PRYO som brevbärare


Klockan sju i morse träffade jag brevbärana i Skövde.
Först fick jag vara med och sortera posten
image586Sedan fick jag ta del av deras arbete med att förbättra arbetsmiljön och vikten av att införa fastighetsboxar.
image587

Vi cyklade till Hentorp och jag fick lära mig hur postutdelningen går till. Det blev mycket spring i trappor och många tröga brevinkast som borde bytas ut till fastighetsboxar på bottenvåningen

image588
efter det tuffa mortionspasset var det dags för eftersorteríng och mera information om utslita knän och onda ryggar som brevbärare drabbas av.
Det var en givande dag med många glada tillrop och lärorikt om hur brevbärare arbetar

Flygblads utdelning om mindre barngrupper och fler personal i förskolan och på skolan

image585

Från Swedwood i Tibro, till Fagersanna och Greenkontakt i Skövde


Idag starar jag med att besöka träindustriarbetare på Swedwood i Tibro. Jag ska få titta på möbelproduktionen och prata med några av de 265 anställda.

Därefter fortsätter min barnturné i Skaraborg idag gör jag mitt tdedje stopp på det temat. Jag ska besöka två förskolor i Fagersanna. Först träffar jag barn och personal på förskolan Tuvan. Sedan fortsätter vi till förskolan Gläntan. Med på besöket är socialdemokratiska oppositionsrådet Ann-Marie Wahlström.

Kvalitén i förskolan blir allt viktigare och det behövs mer vuxna både i förskolan och skolan. För att inte tala om fritidshemmen, där har det blivit på tok för stora grupper och därmed mycket svårt för skolbarnen att få lugn och ro, läxhjälp och möjlighet att röra på sig.

Vi socialdemokrater införde riktade stöd till kommuner som ökade personaltätheten och minskade barngrupperna. Nu när det riktade stödet är borttaget av den borgerliga regeringen har det fått omedelbar effekt med större klasser och barngrupper. Vi behöver investera i Sveriges framtid

Senare idag öppnar jag min Greenkontakt

I kväll blir det fullmäktige möte med bland annat debatt om Skövde som tillväxt- och utbildningsort m.m.


lärare

utsatta


Kungsträdgåden blommar

image583

Det är underbart vackert
image584

Lite synd bara att papperskorgarna blir så fulla att många inte bryr sig att slänga sitt skräp

Inte konstigt att borgarna tappar mark nu när fakta kommer ikapp dem


Nu när högkonjunkturen mattas av och det visar sig att jobbskatteavdraget inte givit några nya jobb. Faller alla argument som borgarna kört med om att det är vikigt med större skillnad. De red på högkonjunkturen i 2 år men nu tar jobbtillväxten tvärnit. Kvar finns bara tomma ord om incitament och besvikna väljare.

 Faktum kvarstår att de förmögna fått skattesänkningar på tiotusentals kronor medan låginkomsttagare fått nöja sig med några hundralappar och pensionärerna har inte fått någon skattesänkning


För låginkomsttagare har också skattesänkningen mer än väl ätits upp av kraftigt höjd avgift till a-kassan, skatt på bilförsäkringen, högre räntor och stigande matpriser. När inflationen har tagit fart blir minus i kassan för många familjer.


För pensionärerna är det lika stora fördyringar men de har inte fått någon skattelättnad. Visserligen kommer pensionen att öka tack vare de godare tiderna - men att borgerliga företrädare försöker ta åt sig äran av en pensionsreform som genomfördes för många år sedan, och som handlar om pengar som pensionärerna redan har rätt till. Pensionerna är kopplade till löneutvecklingen, vilket gör att de kan fortsätta öka även om tillväxten blir lägre än väntat.

Men pensionärerna är riktigt arga på den åldersdiskriminering som blir konsekvensen av pensionärsskatten


opinionsmätningar


Det är inte Axen-Olin det är fel på det är den orättvisa moderatpolitiken som är fel

När jag skrev om att Axen- Olin åtminstone slipper trycket att stå längs ner på klasstrappan som LO-kvinnorna tvingas göra. Då beskrev jag den utsatt het det är att var både kvinna och bli utsliten, sönderstressad och ha låg lön. Det är fortfarande sorgligt att Axén-Olin inte orkar med sitt jobb. Men vi ska ju inte glöma den skoningslösa, orättvisa politik som hon genomfört.

Avreglering och privatisering som Stockholm genomgår har redan fått och kommer att få ännu fler förödande konsekvenser, med stora skillnader och därmed en oroligare stad som följd

Stora skattesänkningar ökar klyftorna eftersom sänkt skatt alltid gynnar höginkomstagarna. Utförsäljningen av allmännyttan är ett annat exempel.

Det ekonomiska utfallet gav bara ett litet litet plus, trots att vi haft en så stark högkonjunktur. I de mest utsatta stadsdelarna har inte arbetslösheten sjunkit
 Investeringarna har handlat om "tjusiga" hotell och konferensanläggningar, medan stadsdelarna, som bedriver den kommunala kärnverksamheten som har med människors vardag att göra, dränerats på resurser. Lite grann som moderatstyrda Skövde tycker jag. Stora satsningar på byggnader som ska vara monument på vad man genomfört. Men samtidigt större skillnader och försämringar i skolan, förskolan och i skolbarnsomsorgenAxen-Olin

i dn


Reinfeldt vill vare sig diskutera Schenström eller jämställdhet


Igår kom tillslut Statsministern till Riksdagen för att svara på en interpellation från Patrik Björk om regeringens arbetsformer. Men Reinfeldt blev mäkta sur på oss andra som också ville passa på att diskutera om de interpellationer som han lämnat över till andra statsråd. Han påstod att det går bra att lämna över interpellationer eftersom alla statsråd tycker samma. Men det gör de ju inte. Maud Olofsson har en helt annan uppfattning om den Svenska modellen på arbetsmarknaden än till exempel Littorin har.


Jag ställde frågor om hur regeringen sköter sitt arbete med jämställdhetsfrågor, den interpellationen lämnade statsministern över til jämställdhetsministern. I första anblicken kan det låta rimligt men jämställdheten är viktig för regeringens arbetsformer och därmed för den som bildar regeringen.  Det är förvånande att det överhuvudtaget går att diskutera arbetsformer utan att ha med genusperspektivet. Men det vill inte Reinfeldt höra talas om. Det går också att koppla regeringens arbetsformer till att den tidigare statssekreteraren Ulrica Schenström som numera har 90 000 kr utan att behöva göra någonting

Men det kommenterade inte statsministern med ett enda ord


protokollet, schenström

politik, politik, regeringen, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson


Snacka går ju Björklund, men det går att gå från ord till handling redan nu


Vi har föreslagit sänkt skatt för pensionärerna eftersom det är åldersdiskriminering att ha högre skatt bara för att man blivit äldre.

Vi föreslår en skattesänkning till pensionärerna. En tydlig signal om att även de som inte nu förvärvsarbetar ska få del av den tillväxt som sker i samhället. Målet måste vara att vi återgår till ett skattesystem där inkomsterna beskattas lika - oavsett om du förvärvsarbetar eller inte.

Hittills har svaret varit från de borgerliga företrädarena att det är bara de som jobbar som ska ha sänkt skatt. Trots att det blivit dyrare för alla att handla, att ha bil, att betala boendet och.

Nu vill Björklund gå vår väg. Men varför ska han vänta tills valåret att sänka skatten för pensionärerna. Vårt förslag är fullt finansierat inom ram. Så det är bara för det folkpartistiska Riksdagsledamöterna att rösta med oss. Då går förslaget igenom.

