STOPPA DET FÖRBANNADE KRIGET, hjälp de nödlidande på Gazaremsan


Nu är många inte bara förtvivlade och upprörda utan även förbannade över det brutala israeliska övervåldet mot Gaza men också mot raketbeskjutningar mot södra Israel och det övergripande fakto att ockupationen av Palestina fortsätter trots att vi nu passerat 41 år av ofrihet för palestinierna.

Våldsspiralen måste få ett slut.

Nu när vi just är i färd med att önska varann Gott Nytt År och fred på jorden, just i det ögonblicket dör oskyldiga


Israeler attackerar Gaza och efterlämnar hundratals döda och tusentals skadade, och humanitära öden. I Gaza där människor redan tidigare levde i stor fattigdom och där en stor del av befolkningen är barn innebär beskjutningarna dramatiskt försämrad situation stor risk för liv och hälsa


Gazasisolering där människor lever utan möjligheter till ett normalt liv har försatt människor i fördjupad fattigdom och desperation. Den nu uppkomna situationen där el- och vattenförsörjning, mat och mediciner bara kommer in i området i liten omfattning är oacceptabel.  


Det krävs ett omedelbart eldupphör från båda sidor, Israel ska omedelbart upphöra med sina attacker och Hamas borde omedelbart sluta med raketbeskjutningen av södra Israel.
Israel som den starkare parten måste ta initiativ till att fredssamtalen återupptas. Våld kommer att leda till mer våld och denna destruktiva spiral måste brytas.

Vi alla har ett ansvar för att öka engagemanget för att få slut på våld, terror, fattigdom och att ockupation av mark slutar.


Tyvärr måste jag sluta detta år i vredesmod. Upprörd över att vi alla gör för lite och för att Israeler och Hamas inte omedelbart slutar mörda varann


Jag önskar att  2009 blir ett fredligare mer rättvisst år än det här djävla skitåret (om man nu ska citera en slutkörd arbetsmarknadsminister i samma blogg, trots att han inte har med kriget mellan Palestina och Israel och göra. Fast på sätt och vis har han ju det eftersom vi alla bär ett ansvar över att engagera oss mer för freden)  


Ska vargavintern bli så där lång som Borg säger


Ska det bli ett djävla skitår 2009 som Littorin påstår. Det är inga munter gökar direkt vi har i regeringen. Inte så konstigt eftersom 2008 kommer gå till historien som ett förlorat år. Året då ekonomin tvärnitade, då varslen exploderade och arbetslösheten åter började stiga efter flera år av högkonjunktur. 2008 blev också året då den borgerliga politiken började slå igenom.  Finansminister Anders Borg har sagt att det tar två år innan han kan ta åt sig äran av effekterna av moderaternas politik. Trots att det nu är katastrofläge är han popis ändå. Det är inte regeringens fel att det är lågkonjunktur. Men regeringen har slarvat bort de goda åren med gigantiska skattesänkningar till de som redan har det gott ställt. För de med normala inkomster har skattesänkningarna ätits upp av höjda priser, avgifter och boendekostnader.   Regeringen har monterat ned det ekonomiska skyddsnätet för arbetslösa och sjuka, de har försämrat möjligheter till vuxenutbildning och ökat klyftor. Den moderatstyrda regeringens politik gav Sverige sämre möjligheter att möta den internationella lågkonjunkturen och finanskrisen.

I juni 2008 beslöt den borgerliga majoriteten i Riksdagen att kraftigt försämra för dem som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Dessutom applåderade de borgerliga riksdagsledamöterna när de vann den omröstningen.

Regeringens nedmontering av utbildningar för arbetslösa slår mot ungdomar på mindre orter där arbetsmarknaden är tuffare och behoven av insatser större. Under den borgerliga regeringen har insatserna för att underlätta för långtidsarbetslösa ungdomar att få jobb i stort sett upphört.

Regeringens försämringar inom arbetsmarknadspolitiken innebär också att fler människor tvingas söka socialbidrag. Med den borgerliga regeringens politik ökar socialbidragen. Det innebär ökade socialbidragskostnader och försämrad ekonomi för kommunerna. Att den borgerliga regeringen frusit statsbidragen och vägrar ge besked för 2010 försvårar för kommunerna ytterligare.

Kort sagt 2008 blev ett förlorat år. Nu gäller det att se framåt så att 2009 blir ett bättre år och inte det där djävla skitåret som muntergöken Littorin förutspår


Varför sänker inte den borgerliga regeringen arbetslöshetsförsäkringen till 0kr?


