Kommunikationsutbildning i Skaraborg

Idag anordnande partidistriktet i Skaraborg en Kommunikationsutbildning. En förutsättning för att vinna val är att vi på olika sätt får ut våra frågor och vår politik till väljarna. Några sätt att nå ut till väljarna med vår politik. Det vill säga en riktig jobbpolitik, inte bara en till namnet som den borgerliga regeringen har, utan en riktig jobbpolitik med investeringar, trygghet, framtidstro och kvalité i välfärden. Förutom att träffa väljare genom dörrknackning, via vänner och bekanta i vardagslivet och på jobbet. Förutom det kan vi berätta i media vad vi har för politik. Då behöver vi vända oss både till så kallad ”gammalmedia” och använda oss av sociala medier.
Under kommunikationsutbildningen fick deltagarna lära sig att göra lokala medieplaner. Vi prövade också en del nya verktyg för att nå fler, det handlade om facebook, twitter, instagram och youtube mm .

Deltagarna var verkligen på hugget och ville pröva att filma, intervjua varandra, göra kommunikatisonplaner och delge varandra sina olika kunskaper.

Det blev en lyckad dag och vi alla lärde oss något nytt. Tack alla deltagare för att ni var så positiva och samarbetsvilliga. Det här kommer att gå bra, mycket bra ….
 
 
 

Sekten Lundsberg

Ibland hör vi talas om slutna grupper som har egna regler och lagar än samhället i övrigt. Sekter där grupptrycket blir så stark att ingen vågar berätta om övergrepp. Eftersom de som visar sig svaga genom att säga att de inte ställer upp på förtryck eller misshandel får inte vara med i gänget längre.

Unga som absolut inte vill säga att de misshandlas eftersom de då skulle frysas ut. Föräldrar som är angelägna att deras barn ska klara ”mandomsprovet” som de ska kunna använda som merit i resten av livet. Hemligheter om övergrepp ska bara vara stärkande för gruppen.  

 

Johanna Frändén skriver i Aftonbladet om hederskultur och jag tycker att det liknar en sekt. Rätt eller fel?  Jag förutsätter att skolinspektionen har fog för att stänga skolan.

 

Att ett par hundra elever, lärare och dess ledning totalt missat värdegrunden om människors lika värde har väl knappast undgått någon vid det här laget. Undantagsvis de själva och Ian Wachtmeister som tycker att Lundsberg är en utmärkt skola att gå i.

 

Det är klart att det är fruktansvärt att ryckas bort från sin invanda miljö och jobbigt att hitta andra lösningar. Men en skola som inte vilar på värdegrunden med allas lika värde hör inte hemma i ett modernt samhälle, det är en historisk relik från 1800-talet

 
 

Trafikutskottets S-grupp kommer till Skaraborg

 

I dag har jag glädjen att hälsa mina partikamrater Anders Ygeman, Lars Mejern Larsson, Suzanne Svensson, Lars Johansson, Leif Pettersson och Rosa Güclü Hedin välkomna till Skaraborg.

 

 

Under två intensiva dagar ska jag visa vikten av investering i Västra Stambana och att E20 måste ha minst två filer i båda riktningarna hela sträckan.

Vi börjar i Falköping och Skaraborgs logistic center och BS-verkstäder sedan tar vi tåget till Töreboda.

Vi ska titta på Göta Kanal och stannar till vid Norrquarn. Vi kommer att träffa Leif Blomqvist från Västra Götalands region, vi ska tala med honom om E20 och Västsvenska paketet.

 

Vi ska också besöka Mariestad vars industrier är helt beroende av att trafiken flyter på bra längs E20. I Mariestad träffar vi bland annat Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren.

 

Dessutom ska vi träffa Tomas Jonsson från MHF som driver alkotestlabbet i Tibro. Vi ska tala om den nya testanläggningen med alkobommar vid hamnen i Göteborg och alkolås i alla bilar

Vi ska hinna med att ha budgetöverläggning om våra kommande motioner i Riksdagen. Jag hoppas på att logistiken fungerar, att tågen går i tid och att mina kompisar får se Skaraborg från sin bästa sida


Löfven, Ohlsson och resten

 

Det går knappast att sammanfatta den intensiva helgen med Löfvens sommartal, hans tydliga feministiska tal på S-kvinnors förbundsmöte och hans löfte om en tydligare jämställdhetspolitik.

