De drog in sommarjobben, nu kallar de det för reform

 

Sveriges unga behöver snabba åtgärder som ger resultat.. Regeringen tycks ha vaknat efter 3 och halvt års passivitet och stängda dörrar för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är bland den värsta i Europa trots att alla länder drabbats av kris. Ungdomar diskrimineras av regeringen genom att de måste vänta med hjälp av arbetsförmedlingen. Sedan göms de i passiva åtgärder. Barnfattigdomen har ökat.

En viktig insats kan göras redan i sommar. För de allra flesta är sommarjobbet den första kontakten med ett arbete och för många också vägen in på arbetsmarknaden

I Skövde drogs antalet sommarjobb ner till 200 när den borgerliga regeringen drog in stödet till sommarjobb. I år blir det 400 ungdomar som får sommarjobb i Skövde . Men det är fel att det moderata kommunalrådet Tord Gustafsson ska lotta ut jobb. ALLA ungdomar behöver ha jobb åtminstone några veckor på sommaren. Det är viktigt för ungdomarna och det är bra för kommunen att visa upp sina olika verksamheter för den kommande arbetskraften. Därför behövs det satsas på sommarjobben och stöd för unga entreprenörer. 


7800 Grus grus

 

Så här års får vi Skaraborgare många besökare.

Dagens notering på av Tranorna (Grus grus på latin)vid Hornborgasjön är 7800 och fler lär det bli. Inom ett par veckor kan det vara ytterligare 10 000 tranor.

Det är inte bara tranor som söker sig hit för att äta och vila. Hornborgasjön med omnejd har ett rikt fågelliv.

Dessutom kommer många nyfikna människor för att se den så kallade Trandansen.

Det är ett roligt och trevligt vårtecken som vi Skaraborgare är stolta över.Så varför inte ta en avstickare till Skaraborg i Påsk?

 

webbkameror hornborgasjön

statistik

hornborga


Borgerligt pensionärsutspel - skatteklyftan består

I lördags presenterade de borgerliga partiledarna regeringens förslag om pensionerna.

De ska sänka grundavdrag för pensionärerna med fem miljarder kronor från den 1 januari 2011.

Men det innebär att klyftan i skatt mellan löntagare och pensionärer ska bestå. Även fortsättningsvis ska en pensionär med exakt samma inkomst som en löntagare betala mer i skatt. Med regeringens besked kvarstår två tredjedelar av skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare.

Men de allra flesta tycker att det är fel att pensionärer får betala mer skatt än löntagare. idag hade jag GREEN-kontakt i Skövde och besökarna som kom tycker att det blivit ett orättvisare samhälle. En av kvinnorna som kom sa att hon inte har märkt något om att borgarna sänkt skatten för henne. Hon sa att hon fortfarnde betalar 600 kr mer än de som jobbar, hon tycker att det är orättvist

 Det finns andra möjligheter  

Ta bort klyftan som regeringen har skapat mellan de som har jobbat och de som jobbar. Inför rättvisa skatter

 Det enda anständiga är att pension ska beskattas på samma sätt som lön. Regeringen har skapat en stor klyfta mellan pensionärer och löntagare. De rödgrönas besked är att klyftan ska tas bort, steg för steg. Det ska löna sig att arbeta, men det måste också löna sig att ha arbetat. Dagens besked från den borgerliga regeringen är att klyftan består.


Sverige har inte råd med fortsatt skattesänkarpopulism

Som om det inte vore nog med de ökade klyftor som regeringens skattepolitik lett till. Nu ska de sänka skatten med 100 miljarder till.

Den tiondel med störst inkomster har fått nästan lika mycket av regeringens skattesänkningar och reformer som 60 procent av svenska folket har fått tillsammans.

Men de ger sig inte, nu planerar de för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. Följden blir naturligtvis ännu större klyftor eftersom de som har det sämst tjänar mest på gemensam välfärd och solidaritet.

 Verkar som om den borgerliga regeringen tror skattesänkningar är svaret på allt.

 De har misslyckats med jobben. Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningen – mätt som andel - har minskat med motsvarande 100 000 personer.

 De har misslyckats med utanförskap.  Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet. Detta gäller både om man räknar som Moderaterna gjorde i valrörelsen och som de gjorde efter valet.