De påstod länge att det var deras politik som skapade tusentals nya jobb. De trodde på fullt allvar att ju fattigare man blir om man blir arbetslös desto enklare blir det att få jobb. Individer antogs kunna återgå till arbete på egen hand, bara viljan finns. Med den logiken borde de väl sänka ersättningen ännu mer nu när människor förlorar sina jobb i rasande fart!!! Eller?

Eller kunde det ha varit så att de tog över i en tid när Svensk ekonomi gick på högvarv, när högkonjunkturen stod på topp och jobben strömmade?

Det är intressant att läsa artikeln av Mattias Strandh, Daniel Melén och Madelene Nordlund om att arbetslösa med hög ersättning får bättre återanställningsinkomster än de med låg ersättning, oavsett tidigare inkomst. Där menar de att låg a-kassa försämrar chansen att få jobb.
Många borgerliga politiker tror fortfarande på att deras politik håller i längden. Det är åtminstone vad de säger när jag frågar dem varför de inte sänker ersättningen till 0 kr. Men det går ju inte ha en politik som bara fungerar i högkonjunktur eller när det är vackert väder.

Det är ju nu politiken prövas


Karl-Bertil Jonssons julsaga blir snart verklighet....


Kallt lyser julens stjärna på dem som icke hava något hem. Det konstaterar Tage Danielsson i sin klassiska saga Karl-Bertil Jonsson julafton. Vi är många som kryper upp framför TVn för att njuta av julsagan från svunnen tid. Trots att många fortfarande förnekar de ökade klyftorna, är det tyvärr så att det blivit betydligt tuffare för de som inte har något arbete eller inte är friska. Den moderatledda regeringens urholkning av a-kassan och försämringar i sjukförsäkringen har styrt samhället åt fel håll. Klockan har vridits tillbaka mot den tid som skildras så bra av Tage Danielsson då Karl-Bertil Jonsson lyste upp samhällets skuggsida.


Verkligheten börjar tyvärr alltmer överensstämma med dikten. Istället för att stötta människor som behöver hjälp så sorterar den moderatledda regeringen bort dem. Det är inte värdigt en välfärdsstat. Sverige behöver en ny färdriktning. En politik som tar sin utgångspunkt i solidaritet mellan människor. Ett samhälle där stöd ges efter behov och där var och en bidrar efter förmåga. Politiken ska handla om att möta lågkonjunkturen, få igång ekonomin och skapa fler jobb - inte att vidga klyftor och öka orättvisorna.   


Jag önskar alla en god fortsättning på julen (även de som inte har dator...) Och hoppas på att nästa år inte blir det skit året som Littorins äger att det ska bli. Eller att vargavintern inte ska bli så lång som Borg påstår. Och om de svåra tiderna blir långa, hoppas jag att regeringen tar sitt förnuft till fånga och mildrar krisen


Gapet mellan fattiga och rika i Sverige är större än någonsin. Då talar Reinfeldt om lag och ordning


Det är inget fel på lag och ordning. Men det blir lite fadd eftersmak när Reinfeldt i sitt så kallade jultal fokuserar mer på hårdare straff än på förebyggande arbete.

Aldrig förr har det varit så stora skillnader mellan fattig och rik som i dagens Sverige. Det visar nya siffror över inkomstskillnader från SCB, Statistiska Centralbyrån.

De borgerliga partierna gick till val på att det skulle vara större skillnad, de menade att det är bra, att det ger fler jobb och att det ökar incitamenten till att bli frisk och skaffa sig ett jobb. Därför är förmodligen den borgerliga regeringen nöjd av de ökade inkomstskillnaderna.

Personer som saknar arbete har haft en betydligt sämre utveckling jämfört med dem som arbetar. Just nu stiger arbetslösheten dramatiskt vilket bevisar att det inte hjälper med större skillnader för att människor ska hitta sig ett arbete.

Studerande, arbetslösa och sjuka har haft det tuffast, vilket också var meningen med regeringens politik. Ungdomsarbetslösheten rusar i höjden och färska siffror tyder på att ungdomsarbetslösheten når 20% inom en snar framtid

Det skapar segregation och oro i samhället och kan till och med leda till kravaller, som vi sett i Frankrike och Grekland. Något som Sverige varit relativt förskonade från eftersom tidigare regeringar haft jämlikhet som mål.

Med anledning av det som sker i andra länder kanske även den borgerliga regeringen skulle få incitament nog att försöka hålla ihop grupperna och minska skillnaderna. Att till exempel återinföra arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och göra särskilda arbetsmarknadsutbildningar för de som står längst från arbetsmarknaden.


