Försvarscirkus


Efter inte ens två år vid makten har den borgerliga regeringen lyckats skapa KAOS inom försvaret. Just nu tvingas ledande militärer leka "hela havet stormar" och kämpa för sitt regementes överlevnad. 

Försvaret har i opposition alltid varit högerns hjärtefråga. Nu har de ansvaret och visar med all tydlighet att de inte klarar av det. Försvarsministern skyller på ÖB, stats- och finansministern som har den verkliga makten vill eller förmår inte ta i frågan.

Nu räknas det på nedläggning i Skövde enligt svd

Skövde garnison innehåller Skaraborgs regemente P 4 med 550 officerare och 130 civilanställda. Dessutom finns i Skövde Trängregementet och motorskola samt Markstridsskolan. Här finns också ett tekniskt kontor för markstridskrafternas materiel.

I alla tidigare förbandsnedläggningar, när socialdemokraterna styrde landet, har Skövde både klarat sig och till och med stärk sin ställning. Men i försvarsledningens huvudalternativ läggs nu hela Skövde garnison ned. Utbildning av pansarförband och insatskompanier tas över av P 7 i Revinge, I 19 i Boden och Livgardet i Kungsängen.

Situationen är djupt oroande. Regeringen har skapat kaos i Försvarsmakten. Borgerligheten har tvingat ÖB till panikåtgärder. 

Arbetet och besluten måste göras i rätt ordning. Vi har en parlamentarisk Försvarsberedning som ska arbeta fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste först bli klart innan det går att diskutera Försvarsmaktens organisation. Det är kontraproduktivt att börja lägga ned förband innan vi bestämt vilket försvar Sverige ska ha.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1312219.svd


Med Målarna för en dag

Idag har jag fått pröva på att tapetsera, här syns jag med Cecilia som är en av de få tjejer som jobbar inom målaryrket
Målarna


image620

Ronny ska lära mig tapetsera men jag når inte, trots att vi står på en ställning...
Stefan, Douglas, Niklas, Jimmy

se fler bilder på min hemsida Monica.nu

STÅ PÅ DIG - ANNARS GÖR NÅGON ANNAN DET

Det finns fler härskartekniker och de utövas inte bara i könsmaktsordningen dvs mellan män och kvinnor. De ursprungliga härskarteknikerna formulerades 1976 av Berit Ås, norsk socialpsykolog med förflutet inom rikspolitiken.

De har varit till stor nytta för kvinnor i politik och arbetsliv. De är:

1. Osynliggörande
Ignorera motståndaren, vänd honom/henne ryggen när han/hon talar till exempel.

2. Förlöjligande
Dra uppmärksamheten från sakfrågan till motståndarens person. Kan vara anspelningar på egentligen ovidkommande detaljer som utseende, ålder eller kön. "men lilla gumman..."

3. Undanhållande av information
Utestäng personer från viktig information så de känner sig underlägsna.

4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där alla handlingsalternativ kritiseras. Exempel: En kvinna som väljer barnpassning före ett politiskt möte är oseriös, gör hon tvärtom är hon en dålig mor.

5. Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas eller känna att han/hon har sig själv att skylla för saker han/hon kritiserar. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.


Men de har också utvecklats ytterligare bland annat på Umeå universitet de lagt till ytterligare tre härskartekniker


6. objektivisering,

7. våld och hot om våld

8. splittring


Det har också tagit fram motstrategier för hur de som blir utsatta för dessa härskartekniker ska kunna värja sig och stå på sig.

Jag tror att många känner igen sig och jag vet att kvinnor blir utsatta varje dag. 

Det kan vara en klen tröst när det känns jobbigt men ändå skönt att veta att man inte är ensam.


Mina tips är att inte ta åt sig personligen.

Den som vill nervärdera dig är antagligen avundsjuk på dig,

eller mår inte bra,

eller vill bara göra dig ledsen,

eller helt enkelt vill hävda sitt eget självförtroende genom att försöka nervärdera genom att tala (skriva) illa om dig.

Dessutom är den som utövar härskartekniken inte alltid medveten om att han (eller hon) gör det.

Det är egentligen mycket synd om de personerna som behöver tala illa om andra för att må bra själv.verktyg mot härskartekniker


Dags att summera intrycken av Palestina - Israelresan


Börjar dra ihop sig för att försöka få alla omtumlande intryck på plats från vår oerhört intressanta resa.

Det kommer ta tid att smälta och ta till sig detta och att försöka få en uppfattning av allt det som pågår. Någon av alla de vi mött (jag minns inte vem längre) sa mycket klokt att det finns de som åker till Palestina för att skriva en bok. Efter en vecka ändrar man sig och skriver hellre på en artikel och efter ytterligare en tid blir det ännu svårare att formulera något. Han menade att det finn så många olika sätt att se på konflikterna, spänningarna och religionerna.

Just nu känns det som att Muren satt det starkaste intrycket. Att människor hindras att förflytta sig. Att maten/grönsaker ruttnar när den ska transporteras eftersom de inte får passera checkpointsen ibland. Att det är väldigt godtyckligt om hur lång tid kontrollerna tar vid varje gränsövergång osv, osv.

Men sedan har vi bosättningarna, ockuperad mark, åtskillnader....

Om jag bara fick förmedla ett budskap efter vår resa så skulle det vara


RIV MUREN


Jag har tackat nej


Under våren har jag fått flera förfrågningar om jag ska ställa upp, och blivit nominerad som kandidat till EU-parlamentet igen. Det känns hedrande att få sådana frågor. År 2004 stod jag som kandidat nr fem på sossarnas lista.
Sossarna tog fem mandat men mina 16 000 kryss räckte inte till en valbarplats, just nu är jag första ersättare till EU-parlamentet.
Men har alltså bestämt mig för att inte kandidera. Visserligen det är jätte viktigt och spännande med EU-parlamentet och försöka förändra EU i mer socialdemokratisk riktning.

Efter långt tänkande och ältande har jag kommit fram till att jag inte vill ställa upp en gång till. Finns flera skäl till det. Bland annat för det fräcka dubbelspel som kördes i förra valrörelsen. Men också för att man måste vara oerhört motiverad/taggad för att ge sig in i valrörelsen och i själva uppdraget, den känslan har inte jag denna gång.


Jag har nominerat en utmärkt kandidat.

Carina Ohlsson är en erfaren politiker med lång erfarenhet, engagemang med mycket stor arbetskapacitet. Förutom en framträdande plats inom S-kvinnor, är hon ordförande i SKR, ledamot i EU- nämnden och i Europarådet.

Det Carina inte känner till om kvinnors rättigheter, utsatthet, jämställdhet och Europa är knappt värt att veta. Carina skulle göra en jätte insats som MEP, jag hoppas att hon kommer på valbarplats, dessutom ska jag kryssa henne.


Apartheid


Åtskillnad heter på afrikaans Apartheid

Det är ett Apartheid mellan folken i Israel och Palestina.

Palestinierna får ut mindre lön än Israelerna

Fackföreningsavgiften högre för Palestinier när de jobbar i ett Israelisk område.

Försäkrings skyddet är bättre för Israeler.

Muren som inte är byggd på den tänkta gränsen utan inne på Palestinskt område åtskiljer människor och hindrar dem att ta sig till arbetet. Vid check- pointsen är det Palestinier som hindras, inte Israeler. De får inte åka på samma vägar. Den etnisk åtskillnad som pågår här är motiverad med och av skräck, rädsla och otrygghet.


Fredsprocessen brådskar av flera skäl.


Många har berättat för oss på vår resa att våldet kommer att trappas upp ytterligare inom ett halvår. På Gasa är folket helt isolerat  1,5 miljoner lever på en yta liten som Öland. De lider leds för att den humanitära hjälpen inte räcker till och det är svårt att få in mat och förnödenheter. Både Hamas och Israelerna hindrar hjälpen att komma fram, fast på olika sätt. Ska vi i omvärlden stå och titta på menas människor kommer att mista sina liv på Gasa ?


