Från kris till… massarbetslöshet: Regeringen kastar in handduken

Det finns två alternativa budgetar i Sveriges riksdag. Två visioner om hur Sverige ska utvecklas de kommande åren. Med alla sannolikhet är det alliansens budget som kommer gå igenom. Enligt regeringens egen prognos kommer Sverige lyfta sig ur krisen, men 2014 kommer över 6 procent att vara arbetslösa. Vad hände med jobben? Har Alliansen kastat in handduken?

 

Den borgerliga regeringen kallar sin budgetproposition för ”Från kris till full sysselsättning”. Vilken verklighet lever de i? Med tanke på regeringens prognos över jobben i framtiden, att arbetslösheten blir över 6 procent 2014, är det inte läge att tala om full sysselsättning. Inför valet 2006 kallade Alliansen 6 procent arbetslöshet för ”massarbetslöshet”. De borgerligas budgetproposition borde alltså hetat ”Från kris till massarbetslöshet”.

 

Regeringen verkar alltså ha kastat in handduken. För om alliansen efter åtta år vid regeringsmakten inte tror sig kunna leverera annat än samma höga arbetslöshet som när de startade, är det dags att tänka om. Det verkar som de har slut på idéer. Deras universalmedicin, skattesänkningar, verkar inte bita. Verktygslådan gapar tom.    

 

Men 2014 hade kunnat se annorlunda ut. I den rödgröna budgetmotionen sätts jobben i första rummet, inte skattesänkningar. Genom att satsa på företag, investera i infrastruktur och klimatsmarta hus gör vi det möjligt för betydligt fler jobb, dessutom vågar vi satsa på jobb i kommunerna för att öka kvalitén i välfärden. Förutom det behöver den som drabbats av arbetslöshet jobb, praktik och utbildning. För den som inte får jobb är praktik ett viktigt steg mot att skaffa sig erfarenheter. Och eftersom arbetslivet ständigt förändras behöver vi en välutbildad arbetskraft som kan ta de nya jobben som växer fram. En jobbpolitik som ser till helheten. 

 

Vi Socialdemokrater kastar inte in handduken. Att folk jobbar är grunden till det välstånd vi byggt i Sverige. Men att folk vill jobba handlar om mer än att sänka skatter. Det handlar också om att skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv. Att arbetslösa ska kunna komma tillbaka i arbete. Utbilda sig och växa. Så skapas ett arbetsliv som får hela Sverige att växa. 

 

För övrigt tycker jag att Jytte ett bra debattinlägg och att Olsson har en poäng om medicinpriset

 

ab


Rödgröna Norge toppar välståndslistan

Sverige har halkat ner från en tredjeplats i fjol till en sjätte i en välståndstabell som tankesmedjan Legatum Institute räknat fram. I toppen ligger rödgröna Norge som var femma i fjol. Tvåa är Danmark sam var fyra förra året. Tredjeplatsen tar Finland.. Bra för de Nordiska länderna alltså. Tyvärr finns inte Sverige med i den absoluta toppen även om vi har en hedervärd sjätteplats så går utvecklingen åt fel håll.

Kan ju ha att göra med att klyftorna ökar i det borgerliga Sverige

Peter Andersson borgerliga bidrag svd dn ab


Skotten i Malmö berör oss alla

Varför denna handfallenhet över det fruktansvärda brott som begås i Malmö och som sätter skräck i befolkningen? Detta är en händelse i vårt land större än på Lasermannens tid. Men  statsministern gör inget. Han gör för övrigt ingenting åt att klyftorna ökar i samhället. Jag har flera gånger hört honom säga att det måsta vara större skillnader, incitament och drivkrafter. Undrar om han tycker det även om det är på bekostad av ökad orolighet, brottslighet och främlingsfientlighet?

Vi har en regering som lägger grunden för egoismen och att ”mycket vill ha mer” istället för ”av var och en efter förmåga åt var och en efter behov” och denna regering har fått Svenska folkets stöd. Dessutom fick ett främlingsfientligtparti plats i Riksdagen. Ett parti som byggde hela sin grund på att skapa oro inför det ovana, ställa grupper mot varandra osv.

Sverigedemokraterna blev väldigt starka i Skåne bland annat för att polisen i våras hela tiden hänvisade till att skottlossningarna i Malmö var gäng som besköt varandra i olika uppgörelser.

