Pekingplattformen

(null)

För tjugofem år sedan, antogs ett löfte i Peking: lika rättigheter och möjligheter för alla kvinnor och flickor, överallt. FNs kvinnokonferens 4-15 september 1995.

Det var den fjärde världskonferensen för kvinnors rättigheter. Då 1995 var vi mer än 30 000 aktivister och företrädare för 189 länder samlade,  för att diskutera vad som krävs för att skapa en jämställd värld. 

Pekingdeklarationen arbetades fram som en handlingsplattform och den hittills mest omfattande agendan om jämställdhet och kvinnors egenmakt.

I beskrivs både globala utmaningar, nationella och lokala hinder för att kvinnor och flickor ska få leva de liv de vill. Men den beskriver inte bara tillståndet i världen, den visar på vägar framåt. 


Många frågor behandlas så som fattigdom, miljö, våld mot kvinnor, flickors utbildning, kvinnors lika deltagande på arbetsmarknaden, högkvalificerade jobb och kvinnor i ledningen på företag. Dessutom om mer delat hushållsansvar mellan kvinnor och män och så mycket mer.


Pekingplattformen var en vändpunkt och en ögonöppnare om kvinnors och flickors rättigheter och inledde ett nytt tänkesätt att förverkliga kvinnors och flickors fulla potential. En viktig beståndsdel för jämställd och hållbar utveckling.

Några viktiga exempel på frågor som fick extra skjuts efter Pekingkonferensen är arbetet mot barnäktenskap, rätten för flickor att gå i skolan, Gender mainstreaming, ökat fokus på att stoppa våld mot kvinnor, miljön och tillgång till rent vatten och fler kvinnor i beslutande församlingar. 


Men som jag påpekat många gånger tidigare har vi långt kvar och det går inte av sig självt. Trots många motgångar och backlash är jag ändå optimistisk. Det går att förändra till det bättre.


Intressanta, roliga, lärorika veckor men också regniga, tuffa och utmanande. Jag är glad över att jag fick chansen att vara med i Peking tillsammans med så många andra fantastiska deltagare, företrädare och förebilder. Läs mer på  https://medium.com/@UN_Women/five-big-wins-ushered-in-by-the-landmark-beijing-platform-for-action-ee9234d36f3f


(null)25 år sedan Beijing- långt kvar!

(null)

För 25 år sedan (4–15 september 1995) var jag och tusentals andra i Beijing på världskonferens om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det var otroligt intressanta dagar med många spännande och givande debatter, seminarier och tal. 


En av de många talarna var Hillary Clinton som höll ett engagerat, kraftfullt tal om hur viktigt det är att få världens blickar på kvinnors möjligheter att leva sina egna liv. Tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, jobb och egen ekonomi, chansen att få grundläggande juridiska och mänskliga rättigheter, sade hon.

Ett uttryck som vi ofta tagit efter från hennes tal är  - Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. 


Då i september 1995 enades FN:s medlemsstater om 12 områden som aktivt skulle påskynda jämställdhetsarbetet i världen. Mötet i Beijing ledde till Beijing Platform for Action eller det som vi brukar kalla Pekingplattformen. 

Pekingplattformen slår fast att, för att uppnå FN:s övergripande mål om jämställdhet, utveckling och fred krävs långsiktiga mål och åtgärder för att förbättra kvinnors villkor. Pekingplattformen utgör ett tilläggsdokument till FN:s Kvinnokonvention https://www.unwomen.se/kvinnokonventionen/ .


Det var fantastiskt att få vara med på plats för att se engagemanget, myllret och kraften. Min kollega Carina Ohlsson och jag försökte klämma in så mycket som möjligt och det blev två intensiva veckor. Vi har många roliga minnen från den resan. 

Vi var otroligt optimistiska och trodde då att alla, eller nästan alla, stater skulle genomföra långtgående jämställdhetsreformer i respektive länder. Då talade vi om mainstreaming och att alla beslut skulle synas med jämställdhets glasögon. Det blev inte riktigt så. 


Visst har det hänt mycket på dessa 25 år men vi har mycket långt kvar till ett jämställt samhälle. Det är bara att kämpa vidare tills vi når målet om jämställd värld där ingen blir diskriminerad eller utsatt för våld pga sitt kön.  (null)
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/press-release-25th-anniversary-of-the-beijing-declaration-on-womens-rightsRSS 2.0