Synnerligen grov misshandel


Så här på Orangeday den 25 juni, dvs FNs och UN Womens dag mot våld mot kvinnor, ägnade jag delar av dagen till att ta del av ett rättegångsfall på Skaraborgs tingsrätt. Ett fall med mycket grov misshandel mot en kvinna från Lidköping. Det var flera som slutit upp som åhörare för att visa sitt stöd för den utsatta kvinnan. Att vi från UN Women nationell kommitté Sverige brukar ha något orange på oss den 25 i varje månad var naturligtvis inget undantag idag. Det hade även de som kom dit från Orangeday MC och jag tror att det uppskattades att vi var många åhörare från allmänheten. 

Det tog flera timmar att gå igenom alla de skador som kvinnan orsakat av en man hon haft ett förhållande med. Förutom skadorna, svedan och värken var det skador i hemmet, kläder och annan egendom. Mannen beskrev i ett brev till sin mamma, där han erkände brotten, att han blivit svartsjuk. Att det är mycket droger, narkotika och alkohol inblandad är inte förvånande men naturligtvis inget att skylla på. 


Våld mot kvinnor är en pandemi, ett mycket stort problem i hela världen som angår oss alla. 

Trots att det allra vanligast i hemmen så har samhället och vi medmänniskor i allra högsta grad med dessa vidrigheter att göra. Trots att världens länder enats i millenniemålen om att stoppa våld mot kvinnor fortsätter sexuella övergrepp, misshandel och mord på flickor och kvinnor världen över. 


Tusentals kvinnor misshandlas i Sverige varje år. 

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring våld mot kvinnor. Under 2017 anmäldes nästan 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt enligt Brå. Man räknar dessutom med ett mörkertal och tror att det sker ca 100 våldtäkter om dagen i Sverige. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld eller sexuella övergrepp, ofta i nära relation. Varje månad dödas kvinnor, oftast av en närstående.


UN Women Sveriges vision är en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. 

Vi behöver jobba förebyggande med utbildning, värdegrundsarbete tidigt i åldrarna, stoppa matchokulturen, våga ta snacket, få fler män att stå upp mot våldet och naturligtvis lagföra förövare och stödja utsatta kvinnor.  Ett hinder för att få bukt med våld mot kvinnor är att potentiella offer och berörda rättsinstanser har otillräcklig kunskap om och/eller respekt för kvinnors rättigheter. Dagens åklagare och, nämndemän och domare verkade dock pålästa. Rättegången fortsätter på torsdag.

(null)

(null)


RSS 2.0