det ojämställda Sverige

Det så kallade 24-timmarssamhället bärs upp av kvinnor. Att arbeta kvällar, helger eller delade turer blir vanligare. Många tjänstemän arbetar mycket övertid i långa perioder. Ska det vara möjligt att klara detta krävs att det finns barnomsorg att tillgå också på dessa arbetstider.

Den borgeliga regeringen har försämrat den tillfälliga föräldrapenningen som gäller när föräldrar är hemma för att ta hand om sina sjuka barn. Det innebär att det är rationellt för den som tjänar mest, oftast pappan, att fortsätta jobba medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela ansvaret för barnen.

Insatser för att få fler kvinnor i arbete är en bärande del av vår ekonomiska politik. Att få ned den historiskt höga arbetslösheten är den viktigaste utmaningen vi har framför oss de närmaste åren. Tyvärr kan vi konstatera att regeringens politik inte lyckats klara den uppgiften. Den säsongsrensade arbetslösheten i juli 2011 var 7,62 procent. Det är en väsentligt högre arbetslöshet än i juli 2006.


Sänkt krogmoms eller mer TÅG

Det finns så många anledningar till att inte sänka krogmomsen som ger betydligt fler jobb. Investeringar i tåg är betydligt mer effektivare. Regeringen vill sänka krogmomsen med 5,4 miljarder årligen. Här är några bättre tips.
Avstå från sänkt krogmoms, eller åtminstone vänta med den tvivelaktiga sänkningen.

·    Vänta 5 veckor med sänkt krogmoms, det räcker till att bygga fyra spår längs Västra stambanan där det ännu inte är det och höja kapaciteten. En oerhörd viktig satsning eftersom det är pulsen mellan våra två största städer. Kapacitetsbristen på Västra Stambanan är ett hinder för i princip all trafik, såväl fjärrgående som region och pendeltrafik.

·    Investera i Hamnbanan med Marieholmsbron för att säkerställa Göteborgshamns och den svenska industrins framtid - 2,5 miljarder istället för ett halvår med sänkt krogmoms.

·    Vänta en vecka med att sänka krogmomsen och det räcker till ökad kapacitet och höjd hastighet till 160 km/h på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. 

·    Dubbelspår med tunnel under Varberg kostar 2,9 miljarder istället för ett halvår med sänkt krogmoms.

·    Satsa på framtiden genom Höghastighetsbanan Göteborg-Landvetter-Borås det kostar 12 miljarder dvs. istället för två år och några månader med sänkt krogmoms.

 

Det gäller att ta ansvar för de offentliga finanserna. Förutsättningarna för en lång och stabil tillväxt går genom starka finanser. Varje skattekrona måste användas effektivt.

Det är betydligt mer ansvarsfullt att investera Sverige starkt än att sänka krogmomsen. 

 


Moderaternas arbetslinje är en bidragslinje

Med skyhög arbetslöshet och fattigare arbetslösa har socialbidragen ökat. Det är inte värdigt välfärds landet Sverige. Det är inte ansvarsfullt att blunda för verkligheten, när arbetslösheten är skyhög och inga åtgärder för att komma tillrätta med den. Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Då pratar vi om exakt samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande. Den borgerliga regeringen är tom på idéer, de lappar och lagar, allt för lite lägga på utbildning, omskolning och skolan. Det enda skarpa förslaget de har är sänkt krogmoms, Men det finns inga påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning på sänkt krogmoms. I dagens budgetdebatt kom inga nyheter från borgarna än det som de själva presenterat på olika jippon de senaste veckor. Något förvånande att Roger Tiefensee fick stå och ljuga om att vi skulle ta bort ROT, att vi skulle bryta mot budgetreglerna osv, det behövs nog mer seriösa inlägg från centerns sida om de ska bli trovärdiga.

Är barnfattigdom ansvarsfullt?

 

De har gjort de arbetslösa och sjuka fattigare, klyftorna har ökat och barnfattigdomen breder ut sig.  De har sänkt skatterna med 100 miljarder och arbetslösheten är 7%, ungdomsarbetslösheten är skyhög och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast i det Svenska samhället.

