Smutskastningen från det borgerliga Sverige fortsätter

 

Vi har presenterat en plattform för det Sverige vi vill bygga.
Vi väljer fler jobb i stället för ökade klyftor. Sverige behöver inte amerikanska klyftor. Vi vill bygga ett möjligheternas land i Sverige.  Nu har vi stakat ut vår väg framåt – med investeringar i fler jobb, bättre välfärd och rättvisa mellan generationer.

 

Genast förvränger det borgerliga Sverige vårt budskap. De ljuger till exempel om att vi skulle höja skatten med 54 miljarder

Sanningen är at vi föreslår att den särskilda pensionärsskatten ska avskaffas. Däremot säger vi nej till inkomstskattesänkningar om 15 miljarder. Vi investerar istället i fler lärare i skolan, bättre sjukvård och sänkt maxtaxa på dagis.

 

De påstår att vi rödgröna höjer skatten för 4,4 miljoner löntagare, 500 kronor för en sjuksköterska

De trixar alltså genom att inte berätta båda sidorna på förslaget. Med vår politik får 9 av 10 bättre eller närmast oförändrad ekonomi. Den rikaste tiondelen får betala mer. Under regeringens år vid makten fick den rikaste procenten lika mycket som en fjärdedel av svenska folket tillsammans.

 

De skräms med Höjd bensinskatt

Den borgerliga regeringen har höjt bensinskatten med 29 öre, de har infört skatt på trafikförsäkringen med över 600 kronor. Regeringens privatisering av bilprovningen fördubblar avgifterna för bilisterna.

För en normalbilist innebär vårt förslag en höjd kostnad på ungefär 50 kr per månad. Någon mer höjning blir det inte. Och vi höjer reseavdraget för att kompensera dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet.

 

De påstår också att Kilometerskatten hotar transportindustrin

Vi ska tidigast år 2013 vill införa en skatt på transporter med tunga lastbilar för att minska miljöbelastningen och få fram resurser till investeringar i ny och bättre väg och järnväg.  Skatten på transporter med tunga lastbilar finns utomlands exempelvis i Tyskland. Varför vill ni att tyska lastbilar ska åka gratis i Sverige och svenska ska betala när man åker i Tyskland?

 

De påstår att ska införa en ungdomsskatt

Även det är fel. Vi ska avskaffa arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en arbetslös ungdom. Regeringens nedsättning har inte fungerat den är är mycket dyr och ineffektiv.

 

För borgarna är 6000  RUT- arbetare viktigare än de 25000 välfärdsarbetare som försvunnit

Pengarna räcker inte till att subventionera tjänster i hemmet. Vi prioriterar skola, vård och omsorg. Vi investerar i jobb i välfärden – jobb som i dag har försvunnit.  Många människor kommer köpa dessa tjänster även utan subventioner.

 

De påstår att rödgrönas budget är inte fullt finansierad, vilket är Struntprat. Den är fullt finansierad. Regeringen sänker skatterna för reformutrymmet. Vi investerar i jobb och välfärd.

 

De påstår att det blir höjd fastighetsskatt med de rödgröna

De borgerliga lovade avskaffa fastighetsskatten. Istället fick 640 000 svenskar höjd fastighetsskatt. Däremot har den med en lyxvilla i Djursholm fått skatten sänkt med 50-60-70 000 kronor. Vi vill att den procent med dyraste villor ska bidra mer tillvälfärden. 99 % av villorna (småhusen) får sänkt eller oförändrad skatt med vårt förslag.

Kort sagt vi prioriterar, jobben, barnen och välfärden


Dags att ta ställning

Ska vi fortsätta på den inslagna vägen – med nya stora skattesänkningar, mest till den som har det bäst? Eller ska vi välja en annan väg för framtiden – med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi ha fortsatt ökade klyftor – eller fler jobb? Det är vägvalet den 19 september.

Under de gångna fyra åren har regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder kronor. Det är i paritet med vad Bo Lundgren lovade i valet 2002.

Skattesänkningarna har finansierats på två sätt.

För det första genom att ta av det överskott som den socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig 2006. Då var överskottet 70 miljarder kronor. Idag har vi ett underskott på 30 miljarder kronor.

