Gott Nytt År

Vill ta tillfället i akt och önska alla bloggläsare ett riktigt gott nytt år.

 År 2010 kommer bli ett historiskt år. Vi kommer få Sveriges första kvinnliga statsminister. För så måste det bli. Sverige har inte råd med fyra år till av Reinfeldts politik. 

År 2009 har bland annat fått benämningen skitår. Ett uttryck som myntades av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin och tyvärr inte långt från sanningen. År 2009 blev ett mörkt år för många. Arbetslösheten skenade, konkurserna haglade och socialbidragen har slagit i taket. Arbetslöshetet kommer att fortsätta stiga trots att ekonomin vänder.

Förra året genomfördes den nya sjukförsäkringsreformen. De borgerliga riksdagsledamöterna applåderade beslutet. Vid årsskiftet kommer den få reell effekt när 10 000-tals människor blir utförsäkrade.

 Regeringens nedmontering av utbildningar för arbetslösa har slagit hårt mot ungdomar på mindre orter där arbetsmarknaden är tuffare och behoven av insatser större.

 Klyftorna har ökat avsevärt i landet de senaste åren, de rika har blivit allt rikare och de fattiga allt fattigare. Inget görs för att motverka de växande klyftorna mellan människor eller mellan olika landsändar. Regeringens politik fortsätter att slå mot de allra mest utsatta och de som är i störst behov utav skyddsnäten.

Nu gäller det att se framåt.

Vi har inlett det röd-gröna samarbetet och det växer sig allt starkare för varje vecka som går. Och många nya viktiga framtidsinriktade beslut togs på socialdemokraternas jobbkongress. Vi tror på framtiden och människors kraft att ta sig ur svårare stunder. vi kommer därför att kämpa för högre anslag till vård, skola och omsorg i kommuner och landsting, en ekonomisk trygghet för sjuka och arbetslösa, rättvisare skatt även för pensionärer samt en storsatsning på att bygga om Sverige till ett modernt, energieffektivt och miljövänligt land.

GOTT NYTT VALÅR


God Jul

Hoppas att alla har en skön och avkopplande ledighet. När själva julaftonen är över finns det mer tid för reflektion. När julfirandet med tomte och julklappar, god mat och hälsningar från släkt och vänner är över känns det angeläget att lyfta blicken lite.

Först tänker jag på mitt fadderbarn i Tonkolili i Sierra Leone . Hennes namn är Rugiatu Kargbo och i sitt senaste brev kunde hon skriva hela alfabetet. Fältarbetaren skickade med en hälsning om att de genom actionAid  fått möjlighet till en bättre skola och vatten till fler barn.

Sedan går tankarna över till de 36 miljoner som saknar sjukförsäkring i USA och att Obama lyckats få igenom en sjukvårdsreform trots hårt motstånd fån högerkrafter.

Så visst finns det hopp om att det går att förändra. Det finns hopp för SAAB-arbetarna, även om det känns dystert.

Det finns saker vi kan göra själva för att förändra, men störst kraft får det om vi gör saker genensamt. Som till exempel insamlingar, skatter och solidaritet

Julen är inte över ännu, det finns fortfarande möjligheter att skicka hälsningar, ringa en vän eller ställa upp får de som har det svårt.


Idag är det interpellationsdebatt om stupstocken, igår tog regeringen ett nytt beslut

 

Dagen före interpellationsdebatten om stupstocken för de sjuka tar regeringen återigen ett nytt beslut. Återigen ett bevis på hafsigheten och att den borgerliga majoriteten inte tänkt före de beslutat. Men det är väl bra att de försöker rädda några från ekonomisk kolapps. Det är svårt för sjuka människor att bli friska om de ska känna oro över hur de ska ha råd med hyra och mat. Det är bra att Mona Sahlin ställt en interpellation i frågan och på så sätt tvingat regeringen till att ändra sig, om än lite.

Men Reinfeldt vill inte/vågar inte ta debatten med Sahlin utan skickar fram Husmark-Persson. Han pratar hellre i radion om att han kommit hem för att rädda moderaterna från valförlust än tar debatten mot Sahlin.


