Svensk mat ger jobb i SverigeKrisen i svensk mjölknäring visar att vi behöver en svensk livsmedelsstrategi. Det har vi drivit i flera år och nu har arbetet äntligen satts igång och vi hoppas att vi kan arbeta fram detta i bred enighet mellan partier och intressen. Landsbygdens och den svenska livsmedelsproduktionen är för viktig för att hamna i kläm mellan partipolitiskt käbbel.

Idag besökte jag Stommens gård, Böja utanför Timmersdala. Där familjen Britt, Anders, Markus och Hans Lindström bedriver mjölkproduktion på två gårdar.
De skickade med mig många viktiga synpunkter. Vi diskuterade de kommande livsmedels strategin, dieselskatt, beteskrav, transporter, upphandling och mycket annat. 

Vi tror på en livsmedelsstrategi där ett framgångsrecept för svensk livsmedelsproduktion kan ha tre ingredienser: effektivisering, starka varumärken och innovationer.
Vi ser med stor oro på sänkning av ersättningen till svenska mjölkbönder. Det är skrämmande att de svenska bönderna inte får ersättning för det mervärde som svensk djurhållning och miljöhänsyn innebär. 

Att slå vakt om höga djurskyddskrav kan vara en del i att värna om jordbrukarnas konkurrenskraft för djurhållningens bevarande i Sverige. Men det är viktigt att reglerna anpassas till moderna förhållanden – det kan vi göra utan att sänka målen för djurvälfärd och miljö. En viktig del i detta är det ständigt pågående arbetet att utveckla regelverken så att de blir smartare och minskar företagens regelbörda.
Vi socialdemokrater vill bjuda till samverkan. Syftet är en kraftsamling för att ge stöd och stimulans till effektivisering, starka varumärken och innovationer som har svensk livsmedelsproduktion som råvara.

Svensk mat är mat av hög kvalitet, producerad med mindre miljöpåverkan och med ett bra djurskydd. Därför är det grundläggande att svenska konsumenter får bra information om matens ursprung – även på restaurang. Det handlar om viktiga svenska jobb på landsbygden där andra jobb kan vara svåra att få. 

Därför måste vi satsa på att öka svensk mats konkurrenskraft!
Vi måste satsa på offentlig upphandling av svensk mat. Jag menar att det offentliga självklart måste köpa in sådant som är producerat efter svensk lag. Där kommer den nya upphandlingsmyndigheten spela en viktig roll för att stödja och hjälpa till för att ställa krav som gör att de köps Svensk kvalitets mat utan att vara protektioniska. 
 
Det är på landsbygden som den borgerliga regeringens jobbmisslyckande syns mest. Arbetslösheten är större på landsbygden än i städerna.  Vi har ett gemensamt ansvar för att klara jobben i hela landet och se till att bönderna får framtidshopp igen 
Stoppa kriget och utnyttjandet av kvinnor och barn!Kvinnor och flickor drabbas fruktansvärt när de som kallar sig "Islamiska statens" (IS) drar fram och vållar katastrofer. Rapporter visar att sexslavhandeln har ökat i områden IS har lagt under sig. Ligor som härjar hämtar flickor från flyktinglägren till de större städerna och transporterar dem sedan tillbaka. IS använder sexuellt våld som en del i sin krigsföring.

Dessa systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter – och därmed kvinnors rättigheter – måste få ett stopp. De som utnyttjar oskyldiga civila, där kvinnor och barn är särskilt utsatta borde omedelbart stoppas och ställas inför rätta.  IS brutala kränkningar av mänskliga rättigheter, där våld, våldtäkter, slavhandel och massavrättningar är så vidrigt och fruktansvärt att det nästan är ofattbart för många av oss. 
Det är välkomnande att Utrikesminister Margot Wallström (S) vill att FN håller ett krismöte om Islamiska statens (IS) systematiska våld mot kvinnor och barn.