För det andra genom att skära ner kraftigt på dem av oss som råkat ut för arbetslöshet eller drabbats av sjukdom. Idag har det gått så långt att cancersjuka sparkas ut ur sjukförsäkringen.

Den konservativa regeringen gör nu anspråk på att regera i fyra år till. Det är väldigt tydligt att de vill fortsätta i samma spår: De har i olika sammanhang lovat att sänka skatterna med ytterligare 100 miljarder kronor.

Eftersom överskotten är förbrukade och det inte finns utrymme att slänga ut de cancersjuka ur sjukförsäkringen en gång till måste besparingarna tas någon annanstans.

Det som återstår från förra besparingsvändan är välfärden. Eftersom välfärden är en verksamhet där personalkostnaderna är höga, kommer det att påverka antalet anställda. Det senaste året har redan försvunnit 25 000 jobb i välfärden. Men om man ska spara 100 miljarder kronor, kommer det att påverka avsevärt fler. Försiktigt räknat kan det handla om var tionde anställd. Som ledamot i finansutskottet kan jag konstatera att med stora besparingar går det inte att skydda någon sektor. Det kommer att drabba lärarna i skolan, läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna i vården samt poliserna i rättsväsendet.

Det mest komiska de senaste veckorna är när företrädare för regeringen hävdar att de inte alls avser att sänka skatterna så mycket. Jag förstår inte varför de inte vågar tala klarspråk?Förra mandatperioden utlovade de skattesänkningar med 30 miljarder kronor. Men det blev 100 miljarder.

Därför är de inte trovärdiga när de försöker förneka fakta. De skriver uttryckligen i valmanifestet att "om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår" så ska "bl.a bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, riskkapitalavdrag, FoU-avdrag och expertskatt" avskaffas.

Men det går inte att skapa utrymme på något magiskt sätt. Reinfeldt har själv sagt att varje sänkt skattekrona har en baksida – nämligen en utebliven skolsatsning eller sämre mat på äldreboenden.

barn valplattform vinnare framtiden matchen 


Riksdagsledamöter engagerar sig lokalt

Det kan uppfattas som fel att vi Riksdagsledamöter engagerar oss i lokalpolitiken.

Men det kan också vara tvärtom, nämligen mycket bra. Att inte ”bara” vara i Stockholm som vi blir beskyllda för. Att veta om debatterna om avsaknaden av fritidsgårdar, ta del av matdiskussionen på skolan och äldreboendet, hålla sig ajour med byggplaner för småhus och butiker m.m.

Oavsett om vi är invalda i kommunfullmäktige eller ej är det just i människors vardag vi tar vår utgångspunkt när vi lägger förslag i Riksdagen.

När jag tar del av vad DN kartlagt om närvaron på kommunfullmäktiges möte ser jag att en tredjedel av oss endast missat 1-3 möten. Men jag noterar att DN vänt på det och fokuserar på den andra tredjedelen som missat mer än hälften av mötena. Naturligtvis tycker statsvetare att det inte är bra och Brors uttalar sig om politikerförakt.

I Skaraborg har vi som tradition att vi ställer upp i kommunfullmäktige just för att ha en lokal förankring. Men jag vet valkretsar som inte alls har med Riksdagsledamöter i sina fullmäktigeförsamlingar. Att vi har olika förutsättningar att engagera oss beror nog på hur uppdraget ser ut på Riksplan och naturligtvis också när kommunen beslutar sig för att ha sina möten. Om en kommun lägger sina fullmäktigemöten på en tisdag så vet de att det är en omöjlighet för oss Riksdagsledamöter att engagera oss. Det är uppenbart att den borgerliga majoriteten i Skinnskatteberg ville bli av med en så duktig debattör som Sven-Erik Österberg.

Att Urban Ahlin inte hinner ta del i så många fullmäktige möten, har jag full förståelse för.

Vi som känner Urban vet att han inte lämnar någon fråga att rinna ut i sanden. Han engagerar sig inte bara till 110% utan också in i minsta detalj. Jag vet att han inte lämnar kommunpolitiken, trots att han inte är på mötena.

Men jag undrar varför DN bara kollat 2 av de 4 år som en mandatperiod består av?


