Intressanta besök i Vara

 

 

Som jag skrev nyligen har jag gjort flera företagsbesök under hösten. Vi socialdemokrater har gjort en kraftsamling över hela landet, där vi besökt små och medelstora företag. Dels för att kunna ta intryck. Lyssna in vad som är problem/utmaningar och dels också vässa vår näringspolitik.

Igår besökte jag EUC i Jung och Swegon i Kvänum. Jag fick noggranna genomgångar och fick se tillverkning, utveckling och framtidsplaner på plats.

 

Det var mycket intressant. En sak som stack ut var bristen på tjejer i teknikbranschen, men det fanns lysande undantag. En annan sak som slog mig var att företagen hellre vill ha bättre infrastruktur än sänkt arbetsgivaravgift. Nu ska jag rapportera mina intryck till mina kollegor och kanske återkommer jag på bloggen om fler intryck när jag får tid

 

Företagsfokus

 


Påväg till Högskolan i Skövdes samverkanskväll. Där ska diskuteras utbytet mellan arbetsliv och akademi i Skaraborg. Där presenteras en möjlig modell för samarbete som framgångsrikt bedrivits i Borås under närmare 10 år. Dessutom kommer representanter från Volvo och University of Northern Colorado mm

 

 

 

I morgon fortsätter jag mina företagsbesök först med EUC i Jung utanför Vara. De löser analog och digital konstruktion, programvaroutveckling, kretskortsunderlag, de rekommenderar byggsätt och komponentval mm. EUC erbjuder även möjligheten till avancerade test- och verifieringssystem för såväl utveckling som produktion.

 

 

Sedan besöker jag Swegon i Kvänum, de tillverkar luftbehandlingsaggregat.

Ska bli intressant att ta del av alla tankar, idéer och synpunkter på näringspolitiken.

 


Ny medlem, besök från Tyskland, krav på bättre äldreomsorg på Greenkontakten

Kort rapport från dagens Green-kontakt
Trots stormvarning och ösregn fick jag en trevligt besök på dagens Green-kontakt.
Den första som klev in genom dörren på socialdemokraternas lokaler villa diskutera äldreomsorg, stängda äldrekafeer och kvalitén på äldrematen.

 

Sedan fick jag besök från en tjej från Dormund i Tyskland, hon studerar tillfälligtvis på Högskolan i Skövde och hennes pappa är politisk aktiv i socialdemokraterna i Tyskland.
Hon ville veta mer om Skövde och om socialdemokraterna här. Hon berättade att när hennes föräldrar besökte henne hade de tänkt hyra bil för att åka runt och se omgivningarna. Eftersom de är EU-medborgare har de inget pass med sig. Men de har både id-kort och tyskt körkort. Ändå fick de inte hyra bil på OKQ8 i Skövde. Det förvånade mig.

Sedan kom en kvinna som bott i Sverige i snart 25 år men kom ursprungligen från Bulgarien. Hon pratade Svenska flytande ändå fick inte jobb, hon tycker att vi ska ta tillvara invandrarna bättre än vi gör här i Sverige.

Så fortsatte Greenkontakten med besök och samtal om Palme, Anna Lindh, läxhjälp till alla, fler jobb, kvalité i skolan m.m. Och så värvade jag en ny medlem :) 

Dessutom drack vi gott kaffe förstås


Apoteken fungerar inte

 

Riksdagens borgerliga majoritet beslutade 2009 om en avreglering av apoteksmarknaden. Vi socialdemokrater röstade emot.

Det svenska apotekssystemet där Apoteket AB hade ensamrätt på försäljning till konsumenterna och där läkemedelsbolagen konkurrerade om att få sälja läkemedel till Apoteket AB var ett mycket framgångsrikt, kostnadseffektivt och konsumenterna var nöjda.

 

Numera är konsumenter inte nöjda. Trots fler apotek att välja på har det blivit sämre. Fler uppger nu att de får vänta på sina receptbelagda mediciner när apoteken inte har dem på lager och det är fler som tycker att personalen på apoteken inte kan ge råd om de receptbelagda medicinerna. Inget apotek har samhällsansvar och 24-timmarsregeln håller inte.

