Inga friskolor i Finland

 

 

Tidigare idag blev jag anklagad för både det ena och det andra på sociala medier för att jag skrev att Finland inte har några friskolor. Därför har jag kollat om jag möjligtvis hade missuppfattat den information jag fick.

 

Men nu kan jag återigen berätta att de inte ha några friskolor. Skolorna i Finland är kommunala men med tydlig statlig styrning. Det finns vissa privata skolor som har en annan inriktning men eftersom de kommunala skolorna är så bra är det väldigt få som sätter sina barn i privatskolor.

Skolresultaten i de Finska skolorna ligger i världsklass, däremot är de inte lika bra på att lyckas med trivseln för eleverna.

 

Riksdagens utbildningsutskott besökte Finland i början på veckan och drog antagligen olika slutsatser. I går hade S-kvinnor i Skövde besök av Cecilia Dalman Eek, hon redogjorde för sina intryck av besöket i Finland mm

 

Vi kan nog lära mycket av Finland, bland annat att lärarna, eleverna, föräldrarna och skolorna behöver lugn och ro. Att vi inte kan hålla på att ”rodda” så mycket fram och tillbaka med skolorna. Där har vi socialdemokrater minst lika mycket att lära som de borgerliga politikerna.

En annan visdom är att grisen väger lika mycket oavsett hur många gånger vi väger den.

Dvs att 1000 Nationella prov förändrar inte elevernas kunskaper, det gör däremot duktiga lärare. Lärare som har tid för varje elev och som kan lära ut på ett pedagogisk sätt. Därför behövs det fler lärare och färre nationella prov.


90-dagarsgarantin mm

 

Eftersom många frågar hur vi socialdemokrater ska lösa ungdomsarbetslösheten ska jag passa på att nämna några åtgärder som i ska införa så fort som bara går. Antingen genom att borgerliga partier antar förslagen eller så inför det när vi vunnit valet nästa höst.

Vi ska införa Yrkesintroduktionsjobb, obligatorisk sommarskola till de som inte nått målen. Vi ska överbrygga rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden genom att införa ett Naturvetenskapligt/tekniskt

Vi vill dessutom ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola redan i sommar.

I höst kommer vi att lägga fram fyra viktiga reformförslag:
Aktiv näringspolitik, 90-dagarsgarantin, Extratjänster och Mindre klasser.

Nya jobb skapas genom att fler företag kan starta, växa och anställa. Vi ska förbättra förutsättningarna för företagen. Möjligheter till innovation och finansiering ska stärkas och villkoren för ett aktivt näringsliv i hela landet ska förbättras.

Varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential. Då måste stora klasser bli mindre. Mindre klasser möjliggör en högre kvalitet på undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. Studier visar att mindre klasser leder till bättre skolresultat, större chans att börja högskolan, bättre lön och bättre möjligheter till jobb långt senare i livet.

Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Vi ska införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Alla arbetslösa ungdomar ska ha rätt till jobb, praktik eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Vi ska också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier.

 


Unga behöver skola och jobb

 

I dagarna har LO-distriktet i Västsverige släppt rapporten ”Ung i Västra Götaland”

 Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Västra Götaland har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 10,7 till 13,4 procent mellan 2006-2012.

Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 16,6  

Skolan måste bli bättre på att ge barn med olika bakgrund en jämlik start i livet. Barn som klarar sig dåligt i skolan löper sedan större risk för arbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd. Skolan klarar allt sämre det kompensatoriska uppdrag på grund av den borgerliga regeringens fokusering på sänkt skatt i stället för investeringar i skolan.

Allt fler unga klarar inte grundskolan i Sverige. Andelen elever som saknar behörighet till gymnasiet från grundskolan har ökat från drygt 8 procent 1998 till 12,5 procent 2012.

Det gäller naturligtvis att inte bara konstatera hur dystert det är. Därför gör LO helt rätt som även kräver förbättringar i både grundskolan och gymnasieskolan.

Samhället har inte råd att år efter år överlämna en grupp ungdomar till gymnasieskolan utan reella förutsättningar att lyckas. Skolan behöver mer resurser, men resurserna behöver också fördelas så att de stödjer de skolor och elever som har störst behov. Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan behöver också förstärkas.


Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på omställning. Att som den borgerliga regeringen försvåra för elever som går på yrkesförberedande program att få högskolebehörighet, leder inte bara till att programmen blir mindre attraktiva för unga, utan också till sämre omställningsförmåga i framtiden.


Även män kan...

 

Igår när jag hyllade Sara Gunnerud i min blogg, fick jag frågan om varför jag bara skrev om halva dagen med socialdemokraterna i Skaraborg. Saken är den att jag skriver inte allt som händer och jag tyckte att Sara Gunnerud var alldeles lysande. Dessutom är männen norm i samhället och jag tycker att kvinnor förtjänar att lyftas upp. Det var också därför som jag har bloggat om Carina Ohlssons fantastiska engagemang i politiken.

 

Men naturligtvis kan jag även berömma män som gör bra i från sig. Och jag vill naturligtvis inte använda mig av härskartekniker genom att osynliggöra någon.

I går var Patrik Björck en av de medverkande på S i Skaraborgs utbildning "Skiljelinjer i politiken". Patrik gjorde som vanligt bra i från sig och han kommer nog att bli partiets chefsideolog om han fortsätter så här. Nu när jag nämnt mina kollegor Carina och Patrik så vill jag naturligtvis också ta med min egen bänkkamrat. Skaraborgs partidistriktsordförande Urban Ahlin. Urban är partiets utrikespolitiske talesperson, VU-ledamot med ett oerhört högt arbetstempo. Han hinner både resa ut i världen, runt jorden och vara på arbetarekommunsmöten i Skaraborg med fötterna på jorden.

 

En annan man som inte går av för hackor är feministen Stefan Löfven. Jag tycker att han var väldigt bra i ekots lördagsintervju i går. Dessutom har han varit mycket noga med sina tal, att ha med jämställdheten först. Han säger bl.a att i många familjer håller gamla strukturer, normer och värderingar tillbaka människor, precis som i samhället i stort. Sverige har fortfarande en manlig könsmaktsordning, som behöver bemötas med en feministisk agenda.

Ta bara lönerna som exempel. En människa förlorar i genomsnitt 3,6 miljoner kronor under ett arbetsliv bara för att hon är kvinna. Det här är ingen självklarhet, det är en stöld, sa Stefan Löfven på partikongressen, där han även slog fast att hot och hat inte ska stoppa feminismen.

 

So far so good men jag tror i alla fall att vi måste fortsätta att lyfta upp kvinnor som gör bra i från sig.

Så stå på er Magdalena, Ylva, Veronica, Elvy, Annelie, Matilda, Lena, Gunilla, Carina, Susanne, Mona, Hillevi, Nina, Jeanette, Marie, Anita, Julia, Camilla, Maria, Anna, Sara, Irene, Amanda, Carin, Eva-Lena, Jennie, Therese, Helena, Margareta, Malin, Katrin, Vanja, Nalin, Helena, Åsa, Asima, Liselotte, Devinia, Elisabeth, Linda, Dorota och alla andra 

 

Kom igen tjejer, vi kan vi vill vi törs!

Lyssnat på lysande Sara Gunnerud

 

 

Våra värderingar handlar om medkänsla. Så beskriver Sara Gunnerud den progressiva människosynen. Det blev en alldeles lysande och intressant eftermiddag med socialdemokraterna i Skaraborg, som hade bjudit in spårvetaren Gunnerud.

Vi bygger vårt samhälle på gemensamt ansvarstagande, samarbete och rättfärdighet. Dessutom ska alla göra rätt för sig och att göra rätt för sig.

 

Gunnerud började med en noggrann genomgång om ordens makt i politiken. Hon avslöjade moderaternas stöld av ord, att de helt fräckt lagt beslag på uttryck för att på så sätt vinna väljare.

Att de till exempel kallar sig arbetarparti har inget att göra med verkligheten utan ett sätt att försöka få människor att tro att de fixar jobben.

 

Till viss del lyckades de faktiskt med det taktiska draget. Men verkligheten har kommit i kapp. Att så många andra Europeiska länder har klarat jobben i den internationella krisen är ett tydligt bevis på att borgarna har misslyckats med jobben. Nu är det i stort sett bara krisländerna vid Medelhavet som har högre arbetslöshet än av Sverige har.