Eftersom det behövs en omedelbar internationell aktion för att skydda civilbefolkningen och bekämpa IS härjningar. Därför får vi innerligt hoppas och trycka på för att detta krismöte blir av snarast och att mötet leder till omedelbara insatser. Dessutom måste kvinnor vara mycket mer delaktiga i fredsförhandlingar och konfliktlösningar. Det leder till bättre resultat. 

Oron i världen, krigen, konflikten och fattigdomen leder till att människor flyr för sina liv. Över 4 miljoner flyr från Syrien och miljontals andra flyr från andra oroshärdar. Dessa flyktingar utnyttjas på sin resa mot en tryggare tillvaro. Resten av världen kan inte stå handfallna och titta på. 
Vi måste hjälpa till både på plats i oroshärdarna och till de platser flyktingar tar sig till oavsett om det är i närområdet eller om de lyckas ta sig ända till Sverige.Vi i omvärlden måste agera nu    

Mette-Marit skickade sin manJust nu är UN women från 16 länder samlade i Oslo. Vi diskuterar jämställdhet, hur stoppa våldet mot kvinnor och hur vi ska bli ännu bättre på att samla in pengar till utsatta kvinnor i världen. 
Krig, konflikt, svält, brist på vatten, misshandel och våldtäkter gör vårt arbete än viktigare för att kunna stödja, mildra och stävja. Ju mer jag får höra desto mer övertygad blir jag om hur viktigt det är att få fler engagerade i arbetet för en fredligare, tryggare tillvaro för kvinnor i världen.

Som ett led i det arbetet använder vi Heforshe och andra kampanjer som kan göra UN womens arbete mer synligt. Som i sin tur kan leda till mer förståelse, empati och vilja att hjälpa till. 
De Norska UN women kvinnorna är aktiva och påhittiga, så de passade på att bjuda in prinsessan Mette-Marit. Hon fick tyvärr förhinder men hon skickade sin man kronprins Haakan i stället.
Det  ledde till att vi fick möjlighet att berätta om Heforshe för honom och han blev mycket intresserad. Hade jag bara haft skylten med mig hade han nog ställt upp. Men jag är ganska säker på att de Norska UN women kvinnorna kommer att spinna vidare på Haakons intresse för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

http://unwomen.se

http://unwomen.se/heforshe/
Orange Day- stoppa våldet mot kvinnor!Just nu befinner vi oss i Oslo tillsammans med UN women representanter från 16 länder. Vi diskuterar hur vi ska bli bättre på insamlingar till utsatta kvinnor och barn i världen, hur vi ska samarbeta och hur vi ska få fler att agera mot våldet mot kvinnor. Heforshe är ett exempel där män över hela välden tar ställning mot våldet och för ett jämställt samhälle. Hitills har 450 000 män skrivit på och lovat att aktivt arbeta för jämställdhet. 
En annan viktig rörelse är the orangeday.    Den 25:e varje månad uppmärksammar vi det utbredda våld mot kvinnor som existerar än idag. Våldshandlingarna mot kvinnor och flickor förekommer i samtliga samhällen världen över. The orangeday startade i Kanada som en motkraft mot en fruktansvärd händelse på en skola.  

Genom att uppmärksamma Orange Day som en del av kampanjen kan alla bidra med något och öka kunskapen om hur stort samhällsproblem våldet mot kvinnor är.  På så vis strävar Orange Day för att inspirera till utbrett intresse och konversation samt belysa att våld mot kvinnor och flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att de dagligen måste motarbetas och bekämpas.


 Idag utsätts 1 av 3 kvinnor runtom i världen för fysiskt och/eller sexuellt våld vid någon punkt i livet. Det bor 603 miljoner kvinnor i länder där våld i hemmet ännu inte anses vara brottsligt. Över 60 miljoner flickor är idag barnbrudar, bortgifta innan de fyllt 18 år och fler än 2 miljoner flickor könsstympas varje år världen över.