Apartheid


Världens äldsta kibbutz heter Degania och ligger i Jordandalen


Den Kibbutzen startade 1910 i mycket liten skala av 7 ungdomar från ÖstEuropa. Den har sedan vuxit och ideén med att bo och dela jobb, inkomst och liv tillsammans har spritt sig på många håll i Israel och flera ställen i världen.  Shay Shoshany visade oss runt och vi fick dels en historisk tillbaka blick och höra om ungdomsprojekten där barn och ungdomar från både Israel och Palestina deltar i. Trots att Kibbutzen ligger alldeles intill Gennesaretssjö såg han stora problem med vattentillgången i framtiden.

Han menar att det finns bara en utväg att Israeler och Palestinier får var sitt land och inte krigar om samma landbit. Därför måste 1967 års gränsöverenskommelse gälla enligt Shay Shoshany. Men när vi ställde frågor om ockupationen av mark, om muren och om bosättarna menade han att det var nödvändigt ont av säkerhetsskäl i nuläget.


Sedan mötte vi  Colette Avital från Labour

Labour är ett parti i Knesset som ligger nära oss socialdemokrater. Därför kunde vi prata om partiet och om varför de förlorat valet och tappat mandat val efter val.

Hon menade att problemet är att de inte lyckats med freden mellan Israeler och Palestinier och att våldet trappas upp. Att Palestinier är rädda för Israeler och tvärtom.

Hon vill hjälpa de Israeler som byggt hus på Palestinskt mark som vill lämna Palestina nu och flytta tillbaks till Israel. Vi pratare om fredsprocessen, kvinnors rättighet och framtiden för de två staterna m.m.


Besöket i Knesset var mycket intressant.


Vi fick dels en guidad tur i Parlamentet, det som Israelerna kallar Knesset. Dels fick vi en möjlighet att ta del av Israels syn på fredsprocessen. Vi berättade då att vi var där för att lyssna på dem och får höra hur de ser på kriget som pågår.  De menar att Israelerna är mycket rädda för Palestinierna, att självmordsbombare, nattliga bomb raider och militanta grupper har gjort situationen svårare. De ville helst inte bygga stängslet/barriär (deras namn på muren) men det blev tillslut tvungna till det. De berättade också att antalet självbombare har minskat sedan de byggde stängslet/barriären. Därför menade de att de hade rätt att bygga stängslet/barriär. Vi kommenterade det faktum att många påstår att det är Israel som står för 90% av våldet.

Vi frågade också varför de byggt den rakt igenom Palestinska byar och inte alls på greenline (1967 års gräns) mellan Israel och Palestina som kan bli den nya nationsgränsen när tvåstatslösningen blir verklighet.

Att det är 712 km muren skulle ha varit betydligt kortare om den följt greenline.

De berättade då att muren mycket väl kan flyttas när det blir klart var gränsen ska gå.

Vi frågade varför de låter Israeler bygga hus på Palestinskt område, att det finns 460 000 Israeler som bosatt sig och ockuperat marken.

De sa då att det var ett misstag att det hade skett men att det nu var svårt att flytta på dessa Israeler, de menade att det var bättre att vänta tills freden kom. Vi frågade då om att om det var ett misstag enligt dem varför fortsätter det att bli fler och fler Israeler som ockuperar mark på Palestinskt område om det möjligtvis var så att de vill bli av med Palestinierna?  Det fick vi inget svar på.

Vi frågade om hur de ser på framtiden och om freden är möjlig inom en snar framtid. De berättade att de inget hellre ville än att det skulle bli fred men att de nu inte hade någon att förhandla med eftersom Fatah förlorat valet och att terroristerna i Hamas inte vill diskutera med dem. Därför blir det svårare och svårare desto längre tiden går att hitta en lösning och att det finns risk för att våldet trappas upp nästa år.

Sedan fick vi gå vidare till utrikesdepartementet där vi fick en genomgång om hur de ser på säkerhetspolitiska läget i hela mellanöstern och deras oro över att det kan vara så att Iran ska tillverka kärnvapen m.m.


I Hebron är etter värre

Efter att ha gått igenom Mänskliga rättigheter, IHL= International Human Rights med jurister på Diakonia.
Stod det klart för oss att Israel bryter mot krigslagarna och Mänskliga rättigheterna varje dag genom att skjuta på civila, kasta oskyldiga i fängelse, ockupation av mark, bosättningar, muren och de 607 check-points.


Därefter begav vi oss till OCHA och fick en noggrann genom gång av hur muren (separations barriären) åtskiljer människorna på Västbanken. Hur svårt det är att leva ett normalt liv om stor del av tiden går åt till att stå och sitta i kö till check-points, kontrolleras av militärer m.m.  När även FN gör denna bedömning blir det svårt att tro att det inte är sant. Dessutom fick vi klart för oss att omvärden gör alldeles för lite för att hindra denna dagliga terror som Israeler utsätter Palestinier för. Som exempel togs EU och FN  som mycket vällovligt satsar på återuppbyggnad av sönderbombad infrastruktur och byggnader. Men det kostar miljarder i återuppbyggnad, det skulle vara mycket bättre att angripa roten till det onda och satsa på fred inte på att mildra krigets omständigheter.

Sedan åkte vi vidare till Hebron. Och nu blir det riktigt obehagligt, för om vi hade tyckt att det var besvärande att se verkligheten i Jerusalem och Ramallah så var det etter värre i Hebron. Jag kan inte skriva det vi såg, det Palestinierna utsattes för. Tänk er bara att verkligheten överträffar dikten och att det är vidrigt.

Men utöver det är arbetslösheten 32% stor fattigdom och otrygghet om framtiden.... Hur står de ut??


De kommer inte att tro mig när jag berättar om det militärt förtrycket, muren och åtskillnadspolitiken

Det var min första känsla när jag kom hit till Palestina för några dagar sedan. De kommer inte att tro mig när jag kommer hem, för så här illa vill ingen att det ska vara. Personligen vill jag helts blunda för alltihop, efter som det blir jobbigt att berätta det vi sett. Helst skulle jag vilja att detta bara är en hemsk mardröm och att jag vaknar upp snart och ser att Israeler och Palestinier respekterar varann. Det vore så enkelt att blunda.
För det kan väl inte byggas en mur på 2000-talet, en mur rakt igenom bebyggelse och genom samhällen, en mur som hindar människor att gå till jobbet, barn att gå till skolan och kvinnor att föda barn på sjukhus. Det kan inte vara sant att det vid varje öppning i muren (sk checkpoints) sitter Israeliska militärer i 18-20 års åldern som har till uppgift att göra livet besvärligt för Palestinier. Det kan väl inte vara sant att 400 000 Israeler byggt hus på mark som inte tillhör dem, på ockuperad mark. Och det kan definitivt inte vara sant att Israel kastar oskyldiga i fängelse och dagligen bryter mot mänskliga rätigheter och International Human Rights.
Det bästa är att blunda, ingen kommer ändå att tro det??..

I morgon ska vi träffa Israeler, det ser jag fram emot

Läs också
Peter Hultkvist

Fatha, Hamas och Palestinas framtid...

Nu har vi haft flera olika möten och samtal om och med partier i Palestinas Parlament. Alla är lika förtvivlade över förtrycket och den terror som Israel försätter det Palestinska folket för.

De har olika uppfattningar om hur Palestina ska skötas, hur militant de måsta vara för att klara sig mot Israel och hur visionen om hur Palestina ska se ut i framtiden. (Hamas till exempel vill ha en Islamistisk stat).

Men deras övergripande problem är att Israelerna inte låter Palestinierna leva ett normalt liv. Det saknas mat, el, bensin och vatten. Överallt hindras människor att gå till arbetet, att skicka sina barn till skolan och att sköta sitt dagliga liv. De hindras av olika poliser, militärer, gränskontrollanter av olika skäl som de uppges för dem.

