Margot Wahlström och Carin Jämtin nominerade av S i Skövde

Det finns skribenter som påstår att någon hemlig intern ”topp” styr sossarnas val av partiledare. Ett tips till dem är att bli medlem i socialdemokratiska partiet och se all den debatt som pågår just nu i s-föreningar, s-kvinnor, Arbetarekommuner och partidistrikt. Eller för de som är medlemmar gå på ett av alla de medlemsmöten som just nu pågår runt omkring i landet. Där eftervalsdiskussioner, framtidsdiskussioner och valet av partiledare penetreras.

Jag var med i Skövde i kväll. Vi började med att dela in oss i fokusgrupper. Där förde vi djupa ingående samtal om vilken profil vi ville se på vår nästa ledare. Internationalist, karismatisk, demokratisk, folkförankrad, social, ideologisk, erfaren, öppen, lyssnande, modern, kunnig, utåtriktad, vältalig, lagspelare var några av de egenskaper som grupperna kom fram till.

Efter den redovisningen skulle vi dels välja ut en av ledaregenskaperna och föreslå namn som vi trodde kunde växa in i den rollen.

Min grupp kom fram till att en lagledare som kan föra partiet framåt och lyfta upp andra i sin omgivning var den bästa egenskapen. Samt att det är dags för en kvinna nu.

Efter ytterligare några turer och namn diskussioner enades medlemsmötet om att föreslå Margot Wahlström och Carin Jämtin som våra partiledarkandidater. Det kändes både historiskt och viktigt att få var med i processen. Jag hoppas att fler tar den chansen


Mats Odell har ringt han vill bjuda på fika...

och be om ursäkt. jag ska ge honom informationen om De fem härskarteknikerVad ligger bakom den där känslan av att ingen lyssnar på en, att ingen tar det man säger på allvar? Vad är det för mekanismer som får oss att känna så?
  1. Osynliggörande
Osynliggörandet fråntar kvinnor deras identitet eller påminner dem om att de är mindre värda. Att de är oviktiga och betydelselösa.      2.   Förlöjligande Förlöjligande försiggår när kvinnors insats blir förhånad, utskrattad eller liknad vid djur, tex höns. Det du säger skojas bort. Dina förslag tas inte på allvar och dina åsikter viftas bort med en kommentar av typen: "Men lilla gumman, värst vad du tar i." Eller så kommenterar man något i ditt utseende istället för det du sagt. Exempel: "Du har blivit mycket mer aggressiv sedan du klippte håret."
  1. Undanhållande av information
Undanhållande av information försiggår när män som självklarhet vänder sig till andra män och kvinnor inte ges information av viktiga saker på arbetsplatsen eller i det politiska livet. Du hamnar utanför diskussionen. De andra pratar om någonting du inte känner till, och berättar inte för dig vad det handlar om. Kvinnliga politiker och makthavare upplever ofta på att beslut görs upp i förväg, i bastun eller på krogen, där de inte får vara med.
  1. Dubbelbestraffning
Dubbelbestraffning försiggår när det är fel både det kvinnor gör och inte gör. Den här tekniken tas i bruk mot dem som man har fördomar emot. Tar du dig ton på mötet får du höra att du är aggressiv och jobbig. Är du tyst får du höra att du är svag och undfallande. Som tjej förväntas du vara mjuk och känslig. Är du mjuk och känslig blir du kallad svamlig och osäker. Är du tuff och hård blir du kallad okvinnlig. Det gör detsamma vad du gör - det blir lika illa ändå...
  1. Påförande av skuld och skam
Påförandet av skuld och skam sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Det försiggår när kvinnor får veta att de inte är tillräckligt bra även om anledningen kan vara en annan. T ex att de tänker och handlar annorlunda och på ett nytt sätt i förhållande till män eller att de inte har kunnat skaffa sig tillgång till informationen som männen behärskar. Kommentarer, antydningar och pikar syftar till att ge dig dåligt självförtroende. Skyll dig själv-strategin är vanlig. Exempel:"Det är ditt eget fel att du är tyst, och att du inte säger vad du tycker i klassrummet. Hade du varit lite tuffare hade alla lyssnat." Eller: "Det är väl inte konstigt om ingen tar dig på allvar, så flirtig som du brukar uppträda på personalfesterna!" 

härskartekniker

En påminnelse om de fem härskartekniker som Berit Ås identifierar är:
1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Påförande av skuld och skam

Sätt Mats Odell på skolbänken och lär honom uppförande!

