Svenska modellen

I kväll har jag varit på möte tillsammans med LO.  Det var ett intressant möte. Vi pratade bl.a om vikten av en frivillig a-kassa med bättre regler som gör att fler kan kvalificera sig för att vara med. Tyvärr har den borgerliga regeringen höjt avgifterna och försvårat villkoren  för att vara med, vilket har gjort att 500 000 människor har lämnat den. Även om det blev en obligatorisk a-kassa så skulle inte fler få kunna få ut av försäkringen om olyckan är framme och du blir arbetslös. Det låter både enkelt och bra att göra a-kassan obligatoriskt men det skulle tyvärr inte hjälpa ett enda dugg vid arbetslöshet eftersom villkoren inte ändras.  Det är bristerna i villkoren som är problemet inte om den är obligatoriskt eller frivillig.  Differentierade avgifter, låg ersättning och svårigheten att komma upp till antal arbetade timmar för att få försäkring är det stora problemet    Det är mycket viktigt att känna till att det är arbetsmarknadspolitiken som ska vara så bra, bred och flexibel att den arbetslöse blir anställningsbar igen. En del hävdar att de arbetslösa blir anställningsbara om de får en lägre försäkring.  Den höga arbetslösheten i landet visar med all önskvärd tydlighet att det inte har hjälpt att göra arbetslösa fattigare. Det leder egentligen bara till  att lönekraven blir lägre dvs det leder till fattigare arbetare och större löneskillnader.  Sedan kom vi in på ämnet anställningstrygghet och kollektivsavtalsförhandlingar m.m. Många arbetsgivare vill luckra upp lagen om anställningstrygghet i tron att otrygghet på arbetsplatsen innebär effektivare arbetare.  Det är precis tvärt om.  Trygga anställda producerar mer. Den Svenska modellen bygger på jämbördiga parter på arbetsmarknaden. 

Digitalt infödd eller digitala invandrare

Idag anordnade jag det andra seminariet i Riksdagen om Surfa Säkert. Talarna var både representanter från Surfa lugnt www.surfalugnt.se och från Nätvandrarna www.natvandrarna.se som finns på fryshuset, www.fryshuset.se Vi som var där fick höra att dagens unga växer upp i den digitala miljön de är med andra ord infödda menas vi vuxna är invandrade på nätet eftersom vi kan referera till tiden före internet. För dagens unga är det lika självklart att umgås via nätet som att umgås i den fysiska verkligheten (IRL = in real life). Det finns många möjligheter och fantastiska kommunikations innovationer med nätet som vi inte kommer att kunna vara utan. Men det finns också en del faror, precis som i IRL, men det kan gå mycket snabbare att sprida lögner och mobbas. Det är därför som det är så viktigt att vuxna finns bland unga på nätet.  De barn och ungdomar som inte mår så bra kan bli mer utsatta på nätet än de ungdomar som har en stabil tillvaro. Men det finns även vuxna som blir kränkta och utsatta på nätet.  Det är viktigt att tala om vad som händer på nätet, vara nyfiken, våga sätta gränser, sätta upp regler, vara en god förebild, acceptera inte olagligheter var några av de tips vi fick.  Det är inte ok att bli kränkt oavsett var vi än befinner oss och vi ska uppmuntra barn och ungdomar att sätta gränser och klippa de kontakter som ber sig illa åt. Nätvandrarna beskrev sitt arbete med att finnas på nätet på olika communities, de har ett eget nätverk av stödpersoner. Läs mer på http:nattvandarna.se. De är fortfarande i uppbyggnads stadiet och märker att det är ett enormt behov.  Nätvandrarna tycker själva att Kamratpostens hemsida www.kp.se är ett mycket bra ställe att hänga på men även www.ungdomar.se www.stallet.se  Men det är inte säkert att barn o ungdomar inte hänger just där så det är viktigt att finnas även på andra ställen.

