Gott nytt årNu är vi framme på årets sista dag. Jag har skrivit det förut men det tål att upprepas, det har varit ett omtumlande och tufft år på många sätt. Men trots svåra utmaningar har vi infriat 97 av 105 vallöften efter drygt 1 år i regeringsställning.

För fler jobb – med ny näringspolitik, en ny exportstrategi, 50 000 nya utbildningsplatser, start för 90-dagarsgaranti och snabbspår, stora järnvägsinvesteringar och den största statliga bostadssatsningen på 20 år.

För en bättre skola – med fler anställda, mindre klasser, ett rejält lärarlönelyft, och investeringar för en jämlik skola.

För en stark välfärd – med satsningarna på sjukvården, äldreomsorgen, pensionärerna och de ensamstående föräldrarna.

Vi har vänt riktningen från skattesänkningar till samhällsinvesteringar. Det är en ekonomisk politik som skapar ett bättre liv för alla.

Landstingen/regionen får förstärkta resurser för en bättre sjukvård. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år. 

Det är genom att investera som vi bygger Sverige starkare. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas. 
Från och med 1 februari 2016 avskaffas den bortre gränsen i sjukförsäkringen och vårdnadsbidraget slopas. Dessa beslut är stora och efterlängtade och gör att vi på riktigt minskar ohälsan samt ökar jämställdheten. För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten.
Det finns mycket kvar att göra men vi kan gå in i 2016 med glädje, framtidshopp och optimism.
Så kära läsare, hoppas ni får en trevlig nyårsafton och att 2016 startar bra.
För nu kör vi mot framtiden!
Gott Nytt År 


Föräldraförsäkring till både mamma och pappa JA tack

 

 

Med anledningen av att ytterligare en tredje föräldraledighetsmånad knyts till vardera föräldrarna försöker bl.a. KD protestera.

 

 Barnen mår bäst av att lära känna och knyta an till båda föräldrarna tidigt. Att få vara med sina barn är en ynnest, lycka och glädje. Den fungerar bäst om föräldrarna inte tappar anknytningen till arbetsmarknaden. Det skeva uttaget av föräldradagar är den främsta anledningen till varför män och kvinnor har så skilda löneutveckling och i slutändan skilda pensioner trots samma utbildning.

 

Eftersom kvinnor tar ut merparten av föräldraförsäkringen är de mer frånvarande från jobbet och således halkar de efter männen i löne- och karriärutvecklingen. Denna frånvaro från jobbet stärks ytterligare av att kvinnor är i högre utsträckning hemma för vård av sjukt barn än män. Arbetsgivarna premierar den som är på jobbet och inte hemma. Med den skeva fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen missgynnar kvinnor även kvinnor när de söker jobb eftersom de förväntas vara mer frånvarande.

 

Vill en ha jämställdhet krävs aktivt arbete, det kommer inte automatiskt.  Det som har fått effekt på uttaget av föräldradagar hos män har varit när riksdagen har beslutat att öronmärka månader i försäkringen till respektive förälder. För varje månad som öronmärkts har männen generellt sett tagit ut ytligare en månad. Det är nu dags att införa ytterligare en månad om man vill stärka jämställdheten på arbetsmarknaden.

 

De som är emot ytterligare en öronmärkt månad säger att föräldrarna måste få göra som de vill med försäkringen. KD och andra bakåtsträvare tror att föräldraförsäkringen är föräldrarnas privata egendom, när det i själva verken är så att försäkringen finansieras av arbetsgivaravgifter och skattebetalare och beslutas av riksdagen.

Vi måste väga den enskilda föräldrarnas möjlighet att fördela hur man vill mot de negativa effekterna för jämställdheten på arbetsmarknaden. Antingen accepterar vi det rådande läget eller så gör vi något åt det. Jämställdhetsbonusar, har inte fått någon större effekt på fördelningen av föräldraledigheten och därför måste vi göra något annat om vi menar allvar.

 

Ökad jämställdhet på arbetsmarknaden en frihets- och rättvisefråga för både män och kvinnor. Men främst är det bra för barnen med närvarande föräldrar som tar ansvar och därmed också för samhället.


Hejdå 2015, välkommen 2016


Det har varit  ett omtumlande 2015 som det är dags att lägga till handlingarna. Trots höstens många utmaningar kan vi konstatera att det går bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker, inte minst ungdomsarbetslösheten, ekonomin visar styrka och bostadsbyggandet har tagit fart.

