Patrik Bränt och jag på Marbodal

DSC00260.JPG
patrik bränt och jag på Marbodal

Anne, Kristina, Ewa på Marbodal

DSC00256.JPG
Anne, Kristina, Ewa på Marbodal

vår nyaste medlem Javed. Värvad just nu på torget i Skövde

DSC00252.JPG
vår nyaste medlem Javed. Värvad just nu på torget i Skövde

Carl, Ellen, Michaela och Amanda på Marknaden i Skövde värvar till LOkatt

image326
Carl, Ellen, michaela på Marknaden i Skövde värvar till LOkatt och värvar medlemmar

Nu ska borgarna dra ner försvaret också..... är det också inom jobblinjepolitiken?

Försvarsmakten ska spara pengar. För Trängregementet i Skövde handlar det om en mycket tuff nedskärning på totalt 35 procent av de rörliga kostnaderna eller totalt 20 miljoner kronor. Även och P4 i Skövde och K3 i Karlsborg ska spara, tolv respektive tio miljoner kronor. Även F7 Såtenäs i Lidköping drabbas genom färre flygtimmar

Besparingarna får till följd att nästan alla de större övningarna ställs in. Samtliga regementen sänker också ambitionerna för hur mycket officerarna ska tränas och utbildas.
Jag har ägnat stor del av hösten till at försöka rädda räddningskolan i Skövde. Nu kommer detta också som ett hårt slag mot hela Skaraborg.
Är detta inom området jobblinjen eller vad?


http://www.sr.se/cgi-bin/skaraborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=1745864


Den borgerliga regeringen står handfallen om FNs barnkonvention

Barnperspektivet behöver öka i alla beslut som berör barn och unga. För att vuxna ska kunna fatta kloka beslut med bästa möjliga underlag behövs goda kunskaper om barns och ungas levnadsvillkor och om deras egna synpunkter, skriver BO. Men vad gör regeringen? Sätter de barnen i främsta rummet? Hur många fattiga barn kommer att vara utan julklappar i år, för att mamma eller pappa blivit sviken av den borgerliga regingen?

Barnen är det viktigaste vi har, de är våra älskade ungar och de är värda all vår uppmärksamhet och våra omsorger. Det är därför Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention om barns rätt och det är därför vi har en myndighet som heter Barnombudsmannen.


Barnens tillvaro kan mätas utifrån hur bra ett samhälle mår. Om det finns tillräckligt med barnomsorg, en bra skola och god barnsjukvård är det ett samhälle som vet att ta tillvara sin egen framtid.


BO driver även på när det gäller genomförandet av barnkonventionen.


FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att man ska stärka Barnombudsmannens roll och att man ska överväga om man ska ge myndigheten rätt att utreda individuella klagomål från barn. Det är viktigt att kontroller genomförandet av barnkonventionen i våra kommuner.

Det behövs aktiva insatser för barnens bästa i Sverige. Den borgerliga regeringen står handfallen


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=719824


Allt fler ser klimatförändringarna som ett allvarligt hot


"på jorden är medeltemperaturen 15 grader. Koldioxiden är till största delen bunden i berggrunden i form av karbonater. På Venus finns nästan all koldioxid i atmosfären. Halten är 96,5 hundradelar, att jämföra med jordens 380 miljondelar. Följdaktligen har Venus en mycket kraftig växthuseffekt, och yttemperaturen är nästan 500 grader."

Socialdemokraternas energi- och klimatpolitik är en politik för jobb, tillväxt, framtidstro och konkurrenskraft. Den ska garantera en fortsatt säker energiförsörjning och ge vår industri god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser och med låg inverkan på miljö, hälsa och klimat. Den ska samtidigt aktivt vara en motor i omställningen till en mer hållbar energiförsörjning och ett hållbart samhälle. I vår energi- och klimatmotion föreslår vi därför en rad konkreta åtgärder för att skynda på energiomställningen.

Men vad har borgarna gjort mer än att ha vaknat sent?

De få saker som skett i miljöpolitiken vevas istället på ständig repris. Havsmiljösatsningen har till exempel presenterats som en stor nyhet vid minst tre tillfällen. Men en satsning blir inte större för att den nämns många gånger. En halv miljard för havsmiljön skryter regeringen men förtiger att det egentligen handlar om en överföring av pengar från kontot för biologisk mångfald. Sanningen är att skogsvården får betala för havs- och vattenvården.


De åtgärder som den borgerliga regeringen inte heller talar högt om är de många nedskärningar och försämringar av väl inarbetade miljöstöd och ekonomiska styrmedel som nu sker. Klimatinvesteringsstödet avskaffas. Nedskärningarna av det regionala energieffektiviseringsarbetet ligger fast. Stödet till energiinvesteringar i offentliga lokaler avskaffas. Stödet till villaägares investeringar i energieffektiva fönster upphör. Oljekonverteringsstödet upphör. Stödet för att byta ut den direktverkande elen mot miljövänligare alternativ skärs ned ytterligare.

  

Sanningen är att värdet på den så kallade "klimatmiljarden" ständigt devalveras i takt med att regeringens politik blir känd. Det blir därmed alltmer tydligt att de borgerliga inte antar den klimatutmaning som vi står inför. Istället byter anslag namn och nedskärningar betalar nya satsningar. Efter en genomgång av regeringens budget står det faktiskt ett minustecken på sista raden. I praktiken betyder det att de borgerliga tar bort mer pengar än de tillför på klimatområdet.


klimatbok

sopor

vatten dunstar


Anders Borg är spelminister utan att kunna svara på frågor


Igår kväll skulle Anders borg svara på mina frågor

interpellationen

protokollet

Vi har varit ett framgångsrikt IT-land och en framgångsrik IT-nation. Jag skulle vilja säga att detta i mycket är tack vare den socialdemokratiska regeringen, som på ett tidigt stadium har sett till att vi har byggt ut nätet och också genomförde en hem-pc-reform, som gjorde att människor hade möjlighet att skaffa sig en dator i hemmet. Den möjligheten har den borgerliga regeringen nu tagit bort. Därför vet vi inte om vi även fortsättningsvis kommer att vara en ledande IT-nation. Vi får se hur det blir framöver. 

Anders Borg tycker att det är bra att åtta av tio har tillgång till dator i hemmet, nöjd med att 20 procent av befolkningen lämnas utanför, att vi lämnar dem bakom oss. Det är ungefär lika mycket som hela Stockholms kommuns invånare. Alla dem ska vi lämna bakom oss. De ska inte vara med i vårt framtida IT-samhälle. 

Han svarade inte på mina frågor om Biblioteken också ska tvingas betala 2-16000 kr per år för att få ha Internet på biblioteket.

Han svarade inte på vad det är för skillnad på Internetcafé och internetspelscafé, alla kan ju gå ut på spelsidor om de inte är spärrade. Han varade inte på frågan om hur de männikskor som inte har dator i hemmet ska kunna ta del av IT om biblioteksfilialer och internetcaféer tvingas stänga ner sina erbjudanden

Borgarna backar in i framtiden. De är omoderna


just nu talar Liberias president i Riksdagens första kammarsal. Hon talar

DSC00246.JPG
just nu talar Liberias president i Riksdagens första kammarsal. Hon talar om vikten av att barnen ska få gå i skola. Hon talar om framtiden för Afrika. Liberia har en arbetslöshet på 85%, fattigdom, våldtäkter och oroligheter som gör att hon har höga förväntningar på sig

Unni Drogge har enligt mitt tycke alltid käbblat minst lika mycket som Jan Guillou.

 

De båda författarna använder sig av principen all publicitet är bra publicitet.
Varför ska vi annars få ta del av vilka förlag och vad böckerna heter i käbblet mellan dem.

Unni Drogge har suttit i Tv-debatter och pläderat för vårdnadsbidrag och borde kanske någon gång begripa att det inte är bra för kvinnor att bli ekonomisk beroende av en man.

Att stanna kvar i ett förhållande av ekonomiska skäl, trots att barn eller kvinnor far illa kan aldrig vara bra. Därför är det viktigt med jämställdhet, feminism och självständiga liv.

