Vinster i välfärden


Idag pågår en spännande debattdag på Billingehus i Skövde. Vi är 100 Skaraborgska socialdemokrater som diskuterar vinster i välfärden.
Efter partodistiktets fackligaledare Patrik Björck introducerat dagen och gett en historisk tillbakablick på socialdemokratiska partiets stora vägval i 100 år, var det LOs Tobias Baudins tur.


Tobias beskriver LOs arbete och krav på välfärden. Han börjar med vikten av en god bemanning, utbildad personal och meddelarskydd. LO vill ha en särskild certifiering för alla som bedriver välfärd i någon form.
Per Holmström, kommunal redogjorde för den undersökning de gjort bland sina medlemmar. Bemanningen är otillräcklig på arbetsplatserna, heltidtjänsterna är för få och de bristande resurserna är ett gemensamt problem för anställda oavsett om de jobbar inom privat eller offentlig regi.

Kommunal har tagit fram förslag för en bättre välfärd, där första kravet är ökad bemanning. De vill ha utbildning, kompetens och bättre arbetsvillkor. De menar också att statsbidragen för att klara välfärden måste höjas.

 


Berit Högman redogjorde för socialdemokraternas förslag för ordning och reda i välfärden.
Hon menade att mångfalden har haft betydelse för kundnöjdheten men ökat på segregationen. Det är mycket hög lönsamhet inom välfärden. Vinsterna är höga trots att skolresultatet sjunker. Personaltätheten är högre på de kommunala skolorna och äldreboenden. Socialdemokraterna vill att skattemedel används effektivt, alla ska ha rätt att välja mellan goda alternativ, det måste vara öppet och transparent, ingen vinst ska kunna tas ut om det går ut över kvalitén. Krav på personaltäthet, kompetens och långsiktighet. Dessutom måste det finnas kommunalt självbestämmande enligt Berit Högman.
Efter de tre genomgångarna fick deltagarna möjlighet att ställa frågor, debattera och föra fram sina åsikter till panelen.


God mat till de äldre


Igår besökte S-kvinnor i Skövde äldrecentret Ekedal för att lära oss mer om maten till de äldre. För kortidsplatserna och för dagverksamheten serveras mat från Kavelbrogymnasiet. Där lagas maten från grunden till skillnad från Käpplundagärde som levererar maten till äldreboendet Ekedal, dvs den nybyggda delen där de äldre bor.

Idag besökte Carina Ohlsson och jag Äldreboednet Skogsgläntan i Lidköping.
I Lidköping lagad all mat i egen regi, dels i centralköket Vänerkök och dels direkt på enheterna. Vi fick många bra samtal om kvalitén, dofterna, råvaror och fördelar med närheten till de som ska äta.


Hög arbetslöshet i Skövde


I Skövde är arbetslösheten högre ön riksgenomsnittet. Det är tyvärr 9,3% öppen arbetslöshet i Skövde. Bland ungdomarna är det ännu värre 19,9% av ungdomar upp till 24 år som är arbetslösa.
Detta och mycket mer har jag Patrik Björck från arbetsmarknadsutskottet diskuterat i dag på arbetsförmedlingen i Skövde. Vi hade öppen hjärtliga samtal om åtgärder, prioriterade grupper, arbetsmarknadsutbildningar och mycket mycket mer.
Helt klart är att det behövs ett politiskt ansvarstagande och omedelbara krafttag för att göra något för dessa ungdomar och de andra arbetslösa också för den delen


Vem styr Skövde?

 

Vem som styr Skövde egentligen. Det känns som om det är ett gungfly utan vare sig politisk styrning eller administrativ styrning för närvarande. Det är ju mycket allvarligt eftersom vi ska vara ett tillväxtnav i Västra Götaland

Det är positivt att Skövde växer men jag är orolig för att vi får växtvärk om inget görs.

Ingen vet vart besluten för Skövdes framtid tas. Den borgerliga ledningen stoppar in ”besvärliga frågor” i malpåse eller utredningar. Vi står utan kommundirektör, även om jag tror att tjänstemännen jobbar på alldeles utmärkt behöver de ha en styrning och veta vart vi är på väg. Eller åtminstone veta hur det ska bli framöver.

 

 Fullmäktige ställs in pga för få ärenden i kommunstyrelsen trots att vi borde ha väldigt mycket att diskutera och ta beslut om. Socialdemokraterna, mp och v har lagt en mängd motioner som bara harvar omkring i systemet utan att nå fram till kommunstyrelsen.

