Bingo

Bingo för Väst i Infra-motion Fantastiskt roligt att enträget arbete ger resultat.
Just nu kan Västsverige känna sig riktigt optimistiska inför kommande investeringar i infrastruktur. Den motion vi socialdemokrater just presenterat innehåller en rad mycket bra åtgärder för att underlätta godsflödet, pendlandet och resandet. Som Skaraborgare är jag särkilt glad över att E20 prioriteras i vår motion till Riksdagen.
 
Men det finns även många andra angelägna tågprojekt. Hamnbanan, Marieholmsbron, Västlänken innebära klara förbättringar för arbetspendling och långväga tågtrafik. Det är också mycket angeläget med satsningar på Västra Stambanan för att underlätta både för regionalarbetspendling, fjärrtrafik och gods. Vi menar att fortsatt utbyggnation av kollektivtrafiken är av nationellt intresse. Staten måste vara med och bidra till strategiska kollektivtrafikinvesteringar. Dessutom innehåller vår satsning på drift och underhåll ges 4,8 miljarder utöver regeringen.
Västra stambanan har behov av kapacitetshöjande åtgärder för att klara persontrafik men även stora mängder godstrafik till Göteborgs hamn och är i behov av kapacitetsökningar för att främja både godstrafik, regional pendling och fjärrtrafik. För godstransporter och för många privatpersoner både i och utanför storstäderna är bilen nödvändig både i yrkeslivet och på fritiden. Vi anser även att det är dags för en nystart för Nollvisionen för att göra svenska vägar säkrare.
Vi anslår 4,8 miljarder mer än regeringen till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion. Det ger ökade möjligheter till åtgärder för högre trafiksäkerhet och förbättring av de vägar som är särskilt viktiga för industrin. Det ökade anslaget till drift och underhåll av statliga vägar kan precis som den ökade satsningen på järnvägsunderhåll ge snabba effekter både på sysselsättning och vägstandard. Inom ramen för vår vägsatsning vill vi starkt prioritera trafiksäkerheten. Det handlar både om mötesseparering och en satsning på så kallade intelligenta transportsystem, ITS. Utöver regeringens satsningar kommer vi med vårt ökade anslag få än mer mötesseparerad väg i Sverige. Detta kommer att öka trafiksäkerheten på de vägar som idag räknas till de farligaste i Sverige.
 
En väg som särskilt måste prioriteras för mötesseparering och ökad framkomlighet är E20 genom Västergötland. Detta kommer att bli mycket bra för jobben i Västsverige

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0