Sommar i P1

 

Visst är sommarprogrammen i P1 riktiga höjdare i år. Jag har inte på långa vägar lyssnat på alla men lyssnar lite då och då när radion står på hemma eller i bilen.

Jag har Sverigesradios app så jag kan lyssna när jag joggar och cyklar. Veckans höjdpunkt Eskil Pedersen – Ledare för AUF (Arbeidernes Ungdomfylking)  lysnnade jag på när jag plockade hallon.

Men det går inte att lyssna när jag umgås med andra på utflykt, kafferep eller inte ens när jag går och handlar eftersom de jag möter vill prata med mig (åtminstone när jag är i Skövde).

 Jag märket det när jag var i livsmedelsaffären senast och jag försökte lyssna på

Eskil Erlandsson – Landsbygdsminister (c) . Då mötte jag hela tiden folk som ville byta några ord och då kan jag inte gå där som en inåtvänd, ointresserad, högfärdig typ.

Det var kul att landsbygdsministern nämnde min interpellationsdebatt med honom, han nämnde inte mig vid namn utan kallade mig socialdemokratisk riksdagsledamot, inte så kontigt det är ju det jag är. Det var då han blev känd på youtube och blev den mest klickade ministern. Inte tack vare mig utan p.g.a han detaljerade, ingående, svar...... Han var föresten bra som sommarpratare

Bra, jag riktigt bra var Marika Carlsson – Komiker. Hon var både spännande och rolig att lyssna på. Henne lyssnade jag på när jag skurade.

Fotbollsgeniet Martas livsberättelse var fantastisk att lyssna på och jag rekommenderar det varmt särskilt under en joggingrunda eftersom det leder till att åtminstone jag tar i lite extra 

Marta Vieira da  Silva – Fotbollsspelare

 

PS glömde säga att jag givetvis hört den fantastiska Anja Pärson – F.d. skidåkare   och även delar av Christer Björkman och hört att han sover mkt och Jan Scherman som tydligen haft en vädligt, väldigt sträng pappa som utsatt Jan för både fysisk och psykisk misshandel

Christer Björkman – Producent Melodifestivalen

Jan Scherman – Direktör, f.d. vd TV4


Många reagerar

Efter att ha besökt Mölltorp och mött oroliga föräldrar över den hårda trafiken som deras barn ska passera för att kunna ta bussen, blev jag helt övertygad att trafiksäkerhetsarbetet måste påskyndas.

Den tragiska dödsolyckan med den cyklade 12-åriga flickan har gjort att vi alla känner ett stort behov av att det måste hända något omedelbart för att höja trafiksäkerheten.

 

Dessutom har busschaufförer beskrivit hur osäkert det är på väg 49 vid flera av busshållsplasterna och de som kör så ofta ser ju den allt tätare trafiken.  

 

Det har hänt alldeles för mycket olyckor den här sommaren och att det krävs både fysiska förändringar så som flytt av busshållplats, gångtunnel och cykelväg men också mer trafikvett.

 

Det ska vara enkelt, lätt och bekvämt att vara miljövänlig genom att cykla, gå eller ta bussen.

 

 

Aftonbladet DN P4 Skaraborg SVD


Säkrare och fler cykelvägar

Idag ska jag till Karlsborg för att få veta mer om den tragiska cykelolyckan på väg 49.

Cykeln är bra för miljön, för folkhälsan och för den enskildes privatekonomi. Det krävs en säkrare trafikmiljö för cyklister, fler cykelstråk och bättre cykelvägar.

Cyklister är en trafikgrupp som är väldigt utsatt eftersom de är oskyddade trafikanter.

Det borde vara det naturliga att ta cykeln på de korta sträckorna. Vi behöver underlätta för cykeln som transportsätt. Föräldrar ska känna sig trygga att barnen kan cykla säkert.

Så är det inte idag. Det vill jag och många med mig ändra på.


OSSEs sommarmöte

Så här på sista dagen av OSSE PAs sommarmöte är det många val som ska göras och många resolutioner som ska antas. Jag har fått en mängd intryck och det är svårt att greppa allt som hänt i de olika utskotten och seminarier.Träffat 350 kollegor från 55 länder

 

En fantastsikt rolig händelse var att socialdemokraternas Åsa Lindestam valdes till ordförande till kommittén politik o säkerhet dessutom valdes hon som ordförande i socialistgruppen. Stort grattis till Åsa som enträget jobbar vidare i denna ”gubbiga” miljö. 

