Hyllning och oro för folkhögskolorna


(null)

Börjar skrivåret 2024 med en hyllning och oro.

Folkhö gskolan har i mer än 100  år bidragit till bildning, vä lfärd  och kultur i hela vårt land s å även i Skaraborg. Lå ngt innan den kommunala vuxenutbildningen fanns  tog sig folkh ögskolorna sig  an de kvinnor och m ä som behö vde komma ikapp i sin utbildningeller som vill testa n ågot nytt . Folkhö gskolan ger  mä nniskor mö jlighet att byta bana mitt i livet. Det  en andra eller en tredje chans, eller fö r nå gra till och med en rä ddning som gett framtidstro och sjä lvkä nsla. Folkh ögskolorna  ä en viktig del av vå r svenska demokrati.

Så  borde det fortsatta att vara men neddragningar av resurserna till folkbildning och folkhögskolor skapar stor oro. Det talas till och med om att  studier på folkhö gskola inte ska ge rätt till studiemedel frå n CSN och om att  utreda hur alla folkhö gskolor ska kunna lä ggas ned. Det rimmar mycket illa med att rusta kvinnor och m än för att klara sig p å egen hand och bidra till v älf ärden i Skaraborg och resten av landet. 

De flesta av folkh ögskolorna drivs av civilsamhället; kyrkor, folkr örelser och andra f öreningar

I Skaraborg drivs Hjo, Axevalla och  Hellidens folkhö gskolor av olika folkrörelser,  Varafolkhö gskola ägs av V ästragö talandsregionen. Helidens Folkhö gskola som ligger i Tidaholm har ä ven en filial, Skö vde konstskola, som bedrivs i Rosa huset.

 

Nä r arbetslösheten f örvä ntas växa  är det viktigt att människor f år fler chanser att klara skolan och att vidareutbilda sig f ör att ta de jobb som finns.

Folkhö gskolan är en omistlig del av  svensk utbildning och lyckats väl med sitt uppdrag. Det ger fler chanser fö r de som inte har för äldrar som pushar på, hj älper till med läxor och uppmanar till nyfikenhet och allm änbildning. Det ä både sorgligt och  obegripligt att de som p åstår sig st å p å folkets sida mot  "eliten g ör precis tv ärtom om n är de f år chansen att styra.  Det ä r kontraproduktivt att dra ned på  stö det till folkhö gskolorna, sä rskilt i en tid dä r må nga riskerar att bli arbetslö sa med en hö g inflation och lå gkonjunktur i samhä llet. Då ä r folkhö gskolorna en viktig språ ngbrä da in till utbildningar och arbetslivet.

Det borde vara fler som få chansen att utbilda sig, fortbilda sig och f örkovra sig - inte fä rre. Därf ör borde stö det till folkhögskolorna h öjas, vara fö rutsägbart och tryggt f ör alla som planerar utbildningarna och f ör studenterna. 

 

Monica Green 

Krö nikör i Skaraborgsnyheter 


En annan värld är möjlig

(null)

På årets sista dag försöker jag summera intrycken från 2023. Det händer mycket på ett år. 

Det bästa som hänt mig personligen är att jag blivit mormor, det är helt underbart. 

Jag haft möjlighet att resa till bl.a New York för att delta i FNs kvinnokonvention CSW. Jag har varit valövervakare i Bulgarien. Som deltagare i årsmötet för Hamlin Fistula har jag fått besöka sjukhuset i AddisAbeba för förlossningsskadade kvinnor i Etiopien.

Aktiviteterna i UN Women Skaraborg har fortsatt för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. Därför har även fredagsstrejkerna fortsatt oförtrutet. Som kommunfullmäktiges ordförande bjöd jag in UNIZONs ordförande Olga Persson till Skövde, hon gjorde flera bra framträdanden och satte starkt avtryck. 

Jag har även träffat nobelpristagare i ekonomi Claudia Goldin som finns med i min tredje bok, den första på engelska, You are needed, väldigt spännande. 


