ladda ner mer, men gör rätt för dig


1. Stärk skyddet av den personliga integriteten innan IPRED-lagen träder i kraft den första april 2009.  Det måste vara mycket tydligt att huvudsyftet med den nya lagstiftningen är att komma åt den fildelnings som sker i kommersiell skala,

Det är oklart vad som kommer att krävas i form av teknisk bevisning för att nå beviskravet "sannolika skäl" i de fall då upphovsrättsinnehavaren vill få identiteten bakom en IP-adress utlämnad.

2. Rätten till information bör koncentreras. Samtliga rättighetsinnehavare bör samlas i en gemensam organisation som handhar alla begäranden om utelämnande av identiteten bakom en IP-adress samt sköter det efterföljande arbetet. Detta skulle minska antalet personer som har tillgång till materialet samt förenkla Datainspektionens granskning.

3. Inrätta en integritetsombudsman. Förslaget att regeringen ska utvärdera den nya lagstiftningen räcker inte. Det finns allt för många oklarheter kring hur den nya lagen faktiskt kommer att tillämpas och vilka konsekvenser den kommer att få för såväl upphovsrättsinnehavarens möjligheter att få ersättning för sina verk som för brukarna och vanliga nätanvändare. Det exempelvis en persons trådlösa bredbandsuppkoppling olovligen används av andra för illegal fildelning.

4. Se till att domstolarna får resurser . Enligt regeringen ska den ökade arbetsbördan på domstolarna tas från deras befintliga resurser. Det duger inte som svar på den oro som finns inom rättsväsendet. Domstolarna är redan idag är under stark ekonomisk press som riskerar att leda till underskott.

5. Villkor för de yrkesverksamma inom kulturen måste förbättras. Vi bedriver just nu inom ramen för socialdemokraternas kulturrådslag en bred dialog med kultursverige om såväl tillgänglighetsfrågor som de kulturellt yrkesverksammas villkor.

6. Med anledning av den snabba teknikutvecklingen och den ständiga strömmen av alternativa såväl lagliga som olagliga distributionskanaler och föränderligt konsumentbeteende riskerar lagen att vara överspelad redan när den träder i kraft i april 2009. Det finns till exempel redan idag en rad olika sätt att skydda sin identitet för den som vill surfa anonymt. Vi föreslår därför att en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet tillsätts. Kommissionen ska följa utvecklingen, rapportera till regeringen samt föreslå åtgärder.

Detta var en kortvariant socialdemokraternas motion i Riksdagen som vi lägger med anledning av regeringens förslag till IPREDlag
Jag tycker det borde finnas fler och lättare sätt att ladda ner böcker och musik där det är enkelt at betal för sig


Kommentarer
Postat av: TYSKUNGEN

För vi verkligen rätt debatt?Min åsikt här.http://tyskungen.se/2008/12/min-butik-en-fantastisk-affrsid.aspx/Klaus

2008-12-17 @ 06:27:03
URL: http://www.tyskungen.se
Postat av: Tor

1) Ja, det är oklart vad som kommer krävas i form av teknisk bevisning. Troligen kommer bevisningen att vara mycket svag och hela bedömningen ligga på trovärdigheten hos den som framför anklagelser. Alla som kan datorer inser att det måste förhålla sig på det viset så länge man inte har en betrodd part (tex. polisen) som kan vittna om att intrånget skett. I Danmark använder man skärmdumpar. Eftersom de är ytterst lättförfalskade bidrar det inte med något utöver att formulera samma uppgifter i textform. Man skulle kunna jämföra det med att uttrycka sig överdrivet formellt - det ändrar varken innehåll eller bevisvärde men är syftat till att inge mer förtroende och eventuellt att man har mer på fötterna än man har. Jag antar att politikerna inte kan specificera hur bevisvärdering ska ske, men med litet insikter om hur osäker bevisningen är borde man värdera förslaget i sin helhet på ett annat sätt.Det är för övrigt mycket märkligt att du anmärker på otydligheter och sedan själv använder lobbyisternas favorituttryck "kommersiell skala" som är ett under av otydlighet. Visste du att detta begrepp helt saknas i svensk lagstiftning (0 träffar på notisum.se)? Täcker detta begrepp:

a) Många intrång som gjorts utan syfte att tjäna pengar (tex. av tillgänglighetsskäl)

b) Många intrång som gjorts i syfte att spara pengar

c) Få intrång som gjorts i för att tjäna pengar

d) Många intrång som gjorts i syfte att tjäna pengarSom du ser kan icke-kommersiella aktiviteter täckas av "komersiell skala", samtidigt som status för småskalig kommersiellt utnyttjande är oklart. Nej, sådana här begrepp hör inte hemma i en lagstiftning som ska vara begriplig för medborgarna.2) Så istället för en domstolsprövning skulle denna organisation få makten att bestämma över allas vår personliga integritet? Vore det inte i sådana fall bättre att behålla domstolsprövningen men hitta ett system för parterna att kontakta varandra via ombud så att abonnentens identitet inte röjs förrän ett civilmål inleds? Den överhängande risken med den organisation som hänvisas till ovan är ju att den skulle kunna bevilja utlämnanden på löpande band på ett helt annat sätt än en domstol kan, vilket närmast skulle innebära ännu större integritetsproblem.3) Även om jag inte hyser överdrivna förväntningar på att det skulle bli så många fördelar så länge inte också riksdagspolitikerna tar till sig frågorna, så skulle det ju ändå kunna innebära litet mera uppmärksamhet och diskussion i media.5) Helt intetsägande. Förstår inte varför punkten är med om den inte går att konkretisera. Förresten är det litet konstigt med fokuset på upphovsmännen själva snarare än deras verk och allmänhetens tillgång till dem - det är ju det senare som upphovsrätten är till för.6) Är det inte upp till marknaden att komma med lösningarna? I inlägget på socialdemokraternas hemsida beskrivs anonymiteten på internet som ett "hot". Det är en mycket olämplig formulering. Anonymitet är en grundläggande rättighet och mycket viktig för både personlig integritet och fri åsiktsbildning. Det som utför allvarliga brott har naturligtvis inte rätt att vara anonym, men vi ska inte ha lagar där det endast vid misstanke om småbrott där bevisningen är minst sagt skakig anses rättfärdigat att kränka människors personliga integritet, och dessutom extra mycket genom att sprida uppgifter till privata intressenter.Se gärna Ander Mildners artikel som skrevs härom dagen:

http://w2.sydsvenskan.se/mildner/2008/12/16/principer-nagon/

2008-12-17 @ 09:02:42
Postat av: Tor

Lästips:

http://copyriot.se/2008/12/17/socialdemokraterna-foreslar-korporativ-koloss-av-hittills-oanad-omfattning/

2008-12-17 @ 11:42:51

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0