De "nya moderaternas" (med hästsvans, utan pärhalsband och snart med tatueringar)

har byggt sin ekonomiska strategi och så kallade ”arbetslinje” på just jobbskatteavdraget.

Nu står de helt utan ekonomisk politik för att trygga tillväxten och jobben i Sverige. Men eftersom de inte har något att presentera så kallar de det för ansvar.

 

Anders Borg ska säga ordet ansvar lika många gånger som Fredrik Reinfeltd i morgon på budgetdebatten. Statsråden är på väg ut i landet med ett talarmanus som innehåller ordet ansvar på varje sida.

Klart at det är skickligt att retoriskt använda ord så många gånger så att folk tror på dem till slut. Men är det ansvarsfullt att försvaga statsfinanserna med 5,4 miljarder genom sänkt krogmoms?

 

I ett oroligt ekonomiskt läge är det viktigt att göra rätt saker.

Sverige behöver investeringar som stärker landets långsiktiga konkurrenskraft.

Investeringar i forskning, utbildning och infrastruktur är ansvarsfullt.

 

Utgångspunkten för vår ekonomiska politik är att ställa om Sverige till en modern, kunskapsbaserad ekonomi.

Att bekämpa barnfattigdomen och arbetslösheten är ansvarsfullt allt annat är oansvarigt

 

ab expr 2 svd DN ab


Företagarna mot kompetens ?

När vi Riksdagsledamöter från Västsverige träffade Landshövding Lars Bäckström, fick vi bra genomgångar om arbetet med att uppfylla miljömålen, bostadssituationen och etablering av Nyanlända i Västsverige.

Men sedan kom ett häpnadsväckande inlägg från Företagarnas representant. Ingemar Fredriksson, andre vice ordförande påstod att det var ”korkat” av Sverige att konkurrera med kunskap och kompetens. Han använde argument som att eftersom över 87 miljoner kineser högutbildads har vi ändå inte en chans, han påstod att städföretag ger fler jobb än de som satsar på akademiska poäng m.m.

Jag tog ingen debatt med honom då, kändes inte som någon större idé. Men jag noterade att de borgerliga ledamöterna log och nickade instämmande.

De frågade snällt hur mycket han tyckte att skatten skulle sänkas….


Men med den uppfattningen går företagarna på tvärs mot de samlade bedömningarna om hur viktigt det är för ett litet land med 9 miljoner innevånare att ge alla chansen utbildas och växa i takt med nya moderna utmaningar. Inte backa in i framtiden med att påstå att det inte är viktigt med utbildning eller för den delen forskning är att ge upp.

Vi har inte har en chans att sy skjortor för en spottstyver eller endast gå hem och städa åt varandra om vi vill vara med i racet. Vi ska ju vara med i toppen, alla ska lära sig läsa, skriva, räkna, svenska, engelska osv. Att lämna några bakom oss och öka klyftorna är förödande för oss.

Vi behöver mer utbildning, omskolning, vidare utbildning och forskning inte mindre.

Med kontinuerlig kompetensutveckling är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet.

 

Unionen

Mer om kompetens

da


Med Håkan Juholt

img_7464 (MMS)

Kommunalråden från Skarborg träffade Håkan Juholt i Riksdagen


Hellre fler lärare än sänkt krogmoms

Regeringen har meddelat att de kommer att föreslå sänkt moms på restaurang- cateringtjänster i höstens budgetproposition. Sänkningen från 25 till 12 procent beräknas kosta statskassan 5,4 miljarder kr under nästkommande år. Den varaktiga kostnaden antas vara någon lägre, 3,6 miljarder kronor.

 

Regeringen egen bedömning är att det här ger omkring 3000 nya jobb. Det innebär att varje nytt jobb kommer at kosta 1,8 miljoner kronor.

 

Mot bakgrund av finska erfarenheterna ifrågasätts beräkning av sysselsättningseffekten med sänkt skatt på vissa tjänster. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer att sysselsättningseffekten av sänkt krogmoms är överskattad.

Sänkt krogmoms är en extremt dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning. Det ekonomiska läget är mycket osäkert. Nu behöver vi använda det begränsade reformutrymmet på det absolut mest effektiva sättet. I det här läget prioriterar vi investeringar i det som bygger Sverige starkt.

Politik är att vilja sa Olof Palme, men politik är också att välja.