 

 

 

Nu visar Rapport att apoteken inte betalar sina räkningar i tid. Apoteket Hjärtat, som ägs av riskkapitalbolaget Altor via en fond på skatteparadiset Jersey, har haft problem med sina betalningar. På drygt tre år har apoteksbolaget, som är Sveriges största privata kedja, varit så sena med sina betalningar att de hamnat hos Kronofogden 45 gånger.

 

Att avreglera apoteksmarknaden var klantigt av de borgerliga, men de gjorde det av rent ideologiska skäl.  


Just nu 250 kr mer till välbeställda

Just de, vi fick inte igenom vårt utskottsinitiativ på att stoppa delar av regeringen skattesänkarpolitik. 
Den politiken har ju ändå gått i till vägs ände och det skapar inte fler jobb av att jag och andra välbeställda får 250 kr mer, så det hade varit bra om vi kunnat stoppa det redan nu.
Naturligtvis ska det bli mycket intressant att få ta del av misstagen och hur det gick till.

Kanske ger dagens miss upphov till kioskvältare, twitterstormar och borgare i spinn.
 
Å det i sig kanske förbättrar tillväxten i så fall är dagens misstag bra. :)        
 

 

De borgerliga företrädarna blir så lyckliga över att deras forsatta "ökade klyftor"politik går igenom så att de jublar över skattesänkningar till dem själva. Antagligen för att de vet att deras dagar är räknade.

De vet att folk hellre vill ha en bättre välfärd, fler lärare, kortare köer i sjukvården än sänkt skatt.

Ändå fortsätter de med samma politik, trots att det inte leder till några jobb eller sänkt arbetslöshet.

Nåväl, det kommer en omröstning till om några veckor. Jag är ganska säker på att alla är på plats då och att kvittningar fungerar som de ska. Just nu leder borgarnas sänkta skatter med 1-0 pga miss vid voteringen. Det beklagar jag


S-kvinnors fortsätter fokususera på skolan

 

I kväll ska S- kvinnor i Skövde ha medlemsmöte om skolan. På så sätt fortsätter vi att fokusera på hur skolan ska ge alla barn chansen till en bra utbildning. I våras hade vi besök av Cecilia Dalman Eek, idag har vi bjudit in våra representanter från skolnämnden och utbildningsnämnden. Det ska bli mycket intressant.

Vi ska diskutera socialdemokraternas satsning på Mindre klasser - mer kunskap. Investeringar innebär att det blir fem färre elever i dagens stora klasser från förskoleklassen till och med årskurs tre.

1. Mindre klasser - fler lärare och speciallärare

Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat.. Därför ska det anställas 1000 fler speciallärare och specialpedagoger i skolan.

2. Sommarskola

Fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för något av gymnasieskolans nationella program. Det är ett misslyckande för samhället och ett svek mot dessa ungdomar. Därför vill vi att alla elever i åk 6-9 som inte når målen i skolan ska gå i sommarskola upp till fyra veckor på sommaren..

3. Obligatorisk gymnasieskola

Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Utbildningssystemet måste hänga med så att det motsvarar kraven från dagens och morgondagens arbetsliv.

4. Utbildningskontrakt

Kontraktet innebär att den unge arbetslöse får en individuellt utformad utbildningsplan som ska leda fram till gymnasieexamen.

5. Skickliga och engagerade lärare

Viktigast för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare som har gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen.


Dags att koppla upp hela Sverige

Ser SVTs Agenda om den digitala klyftan. Det är oroväckande att Sverige tappar som IT-nation. Dessutom är det trist regeringen inte tycks bry sig om att en miljon människor står utanför IT-samhället.

Att stå utanför är hämmande, krångligt och svårt. Det finns flera skäl till att så många ställs utanför. Dels går bredbandsutbyggnaden för långsamt, dels har de mest utsatta inte råd att skaffa sig vare sig bredband eller dator/smartphone. Den tredje faktorn är att det finns en rädsla att ta steget in i den digitala världen.

 

När det gäller den allt för långsamma bredbandsutbyggnaden finns det risk att Sverige inte ens når det låga målet på att 90% ska ha möjlighet till bredband. Jag delar oron som många ger uttryck för, över att villor och förorter halkar efter i bredbandsutbyggnaden.