I kväll ska vi ha årets första fullmäktige och vi har lagt in två informationspunkter för att vi har så få beslutsärenden.

 

Dessutom har vi en borgerlig regering som vänt Skaraborg ryggen.

Skövde växer tack vare Högskolan. Det är katastrof att den borgerliga regeringen inte vill satsa där och att de borgerliga riksdagsledamöterna från Skaraborg gör så lite för att ändra det.


Hänt i veckan : Tibro, Stockholm, Wien


Veckan startade i arbetslöshetsdrabbade Tibro. Sedan har jag haft en mängd olika möten i Stockholm med bland annat debatt i Riksdagen med Hillevi Engström om hur arbetslösheten drabbar både den enskilde och samhället.

Dessutom har jag haft en debatt i Riksdagen om hur offentlig upphandling bättre borde användas för att gynna seriösa företag med schyssta villkor, Rättvisemärkt, närodlat, miljövänligare och med god djurhållning som ledord.

På onsdagen kom dråpslaget mot Skaraborg med beskedet om att Statens Lantbruksuniversitet lägger ner i Skara. Ett slag mot kvalité, närhet till branschen och utbildningsnivåer.

I två dagar har jag ägnat mig åt OSSE med många spännande debatter och möten med 240 parlamentariker från olika länder. Det har varit mycket intressant, särskilt med tanke på att den Svenska delegationen lyckades argumentera hem en debatt för ett tätare samarbete och bättre kontakt med valorganisationen ODIR.

Nu ska jag åka hem. Det blir tyvärr inget fredagsmys eftersom jag inte kommer hem förrän midnatt men resten av helgen ska jag träffa familj, släkt och vänner, det ska bli mycket trevligt.

På måndag kör vi igen :)


Osse i Wien

 

 
OSSE: s parlamentariska församlings tolfte vintermöte pågår i Wien just nu.

Mer än 240 parlamentariker har samlats i två dagar, för debattera situationen i Syrien, Mali och Nordafrika. Andra viktiga punkter på dagordningen är mediefrihet, gränsöverskridande samarbete och säkerhetsstyrkor.

Vintermötet har också kommittéer där diskuteras utkast till rapporter för församlingens kommande mötet (nästa möte är i slutet av juni och kallas sommarmötet).

 

 

Jag är med i andra kommittén, där diskuteras ekonomi, teknik och miljö. Vi menar i det utskottet att det går att förena ansträngningarna med att få fram mer jobb med hårdare miljökrav.

Fyra olika rapportörer har presenterat sina utkast på rapporter som de ska jobba med fram till sommarmötet. Det handlade om ekonomiska krisen, arbetslösheten, energiåtervinning, skatteflykt, invandring, solidaritet mm. Efter föredragningarna begärde många ordet för att kommentera hur vi ska kunna flytta fram positionerna. Flera talare har tagit upp miljöfrågan och idéer på hur solenergi skulle kunna utnyttjas bättre och transporteras till solfattigare länder mm

 

 

En annan viktig fråga som upptar mycket tid på de olika mötena, på gruppmöten, kafferaster och i korridorer är hur samarbetet mellan de olika valövervakningsorganisationerna ska kunna förbättras ytterligare. Det är väl ingen hemlighet att det uppstått en viss fnurra på tråden mellan OSSE PA och ODIR.

 

Så kan vi inte ha det. Vi i OSSE är helt beroende av ODIR-övervakarna eftersom de övervakar hela valrörelsen i flera veckor i bland månader. De ser hur media behandlar oppositionen, hur kandidater har rätt att tala utan att kastas i fängelse, de kan se vad som pågår på gator och torg under en lång tid.

 

Vi från OSSE kommer ju oftast bara i tre dagar, vi har ju våra egna parlament att sköta. Vad vi kan göra är övervaka vallokalerna, röstlängderna, sammanräkningen och redovisningen av valet. Vi behöver alltså både ODIR och OSSE för att det ska fungera och då måste vi givetvis kunna lita på varandra. Jag hoppas att mötet här ska knyta upp alla eventuella fnurror och knutar så att valövervakningarna blir ännu bättre i framtiden.

 

 


Vad gör de borgerliga företrädarna när SLU i Skara lägger ner?

 

Först var det djurskyddsmyndigheten som fick lägga ner i Skara. Sedan hotades utbildningar på Högskolan i Skövde och nu läggs SLU ner.