Men det är dystra tider med urskillningslöst mördande av barn, kvinnor och män i Palestina. 

Efter Hamas fruktansvärda massaker startade Israels ledare oproportionerligt övervåld mot civilbefolkningen som är chanslösa utan mat, värme eller skydd.

Rysslands krig i Ukraina fortsätter, miljöförstöring och klimatförändringar fortgår utan lösningar i sikte. Gängkriminaliten och oroligheterna fortsätter trots många utfästelser och tal om krafttag. Ekonomiskt är det tufft för många, falukorven är dyrare än någonsin, höga bolåneräntor, ojämlikheten ökar och vi är långt ifrån ett jämställt samhälle fritt från våld. 


En annan värld är möjlig, 2024 måste bli bättre för alla, inte bara några få. 

Så det önskar jag nu;


Gott Nytt År till alla.


Billingens egna Niagarafall


(null)Som så många andra gånger detta Coronaår ändrades mina planer och tack vare det kunde vi klämma in några etapper av vackra Billingeleden. 

Tidigare under veckan vandrade vi från Billingens topp till Högsbola ängar via bl.a Ryds grottor, en fantastisk upplevelse.

Nu var det dags att vandra på västra sidan av berget och vi startade föstås där vi slutade förra gången, vid hagmarkerna i Högsböla ängar. Det blev en fantastisk upplevelse med utsikt både över sjön Lången och Kinnekulle.Vandringsleden gick genom Melldalaskogen i hösskrud, kuperade terräng och böljande landskap. Vi fikade vid Silverfallet och kunde konstatera att Niagarafallen kan slänga sig i väggen eftersom detta var betydligt bättre. 


Även Lycke lilla Höjen blev en positiv överraskning trots att det var kämpigt att ta sig upp på den kullen. Det var definitivt värt att sitta där och äta äggmackor samtidigt som vi såg ut över nejden. Styrkta kunde vi vandra vidare i Vallehärad och njuta av den höga luften, porlande bäckar, betande kor samt träd och buskar i gult, orange och rött.


Ser redan fram emot nästa etapp av Billingeleden. 

(null)


Nybyggnation med lägre hyror tack vare statligt stöd

(null)


Idag var jag med på invigningen av byggnationen av det nya studentbostadshuset på kurortsvägen mellan järnvägsstationen, Boulognerskogen och Högskolan.

Det blir ett nytt hus som ska stå klart hösten 2021, med 132 små moderna och yteffektiva studentlägenheter. Det centrumnära läget med kort avstånd till Högskolan i Skövde blir perfekt  studenterna. 

På invigningen fanns representanter från såväl studentkåren, Skövde bostäder, Högskolan i Skövde och Skeppsviken. Förutom regnet och att det var en enbart manlig kvartet som stod för invigningsklippet, var det en mycket glad och trevlig tillställning 

Jag är förstås extra glad att hyrorna kan hållas nere tack vare regeringens  stöd till dessa typer av boenden.

Investeringsstödet ska ge fler bostäder med lägre hyra. Med hjälp av investeringsstödet tillkommer bostäder i hela landet som annars inte hade byggts.

Det behövs bostäder i hela landet som vanligt folk har råd med. För att möta bostadsbristen gör regeringen och dess samarbetspartners en stor satsning för att det ska byggas fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. 

Därför var det kul att se på invigningspanelen som både skalade äpple och klippte en äppeltråd. Jag såg äpplena som en symbol för hållbarhet och bra miljö eftersom vi har stor tillgång till äpple just nu. De nya bostäderna ska bli både  miljömässigt hållbara, moderna och till överkomliga hyror. 


Alla barn i skolan

Vasaskolans elever om alla barns chans till utbildning
Vi i Sverige ser det som en självklarhet att alla ska ha chans att gå i skolan. Många tänker inte ens på att det varit kamp i Sverige för en jämlik skola för alla.
I går var jag på Vasaskolan i Skövde och pratade med elever om att det finns 263 miljoner barn runtomkring i världen som inte går i skolan. Av dessa är det flickor den allra största delen.


Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många länder slukar skolavgifterna upp till en tredjedel av en familjs inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd att skicka barnen till skolan. Flickor kan inte gå till skolan när de har mens för att de inte har mensskydd, det finns inte toaletter och det är väldigt långt att gå på osäkra vägar till skolan. Flickor behöver stanna hemma för att sköta hushållssysslor osv.

Besöket på Vasaskolan var en del i ”100 miljoner kampanjen” som är en global mobilisering av unga som syftar till att utrota barnarbete och säkerställa att alla unga får utbildning.

Inspirerad av styrkan från tidigare barnslavar i Indien och i samarbete med nobelpristagare och världsledare försöker kampanjen lyfta unga som vill engagera sig.

Vi talade om bistånd, insamlingar, eget engagemang, kunskapsutbyte mellan skolbarn i olika delar av världen. Dessutom diskuterade vi skatter, fördelning, solidaritet och många andra spännande frågor. Jag berättade att jag träffat Fredspristagaren Kailash Satyarthi som kämpat med livet som insats för att få barn till skolan barnarbete.

Dessutom fick jag chansen att ha en fördjupad diskussion med lärarna om deras viktiga jobb och om hur de ser på skolans utmaning de kommande åren. Vasaskolan i Skövde har en god stämning, engagerade lärare och elever som hjälps åt för att skoltiden ska bli så inspirerande som möjligt.


Jakten på en rektor till Rydskolan

Filmen ger en felaktig bild

Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.

”S:a Ryd är stadsdelen där invånarna trivs och känner sig trygga.”
Det visar undersökningar som gjorts. S:a Ryd är också den stadsdel i Skövde som har minst brottslighet.
Vi och Rydsborna känner därför inte igen oss i den bild av stadsdelen som ibland målas upp i den offentliga debatten och nu också i den rekryteringsfilm som gjorts för att hitta en rektor till ny-öppningen av högstadiet på Rydskolan.
Denna bild måste vändas och bli mer rättvisande. Södra Ryd är vår största och kanske allra mest dynamiska stadsdel med invånare som är stolta och trivs i sitt område.
Rydskolan är en av Skövdes nyaste och finaste skolor och dess engagerade och duktiga personal har genom åren fostrat många ungdomar till ett framgångsrikt liv.
Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Jo jag tjuvstartade badet!


Nu är det dags för återinvigning av Boulognersjön i Skövde. Det är fantastiskt roligt att det äntligen blir av. Jag hoppas att Skövdeborna, inte minst barnfamiljerna, ska ta tillfället i akt och använda den. Det är inte många städer i Sverige idag som kan erbjuda en badsjö ett stenkast från centrum.

Jag har alltid hävdat att Skövde behöver fler badplatser, antagligen för att jag är uppvuxen i Hällekis vid Vänern. Sedan Arenan stod klart har vi inte ens haft möjlighet att bada i en bassäng utomhus i centrum.

 

Eftersom klassamhället inte tar semester kan inte alla barn och ungdomar åka vare sig till kusten eller utomlands utan måste stanna kvar i stan.

Det är också därför som fler badplaster behöver röjas och skötas om på ett bättre sätt, inte minst Karstorpsjön är i stort behov av en upprustning. Att vi dessutom måste bekämpa orättvisor och fattigdom är självklart.

 

Som ni vet vid det här laget lade jag min första motion om att återställa badsjön i Boulognerskogen redan 1989. Därför var jag extra sugen på att få bada i sjön och tjuvstartade badandet i söndags. Naturligtvis hade jag kollat om det var badförbud innan invigningen och det var det inte. Därför kunde jag glatt hoppa i och jag kan meddela att det var friskt, skönt och ljuvligt att ta de första simtagen.

 Hoppas invigningen går bra, jag missar den eftersom jag är i Baku med OSSE. Det kan ni läsa mer om på denna blogg de närmaste dagarna.  


