Bara början på ökade klyftornas politik

Vad skulle vi förvänta oss när den borgerliga regeringen hela tiden haft som mål at försämra arbetslöshetsförsäkringen. Nu står det klart att a-kasseavgiften måste höjas ytterligare. Eftersom 263.000 personer lämnat a-kassorna sedan i höstas, då högerregeringen införde dyrare avgifter och lägre ersättning i kombination med ändrade villkor för att få a-kassa.

svd


De har förstört mycket redan
1. Medlemsavgifterna höjdes kraftigt vid årsskiftet Genom en ny avgift, Förhöjd finansieringsavgift ska a-kassorna under 2007 betala in ytterligare 10 miljarder till staten. Därefter måste a-kassorna höja medlemsavgifterna med 150-300 kronor per månad.  
2. Arbetsvillkoret har skärptsFör att uppfylla ett arbetsvillkor ska den sökande ha arbetat i 6 månader. Enligt huvudregeln ska en månad innehålla minst 80 timmars arbete för att arbete ska räknas i ett arbetsvillkor. Enligt det alternativa arbetsvillkoret ska arbete ha utförts minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader. Varje månad måste numera innehålla minst 50 timmars arbete. 
3. Beräkningen av ersättningen ändrades Arbetslöshetsersättningen baseras numera på de 12 senaste månaderna innan arbetslösheten. Alla månader inom tolvmånadersperioden ska ingå i beräkningen, även månader utan arbete. 
4. Den överhoppningsbara tiden har förkortats Beräkningen av den överhoppningsbara tiden har sänkts från 7 till 5 år. 
5. Ny ersättningsnivå vid ny ersättningsperiod  En ny regel har införts som gäller den som under en löpande ersättningsperiod med a-kasseersättning kvalificerat sig för ytterligare en ersättningsperiod. Regeln innebär att, om det är till fördel för den sökande, får den sökande behålla inkomstunderlaget från den tidigare perioden och att ersättningsperioden i den nya perioden då blir 65 procent.  
6. Den förhöjda ersättningen togs bort Den högsta ersättningen har sänkts från 730 till 680 kronor per dag. Ersättningen har tidigare kunnat betalas ut under de första 100 dagarna. Sänkningen gällde även för aktivitetsstöd.  7. Studerandevillkoret togs bort Möjligheten att få arbetslöshetsersättning grundad på studier togs bort. Detta gäller även för dem som börjat studera under tid i aktivitetsgarantin.  
8. Ersättningsnivåerna sänktes den 5 mars
·        Dag 1-200 är ersättningsnivån 80 procent
.·        Dag 201-300 är ersättningsnivån 70 procent.
·        Efter dag 300 är ersättningsnivån 65 procent.
·        Föräldrar som har barn under 18 år den dag som den 300:e ersättningsdagen infaller får 70 procent till och med dag 450.
·        Sänkningen till 70 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 21 371 kronor i månaden.
·        Sänkningen till 65 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 23 015 kronor i månaden.
 ·        Sänkningen gäller även dem som har aktivitetsstöd.  
9. Möjligheten att begränsa arbetssökande togs bort den 2 juliAtt under de första 100 dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till egna yrket och till sitt närområde tas bort.  
10. Möjligheten att förlänga ersättningsperioden med 300 dagar tas bort Längsta period att kunna få arbetslöshetsersättning blir 300 dagar. Om man är förälder till barn under 18 år, då man får den 300:e ersättningsdagen, kan man få ytterligare 150 ersättningsdagar. Kompensationsnivån är då 70 procent.  
11. Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd räknas ihop Detta innebär att ersättningsperioden blir sammanlagt 300 dagar eller 450 dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning.  
12. Bisyssla 12 månader vid sidan av heltidsarbete För att få extraarbete godkänt som bisyssla kommer att krävas att bisysslan utförs 12 månader vid sidan av heltidsarbete.  
13. Starkare incitament till återhållsamhet i lönebildningen har aviserats I vårpropositionen skriver regeringen: De förändringar av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare.  
14. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Regeringen avser att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. En enmansutredare har fått i uppdrag att se över en sådan konstruktion.  
15. Snabbare nedtrappning av arbetslöshetsförsäkringen för ungdomar Regeringen inför en så kallad jobbgaranti för ungdomar från och med den 1 december 2007. Målgruppen är ungdomar i åldersgruppen 16-24 år som varit arbetssökande längre tid än tre månader.  
·        Ersättningen för ungdomar som har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning trappas ner snabbare och sänks från 80 till 70 procent efter 100 ersättningsdagar.
·        Efter ytterligare 100 ersättningsdagar sänks ersättningen till 65 procent.
·        För föräldrar i åldersgruppen sänks ersättningen till 70 procent efter 200 ersättningsdagar.
·        Övriga deltagare i jobbgarantin i åldern 18-24 år och som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning får en utvecklingsersättning i nivå med 1 050 kronor respektive 2 525 kronor per månad.  

Ändå är detta bara början på de ökade klyftornas politik

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0