Det känns bedrövligt att Sveriges Lantbruks Universitets, ska lägga ned kandidatutbildning i etologi- och djurskydd samt djurskötarutbildningen  i Skara. I praktiken kommer detta med största sannolikhet att innebära att hela SLU försvinner från Skara.
Trots att jag känner centraliseringsivern i Sverige idag är jag ändå förvånad över beslutet, jag  trodde att SLU tagit intryck av de protester som framförts.
Det är här lantbruksnäringen finns, samverkan med näringen är god och Skaraborg har behov av högre utbildning vilket senast Västsvenska handelskammarens rapport som presenterades i veckan visar.

Runt om i Skaraborg blir det allt längre till närmaste butik, mack eller serviceställe. Små företagen får allt svårare att verka och utvecklas.

2000 varsel i Skaraborg slår hårt mot arbetstillfällena och arbetslösheten ökar.

Småhusen, villorna i Skaraborg har inte fått lägre fastighetskatt som de borgerliga företrädarna lovade. Vi har inte fått några fler polisstationer som borgerliga företrädare påstod att det skulle bli. Apoteken är visserligen fler i Skövde och Lidköping men de hotas utanför städerna dessutom finns inte den medicin som efterfrågas, däremot ett väldigt stort utbud av plåster och hudsalva…..


2000 varsel i Skaraborg snart är även de arbetslösa


Skaraborg har drabbats av 2000 varsel det senaste året. I Tibro varslades 220 personer som ledde till uppsägning. Likadant ser det ut för Asko i Jung, där förlorar kring 400 personer jobbet.

Kommunalförbundet frågar varför Arbetsförmedlingen inte agerar förrän varslade redan hamnat i försäkringssystemet. Svaret är att de följer den borgerliga regeringens stelbenta regler. De har misskött Arbetsförmedlingen så allvarligt att den idag närmast är körd i botten.

Företagen vittnar om hur de i ökande utsträckning inte längre ser
Arbetsförmedlingen som en väg att hitta kompetent personal. Många
arbetssökande berättar om otillräckliga insatser och stelbenta regler som
hindrar dem från att komma till ett nytt jobb. Och Arbetsförmedlingens egna
anställda är frustrerade över att de inte tillåts använda sin
kompetens och göra det de är bra på. Trots den höga arbetslösheten och
behoven av stora insatser har arbetsförmedlingen sedan 2007 har skickat tillbaka 18 miljarder kronor till statskassan.

Vi vill se en ny arbetsförmedling som gör det den är tänkt för – matchar
företag och personal, utvecklar kompetens och bidrar till en bättre
fungerande arbetsmarknad.

Idag föreslår socialdemokraterna bland annat:

Rätt till stöd från första dagen. Varje individs behov ska styra – inte
administrativt bestämda tidsgränser.

Utbildning för jobb. Vi föreslår därför att de vattentäta skotten mellan
arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning ska tas bort.
Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser inom yrkesvux,
yrkeshögskola, vuxenutbildning och högskola för att skräddarsy utbildningar
som gör att arbetssökande får jobb.

Utbildningskontrakt för unga. Många arbetsgivare kräver idag
gymnasiekompetens för att anställa unga. Med ett Utbildningskontrakt skulle
stödet för att hjälpa dem i arbete villkoras med att man läser in
gymnasiet, gärna parallellt med jobb eller praktik.

Ökat samarbete med ideella organisationer, privata aktörer eller kommuner.
Genom att använda kompetens och kontaktvägar utifrån ökar möjligheterna att
ge varje individ just den hjälp hen behöver.

Avskaffa FAS 3. Att tvinga arbetssökande att leva på sänkt ersättning för
att till sist hänvisas till gratisarbete leder inte till jobb, utan till
fattigdom. Istället ska de erbjudas subventionerade anställningar,
utbildning eller effektiva matchningsinsatser.

En förändrad arbetsförmedling kommer att hjälpa människor att fortare komma
i arbete.


Jag visste det, jag visste det!

 

Naturligtvis påstod borgarna att de hade satsat på utbildning idag när vi besökte arbetslöshetsdrabbade Tibro.

Redan idag är över 550 personer arbetslösa, i april går närmare 200 till ut i arbetslöshet när Swedwood slår igen.

 

Vi fick en gedigen genomgång av såväl ledningen, facket som arbetsförmedlingen. Alla försökte nu göra det bästa av situationen men det finns en stor rädsla och frustration hos de drabbade över vad som ska hända framöver.

Företaget har funnits i fördetta möbelmeckat Tibro ända sedan 1932 och har på senare år varit en direkt underleverantör till Ikea.

 

Vi diskuterade vilka bristyrkesutbildningar som finns, vilka andra yrkesutbildningar, valideringsmöjligheter och chanser till jobb som finns.

