Stöd kvinnor på flyktEnligt UNCHR:s flyktingkommissariat var bara drygt 10 procent av de flyktingar som kom över Medelhavet år 2014 kvinnor. Ändå är det lika många män som kvinnor som flyr. Män och kvinnor lider fruktansvärt i de krig som pågår. Kvinnor tar oftast ett största ansvar för barnen, för att skaffa rent vatten, mat, hitta toalettmöjligeter, kunna tvätta sig när de har mens, föda barn och ge värme år barnen. Kvinnor blir ofta utsatta för våld och sexövergrepp. Enligt Migrationsverket har drygt 50 000 män och drygt 20  000 kvinnor sökt asyl i Sverige hittills under 2015. 

Vad sägs om mer empati och förståelse för de kvinnor som är på flykt? 
När ska vi äntligen se fler aktiva kvinnor i fredsprocesser som vi är så många som drivit i och med  med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet?


Nu behöver kvinnor ha skydd vid ankomst till Sverige, hjälp med boenden, stöd för kvinnor som är gravida eller har små barn, och hjälp till kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.


Ökat stöd till kvinnoorganisationer i Sverige och  i konfliktområden samt mer stöd till kvinnojourer som tar emot kvinnor och flickor som har utsatts för våld och människohandel.

Dessutom behövs akuta insatser för att motverka sexuella övergrepp och människohandel i flyktingläger och i konfliktområden.

Kort sagt; stöd kvinnor på flykt 

Fördöm, förebygg och förhindra alla dessa fruktansvärda bränderAtt vi skulle ha så många pyromaner i Sverige hade jag ingen aning om. Galna pyromaner som går igång på SDs uppmaningar. Det gör mig ledsen, bedrövad och bestört.  Varje morgon vaknar vi upp till nyheter av ytterligare bränder. Svårt sjuka mordbrännare måste stoppas och alla vi andra  måste med kraft förebygga, förhindra och fördöma dessa illdåd. 
Den gångna veckan har varit minst sagt omtumlande. Nu rapporterar morgonnyheterna ännu en gång om ett tilltänkt asylboende brunnit ner. Denna gång är det ett gammalt ålderdomshem som var tänkt att användas som bostad för människor på flykt. 

Att vi behöver vakter för att skydda ensamkommande flyktingbarn, en del under 10 år, från att utsättas för bränder. Att det i sociala medier till och med går att läsa hyllningar till de som tänt på gör att jag skäms över människan. Ska vi verkligen behöva skämmas som Svenskar för att vi har så många galningar omkring oss. Vad är det som pågår? 

SD har ett stort ansvar i det som sker när de direkt eller indirekt uppmanar till rasistiska illdåd. 
Mona Sahlin säger till DN att det finns ”en glasklar linje” mellan Sverigedemokraterna, hatsajter som Axpixlat och en hatisk nätmiljö där potentiella våldsverkare kan befinna sig.
Nu måste vi andra också börja kräva att SD tar avstånd från dessa rasistiska illdåd.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sahlin-kopplar-brander-till-rasism/

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ta-avstand-jimmie-akesson/ordning och reda på flyktingmottagandetAlla ska känna sig trygga, även de som flyr och de som kommit till vårt land. Det är bra att regeringen och de borgerliga partierna kunde göra en överenskommelse för att stärka det svenska mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända. Alla har fått ge och ta för att hitta en så bred ö.k. som möjligt. Ett av det bästa är att  alla kommuner dela på ansvaret för mottagandet.

 

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Nu har äntligen Socialdemokraterna Miljöpartiet och de borgerliga partierna enats kring sammanlagt 21 insatser.

Regeringen har vid flera gånger bjudit in till blocköverskridande samtal kring hur Sverige ska hantera den pågående flyktingkrisen. Efter valet, i samband med att Decemberöverenskommelsen slöts och för en månad sedan.

Insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsutvecklingen. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd. Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är den som viktigast. De som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige.

Några av de 21 insatserna är:

Lag för att alla kommuner ska ta emot

För att kostnaderna för kommunerna ska fördelas mer rättvist är vi också överens om att alla kommuner ska dela på ansvaret för mottagandet. Lagförslaget skyndas på för att träda ikraft den 1 mars.

Begäran om omfördelning från Sverige till andra länder

 Ansvaret måste delas. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd.

