i morgon debatt och beslut om utförsäkringarna

 

I morgon fredag samlas riksdagen för sitt extrainsatta möte. Inte för att ”sommarlovet” brutits. Det där med sommarlov märker jag inte av eftersom vårt uppdrag pågår även när vi inte är i Riksdagshuset. Det är till och med så att Riksdagsuppdraget tar större tid i anspråk utanför Riksdagshuset och tur är väl det. Där sker de slutgiltiga demokratiska besluten.

 

Men morgondagen handlar om utförsäkringarna och de uteblivna förbättringarna som Regeringen lovat. De har ju sagt att de inte visste om att det skulle bli dåligt för de sjuka när de applåderade sitt beslut för 3 år sedan. Dagens media visar på motsatsen. Dessutom vet vi som lyssnar på Reinfeldt att han alltid pläderar för större skillnader. (eftersom det är bra med incitament)

Men i alla fall så har regeringen sagt att de skulle komma med förbättringar. Utan att det händer något En arbetsgrupp inom regeringskansliet har tagit fram ett antal förslag som skickats på remiss till myndigheter och organisationer. Flera av remissinstanserna pekar på att förslagen bidrar till ökad otydlighet i regelverket kring sjukförsäkringen och att de är otillräckliga för att skapa en hållbar sjukförsäkring. Det här visar att förslagen i regeringens skrivelse inte klarar av att ge tillräckliga och varaktiga förbättringar för de sjuka och att de istället skapar nya problem med t ex rättssäkerheten.

 

Svårt sjuka människor kan inte vänta längre. Därför föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att riksdagen skulle ta initiativ till förändringar av sjukförsäkringen som skulle åtgärda åtminstone de mest akuta problemen. Det handlade om den ekonomiska situationen på de nollklassade, prövningen mot arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. Egentligen behöver sjukförsäkringen förändras i grunden. Men vi avstod från att föreslå genomgripande förändringar därför att vi hoppades kunna bli eniga med åtminstone de borgerliga partier som utåt kritiserat sjukförsäkringen.

 

Eftersom regeringen, trots åtskilliga löften, inte lagt några förslag i riksdagen, finns bara ett förslag att rösta om. Vår förhoppning är att våra förslag till förändringar röstas igenom. Svårt sjuka människor kan inte vänta ännu längre på de akuta förändringar som regeringen så länge utlovat.


svt svd  gp


Stoppa tågkaoset

De resenärer som idag åkte från Karlstad kl 14.10 och skulle varit i Skövde kl. 15.47 har fortfarande inte kommit fram. De har stått stilla i höjd med Degerfors, de har åkt fram och tillbaks lite grann, men mest stått stilla. De har fått väldigt lite information om vad som händer. Antagligen för att personalen ite heller fått någon information. Detta tåg är inte det enda som kommer fram i tid idag. En snabb titt på trafikverkets hemsida och det går att läsa om trafikstörningar, trasiga tåg, försenad lastning, ”trafikinfofel” osv

Nu står det så här:  Problem med strömförsörjningen

HALLSBERG-KARLSTAD Det är för närvarande stopp i tågtrafiken mellan Laxå-Degerfors på grund av en nedriven kontaktleding. Detta innebär att tåg mellan Hallsberg - Degerfors kommer ersättas av buss, var uppmärksamma på skyltning samt utrop.

Det är fruktansvärt irriterande att tågen inte kan gå en vanlig vardag en varm sommardag

Vad ska göras? Vem, hur, vad kan stoppa detta tågkaos?


AB om lite grann av alla de tåg som stod stilla


Vem utbildar sig till IT-tekniker, Björklund?

Bristen på IT-kompetens, IT-ingenjörer, IT-tekniker har förvärrats under åren och är tyvärr ett av de många exempel på missmatchningen och att regeringen inte lyssnar på kraven på branschen. I skenet av det var det mycket märkligt att Jan Björklund vid dagens Interpellationsdebatt talade mycket nedsättande om IT-kunskap. Han uttryckte det till och med så som ”att dra sladdar och trycka på knappar kan alla”

Min IP handlade om IT-skolan. Jan Björklund hade förhalat denna debatt, enligt Riksdagens regler skulle han ha besvarat den 10 juni. Med facit i hand tror jag att han medvetet flyttade fram debatten för att vänta in Skolverket s rapport om att måttligt datoranvändande är bättre för att kunna läsa och navigera på nätet.