Nästan obefintlig satsning på järnvägen

Idag har trafikutskottet  slutjusterat, dvs behandlat färdigt, utgiftsområde 22 i budgeten. Nu återstår debatt och beslut som kommer att ske den 14 december i kammaren. Det är tragiskt att se regeringspartierna ointresse för smarta, moderna, miljövänligare transporter. Vi har lagt oss på samma nivå som regeringen när det gäller väginvesteringar och bredbandsutbyggnad ( även om vi  ifrågasätter regeringens IT-politiska mål). Men däremot har vi en betydligt högre nivå när det gäller investering av järnvägssatsningar. Regeringspartierna tycks vara nöjda med den järnväg vi har i dag. De vill bara klämma in några fler operatörer på befintliga spår. Vi har högre ambitioner för Sverige än att bara bevara järnvägen vi vill utveckla den. Det går att både forska, utveckla och satsa på modern järnväg. Ta västra stambanan som exempel, den har för länge sedan slagit igenom kapacitetstaket och behöver fler spår för att klara utvecklingen med ökad gods och persontrafik. 

Glad att Juholt drog fulla hus

Säga vad man vill om Håkan Juholt men en slitvarg är han. Trots att många gör sitt bästa med att förlöjliga socialdemokraternas ordförande så står han på sig. Och trots att media helt slutat att granska makten, de ägnar sig numera åt att publicera olika mätningar å sedan roat oja sig över att det det går dåligt för sossarna i de mätningar de betalat för att genomföra. Trots det så var intresset stort i Skövde. Jag har tyvärr inte varit med själv men har sett bilder och läst kommentarer från Högskolan i Skövde. Håkan kan beskriva och formulera framtidsinriktat i sina tal. Han kan förklara varför allt vi gör ska vara finansierat och planerat. Hur investeringar i infrastruktur och utbildning ger fler jobb än sänkt krogmoms. Han drar upp riktlinjerna för en trygg välfärd med hög kvalité, miljöinvestetingar och värdeburen tillväxt är bättre än egoism och skatteflykt.
Nu är jag påväg hem till för att höra med mina kollegor och vänner vas de tyckte om Juholts besök i Sklvde


Det blåser på bron

Stormen har bedarrat men tågtrafiken dras med förseningar, vi är påväg på Öresundsbron till Köpenhamn


Hej Malmö

img_8170 (MMS)

Hej Malmö


Öresund


Ser fram emot ett spännande och intressant dygn i Malmö/Köpenhamn.
Är påväg och ska om en stund träffa mina trafikuskottskollegor i Malmö. Tågen verkar än så länge gå som planerat trots stormen, jag brukar så ofta drabbas av tågförseningar (liksom alla andra som åker regelbundet). Men idag fungerar det som det ska. I all media varnar de för att stormen ska öka i styrka så vi får väl se hur det går.
Socialdemokraterna i trafikutskottet ska fördjupa oss ytterligare i Öresundsregionens utvecklingsplaner, utmaningar och ev. hinder. Det blir bland annat ett möte med Danmarks nyvalda transportminister.
Det blir studiebesök vid Öresundskonsortiet, diskussioner om den tunga transporten, ytterligare förbindelser, avgifter, finansiering, miljöpåverkan m.m.
Som sagt det ska bli ett intressant och blåsigt dygn

Generell välfärd i framtiden?

 

Just nu anordnar Socialdemokraterna i Skaraborg sin tredje inspirationsdag för hösten.

Inspirationsdagar anordnar vi för intresserande medlemmar, förtroendevalda i kommunerna och socialdemokrater som har uppdrag i partiet.

Denna dagen fokuserar vi på hur vi ska ha råd med hög kvalité i välfärden i framtiden, hur välfärdsarbetarna jobbar i framtiden och hur vi ska bekämpa barnfattigdomen.

Till vår hjälp har vi bjudit in inledningstalare för diskussionerna.