Bara i Sverige har 240 kvinnor mördats under de senaste 10 åren av någon de känner. Lägg därtill den utbredda misshandeln och tusentals våldtäkter som pågår förstår var och en att det både är ett stort personligt lidande, det är också dyrt för samhället. Dessutom finns ett mycket stort mörkertal eftersom många vill dölja, skäms över det inträffade och tar på sig skulden. 

Det är hög tid att agera mot det utbredda våldet. Genom att klä sig i orange kan vi alla hjälpa till att den 25:e varje månad uppmärksamma frågan som ett steg på vägen mot ett samhälle fritt från våld mot kvinnor och flickor!

http://unwomen.se/bli-manadsgivare/
 


Feminism, jämlikhet och kamp mot rasismenIngen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp! 

Sedan länge har S-kvinnor ställt  klasskamp och kvinnokamp sida vid sida, det är bra. Förr trodde arbetarrörelsen att kvinnors rättigheter kommer automatiskt genom klasskampen. Men nu är de allra flesta medvetna om att könsmaktsordningen, består om vi inte dagligen tar den fajten.

Likadant är det med feminismen, den kvinnliga frigörelsen räcker inte, vi måste även minska klassklyftorna. Att driva frågor om fler kvinnliga chefer och samtidigt vilja ha fler låglönejobb och osäkra sms-anställningar inom t.ex tjänstesektorn är alltså fel väg att gå. 

Uppvärderingen av kvinnokampen var och är alltså nödvändigt för att kunna uppnå sann jämlikhet.

Men nu ser vi andra mörka krafter i samhället. Rasismen, fascismen och nazismen sveper fram över Europa. Även den kampen måste tas. I Sverige har vi ett rasistiskt parti i vår riksdag.  Den rasism och intolerans som växer sig allt starkare på så många olika sätt i dagens samhälle måste motarbetas med kraft.

Därför var det en spännande  och viktig debatt på S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn med anledning av en motion som ville lägga till den antirasistiska kampen i stadgarna. 
Vilket också blev förbundsmötets beslut. Nu står det i de nya stadgarna under ändamålsparagrafen: 

Som socialdemokratiska feminister ställer vi klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida. S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och samhälle samt att synliggöra och arbeta för att undanröja de makt-och diskrimineringsstrukturer som begränsar kvinnors liv. S-kvinnor vill tillsammans med likasinnade kvinnor världen över bidra till jämställda förhållanden mellan kvinnor och män. 

Söderhamn here we come!Just nu strömmar hundratals S-kvinnor till Söderhamn för att i tre dagar diskutera feminism och politik, utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans.

Vi ska ha förbundsmöte, som vår kongress kallas. Vi ska välja ledning, behandla motioner och kräva action från regeringen. Vi vill se en konkret politik från regeringen I flera frågor har regeringen tagit ställning, för ett jämställt arbetsliv och ett jämställt familjeliv, men nu gäller det att gå från ord till handling.

Individualiserad föräldraförsäkring är en av de frågor som S-kvinnor drivit länge och som Socialde­mokraterna också tog ställning för på partikongressen i våras.  Vill vi ha en jämställd föräldraförsäkring måste vi också ha en konkret plan för hur och när vi kan nå detta.

Dagens kvinnofällor med låga löner, deltids träsket och otrygga anställning kommer också upp till debatt inom området för kvinnors arbetsvillkor

Barnomsorg på obekväm arbetstid är en fråga där S-kvinnor och Socialdemokraterna redan är överens – alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter föräldrarnas behov. Knappt en procent av förskoleplatserna är utanför vanliga kontorstider samtidigt som 40 procent jobbar på dessa tider. Även här häller det att gå från ord till handling för regeringen. 