Full pott för S i Skövde

 Idag måndag kändes det som det blev en riktig höjdardag, en fullträff, ja helt enkelt full pott för alla valarbetare som jobbar för fler sossar i Europa.

Partisekreteraren Carin Jämtin gjorde besök på Gothia Science Park och ett bejublat framträdande på Hertig Johanstorg. Dessutom hade Fria S med Malin Wadman i spetsen fullt ös utan för S expeditionen där de bjöd på korv, dansade bugg och lanserade deras egna EU-valfilm.

 

Senare på kvällen hade vi besök både av Urban Ahlin och SSUs Elenor Eriksson, de hjälpte till vid dörrknackningen i Södra Ryd. Den dörrknackningen var nog den mest välbesökta jag varit med om. Vi genomförde flera hundratals samtal, värvade medlemmar och uppmanade till att rösta på söndag

 

När vi sedan hörde på Radio Skaraborg att socialdemokraterna vunnit skolvalet i Skara kunde det inte bli bättre. Så vad gör det att solen försvann och ersattes av ösregn?

En mycket bra dag är slut. Mera sånt, i morgon kör vi igen

 


Uttalande från S-kvinnor i Skövde

 

Full sysselsättning är grunden för kvinnors ekonomiska självständighet och krävs för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet.

S-kvinnors mål är ett samhälle som är både jämställt och jämlikt. S-kvinnor accepterar inte dagens borgerliga skattepolitik som skapar ökade klyftor och växande relativ fattigdom bland kvinnor och barn. Den generella välfärdspolitiken ska stärkas det är viktigare än sänkt skatt för de med goda inkomster.
Vi vill satsa på äldreomsorgen, vi kräver att det byggs fler äldreboenden och att det satsas mer resurser till kompetensutveckling och bättre bemanning i äldreomsorgen. Alla äldre och skolbarn ska äta god, hälsosam och aptitlig mat.

Kvinnors tjänar i snitt 14 procent lägre än män. Vi S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar och en uppvärdering av alltför lågt värderade kvinnojobb. Dessutom kräver vi rätt till heltid.

Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, stress, tunga lyft, ensamarbete, delade turer, dålig arbetsmiljö. Det i sin tur leder till sämre hälsa, så kan vi inte ha det.

Vi vill att det byggs fler billiga och miljövänliga bostäder. Bygg också för el-överkänsliga och andra allergiker.
Vi ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi accepterar inte våld i nära relationer. Stöd kvinno- och tjejjour och kvinnohus samt jobba förebyggande.

Ge alla barn rätt till förskola och fritidshem men öka inte antalet barn i barngrupperna. För stora barngrupper leder till sämre kvalité, mindre trygghet för barnen och ökad stress för personalen. Givetvis ska det finnas moderna öppettider eftersom nästan 40 procent jobbar på obekväm arbetstid.
Vi vill satsa på grundskolan med mindre klasser, fler lärare och speciallärare, det ger mer kunskap och bättre livschanser.
Kunskap är makt därför behövs det livslånga lärandet och högre utbildning ger förutsättningar till ett jämställt och jämlikt samhälle.


 


Jag ska simma i Boulognersjön

Ska vi äntligen kunna bada i Boulognersjön igen?Vi är många som drömt och jobbat för att återställa Boulognersjön i Skövde  till badsjö. Efter årtionden av hårdnackat motstånd från den borgerliga majoriteten har de äntligen gett vika. Vi har fått många slängar från borgerliga ledamöter som helst hade velat lägga igen hela sjön men vi har stått på oss. Vi har lagt motion på motion på motion i frågan. Vi har tagit upp det i flera valmanifest genom åren osv.


