Skäms på dig Bush - stoppa kriget nu!

Bush

Vad skulle du säga om du stod bredvid den mäktigaste ledaren. Mäktig i den mån att han leder världens största nation och har på det sätt störst makt. Han har också mest pengar att satsa på krigsföring. Han skulle kunna satsa på välfärd men föredrar att satsa på krig. Han trotsade FN som sa att USA skulle vänta med att gå in Irak.

Den listan kan göras lång. Men vad skulle du ha sagt om du hade chansen att säga några ord?

Jag vet inte vad jag skulle ha sagt, har inte fått chansen.

Men just nu besöker jag Madame Tussauds i Amsterdam och kan där säga vad jag tänkt länge.

STOPPA KRIGET


En sak är bra med Göran Hägglund, han har stått på sig om utländska kvinnors rätt till abort

 

Kds Riksting pågår och Göran Hägglund är omvald.

naturlig ledare enligt dn

Jag ar av förklarliga skäl inte så mycket till övers för denna kristna höger. En höger som vill ha kvinnan tillbaks till hemmet som genom åren varit motståndare både till en modern familjelagstiftning och fria aborter.

Jag respekterar deras åsikter och förstår att det finns 4% av befolkningen som attraheras av detta. En sak kan jag ge Göran Hägglund en eloge till och det är att han trots motståndet i sitt eget parti hållit fast vid förslaget om att utländska kvinnor.

fria aborter Om kvinnor hade tillgång till legal och säker abort skulle miljoner kvinnor inte drabbas av skador och tusentals liv kunna räddas. Internationellt, även inom EU, förnekas kvinnor tillgång till fri abort. Att också utländska kvinnor får rätt till abort i Sverige är ett viktigt politiskt ställningstagande.

Vi måste nu ta nästa steg och frigöra medel för abortsökande kvinnor så att det inte är kvinnors skilda ekonomiska villkor som avgör deras val. Att Sverige också tar ställning för ekonomiskt stöd till abortsökande kvinnor skulle vara ytterligare ett viktigt ställningstagande för kvinnors rättigheter.

svd skriver om rikstinget 

 http://www.friabort.nu/


Spricka inom (c)? mellan Olofsson och Thorstensson?

Post- och telestyrelsen (PTS) anser att konkurrensen på bredbandsmarknaden fungerar dåligt och rekommenderar en delning av TeliaSonera . På så sätt ska aktörerna på marknaden garanteras tillträde till TeliaSoneras kopparnät på lika villkor. Konkurrensverket gick omedelbart efter att PTS presenterat sitt förslag ut med ett kritiskt pressmeddelande med rubriken: PTS förslag bör inte ligga till grund för ny lagstiftning.

Infrastrukturministern är politiskt ansvarig för PTS, näringsministern är ansvarig för Konkurrensverket. Det är ytterst ovanligt att två myndigheter under samma departement bekämpar varandra offentligt. Det är också mycket märkligt att två ministrar i samma departement och med samma partifärg inte lyckas hålla ordning på gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Nyamko Sabuni ett hot mot jämställdheten

 Det är upprörande hur den borgerliga regeringen vrider klockan tillbaka i jämställdhetsfrågorna och att de låg avlönade kvinnorna drabbas hårdast. Jämställdhets- och integrationsministern Nyamko Sabuni  står för stora tomma ord utan innehåll. Regeringen påstår sig ha höga ambitioner med jämställdhetspolitiken ska genusperspektivet få genomsyra allt arbete i regeringen. Hittills har vi sett motsatsen.  Gigantiska skattesänkningar som främst gynnar välbeställda villaägare i norra stor-Stockholm, ska betalas av de som haft oturen att drabbas av arbetslöshet och sjukdom. De deltidsarbetande kommer att drabbas eftersom arbetsvillkorkravet till A-kassan skärps. Förutom att kvinnor ofta har lägre lön än män och finns representerade inom yrkesgrupper med lägre löner, är också kvinnor enligt statistiken oftare sjuka eller arbetar deltid för att få vardagen att gå ihop. Det är LO-kvinnorna som dabbas värst. Vi kunde naturligtvis ha gjort mer i genusfrågorna när vi var i regeringsställning, men jag upplevde ändå att vi gjorde en del. Och en viktig symbolik var detta med Varannan damernas, inte bara bland våra riksdagsledamöter utan även i regeringen. Det var ett historiskt beslut. Nyamko Sabunis grundläggande problem i sin valhänta hantering av jämställdhetsfrågorna är en konsekvens av att hon i grunden inte verkar se att det finns strukturella skillnader mellan mäns och kvinnors inflytande. Sabuni ser inte att det finns en könsmaktsordning. Det är illavarslande för högerregeringens fortsatta hantering av jämställdhetsfrågorna.  Sabuni sällar sig snarare till dem som anser att allt ansvar är individens. Man ska armbåga sig fram, och man ska som kvinna vara dubbelt så bra som en man för att klara sig i detta samhälle. En kvinna ska åtminstone klara av 110 procent av vad en man klarar av för att uppfattas som lika duktig som mannen. Det är mycket upprörande att vi nu har en jämställdhetsminister som säger att vi inte behöver vidta några strukturella åtgärder eller några andra åtgärder utan att det är den starkes rätt som gäller.

svd uppmanar idag Sabuni att komma in i matchen. Frågan är bara om hon är på väg till plan och vet hon vilket spel det gäller?


Hälften moderater viktigare än hälften kvinnor

Vad var det vi hörde i valrörelsen? Jo, att tillsättningen av chefer skulle bli helt annorlunda.Men att det skulle bli så illa att man struntar fullkomligt i kvinnlig kompetens bara för att den inte syns på samma sätt som manlig kompetens, det trodde jag inte. 4 av de 14 som hade utnämnts fram till mitten av juni är kvinnor skriver svd.
Den sjunkande andelen går i motsatt riktning om målet med att hälften av alla statliga toppchefer skall vara kvinnor. Det är trist men om man tänker efter så kan man väl inte förvänta sig något annat. Det är viktigare med hälften moderater än hälften kvinnor för högerregeringen. svd
De har den synen helt enkelt att manlig kompetens är bättre. Jag drar mig till minnes en av vårens frågestunder då Statsminister Fredrik Reinfeldt fick frågan:- cirka 60 procent av effekten av regeringens vårproposition hamnar hos männen. 40 procent hamnar hos kvinnor. Hur ser statsministern på det?
Då börjar Reinfeldt att slingra sig och prata om att detta inte beror på att de 40 procenten är kvinnor. Orsaken är istället, enligt Reinfeldt, att kvinnor tjänar mindre, arbetar mindre och äger mindre. Att han inte ens då insåg att det är ju just det som är problemet. Vi har inte ett jämställt samhälle. Skillnaden mellan män och kvinnor blir här tydlig. 
Regeringsförslagen gynnar männen i högre grad än kvinnorna. Det är ett faktum som även utnämningspolitiken bekräftar