 De stänger dörrar för unga: Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland den högsta i Europa.

svd


10 skäl till varför det är dags för den moderatledda regeringen att packa…

 

1.      Regeringens skattesänkningar försämrar välfärden. På ett år har antalet anställda i välfärden blivit 25 000 färre. ( källa SCB)

2.      Bidragen växer: Socialbidragen ökar i mer än 90 procent av landets kommuner. (källa Socialstyrelsen)

3.      Överskott till underskott: Den borgerliga regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Det har nu förbytts i ett underskott om 70 miljarder. (källa Finansdepartementet, 17 februari)

4.      Regeringen slösade bort Sveriges styrka: Ekonomin har utvecklats sämre och arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än till exempel i Belgien och Tyskland (källa Eurostat)

5.      Klyftan mellan pensionärer och löntagare består: Idag betalar en normal pensionär över 700 kronor mer i skatt varje månad jämfört med en löntagare. (källa RUT)

6.      Orättvis och inte effektiv: Sjukskrivningarna minskade enligt Försäkringskassan mer under (S)-regeringens sista tre år än under den borgerliga regeringens första tre år. (källa Försäkringskassan)

7.      Stängda dörrar: 40 000 komvuxplatser försvann. 2005/2006 fanns det 140 000 komvuxplatser 2008/2009 fanns det bara 100 000. (källa Skolverket)

8.      Fiaskot med a-kassan: En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan.

9.      Siffertrixande: Den passiva arbetsmarknadspolitiken växer. Nu befinner sig över 100 000 personer i så kallade "jobbgarantier”. Väldigt få får en aktiv insats. (källa Arbetsförmedlingen)

10.  Arbetslösheten har bitit sig fast: Antalet långtidsarbetslösa har nästan fördubblats under det senaste året (källa SCB)

Men det finns fler skäl....


Kamp för rättvisa

dsc00215 (MMS)

Kamp för rättvisa


Vem vinner kvinnorna?

 

Så har alla mätningar varit igång ett dygn, föga förvånade framställs Reinfeldt som vinnare. I dessa Internetmätningar vinner alltid högern. Men vad sa han egentligen som gjorde att de som går in och röstar på internetmätningar röstade på honom?

Eftersom han är i desperat behov att  få kvinnornas röster så drar han till med något som låter bra, först.

Han sa att han inte skulle höja skatten för kvinnor som jobbar.

Så nu ska det bli olika skatteskalor mellan män och kvinnor också, det är det ju redan mellan pensionärer och löntagare. Eller vad menar han?

Hittills har han sänkt skatten mest för män. Riksdagens utredningstjänst rapporterat att män fått 30 procent mer skattesänkningar än kvinnor. Dessutom har följden blivit kvalitetsförsämringar i välfärden. Det är synd att Reinfeldt inte använde de goda statsfinanserna som fanns för några år sedan till något annat än att sänka skatterna. I stället för att investera i det som långsiktigt bygger Sveriges konkurrenskraft och Sveriges jobb.

- Vi hade gjort ett annat val, sa Mona Sahlin, heder åt henne som inte kommer med lättköpta poänger. Det hade gått att prioritera investeringar i kompetensutveckling, i jobb, i anställda i kommuner och landsting och inte minst i utbildning.

 Inför duellen beställde TV4 en opinionsundersökning från Novus opinion om blockens förtroende på viktiga politiska områden. 

utfallet av denna undersökning visar att de rödgröna leder i fråga om arbetslösheten. Andelen som har mycket eller ganska stort förtroende när det handlar om arbetslösheten var 35 procent. Motsvarande andel för högeralliansen var 29 procent

 Värt att notera också är att :

•          LO rapporterar att två tredjedelar av de utförsäkrade är kvinnor.

•          Regeringens politik har inneburit att mer än 20 000 kvinnor förlorat sin anställning i kommuner och landsting under det senaste året.

 

Expressen expressen aftonbladet


Förödande kritik av Lagrådet om brist på regeringsduglighet

Lagrådet riktar mycket allvarlig kritik mot regeringens lagförslag på en rad områden. 

 En av landets främsta och mest erfarna juristerna i lagrådet, justitierådet och lagrådsledamöten Bo Svensson säger intervju i dagens Göteborgs Posten att han;  "att han nte tvekar att beskriva regeringen som nybörjare i att regera."

Många av lagförslagen som nu läggs på Riksdagens bord håller så låg kvalitet att lagrådet nu sätter "frågetecken för rättssäkerheten"

 Han nämner som de färskaste exemplen:

 - Plan- och bygglagen som lagrådet bara haft två månader att granska. Vid förra revideringen 1987 fick lagrådet två år på sig att granska och justera.

