Moderaterna känner sig pressade

(null)


Nu påstår moderaterna i Skövde och på flera håll i landet att våra förslag till reformer går ut på att köpa röster. Förmodligen är de stressade över att vi har lyckats pressa tillbaka arbetslösheten samtidigt som vi investerat i välfärden och att vi nu vill ge mer lugn åt stressade barnfamiljer.

Det har vi lyckats med tack vare ordning och reda i ekonomin, tillväxtfrämjande åtgärder och omfördelning från de som har till de som inte har.

Att moderaterna i alla tider alltid försökt "köpa" röster, om vi nu ska använda deras uttryck verkar de inte förstå. Men det är också precis vad Moderaterna har ägnat sig åt. De tror att sänkt skatt ger röster, alltså köper de röster med sänkt skatt. 

Men det är en mycket vansklig politik. Deras skattesänkarambitioner är uppe i 60 miljarder kronor. Det motsvarar årslönekostnaden för 100 000 sjuksköterskor, eller lika många lärare. Och riktningen för Moderaternas visioner om sänkta skatter är tydlig - mest till de som tjänar bäst. 

Men det är inte en politik som svarar mot de utmaningar som Sverige står inför. För skattesänkningar försäkrar ingen förälder om att deras barn lär sig tillräckligt i skolan, ingen patient om att de får en trygg vård, och ingen gammal om att hemtjänsten kommer på regelbundna besök.  


Hur mycket Moderaterna än tror och hoppas, är det inte gratis att sänka skatten. Man kan inte få socialdemokratisk välfärd med moderata skattesänkningar. Med tanke på hur gärna de talar om prioriteringar, är det nog ett faktum som Moderaterna själva är medvetna om. Det ska omprioriteras, det ska prioriteras hårdare, det ska prioriteras tuffare och det ska prioriteras skarpare. Men ju närmare vi kommer valet, desto vagare blir beskeden om deras ekonomiska prioriteringar. De har sagt att de ska skära ned med 14 miljarder i välfärden för att finansiera nya satsningar, men berättar inte vad som ska bort. Är det tusentals förskolpedagoger som kommunerna ska dra in på? Eller hundratusentals hemtjänsttimmar som de ska stryka ur budgeten? 


Vi socialdemokrater har hela tiden varit tydliga med vad vi prioriterar. Vi sätter barnfamiljerna, tryggheten och välfärden före skattesänkningar. 
Cykelturné i Skövde

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)


Varje onsdag i augusti har vi socialdemokrater cyklat till flera av våra samhällen i Skövde kommun. Vi har träffat många väljare som viljat veta hur vi socialdemokrater ska anta utmaningarna i hela Skövde, inte bara mitt staden. Vi har cyklat till Hentorp, Skultorp, Igelstorp, Sventorp, Trädgårdsstaden, Södra Ryd, Varola, Värsås, Timmersdala och Stöpen. Det har blivit mer än 10 mil som vi trampat den här tiden.

Vi har lyssnat på synpunkter om tryggheten, om kvalitén i välfärden dvs förskolan, skolan, fritidshemmen, fritidsgårdarna, omvårdnaden och äldrevården mm. Frågorna har också handlat om jobb, service och framtiden.

Vi har lärt oss mycket på dessa veckor, fått starkare ben, utökat vårt kontaktnät och fått koll på var cykelvägarna och trafiksäkerheten behöver bli betydligt bättre. 

Nu ökar vi takten ytterligare inför valspurten och sista veckan på valrörelsen. Det blir en spännande vecka, en spännande valdag och en mycket intressant höst. 

Orangeday i Rålamshovparken

(null)


(null)


(null)


(null)Idag har Me too Sverie och UN Women nationell kommitté Sverige gjort gemensam sak för att uppmärksamma Orangeday. Det blev en familjedag i Rålambshovsparken full av glädje, hopp och framtidstro med fantastiska artister. Det var skönt att vara där trots att många varit rädda för att gå ut denna dag när mörka krafter ville ta över Kungsholmen. 


Den 25:e varje månad är det Orange Day, dagen då FN uppmanar människor att färga världen orange för att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Tillsammans kan vi göra skillnad i samhället, därför samlades vi i Rålambshovsparken för att visa vårt stöd för alla utsatta kvinnor och flickor och gemensamt ta ställning mot våldet.

