MUF-Skaraborg gillar inte att jag berättar om att Högerregeringens beslut även drabbar Skövde

MUF-Skaraborg pratar som om spetsforskning bara finns i Göteborg och andra gamla universitetsorter. Jag tycker att det är att förklena de resultat Skövde högskola uppnått av egen kraft, egna kontakter med andra universitet och eget internationaliseringsarbete. Ett arbete som haft uppbackning av kommunerna i länet och av det regionala näringslivet. För Lars Leijonborg finns framtiden i kontakter med ett Kina präglat av slavarbete och miljöförstöring. För mig finns framtiden här, mitt ibland oss och utifrån våra egna kunskaper och förutsättningar. Framtiden finns inte i låga löner och avsaknad av rättigheter för de anställda utan i att investera i kunskap och i att garantera trygghet i förändring. AMS är inget ”trams” utan ett verk som ska bidra till fort- och vidareutbildning av arbetskraften. Nedskärningarna på AMS i kombination med nya arbetsuppgifter som ska övertas från Migrationsverket som läggs ned den 1/7, kommer att leda till stora problem för ”gamla” arbetslösa. De som får jobb just nu är främst nytillträdarna på arbetsmarknaden och de som har en god utbildning. Så länge konjunkturen är god så kommer problemet inte att så tydligt märkas, men förr eller senare viker konjunkturen. Funktionshindrade, invandrare med flyktingbakgrund, personer över 50-55 år, personer med nedsatt arbetsförmåga etc. Vi behöver en arbetsmarknad även för dem!

Pär Nuder på coopforum besök

obs
volvo power train

kvantum

Pär Nuder - regeringen sviker både kommunerna och individerna

  Idag när Pär Nuder besökte Skövde var ha mycket kritisk till att högerregeringen bryter ingångna avtal.Att bryta avtalen om ersättning för plusjobben mit under pågående budgetår utan förvarning är ett stort svek till kommunerna.

Dessutom sviker regeringen de plusjobbare de äldre. Socialdemokraterna lovade att de som fyllt 60 år skulle få ha kvar sitt plusjobb fram till pensionen. Det har högerregeringen tagit bort den möjligheten. kommande år får vi plusjobbare som fyller 63-64 år de ska gå ut i öppen arbetslöshet, det är syniskt mot dem som slitit hels sitt liv och haft det tufft att komma in på ordinarie arbetsmarknaden


Välkommen till Skövde Pär Nuder


Socialdemokraterna genomför en ”rättviseturné” i hela landet.  Idag ska Pär Nuder och jag titta lite närmare på hur den borgerliga regeringens politik drabbar Skövdebor vi börjar att samtal med handelsanställda. Dessa ofta deltidsarbetande kvinnor drabbas oerhört hårt av regeringens försämringar i a-kassan. Enligt Handelsanställdas förbund så har över 100 000 medlemmar ringt och varit oroliga för de nya a-kassereglerna. Dessutom vill dessa kvinnor ha högre sysselsättningsgrad vilket de ofta förvägras. Märkligt nog går det att ha heltidsjobb på manliga jobb men schemat går inte att få ihop på typiska kvinnliga arbetsplatser om kvinnorna jobbar heltid.  Sedan ska vi träffa Skövdes ”plusjobbare”. Regeringen har beslutat att plusjobben skall avvecklas, detta drabbar direkt personer som redan är i en utsatt position. I förra veckan beslöt högerregeringen om att dra ned ersättningarna till arbetsgivare som har plusjobbare. Det kommer att drabba Skövde med 2 miljoner kronor. Socialdemokraterna lovade att de som fyllt 60 år skulle få ha kvar sitt plusjobb fram till pensionen. Det har högerregeringen tagit bort.  Dagen avslutas på Volvo Powertrain där vi träffar Volvoarbetare under en rundvandring på företaget. Ska bli en mycket intressant dag