Det kommer bli spännande, intressanta och lärorika dagar. En energikick för många av oss.
Nu hoppas vi bara på att kommunikationer fungerar så att alla kan komma fram i tid.
Söderhamn here we come 

fler yrkesutbildningar ger jobbSverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet senast år 2020. Det är ett tufft mål som kräver många olika åtgärder. det behövs investeringar, utbildningar och särskilda satsningar för till exempel långtidsarbetslösa.

 En mycket viktig åtgärd på denna resan är yrkesutbildningar.

Det finns många lediga jobb och vi har långa listor på bristyrken. Samtidigt är det många som vill ha ett arbete som inte får det. Matchningsproblemen beror framför allt på att Sverige har satsat för lite på utbildning. Allt fler studera på yrkeshögskolan, men det finns inte tillräckligt med utbildningsplatser. Det är anmärkningsvärt, när vi vet att 9 av 10 får jobb efter dessa utbildningar.

 

Därför investerar regeringen 2 miljarder kronor i yrkeshögskolan de kommande åren. Det innebär 2 500 nya yrkeshögskoleplatser redan nästa år, vilket år 2017 utökas till 6 000 nya utbildningsplatser. Fullt utbyggd innebär satsningen att yrkeshögskolan får medel för över 30 000 permanenta platser, en ökning med drygt tjugo procent och en viktig del av det kunskapslyft som Sverige behöver.

 

Regeringen gör också viktiga förändringar för att yrkeshögskolan ska bli mer långsiktig och flexibel. Utbildningar ska kunna ges under längre tid och det ska vara möjligt att läsa kurser, inte bara program, på yrkeshögskolan.

 

Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Och yrkeshögskolan med utbildningar av hög kvalitet som motsvarar arbetslivets behov av kompetens är avgörande för vår framgång. För ungdomar som vill fördjupa sina yrkeskunskaper efter gymnasieskolan, för arbetslösa som behöver få rätt kompetens och för vuxna som vill byta karriär.

 

Men vi behöver fler investeringar för framtiden. Flera års fokus på sänkta skatter och subventionerade låglönejobb har skapat ett akut behov av investeringar i bland annat järnvägen och bostäder. Därför investerar vi 1,2 nya miljarder för att reparera rälsen, och 6 miljarder för att skapa de bostäder som Sverige är i behov av.

 

Samtidigt kommer nygamla förslag från de borgerliga partierna. Det ska bli lättare att sparka unga. Lättare att sparka gamla. Nya stora skattesänkningar på 20 miljarder, som ger mest till de som tjänar mest och leder till lika massiva nedskärningar. Det ger färre i utbildning, färre i välfärdsjobben, mindre investeringar i infrastruktur och bostäder. Det har prövats utan framgång eftersom det är fel väg.

Socialdemokraterna investerar så att fler kan få ett jobb och Sverige vinna större segrar i framtiden.


Arbetslösheten bland unga minskar
Det är mycket intressant att ta del av den senaste statistiken som visar att arbetslösheten bland unga har minskat markant det senaste året. 

På ett år har ungdomsarbetslösheten fallit med närmare 13 procent eller 10 000 till 69 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Arbetsmarknaden är relativt stark, vilket framför allt gynnar de unga som hittar jobb i bland annat handeln och på krogen, men också i vården.

Men utan gymnasieutbildning är det generellt betydligt svårare att få jobb. Det visar statistiken tydligt.

Arbetsmarknadsläget har förbättrats stadigt, jag tyder det på att det finns ljus i tunnel men det behövs naturligtvis betydligt fler åtgärder. Dessutom är tudelningen mellan storstad och landsbyggd ännu tydligare nu. Det är i storstäderna jobben växer till och vi måste se till att det blir jobb i hela landet. Företagen i hela landet måste känna att deras orderböcker fylls på för att känna framtidshopp och trygghet nog att investera för framtiden. 


Men en ljusning även utanför storstäderna kan vara på väg. Den offentliga sektorn står inför stora behov av anställningar. Inom framför allt vården kommer det att finnas gott om jobb, och det börjar redan uppstå brist på arbetskraft, enligt Arbetsförmedlingen.