Sossarna är barnens parti

dsc00899 (MMS)

Sossarna är barnens parti


Investera för framtiden – stöd studenterna

Idag presenterades den rödgröna regeringsplattformen. Den som ska bli Mona Sahlins regeringsförklaring när hon som första kvinnliga statsminister redogör för den i samband med Riksdagens öppnande. Som det står på socialdemokraternas hemsida  Ger en högskoleutbildning större möjligheter att få ett jobb. Därför är det en viktig framtidsfråga för vårt samhälle och för många unga människor att investera mer pengar för deras utbildning. Det gör vi rödgröna i den kommande regeringsplattformen i stället för stora skattesänkning.

Därför föreslås höjda studiebidraget med 400 kronor och studielånet med 200 kronor per månad. Höjt tilläggsbidraget för studenter som har barn med 130 kronor för den som har ett barn och 210 kronor för den som har två.

Dessutom föreslås åtgärder för höjd kvalitet i utbildningen, fler utbildningsplatser samt fler och billigare studentbostäder

Det här bådar gott för framtiden

 

 

hela förslaget


Hon tar över efter Reinfeldt

 

Det känns tryggt och lugnt med Mona Sahlin vid rodret. Torsdagens utfrågning visar att hon är klar och tydlig och att hon inte räds att visa vad som gäller.

Hon är ingen mjäkig politiker som håller med den hon sista talar med utan vågar berätta för väljarna att hon hellre satsar på jobb och välfärd för alla än hushållsnära tjänster för få.

  Hoppas att hon avslöjar Melonmannen också som Eva Frankel skriver 

 

 tittarna ger tummen upp

 

ab

expressen 2 3

dn

GP

svd

Morian

ljungkvist

   

Vi håller det löfte vi har sagt - välfärden först";

 

 


Välfärdsarbetare röstar med hjärtat

dsc00879 (MMS)

Välfärdsarbetare röstar med hjärtat


De måsta avslöjas

Har länge funderat på varför de får påstå att de fixat jobb när det är tvärtom

Borgerliga regeringen = bidragslinjen. Men det finns mer att berätta

Till exempel att 500 000 personer har trängts ut ur a-kassan och är nu försäkringslösa. En grundskollärare får 60 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet. En byggnadsarbetare får 59 procent.

Dessutom visar nya siffror från OECD visar att Sveriges köpkraftsjusterade BNP per capita sjunkit relativt OECD-snittet efter krisen. Det gör att Sverige åker ner från en delad nionde plats 2007 till elfte plats 2009 i välståndsligan bland de 30 OECD-länderna

Investeringar i bostadsbyggande har fallit mer i Sverige under 2009 än övriga Norden.23 Länder som Danmark, Tyskland och Spanien investerar mer än dubbelt så mycket och Australien nästan tio gånger så mycket, för att möta jobbkrisen, mätt som andel av BNP för perioden 2008-2010.

 Under vår regeringsperiod åren 2003-2006 ökade bostadsbyggandet med + 23 700 bostäder. Från 2006 till 2009 har den sjunkit med – 30 500 bostäder. Antalet påbörjade hyreslägenheter har under samma tid sjunkit med – 11 500.24 Bostadsbyggandet 2009 var så lågt som 15 250 bostäder. Under 2009 försvann ca 12 000 arbetstillfällen inom byggsektorn. Trots att bostadsbyggandet väntas öka något under 2010 väntas nybyggnadsinvesteringarna fortsätta att minska i år och först nästa år ger produktionsökningen en positiv tillväxt. Vår ambition för bostadsbyggandet med 40 000 bostäder 2016 vilket skulle kunna motsvara ca 35 000 nya årsarbetstillfällen.Vårt utvidgade ROT-avdrag skapar 15 000 nya jobb.

Dessutom vill vi socialdemokrater vill tillsamman med v och mp investera 100 miljarder kronor mer än regeringen i infrastruktur (vägar och järnvägar) under de närmaste 10 åren.

 

Någon gång måste väl den borgerliga bubblan om att de har fixat jobben avslöjas.

 

 

 

 

dn

vårdnadsbidrag

svd 1 och svd 2 och svd 3

ab

veronica


All star cruisers

dsc00873 (MMS)

All star cruisers


Varför har Sverige klarat krisen sämre?

Sverige och resten av världen ”drabbades” av kris för drygt två år sedan. Sedan dess har den borgerliga regeringen skyllt ifrån sig på den. Ungefär som att det inte går att regera i en kris. Vi säger tvärtom, det är i en kris som det är helt nödvändigt mildra krisen och att ta sig ur den.