EU behöver omfördela av asylsökande. Det betyder att den som söker asyl i Sverige inte kan vara säker på att få sin sak prövad här, utan kan flyttas över till ett annat EU-land. Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU. Vi är också överens att under tre år införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, men undantag görs för kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer.

10 miljarder kronor till kommuner och landsting

Kommunerna får engångssumma på 10 miljarder under 2015. Av dessa går 200 miljoner till civilsamhällets organisationer. Syftet är att säkra kvaliteten i skolan, vården och omsorgen.

Skynda på byggandet av bostäder. Det finns med i vår budget inför nästa år. I samband med denna Ö.K. kan vi vara mer säkra på att förslaget röstas igenom i Riksdagen

 

läs hela Ö.K.n här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Insatser%20med%20anledning%20av%20flyktingkrisen.pdf

 

 

 


FN 70 årDen 24 oktober firas FN-dagen över hela världen för att uppmärksamma FN:s roll i att främja fred och internationellt samarbete. I år är det 70 år sedan FN bildades men tyvärr är behovet av fred och samarbete större än på länge. UN Women nationell kommitté Sverige finns med på flera olika arrangemang under hela veckan som uppmärksammar kvinnors situation i världen.

Trots de stora utmaningarna finns många glädjeämnen. Beslut och revolutioner som FNs medlemsländer har enats om.  FNs kvinnokonvention, Barnsrättskonventionen och rådet för mänskliga rättighet är några bra exempel.
I slutet av september fattade FN beslut om 17 globala mål för en hållbar utveckling. De nya utvecklingsmålen ersätter de tidigare millenniemålen. Till skillnad från millenniemålen, som framförallt riktade sig till utvecklingsländerna, ska de nya målen nås i alla länder.

UN Women har arbetat aktivt för att jämställdhet ska finnas med bland de nya målen och nu gör de det. Ett fantastiskt glädjande besked, dock gäller det att se till så att vi alla går från ord till handling. Det handlar faktiskt om halva jordens befolkning som inte har lika mycket makt över sina liv som den andra halvan. Det handlar om rätten till sin egen kropp och till sitt liv.

Mål nr 5, av de 17 målen, att ”uppnå jämställdhet” innehåller flera delmål som att utrota våld mot kvinnor, sexuell exploatering, barnäktenskap och könsstympning. Diskriminering av kvinnor och flickor ska upphöra. Kvinnor ska ges samma möjligheter att delta i beslutsfattande inom politik, ekonomi och offentligt liv. Ett delat ansvar för familj och hushåll ska främjas och obetalt hemarbete ska uppvärderas. Kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste säkras. Det handlar om rätten till sin egen sexualitet och rätten till sin egen kropp. Bara att bli gravid och att föda barn innebär fortfarande livshotande faror i stora delar av världen.

Så stort grattis till FN både för de 70 åren och för att det gick vägen med de nya målen! Nu får vi tillsammans fortsätta framåt på olika sätt för att se till att vi får en jämställd värld fritt från våld och förtryck.

 
Vad sägs om lite ost och mjölkprovning?Fredagseftermiddagen avslutades i strålande solsken på Bossgården utanför Falköping för oss socialdemokratiska Riksdsgsledamöter.
Vi fick både hälsa på korna, titta på hur mjölkroboten fungerade, tala om mjölkböndernas situation. Som extra guldkant på dagen blev det ost och mjölkprovning på Falbygdsmejeriernas utsökta sortiment. 

Lars-Olof Josefsson, Bossgården, Brunnhem, Stenstorp. De bjöd på dessa delikatesserna. De har valt ekologisk produktion och levererar mjölken till Falköpings Mejeri. 

Vi var mycket nöjda med hela dagen som startade på Dafgård i Kjällby, fortsatte till Wrågården där landsbygdsutvecklare Nicklas Fällström tog emot med öppna armar 

Välkomna till SkaraborgFredagarna i oktober har vi fördjupat oss i Västverige. Ni som följer min blogg har sett att vi besökt Falkenberg, Varberg, Trollhättan och Göteborg. Idag hälsar jag mina Socialdemokratiska Västsvenska kollegor till Skaraborg. Vi ska studera livsmedelsindustrin och landsbygdsutveckling.

Vi börjar med att besöka Dafgård i Kjällby. 
Magnus Dafgård presenterar företaget och ger reflektioner över svensk livsmedelsindustri konkurrensförmåga. Han berättar också om företagets historia och dess framtidsplaner.
 