Hit och dit, flipp och flopp, fram och tillbaks med Fastighetskatten

Finansdepartementet vill pröva en delvis annan finansiering av fastighetsskatten än vad som presenterades i vårpropositionen. Enligt ursprungsförslaget ersätts fastighetsskatten med en kommunal avgift på 4 500 kronor, men högst 1 procent av taxeringsvärdet samt en höjning av reavinstskatten från 20 till 30 procent.Nu vill finansdepartementet, enligt ett pressmeddelande, i stället begränsa höjningen till 25 procent och sätta taket för den kommunala avgiften på 0,8 procent av taxeringsvärdet. svd och dn
Alla villaägare med en villa taxerad till mer än 450 000 är vinnare när fastighetsskatten görs om till kommunalavgift vid årsskiftet. Mest tjänar de som äger riktigt dyra villor. De gigantiska skattesänkningarna kommer fortfarande att hamna i storstadsregionerna, där marknaden är glödhet och det kommer att fortsätta att driva upp priserna och skapa inlåsningseffekter. Förslaget gynnar de väletablerade i attraktiva områden.
Även om det blir en mindre del av taxeringsvärdet blir det ändå glesbygdsborna, till exempel i Skaraborg som ska betala den ändrade fastighetsskatten. En ny ränta kan bli mer kostsam än en höjning av reavinstskatten skulle vara. Och det är inte bra att alliansen hela tiden kommer med nya bud. - Detta gäller ju stora beslut för enskilda hushåll, säger Ylva Yngveson, privatekononom på Swedbank,Villaägarnas riksförbund tycker att det är ett steg i rätt riktning men kritiserar förslaget om att lägga en ränta på den uppskjutna skatten. "Det är en retroaktiv beskattning som inte kan accepteras", säger de 

Att oppositionen är kritisk och högern ger sitt stöd är kanske inte så konstigt eftersom det inte är så stor skillnad


Frågorna kvarstår: Varför ska slott och koja beskattas lika?
Vad vill Borg egentligen?

Förvirrande Borg, vad vill du egentligen?

Förvirrande Borg, vad vill du egentligen? Är du lika flip-floppmässig som Reinfeldt? Den moderatstyrda regeringen har ökat klyftorna i rasande takt, inom bostadssektorn har de:
1       Avskaffat investeringsstödet och räntebidraget som inneburit att byggandet redan börjat minska.
2      Sålt ut allmännyttan som innebär att antalet hyresrätter minskar. Ungdomar och pensionärer drabbas särskilt hårt.
3       Drivit på inflationen som tvingar Riksbanken att höja räntan. Det leder till ökade boendekostnader för många. 
Den moderatstyrda regeringen vill:
4     Ändra (inte avskaffa som de sa i valrörelsen) fastighetsskatten så att den gynnar redan de välbeställda i attraktiva områden.
5     Avskaffa bostadsbidraget.
6          Fram tills nu sagt att de vill Höja reavinstskatten med 10 procent för alla för att finansiera sänkningen av fastighetsskatten. Men nu verkar det som om Borg ändrar sig igen och förslår att det ska bli dyrare att skjuta upp husvinster - så att reavinstskatten inte behöver höjas så mycket. Jag minns Reinfeldts olika flip-flop utspel i valrörelsen, kanske var det att förvirra väljarna eller så visste han inte hur han skulle klara sig ur knipan.
Nu kallas fastighetsskatten för kommunal avgift, men så mycket till kommunal avgift kan vi väl inte kalla det om staten ska ta in de pengarna för att finansiera delar av denna blåskatteväxling.

Förvirrande Borg, vad vill du egentligen?


Det kommer att gå Berg och Dalbana med opinionssiffrorna hela mandatperioden

Sommartider innebär besök på Liseberg, Gröna Lund, Sommarland och andra nöjesparker med berg och dalbanor, karuseller, gungor och spökhus. Att opinionsmätningarna kommer att gå som Berg och Dalbanan under hela mandatperioden kan ju verka pirrigt men ganska troligt.

Jag har tidigare bloggat att det är nästan skönt att det inte går rakt upp för snabbt. Det är inte bra om opinionsmätningarna går över 50% till socialdemokraterna för tidigt, det finns så mycket av förnyelsearbetet som stannar av då. Dessutom ger backarna neråt än mer fjärilar i magen om det har gått rakt uppåt.

Därför håller jag med Håkan Juholt.

Att det skiljer 10% i opinionen mellan opposition och regering  måste vara ett större problem för Högeralliansen än för oss socialdemokrater. Men så har det ju också varit som att gå in i ett spökhus med alla beslut om ökade klyftor, eller som Anders Borg brukar uttrycka det "incitamenten ökat". Bara uttrycket i sig gör att det går kalla kårar på ryggen och jag undrar vem som står bakom nästa dörr för att skrämmas. Kan det vara Maud Olofsson som säger att hon vill förenkla för småföretagen men gör det både dyrare och krångligare eller kan det vara Mats Odell som ska rea ut våra gemensamma bolag.

Bäst att gå ut från spökhuset i god tid för att se alliansen åka fritt fall innan nästa val


Se framåt, hejda Högerns framfart med ökade klyftor

 Vår otydlighet om arbete och sysselsättning i valrörelsen är en av förklaringarna till valförlusten. jag håller med Östros och Astodillo. Det är till och med den största orsaken. Trots det ökade arbetskraften  med 146 000 personer, förra året. Och arbetslösheten sjönk kraftigt och vi nådde nästan delmålet 4 %. Men nära skjuter ingen hare.  60 000 nya företag och reglerna för småföretagande förenklades och förbättrades. Ödmjukhet är bra och vår valanalys var med rätta hård mot oss själva.
Men sedan tycker inte jag att vi ska klä oss i säck och aska hur länge som helst. Visst vi kan säkert piska oss mer och älta på något halvår till om hur dåligt det gick. Men sedan gäller det att se framåt. Vi förlorade valet och nu är det en annan regering som styr detta vackra land. En regering som vill att vi ska som många andra länder  tävla om företagens investeringar med låga lönekostnader och sänkta skatter. Det racet är förödande Den leder till utarmning av människor, av kunskap och av samhället. Vi väljer istället att konkurrera med kunskap, innovation, höga förädlingsvärden, hög produktivitet och trygghet. De länder som, liksom Sverige, har lyckats kombinera trygghet med förändring, är de länder som bäst klarar av globaliseringens utmaningar och möjligheter.