Maud Olofsson skryter om hur fantastisk förutseende regeringen varit


Just nu pågår aktuell debatt om fordonsindustrin, det är förvånande hur Maud Olofsson är så nöjd med det aktuella läget.

Hon berättade att regeringen varit förberedd på svårare tider, att budgeten som lades i september var tillräckligt, ända tills de lade en krispropposition då var den tillräcklig ända tills de tvingades lägga ytterligare en krisproposition denna gång för fordonsindustrin. Tyvärr har det visat sig att den propositionen var en sufflé som luften gick ur efter det att det visat sig att regeringen "skröt" med andra pengar. Visst är det bra med 3 miljarder till ett forskningsbolag men resten visade sig vara andras pengar. Till exempel är de 20 miljarderna som  regeringen ger kreditgarantier för lån i EIB. Men den Europeiska investeringsbanken är inte alls säker på att Svensk fordonsindustri ska ha hälften av de 40 miljarder som finns avsatt till hela EU, särkilt inte med tanke på att all fordonsindustri går på knäna.

Och varför tar de bort miljöbilspremien precis när de behövs som mest? Det behövs skrotningspremie och utbildningssatsningar, det behövs ekonomisk trygghet.


vad har regeringen under granen?

MMS

vad har regeringen under granen? = tomma paket


Häpnadsväckande uttalanden från borgerliga i Riksdagens arbetsmarknadsutskott


När jag sitter på mitt arbetsrum och förbereder mig inför kommande debatter med finansutskottet har jag TV:n på för att lyssna på debatten om arbetslösheten.

Jag häpnar över de påståenden som de borgerliga ledamöterna kommer med nu när arbetslösheten ökar så dramatisk,  ekonomin står still och lågkonjunkturen slår igenom med full kraft.

Ena stunden påstår de att vi socialdemokrater har en ofinansierad önskelista med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med den skenande arbetslösheten. En önskelista som de borgerliga ledamöterna inte kan gå med på för att det är för dyrt.

I nästa stund säger de att vi inte har några förslag alls utan "bara" pratar om ersättningsnivåer för de som drabbas av arbetslöshet.

Båda påståendena är lögn. Våra batterier av åtgärder är fullt finansierade och ersättningsnivåerna är otroligt viktiga för tryggheten, för att inte behöva gå från hus och hem när arbetslösheten slår till.


ladda ner mer, men gör rätt för dig


1. Stärk skyddet av den personliga integriteten innan IPRED-lagen träder i kraft den första april 2009.  Det måste vara mycket tydligt att huvudsyftet med den nya lagstiftningen är att komma åt den fildelnings som sker i kommersiell skala,

Det är oklart vad som kommer att krävas i form av teknisk bevisning för att nå beviskravet "sannolika skäl" i de fall då upphovsrättsinnehavaren vill få identiteten bakom en IP-adress utlämnad.

2. Rätten till information bör koncentreras. Samtliga rättighetsinnehavare bör samlas i en gemensam organisation som handhar alla begäranden om utelämnande av identiteten bakom en IP-adress samt sköter det efterföljande arbetet. Detta skulle minska antalet personer som har tillgång till materialet samt förenkla Datainspektionens granskning.

3. Inrätta en integritetsombudsman. Förslaget att regeringen ska utvärdera den nya lagstiftningen räcker inte. Det finns allt för många oklarheter kring hur den nya lagen faktiskt kommer att tillämpas och vilka konsekvenser den kommer att få för såväl upphovsrättsinnehavarens möjligheter att få ersättning för sina verk som för brukarna och vanliga nätanvändare. Det exempelvis en persons trådlösa bredbandsuppkoppling olovligen används av andra för illegal fildelning.

4. Se till att domstolarna får resurser . Enligt regeringen ska den ökade arbetsbördan på domstolarna tas från deras befintliga resurser. Det duger inte som svar på den oro som finns inom rättsväsendet. Domstolarna är redan idag är under stark ekonomisk press som riskerar att leda till underskott.

5. Villkor för de yrkesverksamma inom kulturen måste förbättras. Vi bedriver just nu inom ramen för socialdemokraternas kulturrådslag en bred dialog med kultursverige om såväl tillgänglighetsfrågor som de kulturellt yrkesverksammas villkor.

6. Med anledning av den snabba teknikutvecklingen och den ständiga strömmen av alternativa såväl lagliga som olagliga distributionskanaler och föränderligt konsumentbeteende riskerar lagen att vara överspelad redan när den träder i kraft i april 2009. Det finns till exempel redan idag en rad olika sätt att skydda sin identitet för den som vill surfa anonymt. Vi föreslår därför att en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet tillsätts. Kommissionen ska följa utvecklingen, rapportera till regeringen samt föreslå åtgärder.