Dessutom har Israelerna kastat 48 riksdagsledamöter i fängelse av olika skäl och en del har inte fått veta vilka skäl det är. Detta hindrar demokratin att fungera överhuvudtaget. Det är svårt att sköta ett land när en tredjedel sitter i fängelse.

Det ska bli mycket intressant att träffa de Israeliska partierna och fråga dem vad de tycker.

 


Melodifestival - Grattis Ryssland, men varför är Israel med? Samt varför är Palestinier fattiga?


En mycket dyster bild växer fram på resan i Palestina och Israel.

Vi startade söndag en med ett möte med Mr Hassan Barghouti chef för DWRC (en studieorganisation) han berättade om fackföreningsrörelsen, om frivillig organisationer och om fattigdomen bland Palestinierna.

Han berättade om ett mycket orättvisst system inom fackföreningarna.

Vi blev mycket förvånade när vi fick höra att Palestinierna får ut mindre lön än Israelerna

Fackföreningsavgiften är olika beroende på om du är Israel eller Palestinier när de jobbar i ett Israelisk område. Då dras fackavgiften direkt från lönen och Palestinierna måste betala mer i fackförningsavgift. Trots att de betalar mer får de en sämre försäkring när något händer dem.  

Dessutom tar det väldigt lång tid för Palestinierna att ta sig till sina jobb numera eftersom de måste passera muren och stå i kö för att ta sig igenom där. Det är inte ovanligt att det numera 3-4 timmar längre tid än innan muren fanns att ta sig till jobbet.

Arbetslösheten har ökat dramatiskt den är nu uppe i 32% för Palestinierna och de har ingen försäkring därför är de mycket fattiga. Många lever långt under FNs mått på fattigdom, de kan inte äta sig mätta


Föresten:

Vi har funderat på varför Israel är med i Eurovions festivalen, någon som vet?

Har det också med det dåliga samvetet efter andra världskriget att göra?

Nåväl inget som påverkat gårdagens dåliga resultat för Sverige, det är väl bara att gratulera Ryssland som kammade hem segern


Eurovision

Charlotte

Serbien

ryssland vann


Yasser Arafats grav

Yasser Arafats grav

hemma hos Mufftin

hemma hos Biskopen


När andra Européer och Israeler bänkar sig framför TVn för att se Perreli i Eurovisionsfestivalen, besöker vi Yasser Arafats gra

Dessutom fick vi möta Dr Raftig Husseini chef för presidentens högkvarter

Han sa - "Vi är alltid glada att välkomna Svenskar eftersom ni försöker hjälpa Palestinas folk. Ni svenskar försöker sätta er in i vår situation"

Men sedan kom vi in på en ganska tuff diskussion om mänskliga rättigheter, korruption och hur en tvåstatslösning skulle kunna se ut.

Raftig trodde att Fatha kommer vinna nästa val nu när de ser att Hamas är Islamdominerat.

Men vi hade i andra samtal under dagen hört det mottsatta.

Va´ svårt det blir ju mer man lär sig, sjöng Monica Zetterlund i en Beppe Wolgers översättning av "as time goes bye"

Om någon sjunger den på kvällens Eurovision, tänker jag rösta på den......

Eurovision

Charlotte

Serbien

ryssland vann


klagomuren

klagomuren

Många starka intryck i Jerusalem

Trots att jag bara varit i Palestina/Israel i ett dygn så har jag redan upplevt så mycket konflikter att det inte går på beskriva, det behöver upplevas.
Igår kväll gick vi ner till klagomuren där judarna samlades för sabbats bön. På vägen dit såg vi unga män med gevär både militärer och civila på flera håll. Vi gick igenom palestinska affärer och lägenheter. Där som fler Israeler flyttar in nu genom att dels köpa hus, eller tvinga sig till sig hus med olika påtryckningsmedel. Väl framme vid klagomuren såg vi tusentals människor delta i kvällsbönen. Kvinnorna gick på en sida och männen på en sida av en hägnad för att gå fram till muren för att be.
I morse välkomnades vi till Sheikh Ikrima Sabri hem i Al-Aqsa Jerusalem
Han hälsade alla välkomna och var stolta över att Sverige som stödjer Palestinas rätt till egen stat. Han tog sig tid att berätta om sin syn på framtida situationen i krisen. Han menade att Israel och USA är ointresserade av Palestinierna
Sedan träffade vi en fantasisk hängiven entusiast för en enstatslösning. Det var Albert Aghazarian som bott utomlands länge men kommit hem till Palestina igen. Han beskrev svårigheterna och de olika konflikterna som pågår och hur komplicerat allting är.
Vi åkte vidare till Ramallah och träffade PLC Kahlida Jarrar hon är ledamot i Palestinas parlament men parlamentet har inte sammanträtt på över ett år eftersom 40 ledamöter är i kastade i fängelse av Israelerna. Kahlida fick jobba i sitt vänster parti på annat sätt.
Just nu har vi avslutat ett möte med ett ganska nytt parti som fått 20% i senaste valet.

Dr. Mustafa Barghouothi som varit minister i den tidigare samlingsregeringen ville att den Palestinska staten skulle få möjlighet ge fattiga barn och ungdomar möjlighet att gå i skolan. De ville ha social rättvisa och var emot våld m.m.
Sedan beskrev Mustafa det Apartheid som Isralerena byggt upp genom den mur som går rak igenom landet och hindrar barn att gå i skola, hindrar sjuka att åka till sjukhus, hindrar människor att sköta sitt jobb och tvingar kvinnor att föda sina barn vid muren för att de inte hinner ta sig till sjukhusen.
Rafig menar att det blir mycket svårt att få fred i det här området om inte Israel får påtryckningar från FN, USA, EU och alla andra länder


Den folkrättsvidriga muren

Den folkrättsvidriga muren

712 km av idioti

Varför bråkar de så mycket i Mellanöstern? Frågan kom från ett barn men kan lika gärna ställas av vilken vuxen som helst.


Just nu är jag på väg till Israel och Palestina för att förstå mer av konflikten.
Här ska diskuteras
Folkrätt - med FN organisationen OCHA .

Religion - med judar, kristna och muslimer,

Civila samhället  - med  fackföreningar och frivillig organisationer

Politik - med politiker från Israel och Palestina.

Men vi får se om jag har något svar på frågorna. De jag har talat med hittills säger att det blir allt svårare och mer komplicerat att förstå desto fler man talar med. Vi får se

Nu har jag i alla fall landat i Telaviv och ska vidare till Jerusalem, det blir nog besök vid klagomuren ikväll.  Senare ska vi träffa Fatah och det känns ju bra.  En svår frågan för oss är om vi ska försöka oss på ett möte med några representanter från Hamas.

Våra politiska idelal kommer säkert att utmanas och skakas om i ett virrvarv den här veckan. Då vi möter historia, tradition, starka känslor, mycket gamla konflikter, politiska uppfattningar och en mängd olika religioner.

Hoppas att jag kan blogga och förmedla mina upplevelser


Finanspolitiska rådet ger inte bara ros. Anders Borg - är det inte dags att börja kalla saker vid dess rätta namn?

Idag hade vi i Finansutskotten utfrågning av Finanspolitiska rådet och av Anders Borg med anledning av den rapport de givit. De riktar svidande kritik mot förändringarna i a-kassan. De skriver bland annat så här:
"Från september 2006 till februari 2008 har antalet medlemmar i a-kassorna minskat med 12 procent. I en kommande konjunkturnedgång kommer alltså ett stort antal personer att stå utan tillfredsställande försäkringsskydd".

De kritiserar regeringen för sina misslyckade försök med att få ned långtidsarbetslösheten bland unga. De kritiserar regeringen för den kommunala fastighetsskatten.