Carina Ohlsson får en ny spännande men tuff uppgift att som S-kvinnors ordförande driva på i partiet för heltidsjobb, jämställd föräldraförsäkring och barnomsorg/förskola/fritids på moderna öppettider.

Annars var det väl Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist som ”stal showen” i helgen när hon tvingades sluta.

 

Frågan är nu när avgår de ansvariga i regeringen som drivit denna oansvariga massarbetslöshetspolitik. Efter att ha sänkt skatterna med 100 miljarder utan att det sänkt arbetslösheten har de givit upp och stoppar in folk i FAS3 i stället. De sänkta skatterna har i stället urholkat välfärden. Det har inte heller hjälpt med at straffa det arbetslösa med lägre ersättning, det blev inga fler jobb av det. Som lök på laxen har regeringen försämrat människors möjlighet till utbildning genom olika typer av neddragningar på Högskolor, Komvux och arbetsmarknadsutbildningar.

 

Men i alla fall så ser jag stora möjligheter för oss socialdemokrater att lägga på en offensiv för fler jobb, kvalité i välfärden och kunskapsutveckling.  


SJ SJ gamle vän.....

 


Den senaste i raden av alla tågförseningar upplever jag just nu och naturligtvis förbannar jag mig själv över att jag tror att tågen följer tidtabellen. Det finns ju både viktigare och roligare saker att göra en lördagskväll än att titta ut på ett igenväxt spår. 

Det är inte SJs fel att växlarna bäckar igen på Västra Stambanan. Det är så lätt att skylla på budbäraren. Däremot är det SJs fel att de inte informerar resenärerna om tågförseningar och växelfel som de känner till.

Den som påstår på sin hemsida att punktligheten är utmärkt måste leva upp till det.
Jag har den senaste veckan varit med om fler långa förseningar utanför Katrineholm. Med långa menar jag 30 minuter och längre.

För några år sedan påstod SJ att Västra Stambanan är en av de bättre på att hålla tiderna. Eftersom jag pendlar på just Västra Stambanan har jag länge tänkt att det måste vara fruktansvärt kass på de andra banorna när det är så dåligt mellan Stockholm och Göteborg. Sedan visade det sig dock att västra Stambanan slagit i kapacitetstaket för länge sedan.

Anders Borg har sagt att Sverige har överinvesterat i tåg- Han har fel, mycket fel.......


En jämställd värld är möjlig

 


Nu har S-kvinnors förbundsmöte startat i Riksdagens andra kammarsal. Vi ska undanröja kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och samhälle. Vi vet att de är möjligt. Men för att kvinnors frihet ska kunna förverkligas behövs ett solidariskt samhälle. Frihet till ett eget jobb, egen försörjning och möjlighet till att förverkliga sina drömmar.

Utan en fungerande välfärd är kvinnors frihet hotat.
Men den jämställda, svenska skatte- och välfärdsmodellen under trycket av en kvinnofientlig borgerlig skattesänkarpolitik. För Sveriges kvinnor står mycket på spel.

Utan tillräcklig välfärdsservice hotas många kvinnors livskvalitet, liksom chansen till en egen, rimlig försörjning. Den borgerliga regeringen har inte räknat upp stödet till kommunerna i takt med inflationen. Skattesänkningar urholkar välfärden Det behövs en bra omsorg till de äldre, det behövs kvalité i förskolan och barnomsorg på obekväm arbetstid. Det behövs pengar för att säkra rätt till heltid och en samlad arbetsdag. Pengar till fast jobb i vården och högre löner för lärare. osv

Mycket står på spel och så här ett år före valet blir S-kvinnors politik viktig för det socialdemokratiska partiet. Vi kan bidra till valsegern och därmed också bygga upp tryggheten i välfärdssystemet och fler jobb igen.

 

 


Stöd Syriens kvinnor

 

 
Det som sker i Syrien just nu är så hemskt och ofattbart att det är svårt att ta in. Ändå sker övergreppen. Dödandet och lidandet är ohyggligt, omvärlden kan inte bara tiga still.

Mer än 100 000 människor har mist livet. Lidandet är omätbart. Kvinnorna från Syrien vet vad det handlar om. Men de vägrar ge upp kampen för fred och frihet. De behöver ditt stöd. Därför startar Palmecentet en insamling tillsammans med Aftonbladets ledarsida. Sätt in din gåva på plusgiro 570-2 och märk det Syriens kvinnor.

Ett hundratal kvinnor har startat The Syrian Women Network med stöd av Palmecentret. Nätverket samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter.