Eller är det bara snack från Björklund?


snacka går ju

fp påstår sig villa sänka skatten


Skattefifflare kommer undan menas sjuka ska straffas hårdare


Skatteundandragandet (skattefusk i dagligt tal) är stort i Sverige. Enligt Skatteverkets skattefelskarta så ligger undandraget på cirka 133 miljarder om året.
Den socialdemokratiska regeringen genomförde en rad åtgärder för att bekämpa skattefusk. Många av åtgärderna har den borgerliga regeringen tagit till sig, och det är bra.
Samtidigt så redovisades också kostnaderna för det fusk som sker inom våra gemensamma försäkringssystem, sjuk-, föräldraförsäkring, a-kassan etcetera där man gör ett antagande, märk väl; ett antagande, på att dessa kostnader ligger på upp till 20 miljarder. Här påbörjade den socialdemokratiska regeringen ett arbete som nu också den borgerliga regeringen fortsätter med och det är också bra.

Satsning som den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde på 420 nya anställda på Skatteverket som skulle bekämpa skattebrott har en osäker framtid


Ett tag var också Ekobrottsmyndigheten hotad men dess goda resultat har tills vidare fått regeringen på reträtt. Samtidigt skärper man lagstiftningen mot bidragsfusk genom en bidragsbrottslag. Vanliga löntagare ska jagas, granskas och straffas hårdare. Medan regeringen visar svalt intresse för de 133 miljarder som via skattefusk undanhålls av vanligtvis betydligt mer välbeställda medborgare.
Skatteverket får mindre pengar till skattekontroll än tidigare. Vi sossar har avsatt sammanlagt 60 miljoner kronor i vårt budgetalternativ, 40 miljoner ska gå till kontroll i Sverige, 20 miljoner till kontroll utomlands.

En effektiv välfärd handlar inte bara om att använda skatteinkomsterna på rätt sätt - det handlar också om att se till att skatterna betalas och att välfärden kommer rätt personer till del.
Skattefusk och svartarbete leder till snedvriden konkurrens och riskerar på sikt att undergräva legitimiteten för den svenska välfärdsmodellen. Men den borgerliga regeringens omoderna och orättvisa politik struntar i skattefifflare och sätter åt de sjuka


Barnturé i Skaraborg + välfärdssatning...


Idag gör jag mitt andra anhalt på barnturnén. Första stoppet på turnén som jag ska genomföra i Skaraborg gjorde jag i Falköping. Tanken är att jag ska etablera kontakter med skolor, förskolor,  barninstitutioner av olika slag - t.ex. familjecentraler där man stöttar utsatta barn och liknande.

I eftermiddag blir det Lidköpings och Ötbyskolans tur. Jag ska ta del av skolans framgångsrika arbete med barn i en mångkulturell miljö.

Jag kanske inte lär mig allt om barn men får säkert goda idéer att ta med till Riksdagen och till de andra kommunerna. Det är fel att välja barn ur barnomsorgskön , det görs inte i Lidköping.

Men först av allt ska jag och Carina Ohlsson besöka äldreboendet Östhaga. Vi ska möta personal och boende för att prata om socialdemokraternas välfärdssatsning, äldreplattformen och om hur vi vill investera och ta vara på de äldres erfarenhet


Fordonsindustrin avgörande för Sverige

Fordonsindustrin avgörande för Sverige

Socialdemokraterna i Västsverige vill flytta fram positionerna för fordonsindustrin på ett miljövänlig sätt. 200 socialdemokratiska politiker diskuterar därför tillsammans med industrin, lärosäten och fackförbund på Svenska Mässan i Göteborg idag. Globaliseringen är visserligen positiv på många sätt och våra Svenska företag är ute på den globala marknaden.

Stefan Löfeven som är ordförande i Socialdemokratiska fordonsgrupp presenterar det "Handslag med fordonsindustrin" som vi vill göra och som vi vill fortsätta att utveckla till ett klimat handslag. Vi behöver investeringar för att Sverige ska fortsätta att vara en av världens ledande fordonsproducenter. Det behövs forskning och utvecklingssatning och samverkan med Högskolorna. Dessutom är det oerhört viktigt att de mindre och medelstora högskolorna får möjlighet att utvecklas ytterligare. Det finns farhågor inför den forskningsproposition som den borgerliga regeringen ska läggas till hösten om förändrade förutsättningar, menade Lars Ekedal från Högskolan Väst.

Göran Wiman från Volvo beskrev utmaningarna med att få ner koldioxidutsläppen och vikten av att kunna kombinera järnväg och väg för de ökade godstransporterna. Bland annat efterlyste han standard för järnvägsystemet i hela Europa.

Sven-Åke Berglind beskrev den globala marknaden och hur tufft det är för personbilstillverkningen och mycket annat viktigt och intressant för framtiden.


image581

image582

personalen utanför

facken slängs ut

företag skriver avtal i Kina


S i Väst diskuterar fordonsindustri

S i Väst diskuterar fordonsindustri

Det finns hopp i deppigheten om den kommande miljökatastrofen

image577

Det var fullt med folk och en del i publiken satt kvar hela eftermiddagen. Det var roligt och lärorikt, jag fick många goda medskick som jag kan ta med tillbaks till sossarna att diskutera

Först inledde Fredrik Moberg på ett fantastikt livfullt tal som han avslutade med ett 10 punkt program för en bättre miljö. Sedan fortsatte vi med att Klimatet inte är den enda utmaningen


Victor Galaz beskrev förhållandet mellan människa/natur/teknik, ekosystem.

Därefter förde Chris von Borgstede in frågorna på svårigheter med att förändra sitt beteende
till förmån för miljön och varför vi inte gör det vi bör. Varför miljö och klimathotet inte får gehör bland allmänheten.

Sedan fick centerns Claes Västerteg ge sina reflektioner om vad  politikerns uppgift är

Sedan hade Gunvor G Eriksson (mp) och jag ett resonemang med Chris von Borgstede om hur vi skulle kunna förändra beteendet på individnivå

Därefter kom frågan om oljeberoendet - våra nya bränslen och finns det verkligen bilar som kan köras på luft. Svaret blev tyvärr nej för först måste det finnas energi i någon form.

Karl Hillman menade att vanlig olja inte det stora problemet för klimatet eftersom tillgången är begränsad.

För att undvika kol och olja från oljeskiffer som kan ge mycket stor klimatpåverkan behövs förnybara alternativa bränslen. Vi behöver också minska användningen av drivmedel för transporter på olika sätt.

För att de nya alternativen ska komma behöver vi börja redan nu, med att välja det som leder bort från fossila bränslen.


Johanna Björklund beskrev på ett målande sätt hur bråttom det är med att göra något åt klimatpåverkan. På sin höjd hav vi 10 år på oss och stora minskningar av utsläppen högst 50år. Hon menade att vi måste klara att bromsa så att temperaturen inte stiger över 2 grader. Och om bristen på ekologisk kunskap i samhället som är ett stort problem

Hon betonade att livets väv samtidigt blir tunnare i och med att fler och fler av de globala ekosystemtjänsterna är hotade; haven, färskvattnet, mildra naturkatastrofer, biologisk reglering etc.

Och den allra största utmaningen är att samtidigt skapa en rättvisare värld, något som vi inte lyckats med när kakan växte, klyftorna mellan fattig och rik har aldrig varit så stor som nu. Vi i den rika delen av världen har ett stort ansvar att på allvar förändra världen, dela med oss och ta den största delen av de minskningar av utsläppen som måste göras. Sedan fick Lars Hjälmered från moderaterna ge sin syn. Anita Brodin från Fp var också med

Sedan hade vi en spännande introduktion om Vägen till ett hållbart samhälle med  John Holmberg. Publiken fick ställa frågor och Eva och Fredrik var mycket duktiga positiva samtalsledarare


Utmaningen- forskare om en hållbar mänsklighet


En väldigt spännande eftermiddag med Fredrik Moberg, Albaeco, systemekolog och Eva Krutmeijer, Vetenskapsrådet i samtal med duktiga och pålästa forskare och oss riksdagsledamöter.
Vi samtalade om att klimatutmaningen inte är den enda utmaningen, hur vi förändrar beteendet och vilket bränsle/energi vi ska ha i framtiden.