 Idag ska vi också få information som vi kan ha nytta av i arbetet med att ta fram den livsmedelsstrategi som socialdemokratiska regeringen initierat. Därefter får vi se produktionen. Kanske får vi se när pizza, korv, lassagne, köttbullar, kåldolmar formas och tillagas.

Skaraborgs fackliga ledare Ulrika Karlsson, från fackförbundet Livs, finns med under dagen och ger fackets syn.
 

Sedan åker vi vidare till  Wrågården (www.wragarden.se) – restaurang och aktivitetscenter, i Falköpings kommun.
Wrågården utsågs till ”Årets lokala matproducent i Skaraborg 2015”. Här ansluter Niclas Fällström, landsbygdsutvecklare
 
Bara några kilometer därifrån finns Husets Bageri i Torbjörntorp.  Där får vi se ett litet lokalt bageri som utvecklat sin verksamhet under åren.
Vi kommer att avsluta dagen hos familjen Evy och Lars-Olof Josefsson, Bossgården, Brunnhem, Stenstorp. De ska berätta om hur de utvecklat sitt lantbruk med utökad åkerareal samt större kobesättning med mjölkningsrobot. De har valt ekologisk produktion och levererar mjölken till Falköpings Mejeri.

Kort sagt det blir en mycket intressant dag för oss och jag hoppas vi får många viktiga intryck som vi har nytta av i våra politiska uppdrag. 

Ta hand om erIlldåd och attack på hela Sverige. Det är inte bara Trollhättan som sörjer idag, det gör vi alla.
Jag blir så förtvivlad över hur människor kan bete sig på så fruktansvärda sätt.
Sänder tankar till offren, till barnen, oroliga föräldrar, lärare och andra som är direkt berörda. 

Som förälder och lärare kan jag tänka mig in i situationen men förstås inte alls på samma sätt som för de som utsatts för dessa våldshandlingar. När en vännina, som inte hade hört vad som hänt, ringde mig och jag skulle försöka återge vad som hänt började jag gråta. 

Men nu krävs samling, stöd och struktur.

Våld ska med kraft fördömmas och jag förutsätter att vi alla tar kraftigt avstånd från dessa illdåd och tar avstånd från de som uppviglar till mord, våld och övergrepp. Att sätta eld på en flyktingförläggning, att mörda eller att uppvigla till något sådant är fullständigt oacceptabelt. 

Alla har rätt till en trygg uppväxt miljö och en trygg skola. Det behövs fler vuxna i skolan, fler föreningar och bättre sätt att hitta dessa unga män som verkar vara i riskzonen för att bli våldsbenägna.

Ta hand om varandra 

IPU kräver ansvar i flyktingfråganSom jag beskrivit tidigare har IPU förhandlat fram ett uttalande om flyktingsituationen. I går antog vi det uttalandet som handlar både om de fruktansvärda och onödiga krigen som tvingar människor på flykt. Det handlar också om ansvar och gemensamma ansträngningar för att klara dessa utmaningar och att förhindra att barn och kvinnor utnyttjas, misshandlas och våldtas i krig, konflikter och i flyktingläger.
Det finns ett stort behov av att skydda kvinnor och barn i flyktingläger, att ge dem möjligheter till vatten, möjlighet att tvätta sig, tillgång till mensskydd, sjuk- och hälsovård, skolgång och att få ett stopp på våldtäkter och barnäktenskap. 

Parlamentariker världen över bör arbeta för att stärka nationella system för att skydda flyktingbarn och bistå nationella myndigheter och internationella organisationer i mottagarländerna, i arbetet för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn och deras rätt till utbildning och aktiviteter, och att barnen får hjälp att söka efter sina familjer och släktingar.
Medlemsländerna bör hjälpa varandra och finna ett sätt att kombinera gränsskydd med rätten att söka asyl. Genèvekonventionen måste efterföljas. Inga barn får finnas i arrest eller fängelseliknande förvaring det gäller naturligtvis även flyktingar. Det är inte brottsligt att vara flykting, tvärtom flyktingar behöver hjälp, stöd, empati - inte sättas i fängelse


Tuffa förhandlingar om flyktingsituationenSamtidigt som partierna i Sverige träffas för att hitta hållbara lösningar för flyktingsituationen har vi möte i Geneve om hur länderna ska agera ansvarsfullt i denna oroliga tid.