Andra viktiga hädelser var att vi antog ett uttalande om Vitrysslands brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi svenska riksdagsledamöterna har tillsammans med ledamöter från 20 andra länder lagt ett förslag om att Ishockey-VM 2014 flyttas från Vitryssland, om landet inte släpper sina politiska fångar och respekterar rättsstaten, mediefrihet och fri rörlighet. Idag beslutade OSSE församlingen att anta förslaget

 

Otroligt sorgligt och gripande var det att delta i seminariet om hur oliktänkande kastas i fängelse i Vitryssland. Irina Bogdanova från Free Belarus Now Campaign berättade om sin bror Andrej Sannikov som fängslades och misshandlades efter förra valet. En av åhörarna var från Vitryskaregimen, han satt I ett hörn och skrev ner var enda ord hon sa. Det var oerhört modigt av Irina att våga berätta.

 

Riktigt rörigt blev det när vi skulle anta resolution om politiska fångar i OSSE-området med tanke på behandlingen av före detta premiärminister Julia Timosjenko. Representanterna från Ukraina protesterade på varje attsats och krävde rösträkning om och om igen, trots att de i stort förlorade med 300 – 10  vid varje omröstning.

 

Lite förvånade blev vi när USAs förre presidentkandidat kom in i salen enbart när punkten om Magnitsky skulle behandlas. Den ryske advokaten Sergei Magnitsky misshandlades och torterades till döds i ett ryskt fängelse 2009 efter att ha arbetat mot korruption.

Marie Norden drev med framgång är vikten av utbildning, särskilt för romska kvinnor, och jag fick igenom att jämställdhet är grunden för en god ekonomi m.m.

 

Med Kent Härstedt i spetsen drev vi frågan om att Palestina ska få närvara på OSSEs möten på samma villkor som Israel. Där förlorade vi omröstningen även om det var jämt, men skam den som ger sig. Vi lovar att återkomma.

 

Nu är det slut för den här gången och OSSE PA får fortsätta med sin huvuduppgift att övervaka val. I olika delar av världen så som Vitryssland, Georgien, Ukraina och USA m.fl


Det där med jämställdhet.....

 

Igår på ekonomiska kommittén i OSSE hade vi omröstningar om ekonomi, hållbarhet och teknik hade jag lagt ett antal tilläggsförslag om jämställdhet.

Mina argument var att det är bra för ekonomin med ett jämställt samhälle. Alla fyra tilläggsförslagen gick igenom men inte utan motstånd.

Något inlägg handlade om att det slår in öppna dörrar något inlägg handlade om att de inte hade något emot jämställdhet men det har vi ju redan.........

 

I utskottet sitter riksdagsledamöter från 70 länder. Från Sverige är vi en man och en kvinna och vi är väl en handfull kvinnor sammantaget. Många delegationer/länder sitter där med 4-5 män ... jag tror att 10-15% av oss är kvinnor.

 

När män räcker upp handen och säger att de inte har något emot jämställdhet men det har vi ju redan, så undrar jag om de blundar eller om de är blinda.

Det är skrattretande men samtidigt sorgligt att vi inte kommit längre.


Fler kvinnor i beslutande församlingar = smart ekonomi!

De flesta av oss har hört uttrycket "om Leeman brothers istället hade varit Leeman sisters hade bankkrisen inte hänt" Kvinnor tar bättre hand om andra människors pengar eftersom de är vana vid att får hushålla med små resurser.

Ändå är hälften av världens befolkning fortfarande underrepresenterade i nästan alla sektorer i hela världen.

 

När jag påpekade det idag i debatten på OSSEs sommarmöte så fick jag svaret javisst borde vi ha med fler kvinnor och andra minoriteter.

 

Minoriteter? Kvinnor är ju faktiskt fler än männen. Det är männen som är en minoritet som allt för länge styrt och ställt på sina villkor.  

 

Här på OSSE-mötet lyfts de skandinaviska länderna upp som goda exempel eftersom vi kommit långt. En del tror att det skett automatiskt men det är långt, enträget, hårt politiskt arbete som vi lagt ner.

 

Jag minns t.ex när vi på socialdemokraternas kongress 1993, efter många många år av hårt arbete från bland annat S-kvinnor, beslöt om varvade listor vilket ramaskri det blev. De borgerliga partierna  och andra fnös åt oss.