Moralkonservatismen hindrar kvinnors rätt till sin egen kropp

 Tänk er hur många illegala aborter som genomförs i världen. En halv miljon kvinnor dör varje år av skador i samband med graviditet, osäkra aborter och barnafödande. Varje år genomförs 20 miljoner osäkra aborter. Främst är det fattiga kvinnor i fattiga länder som dör. Ofta lever de i samhällen där information om, och tillgång till, familjeplanering och abort saknas. Skruppelfria gangsters som utnyttjar kvinnors behov av hjälp. Gangsters som påstår sig vara läkare, som utför aborter utan riktiga instrument som inte ens är rengjorda. Tänk er också de kvinnor som känner en sådan skam och förnedring att de försöker göra abort själv. Det finns exempel på strumpstickor. Kvinnor förblöder och dör. Självklart ska kvinnan ha rätt till sin egen kropp och självklart ska Sverige ställa upp även för andra kvinnor. Men vi har haft en nästan absurd del i vår abortlagstiftning. Vi har fri abort, men bara för svenska kvinnor. All annan svensk sjukvård kan vem som helst ta del av - utom just aborter. Det är klart att vi ska tillåta abort även för utländska kvinnor i Sverige.När Sverige inte hade fri abort var det Svenska kvinnor som fick resa utomlands, bland annat till polen. Nu är det hög tid för att ställa upp för andra.
Läs DN och se hotelserna

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=621551


läs också sossarnas arbete för fri abort och kvinnans rätt till sin egen kropp

 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page.aspx?id=105386

Tjejvasan- Första milen blev en pärs men sedan startade skidfesten för mig

Tjejvasan

 

När jag något sent, pågrund av min tidsoptimism, kom till starten för årets TjejVasa. Då hördes ”ÅÅÅ Tjejer ÅÅÅ Tjejer” från högtalarna blev jag varm i hela kroppen. Det kändes  fantastiskt att tillsammans med 6000 kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund få köra de 3 milen från Oxberg till Mora. Men den glädjen höll inte i sig särskilt länge. Plötsligt insåg jag hur illa jag förberett vallningen. Jag hade bakhal och inget fäste över huvud taget. Dessutom börjar tjejvasan med uppförsbacke. Tänk er mig gå i sick sack med skidorna i nästan en mil. Jag blev fullkomligt utpumpad, trött och arg.

Sedan kom räddningen. Strax före Hökberg stod ett supportergäng från Bohuslän. De blev dagens änglar för mig. De kastade snabbt upp mina skidor på en vallningsbänk, vallade, gav mig saft och uppmuntran. Allt blev mycket lättare. Jag körde på mitt adrenalin och på alla andras uppmuntringar. Det stod folk längs hela vägen som bjöd på kaffe, vatten, sportdryck och glada tillrop. Det blev bara roligare och roligare ju närmare Mora jag kom. Det måste väl vara detta med de lösgjorda endorfinerna som gör att ett lyckorus brusar i kroppen när man närmar sig målet. Att högtalarna spelar ”she is the dancing queen” gör inte saken sämre. Däremot blev min tid betydligt sämre än förra året. Sluttiden stadde på 3 timmar och 16 minuter (att jämföra med förra årets 2, 50) Men vad spelar det för roll allt känns helt underbart.
målet

Reinfeldt far med osanning i kammaren

I torsdagens frågestund påstod Fredrik Reinfeldt att de ville satsa på grundskolan och att vi socialdemokrater är emot det. Han har fel även där. Moderaterna har varit emot Wänerssons pengarna och andra riktade statbidrag till skolan.