Behovet av globala politiska och humanitära lösningar på migrationskriser har seglat upp som en akut fråga under Interparlamentariska unionens (IPU) möte här i Genève. Inte så konstigt eftersom krigen tvingar människor bort från sina hem i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget. Det är en oerhörd utmaning både för de länderna som människorna flyr ifrån och till de länder de passerar och flyr till.


Det stora behovet av globala politiska och humanitära lösningar vid migrationskriser runt om i världen diskuteras på i stort sett varje punkt på dagordningen. Under mötet debatteras också om parlamentariska åtgärder för att skydda asylsökande och flyktingar.

Jag fick det tuffa uppdraget att ingå i redaktionskommittén för att få fram ett gemensamt uttalande. Vi satt många timmar i går kväll för att försöka jämka ihop oss och under dagen idag kommer vårt förslag presenteras för de övriga 600 deltagarna i församlingen.
Uttalandet handlar om ansvar, lösningar och vikten av att hjälpas åt nu. Samarbeten över gränserna sätts på prov i dess nödsituationer men det är ingen tvekan om att det finns inga andra lösningar än just samarbete. Migration, jämställdhet och demokratiNu är vi samlade igen, parlamentariker från 130 länder i Geneve. Vi kommer att fokusera på migration. Vi har naturligtvis många andra frågor på agendan men det känns angeläget att diskutera anständighet, delaktighet och gemensamt ansvar i denna svåra situation. 

Det finns 230 miljoner migranter, flyktingar och asylsökande i världen idag, det utgör egentligen en liten andel av världens befolkning. I dessa oroliga tider ser vi främlingsfientlighet, rädsla och rasism på många håll i världen. Som vanligt i krig och konflikt blir det kvinnor och barn som lider hårdast. 
Vi kommer på olika sätt fördjupa oss i ländernas möjlighet att ställa upp för de som flyr från krig och förtryck. Samt se vad det innebär för utsatta kvinnor, män och barn som i sin tur kan leda till människohandel och människosmuggling.


Vi ska diskutera parlamentariska åtgärder för rättvisare, smartare och mänskligare migration. Vi ska också försöka tydliggöra fördelarna med migration för både för länderna och för invandrare och deras familjer.

På IPUs 133:e möte är vi 680 parlamentsledamöter, däribland 47 talmännen i parlamentet. Vi är tyvärr inte hälften kvinnor, eftersom världens parlament inte är jämställda, men vi är 219 kvinnor som är ok förhållande till hur det ser ut, men det är inte bra.


Under fem hektisk dagar kommer vi IPU medlemmar också att anta en resolution om demokrati i den digitala tidsåldern i förhållande till integritetsfrågor. Dessutom kommer vi undersöka andra stora globala frågor som kampen mot terrorism, skydd av kulturarvet och vi kommer också att titta på sätt att stärka parlamentens förmåga att utvärdera regeringars arbete. 

Dessutom ska vi försöka följa upp FN-toppmötet som antagit nya hållbarhetsmål och se hur vi kan samarbeta mer för demokrati, fred, rättvisa för effektivt genomförande av alla utvecklingsmålen.

Just nu ska vi debattera och rösta om vilken fråga som ska utgöra ett särkilt brådskande ärende. 

Tillgång till vatten en mänsklig rättighetNär det stod klart att FNs nya hållbarhetsmål innehåller ett mål om jämställdhet blev jag mycket glad och förväntar mig att vi får jobba hårt för att nå en jämställd värd till 2030. Jag har skrivit en hel del om det.

Idag har jag tagit del av ett av de andra målen dvs.

6. Garantera säker tillgång till rent vatten och sanitet för alla.


 
Givetsvis är tillgång till vatten avgörande för att överleva och en förutsättning för mycket annat.
Att kunna laga mat, hålla sig ren inte minst under mensperioden, tvätta, odla allt förutsätter vatten. 

I IPUs Mellanöstern kommitté fick vi en genomgång om vad det kan betyda för hela regionen och hur flyktingar i Mellanöstern kan bli hjälpta av FNs mål. 

Vatten kan användas som maktmedel om tillgången stryps och kan leda till större konflikter. 
Vi har tyvärr flera gången sett hur Israel stryper vatten till Palestina. Menas israeliska bosättare kan ha pooler och vattna sina gröna gräsmattor samtidigt som marken torkar för Palestinier.
Uttorkade bäckar med lite förorenat vatten leder till än större misär och sjukdom. FNs mål om vattentillgång för alla kan användas som en möjlighet för samarbete till en lösning.


