Med Håkan Juholt

img_7464 (MMS)

Kommunalråden från Skarborg träffade Håkan Juholt i Riksdagen


Räkna med Kina

Så här i slutet på studieresan till Kina kan jag konstatera att vi bara har sett början av Kinas renässans. Räkna med att vi kommer at influeras av Kina i framtiden på samma sätt som vi blivit amerikaniserade de senaste 20 åren. Då gäller det att förhålla sig till det. Lära sig mer om utvecklingen, om kulturen och språket vare sig man vill eller inte.

 

Vi har haft förmånen att få träffa politiker från Folkkongressen, Värdepapperskommissionen, finansministeriet och skattemyndigheten för att höra hur de ser på utvecklingen.

 

Dessutom har vi träffat IMF, Världsbanken och andra utomstående bedömare av Kina. Förutom det har vi träffat representanter från människorättskämpar, företag och banker. Det har gett oss en bild av ett Kina på massiv framfart, där ekonomin växer så det knakar och investeringarna bara ökar.

 

Nu gäller det att de fortsätter dra människor ur fattigdom och respekterar mänskliga rättigheter och yttrande frihet.

En sak är säker, vi kan räkna med Kina framöver

  


Lunch med David Gosset

img_4247 (MMS)

En av de sista programpunkterna på finansutskottets Kina resa var mötet med professor David Gosset som är expert på globala och internationella relationer. Han är för närvarande chef för ett Europa-Kina Center for International och affärsrelationer på CEIBS i Shanghai. David försökte på ett fantasiskt engagerat sätt få oss att förstå hur Kina nu går igenom en renässans och ville öka den ömsesidiga förståelsen mellan Kina och Europa. Han beskrev också Kinas omvandling och dess inverkan på världspolitiken. Dessutom sa han att Kina är värdens största tankesmejda och att de har koll på det mesta. De tittar på Sverige som ett socialistiskt modell-land, där vi har hög kvalité i välfärden som finansieras gemensamt och mest av de som har det bäst. Det var mycket inspirerande att höra honom


Ericsson går mycket bra i Shanghai och i resten av Kina

Nu har vi testat att åka tunnelbana, den var stoppfull men gick mycket fortare än att åka minibuss. Däremot har flera Shanghaibor beskrivit för oss att trafiken är bättre nu sedan de byggt på ytterligare en våning på motorvägarna genom staden.

Men idag tog vi minibussen igen och åkte bland annat ut till Ericsson. Det var härligt att komma till en kreativ arbetsplats med attraktiv personalpolitik.

Vi tog del av Telecom utvecklingen i Kina och Ericssons marknads andel.


ÅK inte bil i Shanghai om du har bråttom

 

Nu börjar vi lära oss mer om bankväsendet i Shanghai och få ett hum om aktiemarknaden.

Idag har vi besökt Shanghaibörsen och Shanghai Pudong Development Bank, dessutom åt vi lunch ihop med Magnus Montan, Head of International Business, HSBC Bank.

 

Besöken ger en bild om en ambitiös målsättning för att sätta Shanghai i centrum på den internationella ekonomi och finansmarknaden. Däremot ställer den krav på förändrad lagstiftning som det är tveksamt om Kinas ledning är beredda att ta.

Det är tydligt att både den politiska nivån och banker strävar åt samma håll med en mer öppen marknad och hur tillväxten ska fortsätta öka.

De är mer tveksamma om när det är rätt att låta privatpersoner, Kineser, investera i aktier i stället för att ha sparpengar på banken. Många sparar för att ha råd att vara sjuk, till barnets skolgång och till pensionen eftersom de inte har ett fungerande välfärdsystem.

 

Men en sak är helt säker, det är att trafiken inte går att lita på. En stund är det fritt, nästa stund är det helt tjockt och står still i flera timmar. Vi åker minibuss mellan besöken och vet aldrig om vi ska komma fram i tid. 
 De borde i allra högsta grad göra något åt trafikstockningarna, både för trängseln men också för miljön naturligtvis.


Shanghais aktiebörs

img_5084 (MMS)

Shanghais aktiebörs


Shanghai by night


Allt händer i Shanghai

Ju mer vi lär oss om Kinas utveckling, desto mer övertygade blir vi om hur viktigt det är att utveckla mer Svensk aktivitet i Kina.