Mellan 1996-2005 har kommunerna och landstingen fått 41 miljarder i ökade statsbidrag av de socialdemokratiska regeringarna. Moderaterna har i stort sett röstat emot alla de olika satsningarna. I många moderatstyrda kommuner diskuteras nu skattesänkningar samtidigt som regeringen avser att pilla i det kommunala utjämningssystemet så att lands- och glesbygdskommuner kommer att få mindre pengar.


sandhamn

sandhamn

Finansutskottets s-grupp har varit på Sandhamn

I 10 graders kyla tog vi en vindpinade promenad över Sandhamn och fick se vintersolen gnistra i vågorna och på snön. Det var härligt. Men anledningen till att vi reste bort i tva dagar var för att vi skulle diskutera den ekonomiska politiken. Dels att dt går mycket bra för Sverige just nu, något som socialdemokratiska regeringen krattade i manegen för. Dels hur högeralliansens ekonomiska politik slår och dels våra egna förslag.

Det var två mycket givande dagar både arbetsmässigt och trevligt.


sandhamn

sandhamn
kallt på Sandhamn

Vi har haft årsmöte i S-Kvinnor Skövde

Birgitta Willersjö är kassör i S-kvinnor i Skövde hon är bestörta över att socialdemokraterna förlorade valet, Hyat Abdo även hon medlem i S-kvinnor håller med Birgitta .-  Med en Högerallians i Regeringen kommer jämställdheten, tryggheten och rättvisan att försämras Under våren kommer Skövdes s-kvinnor att titta lite närmare skolan. Vilken kommer att innebära besök på KOMVUX, studieförbund kontakt med gymnasieskolor och annan utbildningsverksamhet m.m. – Det gör vi därför att vi är oroliga över hur Högeralliansens neddragningar får för konsekvenser för det livslånga lärandet säger Petra Willersjö som ingår i en arbetsgrupp som tittar särskilt på utbildningsfrågorna.I den gruppen finns även Marianne Hilding medlem i S-kvinnor – Jag har egen erfarenhet av att kunna komplettera studierna i vuxen ålder, det skulle vara förödande om den möjligheten dras in.
S-kvinnor

Idag har jag blivit inspirerad av att diskutera valförlusten.

Vi förlorade valet, vi förlorade valet, vi förlorade valet. Så nu var det sagt. Någon påstod att vi måste säga det minst 100 ggr för att förstå. Men jag tror att jag har fattat det redan i september förra året. Frågan är ju bara om de som vann vet om det.
Hur gör vi i opposition för att fortsätta att bekämpa klyftorna mellan löntagare och kapitalägare, mellan män och kvinnor, infödda och invandrare och alla andra?
Visst kräver nya tider nya lösningar, men vi får aldrig överge våra värderingar. Vi har alltid varit internationalister och i globaliseringens tidevarv måste vi samarbeta över gränserna..
Nationalstaten räcker inte längre till och vad som händer i Kina påverkar Volvo i Göteborg och i Skövde. Även de folkvalda och demokratin måste få större makt gentemot kapitalet som flyttar fritt och som beslutar i slutna sammanträdesrum om hur de ska spela ut länder mot varann för att kunna kräva lägre löner och socialdumping. Därför behöver EU förbättras och reformeras, besluten måste renodlas och bli tydligare i den nya konstitutionen.  Vår otydlighet om arbete och sysselsättning i valrörelsen är en av förklaringarna till valförlusten. Men vi saknade inte en politik för arbete. Arbetskraften ökade med 146 000 personer. Och arbetslösheten sjönk och är nere på socialdemokraterna utlovade delmål 4 %. Dessutom startade 60 000 nya företag och reglerna för småföretagande förenklades och förbättrades. Många länder tävlar om företagens investeringar med låga lönekostnader och sänkta skatter. Den leder till utarmning av människor, av kunskap och av samhället. Vi väljer istället att konkurrera med kunskap, innovation, höga förädlingsvärden, hög produktivitet och trygghet. De länder som, liksom Sverige, har lyckats kombinera trygghet med förändring, är de länder som bäst klarar av globaliseringens utmaningar och möjligheter.