Glad Midsommar

Glad MidsommarGlad midsommar
Riksdagen har just nu uppehåll efter en tuff vår. Många orättvisa beslut som majoriteten i Riksdagen beslutat om så som blåskatteväxling, utförsäljning av statliga bolag och ökade klyftor. Men avslutningen blev mycket trevlig tack vare Margareta Israelssons fantastiska framförande av en egen sommarhälsning till talmännen, personalen och ledamöterna
Hoppas alla får en glad. trevlig, rolig midsommar helg.

Idag har Regeringen kastat ut mig ur PTS, så kan det gå!

Högerregeringen, som när de var i opposition ofta kritiserade oss sossar om tillsättningar och utnämningar. De tyckte att det skulle vara en bred spridning av representanter från höger till vänster.  Den Högerregering har idag tagit bort sådana som de tycker är obekväma, kanske uppfattas som för jobbiga eller för att de har fel politisk färg ur Post- och telestyrelsen, ur Luftfartsverket, ur Banverket och Vägverket osv. En annan person som jag lärt känna i Post och telestyrelsen är Anders Ferbe. Anders är metallare och har visat sig vara både duktig, snabblärd, påläst och genomtänkt, han fick inte heller vara kvar. Det beklagar jag, men regeringen bestämmer


Mona vid Annas grav

19 juni Anna Lindhs födelsedag

Vi gick till Annas grav i går kväll. Vi ville minnas hennes ljusa minne och vi vet att om hon hade fått leva så hade hon ordnat en jätte trevlig 50årsfest. Därför var vi ett gäng tjejer som hyllade henne


Mona vid Annas grav

I dag ska Skövdes Anna Lindh Kommitté dela ut årets pris.


Vi delar ut pris i samband med hennes födelsedag varje år. Vi ger det till någon som vi tycker har utmärkt sig i exempelvis genom idrott, samhällsengagemang, näringsliv, kultur så som att spela teater, skriva noveller och musicera eller på annat satt visat att de vågar stå upp mot våldet mot kvinnor, vågar ta för sig i samhället eller engagerat sig för att fler kvinnor och tjejer ska våga vara förebilder.
Eftersom Anna Lindh skulle ha fyllt 50 år i morgon blir det 2 pristagare.
Dels till en tjej som lyft fram frågeställningar om hur det är att vara student och samtidigt småbarnsförälder, gjort ett genomgripande arbete för att introduktionen av de nya studenterna skall tas emot på ett värdigt sätt utan kränkande lekar mm, arbetat med att förnya jämställdhets- och mångfaldsplaner på Högskolan. Hon har också jobbat med HBT frågor och engagerat sig mot mäns våld mot kvinnor.
Det andra priset går till en skola eller närmare bestämt ett särskilt projekt på ett av gymnasierna här i Skövde. Projektet jobbar med solidaritet och internationell förståelse. Mot fattigdom och för att alla ska ha råd att gå i skolan även om man bor i ett fattigt land med stora orättvisor.

Dessutom passar jag på att lägga en motion i fullmäktige i kväll som går ut på att vi borde ha en plats eller gata uppkallad efter Anna Lindh. Hon mördades 2003 men vi borde ha ljusa minnen av henne, hon borde minnas för sina insatser i Sverige och i världen. Det är vanligt och trevligt att städer och kommuner uppkallar gator, torg eller platser efter personer som varit framträdande. Anna Lindh var på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde för att träffa och tala med elever bara några dagar före mordet. Så jag kan tänka mig att trappan/stigen från Stadshuset till Västerhöjds gymnasiet uppkallas efter henne. Men det finns säkert många andra trevliga förslag

Vill alla vara Pippi?

När medelklassen har kafferep vill alla vara den Pippi Långstrump som stormar in och gör uppror mot en förstockad borgerlighet. Är det så som Moa Matthis skriver i DN?  Kanske det, många vill vara lite upproriska men bara lite för att ändå passa in i den medelklass som faktiskt ger trygghet. Jag har på avstånd sett debatten om huruvida det är bra at köpa väskor för 70 000kr eller om det är bättre att köpa en lyxbil för över en miljon. Och om det är manligt och kvinnligt. Jag kan bara konstatera att det är ett I-landsproblem och ett fattigdomsbevis. Den som har råd att köpa en väska för flera tusen för att visa status borde fundera på om det inte finns vettigare saker att göra för pengarna. En hel by skulle få vatten i Sierra Leone till exempel. Den som har råd att köpa en bil för en miljon borde kanske köpa utsläppsrättigheter och jobba för att den gemensamma sektorn fick mer pengar till landets skolor. Sedan är det väl bra att den som har pengar handlar för dem så att vi har tillväxt i samhället. Men med den blå skatteväxling som högerregeringen nu dunkar i genom med rask takt i Riksdagen, allt för att öka klyftorna i samhället, blir den rikaste tiondelen av befolkningen ännu rikare och kan fortsätta sina bryderier om vilka väskor de ska köpa.

Menas de som står längst bort från arbetsmarknaden får det ännu tuffare. Det är de kvinnorna som ska tjäna överklassen i de hushållsnära tjänsterna med låga löner trots att regeringen sänker skatten för den som anställer dem. Det är de kvinnorna som inte haft studievana hem som inte längre kan gå på komvux när regeringen drar in på den möjligheten. Det är de kvinnorna som borde bli Pippi Långstrump, slå näven i bordet och säga ifrån

HELGAS ETT NÄTVERK ATT ANDAS UT I

Idag har jag fått äran att vara sommartalare i nätverket Helgas. Det ska bli jätte kul. Naturligtvis kommer det handla både om sommaren, solen, värmen, klimatförändringarna och hur skönt det ska bli att bli ledig. Men också om det första året med Reinfeldt som statsminister.
Det går ju bra för Sverige nu, något som Reinfeldt försöker ta äran åt sig för.
Det finns mycket att säga om det men eftersom Helgas är ett närverk för kvinnor kommer jag ägna en stund om att regeringens politik ökar på skillnaderna i det O-jämställda Sverige.
Kvinnorna drabbas i högre grad än männen av högerregeringens politik och den budget som de lagt fram. Kvinnor  tjänar mindre än män på skattesänkningarna, men får betala mer än män på reavinstskattehöjningen. Kvinnor är dubbla förlorare av regeringens politik.    
Kvinnorna kommer i högre utsträckning tvingas ta de låglönejobb inom tjänstesektorn som regeringen vill pressa fram med de kraftiga sänkningarna i de gemensamma trygghetssystemen.  Trots att tiderna är goda vill högerregeringen göra det svårare att läsa på högskolan med hjälp av att de tar bort den så kallade 25:4an.
De drar ner komvux med en tredjedel i hela landet, för att de som inte kommer från studievana hem inte ska få fler möjligheter i livet. De drar ner på korttidsstudiestödet  och  påstår att företagen själva ska betala bristyrkesutbildningar.