Politik gör skillnad. Alla länder i EU drabbades av finanskrisen men länderna har hanterat den ekonomiska krisen väldigt olika. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i resten av EU.  I EU var arbetslösheten 7,2 % i slutet av 2006 då hade Sverige en arbetslöshet 6,2 %. I Tyskland är arbetslösheten t. o. m lägre nu än innan krisen, de har minskat sin arbetslöshet med nästan 2 % på de här åren, menas den Svenska arbetslösheten ökat med 2,3%. Det är ansvarslöst att skylla på krisen när de i själva verket har förvärrat dem genom att dra ner på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De tog bort 40 000 komvuxplatser och nyinvesteringsstödet för flerfamiljshus. Visserligen påstår de att de har en arbetslinje men det enda de gjort är att göra de arbetslösa och sjuka fattigare och det blir det inga fler jobb av.

NU ska de återinföra lite av arbetsmarknadspolitiken igen, då låter det så tjusigt som om de satsar på något nytt. Det är så dags nu när långtidsarbetslösheten bitit sig fast.  Eller är det bara för att det är val om 4 veckor och de vill fixa till siffrorna lite grann?

 

Vi ska satsa utbildning, kompetensförmedling, kompetensförsäkring

Vi ska investera i infrastruktur och grön omställning så som järnvägar, vägar och smarta energisystem

Vi ska bygga bostäder och utvidga ROT

(ja vi ska utvidga ROT våra politiska motståndare ljuger om det, de har lögnen som vapen),

Vi ska renovera miljonprogramsområden. Vi ska satsa på välfärden, mer till kommunsektorn för att behålla och anställa personal i skola och sjukvård.

Vi ska satsa på fler och växande företag bland annat genom sänkt skatt för småföretag, riskkapital och branschprogram

Vi har nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten. Vi slopar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ung, Vi inför utbildnings- och praktikplatser, avskaffa aktivitetsförbudet.

 

Kort sagt vi sätter jobben först menas den borgerliga regeringen bara passivt tittat på när folk söker socialbidrag.


Jan Hassel cyklar med mig sista biten fram...

dsc00866 (MMS)

Jan Hassel cyklar med mig sista biten fram till Hova


Möte med kamraterna i Lugnås

dsc00858 (MMS)

Möte med kamraterna i Lugnås


Flitiga valarbetare i Götene

dsc00857 (MMS)

Flitiga valarbetare i Götene


Konststopp i Skara

dsc00848 (MMS)

Konststopp i Skara


Cykelgänget i Jung

dsc00846 (MMS)

Cykelgänget i Jung


Nu är jag framme vid Vara och jag lämnar E...

dsc00840 (MMS)

Nu är jag framme vid Vara och jag lämnar Essungagänget


Nu börjar cykelturen längs E20

dsc00838 (MMS)

Nu börjar cykelturen längs E20


Nu ska jag Cykla 13 mil på E20 genom Skaraborg.

Att bygga ut E20 till fyrfältsväg är nödvändigt för att få fart på den regionala utvecklingen och inte minst för att förbättra den på många sträckor undermåliga trafiksäkerheten. Sträckan mellan Lundsbrunn och Holmestad i Götene kommun blev klar förra året. Beslutet togs under förra mandatperioden och Göran Persson var med och tog det första spadtaget.

Vi kan konstatera att sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har inte mycket hänt. I valrörelsen lät det däremot annorlunda. Då lovade de borgerliga riksdagsledamöterna från Skaraborg att E20 snabbt skulle byggas ut. Trots detta vallöfte så har de istället år efter år röstat för att skicka iväg alla pengar för ny infrastruktur till storstäderna. Faktum är nu att Skaraborg halkat efter och de borgerliga ledamöterna står helt handfallna. Istället för att värna Skaraborg så har de åkt till Stockholm och stött en regering som hellre sänker skatter än investerar i ny infrastruktur.