Befriande att läsa läkarna från Göteborgs åsikter

Skönt att några tar sig an uppgiften att argumentera mot Annica Dahlströms åsikter om att kvinnor lämpar sig bättre hemma vid spisen med barnen. Som feminist, med tesen att strukturen i samhället gör att kvinnorna är underordnade männen och är beredd att göra något åt det blir jag glad. Glad att Annica Dahlström har fel så vi kan fortsätta kampen för ett mer jämställt samhälle. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=618872


Se upp för dårarna

Roade mig med att gå på bio i går kväll. Såg Helena Bergströms debutfilm, debut som regissör alltså. Två unga kvinnornas vägar korsas, de vill bli poliser.
Se upp för dårarna är en charmig berättelse om två unga starka kvinnor och deras resa in i den manligaste av världar, polisens. Elin är dotter till en kriminolog och har banan utstakad för sig. Yasmin  är invandrardotter med stor integritet och grundmurat självförtroende. Justitieminister ska hon bli! Men först måste hon bli antagen till Polishögskolan.
Yasmins pappa är tunnelbaneförare med bakgrund som kirurg. Dörrarna är stängda för honom i det svenska samhället. Han får inte jobb som kirurg.
En skön film även om den har lite brister i trovärdigheten på vissa ställen. Men vilken film idag är trovärdig? Och vill någon se en sådan. Jag blev glad av filmen


Monas lördagsintervju handlade mycket om just klimat och miljöfrågor

På frågan om vilken som blir socialdemokraternas nästa stora reform svarade Mona klimat.

Det tycker jag var ett mycket bra besked.

Att ställa om transporter, konsumtion, boende, tillverkning för att klara klimatfrågan framöver är inte bara en socialdemokratisk framtidsfråga utan en överlevnadsfråga. Det går att förena miljöfrågorna med ökad sysselsättning. Det ger mer jobb att ha hårda miljökrav på företag, då kan den kunskap som forskas fram exporteras.

Miljöpolitik är lika viktig som klasspolitik sa Mona, jag håller med men vill även lägga till Jämställdhetsfrågorna. Könskampen är lika viktiga som klass och klimat enligt mitt sätt att se det.  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=618608


lyssna på Mona
http://sr.se/ekot/programsidor/sandningsarkiv.asp?programID=2693


Bredband i hela landet

Idag har jag blivit intervjuad av TV4 Skaraborg med anledning av att jag är vice ordförande i Post och Telestyrelsen. PTS som lagt förslag på hur vi ska klara målet med bredband åt alla.  Det finns små tätbebyggda länder i EU som kommit mycket längre med att nå sina medborgare med höga hastigheter i IT-infrastrukturen. Sverige är stort och har mycket glesbygd. Vårt förslag till bredbandsstrategi för Sverige beskriver vad som krävs för att vi ska kunna återta en tätposition som IT-nation. Bredbandsstöd är en viktig del, men vi ser också att operatörerna måste vara garanterade lika behandling när de vill ha tillträde till det traditionella telenätet. Detta behövs för att konkurrensen ska förbättras.
För att alla i Sverige ska kunna få tillgång till bredband senast år 2010 krävs ett nytt bredbandsstöd om drygt 1,1 miljarder. Cirka hälften av pengarna kan ansökas från EU:s strukturfonder. PTS föreslår utökade krav och noggrann uppföljning av bredbandsstödet, till exempel genom att de nät som tillkommit med statligt stöd ska vara öppna för flera operatörer.

