SOPdebatt i Visby

Det kan tyckas trist att gå och lyssna på en debatt om sopor hit eller dit. Men faktum är att sopsortering är en stor folkrörelse och har en stor betydelse för hur vi ska klara framtidens miljöutmaningar. Men det får ju inte bli för krångligt och betungande.

Thomas Di Leva inledde med sång och reflektioner kring avfall och miljö.

ssu
 - Medborgare och företag måste veta vad de ska göra, det krävs ett användarvänligt systemoch en återkoppling om uppnådda miljövinster för att stärka deltagandet, säger KristerNilsson socialdemokraterna. Men lägg inte allt ansvar på den enskilde individen. Det måste finnas materialåtervinning, ekonomiska styrmedel, lagstiftning och infrastruktur som ärnära och enkelt för individen är viktiga faktorer för en fungerande avfallshantering och en

utveckling där avfallsmängderna minskar.

 - Producentansvaret fungerar inte fullt ut. Ett syfte var att driva producenterna mot mindremiljöfarliga, materialförbrukande produkter, menar Per-Anders Hjort Vd SITA i England. - Jag tror att medborgarna vill känna att deras slit med källsortering gör skillnad, säger

Weine Wiqvist vd Avfall Sverige . Därför är det viktigt med återkoppling om nyttan. Det behövs därför en huvudman för allt hushållsavfall. Mest lämplig är kommunen. På sikt behövs en mer hållbar materialhantering,

-         Den avfallsmängd som inte går att återvinna måste minimeras detta måste man ta hänsyn till redan vid produktion. Både kommuner, konsumenter och privata aktörer har viktiga roller i den framtida avfallshanteringen, säger Elisabet Falemo centerpartiet. Hon ville att det skulle gå lättare att återvinna till exempel vispar.

Det blev mest intressant när vi kom in på klimatmärkning och att priset på transporten av varan framgå tydligare för konsumenter och vikten av att dricka kranvatten istället för importerat flaskvatten. Bli snålare helt enkelt för miljöns skull.

http://www.e24.se/dynamiskt/politik/did_16106626.asp


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0