Nu är vi i Shanghai och besöker såväl Finanskontor, Shanghais Peoples Congress, kommunala utvecklings kommissionen, Svenska och Kinesiska banker och företag.

Här fortsätter investeringarna och handeln öka och öka.

Kinas regering har bestämt att Shanghai ska bli ett internationellt, ekonomiskt, handels och sjöfartscenter. Hamnen har faktiskt redan gått förbi Singapore som världens största hamn.

Men för att nå målet med internationellt finansiellt och ekonomisk center har Shanghai upprättat olika ”ekonomiska frizoner”.

Sveriges import från Shanghai har ökat med 17% det senaste halvåret. Det är mest kontorsmaskiner och kläder.

Vi diskuterar handelshinder, upphandling, utbildning, aktier, övervakning, bostadsbrist men även ev. bostadsbubbla. Vi pratar rikedom och fattigdom, gästarbetares villkor och miljöproblem

Vi diskuterar givetvis också om hur de kan veta vad folk vill när de inte har några val


Rådet från Världsbanken, försök förstå Kina

Nu har vår grupp även besökt Världsbankens kontor i Peking.

Det blev en ytterligare fördjupning om den Succés Storrie som Kina befinner sig i just nu.

De har haft 10% tillväxt i nästan 10 år och har på det sättet dragit hundratals miljoner människor ur fattigdom. Men står nu inför mycket svåra utmaningar för att klara att resa sig ytterligare. De måste klara av skolan, dvs både förskolan och universitetsutbildningar till fler.

De måste se till så att de barn till 3 miljoner gästarbetare från andra delar av Kina har rätt att gå i skola i Peking.

De måste ha ett sjukvårdssystem som gäller alla så att Kineserna kan känna sig trygga.

De måste se till så att det finns bostäder år alla och de måste komma åt korruptionen.

 

Ett intressant påstående som Murtaza Husain Syed från IMF Världsbanken sa var att

”-De vet sina problem och kan satsa långsiktigt. Tyvärr är vi in västvärlden allt för fokuserade på nästa kvartalsbokslut eller nästa val. Därför blir våra beslut väldigt kortsiktiga”

 

Vi fick ett rådet att försöka förstå hur de ser det


Finanser i Kina

Det är minst sagt intressant att vara med Finansutskottet i Peking. Det händer så otroligt mycket i denna växande ekonomi och det är spännande att följa utvecklingen på plats. Höra deras kommentarer om räntan, inflationen, eventuell bostadsbubbla och banksystem m.m.

Förutom finans och ekonomiutskottet besökte vi även möte med finansinstitutet och skattemyndigheten igår.

Idag har vi besökt Värdepapperskommissionen som den Svenska Finansinspektionen förhandlar med om ett samförståndsavtal om regelsamarbete. De ansvarar för lagstiftning som handlar om värdepapper och finansiella instrument. Det blev ett informativt och öppenhjärtigt möte om investeringar i och utanför Kina.

Sedan bar det vidare till Centralbanken som är ansvarig för Kinas penningpolitik. Banken bestämmer om styrräntan och de kommersiella bankernas reservkrav. Centralbankens inflationsmål är 4% men har svårt att fokusera på det.

Fram till 1978 var centralbanken, den enda banken i Kina men den delades upp i fyra banker på 80-talet. Nu är Bank of China, ICBC, CCB (Chinas Construction bank och Jordbruksbanken (ABC) börsnoterade men kontrolleras fortfarande av staten.

Vi ställde diskuterade eventuella avgifter på försäljning av aktier kontra andra avgifter som kan hindra överhettning eller krascher, Bankgarantier för enskilda och reformer för framtiden m.m.

De har upplevt den moderna tidens största ekonomismiska omvälvningen sedan de öppnandet av Kina. Men nu tar arbetskostnaderna allt mer och de behöver gå upp i förädlingskedjan för att fortsätta att växa ekonomiskt.


Möte men Kinas Riksbank

img_3680 (MMS)

Möte men Kinas Riksbank


Möte om mänskliga rättigheter i Kina

Kvinnors rättigheter, barnens rättigheter, rättigheter för homosexuella, rättigheter att säga sin mening och rättigheter var du än kommer ifrån.

 

För att få veta mer om mänskliga rättigheter i Kina mötte vi representanter som på olika sätt, universitet och institut jobbar med dessa frågor. 