Detta var en kortvariant socialdemokraternas motion i Riksdagen som vi lägger med anledning av regeringens förslag till IPREDlag
Jag tycker det borde finnas fler och lättare sätt att ladda ner böcker och musik där det är enkelt at betal för sig


många debatter blir det...

MMS


Anki Johansson tog kort på mig när jag var uppe i min tredje debatt under tisdagen.


Fler vårdanställda och kompetensutveckling av personal

Vi socialdemokrater vill Investera en miljard i högre kvalitet.

Internationella undersökningar visar att svensk sjukvård överlag håller en hög kvalitet. Dessutom är den unik i sin jämlikhet. Trots detta finns allvarliga brister i vårdens utbud och kvalitet. Dessa visar sig exempelvis när man jämför vården mellan olika delar av landet.

Vi vill att alla ska få en högkvalitativ hälso- och sjukvård - oavsett var man bor i landet, eller om man går till en privat eller offentlig vårdgivare. Ingen skör och sjuk människa ska riskera att lämnas i sticket eller få otillräcklig omvårdnad. För att höja kvaliteten i sjukvården krävs dock resurser. Därför satsar vi i vår skuggbudget 800 miljoner kronor 2009 och därefter en miljard kronor 2010 och 2011 för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. Resurserna går främst till att anställa mer personal i sjukvården och till kompetensutbildningar

Vi ser stora behov inom till exempel äldresjukvården. Många sköra äldre skickas direkt hem från vårdavdelningar trots att de skulle behöva en tid för rehabilitering och återhämtning. Felmedicinering av äldre är ett mycket allvarligt och omfattande problem som orsakar onödigt lidande. Många svårt sjuka patienter skickas runt mellan olika boenden och vårdenheter. Det behövs fler geriatriska vårdplatser och en upprustning av hemsjukvården för att klara de stora vårdbehov som finns.


Grattis till Olof Frank som får Skövdes första jämställdhetspris

MMS

Olof Frank fíck Skövdes första jämställdhetspris idag på fullmäktige


Jesper, Tobias och Ninos spelar pingis

MMS

Jesper, Tobias och Ninos spelar när de har rast på Helena skolan


Det räcker inte med att bara hålla tummarna för Elux i MariestadVi vill investera klokt för att bryta arbetslösheten och skapa fler jobb. Vi vill stärka näringslivet genom ett program för att möta varsel i industri och tjänstesektor där företag kan få stöd till vidareutbildning av personal som varslats och medel för forskning och utveckling. Vi föreslår ett brett entreprenörsprogram för fler jobb och vill genomföra en exportsatsning och stärka underleverantörernas export. Tillsammans med industrin vill vi utforma gemensamma forskningssatsningar. En särskild satsning på att förnya den svenska bilparken görs under nästa år genom utökade premier för bilskrotning.


Vi vill ge alla de 10 000 långtidsarbetslösa ungdomar som göms undan i regeringens passiva åtgärder möjlighet att pröva på att jobba, få referenser och skaffa sig ett yrke.


När varslen ökar så kommer behoven av utbildning för att möta lågkonjunkturen. Redan idag finns stora krav på arbetskraften att klara snabba omställningar. Kunskaps- och utbildningskraven ökar hela tiden och behoven av fortbildning är stora. Regeringen har dragit in en tredjedel av utbildningsplatserna. Arbetspraktik har nästan försvunnit helt och trots att arbetsmarknadsutbildning leder till jobb, har regeringen tagit bort 70 procent av platserna. Vi vill göra tvärtom och investera i 9 000 platser i bristyrkesutbildningar för arbetslösa redan 2009. Dessutom vill vi tillföra 4 500 fler platser till den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi föreslår också 7 000 fler platser på Komvux än regeringen, varav 4 500 platser riktas till yrkesvux.


Under regeringen Reinfeldt har mer än en halv miljon människor har trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen. De står utan denna trygghet när Sverige går in i en lågkonjunktur. Det är en tickande bomb. Vi socialdemokrater vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst.


Läget på arbetsmarknaden kräver en bättre jobbskapande politik, som hindrar utslagning i arbetslivet, som ger möjligheter att komma vidare och en väl fungerande trygghet för dem av oss som förlorar jobbet. Men regeringen ser bara på. De som varslats och som är på väg att förlora jobbet förtjänar bättre.IF Metall

electrolux


Regeringen säger nej, nej, nej att ta upp arbetsrätten i EU

Återigen kräver vi socialdemokrater att statsminister Fredrik Reinfeldt (m) tar upp den fackliga oron för arbetsrätten på EU:s toppmöte. Men regeringen säger nej, det har de gjort hela tiden. Vi har krävt det vid varje tillfälle som det är EU-toppmöte, eller arbetsmarknadsfrågor som ska behandlas.

