Schyssta villkor och lika lön till män och kvinnor

(null)


Allt för många män, kvinnor och barn utnyttjas i slavliknande förhållanden. Det har FNs medlemsländer bestämt sig för att stoppa i de globala målen.  Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Därför ska vi slå vakt om arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. 


Det kan kännas som ouppnåeligt men med gemensamma krafter kan vi tillsammans vända en dyster utveckling där skrupelfria arbetsgivare tjänar pengar på fattigas utsatthet.

Det går genom gemensamma regler, förutsättningar för innovation och entreprenörskap och anständiga arbetsvillkor för alla. Då gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.


Därför måste vi vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri, människohandel, barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. 


Dessutom ska vi skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.


Tyvärr är det allt för många som inte känner till dessa beslut och det går för långsamt. Därför borde vi alla hjälpas åt att påminna om FNs globala mål och vad det innebär. 


Greta Thunberg och mål 7

(null)

Det är ändå imponerande att FNs medlemsstater lyckades enas om 17 globala mål. Men det gäller att gå från ord till handling. Greta Thunberg gjort en enastående insats det senaste året för att uppmärksamma de miljökatastrofer vi går emot om vi inte skyndar på arbetet i respektive land. Det är märkligt att så många irriterar sig på hennes engagemang. Förmodligen handlar det om rädsla över vad förändring skulle innebära, ängslighet över att behöva ändra beteenden och att hon ifrågasätter världsordningen. Det är konstigt att de som vågar göra något kritiseras. Det borde ju vara tvärtom, att alla som inte gör något skulle ifråga sättas.


I denna blogg beskriver jag lite kortfattat de globala målen och idag har jag kommit fram till mål 7 som handlar om energi, hur vi kan framställa energi på ett mer hållbart sätt och rätten till energi över hela världen.

 En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

När Greta Thunberg tar segelbåten över Atlanten visar hon att det finns energisnålare sätt att ta sig fram än det som är brukligt. Hon menar inte att alla måste segla, hon visar bara att det går ifråga sätta den gängse normen. Med sol, vind och vatten kan vi komma långt men det behövs betydligt mer än så. Forskning, innovationer och smarta effektiva energikällor är ett sätt att klara klimatutmaningarna. Men långt ifrån det enda vi kan och bör göra.

(null)RSS 2.0