Anders Nilsson, statssekreterare i Göteborg, Tobias Baudin vice ordförande i kommunal och Lena Holm, Generalsekreterare för Majblomman sätter i gång tankearbetet för oss.

Det ser ut at bli en mycket intressant dagSVD DN AB expr GP


Tänd ett ljus idag

Det finns många anledningar till att tända ljus i mörkaste november. En av det viktigaste anledningarna är att det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor idag den 25 november.

Våld mot kvinnor är vanligare och värre än de flesta tror. Det händer där du minst anar det och har förödande konsekvenser för kvinnorna, men också för de i många fall inblandade barnen. Det könsrelaterade våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, överallt i världen. Det förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går oftast fria. Det könsrelaterade våldet kan oftast sorteras under betäckningen grovt våld, och det händer oftast i hemmet. Det handlar om grova förnedringar, fysisk och psykisk tortyr och grova våldtäkter. I Sverige utsätts kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser för våld, inte minst av män som de har eller har haft en nära relation till.

Alarmerande nog tycks också våldet mot kvinnor ha ökat de senaste åren. Mellan 20 och 30 kvinnor misshandlas till döds varje år. År 2004 anmäldes omkring 22 700 fall av misshandel mot kvinnor. Men mörkertalet är stort och enligt Brottsförebyggande rådets uppskattningar utgör det polisanmälda våldet endast cirka 20-25 procent av det faktiska våldet.Dessutom har Margot Wallström i sitt uppdrag om utsatta kvinnor i krig och konflikt visat på både hur våld och övergrepp på kvinnor är ett mycket större problem än ”bara” de drabbade. Våldtäkt som vapen i krig kan lamslå hela samhällen och regioner och måste på alla sätt motarbetas.


Ingen kan göra allt men alla kan bidra med något. Sveriges regering borde ta initiativ till stöd för FN:s arbete idag men vet inte om de prioriterar det.Vi kan driva opinion i frågan och vi kan tända ljus i mörker. Gör det du också
Hägg SVD SAP


Ge alla barn en bättre start i livet.

Sverige är ett rikt land. Men trots det lever i dag över 220 000 barn i fattigdom. Det är barn som växer upp i familjer där pengar till det allra nödvändigaste ofta saknas. De stängs ute från skolresor, biobesök och

annat som deras kompisar kan delta i. Att ge alla barn en bättre start i livet handlar om politisk vilja och om prioriteringar.

Vi socialdemokrater ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att fler barn drabbas av fattigdom.

I vårt samhälle ska ingen behöva växa upp utan möjlighet att förverkliga sina drömmar. För att nå dit krävs fler jobb, en välfärd som fungerar och en politik som tar hänsyn till alla barn i vårt land.


Regeringen skär ner i gymnasieskolan med 675 miljoner kronor.

M regeringen fortsätter sitt arbete med att öka klyftorna, nu ger de sig på gymnasieskolan, det tycker vi är oansvarigt. Det kommer få stora konsekvenser på kvalité i skolan och antalet lärare.

Vi investerar 675 miljoner kronor i gymnasieskolan samtidigt som vi gör en stor investering om 2,4 miljarder kronor utöver regeringens nivå de närmaste åren i lärare och rektorer. Vi har tre huvudsakliga fokus.

För det första, lärare ska garanteras högkvalitativ och kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Det ska vara ett självklart inslag i läraryrket.

För det andra, vi vill göra en investering i rektorer för att de ska få tid att sätta sitt pedagogiska ledarskap främst.

 Till sist, lärare ska kunna göra karriär och för att attrahera de bästa lärarna till de skolor med de största
utmaningarna vill vi ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling.
Det skulle öka likvärdigheten i skolan. Alla ansvariga regeringar måste kunna svara på frågan: Av vad vi ska leva i framtiden? Vårt svar är: Av kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Utan en gymnasieexamen står man sig slätt på dagens arbetsmarknad. Men det är bara 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

För att komma åt den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten behöver andelen elever som tar en gymnasieexamen öka. Att minska avhoppen från gymnasieskolan är en av våra huvudsakliga prioriteringar. Men det blir svårare att komma åt de stora avhoppen från gymnasieskolan om det görs besparingar på gymnasieskolan.


