Gott Nytt År

 

 

Så var 2012 tillända och vi kan summera ännu ett ”jävla skitår” för att citera en före detta moderat arbetsmarknadsminister. Sedan han avgick har arbetslösheten stigit ännu mer men den borgerliga regeringen är i stort sett nöjd eftersom det finns de som har det värre.....

 

Men nu när jag sitter med ABBAs Happy new Year i öronen ska jag inte gnälla för mycket utan bara önska alla ett riktigt Gott Nytt År. Låt oss både hoppas och jobba för att 2013 blir bättre (även om prognoserna inte tyder på det). Låt de som söker jobb få jobb, låt de som behöver en utbildning eller omskolning få det och låt de som vill ha heltid få det.

 

Jag hoppas också på bättre väder, mindre regn mer sol. Trots att det låter som en väderprognos är det faktiskt inte bara något som står i stjärnorna. Miljöförstörning leder till sämre väder och det kan vi själva vara med och påverka. Både genom politiska beslut och genom att leva mer miljövänligt som privatperson.

 

Men självklart önskar jag också mer rättvis fördelning, hopp om ett mer fredligt år och

framtidshopp för alla.

 

Ha det Gott, vi ses nästa år!

 

 

Borg vaknade dagarna före jul

 

För att få så lite uppmärksamhet som möjligt, passade Anders Borg på att revidera sin felaktiga budgetprognos sista arbetsdagen före jul. Många var full upptagna med att slutföra sina sista arbetstimmar på jobbet för att sedan börja fokusera på julfirandet.

Så när andra funderade på hur de skulle hinna med städning, matlagning, julklappsfix och gran då erkände Borg att han byggt ett luftslott.

Det är ingen liten omvändning han tvingades göra - tillväxten skrivs ned från 2,7 procent till 1,1 procent nästa år. Sysselsättningen kommer enligt den nya prognosen att sjunka nästa år, och arbetslösheten beräknas bli 8,2 procent nästa år.

 

Visst är det bra att finansministern kommer tillbaka från sin egen planet, men varför väntade han så länge? Alla andra, utom nickedockorna i regeringen, hade redan i höstas en mer realistisk och bekymrad syn på hur svensk ekonomi skulle utvecklas.

 

Det är allvarligt att regeringen har haft fel utgångspunkt för den budget som den borgerliga majoriteten dunkat i genom i Riksdagen bara två dagar före Anders Borg erkänt sina misstag.

 

När vi socialdemokrater såg detta redan i höstas föreslog vi efterfrågestimulanser i form av höjda barnbidrag och en större skattesänkning för pensionärer. Vi lade fram utbildningssatsningar, särskilt för dem som saknar gymnasieutbildning, för att se till att rusta människor för den nya arbetsmarknaden.  Vi föreslog också att den andra sjuklöneveckan för företagen skulle slopas, så att de som ändå funderar på att nyanställa ska kunna känna sig tryggare med att göra det. Allt detta röstades ner av en majoritet i Riksdagen som gått på Anders Borgs luftslott

 

Detta kommer att drabba de arbetslösa som blir ännu fler under 2013


Ris och ros på årets sista Greenkontakt

Idag hade jag årets sista Greenkontakt och bjöd på glögg, julgodis och pepparkakor. Som ni kanske känner till har jag Greenkonkaten för att ge Skövdeborna ytterligare en möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera politik.På årets sista Greenkontakt diskuterades det livligt runt fikabordet. Det var arga kommentarer om fördubbling av skidavgiften på skidspåren på Billingen, det var irritation över att bibliotek ska vara stängt ett halvår, samt åsikten om att ombyggnaden av torget borde ske när gatorna i Skövde är i bättre skick.

Dessutom diskuterades det märkliga i att det finns fler poliser anställda nu, men färre syns på gator och torg.

Jag fick lite beröm för att socialdemokraterna tagit med E20 i sin partimotion men fick lova att ta med synpunkter om att Stefan Löfven borde slå näven i bordet mot orättvisorna tydligare.


Till programkommissionen

Idag har jag, i sista stund, skickat synpunkter till socialdemokratiska programkommissionen som ska lägga fram förslaget till nytt partiprogram inför partikongressen i april.