 

Men sedan blir det lite tragikomiskt över situationen när de borgerliga ledamöterna plötsligt sa att de inte ville prata politik, utan göra det bästa av situationen.

Men kära nån, ska de plötsligt bli opolitiska tjänstemän, eller vadå?

Det är ju politiken som kan göra skillnad, men det ville de borgerliga ledamöterna från M,C,KD och Fp inte kännas vid.

 

När jag påpekade att det bevisligen inte har lett till några nya jobb att sabba a-kassan, det har bara gjort människor rädda, då tittade de ner i golvet för att inte låtsas om att de är en del av problemet.

När jag sedan sa att det behövdes med utbildning inte mindre. Då kom den väntade kommentaren att de minsann har satsat på utbildning.

 

Jag undrar om de tror sig själva?

Det är ju sant att de lagt tillbaka lite av alla de tusentalsplatser som de skurit bort. Men att påstå att det skulle vara en satsning är som att gräva en fyra meter djup grop och sedan lägga tillbaka en meter grus i tron att färre gör illa sig om de ramlar 3 meter i stället för 4 meter

 

Siffror från Skolverket visar att antalet heltidsstuderande på Komvux fallit från 142 443 år 2006 till 86 630 år 2010, och antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har fallit från 44 836 till 19 081.


Tibro kommun kräver S åtgärder för de arbetslösa

 

I morgon är Skaraborgska riksdagsledamöter inbjudna till hårt drabbade Tibro. Då kommer de borgerliga Riksdagsledamöterna få höra krav från Tibro kommun som överensstämmer med Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik. Men det kommer de borgerliga ledamöterna inte låtsas om. De kommer att påstå att de satsar på utbildning trots att de dragit ner på den. De kommer att säga att de satsar på arbetsförmedlingen trots att regelkrånglet har gjort att pengar skickas tillbaka. De kommer att säga att det är i alla fall bättre än i utlandet. Det är inte heller sant om man tittar på jämförbara länder.

 

Den borgerliga regeringen har skurit ned på utbildning och kompetensutveckling, låst in människor i ineffektiva massåtgärder och misskött dialogen med näringslivet. Istället för att förnya Arbetsförmedlarna har bakbundits med ett byråkratiskt regelverk och centralstyrning.

 

Företagen vittnar om hur de får allt sämre service av Arbetsförmedlingen, och att de inte längre ser det som en väg att hitta kompetent personal. Många arbetssökande berättar om meningslösa insatser och stelbenta regler som hindrar dem från att gå utbildningar som skulle leda till jobb. Arbetsförmedlingens personal beskriver själva en  frustration över att de verktyg de har är för få, och för trubbiga. Dessutom har regeringen satt i system att människor måste vara arbetslösa ett visst antal dagar innan de kan få stöd – i stället för att redan från dag ett ha fokus på att hitta en väg framåt.

 

 Trots att över 400 000 människor letar efter arbete har många arbetsgivare svårt att hitta personal. KI konstaterar att matchningen på arbetsmarknaden försämrats markant de senaste åren.

 

Vi socialdemokrater har en politik för att arbetslösa ska få arbete, praktik eller studier. Vi vill driva en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Vi vill satsa offensivt på utbildning på alla nivåer, och åtgärda det enorma slöseri som rekryteringsgapet innebär i form av arbetslöshet och utebliven tillväxt. Vi vill skapa en ny service som matchar arbetsgivare med människor med rätt kompetens.

 

Regelstyrningen ska minska och ersättas med ett resultatinriktat arbete för att människor ska få jobb. Vi vill att Arbetsförmedlingen ska bli en konstruktiv samarbetspartner till kommuner, omställningsorganisationer och privata aktörer. Företagen och de arbetssökande ska ges högkvalitativ service som möter deras behov.

 

Det kommer jag att berätta om i Tibro i morgon

 

 Min interpellation om Tibro

Tibro kommuns pressmeddelande inklusive krav på bättre arbetsmarknadspolitik


En fantastisk förmiddag med Benny Haag


Jag fick förmånen att lyssna på skådespelaren, författaren och alkoholisten Benny Haag på förmiddagen. Han var oerhört tydligt, gripande, rak och "rolig" i sitt budskap om hur alkoholen förstör människoliv och kostar oerhört mycket pengar för samhället.

Han beskrev barnens situation när föräldrarna dricker för mycket. Om den oro, rädsla, förtvivlan, skam och maktlöshet som barn känner när föräldrarna dricker för mycket.