De beskrev den tillståndet just nu med nyfikenhet, optimism men väldigt orolig. De träffade många studenter på universitet som kommer att bli framtidens ledare och det pågår en debatt om vilken väg Kina ska ta för framtiden. Tillståndet är komplicerat Många har får det mycket bättre, men fortfarande finna många fattiga, många känner oro för att de inte har mat för dagen. Många vågar inte säga sin mening.

Tyvärr går det två steg framåt och ett bakåt för mänskliga rättigheter, och ibland också två steg bakåt.

Den ekonomiska tillväxten har ökat klyftorna mellan olika delar av landet och mellan olika rik och fattig. Det i sin tur har medfört större spänningar och oro. Rädslan finns hos de flesta kineser och människor. Rättskydd och sociala rättigheter har inte hängt med utvecklingen.

Landkonfiskering, rivning av bostadshus som gett plats för nya projekt drabbar fattiga människor som drivs bort till, ja till vadå? Bostadslöshet, fortsatt fattigdom eller vad?

Många söker sig till de östliga storstäderna för att få jobb. Men arbetsvillkoren är kass. Det går inte att påverka vare sig arbetsmiljö, arbetstid eller lön. Fattigdomen gör att många kan tänka sig ta vilket ”skit-jobb” som helst.

Vi lyssnade också på en Professor som beskrev fenomenet att många tror att Kina inte har råd med mänskliga rättigheter. Vad skulle hända om mänskor skulle kunna säga sin mening? Korruptionen och ett rättsväsende som inte går att lita på gör att det faktiskt ”uppstått” fler våldsamma protester. Vi fick höra att det blivit svårare att undervisa om mänskliga rättigheter de senaste 5 åren. 


Möte i Folkkongressen

img_9338 (MMS)

Nu med möte i Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott. Kina har en tillväxt på 10% och har haft det i flera år. Det är en helt otrolig utveckling. Det är världshistoriens kraftigaste ekonomiska omvandling och leder/integreras numera i världsekonomin på ett sätt som få trodde för 10 år sedan. Kina importerar stora mängder råvaror och komponenter till infrastruktur och exportindustri. Exporten domineras av kläder och hemelektronik. Många utländska företag etablerar sig i Kina bl.a pga den stora inhemska marknaden. Nu står de inför flera svåra beslut iför att hålla inflationen i skakt, öka på den inhemska konsumtionen och bli den största ekonomin i världen. Det som hettade till under vårt besök i Folkkongressen var våra påpekanden om demokrati, fler partier osv. Vi betonade vikten av fria demokratiska val men fick förklaringen att de visst hade flera demokratiska partier


Bohai SuocunFörsta dagen i KIna besöke vi bland annat den lilla staden Bohai Suocun. 

Egentligen sådana städer som Kineser i gemen idag flyttar ifrån. Allt fler Kineser flyttar från små byar till städer i dagens läge. Trots bostadsbrist har många fattiga kunnat ta sig upp till en medelklass. Men fortfarande lever 130 000 miljoner Kineser på under 10 kronor/dygnet. Det är en gigantiskt utmaning.

Här syns några av ledamöterna vid en grönsakshandel,


här syns ambassadören i ett bageri där Mao hänger på väggen  och stadens gemensamma toalett


Nu blir det Peking och Shanghai

 

Halva finansutskottet åker till Kina för att se det ”ekonomiska undret” den andra halvan åker till USA som just nu har det ekonomiskt tufft.

Det är oerhört intressanta resmål båda två, men jag åker som sagt till Kina. Det kan ifrågasättas att förtroendevalda ska åka på resa, det borde väl bara privata näringslivet göra.

Visst man kan ha den åsikten men om inte vi ser vad som pågår runt omkring i världen då blir det svårt att ha en politik som parerar marknaden.

Finansutskottet ska bland annat ha möte med Värdepapperskommissionens ordförande och träffa Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott Vi ska till Finansministeriets budgetinstitution, allmänna avdelningen, samt finansinstitut och skattemyndigheten.

Förutom det ska vi träffa företag och företagare bl.a Ericsson. Men vi ska naturligtvis också ha möten om  mänskliga rättigheter i Kina, både med University Law School och  Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Vi ska även besöka Bohai Suocun, för att se kinesiskt liv utanför storstäderna. Det som kineser flyttar ifrån i samband med urbaniseringen.

Kort sagt det kommer att bli en oerhört intressant vecka med ett späckat schema. Vi får se om det går att blogga där ifrån


RSS 2.0