 

Vi hade en livlig debatt om hur ord och handling ska hänga i hop i politiken. Vi diskuterade jobben, välfärden, rättvisa, solidaritet, människovärde och att leva upp till förväntningarna.

 

Som vanligt på våra träffar blir jag än mer inspirerad, glad och peppad


Statsministerns ansvar för ökade oroligheter i samhället.

 

Först och främst ska jag slå fast att det inte är statsministerns fel att det brinner i Husby. Han har fördömt handlingarna och det gör han rätt i.
Men vi har vid ett antal tillfället uppmärksammat regeringen på vad som händer i länder där skillnaderna är stora, där utanförskapet, arbetslösheten är för hög. Vi har beskrivit vad som kan hända med ungdomar som går sysslolösa, när fritidsgårdar läggs ner, när tunnelbanekort dras in, när hopplösheten slår rot.

Men idag på Riksdagens frågestund var Statsministern arrogant och överlägsen i sin attityd. Han påstod att vi försökte göra politiska poänger och han kallade våra frågor för pajasartade (eller vad de nu var för ord han använde för att skylla i från sig)

Men visst har en regering ansvar för vad som sker i hela landet. Det kan ju inte bara vara när det sker fotbollsvåld eller något som sker i centrala Stockholm som Statsministern har ansvar.
Regeringen har försämrat för de med sämst förutsättningar eftersom de tror att det är bra med skillnader ( de kallar de incitament)
Regeringen har försämrat de generella välfärdssystemen och gett stora skattesänkningar som gett mest till höginkomsttagare. Det som regeringen kallar reformer, dvs skattesänkningar och försämrade försäkringssystem, som genomförts 2006 till 2010 är en mycket tydlig förskjutning till de rika från de fattiga.

Den rikaste hundradelen av hushållen fick ca 6 gånger mer av regeringens reformer än hushållet som befinner sig i mitten av inkomsttrappan. Och de som har det allra sämst har fått det ännu svårare. Regeringen har alltså ökat skillnaderna inte minskat dem som Reinfeldt påstod i Riksdagen idag.

Det duger inte att skylla ifrån sig på andra. Det är dags att inse att det inte var någon särklit lysande ide att skrota välfärdslandet Sverige för att parkera oss bland alla andra länder med stora skillnader.


arbetslöshet i Husby


Först och främst ska jag tydligt, bestämt och rakt säga att det är fullständigt fel att ta till våld, starta upplopp och elda bilar. Det är inte OK, att dessutom skylla på ngn annan typ polisen, skolan eller soc. Alla har ett eget ansvar.

Men med det sagt är det dags för alla. Men alla menar jag alla politiker, företagsledare, lärare, ungdomar, föreningsaktiva och alla andra. Alla vi måste nu ta ett ansvar för att ungdomarna i Husby och på alla andra orter får en chans att ta sig ur utanförskapet.

Det duger inte att som den borgerliga regeringen gör, acceptera den höga arbetslösheten.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport "Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden" var Husby ett av de områden i Sverige där ungdomar mellan 16 och 19 år arbetade och studerade i lägst grad.

2010 var det 570 ungdomar som varken arbetade eller studerade. Det är inte OK.

Gemensamt för stadsdelarna var låg förvärvsfrekvens, högt uttag av långvarigt försörjningsstöd och många ungdomar som inte hade behörighet till gymnasieskolan. I stadsdelarna Herrgården i Malmö och Rinkeby i Stockholm var det flest ungdomar som saknade gymnasieutbildning, 65 respektive 60 procent.

Inför läxhjälp!

 

Läxhjälp – ett bra sätt att öka elevernas kunskap!

Vi har många bra skolor i Skövde med engagerade lärare. Men även vi drabbas av sämre resultat och större skillnader i takt med att rika blir rikare och fattiga blir fattigare med den borgerliga regeringens politik.

Skolans uppdrag är att utjämna skillnaderna mellan elever som kommer från studievana hem och de som kommer från studieovana hem. Detta kompensatoriska uppdrag misslyckas skolan med. I stället ökar skillnaderna både i samhället och i skolan med hjälp av ”läx-rut avdrag” som den borgerliga majoriteten i Riksdagen röstat igenom.

