debatt om ökade inkomstklyftor


Antalet socialbidragstagare/försörjningsstöd ökar vilket tyder på fattigdom även i Sverige trots att vi generellt sett har en högre levnadsstandard än i många andra länder.

 

Idag hade jag debatt i radio Skaraborg med Ulrika Carlsson (c) om de ökade inkomstklyftorna. Inkomstklyftorna har ökat både under S och M regeringar, men vi försöker minska dessa klyftor genom skatt och genom trygghetsförsäkringar till de som är sjuka och arbetslösa.

 

Hon hävdade att de underlättat för ungdomar att få jobb och att jobbskatteavdraget gynnat de med låga inkomster.

Jag menar att hon har fel eftersom både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på katastrofala nivåer.

 

Vi vill satsa på skolan, det livslånga lärandet och på att rusta människor till att ta de nya jobben som växer fram.

Sverige har länge har kunnat redovisa bland de lägsta fattigdomssiffrorna i världen är de väl utbyggda sociala trygghetssystemen och den höga standarden i en skola, vård och omsorg som i princip är avgiftsfri. Välfärden har balanserat upp orättvisorna i inkomster och förmögenhet. Men på de senaste åren har trygghetssystemen urholkats.

 

Hon menade att Sverige var på fel väg när vi styrde och att det tar tid att förändra.

 

Men varför pratar de om incitament och att det måste vara skillnad, om de sedan påstår att de vill hålla ihop samhället.

 

Jag tycker vi ska hålla ihop, ställa upp på varandra genom den generella välfärdspolitiken och genom solidaritet

 

Debatten lär fortsätta....


Klyftorna ökar mellan fattiga och rika

Inkomstskillnaderna har ökat kraftigt i Skaraborg de senaste 20 åren. Att klyftorna ökar är en tydlig trend för hela landet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Det är alltså både under den förra borgerliga regeringsperioden i början på 90-talet, under den socialdemokratiska regeringens tid och den nuvarande borgerliga regeringens tid

Genom att jämföra den tiondel postnummer med högst respektive lägst medianinkomst för åren 1990, samt 2010, har Sveriges Radio fått fram ett mått på hur inkomstklyftorna har förändrats.

Statistiken från SCB visar medianinkomst på postnummernivå. Efter att ha vägt in inflationen visar det att skillnaderna ökat med ca 60 procent i Skaraborg mellan 1990 och 2010.

Siffrorna visar förvärvsinkomster för personer över 18 år. Som förvärvsinkomst räknas: löneinkomst brutto (före skatt), pensioner, ersättning från Försäkringskassan, arbetsmarknadsstöd, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst.

Jag lyssnade på en Nationalekonom som menar att politiken kan göra mycket för att förändra och jag håller med.

Eftersom det är så uppenbart att den nuvarande regeringen pläderar för ökade skillnader, incitament, när det sedan visar sig att det inte är någon bra politik eftersom det drabbar de fattiga. De blir inte friskare eller plötsligt hittar sig arbete bara för att de blivit fattiga.

Vi gillar inte ökade klyftor, barnfattigdom, fattigpensionärer och skyll dig själv politiken.

Vi använde i stället skatteinstrumentet till att utjämna skillnaderna. Den borgerliga regeringen har ökat på skillnaden ytterligare eftersom de sänkt skatten, mest till de som tjänar mest.

Dessutom vet vi att trygga människor vågar. Är du ekonomisk trygg när du blir varslad eller uppsagd, klarar du omställningen till de nya jobben.


Impad av Carina Ohlsson

Känner ni till uttrycket ”om du ska få något gjort måste du fråga någon som har fullt upp”?
Vi talade om det sista jag träffade Carina Ohlsson, inte bara för att det stämmer så bra på henne utan också för att själva uttrycket är så slående. Det behövs styrfart för att uträtta något och när vi är som mest i varv får vi mest gjort. Ganska konstigt men så är det.

Men om jag ändå ska ta tillfället i akt att beskriva Carina Ohlsson. Hon hinner med allt.
Förutom Riksdagsledamot är hon bl.a vice ordförande i S-kvinnor, vice ordförande i civilutskottets s-grupp, ledamot i EU-nämnden och ledamot i Europa rådet och har många tunga uppdrag där. Hon är aktiv i kommunpolitiken och sitter i kommunfullmäktiges presidie och är studieorganisatör i partidistriktet och aktiv inom ABF. Carina tillhör flera valberedningar i partiet och i riksdagsgruppen och är på det sättet också ”kungamakare/drottningsmakare”.