Trots det så måste vi ta alla kvinnor som blivit slagan på största allvar. Trots att de inte lämnar de män som slår dem, trots att de förminskats så att de inte orkar ta sig ur förhållanden. Trots det så måste vi andra ställa upp på dem. Vi dvs samhället, omgivning, vänner, bekanta och släktingar måste alltid ta avstånd från våld i alla former.

Sedan hoppas jag att Unni Drogge vaknar upp ur sitt egoistiska vakuum och ställer upp för feminism och kvinnors självständiga liv. Hon liknar ju tyvärr Maria Carlshamre som kommersialiserar och exploaterar sina söndriga liv för att få publicitet, det är sorgligt.

svd


Stoppa utförsäljningen, synpunkter idag på GREEN-kontakten.


Idag på mitt medborgarkontor i Skövde, även kallat GREEN-kontakt, fick jag ta emot upprörda synpunkter om utförsäljning av statliga egendomar. Det är inte så konstigt att folk är upprörda.


Onsdagen den 28/11 hålls en debatt i riksdagen om de statliga företagen. Riksdagen ska ta ställning till om regeringen ska ges fortsatt förtroende eller om utförsäljnings-bemyndigandena ska dras tillbaka, som socialdemokraternas förslagit..


Utförsäljningarna är en usel affär för svenska skattebetalare. De ger bara i år över 16 miljarder kronor i utdelning till staten. När de säljs byts hög och stabil avkastning mot en engångsintäkt.


Utförsäljningarna genomförs helt och hållet av ideologiska skäl. Inga konsekvensanalyser har gjorts och vad som händer med det fasta telenätet och bredbandsutbyggnaden när TeliaSonera säljs ut, bolåneräntorna när SBAB tas över av någon av storbankerna och överhuvudtaget med jobb, huvudkontor och forskning och utveckling är ovisst. Det är oroande att regeringen fattar sina utförsäljningsbeslut i blindo.


Utförsäljningsbeslutet var grundlagsvidrigt, nyckelpersoner har hoppat av i protest mot regeringens brådska och den politiska utförsäljningsorganisationen rasade samman efter Carnegieaffären. Utförsäljningsprocessen har kantats efter skandal efter skandal men istället för att sakta in, se över organisationen och ta sitt ansvar har regeringen ökat takten. Det är inte ett förtroendeingivande sätt att handskas med mycket stora gemensamma tillgångar.


Arbetsplatsbesök på café Helena i Götene.

 image320
Abetsplatsbesök på café Helena i Götene. Lotta och Anton bakar och diskar

Göteneds mek 100 årsjubileum här med Uno Gren

 image321
Göteneds mekaniska firade 100 i helgen här visar Uno Gren en av tårtorna

Göteneds mek på arb.pl besök

DSC00236.JPG
Göteneds mek på arb.pl besök
Idag beökte jag Meken. Vi fick mycket att prata om. Varför så många kan tänka sig att rösta på Sverige demokraterna blev en intressant fråga. Tillgängligheten till sjukvården och tandvårdskostnader var andra synpunkter som jag fick med mig

Vad har hänt med alla fagra löften om infrastruktur


Vi socialdemokrater vill fortsätta satsa på infrastrukturen i Skaraborgs. Förra mandatperioden blev den efterlängtade och mest trafikerade sträckan i Skaraborg klar, dvs. sträckan från Borgunda till Skövde. Dessutom är väg 26 förbi Gullspång klar och beslutet väg 47 mellan Skövde och Skara är taget m.m. Men vad händer nu med alla fagra löften de borgerliga partierna gav i valrörelsen om infrastrukturen?

Det är oerhört viktigt att vi satsar på utbyggnad av väg E 20, som har stor betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg och för godset från Bergslagen. Första etappen med motorväg mellan Holmestad och Lundsbrunn är påbörjad, men vad händer sedan? För tillväxten och trafiksäkerheten behövs fyrfältsväg med 110 km/h som hastighetsgräns på hela sträckan.

Vi måste hela tiden ha miljön för ögonen när vi diskuterar infrastrukturen och då måste järnvägen byggas ut. Vi behöver få upp godset på järnvägen och det behövs fler möjligheter för persontrafiken.

Västra stambanan är en av vårt lands viktigaste järnvägar. Den är i stort behov av utbyggnad. På dessa spår ska godståg, fjärrtåg, lokaltåg och X2000 samsas, denna järnväg har nått taket för sin kapacitet. Förbättringar och utbyggnad till fyra spår är helt nödvändig. Men moderaterna låter Henrik Ripa i Lerum stoppa hela tillväxten i Västra Götaland

I valrörelsen 2006 var det många politiker, från olika partier, som hade synpunkter på vår Skaraborgska infrastruktur. Bara borgarna vann valet så skulle det minsann byggas motorväg! Men nu är beskedet i stället att vi måste vänta tills infrastrukturpropositionen som är aviserad till våren 2008. Dessutom får vi höra från Cecilai Widegren med flera att det tar minst 11 år innan det händer något mer E20an. Sådana besked är bedrövliga


Mona Sahlin i DN idag "Reinfeldts falskhet ett historiskt svek"

Det är bra att Mona Sahlin förtydligar kritiken och svelet mot väljarna. Skiljelinjem är tydlig. Rättvisa eller orättvis, modern eller omodern, minskade klyftor eller större klyftor, solidaritet eller tänk på dig själv och skit i andra
 Han leder en regering som konsekvent och medvetet försöker vilseleda sina väljare.
I demokratisk mening är Fredrik Reinfeldts svek historiskt. Aldrig tidigare i Sveriges historia har vi haft en större skillnad mellan vad en regering säger och vad den faktiskt genomför. Konsekvent och medvetet vilseleder man väljarna. Systematiskt "mörkar" regeringen sin politik. Detta är "pr-konsten upphöjd till statsskick". Den senaste tidens diskussion om statsministerns förmåga att leda landet måste nu övergå i en än viktigare svekdebatt: den om det sakpolitiska sveket.

Mona i DN


Reinfeldt och Borg svarar inte på om det ska löna sig att bli full på krogen och kyssa journalister


I veckan som gått har jag i Riksdagen ställt samma fråga till Statsministern och finansministern:


- Det ringde en kvinna från en liten ort till mig alldeles nyligen. Hon är 61 år och har jobbat som plusjobbare. De jobben ska ni nu ta bort eller håller på att fasas ut eftersom ni tycker att det är bättre för de sysslolösa och arbetslösa, förutom att de ska bli fattigare. Hon var mycket förtvivlad och bedrövad och till och med på gränsen till desperat för att hennes ersättning blir lägre och lägre. 

Hon vill göra en insats, hon vill ha ett jobb. Men på den här lilla orten finns det inte så stort utbud för 61-åriga kvinnor.

Dessutom gör den här kvinnan en parallell med den tidigare statssekreteraren Ulrica Schenström som fick 2 miljoner för att var full på en krog och kysste en journalist, medan den här kvinnan som är arbetslös ska få lägre och lägre ersättning. 

Jag undrar om du delar hennes uppfattning om att ni håller er egna om ryggen och slår på dem som redan ligger?


Båda vägrar svara utan dribblar bort frågan


Löjeväckande dubbelspel av Kd


Det obegripligt och hyckleri av kristdemokratiska företrädare att kräva förbättringar för pensionärerna, samtidigt som de står bakom en budget som innebär genomför kraftiga skattesänkningar, men som undantar pensionärerna. De får inte del av den goda samhällsekonomin, utan får istället vara med och finansiera skattesänkningar genom höjda avgifter, höjd bensinskatt och höjda trafikförsäkringspremier. Den uppdelning av skattesystemet som sker nu ökar bara klyftorna mellan pensionärer och förvärvsaktiva. Därför blir kristdemokraternas artiklar om förbättringar för pensionärerna inget annat än hyckleri. Den svenska regeringsformen fast att regeringen beslutar kollektivt.