Sverige är ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet. Höstens #metoo-debatt pekar dock på att nationens självbild om att vara ett framstående jämställdhetsland inte är hela sanningen. 


UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. 

Ska Sverige förtjäna bilden som föregångsland för jämställdhet måste vi ta kampen mot våldtäkter och andra sexuella övergrepp och kränkningar på allvar. 

När antalet polisanmälningar av sexualbrott ökat och tiotusentals kvinnor framför vittnesmål om övergrepp och trakasserier, behövdes kraftåtgärder. Därför skärpes straffen för sexualbrott och riksdagen antog under våren regeringens förslag om en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.


#metoo visar att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle. Vi vet även att enbart 10% av sexualbrotten anmäls och alldeles för få anmälningar når domstol. 


För att vända utvecklingen krävs både förändrat synsätt och förändrad lagstiftning. 


Den tidigare  sexualbrottslagstiftning krävde att det förekommit våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret för att handlingen skulle betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas krävdes den nya lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten. 


Synen på sexualbrott har skärps. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs till fem års fängelse. Grovt oaktsamt sexuellt övergrepp och grov oaktsam våldtäkt är nya brott som kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde begripit att brottsoffret inte deltar frivilligt. Rättsskyddet för barn vid sexualbrott också stärkts så att gärningsmän inte ska kunna hävda att de inte kände till barnets ålder.


Förutom den nya lagstiftningen måste brottsoffer känna förtroende för att rättsväsendet lagför gärningsmän, kvinnor måste både våga anmäla, få stöd och bli trodd . I kampen mot våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Dessutom kan vi inom civilsamhället, som medmänniskor och organisationer som Me too och UN Women göra stor skillnad genom att uppmärksamma och protestera mot våldet mot kvinnor. 

Vi måste fortsätta en kompromisslös kamp mot sexualbrott och kränkningar. Därför var det utmärkt att träffas i Rålambshovparken idag. Tillsamman gör vi skillnad.


Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre!

(null) I vårt starka samhälle ska vi alla känna trygghet i att skolan finns till för alla barn. Vi vet alla hur viktigt det är med tidiga insatser för att även barn som inte har studievana hemma ska få samma chanser.  Jag tror att alla föräldrar, far och morföräldrar vill att deras barn ska ha studiero och känna kunskapstörst. 

Stora investeringar och fler välutbildade lärare är viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar. 

I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med med 2014, det är bra men det behövs ännu fler. 


Därför ska fler lärare och lärarassistenter utbildas och anställas om socialdemokraterna får styra landet. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna.


Socialdemokraternas paket för ökad kunskap och studiero är välkommet. 


Förslagen i korthet:


  • Anställa fler lärarassistenter och ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.


  • Införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet.


  • Att akademiker enkelt ska kunna bli lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), att akademiska ämneskunskaper bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.


Elevgrupperna ska fortsätta minska och personaltätheten öka för att säkra kvaliteten i fritidshemmen. Fritids ska utvecklas så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter.


Socialdemokraterna vill:


  • Införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och satsa 500 miljoner/år på mer personal i fritids.


  • Anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.


100-listan på att politik gör skillnad

(null)


Hur många träffar ni som säger att det spelar ingen roll vem som styr, det är   ingen skillnad? Politik gör faktiskt skillnad. Trots ett historiskt svårt parlamentariskt läge har fyra år med den S-ledda regeringen levererat en mängd reformer som spelar stor roll, på riktigt:
Se och läs här:
1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort. 
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år 
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan 
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården 
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år 
15. Avgiftsfri simskola 
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb 
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utredning av betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040. 
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting 
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar 
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler 
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser 
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap 
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen 
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan 
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år. 
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag 
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin 
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.


Det finns mer exempel som gjort stor skillnad så som: 
101: 1,7 miljoner pensionärer har fått sänkt skatt som ett led i regeringens strävan att slopa den oanständiga pensionärsskatten.
102: 290 000 pensionärer, därav 75 procent kvinnor, fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden.
103: Avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år.
104: Det allmänna tandvårdsbidraget har fyrdubblats från 150 till 600 kronor per år för personer 65-74 å r

 

Så nästa gång du träffar någon som säger att det inte är någon skillnad. Hänvisa till denna 100-lista, som visst blev 104 exempel på att politik gör skillnad.