Han tycker att alla partier oavsett färg gör för lite åt dessa alkoholrelaterade problem som barnen utsätts för. Han ville inte förbjuda alkoholen utan fokuserar på att få till en medvetenhet hos medborgarna.

Han efterlyste en levande debatt gällande alkoholens skadeverkningar på människan och då inte bara i form av fysiska skador utan även den mentala ohälsa alkoholkonsumtionen medför. Han menade att vuxna måste förstå hur de påverkar ungdomars alkoholvanor. 

Han gick så långt att han hävdade att varannan människa i Sverige drabbas av alkoholen. Med det menade han att 10% av befolkningen är alkoholister eller inte kan hantera sitt drickande. På varje människa som har dessa problem finns det fyra anhöriga som också lider och drabbas.

Benny Haag har spelat 440 föreställningar av den delvis självbiografiska pjäsen ”Inte mer än fullt, tack!”. Och skrivit böckerna ”Makt, mod och motstånd.” "ingenting är möjligt"

Sedan deltog Ulrika Carlsson (c) och jag i ett panelsamtal med Benny om vad skolan, föreningslivet, socialtjänsten, fritidsgårdar, politiska partier kan och borde göra.

– Se på brotten. Vad har de för gemensam nämnare? Hagamannen, dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani, Mattias Flink. Alla som begick brotten var alkoholpåverkade. Kolla vilka som drunknar. Vilka som kör ihjäl sig själva och andra.
Benny Haag säger att det är där vi ska börja. Debatten ska handla om alkoholen, få oss att inse.
–För tjugo år sedan var det helt osannolikt med rökfria fik och restauranger. I dag har vi fattat hur cigaretterna skadar oss, ingen klagar över förbudet.


Om viljan finns


Idag har Riksdagen utrikespolitisk debatt. Jag lyssnar på Carl Bildts många stora vackra ord men utan särklit mycket konkret innehåll.
Urban Ahlin beskriver hur svenska utrikespolitiken borde vara en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Politiken ska bidra till internationellt samarbete och solidaritet samt främja svenska intressen.


Socialdemokraterna ser Förenta nationerna som navet i det internationella
samarbetet. Vi vill stärka Sveriges roll i FN och har länge krävt att
Sverige ska bifalla organisationens önskemål om fredsbevarande trupper till
exempelvis Afrika. Regeringen har istället dragit ner FN-engagemanget till
en närmast genant låg nivå.

Vi socialdemokrater vill stärka det svenska arbetet för att främja
mänskliga rättigheter. Regeringens tal om mänskliga rättigheter och
demokrati kollapsade när utrikesministern inte ens kunde kräva egyptiska
diktatorn Mubaraks avgång eller välja sida mellan folket och Khadaffi i
Libyen.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara en pådrivande kraft för fred
mellan Israel och Palestina. Splittringen i regeringen om synen på denna
konflikt har lett till svensk passivitet och tystnad när det gäller stödet
för den palestinska staten. Att stoppa expansionen av bosättningarna och
att erkänna den palestinska staten är viktiga steg mot en fredlig
tvåstatslösning. Men Sveriges regering tiger still.

Också i säkerhetspolitiken är sprickorna djupa i regeringen. En av varje
regerings grundläggande uppgifter, nämligen försvaret, har bannats som ett
särintresse. Sveriges stora engagemang för nedrustning är nu ett minne
blott. När andra länder flyttar fram positionerna för nedrustning av
kärnvapen och klusterbomber agerar Sveriges borgerliga regering istället
bromskloss.

Sveriges utrikespolitik kan bli progressiv och aktiv.

Om viljan finns

 

 

 

 Klart att jag inte ska lägga mig i vem som blir påve!


Oj va många det var på Twitter som helt riktigt påpekande att det där med påve har jag minsann inte med att göra.
Helt rätt påpekande
Dessutom gör Påven helt rätt som abdikerar om han inte orkar med sitt uppdrag. Jag har ingen aning om vad som ligger bakom det beslutet men det har han nog ältat länge. Antagligen är det många påvar före honom som borde gjort det samma.

* Trots att jag inte har med det att göra tycker jag att det vore häftigt med en kvinnlig påve.
*Jag tycker att det ska vara fler kvinnor i bolagsstyrelser också men det tycker bolagen att jag inte har med att göra.
* Jag tycker att fler pappor ska vara föräldralediga men det tycker KD att jag inte ska lägga mig i. De tror att föräldrarna bestämmer själva trots att vårt ojämställda samhälle gör att könsrollerna konserveras om vi inte gör något. KD lockar dessutom de lågavlönade kvinnorna med vårdnadsbidrag för att de ska stanna hemma.