 

Vi har kommit långt i Sverige men vi är inget jämställt land. Något som jag vet diskuteras i Almedalen idag

 

Jämställdhet är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati , det en fråga om smart ekonomi.

 

Studier har visat att kvinnor återinvestera upp till 90% av sin inkomst i hälso, sjukvård välfärd till sina familjer och samhällen. Samma undersökning visar att när det gäller män investerar de mindre än 40%. Kvinnor investerar sina pengar i hälsovård och utbildning för deras barn, och därigenom minskar av fattigdomen och utanförskapet.

 

Demokrati utan jämställdhet mellan kvinnor och män är ingen demokrati

Det är hög tid att omfördela makt och ge tillgång till den internationella dagordningen till alla människor i samhället.  Att inkludera kvinnor och ge dem en rimlig chans att vara en del av beslutande församlingar är bra för alla .

Låt oss se kvinnor i styrelserna för de Bretton Woods-institutionerna - IMF och Världsbanken. Låt oss någon gång få se den första kvinnan som FN: s generalsekreterare.

 

AB Expr   DN   SVD 2


Use more women in the economic agenda and we have a better world!

Right now OSCE discuss the economic crisis, it all started whit a lot of banks extra vaganza and a lot of men who could not take care of other peoples money. Nowadays it is also a political crisis and we need to listen to the real expert.

 

We have all of us herd the term “if Leemanbrothers instead have been Leeman sister the bank crisis would not have happened” With that I mean that women take better care of other peoples money because they are used to be more economic with less money than men.

 

As of today, half of the world’s population still are underrepresented in powerful positions in almost all sectors of life.

We have to ensure that women take their legitimate places in parliaments, that they are on the front-line of justice and that they are represented in the judiciary. That would help women to access their rights. And as our societies get more equal, they prosper!

 Studies have shown that women reinvest up to 90 % of their income in the welfare of their families and communities. Sadly, the number when it comes to men is less than 40 %.  Women invest their money in healthcare and education for their children, thereby generating even a decrease in poverty and alienation. With this in mind, it is crucial that we parliamentarians do everything in our power to increase women’s influence in their societies and to strengthen them as political and economic actors.

It is a fact, that when women lack a voice in politics, powerful advocates for children remain unheard.

Redistribute power and give access to the international agendas to all human beings in society! Remember to include women and give them a fair chance to be part of the decision-making tables. Let us see women on the boards of the The Bretton Woods institutions - the IMF and the World Bank. Let us see a first woman UN Secretary-General.

 


Gröna innovationer förutsätter smarat IT lösningar

 

Idag skriver Carin Jämtin och Mikael Damberg på DN debatt om hur Sverige återigen måste ta en topp- position för miljön, hållbartillväxt och gröna innovationer.

Utmärkta förslag och jag kan tillägga att då måste Sverige också satsa på den digitala tillväxten, på IT innovationer och smarta hållbara städer.

IT utgör en nyckel för klimat- och miljöomställningen, t ex genom förutsättnin­gar för ett mer miljövänligt och smartare arbetsliv. Vi kan arbeta där vi är och i större omfattning ersätta både resor och möten. Vi kan effektivisera processer inom industrin, optimera transporter och logistik, samt inom fastighetsbeståndet skapa en hög grad av energieffektivitet.

En omfattande global studie visar att IT kan möjliggöra utsläppsminskningar som motsvarar 15 procent av världens totala utsläpp 2020. EU satt upp ett gemensamt klimatmål – att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent till år 2020.

Sveriges ska minska med 40 procent fram till år 2020. Samtidigt tätnar trafiken i storstadsregionerna och enligt Myndigheten för Trafikanalys kommer trängseln i Stock­holmsregionen att drabbas hårdast. År 2030 kommer kölängden att vara fem gånger större än idag.

Det finns m a o skäl att inte bara ändra till andra typer av transporter utan att ersätta resandet helt och hållet och att kommunicera och interagera digitalt istället

Det går att implementera smarta elnät och mätning av elförbrukning på individnivå och möjliggöra för slutanvändaren/konsumenten att även sälja tillbaka sin överskottsenergi.

 Sverige måste arbeta aktivt med så kallade intelligenta transport system (ITS) som kan främja trafiksäkerhet, miljö och nya logistiklösningar.

