Framåt inte bakåt i familjepolitiken

 Vårdnadsbidraget kommer att gå till några, men måste betalas av oss alla, och det kommer att gå ut över den kommunala förskolans resurser och kvalitet. För att finansiera vårdnadsbidraget måste nämligen resurser tas från kommunernas förskolor, vilket betyder större barngrupper och försämrad kvalitet. Det tycker inte vi är acceptabelt. Barns rätt till förskola är inte heller att förbise.  Vilka kommer i huvudsak att kunna ta vårdnadsbidraget i anspråk? För det första visar försöken hittills att det är en övervägande majoritet kvinnor som nyttjar bidraget. För det andra kommer en ensamstående mamma som ska leva på 3000 kronor i månaden få mycket svårt att skaffa mat på bordet till barnen. Ska ensamstående låginkomsttagare betala för reformer som endast vänder sig till sammanboende? Kvinnors rätt och möjlighet till egen försörjning var ett genombrott för jämställdheten. Med vårdnadsbidraget förs Sverige långt tillbaka i tiden när det gäller att utveckla vårt land i jämställd riktning. Risken är uppenbar att många kvinnor kommer att förlora fast förankring på arbetsmarknaden och samtidigt avsevärt försämra sina egna försörjningsmöjligheter. Dessutom kommer uttag av vårdnadsbidrag, istället för inkomst av förvärvsarbete, leda till en sämre ålderspension.  För oss socialdemokrater är det viktigt att familjepolitiken omfattar alla och utvecklas så att möjligheterna ökar för alla föräldrar att vara hemma med sina barn.  Det är omöjligt att göra någon säker prognos över hur många föräldrar som i dag arbetar och har barn i förskola eller familjedaghem som kommer att gå ned i arbetstid eller sluta arbeta om ett vårdnadsbidrag införs. Men det föreslagna vårdnadsbidraget ger helt klart tydliga incitament att arbeta mindre. Andra länder står idag på kö för att ta reda på hur vi kunnat förena en hög förvärvsfrekvens med ett högt barnafödande. Svaret är lika enkelt som genialt. En väl utbyggd förskola i kombination med en generös föräldraförsäkring gör att kvinnor slipper välja mellan arbete och barn.

läsmer


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0