Mackdöden
Idag var första dagen som vi riksdagsledamöter får lämna in interpellationer igen. Eftersom vi haft en debatt i min hembygd om hur bensinbolagen sviker landsbygden, ställde jag en IP till näringsministern.

I tidigare interpellationsdebatter har Maud Olofsson beskrivit hur hon vill behålla trycket på oljebolagen. Jag undrar vad som har hänt med det trycket, eftersom i Skaraborg har mackdöden fortsatt. Hon har sagt att konsumenterna måste utöva tryck på marknaden. Men det är ju det som är problemet, det finns inte tillräckligt med konsumenter på respektive småort. Det är precis därför som oljebolagen rationaliserar och lägger ner sina mackar.

Näringsministern brukar kritisera den förra regeringen för att sossarna inte gjorde tillräckligt i fråga om samordning av servicen på landbygden.

Men vad har hon själv gjort på den fronten?

Vilka verktyg har Maud Olofsson använt för att samordningen ska ske i större utsträckning? Jag hoppas få debattera med näringsministern inom de närmaste veckorna

interpellationen¨

mitt förra inlägg om mackdöden


Vadå toppa laget?

Igår skrev DN om att Reinfeldt borde toppa sitt lag. Genast utbröt debatt i radion, andra tidningar och på bloggar om huruvida den borgerliga regeringen skött sitt uppdrag eller inte. Om det handlade om att de egentligen var missförstådda osv. Jag trot inte ett dugg på att det hjälper med att byta ministrar när det är politiken det är fel på.

Möjligen har det gått upp för några i regeringen att folk är arga över att klyftorna ökar, jobbtillväxten tvärnitar och inflationen skjuter i höjden. Möjligen har det nått fram till regeringen att pensionärerna är arga för att de betalar mer skatt än de som jobbar

Möjligen börjar ett och annat statsråd inse att det inte går att säga en sak och sedan göra något helt annat.

Det har påståtts att regeringens vallöften har infrias men i själva verkat är det bara ordbyte på många så kallade reformer.  Som exempel kan nämnas:

Jobbgaranti som inte betyder garanti för jobb utan innebär en kurs för hur man skriver sitt CV.

Påståendet "förenklade regler för småföretagare" har lett till mer krångel och högre avgifter.

Fastighetskatten har bytt namn till avgift och lett till att många småhusägare ute ilandet har fått höjd skatt/avgift istället för vad vallöftet angavs.


Om regeringen varit försäljare hade "konsumentlagen" sagt ifrån att det som säljs ska uppfylla det påstås vara.  Ordet gratis måste till exempel betyda gratis och inte att man måste köpa något annant för att få "varan" gratis.  Men den borgerliga regeringen följer inga sådana regler.

Då hjälper det inte att toppa något lag. Som föresten allt mer uppträder som solitärer och inte som ett lag.Keilos


Det brinner i Yosemite

Nyligen besökte jag  Yosemite Nationalpark i Kalifornien. Där finns bland annat Redwoodträd och enormt stora mammutträd, stora så vi behövde vara 15 personer för att nå runt dem. De har stått i tusentals år och har förvånansvärt nog klarat många skogbränder.
Det brann i närheten av Yosemite nationalpark när jag var där och vi kände brannröken sticka i näsan. Jag hörde på ekot att branden närmar sig ännu mer. Det vore förödande för den nationalparken om elden inte går att stoppa. Det djurliv, de vattenfall och den natur som finns där är helt underbar och fantastisknu är sommaren underbar


Ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar i borgarnas Sverige


Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat från drygt 1 600 vid regeringsskiftet i oktober 2006 till över 2 452 i maj 2008.För ett år sedan var de långtidsarbetslösa ungdomarna så många som 10 000. Att antalet har sjunkit beror inte på att dessa ungdomar fått jobb, utan att de tvingats in i en så kallad jobbgaranti för ungdomar.