AB expr

Spännande tisdag

Är på gruppmöte med sossarna i trafikutskottet. Om en stund kommer IT-minister Anna-Karin Hatt till utskottet. Hon ska redogöra för den digitala agendan som inte är föreslagen till Riksdagen utan är "bara" ett arbetsmaterial/arbetssätt för Regeringen.
Under lunchen ska jag prata i P3 (vet inte när jag hinner äta idag). Det ska bli
kul att få vara med i Brunchrapporten kl12-13.
Sedan drar jag till Internetdagarna och ska få vara med och debattera just den digitala agendan. Där efter drar jag till Riksdagsgruppens veckomöte.
Dagen avslutas med en debatt i kammaren mot Anders Borg om den uteblivna arbetslinjen. Kul tisdag


Opinionsiffror, Kurtan och Word

Jag är en optimistisk person och brukar se fördelarna i de flesta situationer. Som den här mörka, dimmiga, novembermåndagen till exempel. Den kunde ha varit betydligt bättre.

Opinionssiffrorna hade kunnat vara mycket bättre om vi inom socialdemokraterna hade fokuserat på politik och de orättvisor som växer fram med den borgerliga regeringen. Med en massarbetslöshet på 8% måste vi bli tydligare på hur våra investeringar i infrastruktur, miljöomställningar och utbildning ger fler jobb än borgarnas skattesänkningar. Missförhållanden i vården, ökade klyftor, barnfattigdom och skyhöga socialbidragsiffror som urholkar kommunernas ekonomi är andra områden där vi har betydligt bättre förslag som tyvärr inte syns den här hösten p.g.a alla dessa dimridåer, självmål och misstag vi gjort. Det måste bli ändring på det.

Att Lasse Brandeby lämnar oss alldeles för tidigt går det inte se några fördelar med. Men Kurt Olsson kommer alltid att finnas i våra hjärtan både med de djupgående intervjuerna om Koskräck, reportage om broöppningar och skönsång ackompanjerat av Gudruns triangel.

När jag ändå är i gång med mitt missnöje denna novembermåndag kan jag lika gärna ge en salva till dataprogrammet word. Hur är det möjligt att vi gjort oss beroende av detta sega svårjobbade program? Några av er har redan tagit er ur beroendet, de gratulerar jag er till


DN 2 3 SR  SN  AB 2 EXpr 2 svd

Bor utanför Volvo i Skövde

Vid varje tillfälle som jag går förbi Volvo Östra i Skövde står det utländska långtradare i väntan på att få lasta. Inget fel i det om allt går schyst till väga. Tyvärr har vi sett många exempel på chaufförer som lever under slavliknande förhållanden. Att bo i sin truck/tradare är säkert bra korta perioder men då borde det finnas tillgång till vatten o toalett och kanske till och med en dusch. Den här söndagen kom den större delen av de ca 15 bilarna från Rumänien. Jag hoppas att de har bra lön så att det inte drar med brottslighet. Och att de följer vilotidsreglerna annars blir det trafikfarligt.


En digital framtid för alla

Idag fick jag förmånen att träffa ett stort gäng SSU:are i Lidköping. De ville diskutera säkerheten på Internet, integritet och risker med för mycket övervakning. Det passade mig utmärkt att få beskriva det arbete vi socialdemokrater ska göra för att ta fram ett nytt IT-politisk program.  Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla, inte bara några, inte många, utan alla. IT är en samhällsomdanande informations- och kunskapsteknologi som gör det möjligt för medborgarna att hantera vardagen och möta framtidens utmaningar. Tillgången och hastigheten på nätet varierar stort över landet. Det behövs en hållbar, robust IT-infrastruktur. Det måste vara en självklarhet att mobiltelefon och datakommunikation ska gå att använda i hela Sverige. Lika självklart som vattnet och elen till bostaden ska ett öppet Internet vara till medborgaren. Det är en viktig del av vår målsättning om en kunskapsbaserad ekonomi präglad av värdeburen tillväxt.

