Den nordiska mannen sägs vara mer jämställd än andra män. Men är det sant?

Och är det skillnader mellan de nordiska länderna? Det är några av spännande frågorna som kom upp på frukostmötet i Riksdagen den här morgonen. Naturligtvis finns det inte bara en Nordisk man, det är ju bara ett uttryck för en kultur, samhällsförväntning och hur det uppfattas i gemen om hur en man ska bete sig i samhället.

De nordiska länderna strävar på olika sätt efter att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män. Målet är att uppnå full jämställdhet både i hemmet och i arbetslivet. De senaste åren har fokus varit på män. Till exempel har olika försök gjorts för att få fler män att vara föräldralediga. I Finland, Island, Norge och Sverige kvoteras en del av föräldraledigheten och i alla länderna uppmuntras män på olika sätt att ta ut föräldraledighet.
 
I Norge presenteras nu den största frågeundersökning som genomförts i Norden om män, jämställdhet och livskvalitet. 2800 män och kvinnor har intervjuats om uppväxt, utbildning, arbetsliv, familjeliv, våld och attityder till jämställdhet. Øystein Gullvåg Holter, filosofie doktor och forskningsledare på Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), presenterade den norska undersökningen

Undersökningen visar i grova drag att jämställdheten går starkt fram i hemmen men långsammare på arbetsmarknaden. Könssegregering i arbetslivet och systematiska löneskillnader mellan kvinnor och män är en barriär för full jämställdhet. Den visar också att jämställdhet ökar på livskvalitén för män och kvinnor men att det också kan kosta på för arbetet. Dessutom finns det en klassfråga inbyggd i jämställdhetsarbetet påstår Øystein. Att män och kvinnor är bättre jämställda om de har en högre utbildning. Men å andra sidan stämmer ju inte det eftersom det är så få kvinnor som är chefer, åtminstone i Sverige.
 Undersökningen är genomförd av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbete med Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), på beställning av Barne- og likestillingsdepartementet i Norge. (Rapporten finns på NIKK:s hemsida http://www.nikk.uio.no/.) Regeringen i Norges arbetar nu med världens första proposition om män och jämställdhet. Resultaten från undersökningen ska ligga till grund för förslaget som kommer under våren 2008.

Lars U Granberg, riksdagsledamot (s) berättade om riksdagens manliga nätverk. Om hur manliga Riksdagsledamöter gått samman för att visa på det ojämställda i samhället, ta avstånd från våldet och jobba för ökad kunskap om femninism.

Mikael Nordenmark, professor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet, kommenterade den norska undersökningen utifrån ett svenskt perspektiv och berättade om aktuell forskning i Sverige.  Magnus Jacobson, pressekreterare på Jämställdhetsombudsmannen (Jämo), talade om aktuella åtgärder på jämställdhetsområdet i Sverige.

Maria Edström, journalist och filosofie doktor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, lotsade oss igenom mötet. Maria och jag har studerat tvärvetenskapliga kvinnostudier ihop på Göteborgsuniversitet, så det var kul att träffa henne igen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0