 Vi vet sedan länge att de som har en lång utbildning lättare får fortbildning av sin arbetsgivare än den som har kort.

Cheferna på ett företag de får fortbildning, utbildning, språkutbildning, kurs i retorik, ledarskapsutbildningar betalda av företaget.

 Men vad får lokalvårdaren av sin arbetsgivare? Vad får undersköterskan, affärsbiträdet i form av fortbildningar av sin arbetsgivare ?
Nada
Med andra ord kommer utbildningsklyftorna öka ännu mer.


Mona Sahlin talar om jobben, forskningen, miljösatsningar och Reinfeldt vill inte ens höra

Idag var första partiledaredebatten för Mona Sahlin. Hon var klar och tydlig och blev bara bättre och bättre och bättre allt eftersom debatten pågick. Det bådar mycket gott.Hon var glad över att det går bra för Sverige. Men det har inte åstadkommits på åtta månader av en borgerlig regering. Och hon lovade en återställare nämligen RÄTTVISA. Sedan beskrev hon vad vi ville göra ytterligare för företagen, statningar på forskning, miljökrav som ger mer jobb. Hon beskrev också vikten av att ha ordning och reda i ekonomin och att det är viktigt med låg ränta osv.  Därför blev jag mycket förvånad när Statministern påstod att Mona Sahlin inte talade om jobben, han måste haft knäck i lurarna eller så ville han inte höra. När det gäller rättvisan frågade Mona om varför de mest rika ska få stora skattesänkningar istället för att det är viktigt med trygghet för de sjuka och arbetslösa? - Varför skär ni ner på vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning? undrade hon. Dessutom ville hon veta varför långtidsarbetslösheten bland de unga ökat så dramatiskt sedan den borgerliga regeringen tog makten, trots att det går bra för Sverige stödjer ni inte dem som står längst från arbetsmarknaden.

Som sagt Mona Sahlin gjorde mycket bra ifrån sig

 Mona lyssnar

duellen


Jippi vi vann fotbollsmatchen över Högeralliansen

Alla spelare
Årets stora sporthändelse i Riksdagen, fotbollsmatchen mellan regeringspartier och opposition slutande med storseger 3-1 för oss.

Det började mycket darrigt med att högeralliansen låg på hårt i 10 minuter och gjorde mål 0-1 (Gustav Blixt (m). men sedan blev det vår match för hela slanten.

Hela vårt lag var fantasiskt duktiga, för att inte tala om den stödjande hejarklacken med Mona Sahlin i spetsen.  Målgörare: Torbjörn Björlund (v), Mehmed Kaplan (mp) och Urban Ahlin (s) blev hjältar. Men även Göran s Persson, Christer Adelsbo, Anders Ygeman, Lennart Axelsson och Thomas Bodström, gjorde ett jätte jobb och visade hur rutinerade fotbollsspelare de är.

Rossana Dinamarca (v),  Eva-Lena Jansson  och jag turades om att  punktmarkerade Reinfeldt. Att jag har lårkaka och blåmärken på benen får det vara värt.

Urban och Monica

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=848888

Hyckleri Cecilia

I Riksdagens talarstol hävdar EU-minister Cecilia Malmström att det inte går att stoppa flyttkarsusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Nu när fördragsarbetet borde hon ta chansen.

;Men hon tänker inte ens försöka på toppmötet om näst vecka har hon uppgivet sagt till mig i en interpellationsdebatt.

Men vad säger hon till väljarna? JO att hon ska jobba för att stoppa denna onödiga, dyra, miljöförstörande cirkus. Det påstår hon i debattartiklar och på hemsidor lite var stans. Detta är inget annat än hyckleri. Dunka sina politiska kompisar om ryggen i Berlin eftersom Tyskland just nu är ordförande land. Sedan åker hon hem och påstår att hon ska göra något åt saken. Trist med en så engagerad politiker som hon varit tidigare, att hon skulle tycka det är viktigare att frottera sig med Europas toppolitiker istället för att säga vad hon egentligen tycker

http://www.oneseat.eu/

Skriv på du också det har både jag och Cecilia gjort

Riksdagsprotokollet från debatten


Expressen sökte mig flera gånger, viktiga politiska frågor att bli intervjuad för, trodde jag

 

Jo expressen ringde. Eftersom jag debatterat om framtidens katastrofberedskap och räddningsskolorna med Mikael Odenberg i Riksdagen, blev jag inte förvånad. Men frågorna gällde morgondagen sa han. Javisst, tänkte jag eftersom jag har en viktig debatt med Anders Borg angående de ökade klyftorna och genusperspektivet i budgeten.

 

Nej, det gäller morgonens fotbollsmatch, journalisten hade läst på politikerbloggen att jag är en av de tre tjejer som är med i oppositionens fotbollslag och att regeringspartierna bara ställer upp med en enda tjej. Ja, det var ju dåligt av dem. Året fotbollsmatch mellan oss folkvalda brukar gå ganska tufft till och jag får hoppas att jag klara mig från blåtiror och vrickningar. Dessutom hoppas jag att vi vinner över HÖGERN så att vi åtminstone kan glädjas över det


Anna Lindh i våra hjärtan

Läste att Anna Lindh tar plats på Söder,

Det är Fullmäktige i Stockholm som ser till att  hennes minne hedras
 Jag hoppas på att även Skövde kommer att uppmärksamma att Anna Lindh var på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde bara några dagar före hon mördades.
I år den 19 juni skulle Anna ha fyllt 50 år, hon finns i våra hjärtan.

Skövdes Anna Lindh kommitté bildades onsdagen den 8 mars 2006 Anna Lindh kommittén i Skövde ska agera mot våldet i samhället och verka för att fler kvinnor och tjejer ska finnas som ledare i näringslivet, politiken och i övriga delar av samhället. Vi vill framföra det enkla budskapet att fler kvinnor ska våga ta för sig. Anna Lindh var Sveriges utrikesminister när hon mördades den 11 september 2003.
Vi vill att hennes visioner ska få leva vidare bland annat genom engagemang och aktiviteter i hennes anda.
Anna Lindh kommittén ska
1.Vända sig till unga i Skövde med omnejd och uppmuntra till aktiviteter. 
 2. Dela ut pris till kvinnor och tjejer som utmärkt sig i exempelvis genom idrott, samhällsengagemang, näringsliv, kultur så som att spela teater, skriva noveller och musicera; eller på annat satt visat att de vågar stå upp mot våldet mot kvinnor, vågar ta för sig i samhället eller engagerat sig för att fler kvinnor och tjejer ska våga vara förebilder. Detta kommer att ske i samband med Anna Lindhs födelsedag den 19 juni.   
 3. Ordna en manifestation mot våldetden 11 september.  
Vi vill samarbeta med elevråd, ungdomsfullmäktigen, föreningslivet, företagare, representanter för idrotten och politiska partier. 
Anna var en glad, framåt, aktiv och engagerad förebild. Nu behövs fler som engagerar sig för internationellt samarbete, rättvisa, feminism, fred och förståelse mellan människor. Kommittén är partipolitisk obunden. 
annalindh.net 

Anna Lindhs plats


Besviken på Försvarsministern

Det var inga roliga besked som försvarsminister Mikael Odenberg(m) gav mig i dagens interpellationsdebatt.