Under den socialdemokratiska regeringen fick de ungdomar som var eller som riskerade att bli långtidsarbetslösa chanser till utbildning genom bland annat Komvux, Kvalificerad yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Det fanns också större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom praktikplatser eller utbildningsvikariat. Regeringen har gjort tvärtom och försvårat för ungdomar att få jobb genom att ta bort kvalitativa insatser, mer än halvera arbetsmarknadsutbildningen och skära ner antalet praktikplatser.
http://www.scb.se/templates/pressinfo____243357.asp


källor
Arbetsförmedlingens statistik oktober 2006

Arbetsförmedlingens statistik maj 2008

I maj 2008 deltog nästan 11 500 långtidsarbetslösa i jobbgarantin för ungdomar. I statistiken räknas inte deltagarna i jobbgarantin för ungdomar som arbetslösa utan som studerande.


Ökade klyftor mellan stad och land

Reinfeldts regering saknar regionalpolitik och tycks ha gett upp alla ambitioner om att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Inget görs för att motverka de växande klyftorna mellan olika landsändar. Det kan vi konstatera efter att nu i halvlek ha gjort en sammanställning om hur den borgerliga regeringens politik slår mot landsbygden. Småhusägare på landet ska betala lika mycket fastighetsskatt (bytt namn till avgift) som de med stora lyxiga "slott" i storstäderna.

Lika oroväckande är neddragningarna på utbildningsområdet. När ungdomskullarna nu växer kraftigt möter den borgerliga regeringen detta med att dra ned på antalet högskoleplatser.


Regeringen skär även ner på vuxenutbildningen och fördelar om medlen efter befolkningsmängd, inte efter behov. Det innebär en omfördelning från små kommuner till större.


Det behövs konkreta investeringar för att lösa tudelningen på arbetsmarkanden. Vi måste möta företagens kompetensbehov och investera i framtidens jobb. Därför vill vi omgående tillsätta en Kompetenskommission, investera i fler och växande företag, jobb år unga, bristutbildningar och fler jobb år nyanlända flyktingar.


Regeringens nedmontering av utbildningar för arbetslösa slår mot framförallt ungdomar på mindre orter där arbetsmarknaden är tuffare och behoven av insatser större. Under den borgerliga regeringen har insatserna för att underlätta för långtidsarbetslösa ungdomar att få jobb i stort sett upphört.


Resultatet är att antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat från drygt 1 600 vid regeringsskiftet i oktober 2006 till nära 2 500 i maj 2008.


Regeringens försämringar inom arbetsmarknadspolitiken innebär också att fler människor tvingas söka socialbidrag. Det gör att inte minst många små kommuner drabbas av ökade kostnader.

På område efter område visar regeingen att de säger en sak men gör en annan. De säger att hela landet ska leva men i praktiken straffar de dem som valt att bo utanför storstäderna
politik     barn     samhälle    regeringen   moderaterna   socialdemokraterna   frihet   demokrati    folkpartiet     alliansen   reinfeldt   bild   centerpartiet
http://www.aftonbladet.se/debatt/article2950839.ab


Visst är det härligt med sommarlov – men varför lämnas vissa barn kvar i stan?


Trots att det regnat på tok för mycket denna sommar är det ändå skönt att slippa tidspress, läxstress och plugghets för barnen. Sommar brukar även innehålla resor, semester med familjen och utflykter. Tyvärr gäller inte det alla. Det finns barn och ungdomar som inte har möjlighet att åka bort, lösa inträde till attraktioner eller har råd till glass på stranden. Sex procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder är fattig. Fattigdomen har ett barnperspektiv.

 2008 års fattigdom är att telefonen stängs av eller att man inte har råd att gå till tandläkaren. Det är att inte ha råd att köpa sommarkläder till sina barn. De fattigas barn är kvar i stan den här sommaren.  


Deras föräldrar kan inte köpa sistaminuten-resor när sommaren har regnat bort. Dagens fattigdom handlar framförallt om kvinnor och barn. Socialdemokraterna lyckades inte tillräckligt med att bryta utvecklingen och nu under den borgerliga regerings tid ökar klyftorna ännu mer, socialbidragstagarna ökar igen och de utsatta barnen får det ännu svårare.


http://www.majblomman.se/


http://dagensarena.se/


http://alliansfrittsverige.blogspot.com/http://cattiullstrom.blogspot.com/


Regering, Riksdag, Sociala frågor, allmänt, Socialtjänst, Offentlig sektor, Barn, ungdom,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2950839.ab


Sommar, sol och extraskatt på bilutflykter..