I dag är tillgång till IT många gånger också en klassfråga. Regeringen har låtit Sverige glida isär både geografiskt och socialt eftersom den har förlitat sig för mycket på marknadens aktörer. Tydliga åtgärder behövs för att överbrygga dagens digitala klyftor och för att se till att de inte vidgas framöver. Vi socialdemokrater presenterar ett antal arbetspunkter för detta som vi vill vidareutveckla i dialog med alla intresserade. Föreningsliv, fackföreningar, PRO, ABF och andra folkbildningsförbund, branschen med flera hälsas välkomna med att lämna synpunkter i det kommande arbetet. SSU:arna i Lidköping skickade med mig fler synpunkter bl.a. om möjligheterna med utvecklad digital utbildning och öppen källkod.

Vad skickar du med?

DN SVD expre ab


Håkan Juholt till Skövde

img_9498 (MMS)

Håkan Juholt till Skövde


En äldrevård som går att lita på

Vi måste alla känna oss trygga i att våra äldre anhöriga tas om hand på ett värdigt sätt. Vi behöver satsa på kvalitets höjning i äldrevården både för de äldres skull, för de anställdas skull och för att anhöriga ska kunna gå till sitt jobb och koncentrera sig på det.  Boendefrågorna för äldre lösas. Antalet platser i särskilt boende fortsätter att minska, sedan 2006 har 4 600 platser försvunnit. Denna utveckling med allt färre platser är helt ohållbar på sikt när vi vet att antalet äldre ökar. Men det finns samtidigt ett stort behov av trygghetsboenden med utvecklad service som inte tillkommer i den utsträckning som behövs. Staten måste ta en aktiv roll med insatser och planering för att lösa framtidens bostadsfrågor för äldre.

 Samhället har ett särskilt ansvar för denna dementa men bristerna är stora och reglerna otydliga. Socialstyrelsen ansåg i en granskning för något år sedan att nära 6 av 10 demensboenden var underbemannade. Trots att personalen är den viktigaste faktorn i demensvård saknas riktlinjer för bemanning. Gamla och multisjuka patienter måste garanteras en sammanhållen och långsiktig vårdinsats.

Matkvaliteten inom äldreomsorgen få högsa prioritet Vi vet att bra mat spelar stor roll för välbefinnande och välmående. Måltiden ska alltid vara något som man ser fram emot. Då behöver det finnas resurser och kunskaper för än godare och bättre mat.

Det behövs 100 000 nyanställningar de kommande 10 åren. Arbetet måste uppvärderas, bli mer attraktivt och satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerlig fortbildning för personalen. Fler unga människor behöver välja att utbilda sig för att arbeta i äldreomsorgen.


Börje A AB


Var är barnperspektivet på tågstationer?

Besök på Jernhusen med uteblivet barnperspektiv
Idag besökte trafikutskottet Jernhusen för att få en genomgång av  deras utvecklingsplaner för tåg och kollektivtrafik.  En förmiddag med många frågor om depåavgifter, underhållskostnader och snöröjning m.m.
Sveriges terminalnät växer och utvecklas, det finns 28 större godsterminaler och  15 hamnar med kombitrafik. Vidare fick ta del av projektet om att utveckla städerna, öka kollektivtrafiken och förbättra miljön. De menade att staden och därmed också stationen ska leva 24 timmar om dygnet .....
Malmö, Göteborg och Stockholms stationer ska utvecklas och integreras i respektive stad mycket bättre framöver.
Som exempel nämndes att Göteborg behöver en helt ny Centralstation i samband med att nya Västlänken byggs.
Vi avslutade med att djupstudera ombyggnaden av Stockholms central.
En av de frågorna som blev obesvarade var barnperspektivet.  Det är förvånande för att inte säga häpnadsväckande att barnen glöms bort i  en sådan enorm satsning som görs just nu.
Barn borde ha en centralplats i planerna. Barnen borde kunna göra något annat än att köpa hamburgare när de väntar på tåget. Barn ska naturligtvis inte förpassas till ett litet rum någonstans långt bort. Barn borde kunna åka kana, gunga, måla, klättra, läsa eller lyssna på sagor eller titta på konst mitt i Stockholm central. Dessutom borde barnvagnar ses som en tillväxttillgång inte som en besvärlig last som bara tar plats.