Trots att Utbildningsverksamheten vid Räddningsverkets fyra skolor har genomgått stora förändringar de fem senaste åren. Så trodde Odenberg att det behövs sparas ytterligare. Personalstyrkan har under den tiden minskat från 600 till nuvarande 358 årsarbetskrafter och redan gjort den nödvändiga översynen om utbildningsorganisationens struktur. Ändå ville inte Odenberg hålla med mig om att alla fyra skolorna behövs och att vi behöver mer utbildning inom katastrofberedskap och räddningsinsatser.

Nu får vi lägga på extra argumentationskraft i remissvaren för att ändra uppfattningen på försvarsdepartementet


Idag var det dags för interpellationsdebatten om Skövdes Räddningsskola med Mikael Odenberg.

I Skövde finns det största övningsfältet i Europa med sina 1,3 kvadratkilometer. Det är välplanerat, utbyggbart, flexibelt och miljöcertifierat. Det har också en topografi som gör det unikt. Övningsfältet är ett samhälle i miniatyr. Allt är byggt med flexibilitet, miljö och effektivitet som ledord och det har möjliggjorts tack vare erfarna lärare och servicepersonal.  

Högklassiga system för kontinuerlig bevakning och förbättring av miljöbelastningen finns. Till exempel går allt släckvatten direkt in i kommunens reningsverk och kontrolleras regelmässigt. Övningsfältet finns med i Skövde kommuns framtidsplan där man planerat för och garanterat övningsfältet plats för expansion.

 Flexibiliet

Flexibilitet är ett kännetecken för Räddningsverket Skövde. En av många fördelar är att övningsfältet ligger så centralt placerat, med gång och cykelavstånd till centrum, nära till snabba kommunikationer, så som järnväg och flygplatser.

Skolan kan använda samhällets resurser och endast äga det nödvändigaste.  Detta betyder flexibilitet och anpassning till verksamhetens behov som variera under året. Andra exempel är bibliotek, lokaler för föreläsningar och konferenser vilket kostnadseffektivt och smidigt skulle kunna hyras av t.ex. högskolan.

  Tillgänglighet

Skövde ligger så strategiskt, mellan Stockholm och Göteborg. I en 30-milsradie kring Skövde finns 40% av Sveriges befolkning! Dessutom finns här Sveriges största räddningstjänst, nordens största hamn och flertalet stora kemiindustrier som alla har behov av risk- och säkerhetsutbildning och som alla idag samarbetar med skolan i Skövde.

Även internationella kunder når Skövde enkelt och bekvämt tack vare de goda kommunikationsmöjligheterna.

År efter år har Skövdeskolan placerat sig i topp i ansökningsstatistiken för utbildningen Skydd mot olyckor.

 Samverkan

Samverkan och samövningarna på övningsfält mellan räddningstjänst, ambulans, polis och militär är fantastiska. Garnisonen i Skövde har enorma övningsområden vilka Räddningsverket nyttjar och de använder Räddningsverkets anläggningar för strid i bebyggelse. Polisen i Västra Götaland använder övningsfältet för utbildning. Samarbete sker också med Luftfartsverket, Banverket och Vägverket, vilket bör utökas som en naturig del i dagens risk- och säkerhetsutbildning.

Inom ämnesområdet farliga ämnen finns ett djupt samarbete med Västsveriges kemiindustri. I Skövde finns unik kompetens och unika övningsanordningar. Kunskapsutbytet och andra synergieffekter är enorma.

I samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, byggs i Skövde en av Europas modernaste utbildningsanläggningar för trafik- och kommunikationsanläggningar.

Alla Sveriges räddningshundekipage utbildas i Skövde och det arrangeras stora övningar för nordiska search and rescue-styrkor.

Samverkan med högskolor är en av styrkorna med Skövdeskolan. Ett brett samarbete pågår med Högskolan i Skövde (biståndsingenjörer, Simulator- och dataspelsutveckling, film och media, pedagogik mm), Karlstad Universitet (olyckmetodik, pedagogik mm), Högskolan Jönköping (kemi) och Chalmers.

Kort sagt Räddningsskolan i Skövde är flexibel, utbyggningsbar och samverkar med andra på ett föredömligt sätt


SSU i Tidaholm

SSU i Tidaholm


Soliga SSUare i Tidaholm

Inför Lokatt galan i Tidaholm var ett gäng SSUare ute för att ?röja?. Glatt gäng som man inte kan få nog av att prata med

     

http://lokatt.nu/media.html

  

http://lokatt.nu/


Jag simmar hellre just nu än springer Maraton

Tänk er att 14000 personer sprang maran i värmen. Det är mycket imponerande.

Jag har svalkat mig i hettan genom att åka till Silverfallen på Billingen. Det är fantastiskt skönt att ha ett så fint häftigt vattenfall på bara nån mils avstånd. Förra året åkte jag ända till Kroatien för att bada i vattenfall, men varför gå över ån efter vatten?.

Just nu är Sverige minst lika varmt som vid Medelhavet, åtminstone tillräckligt varmt. Så det får nog bli en simtur i Sjötorpsjön i kväll igen. Jag föredrar simning som träningsform just nu istället för jogging.
Å andra sidan har jag ju aldrig sprungit Maraton inte ens i annat väder..., utan nöjt mig med vårrus, tjejmil, Lidingölopp m.m. Det är väl därför jag är extra imponerad över hur det går att springa i denna hetta

Bandawe

värmen tuffaste motståndaren

Borgarna drar in på förebyggande arbetsmiljöarbete, olyckorna ökar i Västra Götaland

Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slogs samman. Arbetet med att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön har varit framgångsrik. Det är i samhällsekonomiskt helhetsperspektiv lönsamt att kontrollera arbetsplatser för såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Därför är det djupt tragiskt att den borgerliga regeringen tror att de sparar pengar genom att dra ner på verksamheten. Antalet arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro ökade under 2006. Totalt rapporterades 30 393 arbetsolyckor, 816 fler än föregående år.
Men det ser väldigt olika ut i landet. I sju län har antalet arbetsolyckor minskat, i fem län är läget i stort oförändrat medan nio rapporterar ökat antal.