I det läget är det rent ut sagt bedrövligt att regeringen inte lyckats förhandla inom EU om pengar till det nya landsbygdsprogrammet. Det kommer att slå ut jobb runt om i hela landet och det kommer att hindra privatpersoner att få möjlighet till den fiber de så väl behöver.

Vi socialdemokrater har i vår budget kompenserat för regeringens misslyckande och satsar 371 miljoner mer på landsbygdsprogrammet. Vi vill modernisera Sverige genom att fokusera på jobb och utveckla landsbygdens näringsliv, exempelvis genom att stödja utbyggnaden av grundläggande service och att ge ett särskilt stöd till utbyggnaden av bredband.


Det går inte att stå handfallen inför allt som händer. Sverige ska ge möjligheter för alla i hela landet i framtiden, den digitala klyftan måste aktivt motarbetas. IT-tekniken är en viktig faktor för att klara jobben och en hållbar tillväxt i hela Sverige.

Den digitala revolutionen skapar stora möjligheter för fler att ta del av utbildning, kultur, information och underlättar kontakter med såväl myndigeter som anhöriga. Det gäller att dra nytta av den nya teknikens möjligheter.

 

Det behövs en folkbildningssatsning för att stärka kunskapen hos fler om hur man kan ta del av nyttan (och nöjet) med att vara delaktig i det digitala samhället. Digitalt lärande i skolan är nödvändig och det finns många goda exempel på skolor som, mot utbildningsministerns vilja, klarar pedagogiken med hjälp av ny teknik och satsning på lärarnas möjlighet att förkovra sig om e- learning. Men det behövs också digitala bibliotek, studiecirklar, folkhögskolekurser, mer nätbaserad utbildning, digitala tjänster i hemsjukvården osv  

 

En bred tillgång till digital information möjliggör helt nya sätt att organisera företag, offentlig tjänsteproduktion och vårt vardagsliv och det gäller i hela landet.


Regeringsalternativet

Idag skickade Jan Björklund en bild på tre män och en kvinna till Stefan Löfven och ville ha en bild tillbaka.
Här kommer den
Här är de ledande Socialdemokraterna som går till val på jobb, skola och välfärd.
Efter valet får vi se hur resultatet ser ut. Vilka partier som kommit in i Riksdagen och vilka som stödjer vem.
 
 

OM SAS INSTITUTE


Idag var vi på ett mycket intressant besök hos SAS Institute i Solna. Vi träffade Ann-Charlotte Lagander, Niklas Huss, Thomas Karlsson och  Jonas Kjellstrand 
De beskrev hur beslutsunderlag kan bli mycket bättre och hur mycket effektivare det är att mäta rörelser på nätet för att förebyggga och agera i stället för att reagera efteråt.

Vi diskuterade Big Data, avancerad analys, mjukvara och innovationer för myndigheter och offentliga aktörer. Nya och smartare visualiseringsmetoder såsom SAS Visual Analytics gör att fler personer kan titta på data och analysera

Vi tittade också på mätningar av sociala medier om vad som beskrivs och om det är positivt och negativt. Vi fick spännande diskussioner om trafiksäkerhet, sjukvårdsköer, och utvecklad patientsäkerhet mm Men vi pratade också om twitterflöden i samband med partiledardebatter och mycket annat spännande

 
schysta villkor

 

I kväll har vi träffat fackförbundet Byggnads och diskuterat jobb och välfärd. Många av Byggnads medlemmar vill få igång bostadsbyggandet och infrastrukturinvesteringar, de vill ha höjt tak i a-kassan och sjukförsäkringen samt mer pengar till skola och välfärd.

De vill att vi satsar på upprustning av miljonprogramsområden eftersom det skapar jobb, ger en bättre miljö och har stor effekt för de människor som bor där. Det ska vi göra när vi vinner valet. För att nå klimatmålen behöver miljonprogramsområdena energieffektiviseras.

 

Frågor som kom upp under kvällen var eländet med lönedumpning, arbetsplatsolyckor och sämre villkor. Byggnads vill ha huvudentreprenörsansvar för att få ordning och reda bland alla de underentreprenörer som finns på arbetsplatserna. Då går det lättare kontrollera att kollektivavtal efterlevs och att gällande regler följs. Dessutom behövs krav om svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling av t.ex. infrastruktur och byggen.