Unga Örnars framtidsinrikade 80års kalas

img_1869 (MMS)

Unga Örnars framtidsinrikade 80års kalas


Kvalité i äldrevården är en rättighet

Skattelagstiftningen måste ändras så att koncerner inte kan flytta vinster till skatteparadis genom internlån. Den vinst som görs inom äldrevården ska naturligtvis användas för att förbättra kvalitén, inte skickas utomlands. Det är fel med riskkapitalbolag vars främsta drivkraft är vinstmaximering i den skattefinansierade äldreomsorgen. Det behövs långsiktighet i äldrevården och ett intresse att bry som om de äldre. Vinst som går till skatteparadis, eller delas ut som bonus till en vd som lyckas skära ned på personaltätheten och material borde stoppas. Den finns endast i ett system där man uppenbart glömt bort för varför äldrevården finns till från början. Äldrevården är en grundläggande rättighet som de själva har betalat för genom hårt arbete.

DN SVD 2 GP AB exp jämlikhetsanden GP

Margot besöker Riksdagen

img_6057 (MMS)

Margot besöker Riksdagen


Inspirationsdag i Andra kammarsalen

Vi socialdemokrater har ibland inspirationsdagar om olika frågor som vi vill fördjupa oss i ytterligare. Det känns mycket bra att samlas idag och vi började med en av de bästa inspiratörerna nämligen Håkan Juholt. Han talade om långsiktiga, uthålliga ideologiska strävanden. Han nämnde också var och hur vi uttalat oss i katastrofen med hur ädrevården fungerar på vissa håll idag. Sedan fortsatte vi med Carl Hamilton om arbete, trygghet, tillväxt och om vad han tyckte om den så kallade förändring kontra vikten av "att känna igen partiet".

ISoffan med Lennart Becher

img_3558 (MMS)

ISoffan med Lennart Becher


Strax dax för brunchrapporten

Nu ska jag åka till gärdet för att vara med i brunchrapporten


På arbetsmarknadsenhet i Lidköping

img_1279 (MMS)

På arbetsmarknadsenhet i Lidköping


Massarbetslöshet, socialbidrag och förtidspensioneringar

Arbetslösheten är nu, efter ett år av mycket stark tillväxt av nya jobb, fortfarande rekordhög. Över 8 procent av arbetskraften är utan arbete. Nu kommer allt fler rapporter om att vi står inför en vikande konjunktur och osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld är betydande. Regeringens egna prognoser pekar på en ökad arbetslöshet.

Den höga arbetslösheten som bitit sig fast har även inneburit stora kostnader för kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd och lägre skatteintäkter. 437 100 personer fick någon form av försörjningsstöd förra året, en kvarts miljon svenska hushåll. Var fjärde ensamstående mamma fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2010, enligt socialstyrelsen. Vilket inte bara utgör personliga tragedier och barnfattigdom. Det övervältrar dessutom kostnaderna på kommunerna. Resursers om borde gått till högre kvalité i till exempel äldrevården går till att betala försörjningsstöd

Att regeringen dessutom misslyckats med förtidspensionerade ungdomar bekräftar bara handfallenheten. På åtta år har antalet unga svenska förtids­pensionärer – mellan 20 och 24 år – ökat med 79 procent

De trodde att allt kunde lösas med sänkta skatter. Nu när det syns tydligt att det inte hjälper har de inga andra planer att ta till

 

ab Östran progg ek UNT


Idag blir det debatt om Skövdes Högskola i Riksdagen

 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska svenska företag klara av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det. Det förutsätter breda investeringar i utbildning. Den kunskapsbaserade ekonomin börjar i en skola där alla barn lyckas.

