Mitt första maj-tal

Här är det tal som jag nästan höll mig till idag i Mariestad. Jag blev inspirerad av händelser under tiden, så jag pratade även om rabarberpaj på Kinnekulle, simtävlingar, Gunnar Sträng och hans vatten-historia m.m.

" Ibland kallas revolutionen i Nordafrika för sociala medierevolutionen. Med hjälp av Internet, mobiltelefon, facebook och twitter kunde folket snabbt kalla till möte och demonstrationer. Meddela varandra om strategier och resultat.

Den delsegern är en seger för demokratin och bäva månne andra diktaturer när de inte kan hindra, kväva och censurera folkets röst längre Striden är långt ifrån över i Nordafrika, folket, män, kvinnor och barn behöver vårt stöd. Både i de länder där diktatorn fallit och det mödosamma arbetet med att bygga upp demokratier tar vid.

Men också i de länder där striderna pågår och i de länder som sociala medierevolutioner sprider sig till.

Vi ska finnas där, hjälpa stödja, skydda från ytterligare mord och massaker och med förnödenheter, sovplatser, mat och kläder. Nordafrikas och för den delen också Palestinas folk behöver vårt stöd.

För fred frihet och demokrati värden över. Socialdemokratin har varit en internationell rörelse, är en internationell rörelse och ska så förbli därför säger vi idag på första maj 2011 som vi sagt i över 100 år

Hela folkets frihet leder till hela världens fred !!!!!!!!!!!!

Jag är glad och stolt över att få komma tillbaks till Mariestad igen, det känns väldigt bra att få fira första maj med er igen. Över huvudtaget är första maj en så fantastisk rolig och fin högtid att det pirrar av välbehag.

Pirrar av vårkänslor, glädjen över att få se blåsipporna, vitsipporna och gullvivor igen efter denna långa kalla, mörka vinter.

Nu kommer ljuset tillbaks och efter en struligt och lite orolig tid inom socialdemokratin strålar vårsolen på oss.
Det är dags att räta på ryggen sossar. Dag att ta matchen för ett rättvist, solidariskt samhälle där vi sätter jobben och välfärden före skattesänkningar till de rika.

Vi gläds alla över att det går bra för Sverige, att Sverige tack vare de starka fundamenta, ordning och reda i ekonomin som Göran Persson byggde upp efter förra krisen. Tack vare det har Sverige klarat sig ur krisen och efter en lågkonjunktur strömmar alltid jobben till.

Men det är inte tillräckligt vi har fortfarande närmare 8% arbetslöshet, en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast och där människor stoppas in i FAS3 utan någon ljusning och en ungdomsarbetslöshet på närmare 25%.

Det går bra för Sverige och det går bra för många. Men vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att sjuka och arbetslösa sorteras bort. Vi kan aldrig acceptera de ökade klyftorna och barnfattigdomen som ökar.

Ett jämlikt samhälle är bra för alla. Det är bra även för den rike om det går bra för grannens barn i skolan. Det är bra även för den som har ett jobb att de som är arbetslösa inte måste går från hus och hem. Det är bra även för den friske att den sjuke får en bra omvårdnad och får den tid och rehabilitet den behöver för att bli frisk.

Det är dags att räta på ryggen sossar. Dags att ta fighten för ett jämliktsamhälle - För det är bra för alla.

Dags att skrota FAS3, stoppa stupstocken i sjukförsäkrningen eller tidsgränserna som borgarna heller vill kalla det. Det behövs en rehabiliteringskedja inte en utsorteringskedja som vi har nu.

Dessutom är det dags att säga stopp till sorteringsskolan som sorterar bort barn från högre studier redan när de är 11-12 år,

Dags att säga stopp till att var fjärde ungdom går arbetslös, Dag att stoppa aktivitets förbudet på arbetsförmedlingen för de arbetslösa ungdomarna. Dags att satsa på jobb, utbildning och praktikplatser. Vi socialdemokrater lovar nu en sommarsatsning för ungdomar redan i sommar.

Vi föreslår i Riksdagen i morgon en fullt finansierad sommarsatsning med 30 000 utbildningsplatser och sommarjobb åt ungdomar redan i år.

Satsningen innehåller

15 000 sommarjobb för gymnasie- och högskolestudenter

Sommaruniversitet - 5 000 fler sommarkurser i högskolan

10 000 utbildningsplatser för ungdomar utan grundläggande behörighet

Dessutom föreslår vi Sommarjobb på omvårdnadsprogram, för att möta pensionsavgångarna inom välfärden de kommande  åren

Nu är det upp till de borgerliga ledamöterna att anta denna satsning, vi röstar för denna reform i juni. Jag önskar för Sveriges ungdomars skull att de borgerliga ledamöterna bet huvudet av skammen och röstade med oss, tyvärr kommer de inte göra det.

