Tillgänglighet och öppenhet för besökare i Boulognerskogen

(null)


 

I samband med vårt kaffekalas vid Boulognersjön, då  vi bjöd på fika och samtalade med badg äster fick vi ta del av många synpunkter.

Att Boulognersjön och hela Boulognerskogen är och borde förbli en skön avkopplande oas f ör såvä l Skövdebor som besökare och turister är viktigt.

Många badg äster och fikasugna stannade till och framförde en stor tacksamhet  över att badsjön med omnejd blivit s å fin och kan utnyttjas fritt av alla. Men det är ocks å viktigt att trygghet, säkerhet och framkomligheten f örbättras. Många uttryckte en oro över att eventuell nybyggnation skulle förminska m öjlighet att ta sig fram i såv äl parken som vid badsjön.

 

När det byggs nytt  är det ytterst angeläget att bost äder inte byggs på ett s ådant sätt att det förhindrar framkomligheten. Vår fina centrala badsj ö måste ha lika stor tillg änglighet när det byggs bost äder. Inga staket ska stoppa allmänheten och det m åste finnas både g ång och cykelvägar fr ån alla håll till Boulognersj ön. 

 

Anledning till oron ä r bl.a. att en cykelväg redan ä r igenlagd sedan det fina bostadsområdet Ekedahl blev klart. Fö rmodligen är det ett misstag eftersom den cykelvä gen lades igen samma vecka som kommunfullmäktige hade antagit en cykelstrategi. Därför f örutsätter vi att cykelv ägen återst älls i någon form. Just nu m åste cyklister köra p å en brant, lerig gräsbacke bredvid den trappa som byggdes fr ån Henriksbergsvägen till Brunnsgatan i samband med att cykelv ägen blev borttagen.

 

Även sjä lva ankomsten till Boulognerskogen från resecentrum borde bli bä ttre. Den trappa som nu finns vid nergång frå n tuben mot Boulognerskogen, är mer riktad till gå ende som ska vidare till Volvo och Nyeport. Cyklister, rullstolsburna, de med barnvagnar och resv äskor med hjul, får ta en l ång omväg.

 

Framkomligheten för gående och cyklister kan bli betydligt bä ttre och säkrare och belysningen behö ver förbättras. Att ta sig fram till fots eller p å två hjul  är både miljövänligt och bra f ör folkhälsan. Därfö önskar vi på b ättre, säkrare cykelv ägar gärna separerade fr ån gående eftersom det  är två s å olika trafikslag. 

 

Det var några av de synpunkter vi fick ta emot fr ån de i övrigt glada och nöjda besökarna p å vårt kaffekalas vid Boulognersj ön. I augusti gör vi ett liknande event och vi hoppas p å fler synpunkter från bes ökare som vill äta goda bullar och samtala med oss en stund.

 

Anita Andersson och Monica GreenKommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0