Efter en av de varmaste somrarna på årtionden har det märkts extra tydligt att Skövde saknar tillräckligt med utebad. Vi har bra men få badplatser, de blir snabbt överfulla av badsugna Skövdebor och besökare. Dessutom finns inget utebad i centrum sedan vårt fina Arenabad blev klart. De som är kvar i stan som kanske inte har möjlighet att resa bort, behöver fler möjligheter att kunna bada.

 

 Boulognersjön som kan ha varit den första konstgjorda badsjön i Sverige, blev klar 1933 utgjorde omedelbart en samlingspunkt för barnfamiljer och ungdomar. Boulognersjön fick med tiden allt svårare att hålla tjänlig kvalitet på vattnet och efter 40 år fick den permanent badförbud 1973. Nu 40 år senare kan det alltså vara dags  

 

Det är trevligt att se Boulognerskogens förändring och det sker fler och fler förbättringar. I samband med det är det naturligt att rensa upp, rena och gräva ur Boulognersjön och se till så vattenflödet fungerar.


Jag ser fram emot första dyket


 

 

läs mer http://www.skovdenyheter.se/nyhet/82304/badsjo-i-boulogner


Högern avhängd i SLA-loppet

 

 

Närmare 300 personer träffades i höstsolen på lördagsförmiddagen för att värma upp och delta i årets SLA-lopp. God stämning, duktiga arrangörer och uppmuntrande publik gjorde de 5 km i Skövdes Stadslopp till en kul happening.

 

 Innan start träffade jag på min partikompis, musikläraren och socialdemokraten Göran Bergman.

Efter starten drog vi ner mot Boulonierskogen full fart. Vi rundade en av sjöarna och sedan bar det uppåt mot stan igen och förbi Eric Uggla. Där kom jag i kapp en ljusblå t-shirt som det stod moderaterna på, det visade sig vara Michael Nimstad som just då hade en liten svacka. Jag gav honom några uppmuntrade ord och vi tog följe en bit.

 

Jag trodde att han skulle spurta ifrån mig efter Arena men det blev tvärtom jag som drog i från i stället och efter 28,15 minuter nådde jag målet mycket glad och nöjd.

 

Alla var på ett strålande humör i målfållan och det var roligt att träffa så många bekanta. Någon som jag inte såg var moderaten Anders G Johansson som för några år sedan skröt på sin blogg över att han hade sprungit i från mig. Enligt resultatlistanIFK Skövde kom han över en minut efter mig så den här gången kanske han inte kan ironisera över mitt sätt att springa....

Tack arrangörer för ett väl genomfört arrangemang. Det var kul! 

Det går att se bilder från loppet på Skövde Nyheter


Kul nästan jämt

 

Så här på söndags eftermiddagen när tvätten är fixat och städningen någorlunda klar är det dags att förbereda sig för kommande vecka. Jag ska bland annat vara i Göteborg på en debatt om digitalatjänsteföretags förutsättningar, jag ska vara med på kommunfullmäktige i Skövde, tjänstgöra i finansutskottet när Anders Borg redogör för konjunkturläget och EU-budgeten.

 

Vidare ska jag ha debatt med Hillevi Engström om fördubblingen av unga i FAS 3,

Jag ska delta i Datainspektionens insynsråd, träffa Eric Fictelius på UR om digital folkbildning, jag ska ha information för medlemmarna i Helgas om hur Ipad kan används fiffigt, jag ska tjänstgöra i trafikutskottet m.m.

 

Dessutom jag ska tillbaks till Göteborg nästa lördag för en demonstration mot den oseriösa tunga trafiken som är i färd med att konkurrera ut de seriösa åkarna m.m

 

En kul och händelserik vecka som det brukar vara med andra ord. Det brukar hända mycket i och omkring Riksdagen. I veckan som gick fick jag dessutom svara på en mängd frågor från media om mitt citat från konstchefen på twitter om Livets brunn. Jag har redogjort för min inställning i ett annat blogginlägg men inser att saker kan växa från en fjäder till höna på kort tid.

 

Jag har lagt märke till att flera personer lagt saker i min mun som jag aldrig sagt. Men det är väl sådant man får leva med som offentlig person.....