Finanspolitiska rådet har också analyserat regeringens förändringar i sjukförsäkringen - inte minst för bristande genomskinlighet. Rådet skriver till exempel att metoden att sänka ersättningsnivån i sjukpenningen genom att ändra beräkningen för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) "kan tolkas som ett medvetet sätt att dölja en sänkning av ersättningsnivån"  Rådet kritiserar också regeringens användning av ordet "rehabiliteringskedja" och skriver att "rehabiliteringskedjan framförallt handlar framförallt om fasta tidpunkter för bedömning av arbetsförmåga och en tidsbegränsad sjukpenning" - det vill säga inte alls rehabilitering


Det tråkiga med sådana där utfrågningar är att alla ledamöter inte får ställa frågor. Jag fick inte det, men om jag hade fått det så hade jag frågat


Anders Borg - är det inte dags att börja kalla saker vid dess rätta namn?

  

Låta sänkt ersättning heta sänkt ersättning och inte ändrade beräkningsgrunder.

Låta tidsbegränsad sjukpenning heta tidsbegränsad sjukpenning och inte rehabiliteringskedja.

Låta kommunal fastighetsskatt heta kommunal fastighetsskatt i stället för kommunal fastighetsskatteavgift.

  

Men som sagt jag fick inte ordet så då får det väl bli en interpellation istället. Han gillar ju att svara på interpellationer. (Nu var jag ironisk)


klass 9C på Västerbyskolan, i Götene

Fornängskolan

Här har elever från

klass 9C på Västerbyskolan, i Götene slagit sig ner i första kammarsalen för att ställa frågor till mig om hur det är att vara Riksdagsledamot.
Kul att träffa Göteneelever eftersom jag själv var elevrådets ordförande där när jag gick i nian....

Dessutom fick jag göra en likadan resa som dessa elev nu gjorde med besök i Riksdagen.
Undrar vem av dem som kommer att ta över efter mig?


Kavelbroelever på besök

Kavelbroelever på besök

Ett roligt inslag så här års är alla skolbesök vi har i Riksdagen. Här syns intresserade elever från Kavelbrogymnaiet i Skövde. Blivande ledare...

Pär Henriksson från moderaterna skämtade inte om att anställa Katrine KielosHan trodde på fullt allvar att han skull kunna köpa hennes lojalitet. Typisk moderater att de ser människor som handelsvaror.

Men nu beklagar han på sin blogg
" Katrine var tydlig med att det inte var aktuellt att börja jobba för nya moderaterna. Synd tycker jag, men jag får väl fortsatt nöja mig med att läsa henne i andra sammanhang" (citat)


Att han i samma blogg påstår att det var skämt/humor/på skoj visar ju bara att moderater som vanligt har dubbla budskap. Som till exempel att löften om borttagandet/sänkningen av fastighetsskatt som i praktiken blev höjd skatt för 57% av landets småhusägare. Eller att fler poliser betydde färre poliser och att ett starkt försvar betydde kaos och virevarv i hela försvarsmakten


Den allt mer borgeliga politikerbloggen  tyckte det var roligt att skriva om Pär Henrikssons svar till mig. Det var ju kul. De har förövrigt ändrat sin blogg. Förr  var de lite mer angelägna om att skriva utifrån olika håll och kritisera även den sittande makten. De tycker väl inte att de behöver det längre. Eller snarare de börjar inse att den borgeliga regeingen är på fallrepet och de vill hjälpa sina meningsfränder så gott det går....


Moderaterna tror att det går att köpa och sälja åsikter - Ville köpa Katrine Kielos vassa penna


Det är märkligt med moderater, de tror att deras politiska budskap ska säljas som om det vore samma sak som tandkräm, läsk eller schampo. Eller också är det inte märkligt, med den människosynen de har om att det är bra med större skillnad, ser de nog politik som vilken vara som helst. Hur ska de annars förklaras att de försökte köpa socialdemokraten Katrine Kielos.

Hon är skribent och jobbar på dagens arena, har studerat politisk psykologi i USA, hon frilansar på bland annat Expressen, fokus med mera med mera.

Hon blev i veckan erbjuden jobb på moderaterna. Trodde de på fullt allvar att de kan köpa hennes uppfattningar så att hon skulle börja skriva väl om dem.

Hon som avslöjat moderaternas kommunikationsarbete. Det var ju hon som upptäckte att moderaternas partisekreterare Schlingmann skickade ut listor till moderata valarbetare om vad de fick säga och inte säga. Att de skapat en retorik, en berättelse om Sverige som visserligen inte är sann men som gick hem en kort tid under 2006. Nu ska de för övrigt med stora dyra annonskampanjer försöka övertyga folk igen genom att påstå att högkonjunkturen var deras förtjänst

Det är avslöjande om hur moderaterna ser på politik, ideologier och människor att de tror att om de bara betalar en hög lön så kan skribenter ändra åsikt...

  

  

  

  

http://www.fokus.se/2008/05/katrine-kielos-med-smak-av-toblerone/


Är det synd om TOTTO (Sven- Otto Littorin)


Han kallas Totto och hela förra året stod han och log nästan hela tiden när han svarade på interpellationen om den försämrade arbetsmarknadsförsäkringen och neddragningar på bristyrkesutbildningar. Han tyckte att det var så roligt att han bjöd på tårta efter 100 interpellationer om dyrare avgifter och sämre villkor för deltidsarbetslösa kvinnor.

Men nu tycker han inte att det är så kul längre. Nu när högkonjunkturen vänt och det visat sig att moderaternas politik inte lett till fler jobb bara ökade klyftor. Nu vill han inte svara på interpellationer längre, nu vill han hellre gå på sin sons fotbollsträningar. Ganska mänskligt men han utgår ifrån ett Stockholms perspektiv. Hur många fotbollsträningar tror Totto att Riksdagsledamöter utifrån landet har kunnat gå på?

Jag tycker inte synd om Totto. Jag vill att han inser att deras politik leder åt fel håll...


BRA Veronica Palm, om en modern familjepolitik


Äntligen vågar vi sossar prata om familjepolitik utan att betraktas som bakåtsträvande borgare som vill låsa fast kvinnan i hemmet.

En modern familjepolitik handlar om trygga självständiga vuxna som får stöd av andra i samhället för att klara av sin föräldraroll.

En modern familjepolitik bygger på att ta ansvar som mamma och pappa för sina barn. Frånvarande pappor som jobbar över för att få familjens ekonomi att gå ihop när mamman går ner i arbetstid, är inte modernt. Det bygger på bra förskola med hög kvalité, kunskap i skolan och bra fritidshem. Men också tid för barnen för såväl ensamstående föräldrar, som mammor och pappor.

Dessutom handlar det faktiskt om en bra äldrevård. Vissa konservativa krafter (så som moderatkvinnorna) vill att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om sina föräldrar.

Men det ska jag återkomma till i kommande bloggar när jag får mer tid


Palm i svd


Investera i barnens framtid


Skolan behöver mer pengar för att minska klasstorlekar och förbättra lärarnas arbetssituation. Därför måste skolan få ökade resurser för att anställa fler välutbildade lärare och därmed ge förutsättningar för att minska klasstorlekarna. Alla barn och ungdomar måste ha rätt att nå de nationella kunskapsmålen oavsett var man bor och oavsett föräldrarnas bakgrund.

Alla lärare i svenska skolan, oavsett om de arbetar i en kommunal skola eller i en friskola, borde var välutbildade, kompetenta och behöriga. Staten, kommunerna och friskolorna bör göra en överenskommelse om att inte nyanställa någon lärare utan rätt utbildning. Staten borde gemensamt med kommuner och friskolor bekosta vidareutbildning av de obehöriga lärare som i dag finns anställda.

Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå till skolan och vara rädd för att utsättas för mobbning och kränkningar. Varje skola måste följa upp lagen om förbud mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Antalet elever som anser sig utsatta för kränkningar och mobbning måste följas upp varje år, på varje skola och varje kommun.

Idag kan Skolverket inte ingripa mot en misskött skola så länge den är föremål för rättslig prövning. Men prövningen kan pågå under en lång tid. När en ny skola startas har Skolverket i praktiken bara befogenhet att kontrollera om de har fyllt i blanketten på ett korrekt sätt. Det är helt orimligt. Socialdemokraterna vill därför införa kunskapsgaranti för eleverna. Den innebär att det ska göras en självständig bedömning av Skolverket om skolan har förutsättningar att leva upp till skollagen redan innan skolan startar.