Tisdag och onsdag cyklar jag längs E20 och uppmärksammar behoven av utbyggnad och uteblivna vallöften

 

Program och ca  hålltider:

Tisdag den 17 augusti

Kl. 9.00 frukost i gröngräset vid Lekåsakorsningen E20 i Essunga

 K.11 besök på Hyllerts i Vara

Kl.12.30  lunch på Haralds vid Jungkorsningen

 Kl.14.30 besök  och fikastopp i Skara på Jula Best western hotell och Konferens

 ca kl. 16.30 Ledsjökorsningen i Götene där gamla och nya vägen möts

K.18-19 möte i socialdemokraternas lokal i Götene

 Osdagen den 18 augusti

Cykelturnén fortsätter kl.8.30 från Götene

 Kl.10 fika på E3 baren vid Lugnås

Kl.12-13 torgmöte i Mariestad

Kl. 15.30, invigning av Hovas valstuga


Mona mitt i prick

 

Även om jag gärna hade varit med i folkmassorna vid Tantolunden idag är jag glad över att det går och lyssna på hela talet genom Sveriges Radio.

Talet är en 10 poängare som både beskriver vad vi socialdemokrater vill göra för jobben, jämlikheten och framtiden. (Naturligtvis kommer tidningarna skriva något helt annat eftersom det är inne att skriva illa om henne)

Hon pekar också moderaternas enda vision dvs skattesänkningar.

Hon avslöjar Reinfeldt som skrivit i sin bok att det enda en stat behöver göra är att se till att folk inte svälter ihjäl. Han har sagt att arbetsmarknadsdepartementets arbete i stort sett är färdigt trots massarbetslösheten. Han har sagt att den skyhöga ungdomsarbetslösheten är en synvilla. Detta måste få ett slut

Vi behöver en regering som inte skyller ifrån sig. Vi behöver en regering som ser de unga och som inte är nöjd med 9% arbetslöshet.

Jag hade höga förväntningar på Monas tal efter talet i Almedalen. Hon uppfyllde det med råge

(Naturligtvis kommer tidningarna skriva något helt annat eftersom det är inne att skriva illa om henne)

 

 

 

http://leifmettavainio.wordpress.com/ http://peterlandersson.blogspot.com/ expressen Gröning ab bros dn svd gp och sköld krassman hbt-sossen mitt-i-steget


Hur blir det fler jobb av större skillnader?

 

I TV-soffan i morse skulle moderaternas partisekreterare Schlingmann förklara hur hans politik ger fler jobb. Men det gjorde han inte. Han sa visserligen att det ska löna sig att arbeta, då blir det fler jobb!

Jo, jag vet att moderaterna har den uppfattningen att bara de arbetslösa blir tillräckligt fattiga så hittar de sig ett jobb. Men det blir väl inte fler jobb av det?

Hittills har det inte blivit några nya jobb på dessa gigantiska skattesänkningar för de som har det bra.

Schlingmann blev svaret skyldig

 

 

 

 

Peter Andersson


Låt oss tala om jobbenDet handlar om jobben. Det handlar om att ungdomar inte får jobb, det handlar om de 25 000 välfärdsarbetare som lämnat kommuner och landsting. Det handlar om byggnationsstoppet som inträffade när den borgerliga regeringen tog bort nyinvesteringsstödet. Det handlar om den trygghet alla ska ha när de är sjuka och arbetslösa eftersom den tryggheten ger fler jobb.

Det handlar om att investera sig ur krisen genom att bygga om våra nedslitna skolor så att de blir klimatsmarta. Det handlar om att ge de arbetslösa utbildning så att de blir anställningsbara till de nya jobben.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med jobben. De har förvärrat krisen genom otrygghet, borttagna Komvuxplatser, nedmonterad arbetsmarknadsutbildning och brist på investeringar för framtiden

Kort och gott. Valet handlar om jobben.

 

 

dn

svd

ab och ab

expressen

Gp


Borgeliga Riksdagsledamöter = Nickedockor till regeringen

Det har förvånat mig mycket den gångna mandatperioden att de borgerliga ledamöterna slagits så lite för Skaraborg. När socialdemokraterna styrde landet, tog vi fajten för att en Djurskyddsmyndighet skulle placeras i Skaraborg, vi tog fajten för att tingsrätter inte skulle läggas ner, vi tog fajten för att utveckla Räddningskolan i Skövde, Att vägarna skulle byggas ut. Därför är väg 26 dvs förbifart Skultorp, E20 Lundsbrunn- Holmestad samt väg 46 Axvalla- Skara nu fyrfältsväg/motorväg

Men under denna mandatperiod har vi bara sett nedläggningar. Nedläggningar som förvärrat jobbkrisen.