 - Kärnkraftslagen där lagrådet haft så kort om tid att det  ".. endast undantagsvis varit möjligt att reparera de lagtekniska bristerna.."

 - Skollagen som får än värre kritik. 750 lagparagrafer med "...ett stort antal fel och brister"

Bo Svensson, säger vidare; "Regeringen har startat arbetet för sent, inte haft juridiskt kunnigt folk...."

 - "Regeringen har under denna valperiod underskattat den tid det tar att få fram fullvärdiga produkter."

 Till detta ska läggas den massiva kritik som regeringen tidigare fått från myndigheter, fackliga organisationer och organisationser för dåligt förberberedda förslag med korta remisstider eller i vissa fall helt uteblivna remissomgångar. Man har helt bortsett från berättigade och sakliga invändningar eller i vissa fall efter hård press tvingats gör justeringar i efterhand som drabbat enskilda.  Förändringar i sjukförsäkringen och A-kassa är bara två exempel.

 Visst är detta helt oacceptabelt regeringen undergräver förtroendet för regeringsmakten och tvingar igenom dåligt underbyggda och ofullständiga lagförslag i Sveriges Riksdag.

 Det handlar om en regering som inte har kompetens att använda sig av experternas sakkunskap, inte är beredd att lyssna på konstruktiva invändningar. De är så ideologiskt förblindad och låst i sina egna förslag att de inte har förmåga att ändra sig när verkligheten gör sig påmind.

 I ren desperation tvingar regeringen nu fram över 100 dåligt underbyggda propositioner och lagförlsag de sista månaderna före valet. De vågar tydligen inte lita på att få förtroende en ny mandatperiod.


100 000 fler arbetslösa

Den 2 febr. skrev jag en interpellation till statsministern, reglerna är sådana att interpellationer ska besvaras inom 14 dagar. I dag en och en halv månad senare svarar inte statsministern, han har bett sin finansminister göra det i stället.

Interpellationen handlar om fadäsen i partiledardebatten den 31 januari. Då hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt felaktigt att jobben har blivit 100 000 fler under hans regeringsperiod. Efter det felaktiga påståendet fick finansministern förklara att statsministerns påståenden var felaktiga. Statsministern å sin sida skyllde sitt felaktiga påstående på Finansdepartementets tjänstemän. Statsministern borde i stället för att tricksa med siffror börja ägna sig åt att utveckla en politik för jobb

De är så förblindade av att deras så kallade jobbpolitik, att de inte märker att jobben blir färre och inte fler. Antalet arbetslösa har blivit över 100 000 fler. Varje dag under det senaste året har långtidsarbetslösheten ökat med 140 personer.

Statsministern har bristande kunskaper om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Idag ska alltså Borg försvara misstagen  


Visst är det skillnad i politiken

Jag har fått frågan om varför jag vill lägga min kraft åt att minska arbetslösheten,

stoppa ökade klyftor, satsa på jobb, utbildning och investeringar för framtiden.

Det gör jag eftersom den borgerliga regeringen misslyckats med det. Det är finanskris, det kan inte regeringen hjälpa men de borde inte förvärra krisen med ökade klyftor.

Sverige har är en långsammare tillväxt än i andra länder, Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet, trots att alla länder har haft kris.

Det är 70 000 fler i utanförskap nu än för fyra år sedan. I dag är det färre utbildningsplatser/arbetsmarknadsutbildningar än under högkonjunkturen.  Klyftorna och orättvisorna har ökat genom att skatterna sänkts mest till de som har det bäst.

Vi socialdemokrater vill bekämpa arbetslösheten inte straffa de arbetslösa. Vi har en rad förslag på fler jobb och utbildningsplatser, investeringar i infrastruktur och bostäder, välfärd, omställningar till det gröna hållbara samhället och entreprenörskap. Förslag som har röstats ned av de borgerliga ledamöterna.

Frågan om varför politiker ska lägga sig i, passar bra att besvara just när USA lyckats få en sjukvårdsreform. Den gick igenom trots att högern motarbetat den med motiveringen att staten/politikerna inte ska lägga sig i. Även i USA börjar man alltså inse det orättfärdiga i att människor inte har något socialt skyddsnät.

I Sverige har vi en helt annan tradition, där vi bär varandras bördor. Vi har en gemensam välfärd som finansieras via skatten. Vi vill fortsätta med skatt efter bärkraft och rättvisa skatter. Dessutom menar vi socialdemokrater ingen sjuk blir mer frisk av att bli fattig.

Politiken kan och ska göra skillnad.

 

 

Läs mer om skillnader i politiken m.m.