Våra elever halkar snabbt efter i internationella jämförelser och det som tidigare har varit vårt kännetecken, den höga jämlikheten, är nu på väg att urholkas. Ett sätt att motverka detta är att erbjuda organiserad läxhjälp efter behov i alla skolor i kommunen. Det föreslår vi socialdemokrater.

Ökningen av individuellt arbete i skolan har i forskningsrapporter från Skolverket lyfts fram som en av anledningarna, jämte ökad segregation och ineffektiv resursfördelning, till att resultaten i skolan sjunker. Men eleverna ska inte lämnas åt sitt öde, vare sig i skolan eller med läxorna efter skoldagens slut.

Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle tidsmässigt får ihop det. En eller två hårt arbetande föräldrar kan ha svårt att hinna med att läsa läxor tillsammans med sina barn flera kvällar i veckan. Att föräldrar intresserar sig för och stöttar sina barn i skolarbetet är av stor betydelse för barnens skolframgång och inget ansvar som ska läggas över på skolan. Däremot ska alla elever i skolan erbjudas läxhjälp när de behöver det.

Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har svårare att koncentrera sig.

Det är skamligt att en borgerlig majoritet tycker att de rika ska få mer läx-hjälp än de fattiga

 

Vi vill införa läxhälp till alla


Heja Sverige

 

Underbart härligt att Sverige vann Ishockey VM efter en ganska dålig start på turneringen.

Matchen mot Schweiz var kanonbra (om man bortser från den otroligt jobbiga TV4-reklamen)

Underhållning, spänning, dramatik och härlig stämning gjorde att vi satt med hjärtat i halsgropen.

 

När Sverige utökade ledningen till 3-1 när det var sisådär 10 minuter kvar kändes det plötsligt nåbart att bli VM-vinnare. Men Schweiz låg på bra hela matchen så det var omöjligt att koppla av. Det blev bara mer och mer spännande ju närmare slutsignalen vi närmade oss.

 

Å sedan satt 4-1 målet, vilket var fantastiskt men lite tråkigt att Sedin skakade sig.

När Schweiz chansade med att ta ut sin målvakt gjorde Sverige ytterligare ett mål.

 

Helt underbart att det gick vägen

Heja Sverige och stort grattis


Hatt har vaknat


I flera års tid har vi från oppositionen och jag som IT- politisk talesperson påpekat bristerna i mobilnäten. Människor i hela landet har känt en stor frustration över att mobilerna inte fungerar. Det fungerar inte att ringa, surfa eller sms på alldeles för många ställen i Sverige.
Men hittills har både Anna-Karin Hatt, PTS och marknadens aktörer avfärdat våra krav med axelryckningar. Anna-Karin Hatt har stått i Riksdagens kammare och påstått att vi har en mycket god täckning i Sverige. Hon har påstått att över 99% har mobiltäckning.
Vi har skrivit minst 10 Interpellationer och har ställt krav om kartläggning i kommittémotioner. Men regeringen har varit nöjd med de teoretiska kartorna från PTS och operatörerna.

NU, flera år senare ska regeringen ställa krav för att förbättra mobiltäckningen, berättade IT- och energiminister Anna-Karin Hatt vid en presskonferens.

Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att kartlägga hur täckningen faktiskt ser ut genom stickprov. PTS ska även utvärdera mobiloperatörernas täckningskartor.
Dessutom ska myndigheten anordna dialogmöten regionalt i Sverige - tillsammans med operatörer, kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser och andra aktörer - för att se hur utbyggnaden av mobilnäten fortskrider.

Menar Hatt att vi har haft rätt hela tiden? Menar hon att hon nu tror på ilska förtvivlade människors som inte kunnat använda sina mobiler? Det är väl bra att hon vaknar, men hon vaknar försent

 

 


Kollektivtrafikdagen


Idag är det kollektivtrafikdagen och jag ska vara med på en debatt om hur den nya kollektivtrafiklagen.
Vi socialdemokrater vill se ett fördubblat kollektivtrafikresande till 2020. Det är nödvändigt för såväl jobben som klimatet. Får vi en utveckling där allt fler väljer kollektivtrafiken framför den egna bilen vinner miljön och klimatet på detta. 
För att få fler att välja kollektivtrafiken behövs ökad kapacitet i kollektivtrafiken. Men även punktligheten, tillgängligheten och tryggheten spelar in. Med relativt enkla åtgärder som uppsnyggade resecentrum och hållplatser, bättre trafikinformation och bättre städning kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv för de som i dag använder bilen.