Under förra valrörelsen skrek sig de moderata kandidaterna sig hesa på allt de skulle göra om de vann valet.. Sedan har de tagit tåget till Stockholm och likt nickedockor röstat igenom en politik som gång på gång gått på tvärs mot de Skaraborgska  intressena.

Nu är Räddningskolan nedlagd, djurskyddsmyndigheten nedlagd, länsrätten flyttad och tingsrätterna i Mariestad och Lidköping nedlagda. Inga beslut har tagits för att fortsätta den utbyggnad av E20 som vi startade.

De skulle sänka bensinskatten men höjde den, de skulle ta bort fastighetsskatten men bytte bara namn på den, de skulle fixa jobb men misslyckades

Varför är de borgerliga Riksdagsledamöter bara nickedockor???


Jag använder med glädje socialdemokratiska texter, för de är så bra!

 

Nyligen publicerades centralt skriva debattartiklar av moderater i all lokalmedia där det finns försvar. Oj då kan någon tycka vad dumt att moderaterna tycker samma om försvaret på alla dessa orter.

Åtminstone låter det så de gånger som vi socialdemokrater sprider samma budskap på våra bloggar. Jag står för att jag gärna klistrar in texter från partiets hemsida och texter som jag får av kollegor som jag tycker är bra. Jag vill nämligen att fler ska läsa de texterna

Andra ggr skriver jag egna texter eller lägger in egna bilder.

Att klaga på mig är tillåtet och i bliggsvären/internetvärlden finns det många gnällspikar.

Men ni får fortsätt klaga, hör och häpnad :

Jag kommer fortsätta KLISTRA in de texter som jag tycker är bra när jag inte skriver eget.

Det var väl kul för er gnällspikar att ni får grogrund för era klagosånger!!!!!


10 orsaker .....

Det finns 10 orsaker att inte rösta för en moderatledregering  (minst)

(1) Hög arbetslöshet bland unga – ingen synvilla

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa. Trots jobbkris skars 20 000 helårsplatser bort inom Komvux mellan helåret 2006 och helåret 2009.

 

(2) 25 000 färre jobb i välfärden

Under det senaste året har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit 24 000 färre.

 

(3) 12 000 utförsäkrades - 370 fick jobb

Vid årsskiftet kastades över 12 000 personer ut ur sjukförsäkringen, pg. regeringens stupstock. Efter ett halvår har endast 370 av dessa (3 %) fått ett vanligt osubventionerat jobb.

 

(4) Pensionärsskatt – diskriminerar äldre

Idag betalar en pensionär med normal pension 700 kronor mer i skatt varje månad pg. regeringens politik.

 

(5) Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös

Andelen som är långtidsarbetslösa är historiskt hög. Regeringen har halverat antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen.

 

(6) Rödgröna budgeten: 9 av 10 tjänar på den

9 av 10 inkomstgrupper får en ökad disponibel inkomst med den rödgröna budgeten.

 

(7) 100 000 färre jobb – svensk arbetsmarknad halkar efter

466 600 personer är arbetslösa. Under mandatperioden har sysselsättningen minskat motsvarande 100 000 färre jobb (SCB). Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa, sedan hösten 2006.

 

(8) Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer

Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans.

 

(9) 100 miljarder i sänkta skatter

Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Nu har detta förbytts i ett stort underskott (Finansdepartementet). Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor.

 

(10) (M) är ett bidragsparti

Socialbidragen ökar i 8 av 10 av landets kommuner. Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet, enligt moderaterna egen definition "bred arbetslöshet". Barmfattigdomen är rekordhög och har ökat med 30 % under mandatperioden.


Politiskt korrekt att inte granska borgarna…..

 

Det är inne att inte kritisera Reinfeldt, det har vi märkt. Det kvittar hur gnällig och osaklig han är så granskas han inte särskilt hårt av journalistkåren. Ta hans tal i Almedalen som exempel, ingen kan ju ha tyckt att det var särskilt bra, ändå är det ingen som vågar skriva det.

Eller ta hans utspel om att han ska ta itu med ungdomsarbetslösheten. NU säger han det 4 år efter att han vann valet på just den frågan. Varför ifrågasätts inte det.