Socialdemokraternas satsning på att få tillbaka avhoppade gymnasieelever till skolan, investeringar i yrkesutbildningar och andra satsningar är rätt men inte tillräckligt. 
Det helt klart att vi måste göra mer.

Dessutom har vi andra utmaningar med att få ner hela arbetslösheten. 
Viktiga, seriösa, utvecklande förslag återstår. Det är bara att kavla upp ärmarna och köra.
Men det är i alla fall bra att fler unga fått jobb.  

Sommartal i lurarna
Idag har statsminister Stefan Löfven hållit sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Jag var inte där  men kunde se det på SVTplay. Det var lysande, han blir bara bättre och bättre som talare. Bra på politik har han alltid varit men nu är han bra på att beskriva det också. Han han började med det som tyvärr också har präglat den här sommaren: våld, gängkriminalitet och internationell oro.

Det är viktigt att samhället tar oron på allvar. Både genom att skapa trygghet på våra gator – men också genom att skapa större framtidstro hos oss alla. Det kan vi bara göra genom gemensamma investeringar i Sverige. I jobb till unga och en bättre skolgång för barnen som vi kan vara stolta över.  

I talet lanserades också en ny reform. Som ett nytt steg i jobbagendan för att nå EU:s lägsta arbetslöshet, utvecklas yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan som snabbt leder till jobb ska utökas med 6 000 fler utbildningsplatser, en ökning med mer än 20 procent. Det är utmärkt eftersom det finns en mängd bristyrken. Jag tänker främst på tandsköterskor som det är en akut brist på, men det finns massor av andra bristyrken. Stefan Löfven nämnde bland annat apotekare. 

När moderaterna presenterar ännu fler skattesänkningar som leder till ännu fler nedskärningar i välfärden så investerar socialdemokraterna i det som ger människor jobb. 

 I dessa oroliga tider är det viktigare än någonsin att vi socialdemokrater visar att ett bättre samhälle är möjligt – för alla.

Har du inte sett eller hört talet ännu är det dags nu
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2015/Sommartal/


Fel fel fel av Internationella Amnesty

 


I morse twittrade jag min besvikelse över att Amnesty International fattat beslut, om att aktivt verka för att avkriminalisera alla delar av prostitution.

Då fick jag frågan om vad jag har för argument, här är några av dem.

1.       Att avkriminalisera sexköp och människohandel är att backa bakåt i tiden och tro att det blir bättre men det är väg för att värna de som blir offer för sexhandeln.

2.      Flera internationella rapporter visar att den svenska sexköpslagen och den svenska lagstiftningen skyddar och förebygger bättre eftersom den kriminaliserar köparen.

3.      Att sälja sex är inget fritt val, motsatsen är snarare regel. Fattigdom, könsmaktsordningen och maktobalans leder till att flickor, pojkar, kvinnor och män tvingas sälja sina kroppar.

4.      Länder som legaliserat sexköp har betydligt större problem med människohandel, exploatering av kvinnor och barn och försämrarar deras rättigheter och möjlighet till skydd.  

5.      Att köpa en annan människas kropp för eget nöje kan aldrig ses som en rättighet. Tvärtom, det utnyttjar en annan människa och stödjer en handel och exploatering av kvinnor och barn, både i Sverige och i världen.

6.      Det är inte förenligt med att värna mänskliga rättigheter och strider därmed mo FNs konventioner

Tror inte ni som läser behöver fler argument för att förstå varför Amnesty International har fel fel fel i denna fråga. 

Jag beklagar deras beslut.


Tack SSUare
Tänkte ha SSU-kongressen som "bakgrundsmusik" när jag satt och jobbade framför datorn, dvs jag skulle svara och behandla mejl, jag skulle läsa handlingar inför kommande möten.

Men ni anar inte hur dessa ungdomars debattglöd tog tag i mig. Det var så intressant att jag blev som fastklistrad vid webben. Den otroligt duktiga Philip Botström har just efterträtt Ellinor Eriksson är hur bra som helst. 