Bostäder, lägenheter och byggen
Socialdemokraterna i Västsverige arrangerar under höstkampanjen en turné i Västsverige för de västsvenska riksdagsledamöterna. Idag är det Göteborgs tur.
Det ska bli en mycket intressant dag eftersom vi ska ta oss an Bostadspolitiken.
Vi ska diskutera hur nyproduktion kan ökas på ytterligare och hur får vi billiga bostäder byggda?
Vi startar i vid älvstranden www.alvstranden.com/alvrummet

Medverkar gör bl.a. Jahja Zeqiraj, ordförande för Göteborgs fastighetsnämnd.

I eftermiddag besöker vi stadsdelen Frihamnen, där 10 000 bostäder ska byggas. Dit tar vi oss med elbusslinje 55.
Frihamnen är en del av den nya Älvstaden som skall byggas mitt i Göteborg. 
http://alvstaden.goteborg.se/ 

Det behövs fler lägenheter i hela landet därför satsar regeringen ytterligare i den budget som ligger på riksdagens bord. Nu finns det en risk att de borgeliga partierna gör gemensam sak med SD för att stoppa denna gigantiska investering i bostäder. Vi får hoppas att de tar sitt förnuft tillfånga för det vore förödande i dessa tider om inget görs åt bostadsbristen. De tror att de så kallade marknadskrafterna ska fixa bostäder men efter 8 år av borgeligt styre har det bara blivit längre bostadskö. Det är dags för nya tag och en ny investering i fler bostäder.   

AKB får det hett i KarlstadTill och med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sa i valrörelsen 2014 att Sverige under de kommande åren behöver höja skatterna för att klara välfärden. Efter åtta år av nedskärningar investerar regeringen i jobb, skola, klimat och välfärd. De borgerliga partiernas skattesänkarpolitik har testats förr, den fungerar inte och underkändes av väljarna. Ändå åker moderater till Karlstad för att plädera för ännu mer skattesänkningar och ännu mer nedskärning av välfärden. 

De är visserligen väldigt splittrade och AKB får det hett om öronen i Karlstad när det ska diskuteras om när de ska lägga fram sina förslag och med vem.
 
Att Moderaterna nu delar numera vår slutsats att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet är bra. Arbetslösheten är ojämnt fördelad i Sverige. Särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller personer med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För bättre matchning på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas.
 
När Moderaterna lämnade regeringsmakten efter åtta år var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Att då säga sig vilja trycka tillbaka arbetslösheten med mer jobbskatteavdrag, fast de byter namn på skattesänkningen är den inte trovärdigt.
 
Att som Moderaterna sänka lönerna för de som tjänar minst längst är inte hållbart. Det ökar samhällsklyftorna och försvårar integrationen. Med den logiken skulle det bli fler direktörer om direktörerna fick lägre lön. 
 
 I sin budgetmotion föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och i kommunerna. Det samtidigt som vårdanställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. 

Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi eftersom vi har en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.  

EBT låter DÖ dö och AKB Ebbar utDe borgerliga partierna har på ett djupt oroande sätt lämnat överenskommelsen om hur Sverige ska styras när det inte finns någon tydlig majoritet. Ett handslag som skulle gälla för åtta år hölls inte ens i ett år. Detta har skett utan någon föregående diskussion eller förvarning med dem man ingått överenskommelsen med. 

För oss socialdemokrater var Decemberöverenskommelsen aldrig förstahandsalternativet. Vi hade föredragit mer av blocköverskridande samarbeten. Ovanför allt detta vilar dock ett glasklart löfte från moderaterna och förre statsministern Reinfeldt: den som har det största regeringsunderlaget ska få styra Sverige. Accepterar man inte Decemberöverenskommelsen finns detta fortfarande kvar. Kommer Moderaterna stå fast vid sitt ursprungliga löfte? De borgerliga partiernas agerande kommer att avgöra om vi går mot en mer normal politisk situation eller om de vill kasta ut landet i djup osäkerhet och konflikt i en situation där vi istället behöver stabilitet och samarbete. 