Kristdemokratiska ministrarna riktade i en debattartikel i DN, fokus på de äldre kvinnorna över 75 år. Det är riktigt att framför allt en stor grupp äldre kvinnor, finns bland de med de allra lägsta pensionerna. Den viktigaste förklaringen är många av dessa arbetade i liten utsträckning eller var hemmafruar. Andra har jobbat deltid, inte sällan lågbetalda jobb i vård och omsorg samt hemma med vård av barn under långa perioder - på den tid inte heller tillgång fanns till en lika väl utbyggd barnomsorg/förskola som idag.  För dessa och andra med de lägsta inkomsterna har vi socialdemokrater under vår regeringstid, bland annat, höjt bostadstillägget i flera omgångar. Det har varit ett träffsäkert instrument, för att särskilt rikta förbättringar till de med de lägsta pensionerna.


För att inte kommande äldregenerationer ska hamna i samma situation som äldre kvinnor idag med de sämsta inkomsterna, krävs en fortsatt politik för inte minst ökad jämställdhet, god förskola för alla, stärkt rätt till heltid samt mer jämställda löner

dn om kd


Träna - Städa - Reflektera


 Jag tillhör dem som planerar in fysiks träning i kalendern eftersom Riksdagsuppdraget och Partiuppdragen annars skulle sluka all tid.

Men den här lördagen gick träningen ut på att städa.

Jag tror på jämställdhet och vill att alla i ett hushåll ska dela på de uppgifter som det innebär och drar alltså mitt strå still stacken när jag kan. Jag har egentligen inget ideologiskt emot att leja bort sådana jobb men har aldrig gjort det. Det jag har emot är att det ska subventioneras av andra skattebetalare.
Min träning gick till på följande sätt:

Som uppvärmning istället för den vanliga crosstrainer i gymmet blev det dammsugning av alla rum och trappor. Istället för styrketräning torkade jag golven, istället för hantlarna putsade jag fönstren och istället för armhävningar rustande jag mattor. Att jag sedan avslutade med en joggingrunda innan duschen var mest för att jag skulle få lite frisk luft och för att njuta av den gnistrande snön. Hela tränings/städningsprogrammet kunde jag också kombinera med att tänka över det som hänt under veckan och reflektera över de tokigheter som borgarna ställt till med senaste tiden.

En mycket bra träningsmetod som jag rekommenderar alla.


Fiasko för Anders Borg tycker Dagens Industri

"Fiasko för Anders Borg" är rubriken till en artikel i Dagens industri torsdagen den 22 november. Artikeln baseras på en analys av konjunktur institutet (KI) där det bland annat konstateras att "Den pågående nedgången i arbetslösheten blir sannolikt inte varaktig" och fortsätter KI:s forskningschef "När högkonjunkturen klingar av kommer arbetslösheten obönhörligen att stiga igen". Det är detta som vi socialdemokrater har sagt hela tiden och som nu bekräftas i KI:s rapport och i Dagens industris artikel. Det enda som den borgerliga regeringen lyckats åstadkomma är en orättvis och omodern politik som vrider klockan bakåt till en tid som de flesta svenskar inte vill ha tillbaka. Och när arbetslösheten stiger står 400 000 svenskar utan a-kassa och de som eventuellt kvalificerar sig för ersättning får en ersättning de inte kan leva på.

Det är också därför som borgarnas förtroende bland väljarna sjunker som en sten. Ingen regering har i modern tid så fort tappat så stort i opinionsundersökningar.

Nu avslöjas Reinfeldt och Borg i undersökning efter undersökning, verkligheten har kommit ikapp, det går inte längre att gömma sig bakom fagert tal.

Förra veckan kom Statistiska centralbyrån (SCB) med sin arbetskrafts undersökning. Där konstateras att sysselsättningen under det senaste (sista) året med en socialdemokratisk regering ökade 153000, för den borgerliga regeringens första år var ökningen 81000.

Under socialdemokraterna ökade sysselsättningen nästan dubbelt så mycket som under borgarnas

Sammanfattningsvis kan man konstatera att socialdemokratisk politik inte bara är rättvis den är också framgångsrik. Reinfeldts och borgarnas politik är inte bara orättvis den är också misslyckad.


Finansutskottet genomför en utfrågning om den finansiella oron idag Torsdag


 I dag kommer Vice riksbankschef Lars Nyberg, GD Ingrid Bonde och Vincent Koen, councellor i OECD till andra kammarsalen i Riksdagen.

Det blir frågor om bolånekrisen, om huspriserna i USA om hur det påverkas Svensk ekonomi och o hur de bedömer läget framöver med tanke på den skakighet som varit sista tiden.
dn


hushållsnära tjänster = överklassnära tjänster

Moderaterna och skattefuskÅ ena sidan aviserar Fredrik Reinfeldt en "etisk diskussion om förtroendemannamoral" sedan många av m företrädare och högsta politiska tjänstemän i olika former har använt sig av svart arbetskraft.


Å andra sidan genomför de förslag som direkt leder till ökat skattefusk. De drar ned på Skatteverkets resurser för att bekämpa skattefusk - trots att Skatteverket kan visa att deras insatser har lett till att 4 000 jobb har blivit vita och att skatteintäkterna har ökat med 600 miljoner kronor[1]. De inför också nya regler i skattesystemet som direkt uppmuntrar till fusk, det gäller inte minst det nya skatteavdraget för "överklassnära tjänster".


Så sent som igår varnade Skatteverket för att de misstänker fusk bland de bortåt 600 ansökningar som hittills har kommit in. Till exempel har det kommit in fakturor där det kostat 300 kronor att fälla träd (som inte ger skatterabatt), men 8 700 kronor att klippa gräset (som ger skatterabatt)[2].

Ska de ta upp kampen mot skattefusket eller inte?


Om kampen mot skattefusket ska vara något mer än en läpparnas bekännelse behöver Skatteverket få mer reurser inte mindre och dra tillbaka möjligheterna till skatteavdrag för "överklassnära tjänster".KI


Margareta Winberg besöker Riksdagen och Helgas

 image316
Margareta Winberg besöker Riksdagen och Helgas.
Hon berättade om sitt liv som amassadör, hur hon blev tillfrågad och om männikorna i Brasilien.
Hon kunde på ett målande sätt beskriva klyftorna, rikedommen och fattigdommen, slummen, läs och skrivsvårigheter, prostitution, våld och vapen.
Men också om ett vänligt, hjälpsamt folk som alltid ställde upp för varann. Om berättade om politiken om president Lolas valkampanj och vad han uträttat. och om mycket mycket mer.
Det var en väldigt intressant kväll med Helgas

Björklund ointresserad av FN:s barnkonvention


Trots att Jan Björklund är skolminister med ansvar både för förskolan och skolan så tyckte han inte att han borde varit med utfrågningen om FNs barnkonvention.

Det sa han idag på interpellationsdebatten om förskolan. Han bara ryckte på axlarna och menade att han går på så många andra möten där han träffar barn och ungdomar. Han ville till och med att talmannen skulle säga åt mig att FNs barnkonvention inte handlar om förskolan. Som tur är vet Pär Westerberg lite mer om denna viktiga konvention.

Över huvud taget är det ett problem att den borgerliga regeringen inte sätter barnen i främsta rummet. De har inte barnens bästa för ögonen. De uteblir från Nätverket för barnkonventionens utfrågningar. De borde sättas på skolbänken av barnombudsmannen.


Toppen är nådd men hur fort går det nedåt?Superkonjunkturen för Sveriges småföretag har passerat toppen. Den samlade konjunkturindikatorn faller tillbaka något sedan i våras och företagen räknar med att nedgången fortsätter under det kommande året. Det är främst företag inom tillverknings- och byggindustrin som räknar med att tillväxten avtar.

Fortfarande har vi högkonjunktur så det är förvånande att arbetslöshetssiffrorna är så pass höga som de är. Hur ska det så gå när det går nedåt och hur ska det gå för dem som inte ens har fått gå färdigt sin utbildning för borgarna?

 Småföretagen utvecklas fortfarande starkt. Men det är ett svaghetstecken för svensk arbetsmarknad att tillväxten stannar upp på grund av arbetskraftsbrist samtidigt som så många står utanför arbetsmarknaden.