Ett parti som kallar sig framtidspartiet ska givetvis se till att Sverige blir vara ett hållbart informationssamhälle för alla.

IT är en samhällsomdanande informations- och kunskapsteknologi som gör det möjligt för medborgarna att framtidens utmaningar. Men tillgången och hastigheten på nätet varierar stort över landet, det behövs en hållbar, robust IT-infrastruktur. Det måste vara en självklarhet att mobiltelefon och datakommunikation ska gå att använda i hela Sverige. Det behövs ett nytt politisk mål för de mobila näten.

I dag är tillgång till IT många gånger också en klassfråga. Tydliga åtgärder behövs för att överbrygga dagens digitala klyftorna och för att se till att de inte vidgas framöver.

Mina förslag handlar om hur vi kan Digitalisera demokratin men då krävs det att samhället erbjuder alla möjlighet att ta del av samhällsinformation och kommunicera med myndigheter på ett enkelt, effektivt och enkelt sätt.

Jag skriver om klimatsmarta lösningar. Om hur IT kan möjliggöra utsläppsminskningar, dirigera trafik och ersätta en del resande helt och hållet genom att kommunicera och interagera digitalt istället

Tillgång till bredband och internettjänster är i dagens samhälle lika viktigt som annan form av infrastruktur, såsom el och transporter.  De öppna stadsnäten är viktiga för den digitaliseringen.

IT ska vara helt integrerat i skolans arbete. Skolan ska vara bland de främsta i att använda IT i pedagogiken och undervisa om IT:s möjligheter och risker. Skolan ska erbjuda elever och lärare moderna hjälpmedel. Ambitionen måste vara att förutsättningarna ska vara lika i alla skolor i Sverige.

IT handlar om att utveckla lösningar direkt för hälso och sjukvården. Många människor, oavsett ålder, behöver hjälp med att hålla ordning på information som har med den egna hälsan att göra. Dessutom underlättar IT-kommunikationen tryggheten för de äldre i hemmet och kan underlätta tillvaron för många funktionshindrade.

På en punkt har programkommissionen nämnt IT och det är inom kulturen. Det välkomnar jag.  Gör kulturen mer tillgänglig genom digitalisering En rik och blomstrande kultursektor, tillgänglig för alla, är kulturpolitikens mest centrala mål.

Dessutom kan fritiden göras rikare med hjälp  IT-baserade produkter och tjänster kan fler människor erbjudas en roligare, aktivare och upplevelserik fritid. Studieförbundens utgör en central roll för frivillig kompetenshöjning i samhället. De behöver ytterligare stöd för att genom föra en folkbildningssatning med målet om IT för alla.

Kort sagt, vi socialdemokrater har många stora utmaningar framför oss när det gäller den digitala tillväxten och de möjligheter som digitaliseringen innebär. Det behövs en mer offensiv satsning för att klara målet med att digitalisera Sverige.

Tillsammans kan vi göra samhället bättre med hjälp av IT

Läs mer på  politikerbloggen

SLU i Skara borde få vara kvar eftersom de är så resurseffektiva

 

Idag hade jag debatt med Eskil Erlandsson om den utredning som föreslagit att utbildningar på SLU i Skara ska flyttas. Utredningen har missat mycket bl.a  djursjukhuset på Campus i Skara. Ett djursjukhus som klarar sina egna kostnader helt och hållet.

De har inte heller förstått att veterinärmedicin och djuromvårdnad är två skilda discipliner.

De har heller noterat att det finns utbildning i Skara för utländska veterinärer.

 

Utbildningarna finns inte i Skara av en slump. De är utvecklade här i ett sammanhang. Här finns produktionsdjuren, bredden av alla djurslag, Nordens Ark, kontakten till djurägare i ett fungerande system som dessutom är kostnadseffektivt.

 

På ett universitet krävs att utbildning bygger på forskning, just denna forskning finns i Skara. Både för etologi och djurskyddsprogrammet och för Djursjukskötarprogrammet. Det senare under uppbyggnad tillsammans med djursjukhuset i Skara. Men forskning i djuromvårdnad finns ingen annanstans i Sverige.