Det är mycket snack om att skolelev ska sköta sig bättre från den borgerliga regeringen. Men hur vore det om de uppförde sig själva som goda exempel. Ta Mats Odell till exempel. Han vägrar svara på frågor i Riksdagens frågestund. Varför komma till en frågestund om han ändå inte tänks svara? Jag ställde  frågor om hur det var med den utredning han hänvisat till när han påstår att han inte är jävig när den borgerliga regeringen ska privatisera och sälja ut vården. Han svarade att min fråga bygger på missförstånd. Jaha, vilka missförstånd då? Mats Odell hade alla möjligheter i världen att just då inför kammaren och TV-tittarna reda ut dessa missförstånd. Men det gjorde han inte. Han valde att vara kort och nonchalant mot mig.


Brev Till Talmannen Per Westerberg

Angående Härskartekniker som används av en del manliga statsråd. Eftersom jag utsattes för en nedvärdering, nonchalans och arrogans idag av statsrådet Mats Odell vill jag föreslå att statsråden får en utbildning i härskartekniker innan de får yttra sig i kammaren. Att en så erfaren politiker som kommunminister Mats Odell använder sig av en härskarteknik för att slippa svara på frågor är både anmärknings värt och inte acceptabelt. Det var vid dagens frågestund som Mats Odell inte ville svara på mina frågor utan först valde att missförstå mig sedan nedvärdera mig och sedan nonchalera mig. Frågorna handlade om hur statsrådet hanterat sin eventuella jävsituation i samband med ev. försäljning inom vården. Vi har frågestund en gång i veckan för att statsråd ska svara på ledamöternas frågor inte försöka undvika att svara på dem. Jag personligen tror att Mats Odell valde att använda sig av härskartekniker för att jag är kvinna. Jag vill samtidigt passa på att tacka Talmannen för att jag fick ett extra inlägg och att Talmannen tydliggjorde för statsrådet att han skulle svara på frågan. Jag föreslår att Talmannen kallar till sig alla statsråd och går igenom de fem härskarteknikerna och att de inte ska få använda sig av dem gentemot ledamöter i kammaren.
Med vänliga hälsningar Monica Green

Det bästa kriteriet för nästa partiledare= en kvinna

Visst är det kul att det blivit fart i debatten om vem som ska bli sossarnas partiledare för framtiden. Jag vill ha den bästa för partiet. En ödmjuk, demokratisk, lyssnande, tydligt, modern, ideologisk, med rötterna väl förankrad i rörelsen.

Och det viktigaste av allt, jag vill ha en kvinna som nästa partiledare. För mig är det det viktigaste kriteriet just nu. Det vore bra för partiet, för Sverige, för demokratin och för att kunna vinna nästa val. Därför är jag jätte glad att det är kvinnor som diskuteras nu.

Men jag är orolig för att dessa kvinnor ska sågas och dribblas bort med olika argument.

Jag vill inte ha en man som pekar med hela handen som ska ta över. Tyvärr är det ju så att allt för många attraheras av ”den store ledaren”, både män och kvinnor ramlar lätt in i fällan eftersom det fortfarande är mannen som är norm i samhället.

Just därför är det extra viktigt att det faktiskt blir en kvinna denna gång


Kungen fick nobben av mig denna gång också

 Egentligen kan jag mycket väl tänka mig att gå på Kungamiddag och äta lite på kungens apanage. Så länge vi har symbolen med kungahuset kvar är det inte mer än rätt att han bjuder de folkvalda på middag en gång vart fjärde år. Han kommer ju faktiskt till Riksdagen en gång om året för att öppna Riksmötet och äta plockmat…Men för mig har det blivit så att jag har haft viktigare saker för mig när jag blivit bjuden. Det handlar om at prioritera i kalendern. Denna gång prioriterade jag Islay på den Skotska västkusten. Det känns som jag valt rätt men de som var på slottet hade säkert en trevlig kväll de också…

What Future for the Small Islands of Europe?

 Bowmore Hall, Bowmore, Isle of Islay, ScotlandJust nu pågår denna konferens här på Islay. Vi tar del av olika projekt och goda exempel på hur samarbete stärker Öbornas situation. Bengt Almkvist, från Sverige presenterade EU-projektet om små öars situation och den bok som ska ges ut ”Meeting the challenges of Small Island”  Mairéad O’Reilly, Comhdháil Oileáin na hÉireann, Lead Partner. Berättade om hur Irland gått till väga för att via projekt lyckas med att få tillväxt och framtidstro.Sedan fick vi ta del av ”IIEP – Project Overview” genom  Máire Uí Mhaoláin  – som varit projektledare där. Claus Jørgensen Island of Orø, Denmark, kunde förmedla hur bristen på energi kan leda till kreativitet, sparsamt levnadssätt och beslutsamhet över att kunna förändra situationen för öbor. Att jobba tillsammans för butiken, skolan, äldreboendet och att kunna se mer flexibelt på vems ansvar. Vi diskuterade om vågenergi kunde vara framtidens utmaning för just Öbor att utveckla, exploatera och sälja. Alla Öar omges av vatten (ett påstående som gav mycket skratt) men borde vara självklara experimentplaster för att utveckla energi till exempel via vågor.   Vi har inte diskuterat det som denna Ö är mest känd för – 7 egna Whisky sorter – Ännu !!!