Barnens Rätt i Samhället

 Idag har vi hafti ett seminarium i Riksdagens andra kammarsal kring barns och ungdomars utsatthet - och vuxnas möjlighet att förändra. Vi fördjupade vår kunskap utifrån årets BRIS-rapport som lanseras i dag. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=617383 Vi belyste områdena Barns utsatthet i skolan och Barns psykiska ohälsa. Dessutom diskuterade vi med representanter från Elevorganisationen, som hade positiva bilder om att det finns fantatsiskt bra skolor där elevdemokratin fungerar och eleverna trvivs. Det var vi i den Tvärpolitiska Barngruppen som ordnade seminariet tillsammans med BRISVi fick ta delav avkodade kontakter med barn och ungdomar under 2006 som Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS beskrev. Det var dystra kontakter.Sedan gick vi in på området Mobbning, diskriminering och trakasserier i skolan: Martin Höög, kommunikationsansvarig BRIS beskrev om vad Barn har berättat för BRIS genom Internet, brev och telefon Lars Gelander, skolläkare och ordförande i Svenska skolläkarföreningen berättade om Vad händer med barnen i skolan?. Tyvärr handlar det om mobbing, destruktivitet och nedstämdhet. Det handlar också om stress i skolan och ibland allt för hårda krav på elevena.Därefter fortsatte diskussionen om Psykisk ohälsa: ”Barn berättar för BRIS” – Eva Waltré, samordnare stödverksamheten BRIS”Vad hjälper? - om risker och skyddande faktorer för barns psykiska ohälsa”, Annemi Skerfving, socionom och forskare inom psykiatrinIngela Thalén som är förbundsordförande BRIS gjorde en fantastisk avlutning på detta viktiga och intressanta seminarie. http://www.bris.se/library/brisreport.asp Nu gäller det att jobba vidare med barnens bästa för ögonen. Det handlar om vuxna som ser, lyssnar och är närvarande. Att fånga upp i tid och lyfta upp goda exempel. Låter enkelt men är naturligtvis jätte svårt. Vi kan inte vara nöjda så länge det finns barn som mår dåligt.

alla hjärtans dag

alla hjärtans dag


Antagligen är alla hjärtans dag ytterligare ett kommersiellt jippo som gör att vi ska köpa dyr choklad och dyra presenter till nära och kära. Alla dagar borde vara "alla hjärtans dag" det kan inte begränsas till en gång om året. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att uppmana till mer trygga famnar, mer kärlek, mer passion, mer solidaritet. Det kan behövas i en orättvis värld där alltför många lider av krig, missväxt, hunger, fattigdom och sjukdom. Sverige är ett välmående land som det går bra för. Att vi då ska öka klyftorna mellan de som har ett arbete och de som är arbetslösa, öka klyftorna mellan de som är friska och sjuka är för mig en stor gåta. Det behövs inte mer skillnader utan mindre. Idag och alla andra dagar borde vi sprida värme och omtanke omkring oss.


GRATTIS ANJA DU ÄR FANTASTISK

Trots att jag själv borde ut i skidspåret kan jag inte slita mig från TVn när Anja och de andra utförsåkarna är igång.
Det börjar med en imponerande skräll av Patrik Järbyn som tar brons och bara fortsätter med Nike Bent och Anja Persson.Anja som nu är historisk på alla sätt.
Jag blir så glad, rörd och uppspelt när hon gör sin säl och man hör publikens jubel.

Jag ska ta mig samman för att ägna mig åt förberedelser av den kommande Riksdagsveckan. Mycket som ska läsas, förberedas och ta ställning till. Men det återkommer jag till…

Först är det några varv på Billingen som gäller för nu är det sol i skidspåret!