Jag förutsätter att tack vare Skaras resurseffektivitet får SLU-utbildningarna får vara kvar och får möjlighet att utvecklas

 

Riksdagen


Margot Wallström i Skövde

Idag talade Margot Wallström i på Högskolan i Skövde.
Hon sa bland annat att det är farligare att vara kvinna än soldat. Att övergreppen ses som ett mindre brott på många håll i världen än andra handlingar.
Hon beskrev på ett gripande sätt hur kvinnor används som vapen i krig och konflikt. Hon berättade om våldtäkter, massvåltäkter, om förödmjukelser, om misshandel, förtryck som pågår i stora delar av välden.
 
Hon var tydlig med att betona att dessa vidrigheter inte bara pågår "långt bort i Afrika", det pågår i Europa, Asien, Amerika, Australien ja överallt. I krigen och konflikterna, där kvinnorna utnyttjas och förnedras, uppfattar inte förövarna att det är så allvarligt.
 
Men Margot ville även förmedla hoppet om att det går att förändra.
Även om dessa vidrigheter pågått i alla tider så går det att ändra. Slaveriet gick att avskaffa, då kan även övergrepp på kvinnor hindras.
1. Skammen går att överbrygga för kvinnorna, det går att få kvinnorna att berätta om vad som sker. Det borde vara männen som skäms över vad de gjort.
2. Sätt åt förövarna, fallen måste belysas, rättsväsendet måste utbildas, utbilda kvinnorna och ge kvinnorna en röst
3. Ta ett politisk ansvar, det är ingen kvinnofråga det är en fråga för mänskliga rättigheter och forska om kostnaderna.
Slutligen ville Margot ge FN ett större mandat att agera. Hon krävde av alla utrikespolitiken att tala om dessa frågor. Hon efterlyste Carl Bildt i debatten, han har inte sagt ett ord om dessa vidrigheter
 
Det var en mycket upplysande eftermiddag, både i svart elände men också hopp om framtiden.

Mobiltelefoni i hela landet, en utopi, orimligt eller rättvist?

igår fyllde sms 20 år och på denna ganska korta tid har vårt användande av mobiltelefoni ändrats dramatiskt. Mobben har givit oss fanatiska möjligheter och vi vänjer oss otroligt snabbt att utnyttja denna service som det innebär att kunna nå sin omgivning på så många olika sätt. Men trots att det teoretiskt sett verkar finnas relativt god täckning på mobilnäten där människor bor i Sverige finns det i praktiken märkbara brister. Så från att ha gått till att vara bättre och bättre, mer nåbar och större möjligheter vänder det till ett irritationsmoment när mobilen inte funkar. Många upplever försämringar i takt med att terminaler, datorer och smarta telefoner erbjuder allt fler tjänster. För dem som arbetar i hemtjänsten och kör bil ensamma i glesbygden är en fungerande mobiltäckning nödvändig. För dem som jobbar i skog och mark och längs kusterna är det ett arbetsmiljöproblem att inte kunna vara i kontakt med omvärlden. Men det skapar även svårigheter för friluftsliv, jakt och fiske, båtliv, turist- och besöksnäringen. I städerna finns det täckning eftersom det är lönsamt för operatörerna att agera där människor bor tätt. Men även i storstäderna finns en stora brister; försvårade möjligheter till kontakt, svårare att sköta jobben, längre väntetider på grund av överbelastning i näten. Min fråga idag till Anna-Karin Hatt är Vad avser statsrådet att göra för att mobilerna ska fungera även i praktiken?

Pensionärsskatten är orättvis

 


Sverige är det enda landet i världen där pensionärer betalar högre skatt än yrkesverksamma. Pensioneringen från arbetslivet innebär i sig en ordentlig sänkning av inkomsten för de flesta. Att på detta lägga en högre skatt än på den som jobbar är både orättvist och ökar klyftorna i vårt samhälle.