I Västra Götaland ökar olyckorna med 6 % Arbetsmiljöverket. Olycksfall med sjukfrånvaro ökade med 349 till 6 199. I hela landet var ökningen knappt tre procent.
En tydlig trend i Västra Götaland är att det är arbetsolyckorna bland kvinnorna som ökat mest. Av totala ökningen på 349 fall är det 294  kvinnor och 55 på män.
Antalet arbetsolyckor är fler bland männen, 3 543 jämfört med kvinnornas 2 656, men 2006 innebar att skillnaderna minskade väsentligt. Regeringens minskade anslag på 157 miljoner kronor till av 2009 innebär att 225 tjänster försvinner från Arbetsmiljöverket. Det innebär också att Boråskontoret läggs ned
läs mer i GP

motverka arbetsskador

arbetsmiljöverket


Hur mycket dyrare blir din försäkring på bilen?

Systemskiftet fortsätter  och nu dunkar högerregeringen genom dyrare kostnader på bilen.  Kostnaderna för sjukskrivningar, sjukersättning och vård i samband med trafikolyckor ska läggas över till trafikförsäkringen, istället för att tas av socialförsäkringen. De lägger över från det gemensamma till det enskilda, från vårt gemensamt skattefinansierade till det som vi var och en betalar i försäkringspremie för bilen.  Det innebär att alla som har en bil ska betala en extra skatt på 32 procent. Denna skatt ska dels betala kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning för de befintliga trafikskadorna dels får vi återigen betala för den skattesänkning vi fick i januari, det s.k. jobbavdraget. Detta ska gälla redan från 1 juli 2007! Syftet är att alla kostnader som uppstår i samband med trafikolyckor ska betalas av trafikförsäkringen. Riskerna med detta är flera och en av dem är dyrare försäkring. Räkna med att i detta första steg kommer försäkringen att höjas minst 700 kronor per år. Det kommer säkerligen att innebära ekonomiska svårigheter, exempelvis för den barnfamilj som måste ha två bilar för att klara sin försörjning. Därmed finns det förstås stor risk för att man tvingas att välja billigare, och därmed mer trafikfarliga, bilar.  Det innebär att om man skadas i trafiken ska man numera bedömas av försäkringsbolagen, när kostnaderna för sjukpenning och andra ersättningar som är relaterade till trafikskadan, är överförda till fordonsägarnas privata trafikförsäkringar.  Vi är mycket kritiska till detta systemskifte i svensk politik! Riskerna är uppenbara att den som är skadad i trafiken inte kommer att få det stöd och den hjälp som nu finns inom vårt gemensamt finansierade system. Det innebär att de grupper i samhället som drabbas mest är de som har svårast att ha råd med en bra försäkring och att köpa en tillräckligt säker bil. Många av dessa är förstås unga människor som nyligen kommit in på arbetsmarknaden och det är dessa som den borgerliga regeringen nu tänker ställa åt sidan i sin iver att förändra enligt borgerligt recept.  Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att man på detta cyniska sätt förstärker klyftor mellan människor, mellan de som har och de som inte har. Vi anser att vårt skattesystem med solidarisk finansiering av socialförsäkringssystemet är ett system som behandlar alla människor lika, oavsett tjocklek på plånboken.

dyrare försäkring


Framåt inte bakåt i familjepolitiken

 Vårdnadsbidraget kommer att gå till några, men måste betalas av oss alla, och det kommer att gå ut över den kommunala förskolans resurser och kvalitet. För att finansiera vårdnadsbidraget måste nämligen resurser tas från kommunernas förskolor, vilket betyder större barngrupper och försämrad kvalitet. Det tycker inte vi är acceptabelt. Barns rätt till förskola är inte heller att förbise.  Vilka kommer i huvudsak att kunna ta vårdnadsbidraget i anspråk? För det första visar försöken hittills att det är en övervägande majoritet kvinnor som nyttjar bidraget. För det andra kommer en ensamstående mamma som ska leva på 3000 kronor i månaden få mycket svårt att skaffa mat på bordet till barnen. Ska ensamstående låginkomsttagare betala för reformer som endast vänder sig till sammanboende? Kvinnors rätt och möjlighet till egen försörjning var ett genombrott för jämställdheten. Med vårdnadsbidraget förs Sverige långt tillbaka i tiden när det gäller att utveckla vårt land i jämställd riktning. Risken är uppenbar att många kvinnor kommer att förlora fast förankring på arbetsmarknaden och samtidigt avsevärt försämra sina egna försörjningsmöjligheter. Dessutom kommer uttag av vårdnadsbidrag, istället för inkomst av förvärvsarbete, leda till en sämre ålderspension.  För oss socialdemokrater är det viktigt att familjepolitiken omfattar alla och utvecklas så att möjligheterna ökar för alla föräldrar att vara hemma med sina barn.  Det är omöjligt att göra någon säker prognos över hur många föräldrar som i dag arbetar och har barn i förskola eller familjedaghem som kommer att gå ned i arbetstid eller sluta arbeta om ett vårdnadsbidrag införs. Men det föreslagna vårdnadsbidraget ger helt klart tydliga incitament att arbeta mindre. Andra länder står idag på kö för att ta reda på hur vi kunnat förena en hög förvärvsfrekvens med ett högt barnafödande. Svaret är lika enkelt som genialt. En väl utbyggd förskola i kombination med en generös föräldraförsäkring gör att kvinnor slipper välja mellan arbete och barn.

läsmer


Ändrade uppfattning om nationaldagsfirandet när jag hörde barn från Unga Örnar ställa krav

Min uppfattning om Nationaldagen, tidigare Svenska flaggans dag, var att den var ganska onödig. Jag kände mig inte alls inspirerad att vifta med en flagga bara för att vi skulle vara lika duktiga som Norrmännen.