 

Den nya kollektivtrafiklagen riskerar en sammanhållen fungerande kollektivtrafik.
Ett av problemen är begränsade möjligheter för det offentliga att snabbt starta eller omprioritera kollektivtrafiklinjer. Privata aktörer har betydligt större frihet. Givetvis borde det vara samma villkor.
När det gäller tillgänglighet för funktionshindrade måste det också ställas samma krav på kommersiella aktörer som de som trafikerar de linjer som drivs av det offentliga.

En väl fungerande kollektivtrafik är positivt för trafiksäkerheten eftersom trängseln på vägarna minskar. Kollektivtrafikmyndigheterna ska givetvis ställa samma säkerhetskrav på en kommersiell aktör som en aktör som utför trafik som det offentliga beställt.

Alkolås och vinterdäck bussar ska vara en självklarhet. Bussar som går på landsväg och motorväg ska alltid ha säkerhetsbälten. Fler bussar borde ha modern utrustning som antisladd, automatbroms och möjlighet att ta med cykeln. Kollektivtrafiken har en viktig uppgift i arbetet för en fossil bränslefri fordonsflotta till år 2030. Miljö och klimatutmaningarna ska klaras, något annat finns inte på kartan! Därför måste vi ha tydliga krav som minskar miljöbelstningen.
Bygg infrastruktur för laddning av elhybridbussar och etanol, komprimerad- och flytande gas och bränsle som gynnar omställningen.

Många förare i kollektivtrafiken upplever i dag stora arbetsmiljöproblem. Rätt till kollektivavtal ska vara en självklarhet. Både av de linjer som det offentliga ansvarar för de kommersiella linjerna. Men kollektivtrafikföretagen måste även ta arbetsmiljöarbetet på största allvar. Stressade förare innebär risker både för trafiksäkerheten och förarnas egen hälsa.

Uvärderingen behövs för att se vad lagen inneburit för målet om fördubblad kollektivtrafik till år 2020, arbetspendlingen, servicegraden, biljettpriserna samt konsekvenser för miljöanpassning, handikappanpassning och trafiksäkerhet.

Det var lite av det jag kommer att tala om kollektivtrafikdagen i eftermiddag

 
http://www.kollektivtrafikdagen.se/

Skolan fortsatt i fokus


Idag har jag besökt två skolor till i Skövde. Dels Vasaskolan och dels Rydskolan.
Det blev många intressanta diskussioner i lärarurmmen och lärorika lektoner med eleverna.
Vi diskuterade lärartätheten, läxhjälp, extra pedagoger, den finska skolan, nationella proven, omdömena, demokratiskt lärande, mängde blanketter och tidstjuvar mm

Flera lärare vittnade om att de ville ha lugn och ro, tid till förberedelser, tid för varje elev, avlastning i lektionssalen osv. Men de tycker att byråkratin och kontrollen av eleverna bara tar mer och mer tid i från dem.

Det saknas kuratorer, speciallärare och specialpedagoger för att stödja de eleverna som behöver det.

På den mångkulturella och fina skolan i Ryd är läraren helt själv med eleverna trots att flera av dem kanske inte kan ett ord svenska. Trots att det nästan är övermäktigt så var lärarna jag mötte i dag på ett strålande humör. De utstrålade både lärarglädje och lust.
Det är imponerande


Riksrevisionen sågar Regeringens avsaknad av telekommål

Regeringen saknar tydliga mål för telekommarknaden enligt Riksrevisionens rapport om statens roll på telekommarknaden. Vi socialdemokrater har försök påpeka både bristerna i den regulatoriska osäkerheten och vikten av ett helhetstänkande kring IT-infrastruktur.

 

Dagens kritik stämmer i mångt och mycket in i vår kritik mot regeringen.

Riksrevisionen har granskat regeringen och ansvariga myndigheter på hur de arbetar för att nå riksdagens mål för telekommarknaden. De konstaterar bl.a att regeringen efter 2006 inte har utvärderat regleringen, eller de insatser som genomförts för att förbättra den.