 

Jag väljer fler lärare för högre kvalité i skolan före billigare räkmacka


DN Peter Andersson Ekot sebastian


Räkna med Kina

Så här i slutet på studieresan till Kina kan jag konstatera att vi bara har sett början av Kinas renässans. Räkna med att vi kommer at influeras av Kina i framtiden på samma sätt som vi blivit amerikaniserade de senaste 20 åren. Då gäller det att förhålla sig till det. Lära sig mer om utvecklingen, om kulturen och språket vare sig man vill eller inte.

 

Vi har haft förmånen att få träffa politiker från Folkkongressen, Värdepapperskommissionen, finansministeriet och skattemyndigheten för att höra hur de ser på utvecklingen.

 

Dessutom har vi träffat IMF, Världsbanken och andra utomstående bedömare av Kina. Förutom det har vi träffat representanter från människorättskämpar, företag och banker. Det har gett oss en bild av ett Kina på massiv framfart, där ekonomin växer så det knakar och investeringarna bara ökar.

 

Nu gäller det att de fortsätter dra människor ur fattigdom och respekterar mänskliga rättigheter och yttrande frihet.

En sak är säker, vi kan räkna med Kina framöver

  


Lunch med David Gosset

img_4247 (MMS)

En av de sista programpunkterna på finansutskottets Kina resa var mötet med professor David Gosset som är expert på globala och internationella relationer. Han är för närvarande chef för ett Europa-Kina Center for International och affärsrelationer på CEIBS i Shanghai. David försökte på ett fantasiskt engagerat sätt få oss att förstå hur Kina nu går igenom en renässans och ville öka den ömsesidiga förståelsen mellan Kina och Europa. Han beskrev också Kinas omvandling och dess inverkan på världspolitiken. Dessutom sa han att Kina är värdens största tankesmejda och att de har koll på det mesta. De tittar på Sverige som ett socialistiskt modell-land, där vi har hög kvalité i välfärden som finansieras gemensamt och mest av de som har det bäst. Det var mycket inspirerande att höra honom


Ericsson går mycket bra i Shanghai och i resten av Kina

Nu har vi testat att åka tunnelbana, den var stoppfull men gick mycket fortare än att åka minibuss. Däremot har flera Shanghaibor beskrivit för oss att trafiken är bättre nu sedan de byggt på ytterligare en våning på motorvägarna genom staden.

Men idag tog vi minibussen igen och åkte bland annat ut till Ericsson. Det var härligt att komma till en kreativ arbetsplats med attraktiv personalpolitik.

Vi tog del av Telecom utvecklingen i Kina och Ericssons marknads andel.


ÅK inte bil i Shanghai om du har bråttom

 

Nu börjar vi lära oss mer om bankväsendet i Shanghai och få ett hum om aktiemarknaden.

Idag har vi besökt Shanghaibörsen och Shanghai Pudong Development Bank, dessutom åt vi lunch ihop med Magnus Montan, Head of International Business, HSBC Bank.

 

Besöken ger en bild om en ambitiös målsättning för att sätta Shanghai i centrum på den internationella ekonomi och finansmarknaden. Däremot ställer den krav på förändrad lagstiftning som det är tveksamt om Kinas ledning är beredda att ta.

Det är tydligt att både den politiska nivån och banker strävar åt samma håll med en mer öppen marknad och hur tillväxten ska fortsätta öka.

De är mer tveksamma om när det är rätt att låta privatpersoner, Kineser, investera i aktier i stället för att ha sparpengar på banken. Många sparar för att ha råd att vara sjuk, till barnets skolgång och till pensionen eftersom de inte har ett fungerande välfärdsystem.

 

Men en sak är helt säker, det är att trafiken inte går att lita på. En stund är det fritt, nästa stund är det helt tjockt och står still i flera timmar. Vi åker minibuss mellan besöken och vet aldrig om vi ska komma fram i tid. 
 De borde i allra högsta grad göra något åt trafikstockningarna, både för trängseln men också för miljön naturligtvis.


Shanghais aktiebörs

img_5084 (MMS)

Shanghais aktiebörs


Shanghai by night


Allt händer i Shanghai

Ju mer vi lär oss om Kinas utveckling, desto mer övertygade blir vi om hur viktigt det är att utveckla mer Svensk aktivitet i Kina.