Det vetenskapliga rådet och alla partier i Klimatberedningen är eniga om att Sverige ska minska sina utsläpp av klimatgaser med 75-90% till 2050. Denna gemensamma utmaning måste mötas genom att utsläppen minskas i jämn takt under hela perioden.

Tyvärr riskerar ointresset från de borgerliga partierna att förstöra förutsättningarna för svensk industri och konkurrenskraft genom att göra lite i början och mycket i slutet. Det är en strategi som ökar kostnaderna och påfrestningen på vårt samhälle. Det är en ambitionsnivå som lägger betydligt större ansvar på kommande generationer är på oss som nu verkar.
Det är viktigt att påpeka att vi jämfört med borgerligheten inte lagt på ett enda öres ökad skatt eller ett enda grams minskat utsläpp på den konkurrensutsatta industrin, tvärtom har vi flera förslag som stärker svensk konkurrenskraft.
Jag saknar klimatinvesteringsprogrammen, satsning på kollektivtrafik, högre andel av förnyelsebara drivmedel, Omställning av befintlig bilpark, Verksamma styrmedel mot flyget, Energieffektivisering och satsningar på en fungerande elmarknad. Nu lät det på de närvarande borgeliga partiernas representanter som att de också är med på banan. Det är bra at de vill anta våra förslag men hittills har de alltid varit emot tuffare miljölagstiftning
image579image580

Det hållbara samhället - utopi eller utmaning? dialog och debatt i Nordstan i Göteborg


Idag möts Forskare, politiker och allmänhet för att diskutera jakten på minskade utsläpp av växthusgaser.  Räcker det med ny teknik revolutionerar energimarknaden, eller måste det till mer drastiska åtgärder? . Hybridbilar i all ära men de läker inte kraschade ekosystem. Det krävs andra grepp med plånbok, natur och människa i balans. Är det hållbara samhället en onåbar utopi eller en gigantisk utmaning? Det är vad vi pratar om i eftermiddag i Göteborg i eftermiddag under ett seminarium som anordnas av Vetenskapsrådet i samband med utgivningen av den nya populärvetenskapliga pocketboken "Utmaningen".

Klass och kön spelar roll i Axén-Olin historian

Hur sorglig historien om Kristina Axén- Olin än är går det inte att blunda för köns och klassperspektivet. Axén- Olin är kvinna och har därför utsatts för större press än manliga kollegor. Men hon har sluppit pressen att stå längs ned på klasstrappan, där LO-kvinnorna befinner sig.

Den borgerliga regeringen lämnat sitt förslag om ändrade regler för sjukskrivningar och rehabilitering till Riksdagen. Förslaget innebär att jakten på de sjuka fortsätter.


För den som är långtidssjuk gäller att sjukskrivningen ska prövas inom 90 dagar. Då ska man se om den sjukskrivne kan fortsätta med sitt eget arbete eller möjligen göra något annat på samma arbetsplats. Om det inte fungerar så hänvisas man till arbetsförmedlingen för att söka ett mer lämpligt arbete. Efter ytterligare 90 sjukdagar prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Då blir man tvungen att söka nytt jobb, i hela landet. Det gäller oavsett vad man har för yrke, utbildning, bostads- eller familjeförhållanden.


Efter ett halvt års sjukskrivning kan den sjukskrivne bli av med sin sjukpenning, om man inte kan återgå till någon form av arbete. Då återstår bara försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Socialförsäkringsministern säger att resursjobb ska finnas för den som inte kan gå tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. Vad ett resursjobb är, hur och av vem dessa ska skapas finns det dock fortfarande inte några svar på.


Borgarnas förslag är ett sammelsurium av olika åtgärder, som krockar med varandra. Förutom att själva förslagen är dåliga så försämras också anställningstryggheten. Det är flest kvinnor som är långtidssjukskrivna. Nyligen var Kristina Axen-Olin sjukskriven hon kom tillbaks men har avgått igen. Alla kvinnor har inte samma fallskärmar som Axen-Olin och ingen vill vara i hennes sits. Men det är lättare att få förståelse för utbrändhet om personen har hög status än om det är en lokalvårdare, ett vårdbiträde eller undersköterska.


Regeringens förslag är riktigt dålig, man utsätter människor för stora påfrestningar när man redan befinner sig i en svår situation. Stoppa hetsjakten, satsa på förebyggande arbetsmiljöarbete, en kvalitativ bra företagshälsovård och goda rehabiliteringsinsatser istället.avgångar aldrig roliga

Två män nämns som efterträdare

 Så ska värderingarna leva i det dagliga

Ortmark: "Hon antydde ingenting"

Fakta om Olins politiska karriär

Sten Nordin hetaste namnet som nytt finansborgarråd


  "Hårdare press än i näringslivet"


  "Hoppas hon vill fortsätta inom m"


  Kristersson står inte till förfogande


  Avhoppet är en hård smäll för de moderata gräsrötterna


Reinfeldt beklagar stockholmarna


"Trist att hon lämnar posten"


Vad jobbar EU-ministern med?, hon pratar inte om EU i alla fall

Jag fick ett mycket (enligt min uppfattning) surt mejl från Cecilia Malmström. Där hon berättade att hon minsann inte bara pratade om EU. Hon för nämligen dialog och samtal om EU och det är en väldig skillnad, har jag lärt mig.
Sedan dess har jag haft en mejlväxling med EU-ministern om hennes arbetsuppgifter. Antagligen trampade jag på en öm tå och kanske har hon haft svårt att tvätta bort uppfattningen om att hon inte för egna förhandlingar utan är bisittare på ministerråden m.m. I

Hon är både ambitiös och påläst när jag har träffat på henne så visst är det synd om hon har ett sådant rykte.  Bakgrunden var den att jag ställt en interpellation till henne om barnen i EU och vad Sverige ska göra för att lyfta upp barnen när vi är ordförande i EU. Då svarade Göran Hägglund


Hon har godkänt att jag publicerar mejlen. Så får hon chans att berätta även på min blogg vad hon gör

(Nu har jag fått samma mejl i pappersform också så nu får jag börja om igen.)***********************************************************************************************

Bästa Monica Green


Du har för en tid sedan skickat över en interpellation till mig som handlade om barnfrågan under det svenska ordförandeskapet. Det är en viktig fråga som jag naturligtvis gärna diskuterar, men vi har den ordningen i regeringen att varje sakminister ansvarar för sina respektive EU-frågor. Dessutom är ju socialministern själv ansvarig för det aktuella mötet som planeras om barns rättigheter under vårt ordförandeskap, så det var lämpligast att han tog den debatten med dig.


Jag har den allra största respekt för riksdagen och dess ledamöter. Vi kanske inte alltid är överens och vi kommer från olika partier, men jag vill gärna tro att vi alla drivs av en ärlig vilja att påverka och driva våra idéer. Det gör vi utifrån våra respektive förutsättningar.


Det var därför med viss bevikelse jag läste protokollet från den aktuell IÅ-debatten. Ord som "bisittare", "pratminister" och "person utan ansvar för någonting"  är inte bara missvisande, utan nedlåtande och exempel på en slags härskarteknik jag inte tycker vi i politiken ska ägna oss åt. Inte minst när den som utsätts för tillmälena inte ens är närvarande.


Mina arbetsuppgifter i regeringen är sådana att jag ansvarar för de horisontella EUfrågorna såsom budgetöversynen, Lissabonstartegin, fördragsfrågor, hållbarhetsstrategin mm. Dessutom är jag ansvarig för att samordna och planera det kommande EU-ordförandeskapet. I den rollen försöker jag bemöda mig om att hålla riksdagen informerad så mycket som möjligt.