 

Det behövs schysta villkor och ordning och reda för att klara framtiden. Det kan vi jobba tillsammans för inom facket och socialdemokratin 


Jämställdheten försämras av sänkt skatt

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.

1979 antog Riksdagen Sveriges första jämställdhetslag efter flera års debatt mot könsdiskriminering.

Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Hur jämställdhet ska åstadkommas och vilka åtgärder som ska vidas har vi tyvärr skilda uppfattningar om. De borgerliga partierna påstår ofta att de är för individens frihet men när det kommer till jämställdhet så pratas de ofta om att familjen ska bestämma. Då är plötsligt inte individen viktig utan familjen. Det betyder i klartext att en dominerande part i en familj kan styra och bestämma.

Vi vet att kvinnor som grupp, inte alla kvinnor alltså utan kvinnor som grupp är underordnade män som grupp.

 

Samhället har manliga maktstrukturer som tilldelar kvinnor och män olika roller. Denna könsmaktsordning gör det svårt för kvinnor att hävda sig.  Traditionellt manliga områden så som ekonomi och industri premieras mer än kvinnliga domäner i den privata svären så som hem och familj.  

Kvinnor tilldelas av samhällsnormen ett större ansvar för hem och barn. På det sättet förutsätts det att kvinnor kommer att vara frånvarande mer från arbetet än vad män kommer att vara. Kvinnor tar till exempel ut 78% av föräldraledigheten och män 22 %. Kvinnor är också hemma med sjukt barn i högre grad än vad män är.

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning för att få ihop livspusslet. Kvinnodominerade yrken inom handeln, hotell och restaurang, vård, skola och omsorgen värderas lönemässigt lägre än traditionellt manliga yrken. Trots att kvinnors arbete ofta är stressigt, går stressnivån upp för kvinnorna när de slutar arbete för det förväntas att de ska hämta barn, handla, laga mat, köra till fritidsaktiviteter, tvätta och städa.

Det finns otroligt mycket att göra på jämställdhetsområdet för både män och kvinnor. Bland annat måste vi ha en bra förskola skolan och fritidhemmen där barnen får en trygg uppväxt och föräldrarna kan känna sig lugna på sina arbeten. Det gäller förövrigt både också det omvänd att när föräldrarna blir gamla och behöver få omvårdnad så behöv en bra omsorg.

Det är därför det är så olyckligt att välfärden gröps ur av de stora skattesänkningarna. Vi har en regering som tror att det blir fler jobb genom ”200 kr mer i plånboken” hos undersköterskan även om hennes barn får trängas på fritidshemmen och att föräldrarna inte får plats på äldreboendet.


90-dagarsgaranti

 
 

Idag har 34 514 unga varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i mer än sex månader. Det kan vi inte acceptera. Det är anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen är så nöjd med sina "åtgärder" dvs sänkta skatter, trots att ungdomsarbetslösheten är så hög.

I Socialdemokraternas budgetmotion för 2014 investerar vi 5,1 miljarder kronor som ett första steg i införandet i 90-dagarsgarantin. Det ger 37 000 jobb och utbildningsplatser.

Den som saknar arbete och skriver in sig på Arbetsförmedlingen ska redan första dagen ha hjälp och stöd för att så snart som möjligt ha ett jobb eller en utbildningsplats.

Den som saknar fullständiga gymnasiebetyg hänvisas direkt till Utbildningskontraktet. Det innebär en skräddarsydd väg till att fullfölja en gymnasieutbildning. Det kan ske i form av studier på halvtid och arbete på halvtid. Den som inte fullföljer sina åtaganden inom Utbildningskontraktet förlorar rätten till ersättning från samhället.


Vi ska investera för att upprätta nya jobbpooler för unga
Idag är förtroendet för Arbetsförmedlingen lågt och företag dränks snarare i ansökningar från personer utan kompetens än att få professionell matchning för nuvarande och framtida personalbehov. För inrättandet av jobbpoolerna för unga vill vi införa ett antal nya former av smörjmedel som underlättar ungdomar inträde på arbetsmarknaden.

Vid en socialdemokratisk valframgång nästa år kommer vi direkt ta beslut om att införa en 90-dagarsgaranti.

 


Många motioner blev det….