Nätverket arbetar för jämställdhet, fred och demokrati. Målet är att öka kvinnornas inflytande i fredsprocessen och i ett framtida, fredligt Syrien. För att en hållbar fred ska kunna nås måste kvinnorna vara delaktiga i lösningen. Det har FN slagit fast otaliga gånger. Det är omöjligt för demokrati att utvecklas om hälften av befolkningen inte inkluderas i processen.

Många är de stats- och regeringschefer som talat sig varma för kvinnligt inflytande. Men det räcker inte med vackra ord: Det gäller att gå från ord till handling. Det är just vad de syriska kvinnorna gör.

 http://www.palmecenter.se/

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article17339122.ab

 


Du ska inte svartmåla


Idag i min interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern om den skyhöga ungdomsarbetslösheten så var det flera borgerliga ledamöter som hoppade med i debatten och påstod att jag svartmålade.

Inte svartmåla vadå?
Att var fjärde ung saknar arbete?
Att regeringen sänker kraven på gymnasieskolan?
Att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än andra jämförbara länder?

Det är möjligt att de borgerliga representanterna vill gömma undan de arbetslösa, inte vill se problemen. Att de ägnar sig åt siffertrixande och skönmålning hjälper inte de unga.

Vi socialdemokrater vågar se problemen och är bredda att göra något åt dem.

För att knäcka ungdomsarbetslösheten ska vi införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar som innebär att individuella insatser från första dagen av arbetslöshet. Individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar.

Vi ska ha ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Utbildningskontraktet innebär att studier kan kombineras med praktik eller jobb, ska garantera den arbetslöse insatser som leder till en gymnasieexamen..

Vi socialdemokrater vill också införa yrkesintroduktionsjobb enligt Löfvenmodellen och bristyrkesutbildning.

Unga måste få möjligheter att komplettera sin utbildning genom vuxenutbildning. De ska inte, som nu är fallet, behöva vänta på insatser. Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort.

 

 


Hoppas kungabesöket är lyckat!


Sedan länge har det varit bestämt att jag skulle åka till Luleå idag för att diskutera trafiksäkerhet med bl.a NTF. Det är såpass viktigt att fortsätta folkrörelsearbetet med säkrare cykel, barn i bilen, bälteskontroller, fler alkomätare och att övertyga människor att köra försiktigt.

T.o.m kungar borde köra försiktigt och vara medveten om att hastigheten dödar. Apropå kungar så besöker Carl-Gustav och Sylvia Skaraborg och Västra Götaland idag.
Jag hoppas att besöket blir lyckat, att de får se vad de behöver för att utöva sitt ämbete och att de som vill träffa kungaparet får det.

Jag har förstått av Skaraborgsmedia att det finns företagare som är ledsna för att de inte får äta lunch med kungen. Det borde de inte vara, alla som vill äta med kungen borde få det. Däremot tror jag inte att deras företag blir bättre av att de får träffa kungaparet, men antagligen är det kul med lite glamor för en hårt slitande företagare.

Förmodligen är det så för politiker också. Att det sätter lite guldkant på tillvaron. För jag kan inte tänka mig att någon politiker tror att politiken blir bättre av att de äter lunch med kungaparet. Det är helt enkelt något som kommer med uppdraget.

Eftersom jag var upptagen har jag lämnat återbud. För mig känns det mer meningsfullt att jobba vidare med trafiksäkerheten än en lunch med kungen :)

 

Cut benefits dont create job

Its intresting that we have the same discussion in Sweden about benefits as in U.K
The bennefits cuts that are meant to get the jobless back to work are driving down the living standards of hundreds of thousands of people who are in no position to find a job, an assessment of the Coalition’s welfare reforms says today. Only one in eight households facing cuts will be able to find work.

Researchers, who have used data to forecast what will happen to the 1.18 million households in United Kingdom where no one works. Most of them will simply see their incomes drop, according to an independent study carried out for the Local Government Association by the Centre for Economic and Social Inclusion.

The effects will be felt all over U.K and people dont get a job even if thay are poorer

I think that people need to go to adult school so they have more opportinuties to get a job. Its the same problem in Sweden

 

 
 
 
 
(
 

Har vi råd att inte arbeta Anders Borg?

 


Det behövs en diskussion om kostnader för massarbetslösheten. Därför har jag idag lämnat in en interpellation som vänder sig till Anders Borg.
Sverige lider av massarbetslöshet, 428 000 personer är arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Det är högre än i EU-länder som Sverige brukar jämföra sig med trots att samma ekonomiska kris har drabbat dem.