En viktig del i mitt arbete som EU-minister är också att arbeta för en ökad dialog om EU-frågor och förankring av vårt EU-medlemskap.. Därför reser jag mycket runt i landet för att lyssna och samtala med människor om olika aspekter på det europeiska samarbetet. Det är en dimension som den förra regeringen inte prioriterade men som alliansregeringen anser vara helt nödvändig. Att stödet för det svenska medlemskapet ökar ser vi som ett tecken på att vi är på rätt väg.


Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan ha en respektfull ton gentemot varandra i kammaren eller att jag åtminstone ges en rimlig chans att bemöta de nedlåtande beskrivningar som lämnas.Med vänlig hälsning/ With kind regards


Cecilia Malmström

EU-minister

Minister of European Affairs


********************************************************************************************


Bästa Cecilia

Tack för ditt mejl. Det gläder mig att du har mycket att göra och att du är ute i landet och samtalar och för dialog om EU, det behövs och det gör du säkert jätte bra.

Om du hade läst nästa rad i protokollet hade du också läst meningen "Det är bra att vi har en EU-minister som pratar bra om EU" (klipp direkt ut kammarens protokoll).

För mig är ordet prat samma som samtal men det är möjligt att det kan tolkas olika. Jag ska bättra mig och använda ordet samtal lite oftare.


Det är alltså bara hörsägen att du inte har någon egen portfölj och att du är bisittare vid förhandlingar i EU. Jag ska fortsättningsvis säga det till andra som påstår att det skulle vara så.


Annars hade det väl varit bra för dig att ha ett eget "fögderi" om jag får uttrycka mig så. Men det är ju inte min sak hur statsministern använder sina ministrar.

På tal om Statsministern så har han inte har svarat på någon interpellation ännu. Han har lämnat över 12 interpellationer till andra ministrar. Som god tvåa kommer du med att ha besvarat 4 interpellationer tätt följt av Gunilla Carlsson som svarat på 5 IP. Men en del statsråd står i kammaren nästan varje vecka och är uppe i 50-70 interpellationssvar. Men de är vare sig bättre eller sämre bara för det.


Om man ska rikta interpellation till dig ska det då handla om fördraget, de horisontella frågorna och strategier?

En annan fråga, är det OK för dig att jag publicerar ditt mejl till mig på min blogg?

Jag har redan berättat om debatten med Göran Hägglund http://monicagreen.webblogg.se/2008/april/debatten-med-cecilia-malmstrom-blev-inte-av-det-va.html_


Med bästa hälsningar


Monica Green

+46705304210

http://monicagreen.webblogg.se/

http://monica.nu

***************************************************************


Monica


Tack för ditt svar på mitt mejl. Man kan uttrycka saker på olika sätt och det Göran Hägglund reagerade på, och sedan jag, var den nedlåtande ton som fanns i ditt sätt att beskriva mina arbetsuppgifter. Jag uppfattar ditt svar som ett sätt att be om ursäkt. Jag välkomnar naturligtvis debatt och interpellationer från dig kring de frågor som rör mina ansvarsområden.


Du får gärna publicera mitt mejl på din blogg, men i så fall vill jag att du publicerar båda mejlen - det förra och det här. Det är viktigt för mig att de som läser bloggen förstår hur debatten avslutades, och att vi nu är helt överens.Med vänlig hälsning/ With kind regards


Cecilia Malmström

EU-minister

Minister of European Affairs************************************************************************

Hej


Ja, jag förstod att det var Göran Hägglund som pratat med dig. Det var han som tolkade mitt inlägg som nedlåtande. Jag står för det jag säger.

Monica Green


IT för alla, VarDags IT och IT i vardagen

 

 

Just nu befinner jag mig på Vinnovas programråd för IT-användning. Här har vi bland annat till uppgift att utlysa och bedöma ansökningar till Forsknings och utvecklingsprogram. För närvarande hanterar vi inkomna programansökningar på ?Var dags IT? om nyskapande IT-baserade produkter och tjänster för individers nytta och nöje. vinnova.se/Verksamhet/Tjanster-och-IT-anvandning/VarDagsIT/

vinnova.se/Verksamhet/aktuell-utlysning/

 

Dessutom diskuterar vi de Digitala arenorna och vad det betyder. Vi försöker definiera vad det finns för digital arena. En arena för samspel och kommunikation mellan människor. Det kan handla om att många människor blir engagerade, involverade och kan vara med och förändra den digitala arenan.

Sociala arenor är föränderliga och ganska flyktiga. facebook   media  pirate bay  Bloggar, lunarstorm.se/  youtube.com/ har haft eller har många besökare och är mer eller mindre populära att finnas på.

 

Det finns olika typer av Arenor, dels för utveckling och lärande, dels för åsikter och samhällsengagemang och dels nöje och socialt engagemang

Dels finns arenor för Näringslivsutveckling, för Skola/utbildning och vård/ omsorg

Dessutom finns arenor för Demokrati och politik, lokala/nära samhällsfrågor och

samhällsplanering

Slutligen finns arenor för att Umgås, få kontakter och för fritidsintressen. Sedan finns en rad andra arenor och arenor med flera beröringspunkter.

Förutom att det är spännande och intressant att diskutera vad som kommer här näst, är det naturligtvis också viktigt att det finns en balans och en vetskap om att det finns faror med denna digitala värld. Intrång i den personlig integritet, vetskapen om att barn och unga utnyttjas och att det även i den digitala världen finns det några som vill lura och förnedra.

 

Men eftersom de positiva effekterna vinner med hästlängder måste vi lära, lära ut och upplysa att det även finns nackdelar så att allt fler blir medvetna om det


2008 ett förlorat år, jobbtillväxten tvärnitar

Chansen att ta vara på de goda tiderna glider Sverige ur händerna. Ofinansierade skattesänkningar har spätt på inflationen. Skattesänkningar är inriktade på att de som tjänar mest får mest, de med små inkomster har också fått några hundralappar men märker inte det eftersom allt har blivit dyrare. Uppgången i sysselsättningen stannar av och order ingångarna minskar och besked om dystra besked om uppsägningar blir vanligare.


Regeringens oansvariga politik är ett slöseri med Sveriges. Det blir dyrt. Företagen har nu ofta svårt att hitta folk med rätt kompetens. Och entreprenörer och småföretagare har lovats en enklare tillvaro men hittills har inget hänt


Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi vill investera i kreativitet och kunskap, samverkan och trygghet för vi vet att det ger förändring. Sverige behöver fler nya idéer (och fler problemlösare), inte färre. Vi behöver satsa på utbildad arbetskraft, satsa på bristyrkesutbildningar. På lättare övergångar mellan jobb och studier

Nu blir 2008 ett förlorat årDN

svart budget


Mörkt och hemskt. Mordet på Engla är så fruktansvärt


Finns det något värre än att mörda barn? Så skrev jag för några veckor sedan

på min blogg när vi fick ta del av morden på barnen i Arboga. De morden är ännu inte uppklarade men vi har inte fått läsa om dem på länge.

När det gäller mordet på Engla verkar det ha gått fortare att få tag på en gärningsman.  Förhörsledaren beskriver hur de fick mannen att erkänna. Det finns fler fall som han kan vara inblandad i och att han. misstänks för ytterligare brott.

Men det känns bara kallt, mörkt och fruktansvärt

En hel by är i sorg, stjärnsund, eller rättare sagt en hel nation.   Ovisshet är jobbig därför är det naturligtvis bra att veta vem som gjort detta avskyvärda brott.Det är bra för sorgearbetet men det hjälper inte. Engla kommer inte tillbaks och allt känns så overkligt

Jag tror att alla känner sorg och önskar att det går att vakna upp ur mardrömmen


Vårens budgetpropp lika tom som Pastor Janssons godispåse

Minns ni Hasse Alfredssons sketch om Pastor Jansson?

