Trix, trix, trix

 

Att inte räkna alla arbetslösa, att kalla försäkringar för bidrag och påstå att välfärden är bra som den.

Allt det där är bara siffertrixande för att dölja att de misslyckats med sina vallöften dvs jobben och skolan.

Det är min reflektion om kvällens partiledardebatt. Plus att det diskuterades för lite om jämställdhet, feminism och kvinnors stressiga situation som sliter ut dem och gör dem sjuka. 

I ett läge där arbetslösheten ligger på 8 procent, där 400 000 går arbetslösa vill Fredrik Reinfeldt att vi ska byta mätmetod för arbetslösheten. Siffertrixande och taktiserande går före politik.

Sedan början av 2007 har Sveriges arbetsföra befolkning ökat med 437 000 personer, och då räcker inte 250 000 nya jobb särskilt långt. Sysselsättningen har faktiskt sjunkit under perioden.

“arbetskraften” säger ingenting om hur många som får ett arbete. Regeringen kan öka “arbetskraften” genom att utförsäkra människor, eller höja pensionsåldern. Eller så kan de skära ned på studiebidraget så att fler av de som studerar måste söka jobb.

Siffertrix bygger på att regeringen inte räknar in inflation – att pengar blir värda mindre – löneökningar eller befolkningsökning. För att man ska kunna behålla personaltätheten i exempelvis äldreomsorgen krävs det att resurserna räcker till att både möta de ökande behoven hos en stigande befolkning, och till att täcka personalens löneökningar. Ett bättre mått på hur mycket resurser som läggs på välfärden är att titta på personaltätheten. Antal anställda i till exempel äldreomsorgen har sedan 2006 minskat trots att vi har en kraftigt åldrande befolkning.

 


RSS 2.0