Kanske för tidigt att hoppas på tågen …

(null)


Efter fantastiskt intressanta och givande dagar i Berlin, med möten, studiebesök och nya bekantskaper var det dags att ta tåget mot Hamburg. Eftersom jag tyckte det var så enkelt när jag åkte hemifrån i söndagskväll såg jag fram emot en skön hemresa. 

Två timmar från Berlin till Hamburg för att där byta till Nattåget och sova ända fram till Nässjö. 

Så såg min plan ut. 

Min kollega Hanna Alen från Berlin sa något i stil med att det låter så romantisk med tåg men i praktiken är det annorlunda, det skakade jag bara av mig det och sa att det är både vilsamt, trevligt och miljövänligt att åka tåg. 


I skrivande stund är jag beredd att hålla med Hanna. 


Efter någon timme på tåget Berlin-Hamburg, satt jag i godan ro och åt på en ostmacka, jag hörde konduktören säga något i högtalaren. Eftersom jag lyssnade på en podd och trodde att han upplyste om vilka stationer vi skulle stanna vid, brydde jag mig först inte så mycket (det var ju ändå bara på tyska….) 

Snart ställde sig samtliga passage upp, packade ihop sina saker och gick ur. Jag frågade mina medpassagerare och fick veta att det var ett tågstopp på spåret längre fram och att de inte visste mer just då. Alla fick kliva av i kylan, ställa oss på en mörk perrong för att vänta in ett annat tåg. Efter en stund (det kändes väldigt långt men kanske bara var 20 minuter) hördes något i högtalaren, jag följde folkmassan till en annan perrong där ett annat tåg väntade. 


Det tåg vi fick kliva på var redan fullsatt tåg så det var bara att försöka hitta ett litet utrymme.

Allt gick mycket lugnt tillväga, alla var förstående och hjälpsamma. Någon ville erbjuda sin sittplats, någon annan förklarade att detta är typiskt tyska järnvägen. När jag kontrade med att Sverige också har tågförseningar trodde de mig knappt. Jag vet att både Tyskland och Sverige investerar otroligt mycket i järnvägsunderhåll men det är en föga tröst för oss som vill åka smidigt redan nu. 


Det överfulla tåget fick ledas om så vi åkte förmodligen lite kors och tvärs innan vi kom fram men med tre timmars försening hade jag missat nattåget mot Sverige. 

Det fick bli hotell i Hamburg och nu sitter jag på ett tåg mot Köpenhamn och hoppas på att jag hinner med de anslutningarna så att jag kommer hem till Skövde i kväll. Var sak har sin tid - mot nya äventyr!

(null)


Intresset för trafiksäkerhet är stort i Sverige, Europa och hela världen. NTF har utbildat, påverkat och förändrat svensk trafiksäkerhet sedan 1934 och säkerställer alltid trafiksäkerhetsnyttan i alla våra projekt. Jag har som riksdagsledamot varit med och antagit nollvisionen. Det har varit mycket intressant att få jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och förtroendevalda för att utveckla nollvisionen i praktiken.  

Tillsammans med länsförbund, medlemsorganisationer och frivilliga driver NTF omfattande projekt i län, regioner och utför uppdrag i olika omfattning i Sveriges kommuner. Det handlar om att skapa opinion, informera, öka riskmedvetenheten och skapa insikt. Allt för att förändra beteendet hos trafikanter som medvetet eller omedvetet utsätter sig själv och andra för risker i trafiken.

Lokalt erbjuds utbildningstjänster så som t ex informationstillfällen på BVC mottagningar, trafiksäker och sparsam körning, bilen som säker arbetsplats och fortbildning för yrkeskompetensbevis riktade mot företag och anställda. Även konsulttjänster som stödjer kunder att utvecklas som inom trafiksäkerhet. I sådana projekt leverera ofta kunskapsunderlag, mätningar, benchmarking-studier, bidrag till utveckling av ledningsstödssystem och utvecklingsstöd i kundernas förändringsprocesser. 