Som om inte det vore nog är Carina också ordförande i Sveriges kvinnojours riksförbund. Det uppdraget tar mycket tid för henne, inte bara med ledningsmöten, konferenser, resor i landet och seminarier. Carina har dessutom tagit emot joursamtal från utsatta kvinnor, när ingen annan hinner vara jour.


För att ta ett exempel på hur Carina jobbar så kan jag bara berätta om att Carina var i Växjö på möte för någon vecka sedan. Där ifrån skulle hon till Istanbul för att tala om barns rättigheter. Det är inte helt lätt att ta sig den sträckan men Carina pusslade ihop tåg, buss och taxi för att ta sig till Kastrup i Köpenhamn. Där borde hon ha tagit in på hotell men hon tyckte att det verkade onödigt för så kort tid.
Hon tog sig helt enkelt igenom säkerhetskontrollen innan de stängde för natten och lade sig sedan att sova på golvet några timmar. - det fanns inga fåtöljer med uppfällbara armstöd, som Carina uttryckte det.
Sedan finns det de som påstår att Riksdagsledamöter lever lyxliv på sina resor....


Många av oss 112 socialdemokratiska riksdagsledamöter är ”arbetare i vingården”. Vi jobbar på i våra utskott, är ute i landet på möten, skolor och arbetsplatser för att se vad som behöver förändras, vi skriver motioner, lämnar underlag till våra ordföringar, tar debatten i kammaren när det gäller betänkanden som ska antas, vi interpellerar och deltar frågestunden på torsdagar m.m. m. m men det där uppmärksammas sällan i media.

Vid ett tillfälle var det någon som sa att vi som gör allt det där, bara är ”små grå möss”. Jag minns att Carina reagerade starkt mot det där uttrycket eftersom det är så orättvisst.

Vi har många som jobbar och sliter för rättvisa, solidaritet och jämställdhet i samhället och för partiet.

Carina är ett lysande exempel.

Mali, rättvis handel och social media i Quebec

 
 

 Det börjar lida mot slutet på på IPUs möte i Quebec.

Världens parlamentariker från mer än 120 länder som varit församlade här i Quebec på Interparlamentariska unionens (IPU) höstförsamling, antog idag en brådskande resolution om den humanitära krisen i Mali med särskilt fokus på säkerhet och demokrati.

 

Som vanligt har veckan rusat på med en mängd olika möten och seminarier. Jag har varit aktiv i frågorna om rättvis handel för en hållbar utveckling och användande av sociala medier för att upprätthålla demokratin.

Dessutom har Quebec-mötet glädjande antagit en handlingsplan för jämställda parlament. Där vi förstås hållit den Svenska jämställdhetsfanan högt bl.a genom att få med att jämställdhet handlar om lika möjlighet att uppnå ledande positioner.

 

Jag är även medlem av IPUs kommitté för Mellanösternfrågor och vi beslöt oss för att åka till Gaza i november.

Här är gänget: bredvid mig sitter Krister Örnfjäder (S) som en av de vice ordförande IPU:s styrelse och ordförande för finanskommittén,  Ulf Nilsson (FP) är medlem av kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter,  Anti Avsan (M) är med i IPU:s parlamentariska styrgrupp för WTO-frågor och Ulrika Karlsson (M) som är medlem av kommittén för främjande av respekten för internationell humanitär rätt och den koordinerande kommittén för kvinnliga parlamentariker

 

läs Riksdagens pressmeddelande


Debatt om sociala medier i Parlament

Suttit med en spännande paneldebatt med Parlamentariker från Venezuela, Irland, Kanada å Japan om hur vi använder socail media så som bloggar, facebook, twitter osv. Vi fick ge vår syn på hur vi hanterar all information och om uppdraget förändras, vilket det har.

Vi fick frågor av publiken om hur vi hinner med, om vi sovrar informationen och om vi vet att alla inte har tillgång. Samtidgit Twittrade jag ( på knagglig engelska) och våra tweeds kom upp på stora skärmar, det var givande att höra hur andra gör i andra länder.

