Barn far illa


Rätten till att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande principerna i Barnkonventionen. Men i Sverige utsätts barn som lever i fattiga familjer just för den typen av diskriminering. I de flesta samhällsfrågor tenderar barn och unga att glömmas bort, så är det även i den pågående finansiella krisen och det trots att det är just barn och unga som påverkas mest av en försämrad samhällsekonomi. I början av juni gav FN:s kommitté för barnets rättigheter den svenska regeringen ovanligt hård kritik. Kommittén uppmanade regeringen att anta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Därför framförde kommittén rekommendationen att rikta särskilda insatser till de grupper av barn som lever i socioekonomiskt sårbara hushåll.

I Sverige har det varit förbjudet att aga barn i 30 år nu. Det har varit ett framgångsrikt förbud eftersom det förenades med en mängd kampanjer och information om varför ingen, ingen, ingen ska slå sina barn. Därför är det intressant att ta del av DN artikeln om att kriminalisera de som inte tar hand om sina barn. Artikeln hänvisar till Kerstin Wigzells förslag till ny lag om stöd och skydd för barn och unga. Barnskyddsutredningen föreslår bland annat att bestämmelser om barn i socialtjänstlagen och samtliga bestämmelser i LVU förs samman i en särskild lag. Barn ska till exempel få större möjlighet att tala med socialtjänsten även om föräldrarna inte vill det. Barn som omhändertas ska dessutom få en egen socialsekreterare som besöker barnet minst fyra gånger per år.

Men vi ska ha klart för oss att  barnfattigdomen ökar Nästan 12 procent, av Sveriges barn idag lever i ekonomisk utsatthet och klyftorna ökar.Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper ökad risk för dålig hälsa, med problem som till exempel fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Barn i familjer med dålig ekonomi lever också kortare. De löper också ökad risk att utsättas för våld. Den risken är tre gånger större för barn som lever i områden med låg inkomstnivå. Denna grupp barn mobbas oftare. Det är mer än dubbelt så stor risk att bli mobbad om man kommer från en familj med sämre ekonomiska förhållanden än genomsnittet. Barn från ekonomiskt utsatta hushåll får sämre skolresultat.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0