Det går bra för svensk ekonomi. Siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året vilket är tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den gamla regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Nya jobb har också skapats, ca 81 000 sen i oktober efter regeringsskiftet. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit med 0,8 procentenheter. Arbetsförmedlingen, som nyligen presenterade sin nya prognos, menar att under 2016 och 2017 kommer sysselsättningen att öka med ytterligare 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017.

Nu ser vi framåt med historiska stora investeringar på över 50 miljarder kronor. 

Det handlar om satsningar på skolan på lärare, mindre klasser och utbildning för vuxna i ett nytt kunskapslyft. Det handlar om att skapa fler jobb genom investeringar i till exempel infrastruktur och bostadsbyggande. 

Hejdå 2015, välkommen 2016 


Jämställdhetsmyndighet JA tack!Makt, pengar, hemarbete, våld, utbildning, näthat och hälsa, de främsta problemen som visar att vi inte har ett jämställtsamhälle och att det behövs en särskild myndighet som får struktur på arbetet.

Enligt FNs Kvinnokonvention ska kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Ändå sker det dagligen.

Arbetet med de jämställdhetspolitiska målen går för långsamt. Det är inte bara vi i UN women Nationell kommitté Sverige som tycker det. Det anser partiernas kvinnoförbund, det anser kvinnolobbyn och det anser Cecilia Schelin som utrett frågan av regeringen.

Kvinnor har inte samma tillgång till makt och inflytande som män. Så är det både inom näringslivet och inom akademin. Kvinnor jobbar för mycket deltid, sköter en för stor andel av det obetalda hemarbetet, stannar hemma länge med barnen och utsätts i oförminskad styrka av våld i hemmet.

Kvinnor och flickor drabbas av näthatet genom kränkningar och hot om våld via digitala kanaler. Våldet mot kvinnor är ett område där inga framsteg märks, trots de satsningar som gjorts inom kommuner och länsstyrelser.

I Sverige har flickor bättre studieresultat än pojkar och tar mer studielån. Flickor studerar längre och får högre studieresultat, men också en större total studieskuld. Men det syns inte i lönekuvertet, kvinnor tjänar strukturellt mindre än män.
Kvinnor tar ut fler sjukdagar och VAB-dagar än män, de tar oftare har vårdnad för barn som ensamstående. Därför får kvinnor en pension som i genomsnitt utgör 67 procent av männens.

Det finns många skäl till en ny myndighet som kan ge stadga åt jämställdhetspolitiken.Jämställdhet är inget som uppnås automatisk. Jämställdhetsarbete innebär tålmodigt långsiktigt arbete som ofta möter motstånd. Jämställdhet kräver politisk styrning och kontinuitet. 
Dessutom måste offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället, du och jag ta ansvar


Givetvis får LSS kosta pengarDet pågår en smutskastning på Magdalena Andersson för att hon vill se över de skenande kostnaderna av assistansersättningen och lagstiftningen som styr den (LSS). 
Regeringen tittar över åtgärder för att hålla tillbaka utvecklingen med skenande kostnadsökningar för assistansen. Det har ingenting att göra med hur många människor som söker asyl i Sverige.

Vi ska inte göra de sjuka fattigare, som den gamla regeringen – tvärtom vi förstärker sjukförsäkringen. Men vi ska minska ohälsa som orsakar kostnaderna.


Tack vare assistansersättningen kan många utsatta män och kvinnor leva ett värdigt liv och vara delaktiga i samhället. Det är något vi kan vara stolta över. Därför är det viktigt att det fungerar som den är tänkt. Utgifterna för ersättningen ska gå till de som behöver det.

Människor som behöver stöd ska inte få mindre, tvärtom resurser ska används på rätt sätt. Det är inte bra att kostnaderna stiger år för år med rekordfart samtidigt som många brukare är missnöjda. 

Då måste det vara något fel i systemet och därför vill regeringen se över det. Assistansen måste få kosta, men skattemedel ska gå till rätt saker. Annars är det i slutändan alltid den som behöver stöd mest som också drabbas mest.

Jul jul plaskande jul!Det drar ihop sig till storm på juldagen och många förbereder sig för ännu en regnig helg.
 SMHI utfärdar flera varningar när hårda vindar drar in över landet på juldagen. I Halland och Västra Götaland väntas hårda vindbyar under dagen, som sedan drar upp över Svealand.