Sommaren är en frihetens tid och en symbol för friheten är ofta bilen. Visst är det bra med kollektivtrafiken men för utflykter till tjocka släkten behövs ofta bilen . För att åka till stranden och bada är det oftast nödvändigt med bilen. Hur politiskt korrekt de än må vara med att åka kollektivt så behövs bilen för trevligheterna på sommaren.

Vad som är mindre trevligt är att bilägare och motorcyklister betalar högre trafikskatt än nödvändigt. Den borgerliga regeringen har nämligen infört en extraskatt med 32 procent på trafikförsäkringspremien, detta för att kunna finansiera en privatisering av trafikförsäkringen.

I framtiden ska inte de som drabbas av olyckor på vägarna få sjukvård av offentliga sektorn, trots att de betalar skatt som alla andra. Nej i framtiden ska de privata försäkringsbolagen betala den sjukvården. Så var det tänkt i alla fall och skatterna höjdes för bilägare och motorcyklister. Extraskatten på 32 procent drabbar alla fordonsägare då det innebär att trafikförsäkringspremierna ökar. Extraskatten uppgår till tre miljarder kronor per år.

Husmark Pehrsson visserligenhar sagt att förslaget ska skjutas på framtiden, i likhet med så många andra förslag från henne. Men extraskatten fortsätter den Anders Borg att plocka ut av sommarbilisterna.

Finansminister Anders Borg sänker skatten för dem som verkligen har råd att betala, samtidigt som han inte har några problem med att extrabeskatta vanligt folk med tre miljarder kronor per år.


Svenska folket: Sahlin leder Sverige bäst


Socialdemokraterna är bäst på att sköta Sverige. Och folket tycker fortfarande att moderaterna är ett riktigt rikemansparti. Det framgår av Fokus och Synovates årliga undersökning.

Folket litar fortfarande inte på att han kan sköta Sverige.

Det framgår när Fokus och opinionsundersökningsbolaget Synovate för åter presenterar svenska folkets attityder till riksdagspartierna.

Endast 35 procent tycker att  moderaterna är regeringsdugliga och bara 27 procent av de svarande anser att moderaterna "vet hur man sköter Sverige".

Regeringsskicklighet är socialdemokraternas starkaste kort. Tre av de sex mest utmärkande egenskaperna för Mona Sahlins parti handlar just om detta: "vet hur man sköter Sverige", "har en politik som fungerar i verkligheten", "regeringsduglighet".

Under sina snart fem år som partiledare har Fredrik Reinfeldt arbetat hårt för att förändra bilden av moderaterna. Från att uppfattas som en intresseorganisation för adelsmän, skatthatare och storkapitalister, till att bli "Sveriges nya arbetarparti".

Men det har ännu inte slagit igenom. Sju av tio svenskar tycker fortfarande att moderaterna "står på de välbärgades sida".

från tidningen fokus läs mer:


http://www.fokus.se/2008/07/svenska-folket-sahlin-leder-sverige-bast/


Vad ledsna alla borgerliga liberaler blir när de inser att de inte går sida vid sida med folket. De tycker sig vara en elit som vet mer än andra. Men den stilen gillar inte vanligt folk. De uppskattar mer vanliga människor med sina fel och brister.


Många kvinnor medger att de känner sig diskriminerade p.g.a sitt kön


Idag står det om kvinnliga politiker i GP. Kvinnliga politiker som känner sig kränkta pågrund av sitt kön. Det är ju inget nyhet direkt men förtjänar att tas på allvar. Märkligt att det ska ta så lång tid att förändra samhället. Flera kvinnor visar på vikten av att anpassa sig för att tas på allvar.Det handlar om att använda männens ordval, att ta i när man talar, eller att män inte tar kvinnor seriöst för att de pratar mer vardagligt. Det framkommer också att kvinnor förväntas ägna sig åt mjuka frågor, inte teknik och byggnadsfrågor.