Nu är vi i Shanghai och besöker såväl Finanskontor, Shanghais Peoples Congress, kommunala utvecklings kommissionen, Svenska och Kinesiska banker och företag.

Här fortsätter investeringarna och handeln öka och öka.

Kinas regering har bestämt att Shanghai ska bli ett internationellt, ekonomiskt, handels och sjöfartscenter. Hamnen har faktiskt redan gått förbi Singapore som världens största hamn.

Men för att nå målet med internationellt finansiellt och ekonomisk center har Shanghai upprättat olika ”ekonomiska frizoner”.

Sveriges import från Shanghai har ökat med 17% det senaste halvåret. Det är mest kontorsmaskiner och kläder.

Vi diskuterar handelshinder, upphandling, utbildning, aktier, övervakning, bostadsbrist men även ev. bostadsbubbla. Vi pratar rikedom och fattigdom, gästarbetares villkor och miljöproblem

Vi diskuterar givetvis också om hur de kan veta vad folk vill när de inte har några val


Rådet från Världsbanken, försök förstå Kina

Nu har vår grupp även besökt Världsbankens kontor i Peking.

Det blev en ytterligare fördjupning om den Succés Storrie som Kina befinner sig i just nu.

De har haft 10% tillväxt i nästan 10 år och har på det sättet dragit hundratals miljoner människor ur fattigdom. Men står nu inför mycket svåra utmaningar för att klara att resa sig ytterligare. De måste klara av skolan, dvs både förskolan och universitetsutbildningar till fler.

De måste se till så att de barn till 3 miljoner gästarbetare från andra delar av Kina har rätt att gå i skola i Peking.

De måste ha ett sjukvårdssystem som gäller alla så att Kineserna kan känna sig trygga.

De måste se till så att det finns bostäder år alla och de måste komma åt korruptionen.

 

Ett intressant påstående som Murtaza Husain Syed från IMF Världsbanken sa var att

”-De vet sina problem och kan satsa långsiktigt. Tyvärr är vi in västvärlden allt för fokuserade på nästa kvartalsbokslut eller nästa val. Därför blir våra beslut väldigt kortsiktiga”

 

Vi fick ett rådet att försöka förstå hur de ser det


Finanser i Kina

Det är minst sagt intressant att vara med Finansutskottet i Peking. Det händer så otroligt mycket i denna växande ekonomi och det är spännande att följa utvecklingen på plats. Höra deras kommentarer om räntan, inflationen, eventuell bostadsbubbla och banksystem m.m.

Förutom finans och ekonomiutskottet besökte vi även möte med finansinstitutet och skattemyndigheten igår.

Idag har vi besökt Värdepapperskommissionen som den Svenska Finansinspektionen förhandlar med om ett samförståndsavtal om regelsamarbete. De ansvarar för lagstiftning som handlar om värdepapper och finansiella instrument. Det blev ett informativt och öppenhjärtigt möte om investeringar i och utanför Kina.

Sedan bar det vidare till Centralbanken som är ansvarig för Kinas penningpolitik. Banken bestämmer om styrräntan och de kommersiella bankernas reservkrav. Centralbankens inflationsmål är 4% men har svårt att fokusera på det.

Fram till 1978 var centralbanken, den enda banken i Kina men den delades upp i fyra banker på 80-talet. Nu är Bank of China, ICBC, CCB (Chinas Construction bank och Jordbruksbanken (ABC) börsnoterade men kontrolleras fortfarande av staten.

Vi ställde diskuterade eventuella avgifter på försäljning av aktier kontra andra avgifter som kan hindra överhettning eller krascher, Bankgarantier för enskilda och reformer för framtiden m.m.

De har upplevt den moderna tidens största ekonomismiska omvälvningen sedan de öppnandet av Kina. Men nu tar arbetskostnaderna allt mer och de behöver gå upp i förädlingskedjan för att fortsätta att växa ekonomiskt.


Möte men Kinas Riksbank

img_3680 (MMS)

Möte men Kinas Riksbank


Möte om mänskliga rättigheter i Kina

Kvinnors rättigheter, barnens rättigheter, rättigheter för homosexuella, rättigheter att säga sin mening och rättigheter var du än kommer ifrån.