 

När vi summerar årets motionsflod kan jag konstatera att jag varit inblandad i närmare 100 motioner. De handlar om delaktighet i IT samhället, om jobben,  om barns uppväxtvillkor, om jämställdhet om ungdomsarbetslöshet, om sms-lån, om de stora fritidshemsgrupperna, infrastruktur och mycket mycket mer. Jag så skrev på 81 motioner, de andra har jag hjälpt till med och/eller tipsat mina kollegor om att skriva.

Trots att det är kul att skriva motioner och viktigt att vara med i samhällsförändringen har jag ändå skrivit en motion om att avskaffa den allmänna motionstiden.
Jag tror att Riksdagen skulle bli mer modern om vi Riksdagsledamöter skulle kunna lägga motioner året om som vi kan i kommunerna. Jag tror också att det skulle bli ett mer normalt flöde och mindre hets i september/oktober varje år då en mängd motioner ska skrivas på en mycket kort tid

 

Jobben viktigare än sänkt skatt

 

På förekommen anledning upprepar jag att de som får sänkt skatt inte nödvändigtvis är en vinnare. Om barnen inte får tillräckligt bra skola eller måste trängas med 60 andra barn på fritidshemmet. Om gamla mamma inte blir omhändertagen på äldreboendet. Eller om de anställda inom vården, skolan och omsorgen bara får det mer och mer stressigt.  För vad hjälper det med några hundralappar mer i plånboken om välfärden raseras. Regeringen lånar till skattesänkningar trots att det leder till försämringar.

 

Arbetslösheten stiger och skolresultaten sjunker. Vårdplatserna har blivit färre och vårdkriserna fler.

 

Regeringen angriper socialdemokraterna för att vi inte kommer att riva upp alla de beslut som regeringen föreslagit. När moderaterna var i opposition yrkade man avslag på den socialdemokratiska regeringens förslag att höja barnbidragen vid tre olika tillfällen. Men när moderaterna gick till val föreslog man inte att barnbidragen skulle sänkas.

 

När ska den borgerliga regeringen inse att fortsätta skattesänkningar inte leder till jobb?


Stor lastbilsdemonstration mot lönedumpning


Idag var det dags för en ny demonstration mot lönedumpning i åkeribranschen. Dels med flera hundratals demonstranter som gick från Gustav adolfstorg mot Götaplatsen, dels med en lastbilskortege med mer än 65 bilar, dvs dubbelt så många lastbilar mot förra årets demonstration.

Arrangörer var Transport avdelning 3 i Göteborg med bl.a ordförande Patrik Ljunggren och eldsjälen Freddy Welle och många många fler.

Det var en härlig känsla att få åka med i den långa lastbilskortegen och dessutom se demonstranterna gå på Avenyn med skyltar om schysta villkor och fackliga rättigheter.

Vi som talade på Götaplatsen protesterade mot regeringens långsamma agerande (de flesta av oss i alla fall). Vi krävde stopp på socialdumping och slaveriliknade förhållande som vissa utländska chaufförer tvingas leva under.

Vi måste få stopp på en allt mer växande låglönemarknad i Sverige, som inte bara drabbar chaufförer utan även andra yrkesgrupper och arbetarkollektivet i stort. Vi ska ha svensk lön på schysta villkor för alla som arbetar i Sverige och ett stopp för att utländsk arbetskraft kan utnyttjas som modernt slaveri.

Jag och min kollega Lars Johansson passade på att berätta om den särskilda lastbilsmotion som vi socialdemokrater i trafikutskottet lagt.

Jag berättade också om den interpellation jag haft med ansvarigt statsråd och om det krav vi ställer på tillfälligt stopp av cabotagetransporterna tills vi får ordning och reda i branschen.

Det var ett mycket bra arrangemang med stor kampvilja

 
 
 
 

NTFs ledartröja i trafiksäkerhet

 

Påväg hem från två mycket konstruktiva och givande dagar med engagerade NTFare från hela landet. Nollvisionen är grunden för svensk trafiksäkerhet. Förutom att bygga vägar och infrastruktur så säkert som möjligt så är det viktigt att förändra beteendet och attityden i trafiken.

Eftersom NTF är duktig på trafiksäkerhetsarbete, är kompetenta och har ett en lång gedigen kunskap om hur beteenden i trafiken kan förändras för att rädda liv har vi en viktig uppgift framför oss.

