IPU - Syrien måste stoppa våldet

 

Att jobba internationellt är väldigt intressant, spännande och tålamodskrävande. Dagarna i Kampala med IPU:s 126 församling har tagit ytterligare steg för fred, säkerhet och demokrati.

Det går att förändra det vet vi med facit i hand. Men det kan ta väldigt lång tid.

 

Något som inte får ta tid är fredsarbetet i Syrien. IPU antog på sitt sista sammanträdes dag ett uttalande om att ”Våldet i Syrien eller närmare bestämt regimens våld och dödande mot sin egen befolkning måste upphöra” Uttalandet antogs med mycket stor majoritet men vi var tyvärr inte helt eniga. Venezuela, Chile, Syrien, Nordkorea, Sydafrika och Cuba reserverade sig med lite olika invändningar så som att det behövs både ekonomiska och diplomatiska sanktioner.

Men omvärlden måste öka pressen på den syriska regimen att upphöra med det fruktansvärda våldet och dödandet. Tusentals människor har dödats och de som är på flykt inom och utom landet räknas i hundratusental. Den syriska regimen måste ge människors rättmätiga krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Annars måste regimen bort.

 

Därför var det helt rätt att IPU gjorde uttalandet och vi måste öka trycket ytterligare tillsammans med FN och andra som måste agera för en fredlig lösning


Dagen  Expr  2 AB DN


Det återstår en del

Det drar ihop sig till avslutning på IPUs 126 församling.

Så här på sista dagen är det många resolutioner som ska diskuteras och antas.

En av höjdpunkterna idag blir antagligen uttalandet om att våldet i Syrien måste upphöra.

Det har varit intensiva dagar med debatter i flera utskott och i storplena.

 

En häftig känsla var att lyssna på Syd Sudans representant väldens yngsta land. Han beskrev demokratiseringsprocessen och de var glada över att kunna närvara på IPU som egen stat och tackade för allt stöd i arbetet med att bygga upp sin nya fria stat.

 

Vi Svenskar har gjort tydliga avtryck under dessa dagar. Vår delegationsledare, vice talman Ulf Holm höll ett tufft tal mot korruption och mot förtryck och förföljelse av homosexuella.Ulrika Karlsson gjorde ett starkt arbete i sitt utskott för fri abort, arbete mot mödradödlighet, sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning, det var ”bara” fri abort hon inte fick igenom i de gemensamma texterna.

 

Mina ändringsförslag om jämställdhet gick igenom men som jag skrivit om tidigare så är IPU inte jämställt. Här i Kampala är vi 29.3 % kvinnliga ledamöter.

Nu när vi fått statistiken visade det sig att så många som 15 länder bara har män som delegater. De länderna är Azerbaijan, Brasilien, Colombia, Kambodja, Haiti, Ungern, Kuwait, Lettland, Luxemburg, Malta, Mongoliet, Myanmar, Qatar, Saudi Arabien och Suriname.

 

Det återstår en del med andra ord.


Hur långt borta är freden i mellanöstern?

 

IPUs Mellanösterngrupp träffade representanter från Palestina, Jordanien och Egypten.

Israel var också inbjudna men de hade meddelat tidigare att de inte skulle komma.

 

Palestina påpekade att de är ockuperade sedan 1967 och nya Israelska hus byggs hela tiden på den Palestinska marken. Det finns inget som tyder på att Israel vill hitta en lösning på konflikten/kriget

 

Representanterna från Jordanien började med att påpeka att ockupationen inte kostar Israelerna någonting. De har tagit marken och vattnet för Palestinierna samtidigt som världen handfallet tittar på.

Egyptierna ville hjälpa till i fredsprocessen men eftersom inte Israelerna inte vill, så är det svårt att förhandla. De lyfte upp den svåra situationen för människorna som bor i Gaza och hur elen stryps till sjukhus m.m.

 

Vi diskuterade också det faktum att Israelerna fängslat flera av Parlamentsledamöter från Palestina så att de inte kan ha sin Riksdag igång.

I maj ska det hållas val i Palestina, vi får verkligen hoppas att alla har möjlighet att rösta.


Fattigt och fördomsfullt men ändå hoppfullt i Uganda

 

 

Det finns många hoppfulla framtidsutsikter för Uganda. Ekonomin växer men från en väldigt låg nivå.

Av de 35 miljoner invånare lever hälften på under 10 kr om dagen. Väldigt få har elektricitet, färre än 10 % av befolkningen har el och att de lyser upp sina hyddor/hus/bostäder med paraffin i lanternor istället.

Då är det kanske inte så konstigt att det blir strömavbrott 10-15 ggr om dagen även i Kampala.