En man från Indien frågade om vi var medvetna om den digitala kllyftan och att det bara är några få som har möjligheten att använda sociala medier. Parlamentarikern från Japan beskrev hur snabbt informationen nått ut om deras naturkatastrof, tsunami och jordbävning förra året. Att det var bra, men det fanns också dessinformation som florerade i det sammanhanget. Det är viktigt med källkritik.

Det stärker mig också i min uppfattning om att vi måste fortsätta utbilda, fortbilda och förkovra oss.

Samhällsförändringen kommer inte att stanna av


IPU i Quebec

 

The benefits of fair trade

Just now we talk abut Fair-Trade and Innovative Financing Mechanisms for Sustainable Development in the Second Committee in IPU, Quebec, Canada.

Trade has a fundamental role to play in the creation of wealth but it is important to find the right mechanisms – instead of creating dependency on aid, we should aim for equal trade.

Also from a gender perspective, this is important - women very often take a major financial responsibility for the family and the society as a whole – but they are often paid very low or not paid at all for their labor work.

It is important to maintain the standards of the International Labour Organization – meaning that the workers have decent salaries and working conditions and that no child labour or discrimination exist.

We should not forget how goods are transported around the world to reach our consumers. Drivers who run these products are often very poorly paid, some get no salary at all, may drive without a break and rest and get no opportunity to sleep, they live in slave-like conditions That should not be allowed.

I also want to add the example of Fair Trade cities that some municipalities in Sweden are working with. This model comes from the UK and is about ethical public procurement.

It is a diploma/certificate given to those municipalities who are involved with fair trade and ethical consumption.

I have an idea that could lead to a fair world. I think authorities in our countries - both on local and national level - as well as organizations and companies should set clear goals and targets when it comes to public procurement– in the end all goods and services must be fair trade. It is a major goal with high ambitions and therefore we need to take it step by step, setting higher targets year by year.

For example, it could be that the first year, 10% of all purchases should be fair trade productions, the next year 20%, and the year after the 30% etc.

In that way it take the world 10 years to be fair.


Immigration in Quebec

Immigration in Quebec

This afternoon we visit the immigration direction regionale de la Capitale nationale in Quebec. They need more citizens and have a plan how to grow whit 2000 people per year. Some of them are economic immigrants, skilld workers, business people and family reunifacition. 64% had a knowledge of French upon when they arrival in Quebec, 50 % of them have completed 14 or more years of schooling.

Principal they comeback from Haiti, China, Algera, Marocco, France, Colombia, Iran and Libanon Better match of the selection of skilled workers with the needs of labour market in facilitaing of certain types of candidates.

 

Quebec is a French-speaking society, and welcomes immigrants who speaks French and pay French courses abroad before peopel move to Quebec. It is possible to learn online for self-training and have a self-training centre in Quebec city.

 

På eftermiddagen idag besökte vi en invandrarbyrå, immigration-Quebec De beskrev sin plan på hur de ska bli fler invånare genom invandring. De tänkte öka med 2000 personer om året med människor från stora delar av världen. De flesta är ekonomiska invandrare och flyttar pga av att de får jobb, några är flyktingar.

Alla som kommer ska lära sig Franska vilket de kan göra i utomlands innan de flyttar, via internet eller på en mängd olika kurser heltid, deltid, distans, weekendskurser osv


Jämställdhet på Agendan i IPU

Det har hänt mycket på jämställdhetsfronten inom IPU den senaste tiden.
På församlingen i Quebec uppmanas alla att beskriva vad de tycker är ett jämställt parlament och alla förväntas ha  en jämställd delegation. Så är det tyvärr inte ännu men det går framåt.
 
Klart att det går för långsamt men jag har sett skillnaden på de två år jag varit med.
just nu behandlar vi gender rapporten http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.p
 
 
Jag får berätta mer senare 
 
 

It can only be better

 Det började inte särskilt bra med min resa till Quebec, men nu är jag här och det ska bli mycket intressant att följa debatterna om jämställdhet i världen, demokrati, mänskliga rättigheter mm.

 

Men resan hit blev onödigt lång och onödigt krånglig. Det började med att planet var försenat från Arlanda p.g.a dimma i London. Jag missade planet till Montreal, fick stanna kvar i London tills nästa eftermiddag då jag kunde ta ett plan till Ottawa för att byta till Quebec.