Ett slott på kusten i mellesta Skottland

 

Egentligen skulle jag ha varit på ön Islay just nu men av olika anledningar blev resan förskjuten och i väntan på nästa färja är jag i gott sällskap på  Stonefield hotell och i morgon kl.6 åker vi vidare för att ta del av skärgårdarnas och öarnas situation i Europa. Mycket spännande eftersom starten blev som den blev…


FNs barnkonvention fyller 18år i Sverige

I dag är det 18 år sedan Sverige ratificerade dvs. antog FNs BarnkonventionVi var först i världen med att anta den som sin egen nu har 190 länder ratificerat den.Tyvärr har länder som USA inte gjort det. Men trots att Sverige uppfyller myndighetsåldern idag, finns mycket kvar att göra för barnens bästa.Idag anordnar Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp och Nätverket för Barnkonventionen en hearing om Sveriges tillämpning av barnkonventionen.  Årets hearing genomförs med 50-60 ungdomar från hela Sverige och kommer att ha tre huvudteman: lagar och avtal, skola samt fritid. Resultatet blir Nätverkets underlag till en rapport som går till FN:s barnkommitté. Barnkommittén har till uppgift att övervaka hur länderna följer Konventionen om barns rättigheter. Utöver ungdomarna deltar också Riksdag, regeringen och representanter från kommuner och landsting. Samtalsledare är journalisten och programledaren Henrik Johnsson. Nätverket för Barnkonventionen består av 50 frivilligorganisationer vilka ser som sin viktigaste uppgift att följa upp hur Sverige efterlever barnkonventionen och verka för att barn och unga själva kan kräva sina rättigheter. Ordförande för Nätverket är Ingela Thalén som också är ordförande i BRIS. För mer information om Nätverket:  www.natverketforbarnkonvetionen.se

Fullt ÖS på Torget i Skövde

Idag startade rättviseturnén i Skövde och på många håll i landet.

Vi bjöd på kaffe, samlade in namnunderskrifter och mötte många arga människor på Hertig Johanstorg i Skövde.

Jag mötte Ulla som beskrev situationen för deltidsarbetande kommunalkvinnor, jag mötte lågavlönade handelsanställda kvinnor som var förtvivlade, jag mötte pensionärer som ställde upp för sina barn och barnbarn, jag mötte arbetslösa som just fått besked över att de inte får gå kurs efter nyår eftersom åtgärder och förkovring dras in för arbetslösa. Jag mötte också människor som är oroliga för att lönerna ska sänkas i framtiden. Den borgerliga regeringen talar ju sig varmt för att låglönejobb ska vara framtidslösningen för arbetslösa.

Borgarna vill förändra Sverige. Snabbt lägger den borgerliga regeringen det ena förslaget efter det andra som kommer att leda till försämringar i arbetsrätt och socialförsäkringssystem. Syftet är att skapa en låglönemarknad. Att helt enkelt göra folk fattigare och på det sättet tror man att fler får jobb.

Förslaget kring a-kassan har ett enda syfte att skapa en låglönemarknad. Pengarna som dras in ska finansiera stora skattesänkningar.

Detta ställer vi inte upp på, och vi känner att vi har ett brett folkligt stöd i denna fråga, även bland traditionellt borgerliga sympatisörer. En massiv opinion har den senaste tiden formerats mot den borgerliga regeringens politik för ökade klyftor och mer orättvisor.

Hundratals skrev på protestlistorna i Skövde idag så det blev fullt ös bland aktiviteterna sedan kom regnet och även det Öste ner

Monica och Patrik

Läs mer

http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____90927.aspx


Gå med i motståndsrörelsen mot ökade klyftor

 Är du mot att de som har det sämst får det sämre?
Är du emot dyrare hyra i hyresrätter?
Är du emot lägre a-kassa och försämrad trygghet?
Då är du rätt person att engagera dig mot ökade klyftor.
Gå med i Motståndsrörelsen

PÅ utbildning med sossarna i Skövde

Det blev fantastiskt roliga och lärofyllda dagar. En välbehövlig upp- och omstart för nya fullmäktigegruppen.