Vi tror att barn behöver trygghet, lugn och ro och nyfikenhet.

Vi behöver investera i kunskap i förskola och skola. Därför måste alla beslut som ska fattas ha barns bästa för ögonen. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt


Henrik Oscarsson berättar om väljarströmmar

Henrik Oscarsson

Jesper Bengtsson talar om Media i samhället

Jesper Bengtsson

Varför litar jag på att tågen ska komma och gå som "tåget"?


Många pendlare i Västsverige har redan givit upp tanken med att sitta och vänta på eller i försenade tåg.

Paradoxalt nog har tågåkandet ökat kraftigt de senaste 10 åren. Men det skulle kunna vara betydligt fler om det bara gick att lita på tidtabellerna. Fenomenet att fler åker tåg är förmodligen en kombination av spårutbyggnaden bland annat i Mälardalen och ett ökat miljömedvetande.  Men hur ska vi klara det i Västsverige om inte Västra stambanan får sina nödvändiga spår genom bland annat Lerum

För att vi ska kunna skapa ett mer hållbart transportsystem och för att vi ska stärka vår framtida konkurrenskraft måste infrastrukturen prioriteras.  Även Göteborgs behov av att lösa sin trafiksituation behöver beaktas. En ny förbindelse under Göta älv ser mycket avlägsen ut.

Järnvägssatsningarna på Västra stambanan, Västkustbanan och Norge-Vänern-banan krävs för att öka möjligheterna att flytta transporterna från vägarna till mer miljövänliga transporter på järnväg.

Nu är jag i alla fall på ett IC-tåg på väg mot Göteborg. X2000 tåget som jag skulle ha åkt med verkar ha försvunnit.

Nu kommer jag till min ödmjuka sida. Jag vill medge att det inte bara är moderaterna i Lerum, den borgerliga regeingens och SJs fel att tågen inte kommer i tid. Vi socialdemokrater skulle mycket tidigare insett vikten av att köpa in fler tåg och upprusta de befintliga tågen. Vi anslog medel till det under våra senaste år i regeingen. Set skulla vi ha gjort tiigare och med högre anslag


Hoppsan ! nu är tåget kraftigt försenat utan att de kan säga hur länge...


Varför tillåter inte moderaterna i Lerum att det byggs fler spå på Västra stambanan så att vi skulle slippa dessa små marginaler och spräng spårkapacitet?


Jippi tåget är "bara försenat en kvart idag" säger de i högtalaren.


Så här dags skulle jag ha varit på väg till Göteborg för att delta i en konferens om samarbetet i Västsverige. Men jag får roa mig med att sitta på Järnvägstationen i Skövde ett tag till. Just nu är tåget försenat en kvart. Men min tågerfarenhet säger mig att när det börjar med förseningar så fortsätter det bara med fler meddelanden om att nu är det 20 minuter och nu är det 27 minuter försenat osv. Än så länge hoppas jag på det bästa, eller ska jag säga det näst bästa...

Föresten så påminner detta mig om att jag för några veckor sedan hade interpellations debatt med Åsa Thorstensson. Då ställde jag mig frågan om hon var trött och utarbetet.

Jag bara undrade för hon vill uppenbarligen inte debattera i Riksdagen om järnvägens framtid i alla fall. Den 9 maj skulle jag debattera med infrastrukturministern och järnvägen genom Lerum och vikten av att hela västra stambanan får fler spår och den underhålls. Men ministern var oerhört trött och ointresserad. Jag hade sett fram emot debatten eftersom det dragit ut på tiden sedan jag lade interpellationen. För någon månad sedan skulle vi haft debatten  men då kunde inte jag på grund av utlands uppdrag. Därför var jag extra taggad idag. Men det var inte infrastrukturministern. Hon lade större vikt på "formaliatjafs" än på att försöka ge mig ett seriöst svar. Men det var inte det värsta för rätt var det var så blev ministern trött och ville inte prata mer. Det känns oerhört snopet att en minister beter sig så ointresserat och oengagerat och dessutom använde sig av härskarteknik med att avstå från ytterligare inlägg och därmed strypa debatten.

Jag hade velat ha några förtydliganden om det sammanträde som Åsa Thorstensson nämnde skulle anordnas mellan berörda parter och vad infrastrukturministern ska göra för att lösa det låsa läget

Det är alarmerande att statministern sagt att klimatberedningens järnvägsplaner är orealistiksa men regeringen skulle kunna börja med att ta itu med de järnvägar som finns i nuvarande plan och där det redan finns medel avsatta. Det är ett oerhört stort behov både på underhållssidan och i rena investeringar.

Västra stambanan som förbinder Stockholm och Göteborg är kraftigt trafikerad, i synnerhet nära Göteborg och Stockholm där både godståg, loktåg, snabbtåg och pendeltåg använder banan. Banan är därför fyrspårig i två kilometer mellan Göteborgs centralstation och Olskroken, i fem kilometer kring Järna station samt från Flemingsberg till Stockholms södra.

Den utökade kapaciteten uppnås genom utbyggnad till fyra spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst för regionen som helhet och för järnvägssystemet.

Den ofullständiga debatten gav bara fler frågetecken än konkreta svar på framtidens järnväg

Men det gav det en fingervisning om att Infrastrukturministern tröttnat på sitt uppdrag


Fotboll mot rasism i Ryd

Idag anordnande SSU en fotbollsturnering i Södra Ryd i Skövde.

Fotboll mot rasism kallades den och många tjejer och killar deltog i turneringen.

Ryd är det nästan det enda område i Skövde som berikats med många kulturer och olika språk.

Trots en del regnskurar var stämningen var på topp och känslorna darrade inför finalen. Det märktes att det var duktiga ungdomar med tävlingsinstinkt som kämpade för att vinna. Bra arrangemang som fler borde ha vetat om att det pågick.

Över huvud taget pågår många bra och givande aktiviteter i Ryd som inte riktigt når ut till "infödingarna" i Skövde. Precis som i de riktigt stora städerna är det ofta bråken och osämjan som speglas i mångkulturella orter.

Jag har kompisar vars barn berättar om stenkastning, slagsmål och knivkastning som pågår i andra skolor i Skövde. Men det speglas sällan i media bara för att det bara är "vita" barn som går där. Då får man höra uttryck som "pojkstreck, sådant händer i ungdomen eller - jag minns hur vi slogs när jag var liten grabb"

När det är bråk i Ryd då betraktas det som något helt annat.


Jag tycker inte vi ska acceptera något bråk var det än förekommer. Men då måste de också finnas resurser, fritidsverksamhet, rikt föreningsliv, kultur, minskade ekonomiska klyftor och stöd till de föräldrar som inte klarar av sin föräldraroll m.m.


Bra SSU att ni ordnar kul grejer i Ryd
image604
image605
image606image607


Barnens och ungdomarnas psykiska hälsa ska sättas främst


Många vittnar om att barn och unga mår dåligt av stressen i skolan, utseende fixeringen och pressen från alla håll.

  

Det krävs mer resurser till skolhälsovården för att se till att barnen som mår dåligt får hjälp i tid. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan koncentrera sig på barn med mer omfattande behov. Socialdemokraterna vill genomföra en särskild satsning på skolhälsovården.


Rapporter visar att verksamheterna för ungdomar på ungdomshem (enligt LVU) eller paragraf 12-hem inte fungerar tillfredställande. Därför måste tillsynen förbättras och vi kommer därför att föreslå mer resurser till Länsstyrelserna. Dessutom ska alla ungdomar få en individuell bedömning och om det behövs en behandlingsplan mot psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Psykisk ohälsa påverkar hela familjen. Därför måste den samlade barn/ungdomshälsan ge förutsättningar för att kunna hjälpa hela familjen.

