Rödgrön arbetslinje står mot borgerlig bidragslinje

 

Inte nog med att fler och fler står utan arbete och får ersättning av sin arbetslöshetsförsäkring, dessutom blir fler och fler utförsäkrade. Fler tvingas söka socialbidrag eller ska leva på vänner och släktingar. Detta är en följd dels av lågkonjunkturen och dels av den borgerliga regeringens ovilja att se att ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet är bra för både individen och samhället.

Många människor trängs ut från arbetsmarknaden, eller inte får chansen. Bra arbetsvillkor och ett arbetsliv som tar vara på individers kreativitet och delaktighet är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna och vilja bidra efter förmåga. Vi måste hitta nya lösningar till arbete för personer som inte kan arbeta heltid, eller bara klarar av en viss typ av arbete. Det måste bli lättare att bidra, oberoende av hur många timmar eller vilket jobb det handlar om.

Det behövs ett samlat stöd för arbetslinjen så som de rödgröna företrädarna skriver om i svd idag

på a-kasse kampanjen går det att läsa om att bara en av tio får 80 procent av sin lön vid arbetslöshet  Ny statistik från SO, arbetslöshetskassornas Samorganisation, visar att majoriteten av alla arbetslösa är underförsäkrade. Av dem som arbetar heltid skulle endast en av tio få de utlovade 80 procenten av sin tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet.

Genom att taket inte har höjts och löneindexeras har köpkraften hos många arbetslösa minskat dramatiskt. Det i sin tur förstärker den lågkonjunktur vi är inne i. LO menar att det är regeringen som är ansvarig för att snart sagt ingen löntagare får 80 procents ersättning vid arbetslöshet. Ersättningstaket behöver höjas och löneindexeras. Det måste också bli enklare att kvalificera sig till försäkringen och avgiften till försäkringen ska delas solidariskt mellan yrkesgrupperna. Det är djupt orättvist att en byggnadsarbetare ska tvingas betala 450 kronor i månaden i avgift till a-kassan när en byggnadsingenjör vid samma företag bara betalar 90 kronor.


Hur blir det med julskinkan? Finns det glada grisar med knorr på svansen?

 

Tyvärr håller den borgerliga regeringens djurskyddspolitik på att urholka vårt världsunika skydd. De förändringar som regeringen genomför lär i förlängningen ge upphov till fler skandaler.

Regeringen med Eskil Erlandsson i spetsen har inte tagit åt sig kritiken om att djurskyddstillsynen försämrats. Naturligtvis finns det INGA godtagbara ursäkter för att plåga djur.

Som en av sina första åtgärder lade den borgerliga regeringen ned Djurskyddsmyndigheten i Skara. Delar av verksamheten fördes över till Jordbruksverket, dock utan att några extra medel avsattes. Djurskyddsmyndigheten verkade för djurskyddsfrämjande åtgärder och satsade stort på forskningen kring djurskydd

 Därefter beslöt regeringen att överföra djurskyddskontrollen från landets kommuner till länsstyrelserna. En väl fungerande kontrollorganisation slogs sönder. Veterinärerna hinner inte ut på fältet och betydligt färre inspektioner görs i dag jämfört med för något år sedan.

 Nästa steg från regeringens sida blir privatiseringen av veterinärerna. Trots en god smittskyddsorganisation och en utbredd veterinär serviceverksamhet vill regeringen nu driva igenom att alla veterinärer ska bli egna företagare. Därmed riskerar vissa delar av landet att få en bristande veterinär vård. På platser med få djurhållare och låg djurtäthet lär endast ett fåtal veterinärer vilja starta eget. Detta slår mot de gröna näringarnas utveckling.

 

Det är beklagligt när djur vanvårdas och misshandlas. Med den tidigare starka djurskyddslagstiftningen som grund behöver det inte ske.

Jag kommer att äta svensk julskinka även i år men jag kommer att välja skinkan omsorgsfullt och förvissa mig om att grisen behandlats rätt och fått ekologisk odlad mat.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6205104.ab

aftonbladet

svd

svert vecka


S-möte i Hentorp

23b4f835a2f9889fdf2e04a35c15615d.png

S-möte i Hentorp


Vad ska hända med SAAB?