Men när jag var förbundsordförande i Unga Örnar fick vi motioner till kongresser, om varför det borde vara helgdag på Nationaldagen. Det var inspirerande att höra barnen gå upp och plädera om varför vi skulle ha en dag att samlas kring, en dag att ta emot nyanlända män och kvinnor från andra delar av världen, en dag att visa nazisterna att de inte har ensamrätt till vår svenska fana.
Sedan dess har min inställning successivt ändrats.
Jag har varit med i Riksdagen att fatta beslut om att det ska vara helgdag istället för annandag pingst och jag har varit med och firat på olika sätt.
Nu ska jag till Skövdes Nationaldagsfirande, får se vad jag tycker om det?

inte bara flaggviftande


världsmiljödagen

Idag firade vi världsmiljödagen på Hertig Johanstorg i Skövde

Det var en underbar dag och många män och kvinnor tittade förbi och undrade nyfiket vad vi höll på med. Jo, vi uppmärksammande världsmiljödagen  genom att prata med Skövdebor, ställa krav på den borgerliga regeringen och presentera gemensamma miljökrav

världsmiljödagen
SSU värvade som vanligt nya medlemmar

Miljöpolitik för framtiden! Den 5 juni är det världsmiljödagen, det uppmärksammar Socialdemokraterna i Skövde, Miljöpartiet de Gröna i Skövde och Vänsterpartiet i Skövde med att lägga fram gemensamma krav i miljöpolitiken. Vi ser hotet mot vårt klimat som en överlevnadsfråga och att lämna över en värld med ren luft, rena hav och friska marker till kommande generationer är samhällets gemensamma ansvar att axla. Klimatförändringarna kan bara lösas om användningen av fossila bränslen minskar drastiskt. Farliga kemikalier måste fasas ut. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön, då behövs hårdare regleringar av utsläppen av fosfor och andra gödningsämnen samt ytterligare insatser för att stoppa utfiskningen för att skapa ett friskt innanhav. Vi vill: Bryta oljeberoendetOljeberoendet ska brytas till år 2020. En bred politik omfattande alla samhällets fält måste till för att förverkliga denna vision. Stärka kollektivtrafikenVi vill se Investeringsprogram för att öka snabbhet och komfort i kollektivtrafiken. Skärskild vikt bör även läggas vid turtätheten och låga priser i all kollektivtrafik. Stimulera smarta och effektiva transportlösningarVi vill styra över gods till järnväg. Investeringsprogrammen kommer att kunna ge stöd till anläggandet av omlastningscentraler och andra lösningar för att förbättra logistiken och samspelet mellan trafikslagen. Programmen ska också stimulera till IT-lösningar som bättre möjliggör distansarbete och resfria möten.


ställ krav


Märkligt att precis som s-kvinnor haft sitt förbundsmöte plädera för att papporna ska ha mindre tid för barnen.

Vi möter ofta kvinnor vars frihetslängtan handlar om ett mer jämställt och tryggare Sverige. Den offentliga eller gemensamma sektorn har gjort och betytt oerhört mycket för kvinnor, barn och jämställdhet. Det blir än tydligare vid besök i länder utanför Norden, även i "utvecklade" länder som Tyskland, Storbritannien och USA råder en skrämmande könsmässig ojämlikhet. Där är kvinnan fortfarande i mångt och mycket bunden till familjen, hemmet och barnen, hon äger inget eget liv.

      Det här med "frihet" kan alltså vara mycket olika i ett mans- respektive kvinnoperspektiv, så även frågan om rättvisa.
Vi socialdemokrater är både en frihetsrörelse och en motståndsrörelse i opposition till ökade klyftor. Att kvinnor tjänar mindre än män vet vi, men varför?
Tradition, sent inträde på arbetsmarknaden, ojämnställt samhälle där vi inte ser att kvinnors insatser är värda mer än de är samt det faktum att kvinnorna i högre utsträckning stannar hemma med barnen.
Det är då normerna i familjen sätts och det är så papporna börjar jobba ännu mer för att familjeekonomin ska gå ihop.
Det är förståligt men beklagligt.
Att ge papporna större möjlighet att tillbringa tid med sina nyfödda barn borde därför ses som självklart.

delamera
dela ännu mer

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15679886.asp

Riksdagens TVÄRPOLITISKA barngrupp samarbetar med BRIS.

Idag presenterar de en studie om ungdomars erfarenheter av Bup (Barn- och ungdomspsykiatrin). 
 Ungdomarna i studien är mellan 13 och 18 år och de flesta är flickor. Ett stort antal beskriver att de mår mycket dåligt psykiskt: de har självmordstankar, tvångstankar, ångestsyndrom. Många lider av ätstörningar, självskadebeteende eller depression. 

 Riksdagens tvärpolitiska barngrupp ordande ett seminarium kring barns och ungdomars utsatthet - och vuxnas möjlighet att förändra. Vi fördjupade vår kunskap utifrån BRIS-rapport, Barns utsatthet i skolan och Barns psykiska ohälsa.  utsatta barn

I diskussionen deltog även representanter från Elevorganisationen.

Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS, berättade om vilka kontakter BRIS haft med barn och ungdomar.
Martin Höög och Lars Gelander, skolläkare och ordförande i Svenska skolläkarföreningen talade om Mobbning, diskriminering och trakasserier i skolan.
Eva Waltré och Annemi Skerfving, socionom och forskare inom psykiatrin beskrev om risker och skyddande faktorer för barns psykiska ohälsa
Dessutom deltog Ingela Thalén, förbundsordförande BRIS
BRIS gör rätt i att hävda att tolkningen av lagtexterna i större utsträckning bör kunna luta sig mot FN:s konvention om barnets rättigheter och sekretesslagen. Utgångspunkten i barnkonventionen (liksom i svensk rätt) är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Barnkonventionen hävdar också barnets rätt till sjukvård. När det gäller sekretessen ska en individuell bedömning av barnets ålder och mognad avgöra om barnet självt bör råda över sekretessen eller om vårdnadshavaren ska informeras. Enligt sekretesslagen (14 kap 4 §) får inte barnets sekretess i förhållande till vårdnadshavaren svikas om det anses att barnet "lider betydande men om uppgifter röjs för vårdnadshavaren".

Henrik Dorsin årets Karamelodiktstipendiet

Stipendiet som delas ut till en förnyare av det svenska språket eller för framstående musikgärningar.
Povel Ramel instiftade priset 1983.
 Kl.8 den 4 juni i år fick Henrik Dorsin årets pris.
Jag tycker att det var kul inte för att jag tittat på Parlamentet på TV särskilt många gånger utan för att jag var och såg Henriks  bejublade show  "Godkänd kvalitetsunderhållning" på Scalateatern.
Han är en begåvad komiker, revymakare, skådespelare, dramatiker och sångare . Han blandar humorhistorik med nutida händesler.
 scalateatern
Vad är egentligen godkänd kvalitetsunderhållning? En föreställning där Henrik och musikerna rör sig mellan olika musikgenres, nervösasammanbrott och skojiga karaktärer i ett bekvämt tempo och reder ut vad som egentligen är "godkänd kvalitetsunderhållning". 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Dorsin