Nu efter valet målas en helt annan bild upp. En teori om en ny laserman. Stämmer de uppgifterna har Sverigedemokraterna blivit invalda på felaktiga grunder. Eftersom skotten i Malmö inte är ett integrationsproblem, utan ett problem som berör oss alla. Fast det har de blivit i vilket fall som helst eftersom de i sin retorik ställt äldres trygghet mot invandares trygghet. De har till och med påstått att invandringen kostar för mycket pengar. Trots att de som kommer till oss är mer benägna att starta företag, många har utbildning redan när de kommer och de bidrag efter förmåga, precis som vi alla ska göra.

Dags för oss alla att inse allvaret i att dra isär ett samhälle. Riskerna med att tycka 8% arbetslöshet är helt OK är oerhört allvarligt för den Svenska modell vi en gång byggde upp. Med solidaritet, rättvisa och jämlikhet som rättesnöre

Berit Högman dn Reepalu expressen aftonbladet 2 Bjereld kent persson (m) Peter Andersson


Välfärdsjobben som försvann

Tusentals jobb i välfärden – skola, vård och omsorg – har försvunnit. Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet som regeringen refererar till i Budgetpropositionen rör det sig om cirka 30 000 jobb. Det är omfattande nedskärningar som skett i välfärden med färre lärare och andra viktiga yrkesgrupper. Vi vet redan att t.ex. resultaten i skolan är historiskt låga. Det handlar om kommunfinansierad välfärd, det är alltså 30 000 färre välfärdsjobb i så väl privat som offentligtsektor. Myten som alliansen påstår att dessa välfärdsarbetare börjat jobba inom privata vårdgivare är med andra ord inte sann.

Var det det Reinfeldt menade när han sa att han skulle värna välfärdens kärna?

I regeringens budgetproposition gör regeringen bedömningen att uppsägningarna fortsätter i år i välfärden. Både mätt i antal jobb och antal arbetade timmar.

Enligt regeringens egen bedömning kommer kommunsektorn att ha ett negativt finansiellt sparande under alla fyra åren nästa mandatperiod. Regeringen skriver dessutom att kommunerna inte nästa år klarar kraven för god ekonomisk hushållning.

Att i detta läge inte ge kommunerna långsiktiga finansieringsförutsättningar är förödande för välfärden i Skaraborg. Det behövs ökade permanenta statbidrag till kommunerna. I det förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade skulle kommunsektorn ha tillförts 12 miljarder kronor mer än med regeringens alternativ de kommande två åren. Varav 3,5 miljarder i ökade permanenta statsbidrag varje år.

Att i ett läge med 8% arbetslöshet inte vilja satsa på kvalité i välfärden är ett slag mot det jämlika, solidariska Skaraborg vi en gång hade


Förbjud det giftiga Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) är en av världens vanligaste plastkemikalier, men också giftig. Tidigare har förekomsten av BPA i nappflaskor uppmärksammats. Nu visar en svensk studie att ett kvitto innehåller 1 000 gånger högre halter av den giftiga kemikalien än en nappflaska.

Det är helt oacceptabelt att vi sprider ämnen omkring oss som är dokumenterat hälsofarliga därför skriver jag en motion till Riksdagen om att förbjuda ämnet.

Det giftiga ämnet BPA finns i bland annat nappflaskor, konservburkar, plastburkar, plastmuggar, tandproteser, tätningsmedel och returflaskor. Men en ny svenska studie från Jegreliusinstitutet visar att det är kvitton som är den stora boven i dramat. Ett kvitto innehåller 1 000 gånger högre halter av den giftiga kemikalien än en nappflaska.

Forskning visar att BPA har en störande inverkan på hormoner som är viktiga under den tidiga utvecklingen från foster och småbarn till vuxna individer. Studien visar också att kemikalien smittar från kvitton till sedlar och plånböcker.

Det är fullständigt oacceptabelt att det här giftiga ämnet sprids överallt. Tänk bara på alla handelsanställda som tvingas ta i dessa kvitton hundratals gånger om dagen, tänk på taxichaffisar och alla som sparar kvitton i plånboken. Om vi inte förbjuder ämnet riskerar många att få bestående skador

Efter det första rapporterna om att det fanns Bisfenol A i kvitton fanns en medvetenhet om problemet bland handlarna, men ingenting hände. Det är därför dags för Sverige att gå före andra EU-länder och förbjuda ämnet men vi måste också driva frågan i EU,


Skolbesök

dsc01130 (MMS)

Skolbesök


budgetdebatt om jobbstopp och skillnader på folk och folk

Tillväxten är hög och det går bra för Sverige började Anders Borg med i budget debatten. Jovisst men det går inte bra för alla. Klyftorna ökar, barnfattigdomen har ökat och arbetslösheten är fortfarande skyhög, långtidsarbetslösheten biter sig fast, sjuka människor utförsäkras från sjukförsäkringen trots att de är sjuka och uppsägningarna i välfärden fortsätter.  Ändå finns inga nya förslag för fler jobb, det är inga nya förslag för att förbättra sjukförsäkringen och det är inga mer resurser till kommunerna.