 

Koenigsegg Group AB stoppar sitt köp av Saab Automobil. Regeringen har inte varit särskilt aktiv eller hjälpsam under tiden. Näringsminister Maud Olofsson började med att ”käckt” påstå att det var väl inte så noga om SAAB fick fortsätta.” - De anställda kan väl tillverka något annat”, som hon uttryckte det lite lättsinnigt. Det är förvånande att näringsministern inte ställer upp bättre på vår egen industri.

En enig Riksdag avsatte 28 miljarder till fordonsindustrin för ett år sedan. Medel som skulle kunna användas som lån, investeringar, hjälp i nöd eller kompetensinvesteringar. Det är förvånande att Maud Olofsson inte använde pengarna

Nu måste näringsminister Maud Olofsson snarast reda ut vad som gäller. Avser GM fortfarande att sälja Saab? Vilka andra möjliga köpare finns?

Det finns lösningar inom räckhåll med tanke på att Europeiska investeringsbanken ställt sig positiv till ett lån. Det måste finnas möjligheter för SAAB och alla måste hjälpas åt för att hitta dem.


Grattis Cecilia Malmström

 

Jag måste få gratulera Cecilia Malmström för utnämningen av EU kommissionär.

Det var bra att regeringen Reinfeldt valde en kvinna som Sveriges kandidat till EU-kommissionen. Hon själv trodde ju att det skulle bli en moderat. Hon är glad, ambitiös och påläst. Så hon kan säkert axla Margot Wallströms mantel. Det är klart att jag helst hade velat ha en socialdemokrat på posten men det är inte mer än rätt att den borgerliga regeringen utser från sina led när de styr.

Dessutom har jag skrivit tidigare om Cecilia Malmströms uppdrag som EU-minister. En ministerpost som tyvärr inte har någon egen portfölj, inga egna frågor, utan bara uppgiften att prata gott om EU (en viktig uppgift kan tyckas, men kanske allas ansvar)

Nu är jag glad att Malmström en större uppgift


väsnas om barnkonventionen

0-4fc41c914df6b1f3a7d2f39f79971ae3.png

väsnas om barnkonventionen


Nätverket för barnkonventionen

541e02fdb31c6542a23187a7465d41cc.png

Nätverket för barnkonventionen. Uppmärksammar givetvis 20-dagen och gör den årliga utfrågningen av berörda ministrar.
Maria Larsson var den närvarande ministern på utfrågningen, hon var med en timme. Göran Hägglund var med 20 minuter på länk/distans tillsammans med Jacques Barrot från EU och Marta Santos Pais från FN

Det har aldrig tidigare under alla dessa år varit så få närvarande ministrar

Läs gärna Fredrik Lunds med fleraa debattinlägg i frågan http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/20/barns-rattigheter-maste-prioriteras


20-årsdagen av FN:s barnkonvention men vad är det vi firar?

 

20-årsdagen av FN:s barnkonvention firas den 20 november med en stor konferens ledd av regeringen och den 19 november med pompa och ståt i Berwaldhallen med flera inbjudna celebra kungliga gäster och artister. För mycket jippo kan tyckas och för lite konkret handling för att flytta fram positionerna ytterligare. En av de många barnkämparna Nic Nilsson har påmint oss om att det inte hänt så mycket på de här 20 åren.

Jag tycker att det började bra med många bra kampanjer och satsningar på föreningslivet och kommuner så att de skulle införa/implementera barnkonventionen i hela landet. Men sedan har det kommit av sig

Och nu kommer givetvis kravet på att FNs barnkonvention ska bli lag eftersom ingen vill att barnen ska behöva drabbas av den borgerliga politiken.

Klyftorna och barnfattigdomen ökar allt mer.

Den borgerliga regeringen har sänkt ersättningarna för de mest utsatta grupperna, självfallet drabbas barnen. Visst de borgerliga företrädarena tror att sjuka blir friska av att bli fattiga men det är ju barnen som måste avstå från skolresan eller som inte kan vara med på de fritidsaktiviteter som kostar pengar.  