 

Jag tycker debatten om Livets Brunn var uppfriskande och det var många som plötsligt började titta på konst som de in gjort tidigare. Skövde blev omtalat i hela Sverige och det kan vi kanske använda till något gott. Det beror på hur vi hanterar situationen.

 

Nu ska jag ut och jogga :)


Fritidshemmen för barnens skull

 

Fritidshemmen är en viktig del i barns uppväxtvillkor. Trots det tillåts barngrupperna öka utan uppföljning eller utvärdering.

S-kvinnor i Skövde besökte Fritidshemmet Cassiopeja på Käpplundaskolan. De har 63 barn i den gruppen, de andra fritidshemsgrupperna och fritidsklubben för de äldrebarnen är lika stora. Personalen gör ett fantastsikt jobb trots att det endast är 3,5 tjänster. Det behövs mindre grupper och fler personal för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Barnen behöver både lugn och ro, kreativ fritid och nyttiga mellanmål.


Visst ska det byggas hotell och konferensanläggning i Skövde, men kommunen ska använda sina skattepengar till skolor, äldreboende och service

Jag är definitivt inte emot att det bygga Arenor B, C eller D (ett hotellprojekt med konferensanläggning har arbetsnamnet Arena B i Skövde).

Men om det nu är så lönsamt som många hävdar i debatten så är det väl bara sätta igång att bygga för de privata företag som vill satsa. Om de tror på projektet oh tror att de får tillbaks sina investeringskostnader så förstår jag inte varför de vill att kommunen ska använda skattebetalarnas pengar till att bygga. Låt det bli en marknadslösning

Socialdemokraterna är inte emot en andra etapp om privata intressen vill bygga det hela. Då kan vi sälja marken. Men vi är inte beredda att ställa upp med några kommunala driftmedel.

Vi socialdemokrater är glada över det Arena bygge som nu pågår. Vi får äntligen ett familjeband värd namnet och det är bra att den tidigare Arena tillslut fick sin garderob.

Personligen är jag inte nöjd med att vi inte längre får något utebad.  Även de barn och ungdomar som blir kvar i stan på sommaren borde få bada i ett utebad. Men den striden får jag fortsätta ta både med mina partikamrater och de borgerliga partierna som styr kommunen.

Men när det gäller hotell och konferensanläggningen är jag nöjd med att socialdemokraterna igår beslöt att inte vara emot något Arena B bygge om det sker i privat regi.


Skyll inte på budbäraren, det är regeringen som försämrar försäkringskassan, nu går vi dit.


Försening av utbetalningar, som vi har sett de senaste månaderna, har fått omänskliga konsekvenser. Vi har kunnat läsa i tidningarna om människor som hamnat i ekonomisk kris, inte har kunnat betala sina räkningar i tid och som tvingats ta banklån. Tusentals är drabbade.

Försäkringskassan har ett underskott på 900 miljoner. Ansvaret för detta är regeringens.

Trots underskottet, trots larmrapporter och trots redan långa handläggningstider så tar inte ministern ansvar och agerar för att reda upp situationen. Tvärt om har ministern mage att lägga skuldbördan på Försäkringskassan själva.

Nu går S-kvinnor i Skövde till Försäkringskassan för att på plats se och höra hur det är ställt.

Det måste tillskjutas till resurser så att Försäkringskassan får möjlighet att utföra sitt uppdrag. Om inte annat så för alla dessa sjukskrivna som fortfarande inte fått besked om de kommer att utförsäkras, eller för alla pensionärer som sitter och väntar på att få sitt bostadstillägg, eller de sjukskrivna som inte fått någon ersättning på flera månader.  


NEJ inte nu igen, tar varslen aldrig slut? Vad gör regeringen?


Så var det dags för ytterligare en svart måndag. Med tusentalsvarsel

I november varslades 580 anställda på Powertrain i Skövde om uppsägning.