 

Dessutom är det inne att vara nedsättande om Mona Sahlin. Det kvittar hur bra hon än är i sina tal så nämns det knappt mer än i förbigående, Då är det tydligen viktigare eller roligare att prata om småsaker runt omkring statsministerkandidaten.

 

En annan påtaglig skillnad är att osämjan inom borgarna inte ifrågasätts överhuvudtaget. Där kan Olofsson göra utspel om vattenfall, Björklund om att struliga elever ska ha med sina förändrar i skolan, Hägglund om ”verklighetens folk” utan att det ifrågasätts.

Men så fort vi lägger fram våra förslag så får vi frågan om vi är överens.

 

Men strunt samma, nu ger vi järnet för ett rättvisare samhälle. Rättvisare skatter, hålla ihop, satsa på skolan för alla, även de som strular ska ha chansen. Gör något åt ungdomsarbetslösheten NU inte om fyra år


Skatterna, skolan och sjukvården – de säger en sak men gör en annan

 

De har sänkt skatterna med 100 miljarder, så nu räcker det inte till kvalité i välfärden. Ändå  får man får höjd skatt när man går i pension. Sverige är ett av få länder där pensionärer betalar mer i skatt än andra.

Moderaterna  talade om bättre skola  men resultatet fyra år senare är slående: 3000 färre lärare bara det senaste året!

Trots att regeringen trixat med beräkningsgrunderna är köerna till vården längre och större jämfört med 2006. 

 De säger en sak men gör en annan 

Peter Andersson

Buzz

 

 

 sap

 

svd


Härliga SSU-ungdomar fikar på festivalet 


Glada segervissa SSUare på Festivalet i St...

dsc00798 (MMS)

Glada segervissa SSUare på Festivalet i Strömstad


Jag vill att hon talar om Frihet

 

När jag lyssnade på Mona Sahlin i Almedalen tyckte jag att hon gjorde sitt bästa tal någonsin.

Nu har jag naturligtvis förväntningar om att hon gör ett minst lika bra tal igen.
Vad ska Mona Sahlin tala om 15 augusti?

Jag vill att hon talar om frihet. När SSU startade sin tidning Frihet för 85 år sedan. Var målet att varje människa skulle få bli fri, fri från förtryck av kapitalismen, fri från en enväldig arbetsgivare, fri från fattigdom.

Målet om frihet för varje enskild individ finns kvar. Frihet från maktmissbruk, frihet från mäns makt över kvinnor, frihet att välja själv. Frihet att få göra klassresa upp eller ner. Läkarens son ska vara fri att få vara busschaufför om han vill. Lokalvårdarens dotter ska vara fri att bli advokat. Men för det krävs att vi ställer upp på varandra och håller ihop samhället. Inte sliter isär det som den nuvarande regeringen gör.

De tror att ökade klyftor är bra. Att den fattige arbetar hårdare för att klättra uppåt. De har fel.

Vi behöver ett samhälle där alla har möjligheter. I Möjligheternas land har alla chansen. Men frihet för den enskilde får inte gå ut över andra. Att vara så fri att man också klarar att ta ansvar. Att kollektivet är till för den enskildes möjlighet till att förverkliga sina drömmar. Många vill missförstå oss, de tror att vi sätter kollektivet före individen. Men i själva verket är kollektivet till för individen. Jag hoppas att Mona beskriver det den 15 augusti.

 

 

 

 

 

Läs mer:  NetRoots Annika Högberg, Peter Högberg, Staffan Lindström, Peter Andersson, Johan Westerholm, Martin Moberg , HBT-sossen och Rosemari Södergren.


Ser en bäver i Göta Kanal

Ser en bäver i Göta Kanal


Nu cyklar vi längs Göta Kanal

dsc00768 (MMS)

Nu cyklar vi längs Göta Kanal


De ska tydligen bluffa sig igenom valrörelsen

 

I våras presenterade de borgerliga en så kallad rapport om ungdomsarbetslösheten och påstod rent fräckt lögner om vår jobbpolitik. Trots att vi redovisat våra satsningar på kommunerna och hur kommuner och landsting blir kompenserade för våra åtgärden för riktade insatser till de unga arbetslösa. Dvs  de borgerliga slösar bort 13 skattemlljarder på att subventionera de arbetsgivare som redan har ungdomar anställa. En åtgärd som inte lett till några nya jobb. Våra förslag kompenseras kommunerna till sista krona. Plus att vi satar mer på förskolan, skolan, fritidshemmen, äldrevården m.m.än va den borgerliga regeringen gör.