Så frågan är, vad är det vi firar egentligen?


tårtkalas, för FNs barnkonvention

1a063d87d6fcaa5a100a5584ab467e0e.png

Idag hade Socialdemokratiska barnnätverket tårtkalas för att FNs barnkonvention fyller 20 år.
Vi kunde också fira att vi lagt så många barnpolitiska motioner under hösten i Riksdagen.
Nu får vi fortsätta sätta barnen i främsta rummet, sätta fokus på utsatta barn och se till så att barnfattigdomen minskar. Med andra ord se till så att vi byter regerring nästa höst.

Här är några exempel på de motiner vi lagt i höst

 1. Beteendevetarkompetens inom skolan
 2. Rätt till barnomsorg på obekväm tid.
 3. Skolan behöver behöriga lärare
 4. God elevhälsovård  
 5. Körkortsutbildning i skolan
 6. Kunskap om mat
 7. Trafikkunskap i skolan                  
 8.  Läxor i skolan                              
 9. Utbilda barn i deras rättigheter       
 10.  Dolda avgifter i skolan                                       
 11.  Avgift på skolmat                                                                     
 12.  Betygsättning av barn                          
 13. Fler vuxna i skolan                              
 14. Satsa på ungdomar, så undviks kravaller                                         
 15. Genuspedagoger                                 
 16. Ökat engagemang i fritidsverksamheten                    
 17. Stärkande av barnens ställning i EU     
 18. Reklam som riktas till barn                  
 19. Bostadsbrist för unga                           
 20. Barn, föräldrar och kronofogden         
 21. Statliga myndigheters arbete med barnkonventionen
 22. Barnkonventionen                               
 23. Jämställt föräldrasamtal
 24. Barnfattigdom               
 25. Apatiska flyktingbarn 

De finns att läsa på riksdagens hemsida    


Har Olofsson ljugit eller visste hon inte vilka krav som ska ställas på Vattenfall

– Det är inte bara rimligt utan självklart att Vattenfall tar ett fullt ansvar för sin verksamhet även när det gäller kärnkraft. Man ska vara ett föredöme vad gäller samhällsansvar, säger Ola Alterå, statssekreterare på Näringsdepartementet.

 Ställ sedan detta mot vad hans formelle chef, näringsministern, sade så sent som i fredags:

 –        Man är ansvarig för kärnkraftsolyckor i Tyskland och det är inte acceptabelt. Vi skulle inte ha godkänt ett sådant avtal om vi hade vetat det, sa Maud Olofsson i fredags.

 Nu har även Olofsson ändrat sig och säger att vi ska ställa krav på de som äger kärnkraftverk.

Alla som bygger och kärnkraftverk borde stå för  konsekvenserna när olyckan är framme eftersom det får förödande konsekvenser för natur, djur och människor

 

johan

 

 

sr

 

svd                                                                                 

 

Kika gärna på Maud Olofssons framträdanden i gårdagens Agenda:

 

agenda


S-kvinnor på Portalen i Skövde

0-4460fd4f0a690e7b84cde8ef56f1aeb4.png

S-kvinnor på Portalen i Skövde


Varför ge upp inför Köpenhams klimattoppmöte, det har ju inte ens börjat ännu

Ge inte upp inför Köpenhamns klimattoppmöte. Gå på offensiven istället Varför skulle vi redan nu kasta in handduken och acceptera att Reinfeldt misslyckats med sina försök att flytta fram positionerna. Bakslag kan vändas till aktivism och upplysning

Det rödgröna partierna har presenterat sex förslag inför klimattoppmötet i Köpenhamn:

·     En internationell avgift på utsläpp från flyg och sjöfart. Flygets och sjöfartens utsläpp är i dag oreglerade.

·     Global utsläppshandel. Åtminstone inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin.

·     Säkra biståndet. För en rödgrön regering är det otänkbart att finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder går ut över fattigdoms­bekämpning.

·     Inrätta en global klimatfond. En sådan klimatfond bör skapas inom klimatkonventions regi och finansieras av de rika länderna.

·     Lös samtidigt frågan om tekniköverföring. Handlingsplanen, The Bali Action Plan, har till syfte att vägleda förhandlingarna inför Köpenhamn i år.