När de borgerliga bildade regering 2006 var arbetslöshetsnivån lägre. I regeringens prognoser för framtiden beräknas arbetslösheten vara på samma nivå som när alliansen tillträdde 2017. Det skulle innebära tio förlorade år för Sverige. Har Sverige råd med det?

 

Förutom de personliga tragedier som arbetslöshet innebär med sämre hushållsekonomi och brist på gemenskap. Förutom det förlorar samhället på att inte full utnyttja den arbetskraft som finns. Att sänka skatterna och göra trygghetssystemen sämre har inte gett fler jobb. Det enda som hänt är att Sverige halkat efter omvärlden och att klyftorna har ökat.


Det duger inte längre att skylla på omvärlden, på oss sossar eller på att vi blivit fler invånare. Det är dags att gå från ord till handling. Sänkta skatter har bara ökat klyftorna utan att sänka vare sig ungdomsarbetslösheten eller hjälp de långtidsarbetslösa.

Jag hoppas jag kan få en seriös diskussion med finansministern inom ett par veckor om detta

 


Question Time in the UK Parliament


Every Wensday the Prime Minister has to take questeions, for half an ouer. Its very very noice and a lot of screming from both sides. You can see that on youtube .....

The session normally starts with a routine question from an MP (members of Parliament) about the Prime Minister's engagements. This is known as an 'open question' and means that the MP can then ask a supplementary question on any subject. The Leader of the Opposition are permitted to ask a total of six questions.

MPs raises a particular issue, often one of current political significance. The Leader of the Opposition is the only MP who is allowed to come back with further questions.

 

Elections in the UK

 

Today we met Lewis Baston, he talked about the electoral system in the UK. I listened to him 5 years ago. Since then a lot has happened. For example , we have a coalition government between the Conservative and the Liberal Democrat party.

Lewis started by explaning how votes differed accoding to age and social class, and how the turnout for the 2010 election was 65%

The election system in the UK has changeed "- The biggest shake-up of our democracy since 1832 (Clegg) ". There was a referendum in 2011 about changing to the Alternative Vote. The result was that the public did not want to move away from the "first past the post" system.

Lewis Baston has written a book about the referendum is forward.
He also talked about how hard it is for women and minorities to reach parliament. Only 22% of the MPs are female and most of them are from the Labour party.

The next election will probably be in May 2015. Labour has modest 5-8 % lead over the Conservatives but the opposition often leads mid-term. Liberal Democrat popularity has fallen to around 10 per cent.

It was interesting to listen to Lewis Baston´s predictions about the future.

 

Katas döttrar och katiga damer

 


I slutet av 80-talet startade dåvarande S-kvinnodistriktets ordförande Birgitta Johansson, ett nätverk för kvinnliga heltidspolitiker. Det var inte så många på den tiden, det var innan partiet genomfört "varannan herrarnas" reformen.

Jo, det heter egentligen varannan damernas efter Gerd Engmans utredning SOU 1987:19, och genomfördes inom socialdemokratin i samband med 1993 års partikongress i Göteborg, inte helt utan motstånd från de som skulle bli tvungna att dela med sig av makten.

I alla fall behövdes ett nätverk för kvinnliga kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter i Skaraborg eftersom vi såg de nätverk som männen hade (de såg inte det själva, de insåg inte t.ex. att en öl med grabbarna var ett nätverk). Men vi stod på oss ordnade träffar och hade Gertrud Åströms härskartekninker som handbok.

Vi tog det fyndiga namnet Katas döttrar efter Kata Dalström. Senare bytte vi namn till elvorna eftersom vi då hade så många som 11 kvinnliga heltidspolitiker i Skaraborg.

I samband med dessa aktiviteter började vi ha årliga sommarträffar hos Birgitta Johansson. Stommen i de träffarna var Carina Ohlsson, Birgitta och efter några år insåg vi hur värdefulla dessa träffar var. Lite kul var det ju att några av männen blev väldigt nervösa och trodde att vi skulle avsätta dem (snacka om att tro mycket om vår kapacitet)

Nu har vi träffats i 23 år och är i stället för Katas döttras är vi mycket katiga damer. Vi har vansinnigt kul när i går igenom vad som hänt sedan året innan och när vi spånar på hur vi skulle vilja ha det framöver. Tyvärr bloggar jag inte om våra samtal, ni får nöja er med att vi har roligt, att det ger oss kraft och mod att jobba vidare.