Men utbildningsministerns svar gjorde mig inte ett dugg lugnad. Björklund tog skolverkets rapport som intäkt på att det inte behövdes någon nationell IT-strategi, han nöjde sig med att det spretar och att det är upp till kommunerna att se till att eleverna tar till sig framtidens kunskap på ett bra sätt. Vi borde bejaka alla de som vill utbilda sig inom IT-teknik, de kommer att behövas i allra högsta grad i framtiden

 

 

 

brist på IT-kompetens  AB  dn  svd


Forfornusic

img_1489 (MMS)

Forfornusic


Smått i gott, Hildas barnpassning och jess...

img_0005 (MMS)

Smått i gott, Hildas barnpassning och jessicas allservice


Idag besök på Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

 

Enligt Sveriges Åkeriföretag ökar den olagliga yrkestrafiken, det behöver jag ta reda på mer om. Det de hittills informerat mig om är:

 

”Både inhemska och utländska aktörer bedriver olaglig yrkesmässig trafik på de svenska vägarna. I flera fall är verksamheten kopplad till kriminella nätverk. Den situation som nu råder kan inte accepteras av de som menar alvar med att bekämpa brottslighet och att värna om företagandet i landet.

 

Polisen, som är satt att utföra kontroller utmed väg koncentrerar allt för mycket av sina resurser till att uppfylla statistiska mål. För de som försöker bedriva en seriös åkeriverksamhet har detta blivit ett dubbelt problem! Inte nog med att de aktörer som kör utan tillstånd kan göra det utan att polisen stör allt för mycket, de som har utrustning som godkänts av myndigheterna för flera år sedan, kan plötsligt få problem med polisen. Jakten på statistik har gjort polisen fartblind och de funderar inte längre på om de gör rätt eller fel”.

 

Därför ska jag träffa branschorganisationen idag för att fördjupa mig i ämnet.


Midsommar på Läckö

img_5788 (MMS)

Midsommar på Läckö


Moderaterna desperata över att det klan bli förbättringar för de sjuka

Just nu beter sig moderaterna i Riksdagen alldeles sanslöst. Inte nog med att de apploderade försämringarna för de sjuka för 3 år sedan. Just nu tar de varje litet byråkratisk halmstrå som kan förhindra att majoriteten i Riksdagen att göra det lite bättre för de sjuka.

 

Sjukförsäkringen uppvisar stora brister, både när det gäller rehabilitering tillbaka till arbete och när det gäller den ekonomiska tryggheten för människor som drabbas av sjukdom. Vi är beredda att medverka till att finna långsiktiga och konstruktiva lösningar inom ramen för det arbetet. Samtidigt är det nödvändigt att snabbt finna lösningar på några av de mest akuta bristerna i sjukförsäkringen. Vi har återkommande i riksdagen föreslagit förändringar som röstats ned med hänvisning till att regeringen skulle återkomma med förslag som skulle lösa de mest uppmärksammade problemen i sjukförsäkringen.

Därför har vi tagit ett utskottsinitiativ, som nu motarbetas till varje pris av moderaterna.

Det går inte att sätta en absolut tidsgräns för hur länge en person kan sakna arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Både sjukdomar och människor är olika och det är nödvändigt att det finns utrymme för individuella bedömningar. Ingen ska kunna utförsäkras från sjukförsäkringen endast därför att ett visst antal dagar med sjukpenning har förflutit.

 

Vi föreslår att

1. Regeringen bör senast i höstens budgetproposition återkomma med förslag som innebär att de aktuella personerna får en ersättning som ligger i nivå med den man uppbar när den tidsbegränsade sjukersättningen upphörde.

2. Regeringen bör senast i samband med höstens budgetproposition återkomma med förslag som innebär att sjukpenningen inte upphör efter 550-dagars gränsen, att den försäkrade har rätt att senast vid denna gräns få tillgång till arbetslivsintroduktionen och att den försäkrade behåller sin sjukpenning så länge man på grund av sjukdom saknar arbetsförmåga.

3. Regeringen bör senast i samband med höstens budgetproposition återkomma med förslag som, i avvaktan på en mer långsiktigt hållbar lösning, innebär att arbetsförmågan prövas mot arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.

 De nya reglerna bör träda i kraft så snart möjligt men senast den 1 januari 2012.

Vi begär att Socialförsäkringsutskottet inkallas omedelbart efter voteringen om moderaternas begäran om återremiss får stöd. Det finns en majoritet i riksdagen för förbättringar i sjukförsäkringen - det borde inte moderaterna förhindra.  

Riksdagen kan inkallas för votering redan nästa vecka, just nu sammanträder gruppledarna, vi får se vad de kommer fram till


AB expr DN svd


”Hellre mat på bordet än 100 kr till klasskassan”

Rubriken är tagen från ett av de citat som Rädda Barnen fått från föräldrar i sin fattigdomstudie. Ett annat citat var från en 15 årig flicka.