 

Efter den långa resan hade jag redan missat mitt första sammanträde med mellan östern kommittén men skulle nog ha hunnit till den högtidliga invigningen, om min resväska varit med på bandet men den var tydligen kvar i Ottawa.

 

Jag tog bussen mot centrum och döm om min förvåning när jag kom fram till hotellet. Då fick jag veta att de inte hade kvar mitt rum till mig eftersom jag inte hade drygt upp dagen innan. Tillslut fixa det sig, jag fick ett rum och somnade mkt gott efter en långa resan.

 

Nu ser jag fram emot att delta i debatterna och naturligtvis hoppas jag på att resväskan dyker upp inom en snart framtid Fortsättning följer

********

 It didnt started so very good with my trip to Quebec. My flight was delayed due to fog, I had to stay in London one day, my bag was not on the plane and the hotel room was canceled because I had not arrived at the appointed time

But now I'm here and it will be very interesting to follow the debates on gender equality in the world, democracy, human rights and so on.

It can only be better


Kommer jag att träffa dem igen?

 

Ganska fantastiskt att det går att lära känna nya vänner på kort tid, dessutom är det väldigt roligt. Det började i moll med att flyget från Arlanda var försenat på grund av dimman i London. Personalen försäkrade mig om att allt skulle gå bra med bytet på Heathrow, de sa att alla är angelägna om att det ska fungera, det kommer att gå smidigt eftersom jag landar på samma terminal som jag iväg på en timma senare. Så blev det inte alls, redan i luften ropades det ut i högtalarna vilka som skulle få stanna kvar tills nästa dag. Ändå hoppades jag att planet mot Kanada skulle vänta på mig, de borde ju också vara sena på grund av dimman.....

 

Det var där i stressen på Heathrow vi stötte ihop med varandra. Först mötte jag Malin som också pratade med personal i hopp om att planet väntade på oss. Men vi blev hänvisade till att ta tåget till ”passageraromhändertagningen”. I rulltrappan pratade vi med varandra om hur trist det var att missa flyget och tjejen bredvid (Sandra) anslöt sig till vårt beklagande.

 

Ganska snabbt bestämde vi oss för att göra något bra av det här, att försöka se det positiva i situationen trots långa köer, kaos och strul. Vårt gemensamma problem förde oss samman och vi hjälptes åt med ombokning, hotellbokning och busstransfer, dessutom höll vi modet uppe med hjälp av varandra. Vi hamnade inte direkt på något lyxhotell men vad skulle vi ha väntat oss? Ett rum med en säng duger gott som alternativet är en flygplatsstol.

 

Malin, Sandra och jag åt middag tillsammans på kvällen och lärde känna varandra lite grann. Alla hade vi intressanta erfarenheter. En 30-åring med hund, en 40-årig småbarnsmamma och en 50-åring med vuxna barn. Sandra hade 8 år spännande år i Italien att berätta om, Malin som doktorerar i Uppsala, kunde berätta om hälsoarbetet på Sri Lanka och intressanta föreläsningar i Kanada, USA och Asien.

 

Det blev en trevlig kväll. Nästa morgon gick Sandra upp kl.5 för att flyga till New York. Malin och jag tog bussen till ett köpcentrum innan vi skildes åt på flygplasten. Malin tog ett flyg till Montreal och jag till Ottawa. Vi bytte mobilnummer men vi blev inte facebook-vänner.

 

Undrar om jag kommer att få träffa dem igen


Nya vänner


Fel fel fel

Det är inte bara Anders Borg som kommer med felaktigheter de här dagarna.
Anders Borg har felaktigt påstått att han ska bygga snabbtåg från Stockholm till Linköping så att det ska kunna gå att åka på 50 minuter. Men där hade han fel.
 
 
På dagens frågestund i Riksdagen klarade statsrådet Gunilla Carlsson  av tre felaktigheter i sitt första inlägg. Hon påstod att sysselsättningen ökar, att regeringen inte lånar till skattesänkningar och att de satsar på skolan.
 
Det är fel fel fel 
 
Sysselsättningsgraden ökar vi har massarbetslöshet i landet. Regeringen sänker bolagskatten med lånade pengar och de satsar inte på skolan.

Damberg lysande

I dagens partiledardebatt visade vår gruppledare Mikael Damberg återigen upp sin goda debattförmåga.

Han lyfte upp oron i varlselvågen  jobben, skolan och framtidstron på ett aldeles lysande sätt. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv, däför satsar vi så mycket på olika utbildningsmöjligheter, sa Damberg.