Lagstifta så att alla kommuner instiftar en åtgärdsplan för ungdomar som drabbas av psykiska problem. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig så att det inte råder några oklarheter om till vem man ska vända sig och vem som ansvarar för vad.


De la Gardiegymnasiet i Lidköping

De la Gardiegymnasiet i Lidköping
Blivande politiker? I alla fall intresserade Lidköpingselever som lyssnade på statsministerns frågestund och som ställde frågor till mig om hur det är att vara Riksdagsledamot

Tidaholms elever besöker Riksdagen

Tidaholms elever

Trevliga elever från tidaholm besökte Riksdagen under torsdags förmiddagen.

Barnombudsmannen besöker Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

image601

Lena Nyberg och Malin Dahlberg berättar om de senaste rapporterna från barnombudsmannen om barns situation i landet. Dessutom informerar de om den nya roll BO värväntas ta i regeingens barnskrivelse

socialdemokratiska barnnärverket ska ut i debatten om barnen

image600

Vi socialdemokrater vill ha en politik för barnen och deras uppväxt, som är grundad på barnets bästa, på generell välfärd i vårt samhälle och på jämställdhet mellan kvinnor och män. Vår vision om ett bra samhälle för alla invånare, såväl äldre, vuxna, ungdomar som barn, bygger på både social och ekonomisk utveckling, med en solidarisk fördelning. Den borgerliga politiken styckar sönder det samhälle vi vill leva i, med olika förmåner som presenteras och hanteras styckevis, utan inbördes samordning.


Bensinbolagen skyller på politikerna när de lägger ner mackarna på landsbygden

Igår hade vi kommundelsstämma i Timmersdala. Då framkom att många trott att det har med de alternativa bränslena att göra som mackarna lägger ner. Det är fel. De små mackarna har inget krav på alternativa bränslen. I den lag om tillgång till miljövänligt bränsle på landets bensinmackar som togs för en tid sedan undantas de mindre stationerna. Av Sveriges 2 400 bensinmackar (år 2006) undantas 1 600 från kravet att erbjuda miljövänligt bränsle. Övriga har dessutom möjlighet att söka dispens för att av ekonomiska skäl slippa kravet.

Ändå har de fräckheten att skylla på politikerna. Timmersdalaborna och alla andra i små samhällen har all rätt att vara arg när service försämras. Jag håller fullständigt med dem i sin illska.

Hittills i år har bensinbolagen varslat om ett tiotal nedläggningar och det är bara början. Det kan i Skaraborg bli 30 - 40, varav de flesta på landsbygden. Totalt riskerar ca 2 000 av landets 3 500 drivmedelsstationer att försvinna.

Att bensinmacken försvinner får stora effekter. Folk får längre till stationer och med detta svårare att tanka. Risken är att fler transporterar och lagrar drivmedel i olämpliga kärl på hemmaplan. Om man tvingas åka till en annan ort för att tanka kanske man också gör andra inköp. Därmed påverkas även annan handel av att bensinmacken läggs ned. Det är i åtskilliga fall också så att bensinmack och annan handel drivs tillsammans. Försvinner macken är risken stor att också den handeln läggs ned. Utan bensinmack uttunnas servicen på orten som därmed blir mindre attraktiv.

Risken är överhängande att inga oljebolagsdrivna stationer kommer att finnas i samhällen med mindre än 3 000 invånare eftersom det inte anses vara lönsamt. Naturligtvis borde branschen ha ett samhällsansvar för att det finns drivmedelsstationer också på landsbygden. Företagens drivkraft är vinst och möjligheten att klara sig så bra som möjligt på marknaden. En levande landsbygd är tyvärr ingen drivkraft för ett bensinbolag.


Cementa i Skövde

image597image596image598image599

BRA med Jobbtoppmöte! men glöm inte de stora företagen


Vi ska visa att vi står för det jobbskapande, det nya som växer ur forskning, innovationer och samverkan ? inte bara för kampen mot arbetslösheten. Vi ska visa att vi har en politik som bygger förändringstrygghet ? inte bara inkomsttrygghet. Så sa Mona Sahlin idag och det är utmärkt. Kul och kreativ idée med att ordna ett jobbtoppmöte.

Vi har precis som i de andra rådslagen vänt oss både utåt och inåt ? utåt till allmänhet, väljare, företag och organisationer, och inåt till de viktiga medlemmarna i vårt folkrörelseparti.

Jag gillar rådslag och tycker det är utmärkt att så många får chansen att tycka till om sossarnas politik. För samtidigt som vi gör det så bedriver vi en aktiv oppositionspolitik. Det är en myt som vissa försöker sprida att vi inte säger något under tiden som rådslagen pågår.

Väldigt många har varit med i omprövningsarbetet ? sammanlagt har 400 000 personer nåtts av våra rådslag. Jobbrådslaget har förutom medlemmar och privatpersoner vänt sig till företagare med en rad olika aktiviteter. Det har strömmat in mängder av idéer och förslag. Av dem har nu rådslagsgruppen vaskat fram 124 nya riktigt bra förslag kring entreprenörskap, innovationer och mycket mera.

Nu gäller det bara att hålla balansen och inte gå på borgarnas snack om att vi bara måste satsa på småföretag. Visserligen går det trender i allting och just nu är entreprenör ett modeord. Alldeles utmärkt enligt min uppfattning, vi måste bli bättre på det. Men och det måste nog betonas. Sverige klarar sig inte utan de stora företagen. Vi måste ha både och. Ett gott företagsklimat, ordning och reda i ekonomin, låg ränta och förutsägbara lagar och regler är bra för alla. Ska vi klara framtidens utmaningar och nästa lågkonjunktur måste vi ha småföretagare, entreprenörer, egenföretagare, bra välfärd med stark offentlig sektor och stora starka företag


Mona på TV kl.21.15 om jobben, jobben, jobben

 

Nu när borgarnas politik börjar bita på allvar och Sverige inte längre kan surfa på högkonjunkturen, då tvärnitar jobbtillväxten. Ikväll ska Mona Sahlin vara med i Agenda kl.21.15 om just jobben som många menar var den fråga vi förlorade valet på. Ska bli intressant att lyssna på henne.

I morgon genomförs socialdemokraternas jobbtoppmöte med många intressanta åhörare i salen. Medverkar gör bland annat Mona Sahlin, Luciano Astudillo  och Sven-Erik Österberg och Wanja Lundby-Wedin.

Jag skulle varit med på mötet men har fått prioritera om. Ska till Skaras familjecentral, Cementa i Skövde samt på kommundelsstämma i Timmersdala istället

 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=62120&lid=puff_1139463&lpos=lasmer

http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Jobbtoppmote/


Förvånad över att Eskil Erlandsson inte vill förbjuda sex med djur


När jag summerar om vilka interpellationsdebatter jag varit med om i veckan, så som: Sveriges ordförandeskap i EU, Västrastambanan och innefrusna jämställdhetspengar så är ändå den med Eskil Erlandsson den mest uppseendeväckande.

Det förvånar mig att jordbruksministern inte ville förbjuda sex med djur utan nöjde sig med att möjligen sprida mer kunskap om den lag som redan finns. Dvs att när sexövergreppen leder till att djuret blir fysiks eller psykiskt skadat ska personen dömas.

Han gömde sig bakom argument som att det blir svåra gränsdragningsproblem m.m.


Djurskyddsmyndigheten är nedlagd av den borgerliga regeringen men innan de lades ner föreslog de att sexuellt utnyttjande av djur skulle förbjudas. Den rapporten ligger på regeringen bord, men där händer ingenting, här kan ni läsa hela rapporten och lagförslaget.

http://www.socialdemokraterna.se/upload/S%20i%20riksdagen/Monica%20Green/Djurskyddsmyndigheten.pdf

läs debatten

Andra bloggar om: , , , , , , Twingly


Hissa EU-flaggan, dags för ett socialt folkligt Europa

Felet med EU är att det är allt för många konservativa, kapital starka baksträvare som drar i trådarna. Det behövs fler sossar i EU för att genomföra en progressiv social, folklig politik.