Grejen är ju att detta inte är specifikt för politiken. I näringslivet räknas mäns erfarenhet som viktigare att tas tillvara när styrelseposter ska utses. I bloggvärlden ska man uttrycka sig som en man för att inte bli hånad. De som inte har bättre för sig än att skriva illa om mig eller hänvisa till min blogg i nedlåtande ordalag stup i kvarten har antagligen mindervärdeskomplex men jag får ju bara fler och fler läsare, det är kul

Härskarteknikerna iakttogs av den norska politikern Berit Ås och innefattar osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld.

Jag skrev om det i mitt inlägg :Stå på dig annars gör någon annan det

Men ämnet är allvarligare än så. Fortfarande förväntas kvinnor göra det mesta jobbet i hushållet och med barnen. Fortfarande vill inte papporna umgås med sina småbarn utan jobbar hellre över än att ta ut pappaledighet. Fortfarande förväntas kvinnor ta större ansvar för äldre anhöriga än sina män osv. Det kommer att ta tid att förändra. Just nu har vi en jämställdhetsminister som inte är feminist, som alltså inte vill erkänna den könsmaktsordning som är så tydlig i samhället. Och det gör ju inte saken bättre


travfesten fortsätter 14 000 besökare på Axvalla


Urbans stomatolleende går inte att missa och Carina har givetvis s-kvinnors fina sjal på siglivsmedelsarbetare förbundet och sossarna samarbetar

MATILDA DIMANCHE vann lopp nr 1
kjell Hedvall

MMS

kjell Hedvall


StoChampionatet på Axvallatravbana


Socialdemokraterna i Skaraborg ska ha en sommarträff. Vad passar bättre än att träffas i Axvall? Ligger mitt i och just nu pågår StoChampionatet. Då är ju åtminstone det socialdemokratiska kommunalrådet Kjell Hedvall där. Vi andra som inte är lika intresserade av trav, kan passa på att träffa folk.
http://www.axevalla.se/


Inte bara Maud som försöker svartmåla Mona Sahlin, även Reinfeldt försöker med billiga poänger.


När partiledardebatten pågick för någon månad skrev jag att Maud Olofsson var fräck och låg i sin argumentation mot Mona Sahlin. Hon ljög rent ut om Mona Sahlins erfarenhet om ekonomi. Reinfeldt gör liknande påståenden och försöker klistra på Mona Salin etiketter som inte är sanna.

Sanningen är den att hon både vet mer och har mer erfarenhet om Svensk ekonomi än någon av de nuvarande statsråden (inklusive Borg)  I socialdemokratiska regeringar känner alla statsråd till vikten av att ha ordning och reda i ekonomin för att klara rättvisan och välfärden.

Som nytillträdd arbetsmarknadsminister fick Mona Sahlin under krisåret 1990 ta ansvar för lönestopp och strejkstopp - för att hejda inflationen.

När den borgerliga regningen tillträdde 1991 blev det etter värre  med ekonomin och inflationen bara ökande. 1992 - skenande både budgetunderskottet, statsskulden och arbetslösheten. Räntan var uppe på otroliga 500 procent. Då tog Mona Sahlin, Allan Larsson och Ingvar Carlsson ansvar ihop med dåvarande finansministern Anne Wibble, de tog fram besparingar för att rädda svensk ekonomi. 

Efter mer än 10 år som statsråd har hon den erfarenhet som borgarna (inklusive Borg) saknar. Den erfarenheten går ut på att klara svensk ekonomi, ha ordning och reda och stabilitet för rättvisan och välfärdens skull. Det går ju bra att ta hand om ekonomi när det är goda tider. Men nu när den borgerliga politiken fått genomslag och det blir sämre tider, då är det svårare.

Nu ökar klyftorna, orättvisorna ,arbetslösheten och utanförskapet. Nu ökar antal socialbidragstagare. Nu är inflationen lika hög som på den förra borgerliga regningens tid.
Nu behövs Monas erfarenhet om hur man räddar svensk ekonomi.

 ekonomi ekonomiska skäl ekonomin ekonomiskdebatt inflation inflation som 1993


Förebyggande insatser mot våldet

Många tidingar tar idag upp problemet med gatuvåldet.  Då vill jag passa på att påminna att Björn Fris lade fram en Handlingsplan mot ungdomsvåld den innehåller 37 förslag för att förebygga och hantera våld bland unga människor