Det är långt från Anita och Televinken men vi påminns ändå ofta om vår viktiga historia. Efter åtta år som ordförande för NTF är det dags att dra vidare för att inte fastna i gamla hjulspår..... Det har varit åtta intensiva, omvälvande och viktiga år för ökad trafiksäkerhet.

Jag har haft mycket gott samarbete med vår generalsekreterare Marie Norden, med styrelsen, kansliets medarbetare, förtroendevalda och medarbetare ute i landet. Dessutom konstruktiva kontakter med såväl infrastrukturminister som statssekreterare gav resultat med en ökad tilldelning till civila samhället. Nu finns betydligt bättre möjligheter för NTF och andra ideella organisationer att jobba vidare med trafiksäkerheten i hela landet. Det känns helt rätt att i detta läge lämna över stafettpinnen. 

Jag önskar organisationen, alla förtroendevalda och medarbetare lycka till med det viktiga arbetet och önskar er allt gott.Reflexen - snygg, smart och synlig!

(null) För att öka medvetenheten om reflexanvändning kampanjar just nu NTF i Skaraborg, Fyrbodal och Väst tillsammans med Västtrafik. 

Det är en viktig kampanj som kan rädda liv i höstmörkret.


Glömska är den absolut vanligaste anledningen till att reflexen lämnas hemma. Hälften av alla unga tycker dessutom att reflexen är för ful för att ha på sig, det visar en ny undersökning som gjorts av NTF Väst.  Läs mer här


Visst det är mänskligt att glömma men då får vi andra hjälpa till att påminna om denna viktiga, snygga, tuffa livräddare. 

Det går ju att ha reflex som bricka, fotband, armbricka, klipps, väska, hängslen, livrem, väst, toffs eller till och med cool reflexjacka. 

Välj själv men använd reflex både för din egen och för andras säkerhet.

Tack till duktiga medarbetare på NTF för att ni lyser upp höstmörkret med denna kampanj. 


(null)
Är du säker i trafiken?

(null)


Så här års ser väl alla till att ha reflexen redo i fickan? Jasså inte, varför då? För att du tror att du syns i trafiken eller för att du tror att du rör dig på ställen där bilar inte ska köra? Vilket fall som helst rekommenderar jag att du ser till att skaffa reflex.

Det är den billigaste livförsäkringen av alla.

Apropå livförsäkring jobbar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande med att rädda liv i trafiken.


Idag ska vi från NTF ha chefs och ordförandeträff, dvs länsförbundsordföranden och länsförbundschefer mötas för att samråda om det senaste inom trafiksäkerheten. NTF som funnits sedan 1934 arbetar för en ökad trafiksäkerhet med hjälp av Nollvisionens och verka för att Nollvisionen utvecklas, där var och en av oss är aktiv, motiverad och ansvarstagande.


I ett längre perspektiv värnar vi att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras höge för en långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet. Det handlar om t.ex. stadsplanering, kollektivtrafik, miljö och folkhälsa stärkas.  Den tunga trafiken ska ta sig fram på ett smidigt sätt samtidigt som vi ska värna såväl gående och cyklisters säkerhet och framkomlighet. 


Ett viktigt budskap är att dela på ratten. Dela Ratten är en kampanj med syftet att öka trafiksäkerheten genom att uppmana det svenska folket att dela jämställt på körningen. Undersökningar visar nämligen att endast 15 % av alla svenska par delar helt lika på körningen, trots att statistik visar att män löper tre gånger så hög risk att vara inblandade i trafikolyckor, jämfört med kvinnor.

Extra viktigt att dela på ratten och bilkörningen är det nu när vi börjar närma oss vintern, då det är mörkt, halt och extra svåra vägförhållanden. 


Forskning har visat att andelen trafikolyckor som beror på trötta förare är minst 30 procent. Orsaken till dessa olyckor är ofta för långa körtider. Genom att dela lika på körningen när du är ute och kör med din partner minskar risken för att någon blir för trött betydligt. Dessutom får båda parter körtid och körvana.