* Jag tycker till och med att vi ska ha en kvinnlig monark trots att jag vill avskaffa kungahuset. Jag är för demokrati och inte att någon föds till ett visst ämbete.
Jag tycker inte konungariken hör hemma i en modern demokrati.
Men det är jag nästan ensam om att tycka. Å jag får väl tillägga att jag inte har något emot någon i det nuvarande kungahuset. De verkar reko.

 

Åter till påven som jag har en åsikt om, trots att jag inte borde lägga mig i.
Vad sägs sägs om Margaretha Benetiktus den första?

 


Dags för en kvinnlig påve!


Så kom blixnedslaget om att påven ska abdikera, bara en dag efter att han skrivit på sin officiella twitterkonto att "vi är alla syndare". Det håller jag med honom om men det har å andra sidan inte hindrat andra påvar från att sitta kvar på sin post tills de dött, hur syndiga den än har varit. Ingen påve har avgått sedan 1415.

Men han är gammal och trött säger han och det krävs styrka och mod för att klara av att vara påve i dessa moderna tider.

Jag tycker det är dags för en kvinna att bli påve. Jag tänker mig att hemlighetsmakeriet med de höga gubbarna som ska utse en ny påve är över. Dags att tänka nytt.
Även om jag i inte tror att det blir så är ändå tanken kittlande.

Visst vore det häftigt att se den vita röken stiga upp framför tusentals väntande människor som får glädjebudet att det äntligen utsetts en kvinna på det ämbetet.
:)


Den Svenska OSSE-delegationen påväg till Den Haag


Vi ska besöka Europol för att få veta mer om den gränsöverskridande brottsligheten och hur den kan förebyggas. Vi ska ha möte med HCNM High Commissioner on National Minorities om nationella minoriteter. Dessutom ska vi besöka den Internationella domstolen.
Internationella domstolen (engelska: International Court of Justice) ingår i Förenta nationernas uppgifter. Domstolen finns i Fredspalatset i Haag.

Domstolens huvuduppgift är att avgöra rättstvister som stater hänskjutit dit och ge juridisk rådgivning till internationella organ, myndigheter och FN:s generalförsamling.

Förhoppningsvis får i en djupare förståelse om hur rättegångarna går till och inblick i rättsväsendet. På så sätt kan vi också driva människorättsfrågor inom OSSE och fortsätta vara aktiva för mänskliga rättigheter i hela världen.

I vilket fall som helst ska det bli mycket intressant och lärorikt.

Dagen började med att jag fick veta att det snöade i Nederländerna och att flygen var sena pga det. När jag väl kom fram visade det sig att det kommit några centimeter. Jag träffade en god vän och hon skrattde och sa att Holland funkar inte när det kommer mer än en centimeter snö.

Allt ordnade sig och nu är jag på plats i Haag för att strax gå till ambassadören


Moderna Bergmansgården i Töreboda

 

Igår hade jag äran att få inviga ”nya” Bergmansgården, en modern förskola i samma hus som äldreboendet.

Töreboda tog emot i sitt bästa vinterväder med gnistrande snö och ljusgul sol.

Barn och gamla samlades i foajén tillsammans med byggfirmor och Riksbyggerepresentanter.

Vi bjöds på både snittar och tårta av gymnasieelever som de själva hade bakat. Vi sjöng, kanske mest barnen som sjöng eftersom de hade övat men vi andra sjöng med så gott vi kunde.

Sedan fick jag en visning av den fina förskolan och i trygghetsboendet på andravåningen.  

Det är imponerande att all personal erbjöds och jobbade heltid, det är tyvärr allt för vanligt att kvinnor erbjuds deltid för att de är kvinnor.

En annan bra sak med Bergmansgårdens förskola är de moderna öppettiderna. Att de har öppet till kl.22 gör att föräldrar kan känna sig trygga och barnen slipper åka runt bland grannar, släktingar och goda vänner när föräldrarna jobbar på kvällarna.

 

Jag fick också möjlighet att hälsa på barn och personal i flaggskeppet för Töreboda : förskolan Kastanjen. Det var en helt fantastisk byggnad, tack vare att personalen varit delaktig i planlösningen hela tiden. De får ta emot många studiebesök från kommuner som planerar att bygga nya förskolor. Det är höj och sänkbara diskbänkar, skötbord och målarbänkar. Där utstrålades en väldig kreativitet och ändå var allt tyst tack vare en smart dämpning av ljudet

 


-Här jobbar alla deltid men en man skulle få heltid!