Nu har Sverige återigen chansen att ta upp frågan ett socialt protokoll för EU. Syftet med ett socialt protokoll är att juridiskt stärka de fackliga rättigheterna på den EU:s inre marknad.

  

Vi vill att regeringen mer aktivt agerar på EU-nivå för att förstärka arbetsrätten efter EG-domstolens dom i Vaxholmskonflikten.
 Nu har även vår toppolitiker i EU-nämnden Christina Axelsson tagit upp frågan och ändå säger regeringen nej

- På toppmötet har Sverige ett bra tillfälle föra fram förslaget om ett socialt protokoll när Irlands nej till Lissabonfördraget ska diskuteras, säger Christina Axelsson

Idag har den statliga Lavalutredningen lagt förslag på hur svensk arbetsrätt ska anpassas efter EG-domen. Men utredningen är otillräcklig menar socialdemokraterna.
Ett socialt protokoll skulle säkra de fackliga rättigheterna i hela EU det är ju inte Lavalutredninen

carl bildt har tidigare skrivit på sin blogg att den borgerliga regeringen minsann inte tänker driva kraven i EU. De har den strategin, att försöka undergräva arbetarnas rättigheter och möjliggöra för löndedumpning


europaportalen.se


Dags för Littorin att börja jobba

Littorin har gett upp sitt uppdrag som arbetsmarknadsminister det är lätt att visa genom att  citera honom  med uttrycket "skitår" för 2009.

Att arbetslösheten ökar dag för dag, månad för månad år för år det berättade Angeles Bermudez- Svankvist och hennes medarbetare på arbetsförmedlingen för oss i finansutskottet i veckan.

I går presenterade finansminister Anders Borg (m) och näringsminister Maud Olofsson (c) ett stödpaket till bildindustrin på 28 miljarder kronor. Paketet innehåller främst kreditgarantier, men även lån och ett forskningsinstitut som ska fokusera på en grön omställning. Vi socialdemokrater har krävt stöd som dessa till fordonsindustrin. Så visst är det bra att de äntligen får tummen ur. Men varför är de så sena och saktfärdiga med allt de gör och varför schabblar de så?

Borgarna har hela hösten sagt att de visste att det skulle bli lågkonjunktur och att deras budget innehåller allt som behövs för att möta krisen. Men sedan har de, efter krav från näringslivet, ekonomer, forskare, fackförbund och oss i oppositionen, kommit med små duttanden om "krispaket", investeringslån, expeortkreditstöd och nu bilpaket


Nästa sak de kommer att tvinas presentera är åtgärder för 20-24 åringar eftersom ungdomsarbetslösheten är uppe på skyhöga 20%. Dags för Littorin att kavla upp ärmarna och börja jobba. Han måste visa att det går att mildra kris och lågkonjunktur genom arbetsmarknadsåtgärder, hur illa han än tycker om dem


50 000 fler arbetslösa i november, var är regeringens berömda jobbpolitik?På ett år har arbetslösheten ökat med över 50 000 personer. Ungdomsarbetslösheten är nu 20 procent. Det krävs omedelbart investeringar för att möta jobbkrisen, inte minst den skyhöga arbetslösheten bland ungdomar. Det behövs stimulans av ekonomin som vi föreslagit och det behövs än mer satsningar på de unga arbetslösa.

Vi socialdemokrater har lagt förslag om breda satsningar för jobben, till exempel satsningar på lärlingsutbildning för ungdomar, 50 000 fler utbildningsplatser, ombyggnad av miljonprogram, satsningar på kommunerna och förstärkt ekonomi för barnfamiljer och pensionärer. Men regeringen agerar passivt.

Regeringens arbetsmarknadspolitiska experiment har misslyckats. Förstörd a-kassa och avskaffad förmögenhetsskatt gav inte färre arbetslösa. Nu ångrar sig Borg att han höjt avgiften till a-kassan så fruktansvärt mycket. Han ångrar sig men tänker inte göra något åt det....


Littorin: " Det blir två skitår"


8% arbetslöshet nästa år och 9% 2009. Javisst Sven- Otto blir det skitår, men vad tänker du göra åt det?
Hittills har det visat sig att ni med era gigantiska skattesänkningar inte är beredda på att styra landet i svåra år. Ni har gjort de arbetslösa fattiga, ni har utförsäkrat de sjukskrivna och slaktat komvux. Nu säger det att det inte är ert fel, det är inte ni som varslar och säger upp. Visst är det så men det var inte ni som anställde heller i de goda åren.