Regeringens åtgärder har inte varit tillräckliga säger även Företagarna idag.


FNs barnkonvention på Folkoperan

DSC00195.JPG
Just nu firas FNs barnkonvention på Folkoperan med  Samba dvs samarbete för barn, där flera barnorganisationer samarbetar för att sätta barnen i fokus.
Det behövs en kraftsamling mot neddragningar på fritidsgårdar, föreningsliv och förskolor.
Det behövs mer resurser för de utsatta barnen, det behövs mer fättvisa och solidaritet för barnens skull

barnombudsmannen


Barnkonventionen firar 18 år

FNs konvention om barnets rättigheter - barnkonvention - barnens lag, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Barnkonventionen är en konvention om rättigheter som barn har och är ett viktigt folkrättsligt bindande tillägg till skyddet för de mänskliga rättigheterna. Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar och den bygger på fyra viktiga principer:
- barnet har rätt till likvärdiga villkor,
- barnets bästa ska beaktas vid alla beslut,
- barnet har rätt till liv och utveckling
- barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Sverige var ett av de första länderna i världen som 1990 ratificerade konventionen och samtidigt åtog sig att följa konventionen utan undantag. Den svenska riksdagen slog fast "att när åtgärder vidtas som rör barn, så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet.

Med anledning av 18-årsdagen för FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige ordnas en barn- och ungdomshearing idag. Hearingen med politiker arrangeras varje år av Nätverket för barnkonventionen.

Grupper med barn och unga från ett femtiotal organisationer kommer att vara med och följa upp hur Sverige efterlever barnkonventionen och verkar för att barn och unga själva kan kräva ut sina rättigheter.

Under förmiddagen träffar de barnombudsman Lena Nyberg som "peppar" barnen med deras rättigheter. På eftermiddagen kommer de att samtala och ställa frågor till politiker. Socialminister Göran Hägglund deltar tillsammans med riksdagsledamöter och landstings- och kommunpolitiker.

Barnkonventionen

natverketforbarnkonventionen

dn


Så blir barnombudsmannen kvar trots allt

Barnen är det viktigaste vi har, de är våra älskade ungar och de är värda all vår uppmärksamhet och våra omsorger. Det är därför Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention om barns rätt och det är därför vi har en myndighet som heter Barnombudsmannen.


Det är mycket snack om privatiseringar av olika verksamheter som rör barn i samhället och har Statskontoret i en utredning lagt förslag om att man ska lägga ner Barnombudsmannen.

På fredag ska vi debattera barnombudsmannens framtid i Riksdagen och på tisdag blir FN:s barnkonvention myndig, dvs det är 18 år sedan den ratificerades.

Mot bakgrund av det var det tur för Göran Hägglund att han kom fram till att inte lägga ner barnombudsmannen.


FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att man ska stärka Barnombudsmannens roll och att man ska överväga om man ska ge myndigheten rätt att utreda individuella klagomål från barn. Idag har cirka 25 länder i Europa barnombudsmän och i höst fyller Barnkonventionen 18 år, den blir alltså myndig. Då är det märkligt att Sverige skulle lägga ner BO för att istället bygga upp en ny myndighet, som utredningen kallar Barndelegation.


Att lägga ner en fungerande myndighet kommer förstås att innebära att vi förlorar viktig tid när det gäller kontroll av och genomförandet av barnkonventionen i våra kommuner. Att dessutom lägga ner en myndighet för att ersätta med en annan kan inte vara rätt väg att gå. Det är statsmakterna som ger myndighetsuppdrag och det kan man fortsätta att göra även om Barnombudsmannen består.


BO

barnombudsmannen


Ska jag äta tårta med Littorin????

Låter som ett fånigt dilemma om hurvida jag ska äta tårta Sven Otto Littorin  nästa fredag eller inte. Bakgrunden är den att Totto (som han kallas) slog rekord i riksdagen på fredagen. Under sin tid som minister har han besvarat över 100 interpellationer. Han passade på att bjuda in riksdagsledamöter, som ställt frågor till honom, till kaffe och tårta på departementet kommande fredag för att de ska få träffa den politiska ledningen och personalen. Jag är en av dem som deltagit i interpellationsdebatter med honom.
Men frågan är om tårta till politiska motståndare gör det bättre för de sämst ställda?

Han har sett till så att de arbetslösa som står längst bort från arbetsmarknaden blivit fattigare. Han tycker att företag ska stå för fortbildningen och vill därför skära ner utbildningar i bristyrke. Hans jobb politik är ett fiasko, det visar det visar den senaste arbetsmarknads undersökningen (AKU) som är SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik. Mellan oktober 2005 och oktober 2006 ökade sysselsättningen med 153 000 personer. Men från oktober 2006 till oktober 2007 ökade sysselsättningen med 81 000 personer. Uppgifterna är jämförbara bak i tiden, då SCB:s omläggning går tillbaks t.o.m. 2005. Alltså tillkom nästan dubbelt så många jobb med socialdemokraternas senaste år jämfört med borgarnas första år i regeringsställning.Det är inte jag som behöver tårta, det är de arbetslösa som behöver hjälp tillbaks till arbetet och ersättning som går att leva på

Skaraborgs rådslagsdag i bilder

image306image307image309

det ska vara gott att leva

Det ska va gott å leva

Idag talar vi framtid för Skaraborg. Om tre år kan vi vinna valet både i Sverige men också i de Skaraborgska kommunerna. Då gäller det att vara väl förberedd för att kunna ta över.

Det handlar om ganska stora utmaningar för miljön, för en åldrande befolkning och om integration som vi måste ta oss an. Därför försöker vi ta in kunskap från olika håll, diskuterar med varann och bjuder in allmänheten till debatt.

Idag träffas ett hundratal socialdemokrater i Skaraborg för att ta forma arbetet med framtidsfrågorna. Det handlar om klimatet, kampen mot orättvisorna, fler jobb, bra jobb som inte sliter ut och stressar sönder människor, kvalitén i de Skaraborgska skolorna och hur vi kan ta emot fler människor från andra delar av Sverige och resten av världen osv

Just ni tittar vi lite närmare vad som egentligen är viktigt. Att det ska va gött (gott) och leva i Skaraborg annars kan det kvetta, citat från Galenskaparna


Bredband till alla gäller det?


Det finns sedan länge ett mål om "Bredband till alla". Men den nuvarande regeingen har sänkt ambitionsnivån från att utbyggnaden skulle vara klar 2010 och numera står det en klart övervägande del som mål istället för målet "bredband till alla"

 Bland annat finns det 32 000 skärgårdsbor som bor på öar utan fast landförbindelse som oftast sist på linjen när det gäller service och infrastruktur. Med många gånger besvärliga fasta kommunikationer betyder att det är extra viktigt att den nya IT-tekniken blir utbyggd med bra kvalitet i skärgårdarna.

Just nu ordar Skärgårdarnas Riksförbund till en konferens där presenteras och diskuteras  "Utredningen Bredband 2013" På konferensen delat de som ansvarar för hur dessa frågor hanteras. Regerings bredbandutredare medverkar.  Post- och Telestyrelsen, Glesbygdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, LRF m.fl. samt givetvis skärgårdsbor från Norrbotten till Bohuslän och från de stora insjöarna.
Ska bli intressant att få svar på frågan


Regeringens jobbpolitik ett fiasko som döljs i högkonjunkturen

Färsk information från SCB visar att sysselsättningen mellan oktober 2006 och oktober 2007 ökade med 81 000 nya jobb. Om man jämför med oktober 2005 till oktober 2006, alltså socialdemokratins sista år, ökade sysselsättningen då med 153 000 nya jobb. Det är nästan dubbelt så många jobb utan försämringar i a-kassa och utan försämringar för sjuka.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Nästan dubbelt så många nya jobb skapades utan försämringar för sjuka och arbetslösa. Det är fakta, SCB:s siffror. Borarnas politik skapar inte mer jobb. Den ökar otryggheten, ökar klyftorna, och framför allt ger den sig på dem som fortfarande är arbetslösa, dem som är sjuka.