”Jag får kläder när mamma har råd, det måste ju räcka till hyra och så”

Idag bjöd vi socialdemokratern in forskare, föreningar, statsvetare, socionomer, Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Majblomman med flera till et kunskapsseminarium till Riksdagen. Vi lyssnade till expertisen som gav oss en mängd fakta om utvecklingen.

Tyvärr går utvecklingen åt rakt fel håll, inkomstspridningen ökar, antal barnfamiljer med socialbidrag/försörjningsstöd ökar.  Föreläsarna var tydliga – Barnfattigdomen ökar i Sverige Professor Taipo Salonen talade bland annat om att fattigdomen går att mäta på olika sätt

Bland annat genom

  • Inkomstfattiga – hushåll med låga inkomster
  • Ekonomisk fattiga – hushåll med inkomster sim understiger nödvändiga utgifter
  • Materiellt fattiga – hushåll som saknar materiell standard
  • Försörjningsstöd

Försörjningsstödet har ökat med 15% från 2008 till 2010 och det fortsätter att öka.

 Rädda Barnens Inger Ashing och fortsatte både med fler citat, krav på Nationell handlingsplan och högre grundnivå i föräldraförsäkringen med hänvisning till rapporten.

Lena Holm från Majblomman beskrev att en klar majoritet av Sveriges kommuner saknar en plan för att bekämpa barnfattigdom och en tredjedel saknar en egen policy om avgifter i skolan. Möjligheten till glasögonbidrag till barn med synfel varierar över landet och situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer skiljer sig fortsatt åt beroende på var i Sverige de bor.

Dessutom  talade Håkan Juholt om varför det är så viktigt att hålla ihop och bekämpa barnfattigdomen.

 

Går ifrån seminariet med kunskapen om att fattigdom påverkar barnens hälsa, utbildning, fritid och leder till socialt utanförskap- Så kan vi inte ha det. Satsa på framtiden, invetsera i barnen, i stället för fortsatta skattesänkningar.
Sluta förklara bort barnfattigdomen, gör något i stället.

 DN AB EX SVD

 

 


Saknar Anna

img_8372 (MMS)

Saknar Anna


Skövdes Anna Lindh kommitté har delat ut pris

I samband med Anna Lindhs födelsedag delar Skövdes lokala Anna Lindh kommitté ett årligt pris till någon eller några som arbetat i Anna Lindhs anda.

Tidigare år har priset gått till en elevrådsordförande, ett biståndsprojekt i Afrika, en musikant, en tjejjour, en HBT-förespråkare och en informatör mot hedersrelaterat våld. En del år har vi haft svårt at bestämma oss eftersom det finns många engagerade värdiga pristagare.

 

Men när nomineringstiden gått ut var det inte svårt för oss i Anna Lindh kommittén att enas om vem som skulle få årets pris.  

I år gick priset till barnsrättsaktivisten Lena Karlsson med motiveringen:

”För sitt långa enträgna engagemang och arbete för barnens rättigheter, barns möjlighet att påverka, barns möjligheter till gemensamma fritidsaktiviteter och sitt opinionsarbete mot barnfattigdom och för FNs barnkonvention”

 

Utöver motiveringen kan tilläggas att Lena Karlsson på sin fritid jobbat med Unga Örnar i 50 år för att ge barn en meningsfull fritid. Hon har jobbat som lärare i 33 år där hon också alltid stöttat barn som har det svårt. Att Lena trots sin bröstcancer och sina många cellgiftsbehandlingar aldrig gett upp sitt engagemang mot barnfattigdom och för att Sverige ska uppfylla FNs barnkonvention gör henne till en enastående pristagare.

 

Lena själv var rörd till tårar över uppmärksamheten och berättade att det var dags för sommarläger och att alla barn inte har fickpengar till glass. Det skulle hon använda sina prispengar till.Idag beslutade Riksdagen om Lex Laval, kollektivavtal för alla

Den hårt kritiserade lagen ”Lex Laval” som infördes efter det uppmärksammade skolbygget i Vaxholm för några år sedan, ska rivas upp. Det beslutade riksdagen idag. I en motion har (S) krävt att reglerna ändras så att löntagarnas villkor kan stärkas på arbetsplatserna.

 

Det är bra att människor och företag kan röra sig över gränserna, men vi vill att det sker med schyssta villkor. Den fria rörligheten ska inte användas så att skrupelfria företag kan konkurrera ut seriösa, genom att dumpa löner och villkor. Svenska kollektiv avtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige.