Ni står handfallna

partiets framtid vann kvällens

MMS

partiets framtid vann kvällens tävling.
Kanske tål att förklaras lite mer men vi hade en tävling i den socialdemokratiska Riksdagsgruppen på tsidagskvällen.
Den tävlingen vanns av de Riksdagsledamöter som är födda på 70-talet
GRATTIS


Har just lyssnat på en valanalys från 2006


Henrik Oscarsson och Sören Holmberg tillhör Sveriges ledande forskare inom opinionsbildning och väljarbeteende. De presenterade sin senaste bok "Regeringsskifte".

För oss socialdemokrater är det viktigt att veta varför vi förlorade för att vi ska kunna ta spånget in i framtiden på ett bra sätt

Henrik Oscarsson och Sören Holmberg menade att ideologin, regeringsdugligheten och namnet Alliansen var avgörande för att Svenska folket valde en borgerlig regering 2006.


Boken bygger på en serie intervjuundersökningar med röstberättigade svenskar som har genomförts vid alla ordinarie val sedan 1956 och verkar mycket intressant.

Som tur är har Svenska folket bytt åsikt sedan valet. Nu vill de flesta ha en rättvisare, modernare, mer miljömedveten politik som sätter jobben främst på riktigt (inte bara ta åt sig äran i högkonjunktur).

December 2006-januari 2007 sjönk förtroendet för regeringen Reinfeldt som en sten.


Vinnovas forskningsråd

MMS

Vinnovas forskningsråd


Mona listigare än rörelsen

Monas listiga plan om hur vi skulle vinna valet och få en rättvisare politik för Sverige var smart.

Att samarbeta med miljöpartiet få en tydlig modern miljöprofil och samtidigt ha ett stark fritt vänsterparti som ställer tydliga krav på oss var en utmärkt idé. Tyvärr reagerade många av oss både inom s och v med en ryggmärgsreflektion. En reflektion som gick ut på att eftersom vi aldrig samarbetet med någon förut i regeringsställning ska vi inte göra det nu heller och om vi absolut måste så ska vi ta det parti som ligger oss närmast ideologiskt.

Av det skälet blev det två månaders strul, två månader som borgarna vann på men nu får det vara slut på schabblet.

Vi socialdemokrater är starka och uthålliga nu gäller det att lyfta blicken framåt.

Nu gäller det att visa på styrka, regeringsduglighet och trovärdighet.

För landet skull måste vi klara det. För alla utsatta långtidsjuksrivna som snart blir utskriva, för alla varslade som snart blir uppsagda, för alla äldre som känner oro för sin ekonomiska trygghet, för alla arbetslösa ungdomar och för miljön skull måste vi klara av ét.

Att förnya partiet genom att finnas där folk finns, lyssna mer och involvera fler. Nu står jobben högst på vår dagordning. Vi har skärpt jobbpolitiken och utbildningspolitiken. Omprövningen kommer att fortsätta till ett framtidsinriktad vassare socialdemokratisk politik.

Grunden för regeringssamarbetet måste vara en ansvarsfull ekonomisk politik - allt annat har för mig varit uteslutet. Det är nu utgångspunkten för alla partier i det rödgröna samarbetet.


Nu siktar vi på att byta ut den moderatstyrda regeringspolitiken. Det är inte slumpen, och inte finanskrisen, som tagit bort 70 procent av all utbildning för nya jobb eller trängt ut en halv miljon människor ur arbetslöshetsförsäkringen. Det är medveten moderat politik.


Idag är det uppenbart: ökade orättvisor löser inte Sveriges problem. Det behövs en ny färdriktning och kraftfulla lösningar som sätter jobben före stora skattesänkningar till dem som redan har det bäst. Det kräver investeringar i utbildning, forskning och miljöteknik, i bostadsbyggande och företagande.