Bättre vägar i landsbygd, då blir Sverige starkare

(null)


Vi är många som inte bor i storstäderna. Jag bor visserligen i Skövde men rör mig mycket runt i Skaraborg och i Västsverige och märker hur viktigt det är med fungerande vägar och cykelvägar.  Det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för det är att det även på landsbygden finns vägar i gott skick som människor kan färdas och transportera gods på. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort stora insatser för att förbättra vägunderhållet på landsbygden. Jag välkomnar Socialdemokraternas löfte om att öka medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.

Sverige är ett stort land till ytan men väldigt glesbefolkat. Bilen är avgörande för mångas möjlighet att resa till arbete, ha ett fungerande familjeliv men också som en frihet och en möjlighet att upptäcka platser bortom hemstaden. Jag vill gärna lägga till vikten av att kunna cykla på ett säkert sätt på landsbygden. Det går naturligtvis mycket bra att cykla på lågt trafikerade vägar men det fungerar inte på många av de hårt trafikerade regionala vägarna. Transporter får landet att fungera. De möjliggör ett brett utbud även utanför storstaden och de skapar möjligheter till arbete och export. 

Jag föredrar ett starkare samhälle som håller ihop med bl.a satsningar på bättre vägar för levande landsbygd istället för stora skattesänkningar för de rikaste. 


KAMPEN MOT VÄXANDE KLYFTOR FORTSÄTTER

 

Klyftor mellan rik och fattig, mellan stad och land, mellan män och kvinnor sliter sönder och skapar misstroende. Kampen mot de växande klyftorna är en av våra viktigaste uppgifter. 

De rika har blivit rikare medan de med de lägsta inkomsterna har halkat efter,  så har det sett ut det senaste decenniet. En sådan utveckling är helt oförenlig med vår idé om ett jämlikt och starkt samhälle. 

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett  Jämlikhetskommissionen, i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt möjligheter till bra  (null)

utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

Samhället ska vara starkt och Sverige tryggt. Ingen ska lämnas efter. Om alla får möjlighet att växa, utvecklas och nå framgång utifrån sina förutsättningar blir också samhället framgångsrikt. Det är inte bara rätt och riktigt, utan också ett smart sätt att organisera samhället på.

Cyckelturne i Skövde

(null)

Socialdemokraterna i Skövde samlar sig inför valrörelsen och är beredda att ta över för att satsa mer på skolan, förskolan, fritidshemmen och äldreomsorgen. En del av valkampanjen kommer att genomföras på cykel i Skövde kommun. De spänstiga sossarna ska cykla till Skultorp, Hentorp, Igelstorp, Varola, Södra Ryd, Värsås och Timmersdala.

-          Det här blir ett utmärkt komplement för oss att nå Skövdebor utanför centrum och samtidigt titta på om cykelvägarna fungerar som de ska, säger eldsjälen Robert Ciabatti.

För socialdemokraterna har det varit viktigt att betona att alla i hela Skövde ska ta del av en god service, känna trygghet och utvecklas i takt med att Skövde växer. Därför har de valt att cykla till några av Skövdes fina samhällen.

-          Vi vill prata, diskutera, ta del av synpunkter från alla vi möter och kommer att finnas utanför butikerna och andra naturliga mötesplatser i dessa samhällen, säger en av initiativtagarna till cykelturnén, Anita Andersson.

Eftersom friskvård är viktigt och säkra cyklevägar finns med i Skövde kommuns cykelstrategi behöver lokala politiker se hur det fungerar i praktiken.

-          Det finns det all anledning för oss att föregå med gott exempel genom att cykla kommenterar Monica Green, som även hon kommer att cykla runt i Skövde på onsdagarna i augusti. Hon tillägger:

-          Vi hoppas på att få möta många som vill diskutera eller skicka med sina synpunkter om hur Skövde ska styras i framtiden.

 

Socialdemokraternas cykelturné startar från Hertig Johansgata 24 den 1 augusti kl.13. därifrån går färden mot Hentorp och därefter Skultorp. Varmt välkomma att träffa de cyklande essen.


RSS 2.0