 

En slående mening som jag hörde igår, den träffar mitt i prick på hur handelsanställda kvinnor har det i klädbutiker, skoaffärer, livsmedelsaffärer och kiosker runt omkring i landet.

För i samma gallerior där det ”inte går” att få ihop scheman utan deltidsjobb, på samma ställen med samma öppettider har männen heltid, men då handlar det om radio, TV och teknikprodukter.

I det ojämställda samhället vi lever i behandlas män och kvinnor olika. Männens jobb värderas högre och männen erbjuds heltid för att de är män.

 

Jag blev påmind om allt detta när jag fick möjlighet att vara med Handels avdelning 2 när de besökte Falköping igår. Det blev många trevliga samtal, frågor och påminnelser om hur livet ser ut.

De aktiva i Handels berättade för sina kompisar i butikerna om kraven inför förhandlingarna med Svensk Handel.

Det handlar om lönekrav på 700 kr mer i månaden för en heltidsanställd. Det handlar om trygga anställningar, bland annat genom att det ska finnas fler heltidstjänster och fler timmar för dem som jobbar deltid i butik samt en begränsning av den tid som arbetsgivare kan ge en arbetstagare visstidsanställning utan att erbjuda tillsvidareanställning.

 

 För det har blivit så idag att den gamla tidens daglönare är tillbaka. Skillnaden mellan att stå i en lång kö med mössan i hand, handlar det om att ha mobilen igång och svara snabbt och snällt på ett sms på morgonen. Då får du jobb för några timmar.

 

Sådan är arbetsmarknaden idag, å så finns det sådana som påstår att för svårt och krångligt att säga upp folk.


Det behövs mer personal till förskolorna och fritidshemmen


Socialdemokraternas förslag inför kongressen är lysande. Det innebär allmän förskola från två års ålder, högre kvalitet i förskolan och öppna upp förskolan för alla barn
Det är bra för barnen, föräldrarna, språkutvecklingen, tryggheten och jobblinjen.

Men jag tycker det är viktigt att påpeka att det behövs mer personal när sådana här fantastiska reformer införs.
Jag vet alla de besök jag gjort på förskolor och fritidshemmen där personalen gör underverk varje dag. Men de är alltid väldigt noga med att betona om hur viktigt det är att om fler barn ska skrivas in, ha en bra pedagogisk stund och känna trygghet då behövs också mer personal.


För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs det investeringar i förskolans kvalitet. Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför mer investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal - såväl förskollärare som barnskötare och förskolechefer.

Många förskolor behöver fokusera mer på lärande och fördjupa arbetet med läroplanen. Mindre barngrupper och investeringar i personalen är viktiga för att detta ska fungera 

Forskningen visar att en bra förskola stärker barnen. Alla barn ska därför ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Idag gäller rätt till 15 timmar per vecka. Denna rätt vill vi successivt utöka.


Fiber till fler, Inte bara frukt å grönt, bredband oxå !


Idag ska jag på Skanovas seminarie ”Fiber till Fler” och då handlar det naturligtvis inte om att vi ska äta mera gröt, grönsaker och frukt även om det är viktigt :)

Givetvis handlar det om något helt annat som är minst lika viktigt, om inte ännu viktigare. Det handlar om möjlighet till höga hastigheter på internet, det handlar om digitaliseringen och om bredband till alla.

Det ska bli mycket intressant att diskutera tjänsterna i höghastighetsbredbandet. Om möjligheter för landsbygdsutveckling tack vare fiber, e-hälsa, digital pedagogik och att sluta den digitala klyftan m.m.

Jag räknar med att få nya infallsvinklar och idéer till den socialdemokratiska IT-politiken.

 


Intryck från vägtrafiken

 

Jag fick gå upp tidigt, strax efter fyra för att kunna åka lastbil med Nisse, Nils-Åke Pettersson ordförande i TIA (Truckers International Association)
Men det blev en mycket intressant dag med många nyttiga exempel på hur vardagen ser ut för de många lastbilschaufförer som håller Sverige rullande.

Det var fin vänskap mellan chaufförer, de hjälps åt, ringer varandra, uppmuntrar och vinkar, sådant ger trygghet.
Vi körde från Skara och när vi passerat Mellerud fick vi höra talas om diselstöder som pågick i trakten från bilar som stått parkerade under natten. Vi hoppades förstås på att polisen skulle hinna dit och ta dem på bar gärning. Men så blev det inte.