För det enda de tror hjälper mot ungdomsarbetslöshet är sänkta skatter. Hittills har det inte hjälpt ungdomarna ett skvatt.

En annan skam för Sverige förutom ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten är barnfattigdomen, det gläder mig extra mycket som både arbetat på en förskola i 10 år och som varit förbundsordförande i Unga Örnar att socialdemokraterna bestämt sig för att införa FNs barnkonvention som lag i Sverige och att vi ska utrota barnfattigdomen, Vi ska ha en noll-vision

Barn väljer inte sina föräldrar. Det är en skam att barnfattigdomen ökar i ett rikt land som Sverige. Att barn hålls tillbaka i sin utveckling, aldrig får chansen att blomma ut, på grund av knappa ekonomiska resurser i hemmet är inte värdigt ett modernt välfärdssamhälle som vårt.

Därför måste nu politiken kraftsamla för ett omfattande program mot barnfattigdomen. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel.

Det handlar om breda insatser där jobben står i centrum. Föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom. Vi ska vända på varje sten. Vi måste höja barnbidragen och titta på bostadspolitiken, men det är jobben som är nyckeln om vi ska lyckas.

Fler ofrivilligt deltidsarbetande föräldrar måste få möjlighet att arbeta heltid. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna att få barnomsorg även under kvälls- och nattetid. En stor del av kommunals medlemmar, Handelsmedlemmar och anställda inom hotell och restaurang uppger till att de inte kan jobba heltid på grund av de snäva och stela öppettiderna inom förskolan.

Vi rätar på ryggen och lovar barnen att de inte ska behöva växa upp i fattigdom och behöva avstå från skolutflykten för att den kostar pengar. Vi sträcker ut en hand till de unga och säger att vi vill att ni ska ha en rik fritid även om dina föräldrars plånböcker inte är tjocka.

Barn och unga ska kunna umgås, utöva idrott, lära sig ett musikinstrument, sjunga och dansa.

Barn och unga behöver ett starkt samhälle som ställer upp. Det gör vi socialdemokrater.

Men vad säger den modetatledda regeringen Jo deras recept på alla samhällsproblem är sänkta skatter

Kvinnors rätt till egen försörjning är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Kvinnor förväntas både yrkesarbeta och ta hand om markskötseln, vilket innebär en orimlig och orättvis arbetsbörda.

S-kvinnor kräver en välfungerande barnomsorg och bättre fördelad föräldraförsäkring för ett mer jämställt familjeliv och samhälle. S-kvinnor kräver lika lön för lika arbete, rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Vi behöver jobb och välfärdssatsningar i Sverige. Vi behöver branchprogram för att industrin ska utvecklas- Vi behöver forskning och innovationer. Vi behöver utbildning för alla de som behöver omskolas till områden där jobben finns. För samtidigt som vi har massarbetslöshet, finns det brist inom vissa yrken.

Vi vet att den borgerliga regeringen drog bort en tredjedel av vuxenutbildningen och på arbetsmarknadsutbildningar när de tillträdde. De har sedan lagt tillbaks lite och kallat det för enorma reformer, men än är de inte uppe i samma nivåer på möjligheter att omskola sig som vuxen som under vår tid.

Det behövs investeringar i människors kompetens. Vi ska aldrig ge upp, vi ska ge dig en chans, vi ska ge dig en chans till och en till för varje människa ska ha möjlighet att komma tillbaks till jobb.

Vi behöver också investera i välfärden. 33 000 välfärdsarbetare försvann i kommuner, landsting och privata vårdgivare under förra mandatperioden. Välfärdsarbetare som behövs för att ge en bra start i förskolan, på fritidhemmet, i skolan, i vården och i omsorgen.

Vi behöver satsa på en rättvis sjukvård och det kan ju vara bra att påminna om nu när vi har val om två veckor. Kortare väntetider på akuten och i resten av sjukvården, stopp för utförsäljningar av sjukhus,

Vi socialdemokrater står upp för en rättvis sjukvård där alla får vård och omsorg efter behov – inte plånbok. 

En socialdemokratisk sjukvård är solidariskt finansierad och ingen ska behöva skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård av högsta kvalitet eller behandling i rätt tid.

Använd din röst, du kan rösta när du vill från den 5 till 15 maj. Men nöj dig inte med att rösta själv. Ta med grannarna, arbetskamraterna, släkt och vänner.

Vi behöver bli många som röstar för en solidarisk rättvis sjukvård. Gör vad du kan för att öka valdeltagandet. Lyssna på kloka Linnea Wall och RÖSTA !!