Andra viktiga uppmaningar är: Håll hastighet, avstånd och kör nykter.

En tredjedel av alla omkomna omkomna i trafiken har varit onyktra.


En självklarhet just nu är att förbereda för vinterdäcken som ska användas vid vinterväglag 1 december - 31 mars, och dubbade vinterdäck får användas 1 oktober-15 april. (Men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag).


Ser fram emot att träffa mina kollegor inom NTF idag för att fortsätta utveckla trafiksäkerheten och på det sättet rädda liv.


Samspel, samverkan, samförstånd ökar trafiksäkerheten

Gående, cyklister, rullskridskoåkare, bilister, kollektivtrafikanter, yrkesförare, MC-förare, äldre och yngre, män och kvinnor, infödda eller nyanlända. Alla ska kunna ta sig fram i trafiken på ett säkert sätt.
NTF har sedan 1934 kontinuerligt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten. En ovanligt pigg och vital 83 åring som ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället och trafiken förändras.

När NTF idag samlas till kongress har nollvisionen funnits i 20 år. Nollvisionen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik för att förbättra trafiksäkerheten.
I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Men människans beteende och attityd i trafiken är avgörande för att nollvisionen ska nå målet med noll dödade och svårt skadade i trafiken. I det arbetet behövs civilsamhället och organisationer som ökar på kunskapen för alla i trafiken. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. NTF är paraplyorganisationen som jobbar med alla trafikslag och menar att samförstånd mellan trafikanterna ökar trafiksäkerheten.

Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part måste tas på allvar. Det kan ske genom skolans arbete med trafik, informationskampanjer som dont drink and drive och cykelutbildning för nyanlända för att nämna några exempel

Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.

En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende måste ständigt påpekas.

Det kan ske genom folkbildningen och opinionsbildningen, genom att trafiksäkerhetsutbildningen i skolan och i förarutbildningen ständigt förbättras och det kan ske genom upplysning i nya kanaler med nya metoder.
I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om rätt hastighet, om att få bort alkohol och andra droger, genom utvilade trafikanter, genom bältesanvändning och bilbarnskydd. Dessutom handlar det om samspelet i trafiken. Men det handlar också om acceptansen av trafikregler. Ju fler som varit delaktiga i målsättning för nollvisionen desto fler anpassar sig till de regler som finns för ökad trafiksäkerhet. Det är i det arbetet som folkrörelsearbete och det civila samhället kommer åter igen har en viktig och avgörande roll.

Det kommer att bli en intressant dag med debatt och beslut på NTFs kongress som både tar emot statsrådet Anna Johansson och delar ut guldtriangel för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.


Går ditt barn säkert till skolan?

 
 
 
Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre? 
Nu aktiverar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar och kan bli en stor trafiksäkerhetskartläggning.
 
Med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar barn och föräldrar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. 
 
 
Det finns en utbredd oro bland föräldrar kring barnens skolväg så här i skolstartstiden. Oron leder ofta till att föräldrarna skjutsar sina barn med bil. Det i sin tur ökar trafiken runt skolorna, barnen rör på sig mindre och luftmiljön försämras. 
 
 #minskolväg vänder sig till barn som går själva till skolan. Självklart är det bra om vuxna följer sina barn. Gå med barnet och kartlägg skolvägen tillsammans  eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand.  
 
Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.
 
Läs mer på http://www.ntf.se/

schysta villkor och säkrare vägarIdag har jag återigen deltagit på Här Stannar Sveriges demonstration för schysta villkor och säkrare vägar. Det var många som hade hörsammat uppmaningen att sluta upp och flera hundra lastbilar drog igenom Skövdes gator.