Arbetslösheten visar på fortsatt jobbstopp. Inte förrän 2014 är regeringen nere på den arbetslöshetsnivå på 6 procent som rådde 2006. Trots att långtidsarbetslösheten bedöms vara fortsatt hög, vidtar regeringen inga nya åtgärder.

De offentliga finanserna väntas visa överskott från 2012 och fram till 2014, men kommunsektorn väntas gå med betydande underskott hela mandatperioden.

 

Uppsägningarna i den kommunalt finansierade välfärden har enligt regeringens egna bedömningar varit cirka 20 000 anställda mellan 2007 och 2009 och väntas bli 15 000 i år (2010).

Tragiskt att Sverigedemokraterna så tydligt sköt ut sig genom att påstå att Sverige skulle må bättre med stängda dörrar. Sverige berikas av mångfald och olika kulturer, det är en tillgång. Debatten tog en tråkig vändning när Sverigedemokraten gick upp i talarstolen. Jag respekterar deras åsikter, 5% av befolkningen har valt dem. Men jag delar inte uppfattningen att människor kostar. Alla ska vara med i samhället, vi  tjänar inte på inskränkthet .eller att köra in kilar i samhället. Håll ihop, dra inte i sär

utredarna claeskrantz ifmetall ab EXPRESS dn svd


Budget utan jobbsatsningar

Budget utan jobbsatsningar

Ni har väl hört det förut att regeringen har en jobblinje, ändå är arbetslösheten så hög som 8%. Ni minns säkert också att de kallade 6%arbetslöshet för massarbetslöshet och katastrof för 4 år sedan 2006, nu skriver de själva att de behöver ytterligare 4 år på sig att komma ner till den siffran. 8 förlorade år för det arbetslösa med andra ord

Den så kallade ”jobblinjen” går fortfarande ut att det ska vara större skillnad. Om de arbetslösa blir fattiga så hittar de jobb, börjar putsa skor eller erbjuder sig till lägre löner så att skillnaderna i samhället ska öka ännu mer.

I år får kommuner och landsting 17 miljarder (för att det är valår) men nästa är blir det mindre, 3 miljarder låter mycket men täcker inte inkomstbortfallet för minskade skatteintäkter pga den höga arbetslösheten

Den höga ungdomsarbetslösheten är regeringens stora sorgebarn och det är förvånande att de gör så lite för de 30% av ungdomarna som är utan jobb. Den så kallade jobbgarantin för unga betyder inte garanterat jobb som namnet antyder utan rätt att få hjälp från arbetsförmedlingen till någon åtgärd efter 3 månader. När det gäller coacherna så har de fungerat väldigt olika, många som jag känner säger att de inte få någon hjälp alls, mer än att efter några månader få skriva CV och uppmaning att gå runt och presentera sig på olika företag.

Mycket snack och lite verkstad allstå

sr, ab 2 expr dn svt svt


Vigseln 101010

dsc01126 (MMS)

Vigseln 101010


Det saknas minst 20 miljarder till välfärden

Under valrörelsen lät det på Borg och Reinfeldt som att det inte fanns något samband mellan att sänka skatterna, mest till de som har det bäst, och kvalité i välfärden. Men utöver att de arbetslösa och sjuka får betala kalaset så blir också välfärden lidande.

Dessutom brukar Borg och Reinfeldt skryta om att det gått så förträffligt med Svensk ekonomi under krisen. Sanningen är att de ärvde ett överskott på 100 miljarder, de ärvde ordning och reda i ekonomin med så starka budgetregler, det har bidragit till att Sverige klarat sig.