Människan måste gå före marknaden. Den fria rörligheten måste förbättras för EU:s medborgare och spelreglerna för företagen måste bli tydligare. Handeln med tjänster måste regleras utan att arbetsrätten eller lönerna hotas och utan att begränsa medlemsstaternas ambitioner att trygga och utveckla den offentliga välfärden.

EU:s arbete för lika rättigheter, måste hottas upp. Vi måste få bort all diskriminering, oavsett om den grundar sig på kön, sexuell läggning, hudfärg, ålder eller funktionshinder. Särskilt måste åtgärderna för att hindra människohandel stärkas.


Vi borde jobba hårdare för att avveckla jordbrukssubventioner snabbare.

Varje år spenderar EU närmare hälften av sin budget i direkta jordbrukssubventioner. Dessa resurser borde i stället användas till utvecklad välfärd, förbättrad miljö, landsbygdsutveckling och att stärka Europas konkurrenskraft.


Dessutom borde vi ha fler och bättre jobb i hela Europa. Även om varje land ansvarar för sysselsättningspolitiken måste större insatser göras för att få fler och bättre jobb i Europa. EU måste få en sysselsättningsstrategi värd namnet. En stabilitetspakt för jobb och full sysselsättning måste bli ett mål för EU. Regionalpolitiken är ett viktigt instrument för god sysselsättning och konkurrenskraft.

Välfärd för alla med miniminivåer för den sociala standarden och arbetslivet. Varje europeisk medborgare bör kunna åtnjuta ett minimum av välfärd, oavsett var i unionen man bor eller arbetar. Välfärdspolitiken ska utformas i varje medlemsland, så för att förbättra välfärden i EU krävs ett större samarbete mellan Europas socialdemokratiska partier och fackföreningsrörelsen. Inget land borde få misshushålla med offentliga finanser. I klar text borde inget land ha platt eller väldigt låga skatter och samtidigt få bidrag från EU för att ha råd med sin egen välfärd.

I slutändan drabbar dåliga offentliga finanser i ett land de övriga länderna. EU:s budget används bättre och att utgifternas andel av ekonomin inte ökar.


Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Konkurrenskraften ska byggas med kunskap, trygghet, välfärd och miljöhänsyn, inte med otrygghet, låga löner, ökade klassklyftor och rovdrift på naturen.


Självklart kan Sverige gå före i med tuff miljöpolitik men vi måste ändå jobba för att EU ska ha världens bästa miljöpolitik. Miljöproblemen är gränsöverskridande, lösningarna likaså. Europa ska bli bäst på miljö och vara aggressiv miljöförespråkare. Utsläppen måste minska, transporterna bli renare och säkrare, Östersjön måste bli ett rent innanhav, kontrollen av kemikalier måste bli starkare, likaså måste livsmedelskontrollen och jordbruket i EU kopplas till positiva effekter. Men miljön, klimatet och överlevnaden på jorden tjänar på att hela världen har "världens bästa miljöpolitik" (om ni förstår hur jag menar)


EU ska vara kraft för rättvisa i världen. EU kan ha en konsekvent och sammanhållen politik för global utveckling. Alla EU-länder ska uppnå löftet i FN om att 0,7 procent av BNI ska avsättas till bistånd. Samtidigt måste missbruk med EU:s biståndsmedel förhindras och samordningen förbättras.

Avslutningsvis några ord om den viktiga utvidgningen och att EU ska vara till för hela Europa. Fortsätta värna ett EU som är öppet mot omvärlden. Först när alla länder som uppfyller EU:s krav för medlemskap har blivit medlemmar kan Europa betecknas som en enad kontinent.


Så hissa EU-flaggan idag, om ni har någon, vi har mycket att slåss för

Handel med barn i Sverige


Idag anordnade Riksdagens tvärpolitiska barngrupp i samarbete med Socialstyrelsen och UNICEF Sverige, ett seminarium om hur myndigheter och organisationer kan arbeta för att förebygga, upptäcka och bekämpa handel med barn i Sverige.

Socialstyrelsen och UNICEF har tagit fram en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts för människohandel som presenterades under seminariet.

FN beräknar att 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel. För en del av dessa är Sverige destinations- eller transitland.

Det var oerhört intressant när Karin Juhlén, Socialdepartementet redogjorde för arbetet kring sexuell exploatering av barn och  Ingrid Åkerman, Nationell koordinator vid Socialstyrelsen, som talade om Vad vet vi? Vilka är barnen?

Karin Norlin, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, ställde frågor så som - Kan det vara människohandel? Lars Lööf, Östersjöstaternas råd, Redogjorde för det internationella arbetet runt Östersjön och Hur kan vi hjälpa barnen. Christina Heilborn, Barnrättsjurist vid UNICEF Sverige, avslutade med att berätta om vilka rättigheter har barnen och vad som borde göras merimage594
Det blev mycket givande samtal

image595


Regeringen vänder landsbygden ryggen, svek och bruta vallöften om fastighetsskatten

Effekterna av den förändrade fastighetsskatten har visat sig bli höjd skatt för 58% av landets villaägare. Detta trots att företrädare för regeringen flera gånger sagt att alla ska få sänkt skatt. Vid 2009 års taxering av småhus stiger taxeringsvärdena med 32 procent. En följd av detta blir att skatten höjs för 58 procent av landets småhusägare. Det framgår av en ny prognos som Villaägarna beställt från SCB. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger i samtliga landets kommuner. Störst blir höjningen i Trelleborg med 55 procent, lägst i Vindeln och Bräcke med 9 procent.

Villaägarnas Riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån (SCB) studera de bostadsaffärer som ligger till grund för nya taxeringsvärden år 2009. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger i samtliga landets kommuner och att den genomsnittliga höjningen blir 32 procent. Störst blir höjningen i Trelleborg med 55 procent, lägst i Vindeln och Bräcke med 9 procent. En effekt blir att fastighetsskatten ökar för de 58 procent av landets småhusägare som år 2008 har en fastighetsskatt understigande taket på 6 000 kronor.
Flera miljarder i skattesänkningar har gått till de välbeställdas villaområden, som Täby, Djursholm eller Kungsbacka. Det sker samtidigt som småhusägare i Gullspång, Töreboda, Hagfors, Hylte, Bjurholm och liknande platser nästa år får betala högre fastighetskatt. Detta visar prognoser som Villaägarna häromdagen tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Det handlar om en skattehöjning på 500 kr i genomsnitt på de orter ute i landet som har låga taxeringsvärden.

Detta sker i bjärt kontrast med vad de borgerliga partierna skrev i sitt gemensamma valmanifest om den kommande omläggningen att "ingen ska betala mer i avgift än man idag gör i fastighetsskatt". Anders Borg sa i september förra året: "Alla hus får en sänkning jämfört med idag. Hela landet tjänar på det". Men ingenting av detta var sant.

Fastighetsskatten är kvar trots fagra löften, fast den kallas någonting annat. Hela landet tjänar inte på förändringarna. Alla får inte en sänkning, och många får en höjning.

Finansministern kan vidhålla att det är en sänkning eftersom det i teorin sker en sänkning från 1 till 0.75 procent av taxeringsvärdet men verkligheten ser annorlunda ut i praktiken har 58% av landets småhusägare fått en höjning.

Detta är ett svek mot de som bor i Skaraborg, i Värmland och Dalsland

http://www.villaagarna.se/


Trevligare att äta våfflor än att träna inför Vätternrundan

Vilken tur för mig att jag hamna på våffelkalas när jag egentligen skulla ha cyklat
image592

Tack Christine

Barnturné i Götene


Idag har jag gjort mitt fjärde nedslag i den Skaraborgska banturnén

Socialdemokraten Kenth Selmosson hade gjort ett väl genomarbetat program

Vi började på Rådgivningscentralen med Ann-Marie Johansson och Margareta Holmberg sedan gick vi vidare till Familjecentrum och öppna förskolan.