Jag fick jogga med min idol

 

Vilken roligt överraskning mina systrar och sykonbarn ordande åt mig i helgen. Det var fantastiskt härligt att få jogga tillsammans med stormästarinnan Evy Palm.

Evy gav mig många bra träningstips och var oroligt trevlig att prata med.

Att hon dessutom ville prata politik gjorde vår joggingtur ännu mer spänstig. När vi joggat klart sa hon - Se nu till så vi vinner i höst!!


Regeringen har misslyckats med jobben.

 

Långtidsarbetslösheten har nästan fördubblats det senaste året. Efter mer än tre år med borgerlig politik med ökade klyftor så är det som andel över 100 000 färre personer som har jobb.

Fakta talar sitt tydliga språk:

Arbetslösheten är 450 000, en ökning med 70 000 på ett år.

Ungdomsarbetslösheten är 160 000.

Långtidsarbetslösheten har ökat med 87,5 %, från 80 000 till 150 000, på ett år.

Antalet sysselsatta är samma som för ett år sedan, men andelen sysselsatta har minskat med en procentenhet (det vill säga väl över 50 000 personer). Sysselsättningsgraden har sedan oktober 2006 minskat med över två procentenheter, vilket motsvarar väl över 100 000 personer.

 För att få ner långtidsarbetslösheten krävs nu investeringar i utbildning och nya jobb i stället för fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.


Jag har dragit lärdom

När jag de senaste dagarna pläderat för skärp incestlagstiftning, har det gått obemärkt förbi eftersom jag dessutom gjort andra uttalande som upprör.

Eftersom det är känsligt och eftersom människor tagit illa vid sig vill jag be om ursäkt.

Jag har dragit lärdom

Jag brukar tycka att politiker ska lägga sig i det mesta. Jag tror på politiken som ett styrmedel. Det går att med lagstiftning hålla ordning och reda i ett samhälle. Det går att förbättra människors livssituation och det går att förändra attityder. Det tycker jag fortfarande.

Som jag skrivit tidigare, tycker jag att de som förgriper sig på barn borde ha hårdare straff. Det är vidrigt att utnyttja sin maktposition, eller sitt övertag genom att lura till sig sex, eller att tvinga sig till sex. Polisen borde få än mer resurser för att komma åt dessa typer av brott.

Alla ska ha rätt till sin egen kropp att ingen ska lura till sig sex eller tvinga någon att ha sex. Ingen ska behöva ställa upp på eller bli tvingad till sex mot sin vilja. Det gäller i hela samhället i såväl utanför som innanför äktenskapet. 

Expressen ringde mig i lördagskväll när jag ordnande med myset inför melodifestivalen.

Frågan var om jag med anledning av det aktuella incestfallet mellan två syskon var beredd att luckra upp lagstiftningen. Min första ryggmärgsreaktion var nej, verkligen inte vad osunt. Syskon ska inte ha sex, inte ens om de är vuxna. Jag skulle ha stannat vid det. För sedan började jag resonera lite längre och det blev fel. Jag har dragit lärdom.

Men jag var redan då tydlig med att det absolut inte ska gälla föräldrar och vuxna barn eftersom det finns ett beroende, en underordnad ställning som kan utnyttjas.

Det finns naturliga och förklariga skäl till varför det är förbjudet att ha sex syskon emellan. Eventuella avkommor kan få genetiska fel. Nu är det i och för sig så att sex i ett modernt samhälle inte alltid leder till barn. Men det finns ytterligare skäl. Även här kan någon vara i beroende ställning och det finns risk för tvång. Det ska vara tryggt för syskon att umgås i en erotiskfrizon.

Mitt parti har aldrig diskuterat frågan och den är inte aktuell över huvudtaget. Jag aldrig tänkt och tänker aldrig driva frågan om en förändrad lagstiftning. Ändå har det uppfattats som om jag ville det. Det är ytterligare än lärdom jag dragit.

Jag vill lägga min kraft på helt andra områden i politiken och har dragit ytterligare en lärdom, att inte svara på alla frågor


Skärp incestlagstiftningen

 

De som förgriper sig på barn borde ha hårdare straff. Det är vidrigt att utnyttja sin maktposition, eller sitt övertag genom lura sig till sex, eller att tvinga sig till sex.

Det gäller även barnpornografi och innehav av barnpornografi. Varje gång en barnpornografibild visas eller tittas på är det ett övergrepp på det barnet.