De långtidsarbetslösa är kvar på arbetsförmedlingen och väntar på ett jobb. De får inget jobb, och dessutom ger de sig på dem, rycker undan stödet för dem. 

Dessutom har borgarna totalförstört a-kassan. Det är ett haveri. 360 000 har flytt a-kassan.


Gordon har varit skuggan till vänster om Blair i 10 år, nu har han gjort succé


Miljön och utbildningen var i fokus när Sahlin var i London för att träffa Gordon Brown.

Labour vill inte göra samma misstag som oss socialdemokrater i sitt kommande val. Eftersom det är viktigt att de vinner valet för hela Europa så var det viktigt att Mona Sahlin bidrog med sina erfarenheter och valanalys om av vad som gick snett i förra valet.

Just nu är det många som ångrar att de röstat på borgarna och det vore synd om Britterna gjorde samma misstag


Mona hos Gordon


KAMP FÖR RÄTTVISA - Iskallt på Myntorget

image303image305image304

Med frost i kinderna stod vi på Myntorget och stödde kommunals kamp för rättvisa idag.

Regeringens politik är orättvis. Den drabbar alla medlemmar i Kommunal, men den drabbar kvinnorna mest, säger Ylva Thörn ordförande i Kommunal.

Vi som stod där var medvetna om att regeringen gick till val på större skillnader, men att det skulle bli så här orättvist var det många som inte kände till.

- Vi vill visa regeringen den ilska och den vrede som finns i medlemskåren mot regeringens politik. De förändringar som den borgerliga regeringen nu genomför äventyrar jämställdheten och kvinnors möjlighet att vara på arbetsmarknaden, säger Ylva Thörn.

Manifestationerna kommer att fortsätta hållas tills det sker en ändring av den orättvisa politik som den borgerliga regeringen för.


kamp för rättvisa


En trängd Johan Persson kunde inte förklara varför folkpartiet diskriminerar äldre, med högre skatt


Idag på debatten i Riksdagen om tilläggsbudgeten fick folkpartiets representant i Finansutskottet frågan om varför de ena dagen vill lagstifta mot åldersdiskriminering och nästa dag straffar pensionärer genom att bara sänka skatten för de som arbetar.

Johan Persson blev mycket trängd, höjde rösten och började stampa på stället. Han kunde inte förklara för de över en miljon äldre varför de ska diskrimineras. Undrar om de blivit överkörda av moderaterna som i så många andra frågor?


intresserade Skaraborgare besökte Riksdagen

image302

Idag fick jag förmånen att träffa kvinnor från Lidköping, Götene, Vara med mera. Det var kul att få prata och visa runt i Riksdagshuset med så intresserade besökare

Moderaterna kör över sina samarbetspartier och fastighetsskatten är kvar!


De borgerliga partierna gjorde fastighetsskatten till en stor sak i valrörelsen 2006. Löften gavs om att ta bort fastighetsskatten om man vann valet och därmed skulle alla villaägare tjäna pengar på denna reform. Detta utlovades i media och på gator och torg.

Men det var inte vad som hände i verkligheten. Borgarna vann valet men fastighetsskatten blev kvar, fast nu kallas den för en kommunal avgift. De med stora hus, särskilt i storstadsområdena, får gigantiska skattesänkningar men de som har ett småhus eller radhus i till exempel Skaraborg tjänar inget på reformen.

I media kan vi läsa att över 220 000 småhusägare kommer att få högre skatt år 2008 jämfört med 2007. Enligt Villaägarnas riksförbunds beräkningar kommer hela 58 procent av landets småhusägare att betala skatt utifrån samma taxeringssystem som tidigare även efter regeringens så kallade reform. I Skövde kommer 1 033 familjer att få höjd fastighetsskatt år 2008 jämfört med i år.

Vi socialdemokrater införde en begränsningsregeln den tas bort och därmed får många personer med låga inkomster en höjd fastighetsskatt.

Vi socialdemokrater lovade inte att ta bort fastighetsskatten men vi frös uppräkningen av taxeringsvärdena så att den inte skulle stiga ytterligare.

Det som sker nu är en omfördelning i samhället från de med småhus till de med stora hus. Precis om i alla samhällsområden ska klyftorna öka. De rika ska bli rikare och de fattiga fattigare.

Skaraborgarna är grundlurade av borgerlighetens löften. Visst har skatten förändrats men inte är det i mer solidarisk riktning. Den borgerliga regeringens politik med stora skattesänkningar för de som redan har bra på fötterna kommer att underminera samhällsekonomin i nästa lågkonjunktur.

dn


Fyra debatter och ett fiasko

Efter att ha klarat av två debatter med elever som vill ha bättre skola med fler lärare, mer elevdemokrati och individuella skolplaner för var och en var det dags för två debatter i kammaren.


Den första handlade om Infrastruktursatsningar i Västsverige. Infrastrukturministern ville inte kommentar några projekt nu eftersom infraproppen ska komma till våren. Men jag kunde passa på att skicka med argument om hur viktigt det är att fortsätta ombyggnaden av E20 till fyrfältsväg genom hela Skaraborg, om hur viktigt det är att satsa på Västra stambanan trots att moderaterna i Lerum stoppar den utbyggnaden. Jag kunde också berätta om den oro som industrin och arbetsmarkandens parter känner för om Trollhättepaketet inte ska göras klart.

Till debatten anmälde sig även Moderaten Cecilia Widegren, hon har säkert stor press på sig att visa på resultat så som hon gav sken i valrörelsen om att om de vann valet så skulle E20an göras till motorväg. Inte heller hon hade några löften att ge förutom at det nog skulle ta 11 år för dem att komma till skott. Märkligt med tanke på att de i opposition lovade mer pengar. Nu när det går så bar för Sverige borde de väl satsa på framtiden.


Sista interpellationsdebatten handlade om vikten att ha kvar Räddningsskolan i Skövde och om Skövdes unika kompetens om att ta hand om farliga ämnen med mera. Jag passade på att bjuda in Sten Tolgfors till Skövde för att han ska få se det stora övningsfältet och alla andra fördelar Skövde skolan har.


Fiaskot för regeringen som jag vill kommentera är dagens opinionsmätning

Moderaterna 21,9 (21,7), folkpartiet 7,6 (6,5), centerpartiet 5,4 (6,0), kristdemokraterna 3,6 (4,1), socialdemokraterna 46,3 (45,2), vänsterpartiet 5,2 (6,3), miljöpartiet 5,5 (6,0)

 rekord nivå


Varför har sossarna gått med på betyg i lägre åldrar? Vill ni förstöra självförtroendet för barnen? - tuffa frågor i Skövde


Ja det var ord och inga visor när jag träffade Amanda och Hjalmar och skulle försvara förtroenderådets beslut om att ge Mona Sahlin mandat att förhandla om framtiden skola och att gå med på betyg i sexan och sjuan mot att förhindra skriftliga omdömen i lägre åldrar.

-         Nej, ni förstör självförtroendet för barnen och ungdomar. Allt inriktas på att lära sig inför proven inte för livet när man får betyg. Vi har kompisar som sitter till kl.03 på nätterna inför proven. Alla är så stressade inför proven, läxorna och förhören att man mår illa och får ont i magen.

-         Skolan blev trågig när jag började få betyg, förut var det kul att lära sig nu är det bara press

-         Betygen är orättvisa och går på lärarnas godtycke

-         Det är bara elever med studievana föräldrar som klara sig

Det var några av de påståenden jag fick ta emot. Självfallet är inte betygen det enda instrumentet för skolan.

Bättre pedagogik, lust att lära, fler lärare och andra vuxna i skolan, motverka mobbing, mindre klasser och läxhjälp är andra hjälpmedel för att ge alla barn en bra chans att lära sig för livet. Självfallet ska skoldebatten fortsätta inom socialdemokraterna fram till ordinarie kongressen


 

Borg


AMANDA, NATALIA, JULIA flitiga elever

DSC00153.JPG
AMANDA, NATALIA, JULIA flitiga elever

Idag har jag blivit utfrågad av tre flitiga elever från Västerhöjdsgymnasiet.