Riksrevisionens slutsats är att ”staten har varit passiv i att analysera, styra och utveckla befintlig statlig infrastruktur. Riksrevisionens slutsats är också att regeringen inte har ett tillräckligt kunskapsunderlag om betydelsen av och potentialen i statens innehav av digital infrastruktur. Därmed har denna infrastruktur inte kunnat utnyttjas som en strategisk resurs för att uppnå de statliga målen för sektorn elektronisk kommunikation”

 


Tusen stålande solar - i USA ???


När jag hör morgonens nyheter kan jag inte låta bli att reflektera över boken Tusen strålande solar, om hur kvinnor kidnappas, utnyttjas och förtrycks.
Den bästsäljande boken utspelar sig i Afghanistan och är skriven av Khaled Hosseini. Tusen strålande solar är en skildring av trettio år av Afghanistans historia.

 

Men dagens händelsen i nyheterna handlar om hur det är idag.
Både den om de tre kidnappade kvinnorna som levt i fångenskap i 10 år och nyheten om den höga barnadödligheten, som Rädda Barnen kartlagt, handlar om USA.

 

Det är förfärligt att det land, som än så länge betraktas, som världens rikaste och det land som ofta utser sig själv till världspolis inte klarar av att vare sig ha barnavårdscentraler eller en rättsordning värd namnet.

 

Att de dessutom har kvar dödsstraff i de flesta delstater och utestänger hemlösa från att rösta gör bara saken än värre. Givetvis försvaras inte händelserna i Afghanistan med att det är illa på andra håll.
Men i bland är det bra att bli påmind om att världen inte är svart eller vit.


Spännande besök på Lundenskolan


Lundenskolan
Det var spännande timmar med Lotta Odh på Lundenskolan. Vi började med en lektion i biblioteket för tjejer i förkoleklass och ettan. Sedan gick vi igenom skolan och jag fick möjlighet att prata med både lärare och elever som glatt berättade hur de hade det på lektionerna, rasterna och på fritids.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ser ni hur högt grabben har klättrat?


Intryck från Helenaskolan

 
Byråkrati, kontroll och övervakning var några synpunkter som lärarna framförde till mig när jag besökte Helenaskolan i Skövde.

Men samtidigt var lärarna både glada och nöjda med sin skola. Jag blev hjärtligt välkommen, alla gav mig ett ambitiöst mottagande och berättade om sin situation.

 
  Det finns mycket positivt med att vara lärare men det är samtidigt både stressigt och utmattande.
 
 

Lärarna var mycket tveksamma över alla nationella prov som ska tryckas in, som tar lektionstid, tar lärarens tid och tar tid för att rätta. De förstod intentionerna med att kontrollera men i ifrågasatte om fördelarna verkligen överväger nackdelarna.

Dessutom berättade de om all byråkrati som omgärdas varje elev. Mappar som följer elevens hela skoltid, omdömen, betyg osv. Vi diskuterade också det fria skolvalet, friskolor som kastar in handduken mitt i terminen och huvudmannaskapet för skolan mm

Överhuvud taget var det en mycket givande förmiddag och det var med många nya intryck jag cyklade vidare med till nästa skola.

 
Per Klarin visar dokumetationen som fökjer varje elev
 

Fler jobb och mindre skolklasser

 

I fredags hade vi Interpellationsdebatter i Riksdagen. Jag debatterade med Jan Björklund om de allt sämre skolresultaten, med Göran Hägglund om hur vårdnadsbidraget motverkar jämställdheten och integrationen och med Anders Borg om massarbetslösheten.


Mer än 420 000 människor går arbetslösa och skolans resultat har försämrats sex år i rad.
Samtidigt har vi en trött och splittrad regering som varken kan, vill eller orkar ta tag i dessa viktiga utmaningar.

Sverige har högre arbetslöshet än jämförbara länder i Europa. Detta gäller såväl generellt som för ungdomar. Långtidsarbetslösheten ökar. De åtgärder regeringen vidtagit, bland annat sänkt restaurangmoms och lägre arbetsgivaravgift för unga har inte haft några nämnvärda effekter på arbetslösheten. De kostar statskassan mycket pengar, men har gett få nya jobb. Statistiken talar sitt tydliga språk.