Vi har sett fem år av försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar.

Tyvärr leker den borgerliga regeringen svälta räv med Högskolorna i landet. Högskolan i Skövde är en av de bästa på samarbetet mellan akademi och samhället i övrigt. Högskolan i Skövde behövs för att höja utbildningsnivån i Skaraborg. Högskolan i Skövde behövs för att underlätta steget till högre utbildning för de som kommer från sudieovana hem.

 

DN  S SVD

 

Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent. Andelen yrkesverksamma som återkommer till högskolan för att vidareutbilda sig bör också öka. Vi satsar både på kvalité och på att ha fler platser

Regeringens kraftiga neddragningar på antalet högskoleplatser riskerar Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi väljer i stället att investera i fler studieplatser inom såväl yrkeshögskola som högskola.

Med de låga utbildningspolitiska mål som regeringen har är det begripligt, men inte försvarbart, att regeringen avstår från att investera i utbildning och kunskap som bygger Sverige starkt för att i stället prioritera sänkt krogmoms. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildnings- nivå i hela befolkningen.


Om kapade twitterkonton m.m.

Känns fortfarande absurt att någon tycker det är kul att kapa andras konton. Men det handlar väl om någon slags bekräftelsebehov, behov av att visa sin makt eller någon som vill använda härskartekniken förlöjligande.

Oavsett vilket så är det ett angrep på det öppna demokratiska samhället. Det var urbota fånigheter som denne person roade sig med att skriva och utgjorde sig för att vara mig.

 

Men det fanns faktiskt ett politiskt anslag i det hela.  Så de handlade inte bara om tokerier i största allmänhet. Därför är det ett politiskt angrepp som naturligtvis inte kan accepteras.

 

Jag har några få andra erfarenheter av denna typ av angrepp.

Bland annat när folkpartiet kom över ett lösenord och helt sonika gick in i socialdemokraternas interna nät.

Det är inte tillåtet att gå in i andras hus, ens om du hittar nyckeln på gatan. Det är inte tillåtet att titta i grannens byrålådor, garderober även om du är där för att vattna blommor. Än mindre ta huset i besittning och påstå att du är någon annan än den du är.

 

Detta intrång i mitt twitterkonto var ett intrång i mitt liv. Det känns fruktansvärt obehagligt

Nu är eländet över för den här gången och jag kan ägna mig åt politik igen


I morgon debatt om bidragsregeringen i Riksdagen

Jag har ställt en Interpellation till statsminister Reinfeldt om utförsäkringarna och utanförskapet. Han har väl viktigare saker för sig än att svara mig, så han skickar fram arbetsmarknadsministern i stället. Vad nu hon har med sjukförsäkringen att göra, det får väl hon förklara i morgon. Men regeringen är kollektivt ansvarig för sina beslut så hon är också ansvarig för stupstocken, utförsäkringar och utanförskapet. Hon har ju också ansvar för den söndertrasade arbetslöshetsförsäkringen även om jag tror att Anders Borg och finansdepartementet ligger bakom mycket av de försämringarna.

Eller som regeringen uttrycker det ”incitamenten”.

En sak är i alla fall helt säker. Det har inte blivit lägre arbetslöshet sedan den borgerliga regeringen tillträdde så någon jobblinje går inte att se. Bara större klyftor mellan de som är friska och de som är sjuka och större klyftor mellan de som har ett jobb och de som inte har det.

Å det är ju så de vill ha det..... (incitament)

IPn expr Dt Röda Berget Tord O Leine DN


RSS 2.0