Från samtliga borgerliga partier kommer nu tydliga signaler om att man inte vill ha mer oordning, att budgetreglerna ska respekteras och att man kommer att följa praxis och rösta på sina egna budgetar. Utom från Moderaterna. Anna Kinberg Batra lyckas inte redogöra för hur hon ska styra sitt parti, riksdagens näst största, ska agera i detta nya läge. 
 När Anna Kinberg Batra  överger centrala överenskommelser utan att klara att svara på hur hennes eget parti ska agera imponerar det inte. Vi socialdemokrater har hela tiden visat oss öppna att ta ansvar för Sverige och att samtala med de borgerliga partierna – både samfällt och med enskilda partier. 
Just nu står hoppet till C och fp som i detta läge visat på anvsvarstagande i en svår tid. I en tid när både EBT och AKB låter dö dö för att rädda sitt eget skinn


Samtal i Tibro om skolan
I går fick jag följa med Kommunalrådet Rolf Eriksson till  Häggetorpskolan där han själv jobbat som lärare i många år. Vi pratade om satsningen på skolan som finns med i regeringens budget. Vi gick runt i bibliotek, matsal, fritidshemslokaler och klassrummen och träffade elever och lärare. 
Om budgeten går i genom blir det bättre för både eleverna och lärarna.

Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. 

Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. 

Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

Naturligtvis välkomnade Rolf Eriksson skolsatsningen och hoppas att pengarna ska kunna användas på bästa sätt så att det gör nytta för barnens skolgångHellre bra skola än fler skattesänkningar

 

 

Synd att partiledardebatten inte har skolan som debattämne ikväll

Trots att många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare, står den svenska skolan inför stora utmaningar. Skolresultaten har sjunkit under många år i rad, den svenska skolan har blivit allt mer ojämlik och bristen på lärare är ett allvarligt problem. Nu står skolan inför ytterligare ansträngningar i samband med att fler kommer till Sverige.

 

Jag tror att de allra flesta vill ha en bättre skola och många är beredda att betala skatt om de vet att det går till välfärd och skola. Jag tror till och med att de allra flesta partier vill ha bättre skolresultat, lugn och ro för elever och lärare. Kanske kan skolan bli ett politisktområde vi kan göra upp över blockgränserna.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation även i framtiden och då måste vi vända den här utvecklingen. Sverige kommer aldrig att vara billigast eller störst. Då måste vi istället satsa för en topplacering när det gäller kunskap och kompetens.

 

Nyckeln till att vända skolresultaten är skickliga och engagerade lärare. Läraryrket måste bli ett attraktivt yrke. Därför investerar regeringen nu 3 miljarder på årsbasis i lärarlönelyftet fr.o.m. höstterminen 2016. 

 

Vi investerar i en mer jämlik skola med mer resurser till skolor som har svaga studieresultat och tuffa förutsättningar, ökade ersättningar till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan och mer personal på fritids.

Tidiga insatser av god kvalitet är avgörande för elevens skolgång.  Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

 

Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Därför investerar regeringen i den gymnasiala yrkesutbildningen och vi inför rätt till komvux för att alla som vill ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning.


Kd är ett litet svagt parti som inte går att lita på
Sverige står inför några av de svåraste utmaningarna i modern tid. Krisen i skolan, den höga arbetslösheten och flyktingkrisen måste adresseras kraftfullt. Det kräver att de borgerliga partierna står för sina löften och att de inte skapar ytterligare parlamentariska 

De borgerliga partierna har visat att en tyvärr aldrig kan lita på deras handslag eller de överenskommelser de gjort 

Jag håller med Stefan Löfven som säger att det är upprörande att de borgerliga partierna bryter en överenskommelse som de skrivit under och försvarat inför väljarna.  

Samtidigt har de borgerliga partierna i dag valt att lämna nya besked. De kommer att rösta på sina egna budgetmotioner och inte göra någon gemensam reservation på regeringens budgetproposition.

Decemberöverenskommelsen tvingades fram genom de borgerliga partiernas ovilja till samarbete när Sverigedemokraterna bröt mot riksdagens praxis. 

Det har hela tiden bara funnits två alternativ till Decemberöverenskommelsen, blocköverskridande samarbete eller att göra sig beroende av Sverigedemokraterna.Näringsliv o arbetsmarknad i Västsverige


Socialdemokraternas höstkampanj pågår just nu. Den innebär arbetsplatsbesök, dörrknackning, möten och information om budgeten för fler jobb och bättre välfärd.
Med anledning av det gör vi västsvenska riksdagsledamöter en västsvensk turné under fredagar i oktober.Vi genomför fyra aktivitetsdagar i Västsverige med fokuserar på prioriterade politikområden.