dn

Intressanta politiska diskussioner på S-kvinnors förbundsmöte

carina

 Det känns inspirerande att träffa så många spännande kvinnor, prata politik och välja ny styrelse som ska jobba framöver.  Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, möjligheten att kunna försörja sig och sin familj, och att kunna leva på sin lön. En av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en livskraftig arbetsmarknad i hela landet, särskilt för dem som står längst från.Arbete ? på heltid En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män, är att bägge är ekonomiskt oberoende. Alla kvinnor måste därför ha rätt till ett eget arbete som det går att försörja sig på. Alla ska ha rätt till att jobba heltid, med möjlighet till deltid. Familjepolitiken En utbyggd föräldraförsäkring ger bägge föräldrarna möjlighet att stanna hemma med det lilla barnet, under fortsatt ekonomisk trygghet. Fler månader åt pappan, med målsättningen en delad föräldraförsäkring. Fullt utbyggd barnomsorg, som på sikt blir avgiftsfri. Lagstadgad rätt till barnomsorg för alla barn från 1,5 års ålder. Barnbidrag till alla barn.Förskolan i Sverige är en av de bästa i världen. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Den är öppen för alla barn. Föräldrarna och förskolan i samverkan ger barnen en bra start i livet. Det betyder mycket för barns utveckling att tidigt få kamrater, lära sig samarbeta  med andra och få utlopp för sin kreativitet.  Lika viktigt är att fritidsverksamheten fungerar med tillräckligt med vuxna så att varje barn kan få läxhjälp, möjlighet till lek och rekreation.Vi måste slå vakt om så att inte högerregeringen monterar ner tryggheten för barnen och möjligheter för kvinnor att ha ett självständigt liv.På bilden syns en av de slutna omröstningarna som genomfördes på förbundsmötet.


omröstning

S-kvinnors förbundsmöte i Sollentuna fortsätter

skaraborgska ombud

 Med politiska debatter, feminism, uttalande om utländska kvinnors rätt till abort, mot vårdnadsbidraget för en modern familjepolitik och humanitär katastrofhjälp till Palestinska flyktingläger och mycket, mycket mer
www.svd.se
DN


ombud

Nalin fortsätter

Nalin fortsätter som S-kvinnors förbundsordförande

 Det blev en spännande eftermiddag i Sollentuna då S-kvinnors skulle utse ordförande för 4 år. 14 distrikt hade nominerat Nalin. Sex hade nominerat Veronica Palm
En lång talarlista måste betas av innan de 99 ombuden kunde gå till den slutna omröstningen. 
 Argumenten för Nalin Pekgul handlade mycket om vilken viktig förebild hon är för många nyanlända, är "stark och naturlig och lagom kaxig", tränger igenom i mediebruset och har ordförandeskapet som ett heltidsuppdrag, löd andra positiva omdömen. De som röstade på Veronica Palm talade om behovet av en nystart och ville prioritera upp arbetstidsfrågan.
S-kvinnor kom 1972 med kravet på sextimmars arbetsdag.

Nalin Pekgul fick 59 röster och Veronica Palm 39. Ett ombud avstod.

Nalin fortsätter

DN
kortare arbetsdag

www.svd.se 
När valet stod klart föll de i varandras armar innan Nalin Pekgul tackade från talarstolen,    
-Det känns lite mer extra den här gången av det skälet att ni faktiskt har provat mig själv i fyra år och ändå valde att stå ut med mig i fyra år till, sa hon.
Sedan fortsatte diskussionen om politiska frågor och 6-timmarsdagen.
Kvällen avslutades med en jätte trevlig middag med dans (sådan där dans som jag kallar för Zorbadans)


carina och Nalin

Påväg till två helt olika årsmöten

Först ska jag till Ånnaboda för att vara med på sca49-54 chevaklubbens årsmöte

Många har frågat mig om det går att förena det miljöengagemang jag har med att vara ordförande för i en veteranbilsklubb. Frågan är helt klart berättigad. För mig går det att det att förena. Tycker till och med att det är viktigt att kunna var med i olika föreningar, träffa olika intressanta människor och diskutera miljö även bland motorhistoriska fordon.

De som har en veteranbil har ett oerhört intresse för detaljer, mekar, hittar lösningar på svåra problem och gillar att träffas på motorträffar runt om i landet.

Dessutom är det så att veteranbilar som visserligen drar bensin, körs oerhört lite. Det finns en uppgift på att dessa bilar körs i genomsnitt 87 mil per år. Det ska jämföras dagens moderna  bilar som visserligen är mycket mer miljövänliga per mil men som körs  2000- 3000 mil per år.

Nästa årsmöte som jag ska till idag är s-kvinnor i Sollentuna.

Dit kommer Mona Sahlin, Nalin Pekul och Wanja Lunby-Wedin och alla ombuden från hela Sverige. Det ska bli både intressanta politiska debatter och val av ny styrelse inklusive ordförande val


Odell i blåsväder igen

Nu har bostadsministern Mats Odell återigen agerat för oskickligt (är det minsta man kan säga)  Först vägrar han träffa  hyresgästföreningen och ta emot en namninsamling på 36.000 namnunderskrifter mot slakten av den sociala bostadspolitiken.
Han skickade inte ens dit en medarbetare.
 Se Manifestationen, som Odell missade. 
Därefter vägrar han svara på frågor i kammaren under frågestunden om utförsäljningen av allmännyttan.
Sedan lyssnade han inte på socialdemokraternas företrädare

Fredrik Lund i Riksdagsdebatten.
Han gled in i kammaren 5 minuter efter huvudanförandet som inledde debatten startat. 
Väl inne i kammaren gick han runt i kammaren och småpratade istället för att lyssna på argumenten.
Han har dålig stil och bär sig oförskämd mot de som ville att statsrådet åtminstone skulle lyssna.


Visst är det fantastiskt bra med 45 % i opinionsmätningar men det är inte val idag

Ytterligare en mätning som visar på mycket stort förtroende för sossarna. Men det är tre år kvar till nästa val och väldigt mycket kan hända innan dess. Vi socialdemokrater får aldrig för en sekund tänka att det kommer att bli någon lätt seger år 2010. Det finns en mycket stor risk i den politik som högerpartierna nu med snabb takt driver igenom. De ökade skillnaderna i samhället gör att det finns en ganska stor grupp som tycker att de fått det bättre. Att det börjar bli bekvämt att inte vara solidarisk.

Att tanken "de får skylla sig själva" börjar smyga sig in i medelklassen. Dvs. att vi lämnar en tredjedel bakom oss. En stor grupp som inte får det bättre, som inte får läsa vidare i skolan, som halkar efter, som inte har råd at köpa bostad, som ska ha låglönejobb. Stor grupp men inte tillräckligt stor för att vinna ett val. Det är där solidariteten kommer in.

 

nästan skönt

 

sossarna får 45%


RSS 2.0