Idag ska vi träffa PRO här i Skövde (i Kvantumhuset)  men de uppvaktar riksdagsledamöter över hela landet. De vill att vi ska avskaffa den orättvisa beskattningen av pensionerna
För oss socialdemokrater är målet tydligt. Lön och pension ska beskattas lika. Det är en avgörande skillnad mellan oss socialdemokrater och regeringen. Vi har redan från första stund varit emot att pensionärerna ska straffbeskattas. Regeringen tycker fortfarande att det ska vara en skillnad mellan pensionärer och de som är yrkesverksamma. I detta tycker vi olika. Därför satsar vi socialdemokrater också dubbelt så mycket för att klyftan ska minska, än regeringen. Att helt radera ut skillnaden mellan pensionärer och yrkesverksamma kommer dock att ta tid utifrån den klyfta som den borgerliga regeringens politik sedan år 2006 har skapat.

Avgörande för hur pensionerna utvecklas och livsvillkoren för pensionärerna kommer att vara i framtiden är hur arbetslösheten utvecklas och hur arbetslivet förändras. Med dagens pensionssystem ger nivån på arbetslösheten en direkt påverkan på hur höga pensionerna blir för dagens pensionärer. Sveriges förmåga att låta människor arbeta avgör därför också i vilken takt som pensionsskatten går att avskaffa. Den våg av varsel, uppsägningar och konkurser som nu bokstavligt talar rullar över hela Sverige hotar därför både dagens och morgondagens pensionärer. Det visar också på nödvändigheten av alla de jobb- och näringslivssatsningar som vi socialdemokrater föreslagit.

Enkelt uttryckt, en regering som misslyckas med arbetslösheten sviker pensionärerna. Den sittande regeringen har misslyckats. Idag hotas dessutom storleken på pensionen för alla människor som utförsäkras från sjukförsäkringen. Av dem har många slitits ut i ett hårt arbetsliv. Vi har också alla, främst kvinnor, som tvingas att arbeta deltider. Något, som förutom att vi inte tar vara på viljan till arbete, självklart påverkar den individuella pensionen.

Stoppa oseriösa åkare omedelbart

I dag demonsterar vi, transportarbetare, åkerier och allmänhet, mot att seriösa aktörer inom åkeribranschen konkurreras bort av oseriösa aktörer. Vi demonstrerar på Götaplatsen i Göteborg och åker i lastbilskortege från Stena Terminalen.

 

Felen begås både inom åkerier baserade i Sverige som använder sig av falskt egenföretagande genom F-skattsedlar och utländska åkerier som bedriver illegal inrikestrafik i Sverige. Vi måste nu få ordning och reda i åkeribranschen. Såväl ansvariga myndigheter som transportköparna måste ta de här problemen på allvar.

 

De regelverk som finns när det gäller kollektivavtal, arbetsmiljö, kör och vilotider och så kallat cabotage måste helt enkelt efterföljas. Det gynnar både villkoren för anställda inom transportbranschen, trafiksäkerheten och miljön.

För att stärka den seriösa åkerinäringen kräver vi socialdemokrater Nationell samordning som ska se till att ansvariga myndigheter kan göra gemensamma insatser på området. Det handlar om Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Tullen och Arbetsmiljöverket.

Vi ser även vägslitageavgiften som ett sätt att få ökad kontroll över inte minst hur många utlandsregistrerade lastbilar som trafikerar svenska vägar. Vägslitageavgiften innebär också ökad konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska åkeriföretag. Utlandsregistrerade fordon ska givetvis betala trängselavgift och det måste lösas NU.  Dessa åtgärder kommer att innebära klara fördelar för svenska seriösa åkerier. Det kan bli så att jobb inom åkeribranschen som under senare år flaggats ut kan börja flaggas hem igen.

 

Lås hjul eller ta skyltarna för fordonsägare som vägrar betala böter

Ett välkänt problem i dag är att förare eller ägare till yrkesfordon helt enkelt vägrar att betala böter. För ägare till främst utlandsregistrerade fordon innebär detta beteende i dag små eller inga risker alls. För att komma tillrätta med detta kräver vi socialdemokrater att det ska vara möjligt för Polisen att beslagta registreringsskyltarna eller låsa fast hjulen på fordonet i väntan på att böter betalas.


RSS 2.0