Powertrain i Skövde hade i år en rekordlång julstängning. När volvoarbetarna idag kom tillbaka till sina arbeten möttes de av varsel för ytterligare 400 personer.

Volvo Powertrain i Skövde har nu halverat sin bemanning sedan i somras efter en rad stora varsel.

Efter den tunga höst med varsel på varsel i Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige och denna dåliga start på januari måste regeringen börja agera kraftfullare.

De påstod hela hösten att deras budget som de lade i september skulle räcka. Alla i samhället krävde krav på ytterligare åtgärder. Och dagarna före jul tvingades även regeringen komma med ett räddningspaket. Tyvärr kom besked för sent och innehöll för lite åtgärder.

Det räcker ju inte att återställa en liten del av allt det som den borgerliga regeringen dragit bort i form av färre möjligheter för omskolning, sämre skyddsnät för de drabbade och straff för de som drabbas av arbetslöshet, straff i form av lägre ersättningar och högre skatt.

Det hjälper inte heller att skylla allt på internationell högkonjunktur eller att som vanligt skylla på oss socialdemokrater. NU styr de borgerliga detta land, tyvärr står de handfallna och kan bara regera landet i högkonjunktur. Det räcker inte.

http://di.se/

Dagesn arbete

aftonbladet

dn

svd

gp

radio skaraborg


Grattis till Olof Frank som får Skövdes första jämställdhetspris

MMS

Olof Frank fíck Skövdes första jämställdhetspris idag på fullmäktige


Jesper, Tobias och Ninos spelar pingis

MMS

Jesper, Tobias och Ninos spelar när de har rast på Helena skolan


St Helena Kyrka var välfylld när vi uppmärksammade Världs aidsdagen


Efter gott lussefika fick vi njuta av dissonanskören, lyssna till den engagerade prästen Karin Långström-Vinge och höra Andreas Berglund underbara sångröst.

Vi fick också en gripande upplevelse av Johanna, en go 23 årig tjej, hiv-positiv och beundransvärd i sitt sätt att berätta om när hon fick veta för 3 år sedan och hur hon levde nu. Det var imponerande att höra hur lugn hon var, hur förstående hon var inför sin omgivning och hur hon numera utbildade sig till baragare och bakar lusseakatter.

Jag ficks också möjlighet att säga några ord så jag passade på att berätta om Kent.

Vi var kompisar i slutet på 80-talet och satt i SSUs förbundsstyrelse ihop, vi förberedde oss ofta inför mötena tillsammans. Vi var flera ungdomar som umgicks hemma hos Kent på söder i Stockholm och det hände ofta att han lånade ut sin gästsäng eller soffa. Kent var en fantastisk kompis, nyfiken, sprudlande glad, entusiastisk och ambitiös. Jag minns när vi varit och lyssnat på Eva-Britts Strandbergs tolkning av Zara Leander. Efteråt gick vi ut och åt. Då berättade Kent för mig att han var homosexuell. Kul och spännande tyckte jag eftersom det var min första homokompis.


Åren gick och vi fortsatte att umgås ända fram till att Kent blev sjuk. Han berättade till och med att han misstänkte att han blivit smittad och gick sedan till en läkare. Men första provtagningen visade ingenting, så Kent trodde att det var okej. Men han blev tröttare och magrare, sökte läkare igen efter ett antal månader. Andra gången provsvaren kom var det inte särskilt roligt.

Kent blev sjukare, ledsnare och ville vara ensam oftare.  Kent dog i AIDS en mulen, trist höst i början på 90-talet.  Just då spreds sjukdomen som en löpeld och medvetandet hade vaknat

Myter florerade och kampanjer avlöste varandra. Beteenden anpassades och säkert sex lärdes ut, tester genomfördes och uppmaningar om kondomanvändning förekom ofta.

Nu är det det är de fattigaste, mest utsatta, minst privilegierade i u-världen som är offren i det som långsamt och obönhörligt utvecklats till mänsklighetens största katastrof någonsin.