Vi har verksamhet i hela landet, är lokalt förankrade och har ett stort kontaktnät. Därför kan vi sprida uppgifter, utbilda i trafiksäkerhet och hyra ut barnbilstolar mm
Därför kan vi med trovärdighet uttala oss om cykel, äldre i trafiken, handsfree, säker skolväg osv
Vi kan jobba med hjälm, bälte, hastighet, droger, trötthet, aggressivitet och annat som förändrar beteendet för en säkrare trafik.

Allt det där ska vi fortsätta med och utveckla. NTFs varumärke är så starkt att vi ska klara den nödvändiga omställningen till en modern och öppen organisation. Vi ska ta vara på varandras styrkor och hjälpa varandra med idéer och erfarenhet från olika projekt.

Av det skälet har dessa två dagar varit nödvändiga men även väldigt roliga.


Stoppa kemiska vapen

 
 
 

På femte dagen i Geneve kommer vi in på skarpa beslut och rapporter från olika kommittéer som arbetat dessa dagar med olika politiska frågor. Det handlar om flyktingars situation, nämnas kan att 80 % av alla flyktingar bor och flyr till U-länder i närheten. Vi i den rika världen tror ofta att vi tar hand om "nästan alla" men det är precis tvärtom. De flest lyckas ta sig från krig och konflikt till ett tältläger i grannländerna. Som jag skrev i gårdagens blogg har vi särklit behandlat barnen i flyktingsituationer.

Rapporterna handlar också om fängslade parlamentariker, IPU kan aldrig acceptera att någon är fängslad för sina åsikter skull.

Vidare diskuterade vi jämställdhet och hur kvinnor kan bli mer delaktiga i fredsförhandlingar, hur kvinnor ska vara med i beslutande församlingar. Och om arbetet i Mellanöstern kommittén mm

Vi hade en särskild debatt om kriget, tragedierna och de förfärliga händelserna i Syrien. 

Dessutom handlar sista dagen om att fördöma kemiska vapen, en fråga som föreslagits av oss Nordiska länder. Det handlar om att stoppa kemiska vapen, hindra tillverkning, förbjuda lagring och övervaka att kemiska vapen inte används överhuvud taget. Jag återkommer med länk om det när det är klart. 

 
 

Barnen lider av krig och konflikt

Idag har IPU diskuterats barnens situation i krig och konflikt. Det var en av de bättre sessionerna jag varit med om i IPU sammanhang. Vi fick lyssna på UNHCR och på Save the children. Vi fick se en film från youtube som jag verkligen rekommenderar.

 

Sedan fick vi delegater/parlamentariker från 162 länder ge våra synpunkter på vad som ska stå i den kommande resolutionen. Många talade naturligtvis och med rätta om hur barnen i Syrien just nu lider något fruktansvärt och hur dessa barn flyr för sina liv till grannländerna. Kina, Indien och flera länder i Afrika lyftes också upp för att visa hur en del barn får lida fruktansvärt för att vuxna inte kan hålla sams. 

 

1 miljon syriska barn är på flykt,  de behöver tillgång till skola och utbildning. De behöver sjukvård, flickor, pojkar  och kvinnor måste skyddas från våldtäkter i och utanför flyktinglägren. Vi måste hindra unga flickor från barnäktenskap. Idag (i tex Jordanien) är var tredje flicka under 18 år som flytt från Syrien bortgift.

 

Jag passade på att beskriva situationen för barnen på Gazaremsan i Palestina. Där svälter barnen, lider barnen av fattigdom och att deras föräldrar är arbetslösa. På den lilla ytan som Gaza utgör bor 1,5 miljoner människor. De får inte förflytta sig, de får inte tillgång till rent vatten och inte till el alla tider på dygnet. En del beskriver Gaza som ett utomhus fängelse och det är inte humant att låta barnen få växa upp under sådana förhållanden.

Det nästa som sker nu är att vi ska få skicka in synpunkter på den kommande resolutionen . I mars kommer vi hit till Geneve igen och beslutar om den.

 

här är filmen http://youtu.be/inF5vFkT6P8


Vilken dag


De som följer mig känner säkert till att jag är i Geneve just nu. Det är IPU dvs Parlamentariker från, nästan hela världen ( USA är inte medlemmar, för närvarande ) .

