Barn har rätt

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är ingen slump, utan resultatet av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en väl utbyggd förskola av hög kvalitet, kostnadsfri mödra- och barnhälsovård och generella barnbidrag lika för alla.

 

För barnfamiljerna ger barnbidraget, flerbarnstillägget och studiebidraget ökad ekonomisk trygghet under den tid i livet när försörjningsbördan är som allra störst. Barnbidraget går till alla barn, oberoende av föräldrarnas inkomster. Det gör att det är enkelt och billigt att administrera, för inte med sig några negativa marginaleffekter och är inte utpekande. Eftersom barnbidraget är en del av den välfärd som kommer alla, inte bara de allra mest behövande, till del, vet vi via forskningen att det bidrar till att minska klyftorna i samhället.

 

Trots barnbidragets stora betydelse för familjernas ekonomi har varken det eller studiebidraget höjts sedan 2005. I det socialdemokratiska budgetförslaget för 2013 föreslås därför en höjning av barnbidraget och studiebidraget med 100 kronor per barn och månad. Det är ett välkommet tillskott för barnfamiljerna. Inte minst i ekonomiskt oroliga tider är förstärkt köpkraft för barnfamiljerna viktigt för såväl samhällsekonomin som för barns uppväxtvillkor.

 

 

Av Sveriges närmare två miljoner barn har ungefär en fjärdedel separerade föräldrar. Alltför många av dessa familjer har en pressad ekonomisk situation. Det bästa sättet att bekämpa barnfattigdomen är att se till att föräldrarna ges möjlighet att arbeta. Både barnbidraget, som går till alla barn, och de riktade stöden, som bostadsbidrag och underhållsstöd, är viktiga komplement. Nivån på underhållsstödet har legat still en längre tid. För att förbättra den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar föreslog socialdemokraterna i budgetmotionen för 2013 att underhållsstödet skulle höjas. Det skulle förbättra situationen för många av de familjer som har det allra tuffast ekonomiskt.

 

Alla barn har rätt att förverkliga sina drömmar. Tillsammans med en förskola av hög kvalitet, en skola där alla barn ges chansen att lyckas och ekonomiska stöd som föräldraförsäkring, barnbidrag och underhållsstöd bidrar till att göra det möjligt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0