Nu finns den i verklighet, men nu heter Pastorn Borg. Eller vad sägs om att försöka skryta om att jobbtillväxten tvärnitar? Att långtidsarbetslösheten biter sig fast och att kommunernas ekonomi vänder nedåt och att överskott snabbt förbytts till underskott.?


Han ler "Pastor Borg"  och försöker få Svenska folket att tro att det han gör är bra. Men hans förslag är klinisk ren från Jobb och välfärdsatsningar

Livet kan vara som en påse också, tom och innehållslös om man inte fyller det med något.

Borg har fyllt sin påse med fluff fluff, många ord och skattesänkningar


Man kan sammanfatta regeringens vårbudget med orden tom och innehålls lös.

Men Anders Borg har inte försökt sammanfatta någonting han beskriver med många, många ord att det ordnar sig trots att jobbtillväxten tvärnitar, trots att det under nästa år förväntas bli så lite som 8000 nya jobb dvs 0,2% (att jämföra med våra 163 000 nya jobb år 2006)

Han går till och med så lång så att han skriver att han vill öka den biologiska mångfalden, ni vet att vi anklagade dem för att ta från den biologiska mångfalden för att satsa på Östersjön. Nu tar de från andra miljöåtgärder för att satsa (återföra medel) på den biologiska mångfalden

De har inga satsningar på fordonsindustrin, eller branschprogram, inga satsningar på vuxen-  eller bristyrkesutbildningar

Högkonjunkturen är slut, de har slarvat bort de goda åren och regeringen satsar på skattesänkningar ....  Döm själva


Från olja till kultur och klimatsmart

image576

Nu när vi i Nordiska rådet håller vårmöten i kultur - och oljestaden Stavanger. Är det, som jag skrev i mitt förra inlägg, miljö och klimat som fått huvudrollen. Men vi diskuterar även andra frågor. Stavanger är Norges fjärde största stad med 119 176 invånare - och är för många känd som oljestaden. Men Stavanger är europeisk kulturhuvudstad 2008 och det är en av orsakerna till att Nordiska rådet har valt att hålla sina aprilmöten just här.

Vi lyssnar på Leiv Johan Sevland, direktören för det norska Oljedirektoratet och Mary Miller, direktör för Stavangers europeiska kulturhuvudstadsprojekt 2008. Men även Bente Nyland, Lars Wegendal och Christina Gestrin ger sin syn på Stavangers spännande utmaningar.


Ett steg i riktning mot kultur som en strategi för tillväxt och utveckling. Exploateringen av olja lett till ekonomisk stabilitet för Stavanger och för Norge. Men i dagens klimatdebatt och kunskapen om riskerna med oljan. Om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser för våra liv.

Kulturens uttryck är något helt annat. Kulturen skapar trygghet samtidigt som den öppnar våra nyfikna sinnen. Kulturen kan vi lita på samtidigt som dess uttryck kan vara ofantligt utmanande. Kulturens uttryck kan aldrig överkonsumeras och står på en och samma gång för tradition som nyskapande.


På grund av oljeindustrin är Stavanger mångkulturell, vilket kan vara en klar fördel för kulturen som utvecklas och förändras av stimulans. Detta borde vara en positiv effekt av oljeindustrin på stadens kulturella utveckling. Stavanger har redan tidigare en rik erfarenhet av kontakter med andra kulturer i olika världsdelar via sjöfart och mission. Här finns en nyfikenhet och öppenhet mot världen.


- I Nordiska rådet är kulturområdet helt centralt, kittet som håller oss samman. Kulturen utgör grunden för våra nordiska samhällen liksom för det nordiska samarbetet. Säger kulturutvaljets ordförande Lars Wegendal


Nordiska Rådets socialdemokrater vill öka takten om klimatfrågan.


Just nu har vi ett särskilt temamöte på sossarnas gruppmöte i Nordiska rådet. Vi befinner oss i Stavanger och ska senare idag ha ett gemensamt kulturmöte med de andra partierna på oljemuseet.

Men nu är det socialdemokrater från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som har vårt sedvanliga gruppmöte inför morgondagens utskottsmöten. Det ovanliga är att vi denna gång klämt in ett temamöte om klimatet. Det har vi gjort för att vi känner att det är helt nödvändigt att flytta fram positionerna ytterligare och öka takten i klimatarbetet.

De nordiska socialdemokraterna är överens om behovet av stora samhällsförändringar för att stoppa uppvärmningen av klotet. SAMAK (arbetarrörelsens nordiska samarbete) har tidigare i år antagit rapporten "Norden skal gå forrest i klimatkampen" Till vår hjälp i diskussionen har vi bjudit in den tidigare miljöministern Svend Auken. Vi kommer också öka arbetet inför FNs klimatkonferens i Köpenhamn nästa år  Svend beskrev på ett tydligt sätt om att det bråskar
image574


Låt idrottarna som tränat i flera år inför OS ta sina välförtjänta medaljer - Men jag skippar invigningen


Först och främst ska jag i detta inlägg berömma Fredrik Reinfeldt för att han lyssnade på våra påtryckningar och faktiskt tog upp mänskliga rättigheter och enskilda fall med Kinas ledare.

Alltid något, men det gäller att fortsätta påtryckningarna på alla sätt.

Jag tycker inte vi ska bojkotta OS, jag tror att det Kinesiska folket skulle få fel bild av resten av världen om vi inte åker dit. Dessutom har alla idrottare tränat och gjort sitt yttersta för att toppa formen inför sommarens OS. De är värda att få ta sina medaljer.

Varför blev OS förlagt till Kina?

Det var inte oproblematiskt, en kraftig kritik uppstod men det fanns starka förhoppningar om att världens uppmärksamhet skulle riktas mot förhållandena i Kina och att det skulle leda till en positiv utveckling för de mänskliga rättigheterna. Nu går det ju inte att stoppa enligt mitt sätt att se det. Öppenhet och kontakter måste förändra Kina i grunden.
Men nu ser det ut som att förtrycket inför OS har hårdnat.

Protesterna i Tibet slogs ned med våld, villkoren har hårdnat för människorättsförsvarare och medan myndigheterna putsat Pekings fasad inför OS har tusentals människor gripits, tvingats bort eller placerats i omskolningsläger.
När det gäller mänskliga rättigheter i Kina och händelserna i Tibet borde en politisk bojkott av OS-invigningen vara möjlig.

Inte behöver vi se dessa stora mastodont uppvisningar och vifta med flaggor även om vi vill se tävlingarna sedan.

Jag skippar invigningen - det borde fler göra

DN

OS-kommittén

svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kina/artikel_1125391.svd


Reinfeldt vill lära Kina mänskliga rättighete
- Reinfeldt svarar upp mot all kritik
- Amnesty hyllar Reinfeldt
- Reinfeldt ber Kina släppa fångar


Båtresan fortsätter i den Norska fjorden

image572

Vi får uppleva Lysefjorden och lyssna på Grieg musik, det är fantatsikst


image573
Kulturen binder samman Norden säger Sinnika Bohlin


Nordiska rådet i Stavanger
image570

Nordiska rådet är på båtfärd i Lysefjoden utanför Stavanger, här syns den berömda predikstolen

image571

Vi åkte så nära vattenfallet att vi kunde ta av källvattnet, här nedan syns Anki dricka av det uppfriskande vattnet

image568

Porrfritt Europa!

Snart är Sverige ordförande i EU igen då kan vi flytta fram positionen ytterligare för att stoppa sexslaveriet.