Resultaten i grundskolan har sjunkit sex år i rad och resultaten sjunker också för den svenska skolan i internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ser vi att de sociala klyftorna i den svenska skolan ökar.

Jag kunde stolt konstatera att Damberg ägde debatten både i sitt anförande men också i replikskiftena om näringspolitik, RUT, pensinärsskatt, flyktingar och inversteringar för framtiden.

Damberg själv utgör framtiden, det känns tryggt


utbyte mellan länder är Win-win

Jag har noterat att miljöpartiet vill att vi ska resa mindre, jag vill att vi ska resa mer.
Nu ha trafikuskottet kommit hem från Korea som är ledande i informations-och kommunikationsteknik. Den koreanska regeringen satsade tidigt på IT-projekt och tog initiativ för att ge skolor och andra offentliga organ höghastighetsförbindelser. Det ordades utbildningar och kurser för IT användning och efterfrågan ökade sensationellt.
Mobilt och fast bredband har fyrdubblats under det senaste decenniet och nu nås 97% respektive 94% av koreanerna. Inom OECD-länderna har Sydkorea den högsta
Andelen hushåll med tillgång till bredband, har den lägsta kostnaden för bredband.  Det finns ett stort utbud av offentliga tjänster online.


48 miljoner Koreaner äger mobiltelefoner, 31 miljoner använder sina telefoner för Internettjänster och 11 miljoner koreaner använde dem för bankverksamhet.
Elektronisk "plånbok" i mobilen är vanligt i Korea. Dessa elektroniska plånböcker
ökar konsumenternas möjlighet att ersätta kreditkort, kundkort, ID-kort, nycklar, biljetter, etc med en enda smart telefon

 

Vi har mycket att ta efter när det gäller elektroniska kommunikationer och höghastighetståg. Men Korea har mycket att lära om välfärd och jämställdhet.

Utbyte mellan länder är win-win!


Lars Danielsson - Respekt !!!

Förutom att samla ihop intrycken från en oerhört givande studieresa måste jag ändå få nämna några ord om Lars Danielsson. Mannes som stått i skuggan av makten i decennier. Mannen som kan Korea och Kina bättre än någon annan Svensk. Mannen som skriver fantastiska landrapporter. 

Han har under denna vecka varit oerhört närvarande på våra studiebesök, lotsat oss igenom krångliga beslutsvägar, öppnat dörrar och tagit hand om delegationen med en entusiasm som ingen annan ambassadör, som jag mött i alla fall. 

Förutom sin stora arbetskapacitet och sin kunskap har han humor och bjuder gärna på sig själv. Som att sjunga en sång som som tack för en lunch i Koreas Parlament eller att krypa ner på golvet för att visa sin vördnad för någon som lagat god koreansk mat ( han äter till och med sprattlande bläckfiskar,  inte för att han tycker om det utan för artighet skull) 

Men han kan också kan sätta sig i respekt gentemot beslutsfattare genom sitt diplomatiska sätt att vara. Han kan vara både tuff rak och självsäker utan att andra i omgivningen blir generade eller tappar fattningen 

Lars Danielsson överträffade mina förväntningar och när vi tackade honom för det så säger han. - tacka inte mig, tacka ambassadspersonalen som lyckats få ihop programmet på ett så förtjänstfullt sätt.

Respekt !

Korail KTX höghastighetståg

En av de mest spännande studiebesöken var Korail och deras höghastighetståg KTX.
Korail är helägt av staten har 30 000 anställda och ett stort järnvägsnät över hela Sydkorea. De kör både persontåg och godståg och ser det som en naturligt steg i utvecklingen att köra snabbare och snabbare tåg.
 
1950 byggde de järnväg för disellok med en hastighet på 105 km /timmen
1988 kördes tågen i 150 km
2004 togs höghastighetsbanan i drift med en möjlighet att köra 330 km/timmen
 
Och nu bygger de tåg för att klara 430 km/timmen år 2015 då tredje generationens KTX är klara att tas i bruk. Men de kör också andra tåg i ca 180 km/timmen som de nu ska trimma för att komma upp i 230 km/timmen
 
De kommer att ta bort den fysiska biljettförsäljningen eftersom "alla"snart har Ipone men det får bli en ganska lång övergångsperiod. Dessutom har de ett fiffigt system med att inte kolla biljetter på tågen, kollar bara de passagerare som sitter på säten som inte är sålda.
Efter studiebesöket fick vi kliva på tåget och åka till Seoul, vi fick till och med turas om att vara framme i förarhytten, träffa lokföraren och se hur tåget accelererade över 300 km i timmen. Det var oerhört intressant och givande.
 