Jag längtar redan till sommarträffen 2014 :)


Var är satsningarna på ungdomar?

Det är härligt att läsa om aktiviteterna på SSU-kongressen. Det behövs fokusering på ungdomars situation i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Det gör SSU på ett utmärkt sätt. Till skillnad mot den verklighetsfrämmande regeringen och MUF. 
 
Det duger inte med floskler och skryt eftersom de åtgärder den borgerliga regeringen genomför inte har fungerat. Ungdomsarbetslösheten är på skyhöga 25 procent och är  högre än i jämförbara länder. Över 30 000 unga har idag varit utan arbete mer än sex månader. Det är tre gånger så många som när regeringen tillträdde.

Fakta är att arbetslösheten är högre nu än 2006. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit sex år i rad och andelen elever som klarar grundskolan är lägre än när regeringen tillträdde. 

På två år har 20 000 högskoleplatser skurits ned, samtidigt som söktrycket till högskolan är större än någonsin. Nu lägger regeringen tillbaka 1 400. Det är fortfarande 18 600 platser mindre än för två år sedan!
Vi socialdemokrater har bestämt oss för att knäcka massarbetslösheten och lägger tydliga,  fullt finansierade förslag som går att genomföra omedelbart.
Unga som inte har jobb senast efter 90 dagar ska erbjudas utbildning, praktik, eller ett riktigt jobb. 90-dagarsgarantin består, förutom av en tidsgräns när alla ska ha fått erbjudandet, även av ett utbildningskontrakt och en effektiviserad Arbetsförmedling.
Vi ska avskaffa aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra på regler och byråkrati som försvårar för unga att få insatser för jobb.

Vi har föreslagit kraftfulla stimulanser av Yrkesintroduktionsjobb. Regeringen förhalar insatserna med hänvisning till samtal men Sveriges ungdomar kan inte vänta. Statens stimulans av yrkesintroduktionsjobben borde startas omedelbart.

Fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Detta är ett misslyckande för samhället och ett svek mot dessa ungdomar. Fler gymnasieungdomar ska också ha möjlighet att avsluta sina studier på folkhögskola under sommaren. 
Sveriges unga behöver hopp och framtidstro, de behöver en ny regering! 

Läs Innan floden tar oss

 

På sommaren tar jag mig äntligen tid till att läsa böcker. Resten av året blir det tyvärr mest propositioner, motioner, handlingar och andra viktiga papper som prioriteras.

Men nu har jag läst och skrattat över boken Gräspojken av Christer i P3, läst Igelkottens elegans av Muriel Barberysom är mycket tänkvärd och filosifisk. Jag har även traglat mig igenom Inferno. Dan Brown var mycket bra i boken Davinci koden men sedan dess har hans böcket inte varit något för mig.

 

 

Men nu är jag helt såld på den fantastiska boken Innan floden tar oss. Jag hoppas att alla som jobbar med bistånd, tjänstemän och politiker och alla andra läser den trots att det är en skönlitteratur bok eller kanske just därför.

Den är full av fakta om bistånd, korruption och världspolitik men fokuserar mest på Bangladesh. Floden, som i takt med klimatförändringarna hotar miljontals fattiga som bor och verkar i deltat. Här finns hedersförtrycket med hemgift och burkor och biståndsarbetare som slåss i motvind för att förbättra kvinnors villkor, korruption, mutor och textilfabriker som rasar.

 

Sofia och Janne flyttar till Dhaka med sina två barn eftersom Sofia ska bli biståndschef på Svenska ambassaden. Historien flätas samman med tre fattiga byflickor Mukta, Nazrin och Mina som får utstå förtryck, svält, misshandel, mord och våldtäkt men också i all bedrövelse en drivkraft att ta sig ur eländet. Åtminstone för de två som överlever och flyr till Dhaka .  

 

Boken handlar om enorma klasskillnader, könsförtryck, postkolonialism och exploatering. Här går biståndspengar till undermåliga textilfabriker där sjuka och underbetalda kvinnor producerar våra billiga kläder, men också lyxsemestrar och överdådiga villor för de västerländska arbetare som befinner sig här.

 

Boken är så bra att jag rekommenderar den till ALLA  


Jobben försvinner på landsbygden

 
Visst är sommaren skön och visst är det härligt med den Svenska landsbygden. När vi cyklar till sjön för att bada och simma, cyklar vi genom skog och mark och tänker på hur många som bodde på landsbygden tidigare.
 