Det måste vi med all kraft slå tillbaka mot. Dessa personer borde ha hårdare straff och polisen borde få än mer resurser för att komma åt dessa typer av brott

En annan fråga som blivit aktuell i dagarna är att incestlagstiftningen även innehåller sexförbud mellan syskon. Det finns naturliga och förklariga skäl till varför det är förbjudet att ha sex syskon emellan. Eventuella avkommor kan få genetiska fel. Nu är det i och för sig så att sex i ett modernt samhälle inte alltid leder till barn.

Min moraliska pekpinne reagerar med ryggmärgen och säger att sex mellan syskon även fortsättningsvis ska vara förbjudet. Det är möjligt att det kan komma att ändras i framtiden. Men jag tror inte vi är där idag. Därför tycker jag att rubriken i GT idag leder tankarna fel.


S-kvinnor i Skaraborg

0-419f9d32bf8ad865497be19030a0825a.png

S-kvinnor i Skaraborg


ny kommunalrådskandidat i Skövde

ny kommunalrådskandidat i Skövde, Marie Ekman ska leda sossarna till en valseger i Skövde


RUT-avdrag

Allt mer desperata utspel görs för att vi ska bidra de rika för att de ska bli lagliga och köpa sina städtjänster ”vitt”. Vad som ofta glömts bort att en subvention av städtjänster faktiskt är ett skattebidrag. Och skattebidrag måste betalas, antingen genom minskade utgifter eller genom höjd skatt på någon annan tjänst.
Våra gemensamma resurser är begränsade. De ska alltid gå till det som är mest angeläget. Gemensamma medel ska gå till människor i situationer i livet där de behöver samhällets stöd. För mig är högre nivåer i föräldraförsäkringen, mer personal på dagis och i skolor och en god sjukvård överordnat en satsning på skattesubventionerad och billig städhjälp.

Skatteavdrag för hushållstjänster är ett skattebidrag. En skattebidraget som endast kommer dem till del som har råd att lägga sina pengar på att låta andra städa sitt hem. Inte de som städar. Även städfirmor går ut och påstår att de inte kan överleva utan bidrag av staten.

En utvärdering av det finska försöket med hushållsnära tjänster, beställd av finska arbetsmarknads- och finansministeriet, visar nämligen att avdraget hittills nyttjats av en mycket begränsad grupp medborgare. Risken är stor att det bara är de som redan före skatterabatten hade råd, som nu kan köpa billigare städning.

Det hävdas att subventionerad städhjälp gör mängder av svarta vita bara staten tog över städnotan.  Kriminella måste få skattebidrag för att vara lagliga.

  

dn

newsmill

svd


Jobbskatteavdraget ger inga jobb

Jobbskatteavdraget har inte lett till ökad sysselsättning och inte minskat vare sig långtidsarbetslöshet eller ungdomsarbetslöshet. Jag är medveten om att jag skrivit om det tidigare men eftersom Ann-Marie Lindgren skrivit om det i arbetarrorelsenstankesmedja

  Hon hänvisar till Magnus Henrekson Tidigare har Regeringens eget finanspolitiska råd har påpekat att det finns en dold agenda, nämligen att det leder till låglönejobb. Sysselsättningsstatistiken ger heller inget stöd för teorin att jobbskatteavdraget skulle ha ökat antalet jobb. Antalet sysselsatta började växa redan 2005, under s-regeringens tid, och ökningen fortsatte hela 2006, utan några jobbskatteavdrag. Från 2007 - när första steget i avdraget kom - planade ökningstakten ut. Vid slutet av 2008 började nedgången.


Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken.

Lika lön för likvärdigt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Mer jämlik representation i bolagsstyrelser. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården. Utöka rätten till barnomsorg, till att gälla dygnet runt. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att starta och utveckla företag och inta ledade positioner i arbetslivet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat.

 

Regeringens ekonomiska politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden. Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män. Dessa skattesänkningar har inneburit nedskärningar i kvinnodominerade yrken. På ett år har antalet anställda i kommuner och landsting blivit 25 000 färre. Nedmontering av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats, en majoritet av dessa är kvinnor.