Bara för några dagar sedan badade jag i Boulognersjön i Skövde samtidigt som vi diskuterade väder, klimatförändringar och miljöutmaningarna som vi har framför oss.

Vi kan inte med säkerhet säga att det vi upplever just nu bara är så kallade naturliga skiftningar i vädret, många minns säkert minst ett tillfälle då det varit sommarväder på julafton och snöstorm på Påsk. 
Ändå kan vi inte borste ifrån att förändringar sker i små nästan obemärkta steg mot ett annorlunda klimat. Översvämningar, stormar och att polarfrostar tinar upp och smälter, det måste tas på allvar. Den globala uppvärmningen är tyvärr ett faktum som vi alla måste ta på allvar. Det behövs både politiska beslut, smarta företag och rena privata personliga insatser. 

Vi kan om vi vill ställa om till ett mer hållbart miljövänligt leverne och samhälle. 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Släng inte julmaten som blivit över, gör om den till andra rätter, skänk kläder och prylar du inte behöver längre och återanvänd materialet. Ställ bilen en gång mer än du hade planerat. Det går att ställa om, när alla hjälps åt.

God fortsättning i regnvädret, på med regnkläder, gå ut i naturen och njut av ledigheten.     

Våldsfri jul!
Julefriden närmar sig, men får alla frid i sina hem? Nej tyvärr innebär julhelgerna värre utsatthet för många kvinnor. I Sverige idag lever tusentals kvinnor och barn med dagliga hot och misshandel. Julen är inget undantag, tvärtom. Var fjärde kvinna kommer under sin livstid att utsättas för brott i en nära relation. Förra året anmäldes 17 000 fall av misshandel i nära relationer i Sverige. De allra flesta anmäls aldrig.
Det viktigaste är det förebyggande arbetet, att lära sig från början att våld inte är acceptabelt.
Men även kvinnojourerna måste säkras! Därför är det glädjande att regeringen och riksdagen nu avsätter mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv. Men det behövs långsiktig finansiering för att säkra jourernas verksamhet och självbestämmande och det kravet fortsätter vi driva.
Det sociala skyddsnätet måste stärkas! Riksdagen har nu tagit viktiga steg som att höja lägstanivån i föräldraförsäkringen, förstärka sjukförsäkringen och höja underhållsstödet. Dock måste starka sociala skyddsnät bli tydligare för den utsatta gruppen ensamstående mammor, som har stora behov av vård, stöd och skydd.
Kommunerna måste ta sitt ansvar! Många kommuner har aldrig analyserat förekomsten av våld mot kvinnor eller behoven i sin egen kommun. Över hälften av kommunerna avsätter inga öronmärkta pengar för detta. Det behövs tydligare krav på kommunerna att presentera en handlingsplan för att identifiera och förebygga våld samt säkra stöd och skydd. 

Jämställdhet handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv. Den makten och friheten behöver vi fortsätta kämpa för både på hemmaplan och internationellt.

Idag kan du köpa vita bandet utanför Coop forum i Skövde. 

Det går bra nu

 

Snart är det jul och vi kan fira den med vetskapen att det går bra för Sverige. Eurostat, Konjunkturinstitutet med flera bedömare en starkare ekonomisk tillväxt än normalt.  Uppgången är stabil och bred. Hushållens disponibla inkomster, det vill säga de pengar hushållen har att köpa för eller spara, har ökat med hela 3,5 procent jämfört med 2014.

 

Nya jobb har tillkommit, 81 000 nya jobb sedan i oktober förra året efter regeringsskiftet för att vara exakt. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit. Arbetsförmedlingen menar att under 2016 och 2017 kommer sysselsättningen att öka med ytterligare 140 000 personer.

 

Under nästa år gör regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor. Det handlar om satsningar på skolan, på fler jobb, upprustning av järnvägen och bostadsbyggande. Det är genom att investera som vi bygger Sverige starkare.

 

 För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Även våra pensionärer ska känna trygghet och framtidstro i Sverige.

 

Men de 130 miljarder som alliansregeringen sänkte skatten med syns i vår välfärd. Som ett exempel har det resulterat i att 140 000 människor i arbetsför ålder har gått ner i arbetstid, eller helt slutat att arbeta för att ta hand om en anhörig.