Jobben inom jordbruket har minskat med 20 procent sedan den borgeliga regeringen tillträdde . Det är alltså var femte heltidstjänst som försvunnit.

Detta är statistik som riksdagens utredningstjänst analyserat åt oss och den bygger på Jordbruksverkets undersökningar. Det skulle behövas ett brett samarbete mellan partier, branschföreträdare, industri och intresseorganisationer för att nå lösningar .

Det behövs en bred och långsiktig livsmedelstrategi. Vi  socialdemokrater vill säkra jobben med bland annat större möjligheter till export. Sverige kan utveckla matprodukter, varumärken och hittar sätt att producerar med rationellt.  Vi har föreslagit ett nytt organ, samägt av stat och bransch, Svensk Mat. Näringen och industrin är positiv.

Sena behövs det en mängd olika satningar på gles och landbygd för att företag ska kunna finnas kvar eller placera sig utanför stortsäderna. Det behövs en tydligare näringspolitik, en regionalpolitik och för den delen också mobiltelefoi som fungerar i hela landet.

Men regeringen är slut på ideer, det enda de kan komma på är skattesänkningar och det har inte hjälpt landsbygden.

 


Blixt och dunder var nära att stoppa Göta Kanalsimmet

 
 
 
 

På årets varmaste dag begav jag mig till Sjötorp för att traditionsenligt delta i den trevliga simtävlingen Göta Kanalsimmet. Men det höll på att bli inställt. När jag registrerat mig, fått ut badmössan med startnumret på och tidtaginngschipset, som ska stoppas i mössan, pratade jag lite med volontärerna och arrangörerna om vädret. Det var ju vansinnigt varmt men mörka åskmoln närmade sig i horisonten. Vi hoppades på att åskan skulle komma senare.

 

Jag hann bara byta om till baddräkt innan regnet kom, och det var inget dåligt regnväder heller. Det var som att himlen öppnat sig och tillråga på allt kom åskan. Det blixtrade och dundrade i 45-60 minuter och ingen av oss visste hur länge set skulle hålla på och om tävlingen skulle bli inställd. Det enda vi visste var att vi inte skulle vara i vattnet eftersom åskan var precis över oss.

 

Men så småningom började det ljusna över Vänern och tävlingsarrangörerna tog beslutet om att tävlingen skulle kunna genomföras. Jag tog mig upp till startplasten och blev genomblöt av regnet. Väl uppe väntade hundratals simmare, hoptryckta under taköftsen.

 

Starten gick i lite duggregn och vi kunde kasta oss i det 23 gradiga vattnet när kanonskottet från en av Baltzar von Platens gamla kanoner avlossades, 45 minuter senare än planerat.

 

Dryga 32 minuter senare gick jag i mål. En tid som jag är mycket nöjd med och som placerade mig i mitten av resultatlistan. Sedan tilltog regenet igen men det gjorde inget, jag var mycket nöjd med att ha klarat av det även i år.

 

Startpaket för tidiga insatser i skolan

 

Eftersom vi socialdemokrater menar att kunskap är nyckeln inför framtiden fortsätter jag att informera om våra satsningar på skolan. Vi har ett startpaket med sju tidiga insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver för att nå målen i skolan och sin fulla potential.

 

Alla barn ska få det stöd som de behöver, såväl barn som riskerar att halka efter och behöver stöd för att nå målen i skolan och barn som vill springa före och behöver få mer stimulans.

 

Så snart behov och svårigheter upptäcks ska stöd sättas in. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt.

 

Grundskolan ska få ett nytt mål: alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter senast i årskurs 1. Eleverna ska få det stöd de behöver för att klara det. En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Därför fokuserar vi särskilt på läsning.

 

Starpaketet: mindre klasser – mer kunskap

1.      Mindre klasser, från förskoleklass till och med årskurs 3

2.      1000 fler speciallärare och specialpedagoger

3.      Obligatorisk förskoleklass för sexåringar

4.      Stärka skolor med tuffa förutsättningar

5.      Läxhjälp till alla elever

6.      Högre kvalitet i förskolan

7.      Forskningsinstitut för lärande, tre första uppdrag: tidiga insatser, nyanlända elever och läsförmåga.

 

I höst investerar vi 3 miljarder kronor för startpaketet. Av dessa kommer cirka 500 miljoner kronor att utgöras av 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

 

Mindre klasser mer kunskap


RSS 2.0