·     Våga gå före. EU borde redan nu ha lovat utsläppsminskningar på minst 30 % för att sätta press på USA och Kina.

Läs mer på rödgrön.se


Den borgerliga majoriteten i riksdagen försämrar semesterlagen

Under den vilseledande rubriken ”förenklad semesterlag” försämrar nu regeringen semestervillkoren för löntagare. Med ett penndrag går en genomsnittlig löntagare miste om 4200 kr per år när den borgerliga alliansen senare i november i riksdagen röstar för försämringar i semesterlagen.

 ”Förenklingen” leder också till att en långtidssjuk löntagare förlorar upp till 13 betalda semesterdagar medan den som är långtidssjukskriven på grund av arbetsskada förlorar hela 25 dagars betald semester vilket motsvara en förlust på närmare 30 000 kr på ett bräde. Om regeringen redovisat en ordentlig analys över hur den här så kallade reformen slår hade man inte bara funnit att långtidssjukskrivna som redan befinner sig i en utsatt situation drabbas värst utan också att det är kvinnor som i större utsträckning är sjukskrivna på hel- eller deltid som förlorar stort. LO och TCO har i likhet med S, V och MP protesterat, dock utan framgång.
Från den 1 april nästa år gäller försämringarna. Arbetsgivarna får i konsekvensens namn utgiftslättnader i samma utsträckning som löntagarna får försämringar som en skänk från regeringen

if Metall

7729848a3570cfa8b314d02b590ecf29.png

if Metall


Hellre vägar tillbaks till jobb och utbildning än jobbcoacher som inte kan förmedla någonting

Den miljardsatsning som regeringen gjort på så kallade jobbcoacher visar sig ha stora brister. De pengarna skulle kunna användas mycket mer effektivt. Lågkonjunkturen är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning. Vi vill investera i fler platser på bland annat komvux, yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskola. Då står vi rustade när konjunkturen vänder.

En Kompetensförsäkring ska göra det möjligt för människor att utbilda/vidareutbilda sig i arbetslivet så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Investeringar i kunskap ger människor ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden och företagen får lättare att anställa personal med rätt kvalifikationer.

Arbetsförmedlingen måste förmedla ny och bättre anpassad kompetens, inte bara jobb som svarar mot befintlig kompetens. Personer som har mycket svårt att få jobb ska naturligtvis erbjudas individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter.

Människor som lärt sig mycket i arbetslivet eller har en utländsk utbildning får ofta starta från ruta ett när de vill utbilda sig, det vill vi ändra på. De behöver snarare komplettera sina kunskaper. Med kunskapsvalidering blir utbildningen effektivare och snabbare.


läs mer
sven-erik österberg

jobbcoacher

aftonbladet

, , ,

#jobbävning


Socialdemokraterna i Hjo hade mysigt möte på Bryggan


Regeringens dubbelspel om kärnkraften

Vad tänker regeringen göra åt Vattenfalls utspel om att de vill bygga ut kärnkraften?

Vid de avbrutna energisamtalen framkom att något beslut om att bygga nya kärnkraftverk, som regeringen vill öppna upp för, inte ens med regeringens bedömning är nödvändigt förrän tidigast 2015. Detta bekräftas av Energimyndighetens prognoser och visar att regeringen valt parti- och valtaktiken framför att genom seriösa förhandlingar nå en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Om vi vinner valet kommer vi att bjuda in till nya blocköverskridande energisamtal: Industri och fack vill ha säkerhet och långsiktighet i energipolitiken – inte långsiktig osäkerhet.

Vi kan också konstatera att framförallt (C) och (Fp) uppfattar den gemensamma energikompromissen på helt olika sätt. (C) hävdar att ingen kärnkraft kan byggas och (Fp) välkomnar de tio nya reaktorer som nu ska bli av.

Vi har slagit fast vår ståndpunkt

”Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.”

 

 

Om uranbrytning:

Det är regeringen som ger tillstånd. Kommunen har vetorätt. Ingen ändring av minerallagen behövs. Vårt uttalande garanterar att ingen uranbrytning startas med (S) i regeringen.