Förutom att vi hade kul ihop och diskuterade ideologi och rikspolitik så bearbetade vi oppositionsrollen i Skövde.  

Skövde kommun har levt gott på bidrag från den Socialdemokratiska Regeringen genom åren. Men hur blir det nu med förre komvuxstuderande, fler i öppet arbetslöshet eftersom arbetsmarknadspolitiska åtgärder dras in, mindre satsning på högskolan, ökade socialbidragstagare tillföljd av lägre a-kassa och den nya låglönemarknaden som kan komma med högerregeringen?

Hur får vi fler anställda i skolan och på fritidshemmen med mindre barngrupper?,

Hur ska lärandet gå till på skolorna utan att vi politiker lägger oss i detaljer?

Hur kan vi jobba förebyggande mot våld och missbruk bland Skövdes barn och ungdomar?.

Hur ska normala bilar kunna köra på Skövdes sönderkörda gator?,

Hur ska de äldre få en bättre omvårdnad i sina hem eller i äldreboende?

När det gäller fullmäktiges handlingar inför måndagens möte ondgjorde vi oss över det borgerliga styret i Skövde som buntat ihop en mängd ärenden på en och samma dagordning. Trots att vi tidigare beslutat att budget sammanträdena ska vara renodlade från allt annat så är där en mängd andra ärenden som kan komma att ta mycket lång tid att behandla. Många av oss socialdemokrater går upp tidigt nästa morgon (jag går upp kl.5 på tisdagar) så det är ett hot mot demokratin och den fria debatten att låta möten hålla på fram emot midnatt.

Men på det hela taget blev de två dagarna med sossarnas fullmäktiggrupp en fullpoängare, jag gör gärna om det.

 

Monica


Tuffa seniorer i Tidaholm

Just hemkommen från ett besök med Tidaholms seniorer på ABF.

De är tuffa och har varit med länge i både facket och socialdemokraterna. Därför hade de många synpunkter dels på valrörelsen, på den borgerliga regeringen och på framtiden i partiet.

Socialdemokraterna i Tidaholm vann stort med 49,7% och är klart bäst i Skaraborg. Det var också mycket god stämning i valrörelsen det kände jag när jag var där. Men det räcker inte med en socialdemokratiskt styrd kommun. Det måste till en socialdemokratisk regering om det ska gå bra för Tidaholm. Självklart gjorde vi en gemensam valanalys och kunde konstatera att vi sossar inte lyckats vara tydliga nog om hur vi jobbar och kommer att jobba för att få ner arbetslösheten m.m.

Dessutom känner många oro nu med de låglönejobb som kan bli resultatet av lägre a-kassa, skattesubventioner till hushållsjobb och färre möjligheter till vidareutbildning. Klyftorna kommer att öka både mellan de rika och fattiga men också mellan män och kvinnor.

Vi måste kavla upp ärmarna och bli tuffa i oppositionen menade Tidaholmarna på mötet. Dessutom var de nyfikna på vår framtida politik. De ägnade sig åt lite tippning om vem som blir vår nya partiledare. Blir det Mässing eller Jämtin frågade de mig och jag kan inte svara på det ännu


Dags att åka hem för att tala med Helgonen

 

                           Efter en intensiv vecka med Nordiska Rådet i Köpenhamn ska jag ta mig hemåt.
                  Hur gått det nog går att ta sig hem i det här vädret.
                                Visserligen skiner solen igen men de rapporter jag får om flyg förseningar,
tåg som står stilla och blixthalka på vägarna.
              Lika bra att ställa in sig på att det kommer att ta mycket lång tid.

             Bättre att komma hem sent än att inte komma hem alls…

 


Det är på riktigt nu – Miljökatastrofer är ett faktum

När Nordiska Rådet under torsdagen diskuterade miljö, ekologi och klimatförändringar så blev det så tydligt att det är skarpt läge. I Köpenhamn hade just stormen bedarrat, alla satt med rapporter från respektive hemland/hemort om oväder, snöstormar, det fartyg som sjunkit i Östersjön, trafikkaos, miljömässiga och mänskliga tragedier. Dessutom hade vi på onsdagskvällen delat ut det Nordiska miljöpriset till författaren och profesorn Bogi Hansen från Föröarna. Klimatförändringarna kan leda till stora förändringar i världen och vi riskerar att få klimatflyktingar, eftersom havets vattenstånd kan stiga så mycket att det blir översvämningar Han var oerhört tydlig med hur bråttom det var att i grunden ändra vårt sätt att leva, hushålla och ta tillvara resurserna på ett smart, tekniskt och moderntsätt.  