I regeringen tycks det bara vara A Borg som vill förändra  könsmaktsordningen men han gör inget Jämställdheten  har fallit bort för folkpartiet och  glömskt bort. Jämställdhetsbonusen är väl det enda de kan peka på och den har ju inte blivit någon succé. Jämställdheten är inte viktigast att driva i valrörelsen säger folkpartister och det förklarar väl varför kvinnor inte vill rösta på den blå alliansen. Det står om fp i svd om lågprioriteing


Visst sänkte vi skatten för pensionärerna

 

Skatten går till jobb och välfärd i det här landet, Det behövs skatteintäkter för att det ska finnas en skola för alla, bra sjukvård och kvalité i äldrevården. Men skatten ska betalas av bärkraft och ska vara rättvis. Inte som nu när den borgerliga regeringen väljer att öka skatteklyftan mellan de som jobbar och de som är pensionärer. När vi socialdemokrater sänkte skatterna gjorde vi det med höjt grundavdrag, det gynnar låginkomsttagare och  pensionärer. Den borgerliga regeringen gör tvärt om. De gynnar höginkomsttagarna och straffar pensionärer. Det är orättvist

 dn pensionarsskatten.se  socialdemokraterna. svd. svd

 i övrigt kan jag med glädje konstatera att socialdemokraterna är på uppgång 45 procent ser positivt på S, det är en ökning med sju procentenheter sedan december. dn


OK, jag struntar i Hägglunds tunga, orättvisorna är värre

Tidigare idag kände jag mig oerhört frustrerad över att Göran Hägglund räckte ut tungan i en interpellationsdebatt. Men naturligtvis är det ännu värre att orättvisorna har ökat med den borgerliga regeringen.

De har misslyckats med jobben: Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningen har minskat.

 Utanförskapet har ökat: Om man räknar som moderaterna själva gjorde i valrörelsen – och det ska man - så är det nu 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet.

 Det har blivit större orättvisor: Den tiondel med störst inkomster har fått nästan lika mycket av regeringens skattesänkningar och reformer som 60 procent av svenska folket har fått tillsammans.

 De har genomfört skattesänkningar på lånade pengar: Redan har man sänkt skatten med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med minst 80 miljarder ytterligare.

 De stänger dörrar för unga: Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland den högsta i Europa.

Allt detta är värre än att Hägglund tröttnar på mig och räcker ut tungan.

Han borde inse att orättvisor inte är lösningen på Sveriges problem.
Nu behövs jobb, utbildning, trygghet och investeringar för framtiden

Har skrivit om Hägglunds betenden även på newsmill


Hägglund räckte ut tungan i kammaren

Jag kan förstå att Göran Hägglund blir trött på att bli påmind av sin fadäs i partiledardebatten.

Då när han påstod att arbetslösheten har minskat med 100 000 trots att det är precis tvärtom.

Jag kan också förstå att han blir trött på att höra sanningen om att 25 000 anställda försvunnit från välfärdssektorn.

Jag kan till och med förstå att han inte vill kännas vid att klyftor ökat och att barnfattigdomen ökat.

Men han går betydligt över gränsen när han räcker ut tungan från sin talarstol när jag gör mitt sista inlägg i dagens interpellationsdebatt.

Han har rätt till, och ska, hävda sin uppfattning och stå för sin politik.

Men han ska inte räcka ut tungan i Riksdagens kammare.

Göran Hägglund är en offentlig person och borde veta bättre.

Det är inte Okej att en minister beter sig på det sättet.


Har skrivit om det på newsmill


Internationella kvinnodagen

0-2235772781fc02c4ed6c356f74d5d58c.png

Internationella kvinnodagen
Inte 100 år till

 

I år fyller internationella kvinnodagen 100 år. En dag då kvinnors rättigheter världen över kommer att uppmärksammas. Trots att Socialdemokraterna arbetat aktivt för jämställdhet och jämlika villkor, så har vi inte nått fram. Visst vi har infört delad föräldraledighet ,men tyvärr skrivs dagarna över till mamman. Vi har flyttat fram kvinnor i de beslutande församlingarna och fackföreningsrörelsen har drivit krav på jämställda löner. Osv

Ändå är  vi inte jämställda. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor jobbar mer än män men mest med det oavlönade arbetet, kvinnor har bättre betyg men har inte samma chans att nå topppossitioner, mäns våld mot kvinnor fortsätter osv osv

Hela tiden finns det andra krafter som verkar i motsatt riktning. Krafter som driver kvinnan mot lågavlönade jobb, krafter som vill att kvinnan ska ha största ansvaret för hem och familj, krafter som gömmer sig bakom ”valfrihetsbegrepp” men som i själva verket ökar klyftorna mellan män och kvinnor. Med den nuvarande regeringen och en jämställdhetsminister som inte är feminist så går det tyvärr bakåt igen.

Det måste vi ändra på det behövs en rödgrön jämställd regering. Det vet kvinnorna

Och till hösten kan det bli möjligt


RSS 2.0