Nu kan det nog inte bli dystrare…

Det här veckoslutet blev det mörkaste på väldigt länge. Och då menar jag inte att vi har årets kortaste dag just nu. Jag menar fiaskot i i Köpenhamn. Om hur världens ledare inte kunde förmå sig till något klimatavtal. Hela poängen med COP15 var ju att förhandla fram efterföljaren till det juridiskt bindande Kyotoavtalet.

Viktiga beslut skjuts på framtiden, vilket innebär fortsatt osäkerhet och risk för rejäl handlingsförlamning gällande klimatinsatser. Läs om fiaskot i DN

Dessutom kommer beskedet från GM att moderna, energieffektiva, säkra SAAB ska läggas ned. En del kan tycka att tillverka bilar skulle vara motsägelsefullt mot att rädda klimatet. Jag ser det inte så. Vi kommer även i framtiden använda oss av bilar för att förflytta oss. Då gäller det att tillverka bilar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Kombinerat med attraktiva, smarta, bekväma kollektiva lösningar.

Dråpslaget mot Västsverige, drabbar faktiskt arbetstillfällen i hela Sverige. Det tog inte ett ens ett dygn efter beskedet om SAAB till att underleverantörer varslade om kommande uppsägningar.

Men nu måste vi vända detta. Vi kan inte fira jul utan att ha några ljusglimtar för de drabbade, det är bråttom.

Så kom igen Sverige, kom igen, kom igen FN kom igen.

Noll koll

saab

måste vändas till något bra


Det är kallt men det finns hopp för möjligheternas land

Just nu debatterar Riksdagen samhällsekonomi, finansförvaltning och bidragen till kommunerna. Snön vräker utanför Riksdagshuset och snart ska Riksdagsledamöterna gå på julledighet. Det jävla skitåret (som Littorin kallar det) börjar äntligen ta slut

Det har varit en lång och kall höst på många sätt. Den kalla handens politik som den moderatledda regeringen driver har blivit allt tydligare. Stupstocken i sjukförsäkringen kryper närmre.

Krisen är global men Sverige halkar efter andra länder. Tillväxten sjunker mer i Sverige, och arbetslösheten stiger snabbare, än i EU. För detta bär regeringen ett ansvar.

Sverige halkar efter. Arbetslösheten växer snabbare i Sverige än i andra länder. Ungdomsarbetslösheten är 30% procent.

”Utanförskapet” ökar. Utanförskapet – beräknat på det sätt som moderaterna gjorde i valrörelsen - har på tre år ökat med 70 000 personer. Utbetalningarna av socialbidrag beräknas öka med 50 procent mellan 2008 och 2012.

Arbetsmarknadspolitiken inriktas på förvaring. Tre av fyra platser inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avskaffats sedan regeringen tillträdde. I regeringens så kallade garantier får endast sju procent utbildning eller praktik.

Sverige har stora underskott i de offentliga finanserna. Under 2010 lånar regeringen över 100 miljarder kronor - bland annat till skattesänkningar. Sverige kommer att ha stora offentliga underskott under många år framöver.

Vi socialdemokrater har föreslagit en mäng åtgärder för att hålla sysselsättningen uppe, så att inte arbetslösheten biter sig fast och välfärden undergrävs. Vi måste se till att få fram fler livskraftiga företag och höja produktiviteten så att svensk konkurrenskraft stärks.

Men våra förslag röstas ned av borgerliga majoriteten här i Riksdagen.

Vi får se till att nästa år blir ljusare. Sverige är möjligheternas land och vi måste vända den negativa trenden.


Är man sjuk ska man få sjukpenning; vi ska inte ha en stupstock i sjukförsäkringen

Vi, hela samhället, måste se till att människor ska få möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Därför har vi i vårt budgetalternativ resurser till rehabilitering, utbildning och introduktionsjobb

Vi har i vår budgetmotion anslagit medel till förbättrad sjukpenning, inklusive nej till stupstocken (2,3 mdr 2010; 2,5 mdr 2011 och 2,65 mdr till 2012).

Vi har också föreslagit riksdagen att under åren 2010-2012 investera över 4 miljarder kronor i rehabilitering och lönebidrag, bland annat har vi 5 000 lönebidragsplatser 2010, 7500 2011 och 10 000 2012.

Därtill har vi 15 000 fler studieplatser för vuxna på komvux, som bland andra kan gå till personer som blir utförsäkrade ur regeringens system.