Amanda, Natalia och Julia frågade om vad som är viktigt för oss socialdemokrater, om jobben, skolan, invandring, ungdomssatsningar om jämställdhet med mera.

Jag kunde berätta om att vår ledstjärna är alla människors lika värde och att vi jobbar för rättvisa och mindre klyftor. Dessutom kunde jag passa på att berätta om vilka beslut som tagits under helgens rådslagsarbete och om vårt uttalande om skolan. Det var en trevlig intervju med intresserade elever. Jag hoppas att de engagera sig i politiken framöver


s om skolan i framtiden


Det är politiken det är fel på


Många kanske tror att det är de senaste skandaler och affärer som uppdagats inom moderaterna som förklaring till raset.

Moderaterna får 22,9 procent, den lägsta siffran sedan valet förra året. Socialdemokraterna får 39,1 procent och det är partiets högsta siffra i en Skop-mätning sedan valet.

Men jag tror att orättvisorna är en större förklaring. Många kan ju tycka att det är kul att få ett försvarsavdrag (jobbavdrag) med några hundralappar men inte på bekostnad av att de sämst ställda ska få det ännu sämre. Många tycker det är bra att vi är inne i en högkonjunktur och att jobben strömmar till men att komvux och arbetsmarknadsåtgärder tas bort är inte lika poppis. Många tycker det är bra att det går bra för Sverige och är därför förvånade över att deras föräldrar dvs pensionärerna ska betala högre skatt än de själva.

Kort sagt det är politiken det är fel på, därför minskar borgarna i mätningar, efter mätningar.


moderaterna faller

oppositionen ökar


Va´ skönt för överklassen att deras poolpojkar i Spanien blir avdragsgilla (OBS NÅGOT SATIRISK)

När Maud Olofsson berättar i radions lördagsintervju att hon vill göra om skattesystemet så att det blir lättare att köpa tjänster utan att betala skatt var det föga förvånande. Men inte nog med det, förutom att slippa betala skatt till den gemensamma välfärden så ska ju överklassen ha bidrag för de tjänster de köper.

Visst blir det bra för de välbeställda som kan anlita så kallad hushållsnära tjänst. Deras karriärer tar sådan tid att de inte hinner med sitt hem. Eftersom överklassen i Sverige tjänar så dåligt har de tidigare inte haft råd att betala vitt så därför har de anlitat svart hemhjälp. Lätt som en plätt blir dessa jobb nu vita enlig Maud Olofsson. Oj vad många jobb det ska bli inom den branschen. Dessutom har det ju varit så synd om överklassen som inte hunnit med sina hus i Spanien och i Alperna heller, därför blir även vaktmästaren, poolpojken och städerskan i andra EU-länder avdragsgilla.

  

politik, regeringen, hushållsnära tjänster, svartjobb,  fredrik reinfeldt, maud olofsson,


Skaraborgare på framtidsdagar

DSC00142.JPG
Skaraborgare på framtidsdagar

Efter en fantastiskt trevlig fest med dans halva natten fortsätter nu framtidsdagarna med  debatter, intervjuer, workshops, utskottsarbete om vår värld, välfärden, miljön och jobben, jobben, jobben


Vadå kupp? Ett folkrörelseparti som debatterar i 5 timmar och sedan beslutar=demokrati


Efter en lång spänstig debatt, beslutade rådslaget om hur partiet ska hantera skolfrågan fram till nästa kongress om två år samt antog ett uttalande.

I kortform kan uttalandet förkortas så här


Satsning på att göra klasser mindre.

Fler och bättre utbildade lärare.

Inga obehöriga lärare i skolan efter 2015.

Tioårig obligatorisk grundskola.

Mer undervisningstid i grundskolan.

Två timmars schemalagd läxläsning i veckan.

Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Skolor i utsatta områden ska göras attraktiva.

Hårdare tag mot mobbning.

Intensivundervisning för nyanlända flyktingbarn.

En procent av skolans resurser till skolforskning.

Skolpersonal ska vara skyldig att anmäla missförhållanden.

Individuella program i gymnasiet slopas och ersätts av basår.

Yrkeslinjerna ska fortsatt ge högskolebehörighet.

Möjlighet att lära sig läsa och skriva i förskolan.

Möjlighet att lära sig främmande språk i förskolandn

svd


Björklund och borgarna har panikNu när vi är redo att diskutera och ta ansvar för långsiktigheten i skolan. Vi sträcker ut handen till elever, lärare, föräldrar och framtiden. Genast rycker major Björklund ut och säger att det inte är förhandlingsbart. Beslutet om skriftliga omdömen från årskurs ett är inte förhandlingsbart, det kommer att ligga fast.  Det är sorgligt men det måste vara ett utfalla av panik.


Jodå kvinnorna har åsikter om framtidens skola - både många och bra förslag.


SSUs krav om att punkten om elevens i centrum ska finas med i uttalandet.

socialdemokraterna är beredda att sluta en överenskommelse om betyg tidigare än i dag, under förutsättning att barnen under de första skolåren inte ska behöva utsättas för betyg eller betygsliknande omdömen.

Partiet är berett att göra upp om införande av nationella prov vart tredje år i grundskolan, under förutsättning att denna utvärdering av skolorna, lärarna och eleverna kopplas till ett tydligt system för att styra resurser och insatser dit där behoven är störst så att alla elever ges lika chanser att nå målen.


Snart ska förtroenderådet fatta beslut om uttalandet och at ge Mona Sahlin ett mandat att förhandla med andra partier. Ett mandat som ska vara till för att skolpolitiken inte ska vara ryckig och förändras vart tredje år.


Jytte har talat

Nu har SSUs ordförande Jytte Guteland har talat på S-Förtroenderåd.

Hon menade att rådslaget har bra förslag eftersom fokus ska ligga på elevens rätt till kunskap. Om skolan misslyckas med det sviker man framförallt de eleverna med tuffast förutsättningar. Men skolans andra uppdrag, att fostra demokratiska medborgare, är minst lika viktigt. SSU vill att elevens rätt till medbestämmande och inflytande ska betonas mer. Därför föreslår SSU att möjligheten till lokala styrelser med elevmajoritet på skolorna återigen ska vara möjligt..

SSU vill införa en medbestämmandelag för skolan (skol-mbl) för att säkerställa elevers rätt till medbestämmande och inflytande och att det är bra att utttalandet som ska antas senare idag har med det.

SSU tycker att man missat ett viktigt perspektiv, elevens, och lägger därför fram ett sjätte kapitel i Partiets rådslag som heter Eleven i centrum.

DN

svd


Förenkla inte skoldebatten och gå inte på Björklunds gammeldags metoder

Marie-Louise, Birgitta, Emma som på beställning kom nu kvinnorna på rad med sina inlägg. Det handlade om friskolorna som är här för att stanna men att reglerna är fel. Det handlar om att sätta eleven i centrum, det handlar om mindre klasser och grupper, fler lärare för att höja kunskapsnivån och förbättra studieron. Satsningen bör börja i de skolor som har svårast förutsättningar.
Om varje elevs kunskaper ska systematiskt följas upp och utvärderas varje termin från första årskurs och nationellt kvalitetssäkrade prov och tester i svenska, matematik och engelska. Minst två timmar schemalagd läxläsning i veckan för alla elever. Elevinflytande m.m.

Och det handlar om att Nuvarande skolminister bedriver en gammaldags betongskola istället för en framtidsinriktad demokratiskola  BRA tjejer stå på er

dn

svd


Varför så få kvinnor i skoldabatten på Rådslaget?

Visst både Mona och Marie har hållit bra inledningar om hur skolan ska formas på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt. Men varför är det så få kvinnor av rådslagets ledamöter som går upp i debatten. Det är ju trots allt väldigt många kvinnor som är lärare, skolpolitiker och engagerade i det här. Männen, papporna som går upp i debatten är mycket duktiga och gör bra inlägg men jag vet många kvinnor som har mycket at tillföra. Det är märkligt att männen alltid tycker att deras åsikter måste lämnas från talarstolen men att kvinnorna, nästan ber om ursäkt och tycker att deras åsikter nog redan tagits tillvara. Inte ens i vårt parti är vi jämställda...

dn

svd


Vi ska äta ni ska laga!


