Ett bättre och varmare Europa

 

 

Idag berättar Marita Ulvskog och Janne Larsson om socialdemokraternas EU-valrörelse

Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. Europa halkar efter.

 

Vi skulle kunna välja en annan väg. EU:s utvecklade näringsliv, storlek och unika samarbete skulle kunna stärka oss alla i den globala konkurrensen. Men de senaste årens europeiska högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor.

EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Antingen ger vi upp inför arbetslöshet och klimatförändring och låter marknadskrafterna styra - eller så sätter vi människorna främst och satsar på deras kunskap, ambition och kreativitet. För oss socialdemokrater är valet enkelt:

•         Jobben kommer först. Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan EU:s länder bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land.

•         Med bättre regelverk kan vi undvika att löner dumpas och människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Då motverkar vi också klyftor och orättvisor här hemma.

•         Med en samordnad klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer - och fler jobb i Europa och Sverige.

Europa behöver en ny riktning. Med fler socialdemokrater i Europas ledning blir det lättare för oss att minska arbetslösheten och förbättra välfärden i Sverige.

Rösta den 25 maj - för fler jobb, schysta villkor och bättre miljö!


RSS 2.0