Vi socialdemokrater vill se en mer aktiv näringspolitik för att stimulera utvecklingen av såväl befintliga företag som att skapa förutsättningar för nya. Vi vill göra det genom satsning på utbildning och innovationer. I en tid då företag efterfrågar allt mer utbildad arbetskraft vill vi socialdemokrater se en satsning på såväl grundskola, så att fler klarar av att kvalificera sig för gymnasiet och därmed högre utbildning, som på högskola och universitet.

Den borgerliga regeringen har valt en annan väg. Man har minskat stödet till gymnasieutbildningar, man vill nedgradera delar till ett-åriga kurser, och man har minskat antalet platser på högskolan. I en period med hög arbetslöshet borde fler ges möjlighet till utbildning, inte färre.

Vi socialdemokrater vill dessutom satsa mer på yrkeshögskolan för att såväl ge förutsättningar till bättre matchning utifrån företagens behov av arbetskraft som enskilda människor möjlighet till kompetensutveckling.

i kväll blir det debatt i Agenda om skillnaderna i Svensk politik

 


Sverige har högre arbetslöshet

På förekommer anledning beklagar jag att Regeringen har misslyckats med jobben. De kommande två åren kommer arbetslösheten att öka, och 2017 räknar de med en arbetslöshet som är ungefär lika hög som när de tillträdde. (Källa: Regeringens egna vårproposition 2013.) Det innebär i klartext tio förlorade år i svensk politik.

Så det teoretiska snacket om att sänkt skatt skulle hjälpa mot arbetslöshet har visat sig inte fungera i praktiken.

Vi socialdemokrater investerar istället i jobb och utbildning för unga. Obligatorisk sommarskola för elever som inte når målen och sommargymnasium på folkhögskola ska ge fler de kunskaper som krävs. Kommunerna ska stimuleras att erbjuda fler sommarjobb så att fler ungdomar får viktiga erfarenheter.

Vi socialdemokrater vill också satsa på yrkesintroduktionsjobb, där jobb och utbildning kombineras, och avsätter 400 miljoner kronor till detta (Källa: (S) vårmotion 2013) 

Dessutom vill vi stödja de arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom med 10 000 kr i månaden. Det är något som Anders Borg inte förstått, han svamlar till begreppen när han angriper oss och säger att vi endast vill ge 10 000 kr om året till arbetsgivare som anställer en ung arbetslös tjej eller kille.

Förutom dessa riktade åtgärder vill vi underlätta för företagare genom att ta bort den andra sjuklöneveckan för dem. Vi satsar också på exportfrämjande åtgärder, inrättar en forskningsråd mm

Vi föreslår högre kvalité i skolan genom fler lärare oh mindre skolklasser, stärker kommunerna så att de kan klara vården och omsorgen med mindre stress för personalen. m.m.


Första maj ger framtidshopp

 

Har just lämnat ett trevligt soligt demonstrationståg i Skövde för att dra vidare mot Töreboda.

Jag fick äran att bära S-kvinnors fana i Skövde, lite jobbigt när vindarna tog fart men otroligt roligt.

I dag på arbetarrörelsen dag fokuserar vi på fred i hela världen, på frihet från förtryck och orättvisor och på framtidshopp för Sverige.

 

I Töreboda ska jag tala om jobben, jobben, jobben. om välfärden, om att avskaffa barnfattigdomen, om feminism, om fred i världen och internationell förståelse.

 

Arbetslösheten har bitit sig fast i Sverige. Över 420 000 människor är arbetslösa. Det slår mot ekonomin, mot välfärden, och mot människors hopp och framtidstro.

Regeringen tycks inte bry sig så mycket eller också har de gett upp eftersom deras politik inte har hjälpt mot massarbetslösheten. Nu vet de inte vad de ska göra.

 

Men det vet vi. Vi ska halvera arbetslösheten genom att förenkla för arbetsgivare att anställa arbetslösa. Vi ska göra det genom bättre näringslivspolitik genom satsning på utbildning, validering och omskolning. Dessutom ska vi satsa på trygghet, för trygga människor vågar mer.

Nu tar jag ett extra spång mot Töreboda för att berätta detta och mycket mer


RSS 2.0