Innan kortegen drog iväg stod Emil Sahlberg, Freddy Wille, Sten Bergheden och jag på ett flak och berätade vad som gjorts och inte gjorts på området. Trots god stämning var det flera förare som var både otåliga och arga över att det går för långsamt.  Otryggheten på vägarna måste få ett slut . Den svenska modellen med schyst konkurrens samt schysta villkor för transportarbetarna ska utvecklas – inte avvecklas.

Det handlar om allt från att förare utnyttjas, trafiksäkerheten brister, att miljö- och klimathänsyn inte respekteras och att man bryter mot regelverket kring cabotagetransporter.

 

De seriösa åkerierna drabbas av fruktansvärda konkurrensnackdelar. Människor far illa. Det är helt oacceptabelt. Det behövs alkobommar, alkolås, bättre kontroll vilka som trafikerar vägarna, kontroll av godshandlingar i bilen, att kör och vilotidsregler och cabotageregler följs mm

 

Oseriösa godstransportföretag kör fler än tre transporter och därmed bryter mot cabotagereglerna. För att råda bot på detta skärptes reglerna den 1 mars 2015.

 

Då infördes möjligheten för polisen att ta ut en sanktionsavgift om 40 000 kr vid en vägkontroll om föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport, dessutom tillåts även klampning i upp till 24 timmar. Det var et steg i rätt riktning.

 

Vi måste få ordning och reda på våra vägar och det återstår en del att göra. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över villkoren inom yrkestrafiken. Här ingår: beställaransvar, utvärdering om klampningen har fungerat, bättre villkor för yrksetrafik m m

 

Målet med regeringens arbete både på hemmaplan och i EU är att säkra schyssta villkor och sund konkurrens på de svenska vägarna. Alla inom transportbranschen ska betala rätt skatt och uppfylla miljö- och trafiksäkerhetskrav. De oseriösa företagen ska bort från våra vägar.

 

Sverige ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö, särskilt inte nu när tillväxten ökar, exporten växer och allt fler får jobb. Nu är det läge att skapa framtidstro och ta strid för schysta villkor och avtalsenliga löner, sund konkurrens och trygga vägar i Sverige.

 

Vi har kommit en bit på väg. Men det finns mycket kvar att göra.


Obligatoriskt alkolås i nya lastbilar och bussar tack! Idag hade vi debatt i P1morgon om alkolåset ska vara obligatoriskt i nya bilar och bussar. Det tycker vi.

Alkolås är ett effektivt verktyg för att höja trafiksäkerheten. De är särskilt viktiga i lastbilar och bussar då konsekvenserna av en olycka med en lastbil kan bli väldigt allvarliga. Användning av alkolås är även en form av kvalitetsstämpel för transportföretag. Vi socialdemokrater anser att alkolås ska bli obligatorisk utrustning i alla nya tunga fordon i EU. Sker inte detta tillräckligt snabbt måste Sverige ansöka om ett nationellt undantag för att kunna införa alkolås.

 

Att införa alkolås som standardkrav i bussar och bilar innebär att vi i takt med att nya upphandlingar i kommuner görs kommer även tekniken utvecklats och bli bättre och bättre. Den offentliga upphandlingen kan gå före och gör så redan idag. Många kommuner, län, regioner och myndigheter kräver alkolås men tyvärr inte alla.

 

Att göra som moderaterna gör dvs säga att det ska vara frivilligt för de som känner att de har råd är fegt. Det gäller att ta ställning och visa färdriktningen. Alkohol och trafik hör inte ihop.

 

Vi ser även positivt på möjligheten att installera så kallade alkobommar i hamnar för att snabbt kunna genomföra nykterhetskontroller av chaufförer som kör iland från färjor. Den pilotverksamhet som bedrivs har tyvärr bara varit tillfällig. Skulle systemet med alkobommar permanentas vid de stora hamnarna skulle det ge stora trafiksäkerhetsvinster. För mindre hamnar kan systemet med mobila alkobommar fungera utmärkt.

 

Alkolås ska vara obligatoriskt i alla nya personbilar, bussar och lastbilar så snart dettta är möjligt.