 

Dessutom måste vi givetvis ta ansvar för dem som kommit hit och se till att de snabbt kan komma i utbildning, jobb och samhällsgemenskap. Även om många som kommer till oss är färdigutbildade yrkeskunniga människor som kommer att bidra till att stärka vår välfärdsstat, är det långt ifrån alla.

 

Vi har alltså tuffa utmaningar framför oss. Men det ska vi klara genom ordning och reda, mer investeringar i välfärden och det som bygger Sverige starkt så får vi en en fortsatt tillväxt.

 


Idag demonstrerar jag för schysta villkor

 

 

Idag åker jag med i kortegen med åkerinäringen när Här Stannar Sverige manifesterar i Skövde. Vi vill får bort den snedvridna konkurrensen. För mig som socialdemokrat är schysta villkor oerhört viktiga. Lika lön för lika arbete i enlighet med gällande lagar och avtal i det land man jobbar måste gälla.

Vi måste få rättvisa konkurrensvillkor. Företagens och arbetstagarnas friheter att röra sig över nationsgränserna får inte leda till att den grundläggande principen om lika lön för lika arbete undergrävs.

Vi ska förhindra att utlandsregistrerade lastbilar tar inrikeskörningar i Sverige utan tillstånd, så kallad cabotage.

Detta är ett viktigt steg för att komma till rätta med de oseriösa transporter som drabbar den seriösa åkerinäringen men också de chaufförer som tvingas leva under slavliknande förhållanden i sina många gånger undermåliga fordon.

Det är viktigt att kunna hindrande av fortsatt färd med hjälp av polis eller tull som får omhänderta fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden. Skälet kan vara att en sanktionsavgift inte betalas eller att fordonet har stora trafiksäkerhetsbrister. Seriösa åkeriföretag ska kunna konkurrera på lika villkor.

 

Inköpare av transporttjänster ska tillse att de företag man köper upp transporttjänster ifrån följer de regelverk vi har. Både privata transportköpare och kommuner, landsting statliga myndigheter och företag ska se till att transporten körs på schysta villkor och att kör och vilotidsregler följs. Krav på nykterhet borde inte behöva ställas eftersom det är olagligt att köra rattfull, ändå ser vi allt för många exempel på rattonyktra förare. Det är fullständigt oacceptabelt.

 

Det krävs också att de företag som köper upp transporter och de logistikföretag som åtar sig transporter tar sitt ansvar.

 

Efter att i många år arbetat med frågan har jag varit med om att ta viktiga steg i kampen mot de olagliga transporterna.

 

Men kampen går vidare inom Sverige, inom EU och med effektivare kontroller av gällande regler.


Godbitar i budgetenNu har riksdagen beslutat om en budget som vi är otroligt stolta över. 

För att fler ska kunna ta de nya lediga jobben, beslutade vi om 50 000 fler utbildningsplatser på högskolor och universitet, Komvux och yrkeshögskolan. 

Vi investerar i den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Det skapar jobb när vi bygger och gör att människor kan flytta dit jobben och studierna finns. 

För att minska hälsoklyftorna och för att svensk hälso- och sjukvård även fortsättningsvis ska vara i världsklass får landstingen stora tillskott. 

Många pensionärer lever på små marginaler, från årsskiftet sänks skatten för alla pensionärer med en månadsinkomst upp till 20 000 kronor.

Barnfattigdomen har de senaste åren ökat i vårt land. Sedan tidigare har vi höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar, nu höjer vi även grundnivån i föräldrapenningen.

Dessutom gör vi läkemedel för barn kostnadsfria.

Budgeten innehåller betydligt mer för att vi ska ha ett Sverige där ingen lämnas efter och heller ingen hålls tillbaka. Men detta var några av godbitarna som ska göra Sverige starkt och sammanhållande igen. 

Tidiga insater i skolanSnart går alla skolbarn på ett välbehövligt jullov. Det är viktigt att veta att barn utvecklas olika och att en del har lätt för sig i vissa ämnen och att andra har det tufft när de ska lära sig läsa. skiva och räkna. Har de inte heller föräldrar med studievana så kan det vara svårt att få det stöd som behövs

Alla barn ska få det tidiga stöd de behöver och har rätt till. Det är därför glädjande att regeringen investerar två miljarder kronor per år i fler anställda på lågstadiet, så att lärare får mer tid för undervisning och så att stora klasser kan bli mindre. Det gynnar de barn som behöver extra stöd för att nå målen, men även de barn som har lätt för sig och behöver mer stimulans.