 

För att få veta mer om mänskliga rättigheter i Kina mötte vi representanter som på olika sätt, universitet och institut jobbar med dessa frågor. 

De beskrev den tillståndet just nu med nyfikenhet, optimism men väldigt orolig. De träffade många studenter på universitet som kommer att bli framtidens ledare och det pågår en debatt om vilken väg Kina ska ta för framtiden. Tillståndet är komplicerat Många har får det mycket bättre, men fortfarande finna många fattiga, många känner oro för att de inte har mat för dagen. Många vågar inte säga sin mening.

Tyvärr går det två steg framåt och ett bakåt för mänskliga rättigheter, och ibland också två steg bakåt.

Den ekonomiska tillväxten har ökat klyftorna mellan olika delar av landet och mellan olika rik och fattig. Det i sin tur har medfört större spänningar och oro. Rädslan finns hos de flesta kineser och människor. Rättskydd och sociala rättigheter har inte hängt med utvecklingen.

Landkonfiskering, rivning av bostadshus som gett plats för nya projekt drabbar fattiga människor som drivs bort till, ja till vadå? Bostadslöshet, fortsatt fattigdom eller vad?

Många söker sig till de östliga storstäderna för att få jobb. Men arbetsvillkoren är kass. Det går inte att påverka vare sig arbetsmiljö, arbetstid eller lön. Fattigdomen gör att många kan tänka sig ta vilket ”skit-jobb” som helst.

Vi lyssnade också på en Professor som beskrev fenomenet att många tror att Kina inte har råd med mänskliga rättigheter. Vad skulle hända om mänskor skulle kunna säga sin mening? Korruptionen och ett rättsväsende som inte går att lita på gör att det faktiskt ”uppstått” fler våldsamma protester. Vi fick höra att det blivit svårare att undervisa om mänskliga rättigheter de senaste 5 åren. 


Möte i Folkkongressen

img_9338 (MMS)

Nu med möte i Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott. Kina har en tillväxt på 10% och har haft det i flera år. Det är en helt otrolig utveckling. Det är världshistoriens kraftigaste ekonomiska omvandling och leder/integreras numera i världsekonomin på ett sätt som få trodde för 10 år sedan. Kina importerar stora mängder råvaror och komponenter till infrastruktur och exportindustri. Exporten domineras av kläder och hemelektronik. Många utländska företag etablerar sig i Kina bl.a pga den stora inhemska marknaden. Nu står de inför flera svåra beslut iför att hålla inflationen i skakt, öka på den inhemska konsumtionen och bli den största ekonomin i världen. Det som hettade till under vårt besök i Folkkongressen var våra påpekanden om demokrati, fler partier osv. Vi betonade vikten av fria demokratiska val men fick förklaringen att de visst hade flera demokratiska partier


Bohai SuocunFörsta dagen i KIna besöke vi bland annat den lilla staden Bohai Suocun. 

Egentligen sådana städer som Kineser i gemen idag flyttar ifrån. Allt fler Kineser flyttar från små byar till städer i dagens läge. Trots bostadsbrist har många fattiga kunnat ta sig upp till en medelklass. Men fortfarande lever 130 000 miljoner Kineser på under 10 kronor/dygnet. Det är en gigantiskt utmaning.

Här syns några av ledamöterna vid en grönsakshandel,


här syns ambassadören i ett bageri där Mao hänger på väggen  och stadens gemensamma toalett


Nu blir det Peking och Shanghai

 

Halva finansutskottet åker till Kina för att se det ”ekonomiska undret” den andra halvan åker till USA som just nu har det ekonomiskt tufft.

Det är oerhört intressanta resmål båda två, men jag åker som sagt till Kina. Det kan ifrågasättas att förtroendevalda ska åka på resa, det borde väl bara privata näringslivet göra.

Visst man kan ha den åsikten men om inte vi ser vad som pågår runt omkring i världen då blir det svårt att ha en politik som parerar marknaden.

Finansutskottet ska bland annat ha möte med Värdepapperskommissionens ordförande och träffa Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott Vi ska till Finansministeriets budgetinstitution, allmänna avdelningen, samt finansinstitut och skattemyndigheten.