Hur viktig är kunskapen om Hallandsfloder i framtidens skola?

Förutom alla seriösa inlägg på förtroenderådet om skolan, gedigna kunskaper, trygghet i skolan och emotionella intelligenser m.m.. Förutom det kryddas talen med humoristiska påståenden eller frågor. Som till exempel det om att kunskapen om Hallandsfloder inte är viktigt i framtiden, som Roger Mogert påstod. Genast gick Peter Persson upp och höll ett försvarstal för Halland.

Vi ska äta ni ska laga, ni minns väl ramsan om Viskan, Ätran, Niskan, Lagan är en viktig geografisk kunskap, tycker jag

dn

svd


Marie Granlund beskriver arbetet med skolrådslaget


Hon lyfter fram fem huvudprioriteringar som grund för det fortsatta förnyelsearbetet av den socialdemokratiska skolpolitiken. Kunskapen måste vara till för alla, kunskapen får inte bli en bristvara, alla måste få chansen på sina villkor. En sammanhållen skola där alla barn oavsett bakgrund kan mötas, jobba tillsammans och utvecklas.

- Kunskap för en ny tid - åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan. Såsom goda kunskaper i Svenska, matte och främmande språk. En bra högkvalitativ förskola, med till exempel främmande språk, erbjudande av läxläsning.
- En skola som ger alla samma chans - åtgärder för att bryta segregation och skillnader i skolresultat
- En skola med valfrihet och mångfald - åtgärder för att nå en sammanhållen skola
- En ny gymnasieskola för morgondagens arbetsliv - åtgärder för att förnya gymnasieskolan
- Sverige ska ha världens bästa pedagoger - åtgärder för att stärka lärare och skolledare

Marie nämner också att det föräldrar är mest oroliga för är om barnen mobbas, detta måste vi ta på allvar. Stödja barn och miljön runt barnen för att förhindra mobbingen.

dn

svd


Mona öppnar Rådslagsdebatten

DSC00139.JPG
Mona öppnar Rådslagsdebatten. Det blev ett engagerat tal om framtiden, skolan, nationella prov, betygen, en skola för alla och mandatet att förhandla med regeingen

Skaraborgarna tar tåget till Framtidsdagarna i Stockholm


När vi kliver på tåget i Skövde träffar vi fler socialdemokrater som är på väg till två spännande och intressanta framtidsdagar för socialdemokraterna.

Det börjar med att Mona Sahlin inleder med politiska reflektioner och sedan fortsätter debatten om välfärd, skolan,  barnens bästa, jobben, tillväxten, miljön, freden, globaliseringen.

Det här ska bli fantastsikt kul att få vara med om


programmet


Det rasar Reinfeldt

Väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt rasar. Hela 42 procent känner minskad tilltro till statsministern.

Vem i hela regeringen kan man lita på? Väljarna litar i alla fall inte på Reinfeldt. Inte så konstigt så trött och sliten som han sett ut sista tiden. Han gillar inte granskningen från pressen säger han. Nej, men när han var i opposition då ville han verkligen att makten skulle granskas. Kanske är det kallt och ensamt för honom. Men de har ju så kul ihop i regeringen, fick vi höra i början i alla fall. Är det inte lika roligt längre?  Småpartierna kanske inte gillar att bli överkörda hela tiden. Men snart ska det bli andra bullar, snart ska väljarna köpas tillbaka och småpartierna ska också få dela ut paket/reformer. Eller hur blir det?

GP

DN

fredrik reinfeldt,

politik,

 regeringen,


Bara fyra instegsjobb i Skövde

Skillnaderna kommer att öka ytterligare och med den också oroligheten i samhället. Borgarna gick till val på det men många trodde nog inte riktigt att det skulle få sådana konsekvenser.

Trots högkonjunkturen får många unga inte fotfäste på arbetsmarknaden. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har långtidsarbetslösheten bland ungdomar stigit från 1 692 personer till 7 111 personer, detta som en direkt konsekvens av att regeringen kraftigt skurit ned eller helt avskaffat jobbfrämjande insatser för ungdomar.


Men borgarna hävdar att långtidsarbetslösheten för ungdomar inte har ökat. Det är helt felaktigt. Sven-Otto Littorin  försöker trixa med siffrorna för att dölja sitt eget misslyckande.

Situationen är särskilt svår för de unga som saknar utbildning. Målgruppen särskilt utsatta har uppskattats till cirka 50 000 ungdomar i åldrarna 20-24 år utan fullbordad gymnasieutbildning. Deras möjligheter att i efterhand komplettera sin utbildning har kraftigt försämrats, i takt med att komvux, praktikplatser och utbildningsvikariat rustats ned eller helt avskaffats.

I Skövde har 94 personer har fått nystartsjobb som riktas till långtidsarbetslösa av dem är det 27 som har invandrarbakgrund och 10 ungdomar. Dessa fanns i början bara i privat sektor, och kritiserades för att av jobben gick till män. Regeringen tog intryck av kritiken och öppnar den offentliga sektorn för nystartsjobben från och med årsskiftet.

 I Skövde är det bara 4 personer som fått instegsjobb trots att de redan från början funnits för både offentlig och privat sektor. Jobben går till män, som fått jobb på hotell och restauranger, i handeln eller byggsektorn.

Svart på vitt den borgerliga regeringen ökar skillnaden och gynnar de som har det lätt och förspänt för sig. På ett år har det blivit större skillnad mellan rik och fattig, större skillnad mellan friska och sjuka, större skillnad mellan de som har ett arbete och den som är arbetslös, större skillnad mellan män och kvinnor, större skillnad mellan oss infödingar och invandrare, större skillnad mellan ung och gammal. Ändå är detta bara början.


dn


FINLANDS sorg är vår sorg

Hela Finland är i chock. Anhöriga till de elever, rektorn och skolsköterskan som dödades måste känna fasa över det de upplever just nu. Hur kunde det hända?

Eleven som sköt var det inget speciellt eller kriminellt med, och skolan har inte heller märkt något konstigt, säger en del menas andra hänvisar till hemskheterna som spridits på Youtube.


Finns något värre än mord? Skulle vara massmord, krig och de vapen som morden stället till med möjligen.

Den tragedi som Finland nu fått uppleva är liknande illdåd som vi tidigare hört om i USA.
Var kan massmördare slå till nästa gång, kan det hända på våra egna barns skola?

Finns det ungdomar som mår lika dåligt i Sverige som den Finska 18 åriga pojken? Ja, förmodligen.

Att våldet ökat även i Sverige är det många som vittnar om. Både våldsbrott och inbrott har ökat.
Många känner otrygghet.
När det gäller barn och barnbarns uppväxtvillkor kan vi aldrig göra tillräckligt och vi måste ha barns bästa för ögonen i alla beslut som fattas. Att i tid upptäcka de barn som mår dåligt, att i tid stötta de föräldrar som inte riktigt orkar med sin föräldraroll måste gå före andra angelägna reformer.

Diskutera mänskliga rättigheter i skolan och på nätet, fördöm rasismen, visa hur fel det är med misshandel, ta avstånd från våldet, från mobbing från alla typer av avarter som tyvärr vi människor ägnar oss åt.

Gör allt för att dessa illdåd inte ska hända igen, någonstans på jorden.

Finlands sorg är vår sorg


dn


svd


Nog är det skillnad på folk och folk nu för tiden.....

Det ringde en 61 årig kvinna från en liten ort till mig idag. Hon har jobbat som plussjobbare på ett dagis i 4 år. Hon var nästan gråtfärdig över att hon får mindre och mindre i inkomst och att a-kasseavgiften blir dyrare. Hon hade sökt flera jobb men blivit avvisad. Denna kvinna hade nästan gett upp hoppet och tror att hon måste gå till socialen när plussjobbet tar slut. Borgarna har ju tagit bort de jobben (åtgärden) efter som det är så fult att göra aktiviteter när man är arbetslös.