Det behöver sägas några ytterligare ord om investeringar. Det behövs investeras i fler miljövänliga, energismarta bostäder, 100 000-tals hyresrätter, bostadsrätter och småhus behöver moderniseras för att klara miljöutmaningarna för framtiden.

Miljö - och jobbpolitik går hand i hand. Genom omtanke om kommande generationers livsvillkor skapar vi tillväxt här och nu – värdeburen tillväxt.

Vi behöver också investera i kollektivtrafik, bussar, tåg, kinnekullebanan och på vägar runt omkring i Skaraborg, i Västsverige och i resten av landet.

På tal om vägar. När jag cyklade de 13 milen på E20 genom Skaraborg i valrörelsen. Gjorde jag det för att jag ville uppmärksamma bristen av satsningar på den viktiga vägen. E20 behöver omedelbart och så snart som möjligt bli en 4-fältsväg hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm.

Det har vi motionerat om i Riksdagen under flera år. Och ni vet ju att sedan Göran Persson var nere och satte igång arbetet med sträckan Lundsbrunn- Holmestad, sedan har ingenting hänt. Sent i den nuvarande 12åriga planperioden har vägkorsningen i Jung och förbifart utanför Hova kommit med. Här kommer nästa svek från modetatregeringen.

Nu skyller de på regionen att de inte kan bygga fyrfältsväg.

Vilket skitsnack. Det är regeringen som har ansvar för de nationella vägarna. Visserligen vill de att kommuner och landsting ska avstå från vård och omsorg för att vara med och delfinansiera vägar.

Men om Widegren och Bergheden menade allvar med alla jippon, utfästelser och löften om snabb utbyggnad då skulle de väl se till att regeringen skickade med tillräckligt med pengar till en fyrfälstväg, inte skylla ifrån sig i vanlig ordning

Snacka går ju, men att gå från ord till handling är tydligen betydligt svårare. FRAM MED PENGARNA

Det enda moderatregeringen klarar göra snabbt är skattesänkningar och ökade klyftor. Nu har de sänkt skatterna med 100 miljarder och de säljer ut våra gemensamma resurser.

Sverige har nu som den enda landet i världen en totalt avreglerad järnväg. Bara tre länder – Storbritannien, Nya Zeeland och Estland - har försökt sig på detta experiment tidigare. I samtliga fall har det slutat på samma sätt, nämligen med fiasko och återreglering. 

När jag var med trafikutskottet på Nya Zeeland för några år sedan fick vi se konsekvenserna av att de sålt både tåg och räls till privata aktörer. Det ledde till att ingen tog ansvar för helheten, ingen tog ansvar för underhåll och investeringar och det ledde till sämre och sämre möjligheter för tågen och långsammare och långsammare tåg, ingen litade på att tågen kom i tid längre.

 Vilket i sin tur ledde till att bilåkandet ökade med trängsel på vägarna som följd. Känner ni igen det? Efter flera år av tågkaos behövs det bot och bättring.

 Vi har en regering som på fullaste allvar tror att ett börsnoterat Posten har intresse av att dela ut brev på gles- och landsbygd. De är helt passiva, trots att hushåll och företag dignar under skyhöga elräkningar samtidigt som elbolagen skär guld med täljkniv. De har förstört ett apotekssystem som under decennier gett det svenska folket den mest kostnadseffektiva och säkra distributionen av läkemedel i hela världen.

Listan över till synes helt huvudlösa privatiseringar och avregleringar kan göras lång. Vi ställer frågan varför och får svaret därför. Det finns inga kloka, rationella skäl bakom denna privatiseringshysteri. Det handlar om ideologi, en fix idé om att det är fult att äga gemensamt.

Det behövs nu en ordentlig genomlysning av de avregleringar som inte har fått önskad effekt. Vi ska inte vara rädda att omreglera och påreglera om medborgarnyttan kräver det.

Avslutningsvis

Rösta den 15 maj, rösta för en rättvis sjukvård och bättre kollektivtrafik

Räta på ryggen. Vi är socialdemokrater med en stolt historia. Vi ska jobba för ett jämlikt, jämställt samhälle som håller ihop inte drar i sär

Den som hävdar att vägen till jobb, tillväxt och konkurrenskraft går via ett kallare Sverige talar mot bättre vetande. Det är ju precis tvärtom.

 Jobb, investeringar, ungdomssatsningar och utrotad barnfattigdom är en tuff uppgift vi tagit på oss men vi har både mod styrka och tålamod. Vi är Sociala demokrater som slåss för rättvisa och solidaritet

 Vi har verkligheten på vår sida och det är ett alldeles utmärkt utgångsläge.

Tack för att ni har lyssnat.  Nu kör vi! MOT Framtiden så att vi vinner valet den 15 maj och valet 2014"svt expr veronica svd


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0