Inför kongressen berättare Filip att han blev socialdemokrat eftersom han inte kunde blunda för samhällets orättvisa, och att han alltid brunnit för rättvisa. Han beskrev hur det var att inte passa in, om den homofobi och rasism han utsatts för. Otroligt starkt!

Jag fastnade också för de fantastiska talen som alla avgående förbundsstyrelseledamöter höll. Ellinor har jag hört tidigare och hon är alltid strålade men nu fick jag chansen att höra de andra lysande stjärnorna. Som till exempel Sara Yastanfar som på ett gripande sätt berättade om bildningen och om invandrarungdomar som ofta är mer politiskt medvetna än infödda Svenskar.

Alla andra avgående ungdomar var också briljanta och jag blev både glad och stolt över att vara med i samma parti som dessa ungdomar. Visst bådar det gott för framtiden men framförallt finns de här och nu. Jag förutsätter att arbetarrörelsen tar vara på dessa kraften men jag är också säker på att dessa ungdomar inte kommer att vänta på att få plats. De tar sig sin berättigande plats.

Många som känner mig vet att jag älskar kongresser och att få se på SSU-kongressen via webben, gav mig både styrka, kraft och mod. Det känns jätte kul att få springa i väg till nästa möte för att ta en livfull debatt.Tack SSU 


Spring med kärlek för livet!

 

 

 

Idag tog jag på mig joggingskorna ytterligare en gång. Ikväll var det för att hedra den springande tjej som mördades under sin löprunda utanför Upplands Väsby för några dagar sedan. Många antog uppmaningen på Facebook om att springa med kärlek över hela landet.

Många sprang för att hedra hennes minne, spring för livet, spring för att inte behöva vara rädd. Vi bar med oss tanken på henne och hennes familj i varje steg.

Det kanske är den viktigaste löprundan, den handlade inte om löpningen. Den handlade om att hedra hennes minne men också om rätten att röra sig fritt utan att vara rädd.  Initiativet kommer från Springande tjejer

Devisen Spring för livet har används av många sedan Sara Varga 2011 så träffande skrev låten om mäns våld mot kvinnor. I Skövde används orden ”spring för livet” för ett motionslopp som samlar in pengar till Cancerfonden.

Idag är ”spring för livet” och med kärlek än mer aktuell, när så många protesterar mot våldet mot kvinnor. 

Nu närmast mordet i motionsspåret utanför Upplands-Väsby och det var inte länge sedan Lisa Holm mördades när hon skulle ta mopeden hem från sitt sommarjobb.

Flera motionärer sprang för att sluta upp i en enighet. Trötta på våldet, förtvivlade över att kvinnor ständigt ska vara på sin vakt. Inta vara för ”snygga”, inte ha lurar i öronen, inte vara ”i vägen” för då smället det.

Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. Dessutom anmäls omkring 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet är dock stort, Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. På de senaste 10 åren har 250 kvinnor dödats/mördades i Sverige av någon de känner väl. Över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.

 

Så spring med kärlek för livet, spring tillsammans eller ensam, spring långt eller kort, spring med eller lurar i öronen. Stå upp mot våldet mot kvinnor, spring för livet!


om jämställdhet igen

 

Så blev jag påmind om viken av att återupprepa sig. En del tror att jämställdhet, välfärd, rättvisa kommer automatiskt. Men det ligger långt och träget politisk arbete inför varje förbättring. Det tar lång tid att bygga upp men går fort att rasera med skattesänkningar, lägre anslag och mindre fokus.

 

Eftersom jämställdheten måste återerövras dagligen måste vi upprepa vikten av ett jämställt samhälle hela tiden. Jämställdhet är både moraliskt och ekonomiskt smart. Sverige måste bli bättre på att implementera FNs kvinnokonvention, CEDAW, hejda all diskriminering, stoppa våldet mot kvinnor och se till att kvinnor har rätt till sin egen kropp.