 

Regeringen har inte lyft ett finger för att värna den svenska modellen där arbetsgivare och fack gör upp om löner och villkor, tvärtom. Genom Lex Laval passade regeringen på att göra det svårare att kräva lika villkor för alla som jobbar i Sverige. I många fall blev det till och med omöjligt att kräva kollektivavtal för utländska arbetstagare som jobbar tillfälligt i Sverige. I nuläget är det mer eller mindre fritt fram för dem som vill, att konkurrera med social dumpning. Exemplen på hur människor utnyttjas och tvingas jobba till extremt låga löner och undermåliga villkor, är tyvärr många. Detta kan inte fortsätta.

 

Samarbete bygger välfärd. När människor flyttar sprids kunskap, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. En gemensam europeisk arbetsmarknad rymmer utveckling. Men det ska aldrig spela någon roll om man kommer från Luleå, Riga, Lissabon, Göteborg eller någon annanstans. Lika lön för lika arbete, enligt avtal och lagar, är den princip som ska gälla. Därför tar vi fighten för kollektivavtalen!


Jan Seb


Partiledardebatt i Riksdagen

Nu kunde inte Reinfeldt komma undan längre. Han har sagt nej, nej, nej till debatt med Juholt. Men när det är partiledardebatt i Riksdagen då ställer alla upp. Reinfeldt fick börja och talade om det parlamentariska läget och anklagade socialdemokraterna för att vara oansvariga. Där har han dock inget att hämta eftersom vi socialdemokrater byggd den Svenska ekonomin starkt och byggt robusta regler, utgiftstak och sanerat efter den borgeliga krisen. Då ägnade Reinfeltd sin tid åt att skriva en bok om det sovande folket. Nu när han styr landet straffar han de mest utsatta genom att utförsäkra sjuka och låsa in arbetslösa i FAS3 åtgärder. Åtgärder som gör många av dessa utsatta människor än sjukare och kränkta. När Juholt fick chansen att äntra talarstolen blev det fart och glöd i debatten. Han talade om investeringar för framtiden, utbildningar, miljöåtgärder. han uppehölls sig länge vid ett arbetsliv som inte sliter ut, stressar sönder och dödar. Dessutom talade han om skolan, om åtgärder för att motverka barnfattigdomen och om fler jobb. Efter det blev det spännande, rätt roliga repliker men partiledardebatter blir så långa nu förtiden när det är 8 partier i riksdagen och alla tar replik på nästan alla. Det i sin tur gör att Riksdagsledamöter springer vidare på nästa möten och kammaren blir allt mer tom ..

IT-moln

Idag deltog jag i ett så kallat ett rundabordssamtal om ”CLOUD COMPUTING AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA”.  I samband med att IT-molnet uppmärksammas kommer också integritetsaspekterna upp.  Det handlar om personuppgifter persondatakydd  m.m.

 

Därför bjöd European Privacy Association (EPA),  Institutet för Rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet och Microsoft in till ett möte om personlig information i molnet.

Mötet inleddes av Paolo Balboni, Executive Director för European Privacy Association(EPA),  som  presenterade  arbetet med en EPA rapport som kretsar kring integritetsfrågor och molnet samt hur dessa utmaningar ser ut för organisationer. Han berättade också om en ny rapport som kommer att släppas i sommar och som adresserar specifikt dataskydd i molnet.

 

Därefter talade Cecilia Magnusson Sjöberg Stockholms universitet hon höll sig mest  till juridiken och hur ett IT-moln ska kunna fungera rent juridiskt och vad det innebär för eventuella förändringar för användare och operatörer.

 

Daniel Akenie från Microsoft talade om vilka som samarbetar för molnet. Om integritet, säkerhet, balansen och fördelarna.  Han passade också på at beskriva hur tekniskdata kan finnas i luften med hjälp av turbiner, chips, batterier och kyla …

 

Sedan blev det dags för huvudanföranden av Dr Serge Gijrath som också beskrev strategin för molnet, plattformen, säkerheten, fördelarna och nackdelarna.

Han tryckte naturligtvis på de positiva möjligheterna som det kan ge för företag, medier, privatpersoner och samhället. Dessutom framhöll han energieffektivitet men naturligtvis handlade det mest om hur säkerheten ska se ut.