Bilden av att vi föds med liknande förutsättningar är inte sann. Vissa växer upp i ekonomiskt stabila familjer med god social situation, andra med funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, missbrukande föräldrar och fattigdom. Ambitionen ska vara att så tidigt som möjligt upptäcka och stödja föräldrar, barn och ungdomar med problem som kan leda till våldsyttringar och kriminalitet. Samhället måste bli bättre på att våga erkänna att människor är olika och att vissa behöver mer stöd och hjälp än andra. Ett solidariskt samhälle värnar om dem som har störst svårigheter och ser till att de får mest stöd. Ingen ska kunna straffa ut sig ur hjälp- och stödinsatser. Den principen ska gälla inom alla offentligt finansierade verksamheter som rättsväsende, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård etc. Dessutom måste verksamheter som mödra- och barnhälsovården samt förskolan och skolan bli bättre på att slå larm till socialtjänsten när de uppmärksammar familjer med problem som kan försvåra barnens möjligheter att utvecklas. Det kan handla om övergrepp som misshandel eller sexuellt våld men också om funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, missbruk eller fattigdom. 
gatuvåld bevara oss från gatuvåldet gatuvåldetstoppa gatuvåldet
 
våld ungdomsvåld ungdomsvåldsbekämpare ungdomsvåldet


Skolan, skolket och studiero...


Skola ska vara trygg och ge studiero till alla barn. Det är viktigt med en sammanhållen skola, där "undersköterskans barn går i samma skola som advokatens"..
Alla skolor ska, oavsett om det är en fristående skola eller en kommunal, tillhöra samma gemensamma skolväsende och ska omfattas av samma regler, såväl skyldigheter som rättigheter. Alla barn och ungdomar har rätt till samma nationellt likvärdiga skola oavsett var man bor och vem som är huvudman för skolan.

Eller för att tala modernt språk en skola där invandrarbarn går tillsammans med de infödda barnen. Att SSU nu föreslår en socialistisk friskola visar på problemet med att lyfta ur en viss typ av barn (till exempel av religiösa skäl) från den sammanhållna skolan.

Sverige har en av världens mest jämlika skolsystem men det finns oroande tendenser till ökade klyftor mellan skolor och elever.

Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor. Lika chanser kräver olika resurser. Det är självklart att alla barn ska ha rätt att gå i en bra skola.

Helt nyligen visade en undersökning att de socialdemokratiska kommunerna har högre lärartäthet än de borgerligt styrda kommunerna.

I min egen kommun Skövde har vi socialdemokrater i flera år föreslagit ett högre anslag till skolan men alltid blivit nedröstade av den borgerliga majoriteten. Just nu är borgarna rejält osams om hur mycket anslag skolan ska ha och hur mycket det ska styras till respektive skola. Det enda de är överens om är att skolan ska ha lägre anslag än vad vi socialdemokrater föreslagit.


Fler personal i skolan leder till tryggare är skolmiljön och ska ge bättre förutsättningarna för barns och ungdomars lärande. Varför skolket är störst i det borgerligt styrda Stockholm kan bero på otrygghet och ökade klyftor. Att vi dessutom kan vi ta del av gatuvåld i Stockholm, kan möjligen ha ett samband...

Det krävs en anda av respekt. Respekt för lärarna, för eleverna, mellan eleverna och för kunskaper.


Alla skolor, elever och personal tillsammans, borde ta fram gemensamma ordningsregler för ökad trygghet och studiero. Skolan borde vara skyldig att rapportera till vårdnadshavaren om elever under 18 år uteblir från undervisningen utan godkända skäl.

Det krävs studioro och trygghet i skolan, det är inte det samma som major Björklund försöker piska fram.


Mer i Dagen, Svd, DN och GP
, , ,

SSU och friskolorna

skolk i Stockholm

gatuvåld i Stockholm


Tack till arrangörerna på årets Vansbrosimning (som lät mig simma, trots att jag missade starten)

Hur skulle jag göra? Visst jag är tidsoptimist och hinner på det sättet ganska mycket.