 Regeringen är emot dessa investeringar, utan föreslår istället ytterligare sänkta skatter på lånade pengar.

Ni har kanske sett att expressen påstår att vi socialdemokrater mörkar vår budget. Det påstod även moderaterna i förra veckans stupstocksdebatt. Den har dock funnits tillgänglig under hela höstens på Riksdagens hemsida. Finns ingen som helst anledning för oss att mörka den eftersom vi föreslår fler jobb, utbildning, trygghet och rättvisa.

Ni har väl inte missat Agenda, Där debatteras återigen regeringens stupstock  

 

 

 


Hon hade ingen aaaaaaaaaning om vad remissinstanserna sagt..

I söndagens Agenda påstod Christina Husmark-Persson att ingen av de tunga remissinstanserna reagerat över utförsäkringspolitiken. Inget kan vara mer fel

Läs gärna Aftonbladet som redogör för remissinstanserna, där visas Socialdepartementets sammanställning av remissvaren angående de båda promemorierna "Ettårsgräns för sjukpenning..." och "Införande av en rehabiliteringskedja" som ligger till grund för propositionen "En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete".

Dessutom tror jag att Husmark – Persson borda ha lagt märke till att Försäkringskassans ordförande avgick i protest våren 2008.

Det är ett och ett halvt år sedan som de borgerliga riksdagsledamöterna i juni 2008 applåderade att de lyckades rösta igenom de nya reglerna som kastar ut sköra människor från årsskiftet.

Det är märkligt att de kan låta så förvånade nu när deras politik ger det resultat som de är ute efter. De är så förvånade att de ändrar sig lite grann. Det räcker naturligtvis inte, de måste ändra sig fler gånger för att få en någorlunda hantering av denna katastrof. Om de menar att de vill ha ett humant samhälle vill säga.
Reinfeldt har ju påstått att Svenska folket är sovande.

Vi socialdemokrater vill att sjuka ska ha rätt till sin försäkring och att arbetslösa ska ha rätt till sin försäkring men att de två sakerna inte ska blandas ihop


Arbetsplatsbesök på Götene Hus den 7 december
Köpenhamns resultat för våra barn och barnbarn

 

Det som 192 länders representanter ska förhandla om i Köpenhamn de kommande dagarna kommer att vara livsavgörande för våra barn och barnbarn. Bra att Obama kommer men det handlar inte bara om honom. 

 Det gäller att sätta ribban högt och inte ducka som Fredrik R gör

Socialdemokraterna har 127 konkreta förslag för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige kan bryta oljeberoendet och minska utsläppen med 40 % till 2020 om vi satsar på ny teknik och alternativa bränslen.

 Sverige skall ta sitt ansvar för klimatet, men vi skall också bidra till en global klimatöverenskommelse. De industrialiserade länderna behöver minska sina utsläpp med minst 30 % till år 2020. Inför en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens och ställ krav på minskade utsläpp från flyg och sjöfart. Stöd fattigare länder med tekniköverföring och anpassningsåtgärder.

Vi behöver bra transporter i Sverige för att klara människors vardag och landets ekonomi. Samtidigt måste transporternas utsläpp kraftigt minska. Infrastrukturinvesteringarna måste öka på både kort och lång. Kapaciteten på järnvägen behöver öka med uppemot 50 procent på sikt. Sverige skall satsa på tåg med hög hastighet mellan våra storstäder, men det behövs också bättre gator och vägar och tätare busstrafik. Bussar och bilar som drivs med fossilfria bränslen måste premieras och uppmuntras. Det är bara några exempel på vad som kan göras. Nu sätts hoppet till Köpenhamn. Så sätt igång och beslut bindande avtal för att rädda planeten.

Sedan är det upp till var och en av oss

 DN

ygeman


Inför debatten om SMS-lånen har regeringen meddelat att det ska bli hårare tag

Jag ska debattera med Beatrice Ask om de fruktansvärda sms-lånen som bara blir fler och fler och som försätter människor i ohållbara situationer. Nu meddelar regeringen om att det ska bli hårdare tag gentemot den floran av försäljningsknep.

Marknadsföringen är aggressiv. Ett flitigt använt lockrop handlar om att även den som inte kan få lån någon annanstans, till exempel på grund av betalningsanmärkning, kan få det här.