Motorfordon i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås så snart detta är möjligt.

Sverige ska i EU driva frågan om obligatoriskt alkolås i EU.


Ta´t försiktigt i Påsktrafiken

Det är inte bara vi Påskkärringar som ska ta det lugnt när vi kör. Tänk på bälte, var nykter och håll hastigheten!

Påsken är den mest trafikintensiva helgen under året, så det gäller att vara skärpt och utvilad.

Genom att hjälpa andra så skapar du lugn och harmoni i trafiken. En irriterad förare är en farlig bilist.

Kör med omdöme och krama varandra i trafiken som Åke Cato sa en gång i tiden

Ha en Glad påsk

 

Tåget går inte alltid som på räls

 


Efter ett dygn i Dals Ed eller närmare bestämt i den lila förtjusande orten Ed susar jag nu genom sommarsverige på tåget tillbaks till Skövde. Det måste föresten vara fantastiskt bra för Dals Ed att IT företaget Sykes valt att placera delar av sin verksamhet där.

På Sykes jobbar tjejer och killar med IT-tjänster, Helpdesk, support och utveckling mm.
Jag har till och med fått lite inblick i nya windows 8 som verkar bli mycket spännande och ett steg närmare läs och pekplattorna.

Men på tåget som körs av NSB mellan Oslo och Göteborg blev jag lite förvånad över att konduktören inte ville hjälpa mig med informationen om vidare färd från Öxnared till Skövde. Han påstod att han inte hade SJs tågtider och han visste ingeting om något tåg från Öxnared. - Då får du kontakta SJ och fråga sa han, det är de som kör där....

När jag skulle logga in på NSBs internet så gick inte det heller eftersom jag bara fick registrera mig om jag hade ett postnummer på 4 nummer, det gick heller inte att skriva 4 av de 6 siffrorna som Skövde har. Nästa utmaningar var att få in mitt 10-siffriga mobilnummer på efterfrågade 8 siffror. Jag gav upp internet och tänkte ringa SJ istället för att få reda på avgångstiderna från Öxnared.

Ni anar väl vad som inträffade då? Just det inget mobilnät. Det trots att Anna-Karin Hatt påstår att vi har så bra mobiltäckning i Sverige.......

Allt gick ändå väl tillslut, det brukar ju göra det. Jag kom fram till Öxnared och sitter nu på ett tåg mot Herrljunga, där jag ska göra nästa byte. Men jag måste erkänna att det kändes bra när det stod på tåg dörren, Västtrafik i samarbeta med SJ.

Nyttig studie/iakttagelse/reflektion med andra ord för en trafikpolitiker som jag.

Midsommar svart trafikhelg

 

Ett tag såg det ut som att förra årets trend med färre döda i midsommartrafiken skulle hålla i sig. Men tyvärr blev det inte så. Sex personer miste livet och flera skadades på slutet av midsommar helgen.

När vi på NFT skulle kommentera läget vid sju-tiden på söndagskvällen såg det fortfarande relativt bra ut med ”bara” två döda. Nu är det i och för sig två för mycket, men i alla fall bättre än för några år sedan. Tyvärr slutade det inte där, många var fortfarande på väg hem och trafiken tätnade.

 

På E10 utanför Överkalix omkom tre personer i går kväll i en trafikolycka när två bilar frontalkrockade. Vid en annan trafikolycka under kvällen omkom en man på motorcykel på E16 utanför Vansbro. Även igår inträffade en tragisk dödsolycka på E6an som innebar stopp i trafiken i flera timmar.

 

Vi får bara hoppas att resten av sommaren blir bättre. Att allt färre, helst ingen, kör onyktra, att fler kör utvilade, följer trafikreglerna, håller avstånd och är uppmärksamma även vid tät trafik och vid trafikarbeten.

 

Får helt enkelt passa på att uppmana männen att köra som kvinnor, det spar liv!


RSS 2.0