 

Hyundai

Idag besökte vi den enormt stora biltillverkaren Hyundai i Uslan. Där tillverkas det en ny bil var tolfte sekund. Hyundai har 34 000 anställda i Ulsan och 75 000 anställda i världen. I Ulsan tillverkas 14 olika modeller i fem fabriker. 10% av tillverkningen skeppas till Europa.
Vi fick följa biltillverkningen i fabrik nr.5 det var intressant att se hur robotar arbetade när de bl.a satte klister på rutorna och tryckte fast dem på bilkarossen. Sedan åkte vi ner till deras egen hamn och fick se hur bilarna placerades med 7cm mellanrum och spändes fast i golvet på våning efter våning i de enorma fartygen
 
 

Susade fram i 300 km till Busan

Vi gick upp kl.5 för att ta oss till stationen i Seoul, där klev vi på snabbtåget mot Busan. Vi susade fram i över 300 km i timmen och kunde surfa med wifi helt obehindrat och önskade att vi hade de moderniteterna i Sverige.
 
Väl framme i Busan besökte vi först hamnen som är en av de största containerhamnarna i världen. De hade rationaliserat stuveriet och lastade och lossade i stort sett allting med lyftkranar styrda från datorer i kontrollrummen.
 
Vi åt en spännande lunch med rå fisk, grillad fisk, kokt fisk och levande fisk (sprattlande bläckfiskarmar) ....
 
Därefter åkte vi ca 6 mil utanför Busan och besökte ett enormt stort varv, DSME, och tittade på de enormt stora skeppen, fartygen, ubåtar och oljeplattformar som byggs där. DSME har över 30 000 anställda och ser både möjligheter och utmaningar för framtiden.
 
Miljöfrågan, svavelutsläpp och målen om oljeberoendet måste hanteras för att kunna fortsätta bygga och sälja båtar till hela välden. Efter besöket hos DSME åkte vi bussen tillbaka till Busan, fastande i flera timmars bilkö då önskade vi lite mer trängselavgift eller ICT-lösningar som skulle få trafiken att flyta bättre

Från ord till handling i Korea

Det bli mer och mer tydligt hur långt fram inom ICT Korea ligger, ju mer vi ser av landet. Vid besöket på Ericsson -LG gick vi igenom hur affärs uppgörelsen 1 juli 2010 mellan Ericsson och LG blev lösningen för att integreras i Korea.
 
De har 1 3 00 heltidsanställda i Korea och har lösningar både för operatörer och företag. Med hårdvara och mjukvara, basstationer, mobilt bredband, hotellväxlar, företagsväxlar mm Telecom marknaden i Korea är mycket tidiga och långt framme tack vare deras kraftiga bredbandsutbyggnad som de haft historiskt och tänker fortsätta med det.
 
Mobila lösningar har varit möjlig tack vare fiber och nu bygger de 1 ggbit till alla hem Numera sitter många koreaner och tittar på TV i mobilen när de åker tunnelbana vilket är ett bevis på hur bra täckningen är överallt.
 
Ericsson -LG jobbar också med miljö, hushållning, social sammanhållning. De är ett ledande företag, deltar i forskningsprojekt, svara på remisser och är helt enkelt väl etablerade i det Koreanska samhället men finns också i Thailand, Vietnam, Kanada, Holland och Ryssland m,m, Ambition att växa som företag i Korea genom utveckling av produkters framkant.
 
Vi fick höra Visionen om att 50 miljarder användare år 2020, de ska finnas i bilar, inom sjukvård, i skolan, i datorer, i kameror, spelkonsoler m.m. De menade att det var viktigt med fortsatt fiberutbyggnad trots att många skaffar sig 4G lösningar. Det behövs en fast bredband för att utveckla de mobila lösningar.
 