I över 25 år har människor smittats av HIV/AIDS. Afrika är mycket hårt dabbat men ingen världsdel, inget land har kommit undan från aids. Hiv och aids påverkar allas våra liv på ett eller annat sätt.

Men det är lätt att invaggas i falsk säkerhet. Nu talas det sällan om aids i Sverige. Förutom denna viktiga dag som uppmärksammas på många håll, var länge sedan det bedrevs någon kampanj och många tror att faran är över tack vare medicinerna.


I tysthet sprids hiv snabbt i vårt land. Förra året fördubblades antalet nyupptäckta hiv-smittade i Sverige. Ökningen avser dem som bor i Sverige och har smittats här. Det är dags att slå larm och agera!


Att upptäcka att man är hiv-positiv är att tvingas ändra hela sitt liv för all framtid. Det kan innebära att underkasta sig medicinering och behandling med svåra biverkningar, att enligt smittskyddslagen i alla sammanhang alltid vara tvingad att berätta om sin hiv-status, att för all framtid praktisera säkert sex utan något som helst undantag, att ha inreseförbud till många länder som exempelvis USA eller Kina och att riskera att utsättas för stigma och diskriminering.


Antalet nysmittade i Sverige har under många år varit relativt konstant, i genomsnitt 88 personer per år. Även resurserna till hiv-prevention har varit konstanta. Men nu har något hänt och antalet personer som nysmittas i Sverige ökar. Förra året nysmittades 178 personer i Sverige. Det totala antalet nyanmälda hiv-fall förra året var det högsta sedan 1986.


Mest utsatta är homosexuella män och intravenösa missbrukare.  Genomsnittsåldern för nyanmälda fall som smittats i Sverige ligger oförändrat strax under 40 år. Det betyder att det vi nu ser är ett ändrat riskbeteende.


Andra sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel klamydia sprider sig dock med enorm hastighet bland unga i dag. Det betyder att ungdomar inte använder kondom i tillräcklig omfattning utan utsätter sig och sin partner för smittorisk. Om hiv-smittan får fäste bland dessa unga kan den spridas mycket snabbt. Det är hög tid att agera.Vi måste återigen upplysa om riskerna för smitta och påminna om faran med hiv/aids. Man kan inte ta för givet att ens partner är hiv-negativ. Varje människa har ett eget ansvar för att skydda sig själv och andra. Kondom skyddar mot hiv; fromma förhoppningar eller moralism gör det inte.


Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll för ungdomars möjlighet att ställa frågor och få svar kring sexualitet, identitet och säkert sex. De måste vara tillgängliga för alla ungdomar oavsett sexuell läggning eller etnicitet.


Utveckla sex och samlevnadsundervisningen i skolan. Ge lärarna stöd och utbildning för att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt informera om sex och uppmuntra till säkert sex. Kondomanvändningen har minskat och sexuellt överförbar smitta ökar. Tonåringar behöver stöd och kunskap för att våga säga ja, för att våga säga nej och för att använda kondom.


När smittskyddslagen utformades var hiv/aids det överskuggande hotet och kraftfulla åtgärder ansågs nödvändiga för att få kontroll över en smittspridning som på kort tid ledde till döden. Informationsplikten var i praktiken något som en hiv-positiv person levde med något år innan sjukdomen bröt ut. I dag är hiv att betrakta som en kronisk sjukdom och den hiv-positiva ska leva under smittskyddslagens restriktioner under ett helt liv. I detta nya perspektiv finns det starka skäl att göra en bred översyn av smittskyddslagen för att på bästa sätt förhindra smittspridning.


Låt oss alla fördomsfritt sprida vår kunskap om säker sex, om vikten att vi ställer upp för varann och hjälp de som behöver hjälp.

Ställ upp för din kompis - det kunde varit du!


Johanna berättar om sin hiv-smitta

Johanna berättar om sin hiv-smitta på världsaidsdagen


Tidigare inlägg
RSS 2.0