 

Regeringen investerar också 500 miljoner per år för att öka tillgången till specialpedagogiskt stöd och utveckla den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare.

 

Samtidigt genomförs flera riktade åtgärder för att bättre möta nyanlända elevers behov, bland annat förbättrad kartläggning av nyanländas kunskaper och höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång.

 

Det har betydelse vilken regering som styr Sverige. Vårt mål är att Sverige ska ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Därför prioriterar vi investeringar i skolan framför stora skattesänkningar.

Politik gör skillnad


Nu börjar den miljövänliga resan.

  

 Det globala klimatavtalet är på plats efter det nyligen avslutade toppmötet i Paris. Det känns stort. Vårt mål är att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland.

Paris var startskottet, inte målsnöret. Planeten är inte räddad ännu, men det finns en plan och ett internationellt samvete på plats som kommer mana oss till mer och bättre åtgärder. Det är bra. Men det är inte tillräckligt. Vi är fortfarande på väg mot orimliga 3 grader vilket betyder en värld där vissa länder hamnar under havsytan. Och där vi alla kommer att vara påverkade av ett förändrat klimat med utmaningar för hälsa, transporter och livsmedelsförsörjning. Så det globala klimatavtalet är ett startskott, men inte målsnöret. Jobbet återstår.

Det känns bra över att vara en del av en europeisk socialdemokrati vars engagemang bidragit till att ett globalt klimatavtal nu finns på plats. Vi har drivit på för att öka ambitionerna i avtalet men också för att stötta 1,5 graders-målet. Ingen kan vara fullständigt nöjd, men avtalet har det som krävs för en rättvis omställning med hänsyn om de mest utsatta människorna i världen.

Sverige har ett högt förtroende i klimatfrågan. Vi är ett litet land, men stora i klimatpolitiken. Det inflytandet har vi använt klokt i förhandlingarna. Vi har drivit på för att alla ska göra sitt yttersta inom givna mandat. Bra jobbat, Sverige.

Riksdagen står bakom den största miljöbudgetsatsningen i Sverige på 20 år. Vi socialdemokrater arbetar för kraftiga investeringar för klimatet. Ett klimatpolitiskt ramverk ska skapa långsiktighet och en plan för ett Sverige med fossilfri fordonsflotta 2030. Då måste kollektivtrafiken utökas och fordonsflottan ställa om så att den blir fri från fossila utsläpp. Regeringen föreslår i budget 2016 4,5 miljarders förstärkning och ett lokalt klimatinvesteringsstöd, ”Klimatklivet” till kommuner och regioner för utveckling av miljöteknik och gröna innovationer. 

 Nu ska vi visa att omställningen är möjlig. Nu åker vi till en miljövänligare framtid.


Nu infriar vi våra vallöftenSysselsättningen ökar i god takt. Arbetslösheten sjunkersnabbare än väntat. Snabbast sjunker den bland unga.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde förra året är 40 000 färre personer arbetslösa.

Anledningen är att tillväxten ökar och att de initiativ som re-geringen tagit börjar ge effekt.

Nu kommer också de reformer som Socialdemokraterna lova-de i valrörelsen, bland annat:

Satsning på utbildning, inte minst vuxenutbildning

Satsningar inom förskola och grundskola
Sänkt skatt för pensionärer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort och sam-tidigt görs en satsning för att förebygga och förkorta sjukfrån-varo.

Satsning inom vård och omsorg
Insatser för snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända

Med en fortsatt god tillväxt och därmed sjunkande arbetslöshet skapas resurser för ett starkt välfärdssamhälle. 


Integration och mångfald i en orolig tid
Det är en orolig tid vi lever i just nu. Krig, konflikter, svält, miljökatastrofer och förtryck medför att fler människor än någonsin är på flykt. Flyktingkvinnor utsätts för både misshandel, våldtäkt och psykisk press att klara livhanken för sig och sina barn. Män, kvinnor och barn måste få chansen att överleva, få någonstans att bo, värme, filt, mat och möjlighet att etablera sig.  