Carina Hägg med flera kräver i en intressant motion  MOT200708U10 (49 kbyte)

Att alla arrangemangen runt om i Sverige i samband med  ordförandeskapet i EU ska vara fria från prostitution.

Sveriges gäster under vårt ordförandeskap i EU endast ska erbjudas boende på porrfria hotell- och konferensanläggningar.


Ingen EU-ledare skulle om motionen bifalls behöva vara okunnig om den svenska sex köpslagen.  Och regeringen har chans att visa att de inte backar från sex-köpslagen utan tvärtom hävda den.

Under Sveriges förra ordförandeskap i EU prioriterade den socialdemokratiska regeringen frågan om ett porrfritt Europa och lyckades nå en överenskommelse när det gäller lagstiftning mot sexslaveri. Överenskommelsen skulle stegvis förverkligas i EU:s medlemsländer. Sverige hade kontakt med såväl regeringar som frivilligorganisationer i andra länder. Konferensen "Women and Democracy" hölls i Vilnius och kampanjer bedrevs i Norden och i Baltikum. Det är nu viktigt att få en avstämning av hur långt arbetet kommit. En kartläggning av dagens situation i nuvarande EU-länder skulle vara ett värdefullt underlag inför vårt kommande ordförandeskap i EU.

För att åstadkomma ytterligare förebyggande insatser, ett kraftfullt rättsligt skydd och stöd till offren för människohandel krävs att några regeringar vågar och vill driva på i den riktning som sexköpslagen pekat ut.

Dags att ta nästa steg för ett porrfritt Europa!


Ungdomsboendet i Falköping

Ungdomsboendet
Emelie, Helle, Gerth och Thomas äter god mat på ungdomsboendet i Falköping

Öppnna förskolan, Gula Villan, Familjecentralen = kärt barn har många namn

Idag har jag besökt en fantastisk fin barnverksamhet i Falköping

Familjecentralen i Falköping, ska berätta mer senare men här kan ni se bilderna från öppna förskolan.
image563

Barnen i närkontakt

image564

god röd hink

image565

Nils och Olle

image566

cool tjej i solglasögon


Påväg till första anhalten på barnturnén i Skaraborg

Jag har skrivit ganska många interpellationer om barn eftersom jag dels har så mycket kontakter med Unga Örnar, BRIS, Barnombudsmannen, Rädda Barnen med flera och för att jag engagerar mig i Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp och i Sossarnas Barnnätverk.
Nu ska jag göra en barnturné i Skaraborg
Jag börjar med Falköping där jag ska besöka Familjecentralen och Ungdomsboendet Bergsliden


Här är mina barninterpellationer
Interpellation 2007/08:391 av Monica Green (s)

Föräldrar som inte orkar med sin föräldraroll

Besvarad: 2008-03-07


Interpellation 2007/08:377 av Monica Green (s)

Barnfrid

Interpellation 2007/08:551 av Monica Green (s)

Digital mobbning

Interpellation 2007/08:523 av Monica Green (s)

Barnen i EU

Interpellation 2007/08:417 av Monica Green (s)

Länsstyrelsernas tillsynsansvar för barn och ungdomar

  

  

Interpellation 2007/08:524 av Monica Green (s)

Ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken

Interpellation 2007/08:260 av Monica Green (s)

Barnkonventionen i förskolan


Första gången glömmer man aldrig.

DSC01306.JPG
Första gången glömmer man aldrig. Eller hur? Christina Zedell gjorde idag debut i kammaren som debattör för finansutskottet. Det gjord hon kanonbra

Thomas Östros kommenterar det svåra ekonomiska läget

DSC01300.JPG
Thomas Östros kommenterar att moderaterna bestämmer i regeringen om skattesänkningar och att arbetslösheten förväntas öka.

 - I ett läge när Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten kommer börja öka inom några månader och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast fortsätter regeringen i gamla hjulspår och strör ut nya skattesänkningar.

- Regeringens vårproposition skulle ha behövt innehålla skarpa satsningar på fler jobb. I stället tar inte regeringen varningssignalerna om den ekonomiska utvecklingen på allvar. Vi socialdemokrater kommer att presentera en annan inriktning i vår skuggbudgetmotion. Vi vill investera i fler jobb och en bättre välfärd.
Dessutom är det anmärkningsvärt att de borgeliga partierna fortsätter påstå att skattesänkningarna gynnar låg och medleinkomsttagarna. De vet ju att det inte är sant


Ska Reinfeldt säga något om OS, Tibet och barns rättigheter i Kina

Nu reser statsministern till Peking. Han ska tala om miljön säger han. Men vad ska han säga om utsatta flickor på barnhemmen, vad ska ha säga om förtrycken i Tibet och vad ska han säga om OS? Och tänker han diskutera med  president Hu Jintao om Hu Jia, Ye Guozho, Chen Guangcheng och Yang Chunlin ?
 
Hur ska Reinfeldt redovisa Sveriges hållning när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina Det får inte råda något tvivel om Sveriges hållning.

Just nu pågår protestmöten världen över om de förtryck som pågår i Kina i samband med att OS-facklan förs fram. Vi från Sverige borde bli ännu tydligare i vår avsky mot förtryck mot människor var det än förekommer

OS bråken i svd

facklan tar en annan väg


Göran och Eva från BRIS

DSC01297.JPG
Göran och Eva från BRIS berättar om de mer än 22 000 barn som mår dåligt. Det handlar om våld, psykisk misshandel och andra övergrepp som vuxna utsätter barn för.
Läs mer om brisrapporten

Debatten med Cecilia Malmström blev inte av det var Göran Hägglund som tog debatten med mig istället


I går skulle jag ha debatterat med EU-ministern om hur Sverige ska jobba med barnperspektivet när vi är ordförande land i EU 2009

Barnets rättigheter kan bli ett viktigt tema under det svenska ordförandeskapet. Då har Sverige möjligheten att visa hur det svenska välfärdssamhället och den svenska modellen gjort vårt land till det bästa landet att vara barn i, ett exempel som står i skarp kontrast till andra europeiska länder med konservativt styre och utan barnpolitiskt fokus. Mot bakgrund av att mycket återstår att göra för att stärka barnets rättigheter i EU kan detta vara en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet 2009.

Men hon hade lämnat över frågan till Hägglund. Han är ju snäll och trevlig även om jag tydligen retade upp honom en smula när jag påpekade att Cecilia Malmström inte har någon egen porttfölj.

Hägglund var nog ändå glad över att få en andhämtningspaus i debatten om att han ska sälja ut apoteken. Både före och efter min Interpellation fick han försöka svara på frågan om hur  läkemedel ska säljas i framtiden och hur patienter ska kunna få stöd och råd av de som säljer


debatten


Tillväxt, FNs barnkonvention, klädpaket och skolan i Värsås


Idag började jag med att träffa de socialdemokratiska kommunalråden från Skaraborg. Nja inte bara kommunalråd en del oppositionsråd också förståss. Sossarna styr tyvärr inte så många kommuner denna mandat period (men det ska bli ändring på det). Vi pratande om tillväxtavtal, infrastruktur och gemensamma satsningar.

Sedan tog jag tåget till Stockholm och debatterade med biståndsminister Gunilla Carlsson om barnsrätt i utrikespolitiken. Jag tog upp om att alla barn måste få chansen att äta sig mätta, gå i skolan och skyddas från olika former av psykiska eller fysiska övergrepp. Alla barn borde få möjlighet att gå i skolan, och inte behöva arbeta. Vi borde göra mer för de 250 miljoner barn som arbetar trots att de borde få gå i skolan m.m.

Sedan tog jag tåget till Skövde och cyklade 10 km till samhället Sventorp. Där träffade jag fantastiska eldsjälar från Röda korset. De hade stickat hundratals fina tröjor och filtar och nu slog de in klädpaket.