I debatten var överens om att de beslut vi nu tar om forskning för ekologiskt hållbara lösningar, icke fossilabränslen blir avgörande för vår överlevnad. Men nu gäller det att gå från ord till handling. Jag blir dels än mer övertygad om det är bråttom, jag blir rastlös över att det händer för lite, jag blir förbannad över att så många är överens men att så få vill göra något på riktigt. Förändringen startar hos oss var och en av oss. De nationella parlamenten måste vara tuffare. Det räcker inte med att vi är överens om tjusiga ord i fina dokument.

 

Det är på riktigt nu- från ord till handling….


Prinsen och jag…

Trots att jag har åsikten att människor inte ska födas till ett visst ämbete så måste jag ändå visa en viss uppskattning till en Prins. Nämligen HRH Prince Hassan bin Al Talat från Jordanien. Nordiska Rådet hade bjudit in honom till dagens session då vi diskuterade det förslag som tagits fram om samarbete och samexistens mellan människor från olika delar av världen. Det hade tagits fram med anledning av Mohammed teckningarna och efterdyningarna av det. Först hade vi en debatt och de allra flesta yrkade bifall till förslaget tyvärr utmärkte sig Dansk folkeparti sig genom att gå upp att yrka på att vi inte skulle ha någon mångfald.

Sedan fick Prins Hassans ta emot en stafettpinne av Nordiska Rådet, som han skulle ta med sig för ökad förståelse mellan gränserna. När han äntrade talarstolen visade det sig att han var mycket humoristisk och kunde både skämta och bjuda på sig själv. Klart att jag inte delade alla hans åsikter men han visade respekt för vårt samhälle och då visar jag naturligtvis respekt för hans åsikter. Så jag hälsade både på honom och hans fru efteråt.

När detta är sagt är det viktigt att påpeka att bara för att vi ska ta steg för ökad förståelse så måste vi också ta fajten mot alla typer av förtyck och våld. Det gäller såväl kön, sexuelläggning, etnisk ursprung, religion, utseende m.m. Vi måste stå upp för det mångkulturella samhället med ökad förståelse över alla gränser.


debatt med den danske statsminister

Nordiska rådet debatterade under Nordiska rådets session i Köpenhamn "Norden som global vinnarregion". De flesta av oss konstaterade att vi i Norden har det ganska bra.

- Vi har jobb, tillväxt, välfärd och tryggheten går hand i hand med detta.

Men jagifrågasatte  den danska flyktingpolitiken och riktade en fråga till Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen:
- Hur är det med den danska solidariteten med dem som kommer hit i flykt från våld, förtryck, krig och misär? Har ni tagit den lätta vägen genom att ställa alltför hårda krav, istället för att hjälpa och stötta, utbilda och erbjuda jobb till dessa människor?

Den danske statsministern tillstod i sitt svar att Danmark har stramat åt sin lagstiftning när det gäller flyktingpolitiken, och påstod att de åtgärderna skulle säkerställa en bättre integration av invandrarna i Danmark.

Jag tycker att det är viktigare att man gör något när man är arbetslös än att man passivt tar emot en låg ersättning, som i sin tur kan leda till en ond cirkel av kriminalitet, I Sverige har vi arbetsmarknadspolitiska åtg. datortek, praktik och kurser. Åtminståne några månader till. Trist nog ska Sverige med den borgeliga regeingen slå in på "passiva" arbetslosa med låg ersattning


Hyllning till Helle Thorning-Smith

 

Har fått en ny idol. Helle Thorning-Smith ordförande för socialdemokraterna i Danmark. Hon är klar och tydlig i sina inlägg om att tillväxt går hand i hand med trygghet, att arbete åt alla är och ska förbli socialdemokraternas absolut viktigaste mål. Dessutom är hennes framträdanden modern och ödmjuk.

Så innan vi fått en kvinna som partiledare så är Helle min nya idol


bussluffning mitt i natten med Camilla Gunell

Vet du vem som är Ålands kulturminister?
Camilla GunellJust det : Camilla Gunell
Ikväll när vi varit på en trevlig tillställning i LO-huset, vid Islandsbrygga i Köpenhamn, fick vi inte tag på någon taxi. Det gick inga bussar åt det hållet heller, ialla fall inte hela vägen. Så vi ägnade oss åt bussluffning. Det gick ut på att vi åkte olika bussar några kvarter närmare vårt mål vid varje tillfälle som vi lyckats stoppa en buss. Det var kul men det tog lite tid...

RSS 2.0