Flest flyktingar stannar i tältläger runt oroshärdarna för att försöka återvända när det lugnat sig. Sverige stöder genom UNCR, SIDA och bistånd på plats. Allt för många länder i världen tar dör litet ansvar. Inom EU är det Sverige och Tyskland som tar emot flest. De behövs en betydligt bättre fördelning inom EU.  

Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är fortfarande alldeles skev mellan Sveriges kommuner. Ansvaret måste delas på ett rättvist och rimligt sätt. Därför är det positivt att det nu finns stor uppslutning kring kravet alla kommuner nu måste ta ansvar för ett värdigt och rättvist mottagande.

De nyanlända måste snabbt in på arbetsmarknaden. De måste in i skolan, ha jobb eller praktik.

Snabbspåret för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter gör att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete. 

Vårt mål är att nyanlända som inte är i behov av särskilt stöd ska vara i arbete eller studier två år efter att uppehållstillstånd har beviljats. 

Snabbt jobb genom språk, utbildning och bostad


Jämställdhet främjar tillväxten

 Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden på heltid. Idag tjänar kvinnor mindre än män för att de är kvinnor. Så ska det inta vara!

Sverige är bra på jämställdhet. Men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Tjejer läser längre, tar på sig högre studielån men få lägre lön.  Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Normer måste diskuteras redan i förskolan. Fler män behövs i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen ska vara en utmaning för skolan. Naturligtvis ska heltid vara norm på hela arbetsmarknaden. Jämställdhetsarbetet i skolan måste pågå kontinuerligt. Genusperspektiv måste få tydligare genomslag i forskning och utveckling. Jag kan tänka mig att lagstifta om jämställda bolagsstyrelser om bolagen inte själva ser till att ta tillvara kvinnors kompetens och erfarenhet.


Skaraborgs socialdemokrater
Idag nystartar vi socialdemokrater i Skaraborg politikutvecklingen. Vi ska utforma ett vasst program I Skaraborg kan vi därmed flytta fram våra positioner vad gäller både fler i arbete och en välfärd för alla. Att behålla vår grundläggande solidaritet när det stormar som värst är oerhört viktigt. Krig och terror får inte få oss att ge vika. Vi måste fortsätta med det vardagliga politiska hantverket. Fler måste få arbeta, fler måste få utbilda sig, välfärden måste stärkas så att fler kan arbeta inom den och därmed också vara den hjälp i livet som så många behöver.

Högskolan i Skövde blir allt viktigare för vår utveckling. Att högre utbildning finns tillgänglig lokalt och utvecklar Skaraborg och bidrar till framtidens jobb. Fler kommer att kunna ta sig vidare utbildningsmässigt via studieförbund och kommunala vuxenutbildningar genom de utbildningssatsningar som regeringen gör nu. 

Järnvägar, vägar, vänersjöfart och fibernät behöver rustas upp och förnyas. Bostadsbristen är alarmerande. Nyproduktionen av bostäder har varit låg under lång tid samtidigt som antalet invånare i Sverige har ökat kraftigt. Nu föreslår regeringen ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

Sjukvården, skolan och omsorgen behöver anställa fler. Kompetensen försvinner om vi inte kan utbilda och anställa unga medarbetare. Extrapengar från Regeringen till regionen och kommuner förstärker detta. 

Vi socialdemokrater vågar satsa på arbete och utbildning. Det krävs samverkan mellan politiken, fackförbunden, näringslivet, Arbetsförmedlingen, folkhögskolor, studieförbund och högskolor/universitet i det arbetet. Det skapar framtidstro för Sverige och Skaraborg.

Brand i Götene

 
"Skriver ett tillägg nu eftersom jag hoppas innerligt att det som står i NLT just nu att det inte är säkert att det var en anlagd brand. Vore utmärkt i sådana fall, då faller en sten från mitt hjärta och vi kan börja hoppas på att vi ska slippa läsa om anlagda bränder på flyktingboenden eller blivande flyktingboenden i framtiden.
 
Hoppas kan vi ju alltid"  /// slut på tillägget


Är det synd om mordbrännare? Vad är det som gör att människor kan ha sådan onska i sig så att de kan tänka sig att bränna ihjäl andra människor?
Jag blir förtvivlad över morgonens nyhet om ytterligare en brand på ett flyktingboende. 
Frågorna bubblar inom mig. 
Är det naiva barn vars föräldrar misslyckats med föräldraskapet?
Är det naiva vuxna som inte förstår att eld kan döda, eller vill de verkligen döda? 
Inskränktheten och att inte kunna tänka längre än att det är "kul" med lite uppmärksamhet är både farlig och bedrövlig.
 