I körde vidare och anlände första anhalten, Volvo i Arvika, där lastade vi på två hjullastare, drack en kopp kaffe och pratade med den trevliga personalen.
Efter en stund till på vägen visade det sig att vi inte skulle hinna fram till något café för att fika innan den obligatoriska vilan måste tas, så vi fick stanna vid vägkanten i 30 minuter.

Nisse bryggde gott kaffe och bjöd på mackor som vi bredde leverpastej och tubost på, det var väldigt gott.
Vi körde vidare och hörde talas om lastbilsolyckor genom P4Väst. Vi försökte kartlägga den utländska trafiken men å andra sidan är det inte alla utländska förare som är problemet. Problemet är de Svenska och utländska åkare som inte följer lagen och som inte ger schyssta villkor till chaufförerna.
Vi pratade om möjligheten till att komma åt den olagliga trafiken som konkurrerar ut de seriösa. Vi diskuterade möjlighet till klampning, alkobommar vid alla hamnar, falska f-skattsedlar och vinterdäckslagen m.m.

Vi mötte ett ymnigt snöoväder, bilen blev vit och rutorna immade igen. Men vi körde vidare och snart blev det bättre, imman och snön försvann när vi nådde E6an

Vi anlände den stora bilhamnen Wallhamn och Nisse körde ned stor precision av hjullastarna, imponerande. Vi träffade också några kollegor till honom Carro och Micke tror jag att de heter.

Sedan kör vi vidare till Göteborg, Nisse ska ner till hamnen och sedan vidare till Bollebygd för att köra betong i morgon.
Jag ska ta tåget till Skövde. Tack för en lärorik dag.
Kampen går vidare ......


Med Nisse på vägen


Det börjar bli dags att göra sig i ordning för morgondagen.
Jag ska åka lastbil med Nisse, Nils-Åke Pettersson ordförande i TIA (Truckers International Association). Vi har haft kontakt senaste tiden eftersom jag engagerar mig för schysta villkor på vägarna. Alla som jobbar i Sverige ska ha schysta villkor, lön, anställning och arbetstider som följer kollektivavtalen. Det är en fråga som bli allt mer viktig för att inte seriösa företag ska bli utkonkurrerade av sådana som utnyttjar arbetare/chaufförer im slavlikande förhållanden.
Nisse ringde mig för några veckor sedan, strax efter den fruktansvärda olyckan på Tranarpsbron. Han menade att denna vinter kommer att gå till historien som en fruktansvärt dåligt väghållnings vinter. Han var mycket upprörd över att hans kollegor får skulden för mycket, vi diskuterade vinterdäck, vägunderhåll mm

Vi enades om att jag skulle åka med honom för att se hur det ser ut.
Därför åker jag till Skara  kl.5 i morgonbitti. Från Skara åker vi sedan till Arvika-Stenungsund -Göteborg. Det blir nog en mycket intressant dag

 

 


Fattiga barn i Skövde

Trots att fattigdomen ser anorlunda ut här i Sverige än på andra håll så finns det.  Det finns barn här i Skövde som inte kan åka på skolutflykt när det kostar något, barn som inte kan ta hem kompisar, barn som inte kan köpa kläder, t.o.m barn som lägger sig hungriga. Det har vi S-kvinnor fått veta genom de frivilliga hjälporganisationer som finns, särkilt tydligt blev det när vi pratade med Frälsningsarmen. 

Arbetslösheten stiger från en redan hög nivå, skolresultaten har sjunkit under sex år i rad och klyftorna ökar människor emellan. En konsekvens av den höga arbetslösheten är att allt fler barn i Sverige växer upp i ekonomisk utsatthet. Men så länge barn inte kan välja sina föräldrar har vi ett gemensamt ansvar för alla barn. En av våra viktigaste framtidsfrågor måste därför vara att ge alla barn bra och jämlika uppväxtvillkor.
För att minska barnfattigdomen krävs fler jobb och en bättre utbildning. För i grunden är detta ett arbetsmarknads- och utbildningsproblem.

Det handalr också om en bra förskola med moderna flexibla öppettider, det behövs fritidshem och fritidsgårdar.

Arbetslösheten ligger idag på en högre nivå än när regeringen tillträdde och varslen ökar. Att den borgerliga regeringen dubbelbestraffar de sjuka och arbetslösa gör inte saken bättre 
Barnfattigdom är något som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Men det handlar också om Sveriges framtida tillväxt. Om Sverige ska kunna konkurrera med kunskap i framtiden - snarare än sänkta löner – då har vi inte råd att lämna vissa av barnen utanför eller bakom oss. 


RSS 2.0