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har engagerat sig hårt för att få tuffare krav för företagen som ger SMS-lån. Det är alldeles för lätt att få lån, eftersom ingen kreditprövning görs. Lånen är ett snabbspår till skuldsättning som kan få svåra konsekvenser.

Men undrar varför jag ska behöva lämna in en Interpellation för att regeringen ska vakna

larm på larm om sms-lånen

DN svd


Låt sjuka vara sjuka

Läkare slår nu larm om att svårt cancersjuka patienter tvingas jobba. Det handlar om patienter som är i det närmaste döende men som av försäkringskassan bedöms kunna söka ett heltidsarbete. Hur gick detta till? Hur kan det komma sig att vi år 2009 har en sjukförsäkring där svårt sjuka patienter inte får vara sjuka längre?

 Ja, en sak är säker. Ansvaret vilar inte på försäkringskassan. De följer bara de regler som den borgerliga regeringen beslutat om. Det är alltså regeringen Reinfeldt som ytterst ansvarar för att alltfler svårt sjuka nu förlorar sin sjukersättning och tvingas ut och söka nytt arbete. När det borgerliga förslaget klubbades i riksdagen så varnade vi socialdemokrater för att just detta kunde inträffa. Vi påpekade att en tidsgräns för hur länge en sjuk skulle få ersättning skulle kunna drabba människor oerhört hårt. De borgerliga riksdagsledamöterna ville dock inte lyssna, vare sig på alla remissvar som varnade för att förändringarna inte var genomtänkta eller på oss, utan utnyttjade sin majoritet och körde över oss. De hade dessutom mage att applådera sitt eget beslut, något som i dagens ljus framstår som närmast cyniskt.

Att jaga svårt sjuka är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Regeringen måste lyssna på vår och läkarkårens kritik. Reglerna måste göras mänskliga och sjuka tillåtas vara sjuka. Den bortre tidsgränsen i sjukersättningen måste bort. Det är en fråga om solidaritet mellan människor


Applåder i kammaren när m, kd, fp och c röstade att pensionärsskatten ska vara kvar

De som är äldre idag har jobbat och slitit, ofta under ett mycket långt arbetsliv. De gjorde det för att barnen skulle få det bättre än de. Nu behöver många av dem vår hjälp. Det är dags att ge något tillbaka till den generation som investerade i oss. När hälsan sviktar och kroppen värker och man inte klarar sig hemma på egen hand – då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där. Och den ska vara av högsta kvalitet. Det är vår generations skyldighet!
Det är därför obegripligt att den moderatledda regeringen så fullständigt struntar i det välfärdsarv vi har att förvalta. De beskattar pensionen högre, nedmonterar vården och omsorgen, slumpar ut gemensamma tillgångar i form av vårdcentraler och äldreboenden och låter försäkringspatienter gå före i kön. Det är investeringar som tidigare generationer har arbetat ihop för vår gemensamma välfärd.
Det är också obegripligt att de borgeliga företrädarna i Riksdagen applåderade efter dagens votering då de fick igenom att pensionärsskatten ska vara kvar.


Kommunerna har ledsnat på att regeringen övervältat kostnader och att de inte får besked inför framtiden.

 

Sveriges Kommuner och Landsting har länge efterlyst mer förutsägbara ekonomiska villkor för kommuner och landsting och välkomnar därför en sådan utredning.

"Omsorg om äldre och funktionshindrade, sjukvård, utbildning m.m. är verksamheter som bör präglas av stabilitet och ha förutsättningar att utvecklas i takt med behoven", skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Finanskrisen har gjort det extra tydligt att det behövs bättre ekonomisk stabilitet i kommuner och landsting. Den har inneburit ett skattebortfall på minst 30 miljarder kronor. Den borgerliga regeringen övervältrat kostnaderna på kommunerna genom att försämra den ekonomiska tryggheten för sjuka och arbetslösa. Dessutom är osäkerheten mycket stor om vad som händer 2011 och 2012 eftersom regeringen inte vill ge långsiktiga besked.

SKL har länge framhållit vikten av tidiga besked om statsbidrag, och menar nu att en utredning ska fokusera på hur kommuner och landsting själva kan skapa stabilitet i sin verksamhet.


RSS 2.0