 

Fortfarande skiljer det 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. En bidragande orsak är att kvinnors sysselsättning är lägre. Kvinnor och män ska ha lika hög sysselsättning och självklart lika lön för lika lön, så är det inte idag. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:56 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17.)

 

Fler kvinnor ska kunna bli chef och göra karriär. Kvinnor är underrepresenterade som chefer. Andelen är högst i landstingen och lägst i den privata sektorn.

En del påstår att det beror på att kvinnor inte vill bli chefer. Men det beror på könsmaktsordningen dvs att kvinnor som grupp är underordnad männen som grupp.

 

Kvinnor och män ska ha samma goda hälsa. I dag är två av tre sjukskrivna kvinnor, många på grund av psykiska besvär. Kvinnor stressar mer, tar större delen av ansvar i hemmet. Så när männen kopplar av efter jobbet, går stressnivån upp för kvinnor ytterligare eftersom de så ska hämta barn, handla, städa, tvätta, laga mat och förbereda nästa dag. Många kvinnodominerade yrken innebär dessutom tunga lyft, förslitningsskador och stressande arbetstider.

 

Ett jämställt samhälle tjänar alla på men det krävs att var och en ställer upp.


SVD och succéartade jobbkongresser

 

Äntligen har vår budget gått igenom och börjat gälla. Det satt långt inne eftersom vi inte har majoritet i Riksdagen och när de borgerliga partierna och främlingsfientliga SD gör gemensam sak fäller de våra förslag. Det var det som hände den 3 december, det var det som ledde till att det skulle ha utlysts ett nyval och det var det som sedan ledde till decemberöverenskommelsen.

 

Nu får pensionärerna en något bättre ekonomisk situation och nu kan vi äntligen börja beta av på vårt svåraste tuffa vallöfte om att sänka arbetslösheten.

 

Det gläder mig att fler ungdomar får chansen till jobb idag som det bland annat står i Skövde Nyheter

Äntligen får unga chansen till jobb, praktik eller utbildning. Den officiella statistiken visade hur ungdomsarbetslösheten ökade från 19 till 25 % under den gamla regeringens tid.

Varje ung människa skall få möjlighet till en god framtid. De ungdomar som av olika skäl saknar gymnasiekompetens har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Därför ska arbetslösa unga under 25 år ha ett utbildningskontrak.

Det är bland annat debatter och beslut på våra tidigare socialdemokratiska kongresser som leder till de förslag och åtgärder vi nu kan leverera.

Det gläder mig även att även Svenskan, SVD, noterat att vi haft bra diskussioner tidigare och att jag som älskar kongresser euforiskt har rapporterat ifrån dem.

Att någon skulle ha bett mig beskriva kongresser succéartat är däremot fullständigt fel. De som känner mig vet att jag i så fall skulle ha blivit motvalls kärring och skrivit något annat.

 

Men så är det ju med Svenskans ledasidor, de har som uppgift att skriva ner sossar och gör det bra (tyvärr).

 

Jag minns när jag började skriva interpellationer om det dåliga järnvägsunderhållet. Då beskrevs jag naturligtvis löjeväckande på Svenskans ledarsida. Att en mycket stor del av Riksdagens interpellationer sedan dess handlat om just järnvägsunderhållet, tågförseningarna och brister i samordningen, har nog inte Svenskan tänkt påpeka. Eller så gör de det nu när det är en sosse och inte en moderat som är infrastrukturminister.

Men jag gläds över att våra tidigare succéartade jobbkongresser äntligen kan leda till konkreta åtgärder och inte till slag i luften som de gjorde när vi var i opposition.

 

 

 

 

 


Studier är vägen till jobb

 

 

Sveriges unga behöver framtidstro, självförtroende och förutsättningar för att växa upp och ta ansvar. Vi vet att den som har en gymnasieexamen har mycket större chans att få ett jobb än den som saknar detsamma. Än större blir chanserna för den som också har en högskoleutbildning. Dagens unga möter helt enkelt större krav än sin föräldrageneration. Därför behöver de också större möjligheter.