Förutom det ska vi träffa företag och företagare bl.a Ericsson. Men vi ska naturligtvis också ha möten om  mänskliga rättigheter i Kina, både med University Law School och  Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Vi ska även besöka Bohai Suocun, för att se kinesiskt liv utanför storstäderna. Det som kineser flyttar ifrån i samband med urbaniseringen.

Kort sagt det kommer att bli en oerhört intressant vecka med ett späckat schema. Vi får se om det går att blogga där ifrån


Hur länge är du ledig ?????

-          Snart öppnar Riksdagen, hör jag en reporter säga i radion.

-          Hur länge är ni lediga, säger en person jag träffade på en konferens

-          Är det semester skriver journalisten på twitter, när ledamöterna inte fikar i caféet

 

Jag funderar lite på det där när jag sitter på mitt arbetsrum i Riksdagen och jobbar.

Vad har jag gjort i sommar?
Efter Almedalen i början av juli tog jag det lugnare några veckor, det var behagligt ända fram till den 22 juli.

Jag tittar i min kalender, det stämmer att jag inte befunnit mig i Riksdagen hela tiden under augusti månad. Men har jag varit ledig? Tvärtom, det är ju under den här tiden som vi hinner se mer än bara Stockholm

 

Jag har varit på extra finansutskottsmöte, gruppmöte, skrivit Interpellationer och debatterat dem i kammaren. Planerat motioner som ska läggas i höst. Haft möte med Cloud Sweden, Surfa lugnt, media-gruppen och visat runt i Riksdagshuset

Utöver att ha befunnit i Riksdagen har jag lärt mig enormt mycket på möten med människor på möten, resor och arbetsplatsbesök.

Jag har varit på SSU-kongress, på Pride-galan, på minnesstunder i Hjo och Skövde, på planeringsöverläggning, på Volvo, på en förskola och i ett kök.

Varit i kontakt med transportarbetareförbundet och åkerinäringen om den olagliga tunga trafiken. Utfört uppdrag som revisor i SSU och i S-kvinnor.

Deltagit på en konferens med samordningsförbundet angående jobb till funktionsnedsatta.

 

Jag har varit på möte med socialdemokraterna i Skaraborg, gruppmöte med trafikutskottsgruppen om budgeten, möte med länsbänkskompisarna.

Haft intressanta debatter med S-kvinnor i såväl Skövde, Skaraborg som i i Luleå på förbundsmöte.  m.m

 

Med andra ord:  jag gillar med det här uppdraget!


Mobiltäckning på Hattresan?

Anna-Karina Hatt har varit ute på turné i (nästan) hela landet med familjen i en husbil.
Hade Hatt mobiltäckning på hela den resan?

Svårt att tro eftersom vi är många som blivit frustrerade över att det fungerar så dåligt i gles och landsbygd. Ändå var IT-ministern påtagligt nöjd med de kartor hon sett över mobiltäckning från olika operatörer. Men tänk om kartorna inte stämmer med verkligheten?

Varför får jag uppgifter från frustrerade människor i Osby, Åsarp i Falköping

Mörbylånga på Öland, Istrum utanför Skara, Töreboda , Hemingen, Bjursele, Kvarnåsen, Risliden, Älvdalen, Karlanda i Årjäng och Gemträsk om inte IT-ministern hört talas om det?

Vi ställer högre krav på täckning och höga hastigheter i båda riktningarna i takt med att terminalerna/mobilerna blir bättre och tjänsterna utvecklas, det gäller såväl direktsändningar som bildtelefoni. Det är klart att sådant tar mycke utrymme i näten.

Om vi dessutom har skogsarbetare, lantarbetare, räddningspersonal som är oroliga över att de inte ens kan prata i mobilen, hur ska de då kunna ladda ner en karta om var de befinner sig?

När trygghetslarm inte fungerar, då är det alvarliga tecken på att marknaden inte klarar av att erbjuda nät i hela landet.

Då måste vi börja fundera på om täckningskraven måste ändras.

Jag är inte nöjd med nuvarande situation. Det borde inte IT-minister Hatt heller varaRödaberget Krassman 

Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 /

telia och vädret


RSS 2.0