1945 var första gången som en atombomb användes - den 9 augusti i Nagasaki var den andra. Hittills de enda atombomberna som använts i krig.

Aldrig mer Hiroshima! Aldrig mer Nagasaki!


http://www.svenskafreds.se/karnvapen/

http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/kapprustning/aldrig-mer-hiroshima

Även Göteborg manifesterade


Vilken fantastisk invigning

image231
Läger är härligt, lägerinvigning är ännu härligare, nu har jag just varit med om den härligaste lägerinvigningen på mycket länge. Dessutom är det grädde på moset att nu kommer solen
Kerstin Alnebratt hälsade alla lägerdeltagare, internationella gäster och nyfikna kringboende välkomna till Axvall.Sedan satte showen med Mama Gumbo. Det blev sång, dans, musik och skratt. Alla 600 deltagare fick chansen att lära sig nya danser, nya språk och nya sånger och fler fick komma upp på scenen för att kasta loss  http://floid.se

http://lager.ungaornar.se/


image232

image233


Idag startar Unga Örnar sitt läger

Vilken tur att sommaren äntligen har kommit, det kommer bli en härlig lägervecka för många barn och ungdomar som anländer till Axvall idag. Efter det att tälten slagits upp blir det festlig invigning .
Sång- och dansframträdandet och invigningstalet av förbundsordförande Kerstin Alnebratt startar idag klockan 1600  på Axevalla fhsk.
Floid Gumbo är en artist som det sprakar afrikansk energi och glädjekring. Floid är född och uppväxt i Gwanda i Zimbabwe och flyttadetill Sverige 1994. Musiken har alltid varit en viktig och naturligdel i hennes liv.
Se hennes hemsida: http://floid.se 
flouid

Sedan Lägerbål med korvgrillning (fläskfri korv)

http://lager.ungaornar.se/


Trots att KD inte är med på Stockholm PRIDE- lyser de inte med sin frånvaro

De har nämligen ingen lyskraft. Att Kd inte närvarande på PRIDE visar också att de inte tycker att jämlikhetsfrågorna är viktiga. Alla människors lika värde är tyvärr en främmande tanke för "Kådisarna".
Men det var ju många andra där

Kd ägnar sig mes åt att trycka hem kvinnorna till spisen och hemmet för att ta hand om man och barn.
De tror vårdnadsbidrag ska vara modernt men det är precis tvärt om. Det förstärker bara skillnaderna mellan män och kvinnor och det ger inte alla barn chans att få träffa kompisar på förskolan. Vårdnadsbidragsstriden visar också den stora klyftan i Högerregeringen, de ha en fasad utåt och påstår att de är sams men det är inte sant. De drar åt olika håll när det gäller jämställdheten

 

Läs om HBT-sossarna istället


kom och köp konserverad gröt

 

Dn visar att det mesta går att sälja

Det är inte bara konserverad gröt som kan sälja med mördande reklam, utan även känslor, relationer, sex och recept på skorpor


Du har väl inte missat Mona Sahlin i sommar?

 

 Mona Sahlin som sommarpratare

sommar med Mona


RSS 2.0