Därefter höll jag och Mikael Wendt i kommundelsstämman i Sventorp. Det var många viktiga synpunkter som kom fram om trafiksituationen, äldreboenden, service och skolan.

Problemet med stora klasser och färre vuxna i skolan var en samstämmig åsikt från Sventorp, Igelstorp och Värsåsborna.image559


Ge alla barn chans till en trygg uppväxt

Just nu ökar klyftorna i samhället. Visserligen får fler jobb i denna högkonjunktur som vi befunnit oss i sedan 2005-2006. Men att göra som den borgerliga regeringen, lämna de sämst ställda långt bakom innebär att klyftorna ökar och en liten del av befolkningen blir fattigare.

Barn får alltid lida mest när ekonomin tryter. Att det sedan finns socialdemokratiska kommunen som toppar listan på at utestänga barn från förskola och fritids gör bara saken värre. Det är förmodligen de barnen vars föräldrar inte har råd att betala avgiften som behöver den sociala gemenskapen mest.

Jo, visst ska alla betala avgifter och visst måste kommuner sätta gränser.

Men vi har devisen "alla ska med" den måste vi jobba för även under de borgerligt styrda åren i Sverigebarn stängs ute från förskolan


Ny ordförande i S-kvinnor i Skaraborg

image558
Camilla Skog från Skara valdes till ny ordförande på S-kvinnor i Skaraborgs årsmöte.

Idag lördag träffades vi socialdemokratiska kvinnor i Falköping.

- Jämställdheten måste återerövras hela tiden och det ska bli jätte kul att få driva på partiet i feminism, säger Camilla Skog i en kommentar. Ny vice ordförande blev Ann Österberg från Tidaholm.

Den nya styrelsen kommer att prioritera att kvinnor ska våga och kunna ta politiska uppdrag efter valet 2010.

- Vi ska ha lika många män som kvinnor på politiska uppdrag efter nästa val.

säger vice ordförande Ann Österberg. Hon fortsätter då måste vi börja nu med rekrytering och utbildning eftersom vi kommer att få många nya mandat i kommunerna efter valsegern 2010.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Camilla Skog, Skara

Kassör Ulla Göthager, Mariestad

Vice ordförande Ann Österberg, Tidaholm

Sekreterare Asima Pasalic, Skövde

Irena Rodic, Lidköping

Elisabet Carlsson, Falköping


Ersättare

Tina Jensen, Hjo

Linda Henricsson, Skövde

Emelie Löfgren, Skövde


Adjungerade till styrelsen

Riksdagsledamöterna

Monica Green

Carina Ohlsson

Regionrådet

Annelie Stark


Så nära men ändå så långt borta...


Idag var det ett kul reportage om brokiga grannar i Svd

Vad olika det kan vara trots att vi är grannländer. För mig är det mest oroligt om Sverige demokraterna skulle segla upp och bli lika stora som sina "systrar" i Norge och Danmark.

Det är förödande när populism får råda och partier som inte tycker att alla är lika mycket värda får fäste i folkopinionen.

Dagens opinionsmätningar var väl inte särskilt överraskande. Skönt ändå att det är ett rejält avstånd till den borgerliga minoriteten. Visst är det alltid roligare med siffror som går spikrakt uppåt hela tiden. Men alla vet innerst inne att det inte är möjligt.

Vi behöver fokusera på välfärden, jobben och näringslivet, på skolan och miljön. När vi blir tydliga och berättar våra alternativ blir vi trovärdiga i motsats till den orättvisa, omoderna och oansvariga politik som bedrivs av de borgliga partierna som tror att sänkta skatter är svaret på alla frågor.

opinionen i DN


Ombud, medlemsvärvaransvariga och miljövänliga Lidköping

image556
Johan och Maria följer debatten med spänning
image557
Ombuden från Lidköping åker buss

Linnea och Pomtus
Linnea och Pontus är medlemsvärvaransvariga

Medlemsvärvare tackas

image550image551image552
Hjo och Essunga bäst på att värva medlemmar
image553
Roger Krona allra bäst
image554

Många intresserade ombud på distrikskongressen

image549
Mariestadsborna glada som vanligt

image548
Skara välrepresenterat

image545
image546
Anita och Anita på samma bild??

Urban talar till kongressen

Urban talar till kongressen

Roligt Revygäng anklagades för att vara sexistiska

image544image543
Roligt revygäng eller sexister?

Amanda påpekar skolstressen och betygshetsen för Marie Granlund

DSC01263.JPG
Amanda påpekar skolstressen och betygshetsen för Marie Granlund

Marie Granlund talar på Socialdemokraternas distriktskongress i Skaraborg


Marie som håller i arbetet med skolrådslaget besökte Falköping och Skaraborgs socialdemokrater samlade till distriktskongress. Hon menade att vi har en skola att vara stolt över, men har också problem. Lösningarna kan vi inte söka genom att försöka återskapa gårdagens skola. Framtidens utmaningar måste mötas med en modern skolpolitik; en ny socialdemokratisk skolpolitik för kunskap, respekt och lust att lära som står i tydlig kontrast till en föråldrad sorteringsskola. Rätten till kunskap får aldrig bli en klassfråga där föräldrarnas bakgrund eller var du bor avgör dina livschanser. Målet är en jämlik skola där alla elever oavsett bakgrund ges förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass.

Alla beslut om skolan ska i grunden utgå från elevens rätt till kunskap, bildning och demokratisk fostran. Elevinflytandet behöver öka - inte minska ytterligare.

Svensk skola behöver långsiktiga lösningar som har en bred förankring i skolan och i samhället. Skolan är för viktig för att utsättas för ständigt nya förutsättningar. Marie Granlund menade att det behövs långsiktiga uppgörelser över blockgränserna - för barnens skull och för deras rätt till kunskap.

Socialdemokraterna är beredda att sluta en överenskommelse om betyg tidigare än i dag, under förutsättning att barnen under de första skolåren inte ska behöva utsättas för betyg eller betygsliknande omdömen. Vi är beredda att sluta överenskommelser om införande av nationella prov var tredje år i grundskolan, under förutsättning att denna utvärdering av skolorna, lärarna och eleverna kopplas till ett tydligt system för att styra resurser och insatser dit där behoven är störst så att alla elever ges lika chanser att nå målen. Betyg och nationella prov ska användas som ett av flera verktyg för att tidigt följa upp om eleverna nått kunskapsmålen så att brister kan upptäckas i tid och som grund för att ge alla det stöd de behöver. Prov och betyg som bara syftar till att gradera och sortera elever inbördes leder inte till mer kunskap - det ger bara ökade klyftor och kväver lusten till lärande.

Marie berättar vidare om hur den orättvisa politiken som de borgerliga partierna bedriver slår mot förskolan, skolan, gymnasiet, högskolan och vuxenutbildningen


Jonas talar på DS-kongressen

DSC01260.JPG 

När Jonas Bergström från SSU talar om jämställdhet, Jämlikhet och framtid lyssnar alla kongressdeltagare mycket noga

image541

Fler jobb men hur länge??

Många amerikanare är oroliga för sin ekonomi. Men bolåndekrisen i USA drabbar resten av världen i allra högsta grad. Anders Borg säger att det inte är så farligt för Sverige eftersom det är ordning och reda i ekonomin.