 

Intressant möte med många spännande utmaningar


http://cloudsweden.se/

http://www.ontheissues.se/post/Cloud-Computing-och-framtiden-for-personlig-information.aspx


Sverigedemokraterna i allians med den borgerliga regeringen

Vi vet sedan tidigare, att i de omröstningar i riksdagen där Sverigedemokraterna kunnat fälla avgörandet röstade partiet i 9 av 10 fall med regeringen. Det ar Riksdagens utredningstjänst konstaterat.

Dessutom visar det sig att moderater ringer till SD. Hur vanligt det är vet vi naturligtvis inte eftersom detta sker i hemlighet och det verkar som att tysthetslöften också ges.

I mitt utskott, trafikutskottet, sitter både Jan-Evert Rådström och Tony Wiklander de har uppenbarligen haft kontakter. Jag är inte ett dugg förvånad. Men frågan är vad det kommer att leda till i framtiden?


expr ab svd 2


Bombardier fixar det mesta

img_9850 (MMS)

Bombardier fixar det mesta


Idag har vi stoppat att fler låses in i FAS3

Regeringen förvägrar människor arbete och egen försörjning genom att låsa in arbetslösa i passivitet och återvändsgränder istället. Arbetslösa får inga möjligheter att få den kunskap som krävs för att kunna matchas mot de lediga jobb som skapas. Tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har tagits bort och volymen är nere i historiskt låga 3 800 platser. Stora grupper av långtidsarbetslösa sitter nu fast i den misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärd som kallas Fas 3.

 

Människor utnyttjas och arbetar utan ersättning. Trots detta har regeringen vägrat att göra några förändringar. Därför stoppar vi nu nya anvisningar till Fas 3 och kräver av regeringen att man återkommer med nya förslag som leder till jobb. 

 

Vi socialdemokrater står för en kunskapsbaserad ekonomi. Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll, forskning och innovationskraft - inte med låga löner och billiga produkter. Sverige behöver en aktiv näringspolitik med en ambitiös innovationspolitik. Med kloka investeringar kan vi bygga Sverige starkare inför nästa långkonjunktur. Alla som kan ska arbeta.

 

Människor utnyttjas och arbetar utan ersättning. Trots detta har regeringen vägrat att göra några förändringar. Därför stoppar vi nu nya anvisningar till Fas 3 och kräver av regeringen att man återkommer med nya förslag som leder till jobb. 

Alla måste få hjälp och stöd för att komma i jobb med egen försörjning. Nu krävs en ny politik som sätter jobben främst och som visar tilltro till människors förmåga.

DN AB expr rd


Inte helt hundra


Helensparken

img_5614 (MMS)

Helensparken


Svensk lunch

img_2168 (MMS)

Svensk lunch


Flimklipp

Flimklipp


Nationaldagen, kungen och sommarglädje

-          Det är som finast just nu,

så sa min farmor minst 100 gånger när vi åkte ut för att fika bland blommor, fågelsång och fantastisk grönska på underbara Kinnekulle. Vi gjorde ofta utflykter men just den episoden för 15-20 år sedan etsade sig fast i sinnet. Att se sin farmor så överlycklig bland, gullvivor, vitsippor och liljekonvalj.

 

Att Sverige är som finast i maj och juni är helt klart värt att firas. Vi kan naturligtvis fira varenda dag men det känns rätt bra att fira nationaldagen i dag den 6 juni. Inte för att vi slutit någon fred den dagen eller något särskilt viktigt mer än en författning, utan för att det är som finast just nu.

 

Visst finns det åsikter om att fira på midsommar i stället, men jag har inget emot att fira båda dagarna och tycker dessutom om helgdagar som inte har med religion att göra. Jag ska fira genom att hälsa nya medborgare välkomna i stadshuset i Skövde, sedan fortsätter festligheterna med sång, dans, uppträdanden i Helensparken. Jag hoppas att nyanlända ska trivas i sitt nya hemland och att vi kan inspireras och glädjas åt varandra

 

En som brukar ha mycket att göra en sådan här dag är kungen. Han har det kanske lite extra hektiskt i dag mer än han brukar på nationaldagen…....

Jag har inte följt alla turerna och måste erkänna att jag har lite svårt att uppröras över hans göranden och låtanden. Eftersom jag inte tycker någon är värd mer än någon annan, har jag inte högre förväntningar på honom än på någon annan. Jag tycker inte att någon ska födas till ett ämbete och tycker att vi borde avskaffa kungahuset. Det är väl därför jag inte bryr mig särskilt mycket om vad de hittar på.

 

Jag gläds hellre åt grönskan, blommorna, doften och fågelsången och håller med min farmor

- det är som finast just nu


ab ab exp exp  DN Birro

 


Viken Runt

img_1268 (MMS)

Viken Runt


RSS 2.0