Men ibland har jag alltför snäva tidsramar, som till exempel resan från Los Angeles till årets Vansbrosimning. Jag hade redan från början bokat resan till Sverige en dag innan mitt resesällskap just för att jag skulle hinna hem för att klara den tredje grenen i den halvklassiker jag håller på med. Men en rad olyckliga omständigheter så som fel på planet vid mellanlandning i Amsterdam, missat sista tågförbindelse, missförstånd , trafikköer osv,  gjorde att jag stod i min våtdräkt vid stranden till Vanån en hel timma efter starten.

Vad skulle jag göra? Hade jag åkte hela denna långa väg till ingen nytta? Skulle jag få bryta min halvklassiker?  Jag hade ju ändå klarat tjejklassiker, skulle jag vara nöjd med det?

Nej, jag kunde inte nöja mig med detta. Jag vände mig till arrangörer som fanns på plats om att få simma.

- Låt mig få starta ändå, jag simmar säkert ikapp de sista, säger jag med en inte allt för övertygande "jetlaggad" vädjan. Och till min stora glädje hjälpte de mig.

-  OK, du får starta men vi kan inte ge dig en egen starttid, din tid kommer att räknas som om du startade för en timma sedan.

Så jag simmade helt ensam de 1500m i Västerdalsälven och Vanån med egen följebåt. Jag var glad och tackade, om och om igen, menas jag simmade de badvakter, dykare och funktionärer som följde varje simtag jag tog . Det var länge sedan jag kände mig så iakttagen. Det var både lyxigt och overkligt på en och samma gång. Jag simmade inte i kapp någon...

Tiden? Det står 1, 34 minuter i resultatlistan. Att jag egentligen simmade på 34 minuter har absolut ingen betydelse.

Tack än en gång för att ni ställde upp, tack för att ni gav mig möjligheten att fortsätta halvklassikern.

(Undrar hur det ska gå när jag ska springa 1,5 mil på Lidingö i september?)http://www.vansbrosimningen.se/docs/page1.html


Långt från Almedalen


För första gången på 15 år är jag inte med i Almedalen och visst saknar jag det. En del påstår att politikerveckan endast är jippo. Jag delar inte den uppfattningen. Där träffas samhällsintresserade människor från näringsliv, politik, föreningar, media och allmänhet i en härlig blandning. Det går att delta in tusentals seriösa seminarier om allt mellan himmel och jord. Men det går också att mingla sig igenom hela veckan för den som tycker sig ha tid med det. Om jag varit i Almedalen hade jag givetvis deltagit i socialdemokraternas ekonomiska seminarie och lyssnat på Mona Sahlin ikväll.


Men i år är jag som sagt mycket långt bort från Gotland. Jag är i det stora landet i väster och imponeras över mycket. USA är ett spännande land som har det mesta. Stora spännande städer, framgångsrik forskning, intressanta platser och trevliga människor.

Men här finns också stora klyftor. Fattiga och rika, ojämlikhet och ytlighet. Här finns framgång och tillväxt men också misär och prostitution.

Var sjätte amerikan saknar sjukförsäkring. Amerikanen betalar dubbelt så mycket som en europé för sin sjukvård, ändå har de högre spädbarnsdödlighet och kortare medellivslängd än de flesta europeiska länder. En del påstår att det som finns i USA för eller senare kommer till Sverige. Jag har inget emot at vi influeras av andra länder men jag vill definitivt inte ha större klyftor och orättvisor

Jag hoppas på att demokraterna och Obama vinner presidentvalet men jag inga större förhoppningar om att det går att vända särskilt snabbt.   


http://www.socialdemokraterna.se/


Obama och patriotism

blev missförstådd

fick korrigera

Obama behöver kvinnorna

sjukvård

Slingman


No more drama - vote for Obama


Nu har jag blivit en riktig Obama anhängare. Går med knappen "No more drama - vote for Obama" och försöker förklara för folk som frågar varför demokraterna är bättre för USA och världen än republikanerna. Visserligen har inte kampanjen tagit riktig fart ännu i Kalifornien där jag befinner mig. Men det är ändå lätt att få kontakt med människor med att bära knappen. I och för sig så är amerikanarna som jag möter mer frispråkiga än vad Svenskar i gemen är.

I Sverige brukar vi inte börja prata med okända bara för att de har ett visst märke på tröjan men många amerikaner gör det och det är kulbarackobama

Bush inte populär

Musik för Obama

dn.se/


RSS 2.0