Kort sagt det krävs en socialdemokratiskt styrd regering


Mona och Lars samtalar

Mona och Lars samtalar och jag är glad över beskedet om s, v och mp samarbetet


vigsel med Anders o Anki

vigsel med Ander o Anki


Det går inte ha en politik som bara håller i vackert väder


Ibland regnar det, ibland snöar det och ibland är det storm. Men regeringen har en politik som håller i solsken. Nu är det uppenbart för alla att regeringens politik har förvärrat krisen, ökat klyftorna och har inte skapat några nya jobb. Med facit i hand ser vi att de jobb som tillkommit under de senaste åren enbart har tillkommit tack vare högkonjunkturen.   Varför skulle de annars försvinna så snabbt. I År har jobbtittväxten tvärnitat, lågkonjunkturen slagit till med full kraft. En lågkonjunktur som har förvärrats av finanskrisen. Det behövs stimulans i ekonomin. Det har alla bedömare sagt så idag kom  Regeringens krispaket på 8,3 miljarder  men det är för lite och för sent och den innehåller inga nya pengar till kommunerna.
Regeringen säger ingenting om välfärden, ingenting om att människor varslas ute i vården och i kommunerna

Igår presenterade Kommunal en undersökning som visade att försämringar och neddragningar redan märks av i kommuner och landsting. Arbetsgivarna drar ner antalet timanställda, tillsätter inte lediga vikariat eller inför anställningsstopp.
Nästan 5000 av Kommunals medlemmar berörs av krisen redan idag, enligt undersökningen.

Men ingenting i regeringens åtgärdspaket handlar om utökade resurser till kommuner och landsting.
Regeringen tror att kommunerna klarar sig nästa år. Det är en allvarlig missbedömning. Risken blir att kommuner och landsting blir tvungna att skära ner och säga upp folk


Den politik som regeringen driver leder till att underskottet blir större än vad det hade behövt vara. Vi hade velat se riktade satsningar till barnfamiljer och pensionärer, grupper som inte har det så fett.


Dessutom är rot-avdraget bar för villaägare och bostadsrätter, det ökar klyftorna ännu mer.

"Det är sorgligt att regeringen fortsätter att driva en politik som bara gynnar ägt boende. Förslaget innebär att regeringen fortsätter subventionera villor och bostadsrätter", skriver Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande i ett pressmeddelande.


Snackministern försöker prata sig ur lågkonjunkturen


Snacka går ju, men snacka sig ur en kris det klarar inte ens Maud Olofsson.

I fredags var Maud Olofsson med på EU-nämnden, där beskrev hon hur förträfflig den borgerliga regeringen var som hade förutsett såväl kris som lågkonjunktur. Hon hävdade med bestämdhet att allt som behövdes göras för att mildra lågkonjunkturen var redan gjort i och med att de lade sin budgetpropp.

Igår var det interpellationsdebatt och då berättade Olofsson att hon varit i Bryssel och att Sverige ligger bra till. Hon menar att EU nu tar efter Sverige.

Man tar sig för pannan över denna självgodhet. I Barrosoplanen går det att läsa många åtgärder om hur man ska trygga ekonomin, bland annat för de arbetslösa. 

De arbetslösa som Maud Olofsson gjort fattiga utan att ett enda nytt jobb skapas av det skälet.

Vidare sa Olofsson att det finns redan åtgärder att ta till när de varslade blir arbetslösa.

Snart är det väl bara regeringen och dess stödtrupper som tror att det är tillräckligt


St Helena Kyrka var välfylld när vi uppmärksammade Världs aidsdagen


Efter gott lussefika fick vi njuta av dissonanskören, lyssna till den engagerade prästen Karin Långström-Vinge och höra Andreas Berglund underbara sångröst.

Vi fick också en gripande upplevelse av Johanna, en go 23 årig tjej, hiv-positiv och beundransvärd i sitt sätt att berätta om när hon fick veta för 3 år sedan och hur hon levde nu. Det var imponerande att höra hur lugn hon var, hur förstående hon var inför sin omgivning och hur hon numera utbildade sig till baragare och bakar lusseakatter.

Jag ficks också möjlighet att säga några ord så jag passade på att berätta om Kent.

Vi var kompisar i slutet på 80-talet och satt i SSUs förbundsstyrelse ihop, vi förberedde oss ofta inför mötena tillsammans. Vi var flera ungdomar som umgicks hemma hos Kent på söder i Stockholm och det hände ofta att han lånade ut sin gästsäng eller soffa. Kent var en fantastisk kompis, nyfiken, sprudlande glad, entusiastisk och ambitiös. Jag minns när vi varit och lyssnat på Eva-Britts Strandbergs tolkning av Zara Leander. Efteråt gick vi ut och åt. Då berättade Kent för mig att han var homosexuell. Kul och spännande tyckte jag eftersom det var min första homokompis.


Åren gick och vi fortsatte att umgås ända fram till att Kent blev sjuk. Han berättade till och med att han misstänkte att han blivit smittad och gick sedan till en läkare. Men första provtagningen visade ingenting, så Kent trodde att det var okej. Men han blev tröttare och magrare, sökte läkare igen efter ett antal månader. Andra gången provsvaren kom var det inte särskilt roligt.