Men sysselsättningstillväxten mattas av kraftigt. Det blir allt tydligare att regeringens jobbpolitik misslyckas. Enligt Konjunkturinstitutet kommer bara 20 000 nya jobb att tillkomma under 2008, och lika få under 2009. Sysselsättningsökningen är nu bara en fjärdedel jämfört med 2006. Trots regeringens tal om fler i arbete kommer arbetslösheten inte att sjunka. Det behövs en annan politik, Sverige behöver fler socialdemokrater


svd


Urban Ahlin öppnar distriktskongressen i Falköping

DSC01259.JPG
Urban Ahlin öppnar distriktskongressen i Falköping

Borgarna lämnar Räddningsskolan till vargarna


För bara några veckor sedan skrev vi debattartikel ihop med de borgerliga partierna för att visa hur viktigt det var att ställa upp för Räddningsskolan i Skövde. Men nu bangar de ur. Nu plötsligt välkomnar de att skolan ska privatiseras. Men vem ska ta över? Ingen vet, flera av de anställda har uttryckt oro och till och med sagt att det känns som om de kastar ut oss till vargarna...


Det skapar stor oro för framtida utbildningsbehov av t ex lokala brandmän över hela Västsverige, förlorade arbetstillfällen och splittring av kompetens.

Just nu ligger frågan på Riksdagens bord det är alltså nu som vi Riksdagsledamöter kan agera. Jag föreslog en gemensam motion igen.

Det är nu försvarsutskottet ska behandla frågan de hade behövt alla de goda argumenten och en enig uppvisning för att rädda Räddningsskolan. Men nu sticker de borgerliga ledamöterna från Skaraborg svansen mellan benen, sticker huvudet i sanden och försöker låtsas som om det inte är något problem längre.

Den 15 maj ska vi rösta om hur många Räddningsskolor som staten ska driva och var de ska ligga. Då har de chansen igen att visa att de kan ställa upp för skolan. Och vågar de inte gå emot sin partiledning så kan de ju sova som de gjorde på omröstningen om mediakoncentrationen.......


IT-säkerhet

Just nu pågår en Öppen utfrågning om IT-säkerheti Riksdagens Andrakammarsal. Det är Trafikutskottet och försvarsutskottet som håller en öppen utfrågning om IT-säkerhet.

Beroendet av IT-system i offentlig och privat sektor ökar hela tiden. Alla är beroende av att nätet fungerar och att det är säkert att skicka och få information. Frågor om tillit och säkerhet i IT-systemen måste granskas i alla samhällsområden för att människor ska kunna känna förtroende för tekniken.

Trafikutskottet och försvarsutskottet har därför tagit initiativ till denna utfrågning om vad som görs och vad som ytterligare behöver göras för att trygga IT-säkerheten.

De frågor som tas upp är
De samhällskritiska systemens sårbarhet
Dan Larsson, informationssäkerhetsexpert, Försvarets radioanstalt (FRA)

Hälsoläget på Internet i dag
Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

Nätangrepp - Trender och åtgärder
Kurt Erik Lindqvist, vd, Netnod Internet Exchange AB

Handlingsplan om informationssäkerhet
Ingvar Hellquist, chef, informationssäkerhetsenheten, Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Säker och robust elektronisk kommunikation
Anders Johanson, chef, nätsäkerhetsavdelningen
Stefan B. Grinneby, chef för Sitic (Sveriges it-incidentcentrum)
Post- och telestyrelsen (PTS)

Kampanjen Surfa Lugnt - erfarenheter och utmaningar
Roland Ekström, projektledare, Kampanjen Surfa Lugnt

Internetframsyn och IT-säkerhet
Östen Frånberg, projektledare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Internetframsyn är ett IVA-projekt om Internets framtidsfrågor


Just nu är det allmän frågestund


DSC01255.JPG 
På bilden syns bland annat Dessire Liljevall, Mejern Larsson, Marie Nordén, Pia Nilsson och Hasse Stenberg

Socialdemokraternas barnnätverk i Riksdagen

image536
Idag har vi protesterat mot att barnombudsmannen får mer att göra utan att få mer reurser. Vi har beskrivit barnfattigdommen och svårigheten att skolor/fritids tar ut avgift, om barn som inte har någonstans att ta vägen på sommarlovet slutligen har vi lagt förslag på hur om barns inflytande och engageman kan öka

på bilden syns delar av barnnätverket

Satsa på högskolan i Skövde, Lejonborg!


Idag besöker Lars Lejonborg Skövde. Han kommer påstå att allt han gör och säger är bra för högskolan. Han kommer inte vilja lotsas vid att han tillhör en regeringskrets vari flera partier aktivt motverkat utbyggnaden av högskolor i Sverige. Han kommer inte vilja se att det finns en risk att högskolorna dör svältdöden. Det är politiskt dött att vilja lägga ner högskolor och tur är väl det. Men det går ju göra på annat sätt, till exempel minska anslagen. Hur ska högskolornas utbildningar få en god forskningsanknytning, när så gott som alla forskningsresurser går till universiteten? Och hur ska man kunna motivera duktiga disputerade lärare att söka tjänster i Skövde, när regeringens och Högskoleverkets retorik hela tiden går ut på att begränsa forskningsresurserna till några få universitet?


Regeringens senaste forskningssatsning fördelades utifrån tidigare beslut - någon koppling till forskning som sker i samverkan med industrin och regionen görs inte. Det är fel att leva på gamla lagrar, istället för att fatta beslut efter en aktuell och saklig bedömning. På så sätt missgynnas högskolorna gentemot de gamla universiteten. Varför är detta med regional utveckling och tillväxt så nedprioriterat för regeringen?


i DN om levande i historia


i kväll hade vi bra samtal på LO

DSC01248.JPG
i kväll hade vi bra samtal på LO-borgen
Vi tog upp det goda arbetet, arbetsmiljö, globaliseringen, Lavalmålet, LO-kongressen m.m.

Barnen, BO och Barnkonventionen


Barnen är det viktigaste vi har. Det är därför Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention om barns rätt och det är därför vi har en myndighet som heter Barnombudsmannen.


Barnens tillvaro kan mätas utifrån hur bra ett samhälle mår. Om det finns tillräckligt med barnomsorg, en bra skola och god barnsjukvård är det ett samhälle som vet att ta tillvara sin egen framtid. Om barn känner sig lugna och trygga. Nyligen skrev BO i DN om barns stress, om hur de upplever skolan och om kollektiv bestraffning. Barnombudsmannen för barnens talan, men vem ska göra det om BO får andra arbetsuppgifter än att vara ombudsman?

Enligt regeringens barnsskrivelse ska BO få nya arbetsuppgifter, mer juridiska, kontrollerande och uppföljande mot kommuner och landsting. Jo det är viktigt att kommuner och landsting kollas så att de verkligen följer FNs barnkonvention. Men om BO inte får mer resurser blir det annat som får stryka på foten. Kanske just ombudsmanna rollen, att föra barnens talan inte hinns med i samma utsträckning som tidigare. Kan det vara jobbigt för regeringen att ha en ombudsman som påpekar när det är barn som far illa?

Barnombudsmannen har en stor verksamhet, för barns bästa. En viktig del är att skapa opinion i barnfrågor och att påverka beslutsfattare. BO har regelbunden kontakt med barn och ungdomar för att få reda på vad de tycker om sina möjligheter och problem och sin situation. Detta rapporteras i en årsbok. BO driver även på när det gäller genomförandet av barnkonventionen.


Det är viktigt att Barnombudsmannen är en myndighet i samhällets och barnens tjänst.


LOKFEL..... och BLOGGEN nere på en och samma gång, det var inte roligt


Söndag eftermiddag fick jag tillbringa på Stockholms central. Det är inte kul att sitta och vänta på tåg som har lokfel. Men det är inte personalens fel, de gör sitt bästa.

Jag roade mig med att läsa mejl och skriva motioner på regeringens barnskrivelse, samt att lyssna på en del radioprogram som jag missat så som god morgon världen med "public service" m.m.
Tyvärr kunde jag inte blogga eftersom mitt blogghotell höll på med någon slags omläggning, som jag nu två dygn senare har fått veta att det inte fungerade.

Det är inte roligt att vara utan blogg så länge när det blivit en vana att göra flera inlägg om dagen


RSS 2.0