Den svenska berggrunden är fortfarande relativt outforskad och därför är det viktigt att prospekteringen fortsätter. Uran är en viktig spårmetall som ofta leder till andra. Det gagnar inte minst gruvnäringen. Ett undersökningstillstånd ger inte automatiskt tillstånd till att genomföra borrningar, detta kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Om företaget vill bryta uran så krävs förutom undersökningstillstånd även bearbetningskoncession vilket kräver en arbetsplan som måste tas fram i dialog med markägaren. Då anläggningar för brytning av uranhaltigt material dessutom ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalken (MB 17 kap. 1 §) var det ett mycket betryggande besked när s-regeringen sa att någon uranbrytning inte skulle ske i Sverige.

”Vi socialdemokrater kommer aldrig att medverka till att uranbrytning startas i Sverige.”

 

svd

 


Idag kommer Pontus Hübinettes rehabilitering upp i Riksdagen

 

Trots att över hundratusen svenskar har tjänstgjort som FN-soldater i utlandet, finns det brister i rehabiliteringen när någon har skadats eller upplevt traumatiska händelser. Det kan handla om komplexa konflikter där gränsen mellan civila och soldater är flytande. Skadade Svenskar kommer hem och hamnar mellan stolarna. Det finns exempel på svårt handikappade, förlamade soldater som inte får den rehabilitering som de behöver när de kommer hem. Kommunen, Landstingen och försvaret har olika ansvar men ingen har helhetsanvaret. Pontus Hübinette är ett sådant exempel, han är värd den allra bästa vård men har upplevt att han blivit bollad fram och tillbaks.

Idag debatterar jag med sten Tolgfors om att det behövs ett heletsansvar för att ta hand om våra soldater och officerare som genomgått traumatiska upplevelser.

GT

Radio Skaraborg


Mera fix och trix av regeringen

Som om den höga arbetslösheten inte var nog, som om den kommande stupstocken för sjuka inte skulle få förödanden konsekvenser för de mest utsatta. Dessutom ska regeringen fixa och trixa med siffror, eller frisera siffrorna till sin fördel. I går skrev jag om Maudans trixande.

Det kommer mera.

Nu har borgarna hittat på en ny siffra om utanförskapet, eftersom det är fler nu än före valet. 70 000 fler människor står utanför arbetsmarknaden än i augusti 2006. Det är inte roligt för borgarna som lovade att det skulle bli färre (de brukar skylla på att det inte är deras fel, eftersom deras vallöften bara skulle gälla i goda tider) Men nu har de alltså tagit till trixandet med siffror även här.  

Så här skrev moderaterna på sin hemsida före valet

Den verkliga arbetslösheten

21 procent är den andel av den arbetsföra befolkningen som vare sig arbetar eller studerar på heltid utan att samtidigt söka jobb, enligt SCB:s statistik för augusti 2006. Studerande som samtidigt söker ett arbete ingår i detta mått, som vi kallar bred arbetslöshet. I augusti var det 1 209 000 personer som på detta sätt stod utanför arbetsmarknaden för att de inte hade ett arbete eller inte studerade”

 

Och nu är det 1 278 000, enligt AKU (arbetskraft undersökningen)

Detta vill inte de borgerliga företrädarna att väljarna känner till utan hittar helt sonika på en annan siffra som de inta använt sig av. Nu hittar de på att det var 1 693 000,

Förvänta er inget annat än att det blir mera fix och trix detta år för att frisera borgarnas misslyckade jobbpolitik


kamp för rättvisa

0-63d8e425cf192c598722e8a9f408ee08.png

kamp för rättvisa


Maudan trixar och fixar

Maud Olofsson vill inte att det ska synas att det är fler arbetslösa nu än när socialdemokraterna styrde. Hon hävdar att ”sysselsättningen idag är högre än när Allians för Sverige tillträdde”, att det skulle vare “ett resultat av det förbättrade företagsklimatet.” Ingenting kan ju vara mer fel, dessutom nämnder hon inte den kris vi är uppe i, som drabbar såväl företag som anställda. Hon är bara nöjd. Undrar om hon överhuvudtaget pratat med varslade, arbetslösa eller för den delen missnöjda småföretagare?