- I övriga världen talas det mycket om e-samhället, i Korea går de från ord till handling så beskrev vår värd det i sin sammanfattning om hur han ser på ICT i nuläget

parlamentet i Seoul

Efter en rundvandring i Parlamentet och uppskattade ord om att Sverige har haft förbindelse med Korea sedan 1959 och tack för att vi ställde upp för utsatta i kriget. Började vi med frågor om höghastighets järnvägen. De har haft sin höghastighetsbana mellan Seoul och Busan länge i närmare 20 år. Men de har byggt vägar och motorvägar i 30-40 år nu men vill investera mer i järnvägen framöver och har ambitionen att bygga järnväg med ännu högre hastighet upp mot 450 km i timmen.
De hade många frågor om vår välfärd, de hade hört att de konservativa vunnit valet 2 ggr men att många Svenskar nu tyckte att det gått för långt med nedmonteringen av välfärden. Men de tittade på det Svenska välfärdssystemet hellre än det amerikanska eftersom vårt system också innebär jämställdhet mellan män och kvinnor.

DMZ

Att vistas i den demilitariserade zon på gränsen mellan Nord och SydKorea är naturligtvis väldigt spännande men också sorgligt. Vi fick en genomgång av en amerikansk militär om delningen av Korea om kriget och om hur gränsen flyttades fram och tillbaka innan den slutgiltigt hamnade på nuvarande läge vid 38 breddgraden.
 
Han beskrev hur de vaktade, hur utbytet av varor, tjänster och människor gått till. Det pågår ett propagandakrig mellan de båda länderna och (kan man tycka) lite fåniga diskussioner om vem som har den största flaggan m.m. Det är beklämmande att se hur ett folk med så mycket gemensam historia är delade och hur släkter skiljs åt. Det talas om återföreningen men ingen tycks göra något aktivt för att det ska bli av.
 
 
Ambassadör Lars Danielsson sa att det kommer att ske en återförening, frågan är bara när. När det väl händer går det mycket. Jag hoppas att jag får uppleva den dagen

Seoul

En fantastiskt spännande förmiddag på T-UM med oerhört intressanta telecomlösningar. Vi fick se flera olika trådlösa tjänster inom försäljnings och uthyrnings branschen som musik, film, spel och tävlingar.
 
Men också försäljning av personligt anpassade kläder (läser av kroppsstorlek, matar in val av färg på kläder, föreslår kläder som du själv brukar välja i vanliga fall)
 
Vi fick också se hur e-hälsan i hemmet kan utvecklas genom att alla (äldre eller andra som behöver viss sjukvårdstillsyn) tar blodtrycket hemma, resultatet matas in automatisk och skulle det behöva följas upp så ringer vårdcentralen och pratar med hen. 
 
Vi åt en macka på ambassaden och Lars Danielsson menas han gav oss en exposé över politiska och ekonomiska läget i Syd Korea och Nord Korea. vi pratade också om den eventuella återförening mellan Syd och Nord. Lars Danielsson menar att det går inetsat säga när bara att den kommer
 
På eftermiddagen åkte vi ut till KOTI , ett transport forskningsinstitut som beskrev visionerna om hållbart, miljövänligt, hälsosam transport i framtiden 

Bilder från Singapore

 


Rivstart i Singapore

 Det blev rivstart för trafikutskottet i samband med ankomsten till Singapore. Vi hade flugit i nästan ett helt dygn och när vi anlände tidigt fredag morgon var det mitt i natten i Sverige. Men vi stålsatte oss för att klara dagens späckade program utan att somna
 
Det började med ett möte på transportministeriet och en genomgång med statssekreteraren Mr Pang King Keong. Han var oerhört intressanta tt lyssna på och kunde svara på alla möjliga frågor om kostnader för att ha bil, trängselavgifter, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, ICT-lösningar m.m. Sedan provåkte vi tunnelbanan, MRT (Mass Rapid Transport)
 
Därefter hade vi lunchmöte med ambassadör Ingemar Dolfe som beskrev utvecklingen i Singapore på ett mycket bra sätt. Vi talade om ekonomi, politiska systemet, jämställdhet, skolan, vatteninporten, miljön och naturligtvis också om kommunikationer. Sedan var det dags för en rundtur i den enormt stora hamnen i Singapore. OJ oj oj vilka lyftkranar, va många konteinerar och vad mycket gods som hanterades där. Vi följde upp med rundturen med ett möte på Maritime Port Authority med Kapten M Segar. De beskrev bl.a sitt miljöarbete med fartygen.
 