Trots detta påstår alltså de borgerliga företrädarna helt felaktigt att det blir dyrare för kommuner att ha ungdomar anställda med våra förslag. Det är fullständigt fel.

Nu är det dags igen, nästa bluff är den så kallade ”försvarsrapporten” Även den är byggd på bluffar om vår politik.Moderaterna ska skrämma försvarsanställda med rödgröna besparingar. Den räknar in effekterna av bland annat höjd arbetsgivaravgift för unga och kilometerskatt. Men försvarsmakten kompenseras i vår budget på samma sätt som alla andra myndigheter fullt ut för de skatteförändringarna Dessutom är det ju så att kilometerskatten inte ens finns som förslag ännu, den ska utredas om effekter och tidigast införas om två år.

Underlaget från riksdagens utredningstjänst som rapporten bygger på redovisar tydligt att uppgifterna inte ska ses som en effekt av våra rödgröna förslag och att försvaret samt alla andra myndigheterna kompenseras fullt ut.

Så det är tydligen genom bluff och båg borgarna ska försöka vinna valet. Det  är trist att de lägger sig på en så låg nivå, kan de vara stressade?


Socialdemokraterna i Hjo fixade trevligt möteHär cyklar vi på Pren i Hjo, sedan presenterade HJO-sossarna sitt valmanifest och bjöd på goda kanelbullar

Sossarna i Skaraborg besöker Karlsborg

dsc00747 (MMS)

Sossarna i Skaraborg besöker Karlsborg


Glada besökare vid Spiken

dsc00746 (MMS)

Glada besökare vid Spiken


Bland sossar på Spiken

dsc00744 (MMS)

Bland sossar på Spiken


Påväg mot Spiken

dsc00742 (MMS)

Påväg mot Spiken


Glada väljare i Lidköping

dsc00740 (MMS)

Glada väljare i Lidköping


Tuva och Jonas 2 besökare på sossefikat i ...

dsc00739 (MMS)

Tuva och Jonas 2 besökare på sossefikat i Husaby


Besök på Biskopsborgen i Husaby

dsc00737 (MMS)

Besök på Biskopsborgen i Husaby


Cykelturné i Husaby

dsc00736 (MMS)

Cykelturné i Husaby


Nu startar sommar/cykelturné i Skaraborg

dsc00726 (MMS)

Nu startar sommar/cykelturné i Skaraborg


Ska du med de cyklande S:en/ Essen?

I morgon sticker vi ut på en liten sommarturné i Skaraborg. Det blir Urban Ahlin, Monica Green, Patrik Björck, Carina Ohlsson, Peter Lindroth, Alex Bergström och vår ombudsman SiggeSigge

Vi ska besöka Götene för att tillsammans med kommunalrådet Kenth Selmosson med flera dela ut rosor och träffa Götenebor på torget. Sedan cyklar vi till Husaby för att fika med de som vill.

På kvällen kommer vi att vara tillsammans med Lidköpingssossarna på Veteranbilsträffen vid Spikens fiskeläge på Kållandsö

 

På onsdag startar turnén i Karlsborg, där delar vi ut våra eftertraktade tårtspadar tillika Pizzaskärare vid Norra sidan av kanalen. Där träffar vi både Karlsborgssossar och båtturister.

Senare samma dag ska vi cykla i Hjo till Norra Piren där Pierre Rydén och andra Hjosossar presenterar sitt lokala valmanifest. Även där bjuder vi på fika till de som vill.

 

På torsdag startar vi med att dela ut de berömda tårtspadarna/Pizzaskärare på torgmarknaden i Töreboda. Sedan cyklar vi längs Göta kanal med stopp i Lyrestad, vidare till Sjötorp där ska vi bland annat diskutera turism med Johan Storm på Upplevelsecentrum

 

Det kommer att bli trevliga dagar tillsammans med många Skaraborgare och förhoppningsvis bara lite regn.

Häng PÅ!!


RSS 2.0