Kent blev sjukare, ledsnare och ville vara ensam oftare.  Kent dog i AIDS en mulen, trist höst i början på 90-talet.  Just då spreds sjukdomen som en löpeld och medvetandet hade vaknat

Myter florerade och kampanjer avlöste varandra. Beteenden anpassades och säkert sex lärdes ut, tester genomfördes och uppmaningar om kondomanvändning förekom ofta.

Nu är det det är de fattigaste, mest utsatta, minst privilegierade i u-världen som är offren i det som långsamt och obönhörligt utvecklats till mänsklighetens största katastrof någonsin.

I över 25 år har människor smittats av HIV/AIDS. Afrika är mycket hårt dabbat men ingen världsdel, inget land har kommit undan från aids. Hiv och aids påverkar allas våra liv på ett eller annat sätt.

Men det är lätt att invaggas i falsk säkerhet. Nu talas det sällan om aids i Sverige. Förutom denna viktiga dag som uppmärksammas på många håll, var länge sedan det bedrevs någon kampanj och många tror att faran är över tack vare medicinerna.


I tysthet sprids hiv snabbt i vårt land. Förra året fördubblades antalet nyupptäckta hiv-smittade i Sverige. Ökningen avser dem som bor i Sverige och har smittats här. Det är dags att slå larm och agera!


Att upptäcka att man är hiv-positiv är att tvingas ändra hela sitt liv för all framtid. Det kan innebära att underkasta sig medicinering och behandling med svåra biverkningar, att enligt smittskyddslagen i alla sammanhang alltid vara tvingad att berätta om sin hiv-status, att för all framtid praktisera säkert sex utan något som helst undantag, att ha inreseförbud till många länder som exempelvis USA eller Kina och att riskera att utsättas för stigma och diskriminering.


Antalet nysmittade i Sverige har under många år varit relativt konstant, i genomsnitt 88 personer per år. Även resurserna till hiv-prevention har varit konstanta. Men nu har något hänt och antalet personer som nysmittas i Sverige ökar. Förra året nysmittades 178 personer i Sverige. Det totala antalet nyanmälda hiv-fall förra året var det högsta sedan 1986.


Mest utsatta är homosexuella män och intravenösa missbrukare.  Genomsnittsåldern för nyanmälda fall som smittats i Sverige ligger oförändrat strax under 40 år. Det betyder att det vi nu ser är ett ändrat riskbeteende.


Andra sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel klamydia sprider sig dock med enorm hastighet bland unga i dag. Det betyder att ungdomar inte använder kondom i tillräcklig omfattning utan utsätter sig och sin partner för smittorisk. Om hiv-smittan får fäste bland dessa unga kan den spridas mycket snabbt. Det är hög tid att agera.Vi måste återigen upplysa om riskerna för smitta och påminna om faran med hiv/aids. Man kan inte ta för givet att ens partner är hiv-negativ. Varje människa har ett eget ansvar för att skydda sig själv och andra. Kondom skyddar mot hiv; fromma förhoppningar eller moralism gör det inte.


Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll för ungdomars möjlighet att ställa frågor och få svar kring sexualitet, identitet och säkert sex. De måste vara tillgängliga för alla ungdomar oavsett sexuell läggning eller etnicitet.


Utveckla sex och samlevnadsundervisningen i skolan. Ge lärarna stöd och utbildning för att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt informera om sex och uppmuntra till säkert sex. Kondomanvändningen har minskat och sexuellt överförbar smitta ökar. Tonåringar behöver stöd och kunskap för att våga säga ja, för att våga säga nej och för att använda kondom.


När smittskyddslagen utformades var hiv/aids det överskuggande hotet och kraftfulla åtgärder ansågs nödvändiga för att få kontroll över en smittspridning som på kort tid ledde till döden. Informationsplikten var i praktiken något som en hiv-positiv person levde med något år innan sjukdomen bröt ut. I dag är hiv att betrakta som en kronisk sjukdom och den hiv-positiva ska leva under smittskyddslagens restriktioner under ett helt liv. I detta nya perspektiv finns det starka skäl att göra en bred översyn av smittskyddslagen för att på bästa sätt förhindra smittspridning.


Låt oss alla fördomsfritt sprida vår kunskap om säker sex, om vikten att vi ställer upp för varann och hjälp de som behöver hjälp.

Ställ upp för din kompis - det kunde varit du!


Johanna berättar om sin hiv-smitta

Johanna berättar om sin hiv-smitta på världsaidsdagen


världsaidsdagen

MMS

världsaidsdagen


Bioenergimöte med LRF

MMS

Bioenergimöte med LRF


RSS 2.0