Men det finns ett skäl till. Regeringen har låtit arbetslösheten stiga mycket högre än i till exempel Norge eller Tyskland. De har gått ifrån principen att bromsa i högkonjunktur och gasa i lågkonjunktur för att hålla industri och jobb i gång. De sätter inte jobben först de bara säger att de gör det. I stället har politiken gått ut på större skillnader och att det skulle få dynamiska effekter på arbetslösheten.

Nu saknas det 20 miljarder i kommuner och landsting på grund av minskade skatteintäkter som blir följden av hög arbetslöshet. Det saknas också eftersom den borgerliga regeringen inte vill höja anslagen. Det gjorde det bara tillfälligtvis under valåret, för att det skulle se bra ut. Man undrar ju när dessa samband ska avslöjas?

Dessutom blir vi äldre och äldre och kommer att behöva såväl omvårdnad som boende även som gamla och det ska också betalas

 

 

För övrigt kan vi konstatera att vi är ett litet land med en väldigt stor regering, undrar vad det tyder på?


Det mångkulturella Sverige på Riksdagens öppnande


Hatten av för ny regering

 

Jag delar inte alliansregeringens uppfattning om att det är bra med större skillnader, jag har inte samma uppfattning som högern om att kommande reformutrymme hellre ska gå till skattesänkningar för de som redan har än att satsa på välfärd.

Men jag är trots det lite ”impad” över den nya regeringen. Missförstå mig rätt. (för jag känner till att alla mina blogginlägg brukar användas emot mig)

Det är inte politiken som imponerar. Högerpolitiken drar isär, sopar problem under mattan och genomför i rask takt två tredjedelssamhället.

Nej det är sättet att paketera politiken som imponerar på mig.

Ju trevligare, socialare och fräscha statsråden är desto lättare blir det att genomföra en hård kall politik. En politik som tvingar sjuka människor att sälja sina lägenheter för att de inte kan arbeta, en politik som släpper en generation till långtidsarbetslöshet en politik som påstår att de har en arbetslinje genom det som kalls incitament.

En politik som också ger grogrund till avundsjuka och främlingsfientlighet impar inte på mig men som sagt Fredrik Reinfeldt, Birgitta Ohlsson, Tobias Billström, Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling, Sten Tolgfors, Göran Hägglund, Maria Larsson, Stefan Attefall, Ulf Kristersson, Anders Borg, Peter Norman, Jan Björklund, Nyamko Sabuni, Eskil Erlandsson, Andreas Carlgren, Maud Olofsson, Anna-Karin Hatt, Catharina Elmsäter-Svärd, Lena Adelsohn Liljeroth, Hillevi Engström, Erik Ullenhag är både snälla, snygga och trevliga åtminstone de flesta av dem och det tycker jag är bra gjort av högern att lyckas med

Hatten av, vi inom de rödgröna har nämligen inte lyckats med den bedriften

 

 

 

svd, ab 2 expr dn svt


Påväg till Riksdagens högtidliga öppnande

dsc01117 (MMS)

Påväg till Riksdagens högtidliga öppnande


Valsedlarna till talman räknas

dsc01113 (MMS)

Valsedlarna till talman räknas


Härstedt till talman

På måndag väljer Riksdagen ny talman

Då blir det votering om det ska vara Riksdagens största parti som ska ha talmansuppdraget eller om det är de som bildar regering som ska ha det.

Vi rödgröna föreslår Kent Härstedt till talman, dels för att han har lång erfarenhet, gedigna internationella kontakter, bra på konflikthantering och för att han är från Skåne.

Vi tror att det kan bli väldigt bra med Kent och hoppas att de borgerliga partierna röstar på honom. Diskussionen om att vi skulle lägga oss platt bara för risken att Sverigedemokraterna möjlighen skulle stödja vårt förslag kan läggas ned.

I så fall skulle vi inte kunna lägga ett enda förslag i fyra år. För tänk om någon stödjer det?

Skillnaden är om det skulle vara så att vi skulle lägga förslag som anpassas så att det skulle gillas av till exempel Sverigedemokraterna. Då skulle vi vara mycket illa ute.

Vi ska givetvis driva en aktiv oppositionspolitik för fler jobb, utbildningssatsningar, grönomställning, rättvisa, mänskligare omhändertagande om sjuka och arbetslösa och kvalité i välfärden. Får vi igenom den politiken, är det adlelses utmärkt

Men vi kompromissar inte om alla människors lika värde och ett öppet demokratiskt välkomnande och varmt samhälle

 

 

 

DN 2 expressen 2 svd ab ab om Arksesten svt 2


RSS 2.0