I natt larmades räddningstjänsten till en brand i en byggnad i Götene. Byggnaden höll på att byggas om och var ett planerat flyktingboende.
 
Jag bli bestört. Tror dessa arma, inskränka människor att krigen, svälten, förtrycken slutar för att de tänder på en byggnad? 
Eller tänker de alls?
Är det något Sverige behöver skyddad i från så är det inskränkta Svenskar. 
 

Vore förödande om SD fick maktSD vill att regeringen inte ger mer pengar till kommunsektorn på grund av flyktingsituation. Alla kommunpolitiker som brottas med knappa resurser vet vad detta innebär. Uttalandet är helt i linje med SD:s budgetmotion som föreslår nedskärningar på 90 miljarder kronor de kommande fyra åren. Det betyder mindre pengar till förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. 

Mindre till välfärden för 2016 när man säger nej till ändringsbudgeten. Istället för att kritisera regeringen borde SD förklara för sina väljare varför de genomför ett stålbad för välfärden.                     

SD anser att regeringen ger villkorslösa pengar, att man med lätthet lånar till flyktingkrisen och att det inte finns en plan att minska kostnaderna för mottagandet. 
Det är fel. För det första, utmaningarna är olika, beroende på var i landet man befinner sig. Därför är det i sin fulla rätt att kommuner och landsting, som ofta har en bättre insyn i verksamheten, bedömer hur pengarna ska användas.  För det andra, att mer pengar till kommunsektorn för 2015 i ändringsbudgeten finansieras genom ökat underskott är en vanlig hantering vid oförutsedda kostnader under ett pågående budgetår. Vi får inte glömma att regeringen dessförinnan redan halverat underskottet på ett år och skapat utrymme för dessa oväntade kostnader. Nu arbetar dessutom hårt med att dämpa kostnadsökningarna och hitta besparingsmöjligheter i mottagandet. Regeringen har kontroll över ekonomin. 

Invandringen till Sverige kan innebära stora vinster de närmaste decennierna – men det kräver att människor kommer i arbete. Nu utmanas vårt samhälle till att förbättra förutsättningarna för arbete, bostad och utbildning för att etablera nyanlända i vårt land. Och därför skjuter vi nu till stora resurser till kommuner och landsting – samtidigt som SD genomför nedskärningar på 90 miljarder kronor. 


Om jag fick dra alla över en kam....Så skulle jag säga att det är männen som startar krig, männen som slår, männen som äger och männen som röstar på SD.
Nu är det inte så enkelt att det går att dra alla över en kam. Alla är individer på gott och ont. Alla gör sina egna val. Men just nu konstaterar jag att betydligt fler män än kvinnor skulle ha röstat på SD om det vore val idag. 
Jag drar slutsatsen att kvinnor är mer förståndiga, har mer empati och är mer solidariska än män.
Som tur är finns det undantag. Vi har gott om förståndiga, goda män som är beredda att kämpa för ett mer jämlikt, jämställt samhälle. Men vi har mycket kvar att göra.  

Extra resurser till kommuner och civilsamhälle!Att så många människor nu söker tillflykt till vårt land gör det tufft i många kommuner och landsting. Det måste vi ta på största allvar. I ett ansträngt läge är det nödvändigt att prioritera – vård, skola och omsorgen av våra barn och äldre ska värnas.

I dag behandlar finansutskottet en ändringsbudget som innebär ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Det ska ge ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civilsamhället för att kunna hantera den flyktingsituationen.

Det är en konsekvens av de insatser som partierna enades om den 23 oktober med anledning av flyktingsituationen. Med dessa pengar underlättas arbetet för kommunerna och civilsamhällets organisationer.

Det innebär 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting, medan det civila samhället får 200 miljoner kronor extra.
Dessutom föreslås att anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 961 miljoner kronor till följd av det ökade antalet asylsökande.

Nu när finansutskottet behandlar denna ändringsbudget visar det sig att det bara är SD som är emot. Inte så konstigt för de vill ju inte att människor som flyr från krig och förtryck ska tas emot på ett värdigt sätt. De vill ju bara skapa koaos.  RSS 2.0