Därefter besökte vi Högstadiet Fornängsskolan, där jag själv varit elevrådsordförande för länge sedan. Det var väldigt roligt att få se hur det fungerade på skolan nu.  Vi gick runt och fick träffa elever och lärare. Gunnar Nordlie berättade om hur de arbetar kring elever som behöver extra stöd och stimulan.

Sista stoppet blev Prästgårdsängens förskolor, där vi fikade och pratade med barn och personal. Det var imponerande hur personalen jobbar med utsatta barn.

Budskapet till mig var att det behövs mindre barngrupper och att insatser måste sättas in tidigt.
Vi socialdemokrater föreslog i förra veckan  en kvalitéts satsning på förskolan, besöket i Götene bekräftar att det behövs


Vem tar ansvar för försvaret? Vem har befälet?


Är det Anders Borg eller Sten Tolgfors som bestämmer om försvaret? Får ÖB någon ledning alls från försvarsdepartementet?

Försvars och säkerhetspolitiken en för viktig fråga för att hantera oansvarigt. Regeringen har nu tvingat ÖB till panikåtgärder. Nu ska i stort sett halva försvaret ute i landet läggas ned men högkvarteret i Stockholm rörs inte och de hårt prövade Karlsborgsborna får leva i ovisshet. Försvarsmakten har många höga officerare men saknar anställda som kan utbilda värnpliktiga. Det är inte ändamålsenligt. Flera anställda inom försvaret som jag talat med säger att den borgerliga regeringen inte kan leda och ta ansvar för sina beslut.

En parlamentarisk Försvarsberedning ska i juni lägga fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste naturligtvis först bli klart innan en massa förbandsorter får leva i otrygghet


Skattebetalarna ska inte behöva betala för mer än vad som krävs för att upprätthålla det försvar Sverige behöver. Vi socialdemokraterna vill spara i samma nivåer som regeringen ca 4 miljarder kronor. En sådan besparing måste bygga på en grundlig analys. Om detta var vi överens med den före detta moderata försvarsministern Mikael Odenberg. Vi vill därför invänta Försvarsberedningens rapport. I dagsläget håller regering på att skära av alla frukter från grenarna utan att veta vad han ska trädet till.

Just nu blir det bara en sammelsurium av allt ihop. Hur ska det gå för Karlsborg som är en så liten ort att i stort sett alla lever på och indirekt av försvaret

Vem har befälet?

svd


GRATTIS SKÖVDE HF, NI ÄR BÄST

GRATTIS SKÖVDE HF, NI ÄR BÄST
Nu ska jag iväg till torget för att Gratta våra fantastiska handbolls tjejer
De är GULD värda
image593

Tobé och Widegren har inte lärt sig läxan av Borg


I går kväll var jag med i Tv-programmet Debatt med upprörda pensionärer över det orättvisa och diskriminerande pensionärsskatten. De båda moderata Riksdagsledamöterna Widegren och Tobé satt där och malde på om att de har en "jobbpolitik", förmodligen har det lärt sig den den talregeln av Borg eller Slingman men nu visar siffror helt andra fakta.

Widegren och Tobé har antagligen inte fått lära sig någon ny talregel...

De verkar som om de inte ens läst sin egen vårproposition. Där står ju svart på vitt att jobbtillväxten tvärnitar nästa år när deras politik får verka fullt ut.

Regeringen skriver själv att det i år förväntas bli 40 000 nya jobb och nästa år tvär nitar jobbtillväxten på 8000 nya jobb. Har inte Borg haft genomgång med sina partkollegor om hur det ska förhålla sig till de nya fakta? Det är ju lätt att gå tillbaks till deras första år i regeringen då det i alla fall tillkom 80 000 nya jobb. Som naturligtvis också kan jämföras med vårt senaste år 2006 med 153 000 nya jobb.  Fakta talar sitt tydliga språk vi har haft en högkonjunktur som den borgerliga regeringen nu slarvat bort med gigantiska skattesänkningar och med ökade klyftor som följd

Jobbskatteavdraget har inte gett inte ett enda nytt jobb, trots att de båda moderaterna igår kväll påstod att det skulle vara det centrala för de nya jobben.

Det blir säkert bakläxa och kvarsittning hos Borg i sommar för att lära sig hur de ska "prata" bort den lågkonjunktur vi ska gå in i.

Uppseende väckande var att Cecilia Widegren inte ens visste om att hon hade sänkt ersättningen för förtidspensionärerna. Det är hårresande att en ledamot i socialutskottet inte vet vilka försämringar de genomfört sedan valet. Cecilia Widegren kan väl inte vara omedveten om den påtryckning som vi gjorde på regeringen under förra året för att de skulle återställa ersättningen och vad det innebar för hela pensionsöverenskommelsen.  


I övrigt var första maj en fanatiskt härlig, rolig och givande dag


Hårda vindar i Mariestad

Hårda vindar i Mariestad

På väg till debatt i TV


Ikväll kl.22 ska jag debattera i TV om den orättvisa pensionärsskatten.

Den borgerliga regeringen slår sig för bröstet och säger att man nu sett till att pensionärerna fått en höjning av pensionen. Vad de då väljer att glömma bort är att höjningen är en konsekvens av den pensionsöverenskommelse som är grunden för pensionärernas ekonomiska trygghet. Det var fem partier, socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna, som enades om en överenskommelse om pensionerna. Detta har varit i kraft sedan år 2002 och har fungerat bättre i jämförelse med det tidigare systemet med indexering.


Det är bra att pensionerna höjs, men fortfarande är skatteavdraget mycket orättvist. Det så kallade jobbavdraget ges till dem som arbetar, men de som redan är pensionerade får ingenting av detta. Trots allt är ju de flesta levnadsomkostnader lika stora för en pensionär som för en som fortfarande jobbar. Alla måste vi ha någonstans att bo, ha kläder på kroppen och mat i magen.


Denna orättvisa politik innebär att om man har en inkomst på 10 000 kronor i månaden så betalar pensionären över 400 kronor mer i skatt per månad än för den som förvärvsarbetar med samma inkomst.


Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

Heltid en rättighet deltid en möjlighet
Bra sagt i Otterbäcken om hur den borgeliga politiken slår mot kvinnorna.
Om deltidsstämplingen, rehabiliteringen och möjlighet till heltid

Vill du läsa mitt första majtal före alla andra?


Idag ska jag tala på tre ställen i Skaraborg i Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Jag kommer att ta om ;

  • Fler jobb - inte ökade klyftor!
  • Utbildning - inte utslagning!
  • Vård efter behov - inte efter plånbok!
  • Klimatinvestera - inte vänta!
  • Människovärde, jämställdhet och jämlikhet - inte rasism, förtryck och ojämställdhet!
  • Fred i Mellanöstern - inte våld!

Dessutom kommer jag att tala om borgarnas ovanförskap, om varför de inte lyckas pressa ner arbetslösheten under 4,5% öppet arbetslösa och varför långtidsarbetslösheten bland unga ökar.

Jag kommer att fråga Varför fastighetskatten höjs nästa år i 57% av landets kommuner - trots att borgarna gick till val på att ta bort fastighetskatten. Jag kommer att tala om att det har gått bra för Sverige nu några år men att borgarna försuttit chansen att utbilda, investera och satsa på framtiden. Nu tvärnitar jobbtillväxten. Jag kommer att tala om de utsatta barnen och att barnfattigdomen ökar. Jag kommer att tala om den orättvisa pensionärsskatten. Och om alla de idéer som vi har för att möta framtiden på ett rättvis, solidariskt och modernt sätt.

Vill du läsa mitt tal? Tyvärr, det går inte för jag har inte skrivit det ännu...

Men kom gärna och lyssna i Gullspång kl.11 eller i Mariestad kl.14.30 eller i Töreboda kl.15.30. Eller lyssna på någon av alla de andra som talar idag. Vi firar ju första maj på många hundratals platser i landet1:maj bättre än valborg

märklig analys i svd


RSS 2.0