Högerregeringen skjuter på tandvårdsreformen

Den borgerliga regeringen har meddelat att tandvårdsreformen skjuts upp med hänvisning till att förberedelsearbetet tar längre tid än vad man bedömde tidigare.   Man kan ju jämföra med förslaget om a-kassan, som fick massiv kritik för att inte vara färdigberett, men det genomförde man. Men tandvårdsreformen får vänta. Man genomför försämringar för vanligt folk och skattesänkningar för rika men inte sociala reformer. Den borgerliga tandvårdsreformen som nu är skjuten på framtiden innebär bara  förbättring för en liten grupp patienter (de som har kostnader över 3000 kr), för övriga blir det dyrare eftersom dagens (små) subventioner för kostnader under 3000 kr försvinner. Det socialdemokratiska alternativet är totalt sett mer förmånligt än det borgerliga: dels blir tandvården gratis upp till och med det kalenderår du fyller 24 år (idag 19 år), dels blir undersökningar billigare än idag (högst 200 kr för en undersökning var 18:e månad), dels är skyddet mot höga kostnader något mer generöst än det borgerliga förslaget. I det borgerliga förslaget finns en tandvvårdscheck a´ 300 kr vartannat år, men tandvårdschecken är mindre förmånligt i jämförelse med (s)-förslaget om högst 200 kr för en undersökning var 18:e månad. 
Så här skrev vi Socialdemokrater i budgetmotion och i valmanifestet hösten 2006:   En tandvård för allaTänderna är en del av kroppen. Alla har rätt till en god tandhälsa. Men idag har allt för många en dålig tandhälsa. Mandatperiodens stora sociala reformområde är tandvården. Ungdomar utbildar sig allt längre och börjar arbeta allt senare. Därför vill vi förlänga den tid då tandvården är gratis, i ett första steg upp till 24 års ålder. Ett högkostnadsskydd mot höga tandvårdskostnader ska införas för alla. Kostnader för behandlingar som överstiger 2 700 kronor ska subventioneras med 70 procent, och kostnader över 15 000 kronor ska subventioneras med 90 procent. Ingen ska behöva betala mer än 200 kronor för en undersökning. Samtliga dessa förslag ska genomföras den 1 januari 2008. Dessutom ska nuvarande regler för dem som är 65 eller äldre bibehållas.

Fantastiska tjejer i störtloppsbacken Anja Pärson och Nike Bent

På lunchen idag körde jag 15 km skidor på Billingen i min träning till Tjejvasan. Sedan lyssnade jag på Anjas störtloppsåk i radion. Det är så imponerande med tjejer som har sådan disciplin och vilja att jag får gåshud av att lyssna. Att även Nike Bent ligger så bra till efter störtloppet är minst lika imponerande.När slalomåket går senare i em. är jag tyvärr upptagen, jag få hoppas på att få sms- rapporter och tänker givetvis se åken på TV ikväll.
Min egen skidåkning känns ynkligt, jag skulle nog inte ens bli uttagen till B-laget i en längdåkningsklubb, men jag har kul ändå. Man kan ju inte vara bäst på allt.....

dramatisk hemresa

hela gruppen

Här syns finansutskottets besök på Eurostat. När vi åkte hem därifrån blev det riktigt dramatiskt pågrund av ovädret. På Luxemburgs flygplats var det oväder med hagel och ösregn. När planet lyfte därifrån mötte vi en blixt som fick oss att skaka rejält. Men trots blixt och berg o dalbana i luften så tog vi oss hem igen, det var skönt


Statistik på Eurostat

Idag har vi besök Eurostat. Det blev mycket intressant hur viktigt det är med att statistiken i de olika EU-medlemmarna är korrekt för att det ska gå att jämföra. Det handlar om statsskulderna, budgetunderskott/överskott, offentliga sektorn, pensionssystem m.m.

 Möte hade vi med generaldirektören Hervé Carré och tjänstemän: Annika Näslund, Luca Ascoli och Lena Frej Ohlsson som berättade om statistik om offentliga finanser, Keith Hayes som tog upp konsumentprisindex, Gallo Gueye, Christian Ravets, Arturo de la Fuente och Jarko Pasanen som redovisade nationalräkenskaper och köpkraften. Därefter provade vi vår egen köpkraft….

Nu har vi förflytatt oss till Luxemburg, men jag åker tåg nästa gång

Vi har haft intressanta besök på EG–domstolen, Med presentation av förstainstansrättens verksamhet av rättssekreterare Foad Hoseinian från domare Nils Wahls kansli. Presentation av EG–domstolens verksamhet av den svenska domaren i EG–domstolen, Pernilla Lindh.  Spännande och intressanta överläggningar och diskussioner på revisionsrätten med Lars Heikensten Besök på Europeiska investeringsbanken Möte med den danske direktionsmedlemmen TorstenGersfelt och svenska medarbetare (Eric Gällstad, Direktoratet för finansiering i Europa, Eugenia Kazamaki Ottersten, Projektdirektoratet, Carl-Adam Johansson, Juridiska tjänster, Per Lindelöw, Kreditriskavdelningen). Presentation av EIB:s verksamhet och bankens Sverige–relaterade finansieringsverksamhet Men nästa gång tar jag tåget, det är inte försvarbart at flyga mellan Frankfurt och Luxemburg även om det är billigare. Det tar lång tid med all säkerhetsregler och det är inte bra för miljön