Här diskuteras mänskliga rättigheter, demokrati och fred med 1000 tals människor (parlamentariker) från 162 olika medlemsländer.


Frågor som står i fokus är bland annat parlamentens roll när det gäller värnande av barns rättigheter, särskilt ensamkommande flyktingbarn. Vi kommer särskilt att belysa den akuta situationen för syriska flyktingar. Idag fick vårt Nordiska förslag om att lyfta upp kemiska vapen som en särskilt angelägen fråga på dagordningen genomslag.

Idag har jag dessutom deltagit i ett ganska ansträngande möte med Mellanöstern kommittén där både Israeler och Palestinier deltog. Jag är glad över att de var på samma möte men ledsen över att vi har väldigt långt kvar till en lösning. men skam den som ger sig. I morgon är en ny dag :)

 Ps. För att vara medlemsland i IPU krävs att det finns ett parlament

Go Stefan Go


Mindre än ett år innan valet känns det tryggt med allt stärkande opinionssiffror inför kvällens partiledardebatt i Agenda. Vi har i dagarna presenterat vårt budgetalternativ, med fokus på jobb och skola. Vi har duktiga företrädare på flera politik område och vi går i takt med fackföreningsrörelsen.

Ändå vet vi av erfarenhet att allt kan ändras under valåret. Vi vet att regeringen med sina 4000 anställda på departementen kan ta fram "listor" på vem som vinner på regeringens politik och vem som förlorar på oppositionen.

Det där med listor med vem som vinner och förlorar är förresten en märklig sanning med modifikation. För de som får sänkt skatt beskriv som vinnare med 200 kr mer i plånboken trots att gamla mamma inte får vård på sjukhuset eller att barnen får trängas med 75 andra barn på fritidsavdelningen.

En annan sak som inträffar under valåret är media av rättviseskäl ska ge alla partier lika stort utrymme oavsett hur små de är, eller hur mycket aktiviteter de gör. osv

Därför vet vi inte hur det går i valet om mindre än ett år. Det vi vet är att vi Socialdemokrater har en påläst, noggrann, gedigen partiledare. Jag ser fram emot kvällens partiledardebatt och vet att Stefan Löfven blir starkare av den medvind vi känner nu.

 

Go Stefan Go


Start i Skövde - höstkampanj för fler jobb

 


I höst kommer vi socialdemokrater besöka många företag. Det brukar vi göra men den här hösten ska vi fokusera mer på små och medelstora företag. Vi vill utveckla samarbetet, lyssna och berätta om våra förslag för fler företag och fler jobb.
Idag besökte jag Gothia Sience Park i Skövde. Där finns 70 mindre företag med fokus på IT och teknik. Jag fick en fin genomgång av Kenneth Alfelt innan vi gick runt och tittade på spännande inovationer.

Det största och snabbast växande företaget är Inexchange som jobbar med
Elektroniska fakturor och papperslösa flöden. De har en mycket intressant utveckling och underlättar/förenklar både för säljare och köpare.

 


Vi socialdemokrater vill att riskkapitalförsörjningen för småföretagen stärks och effektiviseras. De små företagen behöver bra tillgång till riskkapital och ska inte hindras i sin expansion av onödiga finansieringsproblem. Vi vill ha bättre fungerande kapitalförsörjning till företag inom inkubatorer.

Det är inte rimligt att stora företag och myndigheter använder små företag som bank genom att jobba med mycket långa betalningstider. För att säkerställa kortare betalningstider vill vi införa 30 dagars betalningstid också mellan företag, utan friskrivningsmöjligheter. På vårt initiativ är nu en lagstiftning om detta på gång.
Bättre fungerande patentskydd
Små företag kan ha svårt att skydda sina patent. Vi vill säkerställa bra försäkringslösningar som skyddar vid patentintrång.


Genom investeringar i utbildning och utveckling underlättar vi för företagen att hitta rätt kompetens.
Ge ska ge alla universitet och högskolor i uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter och staten för att garantera vidareutbildning av löntagare.


I ett exportberoende land som Sverige med långa avstånd är väl fungerande transporter en förutsättning för fler jobb. Vi vill både öka satsningarna på drift och underhåll och investeringstakten i ny infrastruktur och bredband i hela landet.