 

Detta – höga krav på utveckling, kopplat till stora möjligheter – är kärnan i regeringens utbildnings- och jobbpolitik. Den som är ung och arbetslös ska ha möjlighet till traineejobb, YA-jobb, praktik eller studier inom 90 dagar. Samtidigt ställer vi kravet att var och en ska göra sitt och ta den möjlighet som ges.

 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Därför måste Sverige aktivt arbeta för att fler personer kan ta del av kunskap och högre utbildning, inte färre. Trots ett ökat söktryck och stora ungdomskullar så skar högerregeringen under sin tid ner på antalet högskoleplatser. Det var fel väg att gå.

 

Vi socialdemokrater vill istället ge fler chansen att studera. Därför har regeringen ändrat i den borgerliga budgeten för i år och investerat i 1200 nya utbildningsplatser på högskolor och universitet och 5 250 nya platser på Komvux, Yrkesvux och folkhögskolor. Vi kommer att fortsätta den utbyggnaden under de kommande åren när vi får lägga våra egna budgetar. Vi ser också till att den investeringen kommer hela Sverige till del genom att satsa på studieorter över hela landet.

 

Sverige har nu en regering som prioriterar utbildning för dagens unga. På det sättet hoppas vi kunna gratulera ännu fler till att ha blivit antagna på sin studieplats nästa år. De investeringarna lönar sig långsiktigt, för samhället och inte minst för den som studerar vidare.


Pride
Idag avslutas Stockholms Pride med en hejdunerlig parad. Pride har vuxit över världen och i Sverige och har varit viktiga ingredienser för att öka förståelsen och påverkat utvecklingen i rätt riktning. Men fortfarande har vi inte ett samhälle utan fördomar och förtryck.  Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och kunna påverka samhället. Denna frihet ska gälla alla. 
Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Vi ska ha ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Tyvärr är det ännu långt dit.
Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsidentitet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. 

Kampen för hbt-personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi vill fortsätta arbetet med att öka friheten och rättigheten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället. 
 Vårt samhälle har hittills utgått ifrån den heterosexuella normen. Den normen är grund för många fördomar mot och diskriminering av hbt-personer. Mångfald och respekt för olika sätt att uttrycka sin person och sitt sätt att leva ska utgöra grunden för värderingarna i samhället.


Den systematiska över- och underordning mellan könen, könsmaktsordningen, skapar ojämlika livsvillkor för kvinnor och män. Inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor olika männens, deras genomsnittliga inkomst lägre och det obetalda arbete de utför med hem och barn mer omfattande. 

Diskriminering, förtryck och övergrepp grundat på människors sexuella läggning förekommer över hela världen. I omkring åttio länder är samkönade sexuella relationer kriminaliserade och i flera länder förekommer dödsstraff. Människor utsätts för våld, hot och trakasserier.
Att marginalisera grupper, inskränka yttrandefriheten och åsidosätta mänskliga rättigheter sker i många delar av världen. Många länder har homofobin inskriven i lag genom förbud mot samkönade relationer och handlingar. Men intolerans och hat visar sig många gånger också genom våld mot hbt-personer och försök att hindra manifestationer.
Hatet gör sig synligt. Det är därför viktigt att också uppmärksamma alla dem som står upp för tolerans och mänskliga rättigheter. Många gånger är deras arbete svårt och motståndet hårt. Kampen för hbt-personers rättigheter behöver omvärldens stöd. 
Sverige måste alltid vara en stark röst i dessa frågor internationellt. Så kom igen nu, gör din egen insats för att stå upp för alla människors lika värde. Bär något i regnbågens färger idag, eller gör som höjdhopparen Emma Green,  måla naglarna i regnbågens färger. RSS 2.0