Röda Berget Högberg

 


Intryck av samtalen mellan Palestina och Israel

 Det är svårt att sammanfatta två dagars intensiva diskussioner om möjligheter till fred mellan Palestina och Israel. Men bakgrunden är att jag deltar i en IPU arbetsgrupp om mellanösternfrågor.

Vi har träffats ett antal gånger på IPUs huvudkontor i Genève.

Till detta tillfälle hade vi bjudit in representanter/parlamentariker från Knesset (Israels parlament) och Palestinas parlament. Vi har gjort det tidigare och det är alltid en anspänning innan mötet om hur det ska sluta.

 

Det slutade bra även denna gång och vi kom fram till ett antal punkter som vi ska gå vidare med. Men det var från början sorgligt att se hur olika, så väldigt olika, verklighetsbilder de har.

 

Jag ska inte gå in på detaljer men ni kan säkert räkna ut att det handlade om :

  • Checkpintsen/kontrollstationerna  som finns för att passera den 700 km långa muren.
  • Muren som inte alls följer 1967 års gränser utan som skär igenom byar och samhällen.
  • Svårigheterna till samtal mellan ledarna från de båda länderna så länge de inte litar på varandra
  • Ockupationen av mark
  • Bosättare     
  • Tillgång till vatten
  • Säkerhet
  • Kommande val
  • Situationen på Gaza
  • Fredsplanen     

m.m.

 

Ena parten talar med stort självförtroende, välartikulerade och humoristiskt. Andra sidan talar länge, länge för att försöka förklara hur det känns.

 

Efter första dagens långa samtal åt vi en god och trevlig middag tillsammans. Det kändes bra att alla satt vid samma bord, åt, skrattade åt varandras skämt osv.

 

Nästa dag fortsatte vi igen och det kändes som en öppning när Israelerna lovade att kolla upp de 24 Palestinska Parlamentariker som sitter i Israeliskt fängelse m.m.

 

Det kändes också bra att båda parter pratar om framtiden och hur vi ska ta nästa steg.

 

Dessutom fick jag veta mer om Labour i Israels nya partiledare Shelly Yachimovich. Vi får hoppas att hon kan göra gott för välfärden och för fredsprocessen framöver.


To be at Almedalen or not to beYes, så var jag då påväg igen till intressanta debatter, spännande diskussioner och möten med kreativa människor.
Jag packar väskan så jag klarar både regn, sol, inne och ute aktiviteter en vecka.
Även i år har jag fått många förfrågningar om att medverka i paneler och debatter.
Tidningen har hört av sig – Du skriver väl i år igen om dina intryck, som du brukar göra?
Grannarna ropar när jag drar resväskan mot stationen i Skövde –Almedalen förstår jag !!

Jag vinkar glatt tillbaks och försöker med några få meningar förklara....

Nej, jag åker inte i år.

Inte så konstigt att alla i min omgivning och jag själv är helt inställd på att åka till Gotland den här veckan. Det har jag gjort i 19 år och det skulle ha blivit det tjugonde.

I flera år arrangerade S-kvinnor den så kallade Fruntimmersveckan på Björkhaga semseterhem. Min kollega Carina Ohlsson och jag ordnade seminarier med intressanta föredragshållare på temat feminism. Givetvis ordnade Unga Örnar barnaktiviteter så att kursdeltagarna kunde kombinera veckan med studier, debatt och sol och bad med barnen.

Vi planerade fruntimmersveckan så att det gick att kombinera med socialdemokraternas ekonomiska seminerie i Visby och till Almedalstalen m.m.

De senaste åren har jag deltagit i debatter, suttit i paneler, lyssnat, minglat och lärt mig nya saker varje år i. Så skulle det ha varit i år också om inte resten av världen pockat på.

Nu är jag på väg till Geneve för IPUs samtal mellan Palestina och Israel och det går inte skjuta på sådana samtal bara för att Sverige har sin politikervecka.
Om några dagar reser jag vidare på OSSEs sommarmöte, som inte heller är anpassat till oss Svenska politiker som sucktar efter inspiration och debatter under friare former.

Nu kommer jag givetvis få vara med om oerhört intressanta, spännande samtal, politiska debatter och möta nya vänner fast på internationellnivå.

Dessutom kommer jag följa Almedalen via nätet. Jag önskar er alla en givande vecka.
 
Expr  2 AB 2 DN Moberg Andersson

RSS 2.0