Borgarna vill att man ska vara sysslolös och fattig när man är arbetslös för då blir det större skillnad (dvs incitament på Borgspråk). Kvinnan har ringt till moderata riksdagsledamöter som bara snäst åt henne och sagt att det var detta de gick till val på och att det kommer säkert att finnas jobb till henne också. Men för 61 åriga kvinnor på mindre orter finns inte så många möjligheter. Hon var dessutom förbannad över att Ulrica Scenström ska få 2 miljoner trots att hon sagt upp sig själv, menas andra arbetslösa ska få mindre och mindre att leva på. Att det sedan uppdagas att hälften av stadssekreterarna inte följer skattelagstiftningen gör ju inte saken bättre precis. Nog är det skillnad på folk och folk nu för tiden.....

dn

svd


I Lissabon är det 25 grader varm så varför sitter jag inne i parlamentet och diskuterar hur hög EU-avgiften ska vara?


Jo, därför att jag är utskickad av Sveriges Riksdag att följa frågan och också föra fram åsikterna om att vi vill att budgeten ska vara restriktiv m.m.

Vi fortsätter diskussionen om inkomsterna till EU dvs. medlemsländernas avgifter (och de undantag som några av oss har), skatter på fordonsbränsle och eller på alkohol, bolagskatt, moms m.m.

Några av länderna/partier tycker inte det skulle vara några problem att höja medlemsavgiften menas andra tycker det är bättre att införa vissa gemensamma skatter. En kul nyhet är att alla EUs medborgare får skicka in sina åsikter om EUs budget till

 [email protected] före den 15 april 2008. Allt för att fler ska kunna engarera sig och lämna sin ståndpunkt. Bidragen kommer att publiceras på ec.europa.eu/budget/reform/index

Sveriges Riksdag kommer att behandla EUs budget våren 2008


Det de har det har de här i Lissabon

Jag tror att det finns en historia som går "Det de har det har de här i Lissabon". Det är naturligtvis inte sant men det låter ju bra. Som jag skrev tidigare så har i alla fall jag problem med Internetuppkopplingen.

 I alla fall så är Portugal ordförandeland i EU just nu, vilket innebär att det pågår en hel möten här som har med EU:s medlemsländer i att göra. Jag deltar i ett av dem.

När Carl Bildt tog regeringsplanet från Bromma, hade jag för länge sedan tagit mig till Arlanda. Där träffade jag finansutskottets föredragande Camilla Holmén, vi såg båda fram mot debatten trots den tidiga timmen.

Vi deltar i översynen av och diskussionen om ÈUs budget. Här kan alla deltagande länder lyfta fram sina åsikter om vad EU ska göra och vad som kan göras i respektive länder.

Det är  en balansgång mellan alla de viktiga frågor som EU-länderna kan göra tillsammans så som klimatåtgärder, fattigdomsbekämpning och säkerhet mellan vikten av att inte dra på EU en för stor kostym som ingen vill betala.

Områden som nämns är budgetrestriktivitet, reformering av jordbrukspolitiken, hushållning av energin och det går att stoppa de onödiga resorna mellan Bryssel och Strassborg som EU-parlamentet gör varje månad m.m.

Idag fortsätter diskussionen om finansieringen dvs. avgifter, skatt, moms m.m.
EXPRESSEN har ringt och frågat om jag betalt svart.

De ringer till alla Riksdagsledamöter just nu. Nej, jag har inte betalt svart.

Där emot har jag blivit osams en gång med en hantverkare som tyckte att det var synd om honom om jag inte skulle betala svart. Man tar sig för pannan över hur fräcka en del är eller att de över huvud taget har tänkt tanken.


Ett viktigt skäl till att synen på svarta pengar luckrats upp är enligt Anders Stridh i Aftonbladet att ministrar och framstående personer i samhället avslöjats som fuskare.     
- Det medför att fler resonerar att "varför ska jag betala skatt när de inte gör det". Man ser det som en ursäkt att bryta mot den sociala normen. Skattefusk handlar väldigt mycket om sociala mönster.

Ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Catarina Elmsäter-Svärd (m)säger till DN att hon är trött på att "medierna bara granskar moderater". Även hon lever alltså i den där nymoderata bubblan. Där hon tror att alla beter sig lagvidrigt bara för att hennes kompisar gör det. 
Hon som tycker att det är så väldigt fult för gamla, sjuka och arbetslösa att få bra ersättning.
Hon tycker sedan det är OK att personer med höga lön ska bryta mot lagen och inte göra rätt för sig.
Tänk om alla betalade den skatt de skulle, vad det skulle räcka till mycket då. Det skulle räcka till omsorg av våra äldre, högre ersättningsnivåer, till längre föräldraledighet och en bättre skola.

Men Catarina Elmsäter-Svärd tror att det är bara moderater som granskas av media. Hon lever i in en blå dimridå.

Däremot kan analysen vara rätt att det är just kvinnor som avgår, att männen kommer lättare undan.

ab

svd

dn


De nya moderaterna = följ bara de laga som du känner för...


De lever i ett paradis, har egna lagar, andra ska passa upp åt dem och de tjänar bra med pengar.

Kan det vara en bra sammanfattning av de nya moderaterna? Det som uppdagats i samband med det senaste årets skandaler runt moderata ministrar, moderata stadssekreterare och moderata EU-parlamentariker ger bilden av ett eget sorts folk.

Långt från vanliga människor som sliter med att få vardagen att gå ihop, sliter med räkningar och ränta, sliter med livspusslet mellan jobb, barn och hem i vardagen.

Nej, de nya moderaterna tycker att andra ska passa upp åt dem, de är för upptagna för att dammsuga själva, för märkvärdiga för att betala skatt på tjänsterna och umgås bara med sådana människor därför tror de att det är normalt och OK.

Att Carl och Charlotte Cederschiöld som tjänade sammanlagt nästan 2 miljoner förra året använder sig av svart städhjälp kan ju knappast vara av ekonomiska skäl, det måste ju vara för att de tycker att de står över lagen. Inte konstigt då att de tror att det där med skattesubventionerade hushållsnära tjänster skulle innebära mer vita jobb. Staten (andra skattebetalare) ska betala, de har aldrig tänkt tanken att de skulle göra det självasvart

städhjälp

kris


Har Moderaterna så få företrädare som inte köpt svart?


Hur ska man tolka dagens "nyhet" om att Ulrica Schenströms ersättare Nicola Clase, har betalat svarta pengar för renovering av sin fastighet.? För moderater i allmänhet tolkas det numera som att vi måste förstå att ingen är ofelbar, den finns en människa bakom de hemska rubrikerna osv.

För andra kan det tolkas som att moderater lever i en sådan värld att de tycker att de står över den lag som gäller för alla anda. Svart arbetskraft, svart barnflicka källaren, inte beta TV-licens är några exempel på deras leverne som visat sig det senaste året.

Jag delar uppfattningen om att alla gör misstag och välkomnar om det skulle bli en mer nyanserad debatt. Men det skulle vara klädsamt om Fredrik Reinfeldt någon gång kunde visa ödmjukhet även inför den opposition han kritiserade så hårt under förra mandat perioden.

Dessutom tycker jag fortfarande att han ser så trött ut. Göran Persson klarade 11 år. Det är dags att låta  Fredrik Reinfeldt slippa detta ansvar som han uppenbarligen bara blir uttröttad av

expressen

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=711839

dn


lars stjernkvist i GP


Vem styr landet?

Att statssekreterare Ulrica Schenström nu avgått från sin tjänst var det enda rimliga.

Men det går inte för Fredrik Reinfeldt att komma undan frågan om vem som hade ansvar den aktuella krogkvällen. Hade Schenström krisjour? Om inte vem hadde det då?

Hittills har statsministern vägrat att svara. Att han inte svarar kan bero på att ingen hade ansvar. Men allt faller tillbaks på Statsministern själv. Han kan inte hantera kriser så bra...

Dessutom är han trött. Varför blir han så trött efter bara ett år i regeringen. Han brukade kritisera Göran Persson om att han såg trött ut efter sina 11 år som statsminister. Reinfelt blir slutkörd på ett år. Det bådar inte gott för de resterande tre åren för borgarna vid makten


Ulrika

avgår


RSS 2.0