Vår

img_7088 (MMS)

Vår


Votering är begärd

img_3390 (MMS)

Votering är begärd


Vad handlar valet om den 15 maj?

Socialdemokraternas Alex Bergström beskrev på diskliktskongressen hur viktigt det är att vi jobbar vidare med en rättvis och bra sjukvård till alla. Därför är det viktigt att alla socialdemokrater röstar den 15 maj. Vi är inte emot privata vårdcentraler men våra gemensamma vårdcentraler ska ha högsta kvalité med bra bemanning av sjuksköterskor och läkare och öppet tider som passar innevånarna. Det är viktigt att alla får en trygg och säker vård och långa väntetider på akutmottagningarna är inte acceptabelt. Därför driver Socialdemokrater envist kravet om max en timmas väntetid på akutmottagningen för att få träffa en läkare. Vid svårare, akuta sjukdoms- och olycksfall handlar det förstås om att få vård bums, precis som sker redan idag. Det handlar om nya arbetssätt, fler erfarna läkare i första ledet på akuterna, snabbspår för lindrigare sjuka, hjälp med tidbokning på vårdcentral eller på sjukhusets mottagningar, utskrivning tidigare under dagen för att frigöra vårdplatser och snabbare röntgen. Socialdemokraterna kommer envist och målmedvetet följa arbetet. Löftet om max en timmas väntan innan man får träffa läkare på akuten är både rimligt och möjligt att uppnå.
Vi ska vara bättre arbegivare och vi ska stå fast vid vår målsättning att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.
 Regionvalet handlar också om bra kollektivtrafik, fri tandvård till alla under 25 år, regional utveckling, utbyggd tågtrafik och framkomligheten på E20. Vi socialdemokrater jobbar vidare med att få fyrfältsväg längs E20 Göteborg till Stockholm dvs också genom hela Skaraborg


dn 2 ab sosseväljaren

Skaraborgs distriktskongress 2011

Nu startar partidistriktet i Skaraborg sin distriktskongress på Sötåsens Naturbruksgymnasium i Töreboda. Vi ska diskutera framtid för demokrati, människovärde, bekämpa arbetslöshet och barnfattigdomen. Vi ska med glädje ta oss an den kommande valrörelse eftersom vi vill ha en rättvis sjukvård till alla. Urban Ahlin börjar vår dag bra med att dra upp riktlinjerna vad vi har framför oss, det ska bli kul. jag återkommer kanske med bilder senare

Ombud, medlemsvärvaransvariga och miljövänliga Lidköping

image556
Johan och Maria följer debatten med spänning
image557
Ombuden från Lidköping åker buss

Linnea och Pomtus
Linnea och Pontus är medlemsvärvaransvariga

Medlemsvärvare tackas

image550image551image552
Hjo och Essunga bäst på att värva medlemmar
image553
Roger Krona allra bäst
image554

Många intresserade ombud på distrikskongressen

image549
Mariestadsborna glada som vanligt

image548
Skara välrepresenterat

image545
image546
Anita och Anita på samma bild??

Urban talar till kongressen

Urban talar till kongressen

Roligt Revygäng anklagades för att vara sexistiska

image544image543
Roligt revygäng eller sexister?

Amanda påpekar skolstressen och betygshetsen för Marie Granlund

DSC01263.JPG
Amanda påpekar skolstressen och betygshetsen för Marie Granlund

Marie Granlund talar på Socialdemokraternas distriktskongress i Skaraborg


Marie som håller i arbetet med skolrådslaget besökte Falköping och Skaraborgs socialdemokrater samlade till distriktskongress. Hon menade att vi har en skola att vara stolt över, men har också problem. Lösningarna kan vi inte söka genom att försöka återskapa gårdagens skola. Framtidens utmaningar måste mötas med en modern skolpolitik; en ny socialdemokratisk skolpolitik för kunskap, respekt och lust att lära som står i tydlig kontrast till en föråldrad sorteringsskola. Rätten till kunskap får aldrig bli en klassfråga där föräldrarnas bakgrund eller var du bor avgör dina livschanser. Målet är en jämlik skola där alla elever oavsett bakgrund ges förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass.

Alla beslut om skolan ska i grunden utgå från elevens rätt till kunskap, bildning och demokratisk fostran. Elevinflytandet behöver öka - inte minska ytterligare.

Svensk skola behöver långsiktiga lösningar som har en bred förankring i skolan och i samhället. Skolan är för viktig för att utsättas för ständigt nya förutsättningar. Marie Granlund menade att det behövs långsiktiga uppgörelser över blockgränserna - för barnens skull och för deras rätt till kunskap.

Socialdemokraterna är beredda att sluta en överenskommelse om betyg tidigare än i dag, under förutsättning att barnen under de första skolåren inte ska behöva utsättas för betyg eller betygsliknande omdömen. Vi är beredda att sluta överenskommelser om införande av nationella prov var tredje år i grundskolan, under förutsättning att denna utvärdering av skolorna, lärarna och eleverna kopplas till ett tydligt system för att styra resurser och insatser dit där behoven är störst så att alla elever ges lika chanser att nå målen. Betyg och nationella prov ska användas som ett av flera verktyg för att tidigt följa upp om eleverna nått kunskapsmålen så att brister kan upptäckas i tid och som grund för att ge alla det stöd de behöver. Prov och betyg som bara syftar till att gradera och sortera elever inbördes leder inte till mer kunskap - det ger bara ökade klyftor och kväver lusten till lärande.

Marie berättar vidare om hur den orättvisa politiken som de borgerliga partierna bedriver slår mot förskolan, skolan, gymnasiet, högskolan och vuxenutbildningen


Jonas talar på DS-kongressen

DSC01260.JPG 

När Jonas Bergström från SSU talar om jämställdhet, Jämlikhet och framtid lyssnar alla kongressdeltagare mycket noga

image541

Urban Ahlin öppnar distriktskongressen i Falköping

DSC01259.JPG
Urban Ahlin öppnar distriktskongressen i Falköping

RSS 2.0