Tomas Eneroth tar ner henne på jorden och förklarar att faktum kvarstår Sedan september 2006 har sysselsättningen enligt SCB nämligen sjunkit med två procentenheter. Dessutom har arbetslösheten ökat med 114 200 personer sedan Maud Olofsson tillträdde – trots att man har hunnit med både en högkonjunktur, en lågkonjunktur och en begynnande vändning. Värst av allt är sannolikt det faktum att “utanförskapet” – enligt moderaternas egen definition från valrörelsen 2006 – har ökat med 70 000 personer.

Det hjälper inte att trixa och fixa Maud. Borgarna har misslyckats med det de gick till val på. För det kan väl ändå inte vara så att vallöften bara skulle gälla om det var goda tider och bra förutsättningar!


Mona tog hem segern

 

Mona vann debatten, ombudens hjärta och satte ned foten i viktiga politiska frågor. Så som företagande, ordning och reda i ekonomin, jobben, barns rättigheter, jämställdhet, gröna folkhemmet m.m.

Det blev inget stopp för friskolor, kraven ska vara de samma på kommunala som privata skolor (så kallade friskolor). Det blev inget förbud mot vinst i privata bolag i välfärdssektorn, men tydliga krav på kvalité oavsett driftsform. Det blev 80 procent i a-kassan. Det blev inte heller en omedelbar tredelning av föräldraförsäkring, men målet är att barnen ska ha rätt att få vara både med sin mamma och sin pappa när de är små, så att de knyter an till båda föräldrarna

Striderna klarades av i temagrupperna och partiledningen hyllades för sin lyhördhet

Mona Sahlin lyfte fram flera viktiga områden i sitt avslutningstal. Bland annat nämnde om Företagen och företagarna som är nu en självklar del av partiets jobbpolitik och inom välfärden har partiet skiftat fokus från systemen och driftsformerna till medborgaren.

Kongressens huvudfokus på jobb, höjda skatter för höginkomsttagare, utökad välfärd och generösare socialförsäkringar kommer att gillas av väljarna och vi åker styrkta hem till våra valkretsar som fullfjädrade valarbetare.

Det paradoxala är att ju bättre det går för partiet och för Sahlin desto mer kommer hon att försöka svartmålas i media. Jag vet redan nu att min egen borgarblaska Sla (Skaraborgs allehanda) kommer att skriva negativt om kongressen i morgondagens ledare, jag väljer att inte läsa den….


Socialdemokraternas kongress är allas kongress

 

Kongressen har varit viktig och fantastik på många sätt. Vi har slagit fast vår ekonomiska politik med ordning och reda i ekonomi. Vi har givit förutsättning för fler jobb i privata näringslivet och kan satsa på kvalité i skolan, vården och omsorgen. Dessutom har Mona Sahlin visat sina styrkor och stärkt sin ställning ytterligare i partiet.

Att vi dessutom fått besök av vänstern och miljöpartiet visar på hur vi kan samarbeta. Snart ska vi regera ihop. Då vi ha världens bästa välfärd för vi vet att vinstintresse aldrig kommer att skapa bra sjukvård, skola och äldreomsorg. Vi vet att marknaden aldrig kommer att lösa problemet med global uppvärmning. Vi vet att det behövs en radikal politik för arbete åt alla. Och att marknadslösningar och högerpolitik ökar klyftor mellan män och kvinnor.

Jag har noterat att borgerliga partisekreterare redan avundsjukt kommenterat att vi inte samarbetar tillräckligt bra. De skulle bara veta….

 

besök på kongressen samarbete, kompromiss, s, v o mp

 

På slutet av kongressen kan jag passa på att tacka lite mer än vanligt. Det vanliga är att tacka personalen, ombuden, partistyrelsen, administratörerna och vännerna. Så tack ALLA Men jag kan som exempel nämna Peter Kennerfalk som dels är aktiv kommunalpolitiker i Norrköping och en kämpe för de facklig-politiska arbetet, han var en av de som såg till oss på kongressfesten. På tal om festen måste jag absolut nämna Marja Koivisto. En fest som blev fantastisk med sång, musik, dans och härlig gemenskap mellan 1800 socialdemokrater

(men som sagt tacket gäller alla)


RSS 2.0