Nästa stopp var på Land Transport Authority där vi fick en väldigt noggrann och detaljerad redovisning av ICT-lösningar och de olika diffensierade trängselavgifterna.
 
Sista aktiviteten var en middag med Svenska företagsrepresentanter som ambassadören ordnade. Jag pratade bland annat med Volvo och Scania om hur intresset för deras bussar till Singapores kollektivtrafik. När vi äntligen kom till hotellet var vi väldigt, väldigt trötta.
 
På lördagen hann vi se Singapore och göra ett intressant studiebesök på Marina Barrage. Spännande att se hur de arbetar med att återvinna, rena och utnyttja vattnet. Kanske bloggar jag mer om det vid något tillfälle. Annars kan ni själva läsa mer på Marina Barrage
 
Nu drar vi vidare

Besök i Singapore

Just nu besöker halva trafikutskottet Singapore. Vi studerar ICT, intelligent transportledningssystem, hamnen, kollektivtrafiken, diskuterar med ansvariga myndigheter om miljö, trängsel, olyckor och framtidsutmaningar mm

Tillbaka till framtiden

 

Idag kl.14 presenteras vår budget, härligt!

Äntligen presenterar vi den socialdemokratiska budgeten för fler jobb, trygghet och rättvisa.

Jag har sett fram emot den här dagen eftersom flera borgerliga företrädare försöker pådyvla oss att vi inte har någon politik. Men vi har en framtidinriktad jobbpolitik.

 

Idag blir det tydligt att vi sätter jobben förts, hellre att satsa på riktiga jobb inom skolan, industrin och byggbranschen än att låna pengar till att sänka bolagskatten.

Hellre höja ersättningen i a-kassan så att människor inte klamrar sig fast vid gårdagens jobb utan ser vikten av modern teknik och samhällsförändring. 

Inför samhällsförändringen behövs också utbildning, forskning och innovationer. Därför satsar vi på det. Vi satsar också på högre utbildning i hela landet för att steget inte ska vara så stort för de som inte läst högre utbildning tidigare.

 

Hellre låsa upp nyckeln till människor inlåsta i FAS 3 och erbjuda dem jobb och utbildning.

Hellre satsa på utbildning för de unga än att ge branschstöd som hittills visat sig inte fungera.

 

Hellre höja barnbidraget för att öka efterfrågan på stövlar, barnskor, kläder, skolväskor och fritidsaktiviteter än att låta barnfattigdomen bestå. Barnen behöver också fler lärare i skolan och färre elever per klass. Därför satsar vi på det och på läxhjälp.

 

Hellre upprusta, vinterunderhålla och trimma järnvägen idag än att vänta.

 

Ja det finns så mycket som behöver göras för att vrida tillbaks Sverige till rätt spår mot framtiden. Sverige som föregångslandet i välfärd, trygghet och låg arbetslöshet.

Nu åker vi tillbaks till framtiden

 Svd socialdemokraterna

DN AB EXPR


Greenkontakt om angelägna frågor

 

Idag på min Green-kontakt kom det upp vitt skilda frågor om hur samhället sak fundera bättre. Det handlade om hur vi ska få bukt med de dyra stafettläkarna som läkarbristen deder till.

Vi fick en diskussion om hur Svenska elever ska bli bättre på fler språk än engelska. Någon hade en idé om att införa Engelska som världsspråk så att människor i alla länder bara skulle behöva lära sig ett extra språk. Någon annan hade en rakt motsatt uppfattning och att vi skulle börja med Mandarin redan i förskolan.

En tredje fråga som kom upp var hur invandrare ska bli bemötta, hur vi integrationen ska gå till och att vi socialdemokrater måste säga ifrån när någon invandrare gör fel för att inte Sverigedemokraterna ska plocka billiga poäng på människors rädsla och fördomar.

En fjärde fråga som kom upp var rädslan för att sjön Viken ska bli förstörd om och när torvmossen börjar avverkas. Jag ombed att ta reda på om vem som givit tillstånd till dikningen som redan är genomförd och där dräneringsvattnet ut Viken. Jag lovade att kontakta länsstyrelsen och återkomma.

Förutom detta pratande vi naturligtvis också om socialdemokraternas skuggbudget mot ungdomsarbetslöshet och fikade med goda bullar.

Nästa Green-kontakt är den 12 november

Välkomna


RSS 2.0