S-budget för en bättre sjukvård

 

I går presenterade vi vår budget med fokus på jobb och skola men det kan vara värt att påpeka attd en även innhöll andra välfärdssatningar så som till exempel inom sjukvården.

 

 

Idag får patienter inte vård i tid eller i den omfattning de behöver.Akutvård som fördröjs, överbeläggningar, amulanser som kommer allt senare och bristande förlossningssjukvård. Så kan vi inte ha det.

 

Patienterna måste känna sig trygga i vården och personalens måste kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Det behövs mer personal i vården. Det ger mer tid till patienten.

 

Därför avsätter vi socialdemokrater 2 miljarder kronor i årets budget till sjukvården i en riktad satsning för att ge mer tid för vård och höja kvaliteten genom att öka personalstyrkan.

 

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste årtiondena. Att säkerställa en god vård och omsorg av våra äldre är en av de stora välfärdsutmaningarna för Sverige.

 

Dessutom håller vårdpersonalens på med tidskrävande administration. Det går att ändra på organisation och arbetsmetoder för att frigöra mer tid för vård. Samtidigt måste staten se över sina krav och regler. Det handlar både om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor får nyttja sina respektive kompetenser på bästa sätt och får det administrativa stöd som behövs. Läkare ska vara läkare – inte administratörer.

 

Vi föreslår att landsting och stat tillsammans med de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Där lagstiftning, IT-system och journalhantering systematiskt kartläggs och alla möjligheter för att minska administrationen ses över.

 

Sjukvården är en framtidssektor för Sverige. I budgetmotionen för 2014 investerar vi i mer vårdpersonal, bättre omhändertagande inom äldrevården, och vi tar initiativ för att minska administrationen. Så skapar vi mer tid för vård och säkrar en god vård för alla.


S-budget bra även för Skaraborg

Idag har Socialdemokraterna presenterat sin offensiva budget för fler jobb och bättre skola. Den är bra för Sverige och bra för Skaraborg. Bland annat kan vi redan nu se hur de speciella satsningarna på högskolan och sjukvården kommer att få direkta resultat i vårt område.

300 nya platser på högskolan och 55 miljoner till sjukvården i Skaraborg ger en procentuell nedbrytning av de siffror som presenterades i den socialdemokratiska budgetmotionen.

I en tid med hög arbetslöshet, inte minst bland unga, är det helt fel att minska på antalet högskoleplatser. Högskolan i Skövde noterade rekord i antalet sökande senast. Vi säger att de unga ska utbilda sig för att få jobb. Då kan vi inte slå igen dörren i ansiktet på dem.

Jobbfokus

Vi har en hög arbetslöshet i Sverige i förhållande till andra jämförbara länder och Skaraborg har drabbats hårt av både varsel och uppsägningar.  Regeringens åtgärd har varit en rad sänkta skatter. Alla kan konstatera att det inte gett det resultat de förespeglat. Vi behöver en offensiv och framtidsinriktad arbetsmarknadspolitik med jobbfokus.

Bättre matchning mellan arbetslösa och lediga jobb, 90-dagarsgaranti för unga vad gäller utbildning, jobb eller en kombination av dem båda, satsning på innovationer och avlastning av andra sjuklöneveckan för företagen är några exempel i socialdemokraternas förslag.

Infrastruktur

Dessutom satsar vi på väg och järnvägsunderhåll, som den borgerliga regeringen, förvånansvärt drar ner på inför nästa år. En annan viktig infrastruktur är vikten av bredband i hela landet. För att landsbygden i Skaraborg ska utvecklas behövs tillgång till IT-infrastruktur, därför satsar vi på det.

 

 

Framtidstro

Den socialdemokratiska motionen andas framtidstro och ett förtroende för svenskt näringsliv att klara sig i den internationella konkurrensen framöver.

Vi har ett starkt näringsliv. En större satsning på utbildning, innovationer och export kan lyfta vårt näringsliv ytterligare. Vågar Sverige så vågar också näringslivet,

Samtidigt stärker vi de unga genom vår satsning på skolan, en mer ansvarstagande gymnasieskola och högskolan. 90-dagarsgarantin ger snabba insatser istället för att de unga, som idag, ska behöva vänta 90 dagar innan de får den hjälp de behöver


RSS 2.0