Just idag fokuserar vi på näringsliv o arbetsmarknad när vi besöker Trollhättan.
Vi vill se fler och växande företag, öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, utveckla nya varor och tjänster och ge stöd för export till växande marknader.
Det handlar bl.a om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. 
Vi socialdemokrater har en aktiv näringspolitik inriktad på nyindustrialisering och export som ger stöd för företag och innovatörer att ta fram nya varor och tjänster.

Det ska bli intressant att besöka NEVS i Trollhättan. National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) är ett internationellt konsortium som håller till på gamla SAAB området. Utveckling och produktion inriktas på elbilar. Just nu är NEVS i färd med att anställa runt 150 ingenjörer.
Vi ska få presentation av företaget, dagsläget och framtiden och en rundvandring i fabriken.

Sedan ska vi bege oss till Innovatum. Ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter.
 På området Innovatum är det många som har valt att lägga sin verksamhet. Över 140 företag och fler än 1400 personer jobbar här idag. 

Stoppa övergreppen på kvinnor

Kvinnor har rätt till sin egen kropp! 


Det är med bestörtning jag ser övergreppen som svenska vårdgivare genomför med så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor, mot kvinnornas vilja. TV4:s Kalla fakta har låtit utrusta skådespelare med dold kamera och sedan besökt tre olika vårdcentraler och specialistmottagningar.

Det finns mycket att säga om dessa fruktansvärda handlingar. Det är skamligt att oskuldskontroller genomförs i Sverige 2015. För det första går det inte att se om någon är oskuld, den påstådda mödomshinnan finns bara i historieböcker, skolböcker och i förlegade fördomar.
 
För det andra har kvinnor rätt till sin egen kropp och ingen ska vare sig göra påstådda kontroller, våldföra sig eller ha sex mot kvinnans vilja.

För det tredje oskuldskontroller är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. 
FNs Kvinnokonvention kräver avskaffandet av all diskriminering av kvinnor. Sverige har åtagit sig att arbeta för jämställdhet i enlighet med konventionens 16 artiklar som behandlar allt från utbildning och arbetsmarknad till sexualitet och könsroller.
I artikel nummer 5 som handlar om stereotypa könsroller står de uttryckligen att de som skrivit på FNs kvinnokonvention ska motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på att ena könet är underlägset eller på stereotypa könsroller. 
Eftersom Sverige förbundit sig att följa Kvinnokonventionen måste dessa omoraliska, våldsövergrepp omedelbart stoppas. 

Om Sverige inte har regler som uttryckligen förbjuder detta finns det inget annat sätt än att förtydliga både lagar och regler, omedelbart,  så att dessa våldsövergrepp förbjuds, hindras och beivras på alla sätt.  


Götene och Töreboda here we come!!

 Idag fortsätter socialdemokrater över hela landet att besöka skolor, äldreboenden och företag.

Erik Ezelius och jag besöker två lite mindre kommuner i Skaraborg. Nämligen de fina orterna Götene och Töreboda.

Det är viktigt att hindra den accederande urbaniseringen.  Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas i hela landet.

Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.

 

Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför satsar vi på utbildning och matchning så att människor kan ta jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. Komvux, omskolning och validering är minst lika viktiga förutsättningar för små kommuner

 

För att vända utvecklingen i skolan investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Samtidigt satsar vi på att varje elev får mer tid med sin lärare. Dessutom ger vi mer pengar till kommunerna för att de ska kunna anställa fler inom äldrevården.

 

För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuter regeringen till en miljard kronor till sjukvården under 2016. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd i hela landet.

Det ska bli intressant att besöka skolor, förskolor i Götene och Töreboda för att se hur de extra miljonerna för respektive kommun kan göra nytta för att vända utvecklingen åt rätt håll.


Zimbabwe, Unga Örnar och framtiden

 Unga Örnar Skaraborg startar ett internationellt projekt med Zimbabwe. Som en kick off på detta så besökte Jasen Mphepo Skaraborg. Han är en av nyckelpersonerna i projektet för verksamhet för unga i  Zimbabwe för att de inte ska dras in i drogmissbruk och andra destruktiva liv.

 

Han höll en interaktiv föreläsning om Zimbabwe ur ett kulturellt, religiöst och samhällsutvecklande perspektiv. Jason berättade om HIV/AIDS som är ett stort problem i södra Afrika. Många människor dör i förtid på grund av sjukdomen. Det är viktigt att öka kunskapen hos folket så att barn inte ska bli smittade med HIV utan växa upp friska för att kunna leva ett långt liv.