Nu befinner jag mig i Frankfurt

Nu befinner jag mig i Frankfurt i morgon ska jag besöka tyska Finansinspektionen (BaFin)

                     

Jag ska möta vice generaldirektör Carl-Burkhard Caspari och medarbetare: vi ska diskusskutera om samarbetet mellan svenska och tyska tillsynsmyndigheter och om genomförandet av EG–direktiv med nya regler för värdepappersmarknaden

                             Sedan ska jag besöka  Europeiska Centralbanken och möta centralbankschef Jean–Claude Trichet med flera. Då blir det diskussioner om penningpolitik, situationen för den europeiska ekonomin, utvecklingen på finansmarknaderna och utbyte av åsikter om ECB:s penningpolitik

 

Men ikväll har jag varit ute med finansutskottet och ätit pasta på en Italienska resurang.

Ska sova nu, är jätte trött.

ecb


Gülüsan jobbar på coop i Skövde

Gülüsan

En av de handelsmedlemmar vi besökte

magnus och Ingela på coop vid sandtorget i Skövde

magnus och Ingela

BR leksaker i Skövde

evalotta
Idag har jag tillsammans med handels avd 14 varit med om arbetsplatsbesök i Skövde
Här syns Verinica Björk och Eva Lotta Eriksson på BR leksaker. Vi pratade om hyr dyr a-kassan blivit med Högerregeringen. Om hur viktigt det är att få högre sysselsättningsgrad, om nej till ensamarbete både för kundernas service och för den egna säkerheten.

Ta FN:s klimatrapport på större allvar!

Vad jag blir trött på ”snackministrar” som inte gör något. Det är hög tid nu att ta klimathoten på allvar. Även högeregeringen måste agera med klimat och miljöåtgärder. Hittills har regeringen inte kommit med ett enda skarpt förslag mot klimathotet. Högerregeringen kräver åtgärder av FN, EU och medborgarna, men vad gör de själva?  Det behövs ett nationellt klimatinvesteringsprogram. Dessutom behöver vi i Sverige göra krafttag så att oljekommissionens förslag om ett oljefritt Sverige 2020 blir nåbart. Det är tragiskt att lägga ner framgångsrika lokala klimatinvesteringsprogrammen, Vi behöver forskning och utveckling i solenergi, vågkraft, vätgas och bränslecellerNär sossarna styrde var Sverige ett av få länder i världen som minskade sina utsläpp samtidigt som tillväxten ökade. Utan klimatpolitiska insatser skulle Sverige under de senaste åren haft 20 procents högre utsläpp. Moderaterna röstade i opposition emot de klimatförslag som gav Sverige västvärdens lägsta utsläpp av växthusgaser. Så vad hade vi väntat oss. Men glöm det och AGERA NU

Sämre service och fler fast i sjukersättning med regeringens neddragningar på Försäkringskassan

Högerregeringen har beslutat om minskade anslag till Försäkringskassan som gör att man nu tvingas till personalneddragningar. Totalt handlar det om en minskning med 1400 personer vilket innebär att var tionde anställd måste gå.   Redan idag känner många sjukskrivna att man inte får tillräckligt med stöd och hjälp från Försäkringskassan. Med massuppsägningarna försämras stödet ytterligare. Följden blir längre väntetider och sämre bemötande för de sjukskrivna, hårdare arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö för de anställda.

I måndags träffade jag fackens kamratstödjare i Skövde de är mycket oroliga för sina kompisar som råkat illa ut och hamnat mellan stolarna. De behöver mer stöd nu inte mindre


RSS 2.0