Socialdemokraterna investerar för framtiden

Eftersom den borgeliga regeringen inte har några fungerande ideer på hur vi ska knäcka arbetslösheten och eftersom många inte känner till våra socialdemokratiska förslag så fortsätter jag berätta om vår senaste budgetmotion. Den här gången i punktform:

·         Inför Yrkesintroduktionsjobb redan nu. I budgetmotionen för 2013 föreslog vi kraftfulla stimulanser av Yrkesintroduktionsjobb. Regeringen valde att förhala, med hänvisning till samtalen om Jobbpakten mellan arbetsmarknadens parter. Parternas överenskommelse gick om intet. Sveriges ungdomar kan inte vänta. Vi förslår att statens stimulans av yrkesintroduktions-jobben startas redan från halvårsskiftet år 2013.

·         Obligatorisk sommarskola. I juni kommer fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Vi föreslår att skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska enligt vårt förslag gälla de elever i årskurs 9 som inte nått målen under terminen.

·      Naturvetenskapligt/tekniskt basår redan sommaren 2013. Vi ska överbrygga rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser på arbetsmarknaden ett behov av ingenjörer, biomedicinska analytiker, receptarier samt grundskollärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik och naturvetenskap. Vi föreslår därför fler basårsplatser så att fler får rätt behörighet och förlägga basårsstudierna med början redan i sommar. Därmed kan studenterna snabbast möjligt slutföra sitt basår och gå vidare till en högskoleutbildning.

·         Sommargymnasium på folkhögskola. Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande gymnasieexamen och är för många en väg till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är bland de högsta i Europa. Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola redan i sommar.

·         Sommarjobb. Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet. Flera kommuner genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det är angeläget att fler unga som anstränger sig för att hitta ett jobb får möjlighet att jobba på sommaren. Vi föreslår att kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag.

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0