 

Men ett sjukhus som vi besökte beskrev att de hade både back-up system för elen och back-up för ”back-uppen” så de klarade sin elförsörjning bra. Det sjukhuset hade tack vare bistånd lyckats förbättra sjukvården och jobbade förebyggande mot flera av de dödande sjukdomarna så som HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulos och mödradödlighet.

 

Ett annat problem som Uganda dras med är fördomsfullheten. Många är fördomsfulla mot homosexuella.

Ugandas politiker talar om krafttag, fängelse och förbud mot homosexuella.

Vi träffade Frank Mugisha från organisationen Sexual Minoritets Uganda, SMUG som är en paraplyorganisation för HBT-organisationer i Uganda. Han var mycket tacksam för det engagemang Sverige har i frågan.

 

Just det där med att mänskliga rättigheter ska gälla alla är något som vi måste tjata om mer. Mänskliga rättigheter betyder inte att män ska ha vissa rättigheter. Det gäller kvinnor, män, barn, sexuelläggning, religionsuppfattning, etnicitet m.m. Det arbetet gäller inte bara för oss i IPU som är i Uganda just nu.

Det gäller alla, överallt


Kvinnor i alla länder - stötta varandra !

Här i Kampala är Riksdagsledamöter från 120  länder samlade med olika stora delegationer. (från 4 – 15 ledamöter)

Alla som är här ska, enligt IPUs stadgar, vara representerade av både män och kvinnor.

Trots det är det 7 länder som bara är här med manliga riksdagsledamöter. Just nu vet jag inte vilka det är men jag ska ta reda på det.

Det märks att de särskilda kvinnomötena behövs för att stötta och tipsa om hur vi kan flytta fram positionen för kvinnor i respektive länder. I går kväll hade vi faktiskt en särskild kvinnomiddag där Ugandas kvinnliga talman, Ugandas Presidentfru och kvinnliga ministrar talade. Det var fantastiskt roligt att träffa nästan 500 kvinnor från olika delar av världen. Lyssna på roliga upplyftande tal och uppträdanden.  Hela middagen avlutades med att allihop deltog i en gemensam, medryckande, förlösande dans tillsammans.

Helt fantastiskt.

Det är inte lika kul att Israelerna uteblivit från IPU-församlingen. Det innebär att våra samtal om Mellanösternkonflikten får en annan inriktning.

Idag fortsätter diskussionerna om välfärd, mödradödlighet, fattigdomsbekämpning, fred, säkerhet, demokrati och maktförskjutningar både i olika utskott och i storplena.


från tidningen Monitor


Kvinnor och män på IPU möte

IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. IPU har funnits sedan 1889 och Sverige har faktisk varit medlem sedan 1894. Medlemsländerna möts vid större återkommande möten två gånger per år. Alla 159 länder som deltar i församlingen måste ha både män och kvinnor med från sina parlament.

 

Idag ska vi ha ett särskilt kvinnomöte, dit både män och kvinnor är välkomna men där förbereder vi de frågor som ska komma upp på dagordningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi talar både om kvinnors möjligheter till att delta i politiska församlingar, om ekonomisk makt, om välfärd och givetvis stopp för våld mot kvinnor.

Idag ska jag även delta i den Mellanösternarbetsgrupp som jag ingår i sedan tidigare. Det ska bli mycket intressant och höra vad Palestinierna och Israelerna har att säga till varandra idag.


Framme i Kampala

 

Efter en lång flygresa med mellanlandning i Rwanda anlände vi Entebbe och tog bussen till Kampala, Ugandas huvudstad.

Här ska vi politiker från 159 länder delta i IPU, Interparlamentariska unionens (IPU) församling.

Uganda är rikt sin fantastiska natur. Här finns Viktoria sjön Nilens alla stora vattenfall och flodens djurliv, bergsgorillorna, de heta källorna och andra vackra platser som jag önskar att vi hinner se något av.

Däremot är befolkningen är fattig. Mer än hälften lever under fattigdomsgränsen, det vill säga på mindre än 10 kronor per dag. Barnadödligheten och mödradödligheten är ett mycket stort problem, något som vi kommer att titta mer på under dessa dagar.

Dessutom kommer Ugandas lagstiftningsförslag om skärpt straff mot homosexuella naturligtvis kritiseras av oss.

 

Andra frågor som står på dagordningen är fred och säkerhet. Helt säkert kommer händelserna i Syrien att hamna i fokus. Vi kommer att diskutera maktförskjutningen från USA till Kina och andra maktfrågor. Naturligtvis kommer både Mellanösternkonflikten och Nordafrikarevolutionerna att komma upp.

Jag återkommer om det mesta


RSS 2.0