Vi ställde frågor om medellivslängden, jämställdhet, kostnader för skolgång och hur de ska finansiera sin viktiga verksamhet.

 

 

Läs mer om Jason på Unga Örnars hemsida http://ungaornar.se/nyheter/


BH-utställning på turné med UN womenI samband med UN-womens föreläsningsserie om FNs kvinnokonvention visas även en BH-utställning. De 240 BHarna utgör en symbol för de kvinnor som blivit ihjälslagna/mördade av en anhörig i Sverige de senaste 10 åren. Det är fruktansvärt att så många kvinnor får sätta livet till av någon de känner väl och har delat liv med. Om vi dessutom skulle lägga till misshandeln och våldtäckter skulle vi få ta till flera tiotusentals BH-ar. Att barn i dessa förhållanden får lida oerhört och utsätts för stora trauman är inget annat än ett stort misslyckande från det omgivande samhället.

Första anhalten för turnén VR Falköping. Det var en mycket intressant afton om FNs nya millenniemål och jämställdhet på Biblioteket i Falköping. En kväll med samtal om könsroller, mäns våld mot kvinnor, lönediskriminering och FNs nya millenniemål.

FNs Kvinnokonvention eller CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) som den kallas, kräver avskaffandet av all diskriminering av kvinnor. Sverige har åtagit sig att arbeta för jämställdhet i enlighet med konventionens 16 artiklar som behandlar allt från utbildning och arbetsmarknad till sexualitet och könsroller.

UN women har en särskild uppgift av FN att göra Kvinnokonventionen mer känd för att kvinnor ska känna till sina rättigheter. BH-utställningen fortsätter nu till Mariestad.

  

Hav, lax och kaffeUnder oktober månad kommer vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter från Västsverige titta på intressanta näringar i vår omgivning. Vi ska besöka varandras valkretsar för att få mer kunskap om förutsättningar att leva, bo och utvecklas i Väst.
Vi startade med Halland och det blev som väntat en mycket intressant dag. 


Vi började med att träffa entusiastiska samhällsutvecklare i Bua hamn. Vi fick se deras planer på att bygga ut, möta turister och öka attraktionsförmågan. De var med rätta mycket stolta över de båthus, servicehus och bryggor som de byggt. Nu vill de ha fler bostäder och bättre kollektivtrafik.

Sedan for vi vidare med rask takt till Laxbutiken för att höra hur de utvecklat sin verksamhet, dessutom åt vi vansinnigt god grillad lax.Eftermiddagen ägnade vi åt en riktig pärla, det var kafferosteriet i Slöinge. Ett sprudlande entusiastiskt par, Anna & Daniel Eråker, tog emot oss, de fullkomligt sprudlade av idéer. De visade oss hur det går till att rosta kaffe, berättade om pensionatet och om deras planer för framtiden. 

Nästa vecka besöker vi Trollhättan.

Företagsbesök i HallandIdag ska jag och min kollega från Arbetsmarknadsutskottet Anki Ahlberg besöka Riksdagsledamot Adnan Dribani, han ska visa företag i Halland.
Vi börjar med Bua hamn som utvecklats till en året-runt verksamhet med inriktning på destinationsutveckling/turism. Kanske får vi svaret på frågan - Hur kan ett litet samhälle med ca 2 000 invånare skapa näringsverksamheter i ett säsongsbetonat område? 
Jana Nilsson, kommunalråd i Varberg, deltar också 
Här går det att läsa mer http://www.batfjordenshamn.se/
 

 
Sedan drar vi vidare till Laxbutiken. 
Laxbutiken är ett koncept som innefattar både restaurang, delikatessförsäljning och konferens. Under lunchen berättar deras verksamhetschef om deras verksamhet och utmaningar för framtiden. Therese Stoltz från regionens tillväxtutskott deltar också. 
http://www.laxbutiken.se/
 


 
Dessutom ska vi till  Slöinge kafferosteri
Vi träffar Daniel Eråker som driver ett unikt kafferosteri i den lilla orten Slöinge. I Slöinge har man också ett fantastiskt samarbete näringsidkare emellan och om detta kommer han och någon mer från de lokala företagarna berätta mer om.
http://sloingekafferosteri.se/index.html
 


Det kommer bli en mycket intressant dag 


RSS 2.0